Podstawienie służb wojskowych pod Pałac w Kruszynie i Zamek Wawel

Starachowice na 25.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Zawłaszczono Pałac w Kruszynie, Niezdowie, oraz Zamek Wiśnicz i Czocha. Zostały one skradzione przez osoby, które bezprawnie podszyły się pod moją rodzinę przybierając nazwiska babci ojca księcia Stanisława Lubomirskiego, w celu kradzieży akcji na okaziciela Centralnego Okręgu Przemysłowego w Banku Rezerw Federalnych w USA w tym kwot za finansowanie Polski przez naszą rodzinę. Pałace zostały odsprzedane innym osobom , aby ukryć przestępstwo co nie zwalnia od ich zwrotu. W tym celu zamieniono naszego pełnomocnika Stanisława Pikul na spadkobiercę na spółce MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. należącą do męża Jerzego Kaźmierczyk, którego bezprawnie zamieniono na pełnomocnika we własnej spółce. Doszło w 2006 roku w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 do zatajenia prawdy przez prokuratora który nie ujawnił reaktywacji w Rudzie Malenieckiej w 1985 roku majątku Bochyńskich czyli carskiego mienia naszej rodziny skazując męża za niezapłacone faktury w sytuacji, gdy w Szwajcarii nas zatruto w 2006 roku i upozorowano dział spadku na APE-CH GmbH i wyprowadzono piendze do Traga Bank w Anglii z którego zakupiono w Tuszynie Wytwórnię Oranżady jako reaktywację Wytwórni Wód Gazowych w Starachowicach oraz Wytwórnie Konstrukcji Stalowych w Ostrowcu jak również odkupiono lizing Herbat w Rumunii za kwotę 120.000.000,- EUR w celu ratowania banku ING Bank Śląski przed kryzysem.

Zostały uruchomione pieniądze przez nas już w 2004 roku na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii, które skradziono i wstawiono po nas dział spadku ukrywając kradzież przez zamianę kontrahentów firmy na spadkobierców w celu wykazania legalności kradzionych pieniędzy w banku. Po zatruciu nas w Szwajcarii w 2006 roku Sąd Rejonowy w Starachowicach wyznaczył zarządce na SOF-ART Sp. z o.o w osobie pana Przygody, który nie zwrócił mienia pozorując z komornikiem licytację i wybudował Wille Rosochacz za 5-10 milionów złotych pobierając pieniądze przez windykacje dwóch wydanych weksli na kwotę 300.000,- PLN do Łodzi i 51.000.000.,- EUR dla Banku Technologii Sp. z o.o. w Kielcach. Doszło do sytuacji powielenia zarządu na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. , gdzie podmieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i połączono z Prokuraturą w Szwajcarii, gdzie podstawiono za mnie inna osobę wstawiając za spadkobierce mojego syna Adama Stanisława Pióreckiego pod którego dane wstawiono pana Stanisława Pikul podstawionego pod Stanisława Broda połączonego z sędziną Broda w sprawie SO Kielce IIIK 207/07, gdzie skazano właściciela depozytów carskich przez osoby podstawione za spadkobierców co starano się ukryć przez podstawienie sprawy SR Kielce IIIK 131/11 pod alimenty w Starachowicach RC 131/11 jako Kornas jak nazwano Dariusza Pióreckiego za alimenty Adama Kornaszewskiego dla Wiktorii Kornaszewskiej przez podstawienie pod alimenty w Ostrowcu Świętokrzyskim Adama Kaźmierczyk podstawiając sprawę SR Kielce IIIK 131/11 , gdzie do windykacji podstawiono sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej IC 2627/10 co powodowało windykację weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiając Beatę i Dariusza Pałka w celu ukrycia inwestora zastępczego jakim był wojewoda świętokrzyski zgodnie z naszą propozycją podstawiając Beatę Idziak i Dariusza Pióreckiego za spadkobierców na mieniu spółek Jerzego Kaźmierczyk.

