Współczesne błogosławieństwo dla Adolfa Hitlera

Starachowice na 26.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Dzień dzisiejszy jest szczególnym dniem z tytułu przyjazdu Kanclerz Niemiec co nawiązuje do liczby 26 czyli daty 26.09.2006 roku pochowania Marii Fiodorowny żony cara Aleksandra III w St. Petersburgu pod którą podstawiono Oświadczenie Woli z mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego co oznacza podstawienie mojej córki Marty Bochyńskiej panny, która wcześniej nazywała się Piórecka a zamienionej przez Pocztę Polska na Maria Bochyńska, gdyż podstawiono jej dane jako dług pod Annę Marię Piórecką jako Marię, a drugie imię Jadwiga podstawiono pod Jadwigę Kaczyńską co miało spowodować jej likwidacje przy wcześniejszym pobiciu przez służby wojskowe za co zamierzali obciążyć jej narzeczonego, aby córka nie mogła się obronić. W tym celu podmieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak , aby wprowadzić Kanclerz Niemiec Angelę Merkel przez dług na polską ziemię poprzez kreowanie w bankach fałszywych tożsamości , które legalnie nie mogą być egzekwowane, ale są wprowadzane przez oszustów z firm windykacyjnych , które po 10-20 latach trzymają umorzone długi, aby pozorować innych na dłużników wcześniej licytując ich całe mienie nie odpisując długu. Takim przykładem jest EOS Polska SA, które pracuje dla ING Bank Ślaski dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, którą podstawiono za siostrę mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego pozorując, że razem z Heleną Surma są dziećmi Adolfa Hitlera, którego pobłogosławił papież przed wojną. Fałszywe dane są zamieniane na PS , które później miały usunąć właściwe sygnatury oznaczone prawidłowo jako INs.

Wytworzono dwie sygnatury po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej INs 426/10 , która Urząd Miasta Starachowice już podmienił na PS i tak wprowadził wypis z rejestru gruntów na ulicy Nad Kamienną 25 wprowadzając oszustwo czyli sąsiadów oraz posługując się bezprawnie moim nazwiskiem, aby pozorować, że ja to zrobiłam co jest sprzeczne z prawem i ochroną danych osobowych. Prawo nie jest egzekwowane z powodu udziału sądu w przestępstwie oraz komorników pracujących dla firm windykacyjnych do podmiany danych osobowych. Wykorzystywane są pomyłki pisarskie, których sprostowania są później usuwane. Przykładem jest postanowienie z 28.06.2010 roku, gdzie sprostowano orzeczenie jako spis z inwentarza po moje mamie Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jako INs 395/10, a następnie zamieniono na sprawę spadkową. W sprostowaniu jest wykazany błąd w postanowieniu z dnia 21.05.2010 roku jako oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnym oznaczeniu imienia spadkodawczyni w ten sposób, że w miejsce słów Jadwidze Bochyńskiej wpisać prawidłowe Filomenie Jadwidze Bochyńskiej.

Za Jadwigę podstawiono moją córkę Martę Jadwigę Bochyńską , którą dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel zamierzano zlikwidować dla pieniędzy.

Dlatego w sprawie INs 956/09 o zniesienie współwłasności dokonano oszustwa jako działu spadku wpisując mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka 10 lat po jego śmierci do wprowadzenia kanclerz Niemiec Angeli Merkel na mienie hrabiów Tarnowskich poprzez podstawienie Doroty Tarnawa z domu Maksalon jako z domu Dorotę Tarnawa, aby pozorować na Dorotę Tarnowską podstawioną pod fikcyjną wytworzoną przez Helenę Surma osobę Dorotę Idziak oraz podmieniając moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby wprowadzić przez dług na wodę Kanclerz Niemiec jako Dorotę Kaźmierczak przez drugie imię na dług. Dlatego miałam być z jednego domu Nad Kamienną 25 eksmitowana jako IC 178/15 do wskazanego drugiego domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , który miał komornik zlicytować 20.09.2016 jako Km 336/10, aby wprowadzić osobę pod drugie moje imię jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z Torunia na moje miejsce pozorując, że jestem bogata. Oznacza to celowe i świadome działanie Sądu w Starachowicach i Toruniu , który zamienspis z inwentarza INs 395/10 na sprawę spadkową, natomiast właściwą sprawę spadkową INs 426/10 zamienił na PS 426/10. Przestępstwo jest widoczne w Księgach Wieczystych w wypisie z gruntu , gdzie w miejsce dokumentów sądowych o symboli INs wykazane jest PS , aby wprowadzić fałszywą arystokrację oznaczając w prawidłowych postanowieniach podwójne pieczątki w celu zaznaczenia podmienianych dokumentów. Powodem jest działanie służb wywiadu jeszcze przed wojną, a po wojnie wytworzono c film podmieniający fakty , aby odnieść się do J-23 jako Hans Kloss do „Stawki większej niż życie”. Dom na ulicy Nad Kamienną 25 budowali moi dziadkowie czyli osoby podstawione pod zmarłego w 1923 roku księcia Franciszka Glińskiego , którego uwolniono z Twierdzy Przemyśl Fort XII gdzie spędził 8 lat po d ziemią, do którego babcia miała prawa nabyte ukryte przez dobrowolną umowę, którą wykazałam w sądzie, aby udaremnić działania Waldemara Maksalon który przerobił się za spadkobiercę sam zasiadając przez jego rodziców nieżyjących 2/3 domu w 2005 roku przez nagabywanie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, którą podstawiono w miejsce jej mamy Anieli Reginy Mazurek czyli księżnej Reginy Anny Glińskiej będącej moją babcią. Dowody przestępstwa są widoczne na wypisie z rejestru gruntów z dnia 10.12.2010 podpisanym przez mgr inż. Emilię Wasilewską EW-2793/2010 , gdzie na gruncie, gdzie nie ma Księgi Wieczystej na ulicy Nad Kamienną 25 wpisano sygnaturę po śmierci mojej mamy jako żyjącej zamieniając INs 426/10 na PS 426/10 czyli tak jak zrobił to Urząd Miasta na działce numer 29 nie wpisując Księgi Wieczystej. W budynku wpisano PS 641/05;PS 450/05; PS 956/09; 56/09 PS.