Doszło do matactwa i próby ukrycia sprawy IIKp117/13 , gdzie prokurator z Torunia nie pod nazwiska do sprawy pomocy prawnej Ko 883/12 , w której podmieniono nasze nazwiska Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak w celu połączenia z wnioskiem Prokuratury w Szwajcarii z błędem na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, co połączono ze spółka MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. , gdzie Stanisław Pikul podał się za spadkobiercę i gdzie powinien drugi pełnomocnik Bohdan Żakiewicz i Piotr Waydel uruchomić 24,-miliardy z USA i Szwajcarii na projekty inwestycyjne co ukryto przez zamianę pełnomocników na spadkobierców. Połączono zarządy spółek w celu podstawienia zarządu pana ustanowionego przez sąd na mienie prywatne moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich w celu windykacji Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego do pobierania carskich depozytów.

Doszło do fabrykacji opinii psychiatrycznych w więzieniu Montelupich w Krakowie dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , które wykazały nieistniejące zaburzenia co do pochodzenia moich rodziców oraz próby samobójczej, aby ukryć kradzież pieniędzy w SO Kielce IIIK 207/07, gdzie Czesław Daleszak podał się za spadkobiercę co stano się ukryć przy odmowie uznania sprzedaży działki na ulicy Nowowiejskie podstawiając Lidię Marię Daleszak pod Beatę Marię Idziak wstawiona jako jedyną córkę Józefa i Filomeny Bochyńskiej, którą podstawiono pod moje dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i windykowano PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Katowicach przez Jerzego i Barbarę Bochyńskich, którzy operowali na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk przetrzymując go w wiezieniu przez ING Bank Śląski, który nie odpisywał długu przy pobraniu pieniędzy na co wskazuje mandat w Kielcach na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk samochodem Peugeot 607 w 2009 roku wykazując adres firmy województwo śląskie, Miedzna Drewniana 244.gm. Białaczów . Podmieniono dług na maszynę do siarkobetonu zamówioną przez pana Bohdan Żakiewicz z Włoch za kwotę około 260.000,- USD na maszynę NORDCOM SA przez Bank Śląski do pakowania płytek, którą wstawiono do SOF-ART Sp. z o.o przez prokuratora Janusza Bieleckiego i podstawiono moje dane jako Bożena Bochyńska na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o.. Bohdan Żakiewicz dokonał kolejnego oszustwa i zamienił swój dług SO Częstochowa INc 44/09 na akta psychiatryczne do skierowania żony na leczenie podając się za mojego męża w Prokuraturze Tomaszów Mazowiecki Pc44/13 co powielono na Czesława Daleszak, który uczestniczył w dziale spadku na Hucie w Ostrowiec SA w 2001 roku podczas zakupu przez premiera Romana Jagielińskiego PBMiK Huta Ostrowiec SA co połączono z sprzedażą na moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, którym sprzedano ich własność, gdyż było już reaktywowano od 1985 roku i wstawiono sąsiadów za spadkobierców , aby to ukryć co było pomyłek dyrektora FSC STAR SA. Obecnie ukryto przez podstawienie Jerzego i Barbary Bochyńskich, w sytuacji, gdy Jerzy Bochyński z Katowi8c był dzieckiem z domu dziecka i jego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak co jest dowodem oszukania moich rodziców, przed którymi ukryto reaktywację. Podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jana Kaźmierczak na Bohaterów Westerplatte 1/1 i drugi człon mojego nazwiska na Kaźmierczak i takie pismo skierowano do SO Kielce numer BM-III-R-054-260/11/2 Warszawa 20.01.2011.

Bohdan Żakiewicz zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk w 2005 roku za wykorzystanie dobrego imienia firmy Seven Rock Mining w Anglii w sytuacji , gdy podmieniono długi tej firmy na dług za maszynę do produkcji siarkobetonu, podstawiony na firmę NORDCOM SA i dorobiono list gończy dla męża na polecenie pana Bohdan Żakiewicz, w celu podstawienia akt pana Zająca poszukiwanego listem gończym a mającym siedzibę w SSE Starachowice. Podstawiono dług NORDCOM SA na MARMOROC-POLSKA Sp z o.o. i podstawiono moje dane na Bożena Bochyńska, po zmianie z Piórecka na panieńskie, a przed ślubem z Jerzym Kaźmierczyk i podmieniono maszynę z Banku Śląskiego, zakupioną przez pana Zająca i Ireneusza Wasilonka obcych ludzi, nie mających z moją firmą nic wspólnego, a wstawionych przez Sądy bezprawnie na moją spółkę SOF-ART S o.o., aby Bank Śląski wyprowadził pieniądze przez Tarnów i Katowice , co jest przestępstwem i dowodem bezprawnego obciążenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który kupił wówczas jako obca osoba ode mnie spółkę SOF-ART Sp z o.o., a co zostało bezprawnie wykorzystane do wpisania długu pana Zająca, podmieniając moje dane aby podstawić osobę z Warszawy pozorowania na Filomenę Jadwigę Bochyńską, żonę mojego taty zamienioną przez bezpiekę na moje dane panieńskie jako Bożena Bochyńska, aby podstawić inną żonę dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i przez windykacje SOF-ART Sp. z o.o. zamienić na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, aby przez błąd pisarski podmienić osobę, w sprawie SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, w wezwaniu o usuniecie braków formalnych z 14.12.2010 roku, gdzie wpisano moje dane przez „a” jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak jako zapłatę 100,- PLN, a męża prawidłowo Jerzy Kaźmierczyk co wytworzyło dwa małżeństwa i przesłano do Starachowic, gdzie podmieniono dane w sprawie o zniesienie współwłasności przerobionej na działa spadku, bezprawnie po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku dziesięć lat po jego śmierci, i ujawniając to po śmierci mojej mamy, przez obcych ludzi z UB Waldemara Maksalon sygnatura akt INs 956/09 podmieniając mnie na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i dorobiono dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku który jest hrabią Janem Tarnowskim na jego mieniu rodowym, co spowodowało śmierć mamy i kradzież 10.000.000,- PLN w Końskich przez Marię Tarnowską podstawioną pod Marię Władimirowną w celu połączenia z pogrzebem Marii Fiodorowny żony Aleksandra III w St Petersburgu w 26.09.2006 roku zmarłej w Danii w 13.10.1928 roku jako działu spadku na Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 aresztując w 2006 roku Jerzego Kaźmierczyk do sprawy SO Kielce IIIK 207/07 roku dokonując podmiany rodzin i żądania zwrotu przez Polskę w 2006 roku 64.000.000,- USD z tytułu finansowania Polski po 1918 roku przez moją carską rodzinę co w 2013 roku okrliła Gmina Żydowska z Nowego Jorku na kwotę 68.000.000,- PLN co zbiegło się z sprawą SO TO Toruń IIK 164/11, i SR Toruń IIK 467/15, gdzie pan Paweł Krzymowski zażądał miliona nawiązki powołując się na prokuratorów i sędziów do już ukradzionych pieniędzy przez Bohdan Żakiewicz, który podmienił sprawy i zamienił przesłuchanie świadka w windykację SR Warszawa Praga IIIKo1994/11 podstawiając akr oskarżenia V Ds 31/07/Sp za działania od 1999-2007 w Toruniu i Bydgoszczy podczas procesu prywatyzacji na kwotę wartości księgowej METRON SA czyli 35.942.250,- PLN i pobrał wielokrotnie wymieniona kwotę co połączono z METRON SA w Grecji ukrytym za Alior Bankiem oraz BPH i obrotem zamią co jest połączone z windykacją precjozów carskich w banku PEKAO SA w Łodzi, do których odmówiono nam dostępu jak również do mojego konta Bożena Piórecka, z którego wyciągi są kierowane do innych osób jako konta przedpłatowego na ulicę Konstytucji 3-Maja co mi udostępniono.