Podmieniono mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej sprawę po jej mamie Anieli Reginie Mazurek sprawę spadkową z 2003 roku na sprawę INs 450/05, aby odnieść się do zasiedzenia Waldemara Maksalon. Nie wpisano umowy zakupu mojej babci i jej własności co oznacza usuniecie babci Anieli Reginy Mazurek z nieruchomości. Wpisanie innych sygnatur na działkę 1278 m2 dowodzi zniesienia współwłasności, którego w 2005 roku nie było co oznacza, że dokonano przestępstwa i zabito moja mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską. Zabranie działki przez Waldemara Maksalon powinno wykazać całość a wpisanie sprawy PS 956/09 jest oszustwem i wpisaniem mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka na mienie babci Anieli Reginy Mazurek na działkę 29 wpisując PS 426/10 po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i usuwając sygnaturę po babci. Nazwa PS nie była stosowana jako Postanowienie Sądu lecz INs co zamieniono na PS, aby odnieść się do oznaczenia w zakładach pracy chronionej osób chorych psychicznie jako zółte papiery, które obecnie rząd produkuje dla Polaków, ponieważ matka Waldemara Maksalon pani Kołodziejczyk jest z rodziny volksdeutsch i jej dzieci. Dlatego sąd wpisał na Bohaterów Westerplatte 1/3 po naszym ojcu wpisujć wpisując mnie 1/3 dla siostry 1/3 oraz dla mama 1/3 co jest oszustwem, gdyż mama miała 4/6 po swoim mężu, a ja i siostra po 1/6 , ale wprowadzono trzy nieruchomości jako trzy różne rodziny pozorując mnie Bożenę na żonę mojego ojca, siostrę Beatę za jedynaczkę , a mamę za konkubinę czego wyraz jest w wypisie z rejestru gruntów KW 1979 jako G1477 z dnia 26.11.2010 rok , gdzie wpisano 1/3 wpisując moją mamę beze mnie i siostry podczas , gdy na działkę przy garażu wpisano Helenę Surma z nazwiskiem i mieniem , gdyż jest podstawiona jako Helena Rubinstein kolaborant niemiecki. Na ulicy Nowowiejskiej wpisano jednego właściciela moją mamę 26.11.2010 G985 , gdzie wpisano tatę bez udziałów jako oraz mąż , który już nie żył od 2007 roku. Wpisano cały numer jako PS INS. 72.97 co oznacza, że przeszli przez działkę Nowowiejska zamieniając mojego tatę zefa na Jana jako akcja służb wywiadu zamiany Józefa Bochyńskiego na Jana Tarnowskiego jako J-23 czyli Janek, a 23 jako data urodzenia mojego taty Józefa Bochyńskiego 23.03.1932. Jest to połączenie dwóch liczb 2 i 3 czyli jedna z liczb jako data urodzenia taty ojca Brunona Bochyńskiego 2.02.1895 zamieniona na 01.02.1895 w niektórych dokumentach, aby podmienić cyfrę 2 wstawiając 1 co da liczbę 13 do podmiany na datę urodzin mojej mamy 13.09.1937 rok wrzesień rozpoczęcie II wojny co zamieniono w urzędzie na październik 13.10.1937, aby odnieść się do rewolucji październikowej i zamordowania carskiej rodziny 18.07.1918 roku, która przeżyła i podmieniono mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek na z domu Bocheńską, aby przez wnuki porwane w 1985 i 1986 roku wytworz DNA dla rodziny Adolfa Hitlera co mogło się udać po wymordowaniu naszej rodziny. Zostało to połączone z datą śmierci Marii Fiodorowny 13.10.1928 roku i połączonej przez śmierć Bolesławy Bochyńskiej 6.09, która był w rzeczywistości księżną Marią Romanow co wykorzystali państwo Podczascy w której rodzinie była ukryta jaka siostra Eugeniusza co obecnie podzielono na trzech braci Podczaskich podstawionych pod Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach jako 1 usuwając moją prawdziwą rodzinę podstawiając Podczxaskich za Bochyńskich na Warszawę. Chrzest mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego był w Kruszynie w 1932 roku przez grupę ZOFIA, która spaliła babcię księżną Marię Bochyńską z domu Lubomirską i zastrzeliła jej ojca księcia Stanisława Lubomirskiego następnie przewiozła tatę do Starachowic ukrywajć uczestnictwo Adolfa Hitlera za którego córkę podstawiono również Angelę Merkel pozorujać ich na rodzeństwo. Grupa Zofia oznacza podstawienie pod każdą z liter nazwisko osoby co jest systemem wykazanym w filmie „Stawka Większa niż życie” jako WOLF czyli faktycznie odniesie do Parafia Wilków, gdzie ukrywał się mój dziadek Brunon Bochyński w Kościele katolickim wpisany jako Marian Bochyński numer aktu 105. Zamieniono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Jana Tarnowskiego, aby wykorzystać po ich śmierci wykreowane linie genealogiczne dla służb wywiadu w tym dla SS. Dlatego podstawione zostało 5-ro dzieci z domu dziecka, których rodziny obecnie próbowano zastąpić przez zaplanowane linie genealogiczne tworzone przez podmianę akt sądowych i zmiany nazwisk. Wykorzystano byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski po rozwodzie, a jego dane osobowe są wykorzystywane do podstawienia Zygmunta Dąbrowskiego zamienionego na Piórecki przez jego syna Dariusza Dąbrowskiego, Dariusza Pióreckiego zamieniono na Dariusz Bochyński.

Doszło do podmiany rodziny Andrzeja Pachowskiego z żoną Anną Pachowską z domu Piórecką, której ojciec Jerzy Piórecki został podstawiony pod majątek Charzewice należący do księcia Jerzego Lubomirskiego zamordowanego brata mojej babci Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej z Kruszyny. Następuje podmiana mojego ojca Józefa Bochyńskiego sprawy spadkowej INs 67/08 na INs 67/06 ,oraz wytworzenie jako innej osoby z tej samej spawie podanej przez mamę jako INs 501/07 co wytworzyło trzy osoby, aby podmienić datę 1932 rok na 1931 rok do podmiany na wykreowanego w Krakowie fałszywego księcia Stanisława Lubomierskiego posługującego się dokumentami z zawłaszczonymi podczas zamachu w 1932 roku w Kruszynie w celu zatarcia śladów po mojej rodzinie i połączenia Stanisława Lubomirskiego z hrabią Stanisławem Tarnowskim ojca mojego dziadka, który występował jako Stanisław Mazurek podmieniony pod nowe pokolenie Mazurków przez ulice Nowowiejską i Zachodnią 1/106.

Urząd Miasta poinformował mnie o zniesieniu podatku z Nowowiejskiej w 2003 roku co jest oszustwem, gdyż w 2009 roku przy mnie mama płaciła podatek, ale upozorowano umorzenie długu na ulicy Nad Kamienną 25 podmieniając działkę babci na działkę dziadka na ulicy Nowowiejskiej. Przy sprzedaży działki uniemożliwiono mi zapłatę podatku, gdyż wpisano spadkobierców jak Marta Przygoda próbując się ukryć za córką teściów Martą Cybulską powodem jest podstawienie państwa Maksalon za Bochyńskich.

dziowie i prokuratorzy we współpracy z pocztą od której zaczęła się II wojna światowa współpracują ze służbami w Kościele katolickim, którzy oddali Polskę i dane osobowe Polaków dla obcych wywiadów z rządem polskim. Nasze polskie imiona z chrztu są kradzione , gdyż woda miała być świadectwem co jest zamieniane na dług na wodę jako realizacja religii satanistycznej zwanej synagogą szatana w Piśmie Świętym. Długi tworzone są przez Helenę Surma oraz panią Pokorę i Gibalską następnie wstawiane na moje dane osobowe poprzez powielenie przez błędy pisarskie w celu tworzenia długu na wodę w mieszkaniu, gdzie nie ma wody i nie ma licznika podmieniając moje dane osobowe przez błąd „zi” na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk i mojego męża na Jerzy Kazimierczyk pod pałacyk zarządcy przez Urząd Miasta , aby ukryć dorabiane genealogie przez błędy pisarskie i długi tworzone przez fałszywych arystokratów, którzy blokują nam dostęp do naszych piendzy, abyśmy byli zmuszeni pożyczać, aby przeżyć. W taki sposób powstały dane dla Kanclerz Niemiec na Bohaterów Westerplatte 1/1 wpisane do Ksiąg Wieczystych przez oszustwa Waldemara Maksalon wykreowane w sprawie INs 956/09 , gdzie doszło do zabicia mojej mamy pozorujać, że żyje i powielając jej dane osobowe, aby dorobić dzieci z nieprawego łoża, których mama nie miała.

Podzi1/3 nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 to wpisanie trzech braci Podczaskich co jest ukrywane jako kontynuacja podmiany mojej rodziny w Kruszynie w 1932 roku ukrywana przez Kościół katolicki, aby pozorować, że tata Józef Ludwik Bochyński syn carewicza Aleksego Romanow był synem Adolfa Hitlera podmieniając jego ojca ukrytego jako Brunon Bochyński zamieniony na Bruno Mazurkiewicz i powielony na Marina i Franciszka.

Kanclerz Niemiec zamieniono jako Kaźmierczak na Kruszynę, na Starachowice i Lublin pozorując ją jako spadkobiercę mojej carskiej rodziny przez błędy pisarskie w moim i męża nazwisku za zgodą Kościoła katolickiego i papieża Franciszka, który poprzez uchodźcę na Łódź mógł zamienić dane kobiety na mężczyznę przez akta psychiatryczne w celu ukrycia sprawy Km 336/10 fałszywej windykacji i sprawy Ko 336/13 zamiana kobiety na mężczyznę, aby upozorować Kanclerz Niemiec Angelę Merkel w systemie bankowym na córkę Adolfa Hitlera i siostrę Helen oraz za siostrę mojego ojca skradziono dwoje moich dzieci , aby wytworzyć odpowiednie DNA przez Kościół katolicki, który ukrył te działania kontynuując politykę III Rzeszy.