Kolejną firmę METRON SA wytworzono w Norwegii co połączono z Konradem Szmytka, który współpracował z Bohdanem Żakiewicz przy Kopalni BaszniaII, gdzie obaj podali się za spadkobierców carskiego mienia co powoduje podstawienie Bohdana Żakiewicz pod dane Bohdan Bochyński w celu ukrycia podstawienia Marii Gudewicz do Banku Rezerw Federalnych w USA w 1978 roku i obecnie jej dzieci w tym Dariusza Gudewicz podstawionego pod dane Dariusz Piórecki i Dariusz Kaźmierczak do sprawy w SO Toruń IIK 164/11 co połączono z finansowanie Elektrowni Atomowej w Ostrowcu na Białorusi wykorzystując podstawienie Konrada Szmytka na spadkobierce na Pałacu w Białaczowie w sytuacji, gdy jego matka Teresa Szmytka z domu Bochyńska była z domu dziecka i przybrała jedynie nazwisko Bochyńska.

Doszło do tych wszystkich matactw przez ukrycie prawdy przez fałszywe opinie psychiatryczne w Więzieniu w Montelupich w Krakowie, gdyż podstawiono służby wojskowe jako Stanisław Lubomirski urodzony w 1931 roku podstawiony pod księcia Stanisława Lubomirskiego zastrzelonego w Kruszenie pradziadka ojca mojej babci Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej, którą spalono w Krusznie w 1932 roku po urodzeniu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego 23.03.1932 roku przed napaścią grupy faszystowskiej ZOFIA, z tego pałacu Adolf Hitler przekazał srebrną zastawę moje babci księżnej Lubomirskiej dla Ewy Braun, którą to zastawę w Niemczech odnaleziono i pokazano w TV. Osoba podająca się za Stanisława Lubomirskiego sprzedała Pałac dla osoby z Nowego Jorku, a pani Grażyna Kulczyk pobrała obrazy z pałacu w Kruszynie znajdujące się w Muzeum w Radomsku, które zadeklarowała zwrócić w internecie. Wszystko zostało połączone z sprawą SR Toruń IIK 467/15 żądania nawiązki miliona złotych przez pana Pawła Krzymowskiego świadka w sprawie SO Toruń IIK 164/11 o 300.000,- PLN , który bezprawnie posłużył się herbem ślepowron oraz sprawą SR Kielce IIIK 131/11, gdzie przez niezgodność pesel ukryto podstawienie za nas innych osób windykując precjoza carskie w PEKAO SA i pieniądze przesłane 100.000.000,- EUR(sto milionów) w 2011 roku do PKO BP z carskich depozytów naszej rodziny w UBS AG w Zurychu przez kolejnego pełnomocnika Kazimierza Banię i ukryto przez zrobienie wypadku w Irlandii dla Marty Bochyńskiej wstawionej przez pana Przygodę jako spadkobiercy na po Jerzym Kaźmierczyk i po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk na SOF-ART Sp. z o.o. na Willi Rosochacz zamiast zwrotu mienia. Milion złotych żądania nawiązki przez pana Pawła Krzymowskiego z SR Toruń IIK 467/15 zostało połączone z próbą eksmisji z ulicy Nad Kamiennej 25 działka 29 zamienionej w wyroku IC 178/15 jako działka 29 , aby połączyć z podstawieniem Heleny Surma w 2001 roku przez Urząd Miasta jako spadkobiercy działki 29 w celu podstawienia pod Helen w USA siostrę z jednej matki Marii Władimirowny podstawionej w Katowicach pod Marię Beatę Idziak zastąpioną przez Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńską w celu upozorowania wstawienia Magdaleny Kozłowskiej chrześnicy papieża Jana Pawła II w celu podstawienie DNA skradzionej Anny Marii Pióreckiej do wykazania carskiego DNA do pobrania w Polsce 64.000.000,- USD z tytułu finansowania państwa po 1918 roku przez naszą carską rodzinę w 2006 roku podstawiając fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego w Krakowie absolwenta Uniwersytetu Jagielońskiego , którego zamierzano ukryć przez podstawienie byłego naszego pełnomocnika Stanisława i Janiny Pikul , który podali się za zarządcę i spadkobiercę w Kluczkowicach. Dowodem matactw jest sprzedaż przez zakonnice Pałacu w Niezdowie powiat Opole Lubelskie, gdzie sprzedano nasz pałac i zapłacono z pieniędzy z naszych depozytów osiągając 200% zysku co obecnie wykazało PZU w swoich planach inwestycyjnych zamierzając kontynuować metody Donau-Dnepr firmy zamkniętej w 2004 roku w Luksemburgu, której dokumentacje przekazałem do prokuratury, gdyż prezes tej firmy stał się pracownikiem APE-CH GmbH w Zug czyli Stanisław Stępień.