Dane zamieniane są przez zakłady psychiatryczne w tym naszych rodzin, aby ukraść tożsamość tak nasza jak dziadków i rodziców zamieniając również teściów przez wykorzystanie drugich imion dla oszustw Kościoła katolickiego do nowej genealogii tworzonej przez dług. Dlatego jesteśmy blokowani finansowo, aby wytworzyć windykacje do tworzenia genealogii różnych osób tworzonej z drugich imion i podstawiając służby w celu wykazania, że dłużnik pożycza i nie oddaje jako bezbożny, które to osoby wpisywane są jako jedna rodzina bezbożnych, gdyż nie ma nic wspólnego światłość z ciemnością.

Dlatego wierzący ludzie są uwikłani przez bezbożnych, którzy próbują wytworzyć otoczkę dla ludzi prześladowanych jako bezbożnych, sami kradnąc ich mienie i podszywając się pod ich dane osobowe. Uśmiercono mnie pod moimi danymi osobowymi, powielono na trzy nieruchomości pod danymi mojej mamy i podstawiono przez oszustwa pan Jarosława Kaczyńskiego i jego rodzinę. Dlatego wykorzystano Akt Notarialny mój z siostrą i naszej mamy czyli taty żony, po śmierci naszego taty, o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, powielając przez oszustwa na bazie danych rodziców, przez Sąd Rejonowy w Starachowicach sygnatura akt INs 67/08 wniesiona przez Invest Bank, kasując drugie imiona w celu podstawienia pod dług, dane moich rodziców powielając ich na trzy nieruchomości jako inne rodziny i używając dla fałszywej arystokracji w tym Kaczyńskich, Tarnowskich, Lubomirskich i Kościoła Katolickiego jako biała genealogia pisana przez księdza Hieronima Serżysko w Białaczowie, gdzie podstawiono pod trzy linie genealogiczne kreowane przez trzech braci Podczaskich, czyli Henryka, Ryszarda i Mieczysława, i pozorując trzy różne linie genealogiczne i ich powielając wykorzystując moich rodziców pozorując, że żyją aby dokonywać oszustw na ich dane osobowe pozorując, że otrzymali mienie i podstawiając Idziaka Piotra jako Piotra pod Papież Franciszka udającego Bochyńskiego, a usuwając moją siostrę, od naszych rodziców i usuwając mnie aby podstawić Edytę Maksalon, córkę Lidii i Waldemara Maksalon, który jest po rozwodzie z Lidią Maksalon, a z drugiego małżeństwa ma syna z Alicją Maksalon z domu Kowalską pracownika Banku PEKAO SA gdzie skradziono moje konto i przesyłane są wyciągi na dawne nazwisko Piórecka obecnie pod adres ludzie obcych moje wyciągi a gdzie podstawiono fałszywe dane na Alicja Mazurek, aby dane do kradzieży mienia dorobionych tarnowskich na fałszywe linie genealogiczne, podstawiając fikcyjne dane na Alicja Mazurek, aby dobrać się do mienia Tarnowskich dla kreowania linii masońskich, wykorzystując córkę mojej siostry Alicje Idziak i jej synka Jakuba Idziak z ojca Lewandowskiego i pozorując inne linie wykreowane już w PRL, a nie prawdziwe linie rodzin faktycznych, gdyż prawdziwe rodziny miały być zatrudnione w domu publicznym, do tańca na róże na kreowane wieczne długi już spłacone ale kradzione jest ciągle mienie i następuje próba powielenia długu na fałszywe dane osobowe do kreowane nowych elit na bazie długu z kradzieży naszego mienia. Z tego powodu do szantażu są stosowane rożne triki, aby przez manipulacje medialne i triki foto-szopie, aby dorobić na przyszłość filmy kompromitujące, do wyegzekwowania postaw człowieka sprzecznych z normami i wiarą chrześcijańską do niszczenia godności podstawiając program HORSE.

Drugie imię naszej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej to Jadwiga, które jako spis z inwentarza zamieniono w dług i ukradziono dla Kaczyńskiej , drugie imię mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, to Ludwik a ukradzione zostało pod podstawienie w fałszywym protokole sądu na rodziców mojej mamy, co jest oszustwem aby podstawić pod dziadka kanclerz Niemiec Angeli Merkel, moje imię zamienić na Elżbieta i pozorując mnie na Elżbietę z Torunia, przez lekarzy psychiatrów w Toruniu, którzy taką żonę dopisali dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i dlatego wpisano moje nazwisko Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując mnie na Elżbietę i pozorując na osobę zamożną co oznacza uruchomienie na nas depozytów i wydanie dla służb wywiadu a męża skarżąc i okradając nas ze wszystkiego gdyż jest na takie działanie zgoda kościołów. Wykreowana Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk zamierzano wstawić na moje mieszkanie i jako żonę dla mojego męża, i licytując drugi adres zameldowania czyli po jego licytacji za bezcen czyli 1500 i 4000 w celu podstawienia pod giełdę przez PLUS BANK do kradzieży adresy gdzie jest wystawione Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego dla mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, w celu zawłaszczanie jego pod Angelę Dorotę Merkel, jako Dorotę przez kradzież mienia jako dług dla oszustwa Niemiec i dla kanclerz Niemiec podstawionej jako moja carska rodzina przez Czesława i Lidię Daleszak z Kielc , którzy ukradli po próbie sprzedaży działki nasze dane i naszych rodzin , aby podać się za spadkobierców. Dlatego sprzedaż unieważniono, ale podstawiono służby wywiadu w tym w Katowicach, aby wstawić Jerzego i Barbarę Bochyńskich i ich córkę Magdę Jarczyk z domu Bochyńska, pod dane mojej siostry a moja siostrę pod moje dane aby podstawić dwoje dzieci Magdaleny zwanej w młodości Katarzyną, i Kasjopeją, dwoje jej dzieci Flipa i Sonię pod Anglię i Rosję, a co oznacza współpracę dla Rosji, Anglii ale i dla Niemiec, a mnie zamierzając eksmitować z jednego miejsca ul Nad Kamienną 25 w Starachowicach a wykazując adres do wyprowadzki ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach przez Sędziego Wojciecha Kucharskiego przy jednoczesnym ogłoszeniu licytacji tego miejsca przez komornika Gotfryda Nowaka, w dniu 20.09.2016 , aby aresztować męża a nas wywieźć i pomordować rodzinę do 25 października 2016 roku już zakończonej sprawie ponownie przysłanej jako świadkowie, co jest dowodem na próbę podstawienia innych osób za nas, a nas już zamierzano zlikwidować aby dokończyć Rewolucję Październikowa , gdyż rodzina carska przeżyła a to zamierzano ukryć przez podstawienie pod Olgę Romanow dorobionych linii fałszywych pod rodzinę carską, przez Czechy pod Marie Bochyńska matkę Marii Gudewicz z domu Bochyńska podstawionej pod spaloną księżną Marię Lubomirską w Kruszynie, czyli moja babcię, której zdjęcie nie chciała oddać Maria Gudewicz, dla mojego taty, a dziś jej córka jest pozorowana za matkę mojej wnuczki a druga za opiekunkę pod moje dane osobowe w dodatku pod Lenę Gudewicz czwartą żonę ich brata Dariusza Gudewicz podstawiając, go pod mojego byłego męża Dariusza Pióreckiego, który po rozwodzie zamienił nazwisko na Kornaszewski a Piórecki wykorzystują służby podmieniając na Bochyński i Dąbrowski, i niszcząc moje dzieci i wnuki . Dlatego podmieniono moje dane przez „a” i podstawiono jako Kaźmierczak mimoędu pisarskiego, nie jest usuwany aby podstawić Kanclerz Niemiec i pozorować inne linie genealogiczne na Niemcy wykorzystując dwoje dzieci z kradzieży w kościele, aby ich wpisać przez trzech braci Podczaskich, pod moją mamę pozorując że ma inne dzieci i niszcząc jej godność przez wpisanie nas jako dzieci nieprawego łoża a z skradzionych dzieci do Kościoła Katolickiego obecnie już poinformowanym kościołem prawosławnym, nie oddano mi dzieci ani wnuków i nadal są wykorzystywane moje dzieci i ich dzieci czyli moje wnuczki, aby wytworzyć odpowiednie DNA i upozorować mojego tatę na syna Adolfa Hitlera, i dlatego była gwałcone córka w zakonie a jej dzieci nadal zostały kradzione i zabrane aby dać pozorantom do wpisania ich wnuczków do dorobionych linii genealogicznych planowanych przez SS, jako właściwe i wpisując księży , gdyż w naszej rodzinie był ksiądz Fochtman co zamierzano ukryć dla dorobionych fałszywych linii genealogicznych. Podstawiono moją wnuczki DNA za wnuczkę obcych ludzi i aby podstawić kanclerz Niemiec jako Dorotę Tarnowską pod carską rodzinę przez Helenę Surma oszustwa kreując fikcyjną Dorotę Idziak pod Dorotę dorobiona Bocheńska na Kielce, aby podstawić Dorotę Idziak na moje mieszkanie przez sąsiadów, aby podstawić pod nią Kanclerz Niemiec pozowaną na Dorotę Kaźmierczak podstawioną pod Tarnowską jako Dorota Tarnawa z domu Maksalon pozorując odwrotnie, aby dorobić fałszywe linie na działkę 29 podstawiona pod garaż dla oszustw Urzędu Miasta Starachowice wstawiając przez oszustwa urzędu i sądu pania Helenę Surma pod nasze udziały Forda kryjąc oszustwa nowymi modelami samochodów jako połączenie z Polską oddając w ręce służb. Dlatego dalej podstawiono dlatego na Katowice Piotra Idziak męża mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńska, i fikcyjną na Starachowice osobę Dorotę Idziak przechodząc na vel Tułacz, aby podstawić pod Kanclerze Niemiec pozowaną na naszą carską rodzinę, przez oszustwa na drugie imię pod system bankowy pobierania pieniędzy przez dług jako Dorotę Idziak i podstawiając Dorotę Merkel jako Kaźmierczak i nieistniejącą i pod Dorotę Tarnawa z domu Maksalon. Po rozmowie z Podczaskimi powielono nasze dane i mojej mamy , aby podstawić całą linie wytworzoną z gwałtu moich dwojga dzieci w Kościele katolickiego przez synagogę szatana co zamierzano ukryć podstawienie moich wnuczków jako dzieci z nieprawego łoża dla mojej mamy pod białą linię kościoła katolickiego jako trzech braci Podczaskich do Białaczowa, i podstawiając moją nie żyjącą mamę Filomenę Bochyńską, jako żyjącą, pod moje dane osobowe przez Kościół Katolicki, i tak mnie anonsując wpisując mnie za żonę mojego taty, jako Bożenę Bochyńską, kreowaną przez UB w PRL, aby pod moje dane podstawić obecnie inną osobę z Warszawy. Tak dokonuje się również podmiana danych przez Pocztę, która przysyła takie Awizo do pozorowania prawdy a powielając na dwie osoby, wpisując mnie jako Bożena Bochyńska, oraz tak mnie anonsowali w ZUS, aby wprowadzić fałszywe dane do T-Mobile wprowadzając spadkobierców, jak Lewandowskich, i inne osoby zamierzając to ukryć przez wykorzystanie naszych wnuczków, a nas zamierzając wymordować i zniszczyć jako niewierzących, aby pozorować prawdę przed Bogiem i ukryć dane jako wytarcie ludzi złych dla Kościoła, w celu ukrycia mordów w kościołach i oszust , jako sprawiedliwych.