Prokuratura Rejonowa Kielce Wschód w Kielcach ulica Sandomierska 106 zawiadomieniem z dnia 14.01.2013 o odmowie wszczęcia dochodzenia pod sygnaturą akt IDs/1198/12 wpisała błędne dane do sprawy o zatrudnienie Stanisława Pikul w MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. wpisując męża jako Jerzy Kaźmierczak co dowodzi, że takie dane wykorzystano w Szwajcarii oraz w sprawach Waldemara Maksalon, oraz w sprawach z naszego powództwa SO Kielce IC 2627/10, gdzie również dopisano błędne dane przez „ż” jako Każmierczyk w moim nazwisku i tak sfałszowało dane Ministerstwo Sprawiedliwości kierując pismo męża do Prokuratury Generalnej. Na kopercie Prokuratury Rejonowej w Kielcach widnieje dodatkowo numer: E 15.01.13/95.

Z tego powodu wnosimy o zwrot Pałacu w Niezdowie i Pałacu w Kruszynie i Wiśniczu, gdyż wydano mienie fałszywym spadkobiercom, którzy swoim działaniem doprowadzili do śmierci moich rodziców, którzy nic nie otrzymali i skazano męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11, gdyż otrzymaliśmy prawo do dziedzictwa rodowego od moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co starano się ukryć przez fałszywe opinie psychiatryczne znieważające naszą rodzinę co stanowi naruszenie dóbr osobistych, gdyż sędzia Wojciech Pruss jawnie określił, że mój tata Józef Bochyński nie był arystokratą posługując się opinią psychiatryczną Szpitala w Toruniu, który nie badał DNA, a jest to zawarte w wyroku SO Toruń IIK 164/11 co jest dowodem znieważenia naszej rodziny i dowodem kradzieży przez świadków carskiego i książęcego mienia przez osobę Stanisława Lubomirskiego studenta Uniwersytetu Jagielońskiego urodzonego w 1931 roku, którego postępowanie zmierzało do dalszej kradzieży 64.000.000.000,- USD i akcji na okaziciela Centralnego Okręgu Przemysłowego co doprowadziłoby do zamordowania naszej prawdziwej rodziny i przygotowywano akta przez wydział kryminalny policji podmieniając nazwisko na Bożena Elżbieta Bocheńska-Kaźmierczyk sygnatura akt KRN-AK5602/176/14. Dnia 07.07.2014 roku termin 14 lipiec o godzinie 1200 . Drugie jako Bożena Bochyńska-Każmierczyk sygnatura akt KR-SŚ-5602/176/14 z 23.06.2014 roku i trzecie powielono na kopercie jako KRN-AK5602/176/14 jako Bożena Elżbieta Boheńska-Kaźmierczyk.