Pani Kanclerz Niemiec wprowadzona została na moje mieszkanie dla dorobienie sobie genealogii i pod te oszustwa do Polski miała być ukryta przez opłatę rachunku przez papieża w Łodzi dla uchodźcy z Syrii. Aby to ukryć Helena Surma i jej dzieci udają Bochyńskich dla elit rzeczypospolitej tworzonych wraz z Kciołem jako nowi książęta wyprodukowani przez kardynałów, którzy przerobili się na książąt, a nawet i Helenę Surma na Lubelskie podstawiono pod mienie mojego dziadka i babci, i podstawiając sąsiadkę Helenę Surma jako na Helenę Sapierzankę przez „rz” aby podstawić jako część wspólna dorobione nazwisko dla mnie i męża jako KaŻmierczyk i dalej Surma na „Y” zapożyczone z nazwiska BochYńska zamienionego na BochEńska a SURMA jako SYRMA pod nowy samochód o nazwie SYRMA, do wyprowadzenie na części wspólne pieniędzy pod programy bankowe, i dalej Helenę Surma, podstawić jako Helen siostrę Marii Władymirowny, wprowadzając jako łącznik dane do cyrku i lunaparku, gdzie przebywał papież Franciszek i gdzie umieszczono figurę Jana Pawła II mimo zakazu przez Niego za jego życia, w dodatku w otoczeniu figur cyrkowych.