Dowodem oszustwa jest sprawa SR Starachowice INc 134/06 z 15.11.2006 roku, gdzie upozorowano zajęcie komornicze Km 1631/11 posiadanego rachunku w PKO BP SA wpisując Ostrowiec Świętokrzyski , gdzie nie miałam konta tylko w Starachowicach a jedynie maż na Jerzy Kaźmierczyk wpisując koszty konta jako należność główna 25.451,80 plus 8% tej kwoty oraz 28.172,63 +8% kwoty jako odsetki do 03.12.2012 oraz dalsze koszty doliczając 8% , aby wykazać zwrot mienia i wypłacić pieniądze z przelanej kwoty 100.000.000,-EUR z Szwajcarii. Wniosek Asekuracja SOPOT wykazuje sprawę mojego taty już zamkniętą poniżej wpisano jako Kancelaria Prawna HTP Puniewsdką Ska Jainska Monika radca prawny 451514, Bochyński Józef. Zamieniono przez bank mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego nieżyjącego ojca Józefa Bochyńskiego w celu uniemożliwienia nam dostępu do przelanych z UBS AG w Zurychu 100.000.000,- EUR przez wpisanie komornika sądowego w Kielcach 03.12.2012 do pobierania pieniędzy przez fałszywych spadkobierców w tym uruchamiając konta charytatywne. Działania tej grupy doprowadziły do skazania męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu posługując się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi w celu ukrycia kradzieży pieniędzy i wpisania się kilkudziesięciu tysięcy ludzi na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1.

Wnosimy jak na wstępie o zwrot wymienionych pałaców Kruszynie, Niezdów i Zamku w Wiśniczu , gdyż jest to powaga rzeczy osądzonej, ale wprowadzono za nas inne osoby, które bezprawnie posłużyły się danymi osobowymi wymarłych członków naszej rodziny oraz naszym PESEL naszych dzieci i wnuków.

Z powodu wniesionej kasacji do wyroku SO Toruń IIK 164/11 i SA Gdańsk IIAKa3/16 wznowiona została sprawa SO Kielce IIIK 207/07, która została powielona na trzy wyroki, gdyż dokonano podmiany zarządu SOF-ART Sp. z o.o. na zamkniętą firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w grudniu 2007 roku w celu windykacji APE UMWELTTECHNIK AG w Zug, gdzie naszych pełnomocników wpisano za naszych spadkobierców i regentów. Sędzia Wojciech Pruss stwierdził, że nasza carska rodzina nie żyje, a Skarb Państwa jest spadkobiercą co było spowodowane działaniami zarządcy pana Przygody ustanowionego przez SR Starachowice w 2006 roku, który nie rozliczył się z mienia oszacowanego na 6,- milionów PLN co powiększono przez budowę Willi Rosochacz z naszych funduszy nam zawłaszczonych, ale podstawił fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb i dlatego ponownie w 2016 roku wszczęto egzekucję przez starostę długu umorzonego. Tak utworzony zarząd i fałszywych spadkobierców przeniesiono na pozostałe spółki męża Jerzego Kaźmierczyk w tym do Szwajcarii do APE UMWELTTECHNIK AG i na mienie prywatne moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich w tym na Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego podmienionego na Bożennę Peryt i mino naprawy przez sąd wadliwy dokument użyty został bezprawnie w spawie Waldemara Maksalon następnie do Katowic jako Bożenna dawna sąsiadka mojej siostry Beaty Marii Idziak, a banki odmówiły nam dostępu do środków finansowych naszej rodziny, i odmówiono tacie zwrotu mienia, z braku wówczas przepisów, co było nieprawdą, gdyż dokonano reaktywacji Rudy Malenieckiej w 1985roku, przez Rade Narodową, jedyna w PRL, co jest dowodem dokonanego przestępstwa pozbawiając moich rodziców dostępu do ich mienia, a obecnie nas. W tym celu wytwarzane są windykacje do kradzieży przez dług, który nie jest odpisywany, ale powielany i powiększany przez zapis księgowy tworząc coraz więcej spółek na bazie kapitału dłużnego zastawiając za bezcen polskie ziemie naszej rodziny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s