Starachowice dokonały swoistego cyrku i teatru Denhoff, w którym giną prawdziwi chrześcijanie i ludzie pragnący sprawiedliwości. Dlatego wytworzono sprawę o wodę INs 56/10 , o przyłącze wodne dla Heleny Surma , a potajemnie pozorując dział spadku na mojej rodzinie, przez oszustwo sędziego Huberta Wicik, aby przez jej sprawę o przyłącze wodne czyli obcej osoby, podstawić służby za moją rodzinę carską i książęcą, która jest niszczona od lat i dziś już po śmierci rodziców , dopisując jej na mieniu sygnatury jako PS w innych miejscach, w celu wytwarzania psychicznie chorych na działce 29 jako wpisy Postanowienia Sądu , i niszcząc godność mojej matki przez zgodę papieża Franciszka, co miało zostać ukryte przez licytację nieruchomości przez komornika 20.09.2016 roku na fikcyjny twór PLUS BANK, aby podstawić sąsiadów na moje mieszkanie jako pierwokup, w celu wprowadzenia kanclerz Niemiec jako najeźdźcy i kierując Helenę Surma jako Hellen Moor, za spadkobierców carskiego mienia przez wytworzony dług na wodę , aby wstawić fikcyjną Dorotę Idziak jako carowa Dorotea Kaźmierczak. Dlatego dorabiane są długi przez firmy windykacyjne , aby tworzyć oszustów pod carską linię Romanow na dzice 29 w Starachowicach, z udziałem Watykanu, który zaplanował pracę dla Polaków w domach publicznych , które sponsoruje Kanclerz Niemiec, Angela Dototea Merkel jako spadkobierca polskiego fałszywego długu wpisany jako PS 56/09 przez Urd Miasta Starachowice wpisując sąsiadów za spadkobierców i ukrywając mnie i siostrą po śmierci naszego taty a wykazując jedynie mamę na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 i wstawiając w to miejsce Kanclerze Niemiec Angele Merkel, pozorowaną na Bocheńską, na naszej nieruchomości podstawiona pod mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, matkę Aniele Reginę Mazurek, i pozorując, że mama żyje pod moimi danymi, gdyż takie dane wykreowano już po jej śmierci pozorując mamę nieżyjąca na mnie żyjącą. Jest to oszustwo wprowadzone do wprowadzenie służb, które upozorowały, że mama otrzymała pieniędzy, których nie otrzymała i pozorując tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicza Aleksego Romanowa, na dziecko Adolfa Hitlera, podstawiając Adolfa Bocheńskiego. Dlatego Wypis z rejestru Gruntu nie wykaz mnie i siostry, gdyż nas uśmiercono w systemie pod prawdziwymi danymi , aby za nas pobierać pieniądze mogła bezpieka, a nas zamierzając usunąć, gdyż wpisano sąsiadów za spadkobierców po naszych rodzicach i wykazał to wpis gdzie widnieje bezprawnie pani Helena Surma, co jest prawnie nie możliwe, ale tego dokonano, a co oznacza, że przerobiono ją za rodzinę w demokracji jak dorobiono w 2005 roku Maksalon pod moją mamę ukrywając dane babci i zmieniając w 2009 roku, po śmierci babci w 2003 roku pozorując jej śmierć jako mamy, aby przypisać się do naszej rodziny pod Bochyńskich/ Bocheńskich czyli na linie taty i podstawić linię Tarnowskich pod mamy ojca a mojego dziadka.

Podstawiono PS dla mnie i rodziców miało służyć dla moich dzieci , aby nie mogły się obronić i wrócić do kraju. Córkę Martę Jadwigę Piórecką, która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska, zamierzano pobić , aby wykorzystać jej drugie imię Jadwiga dla Kaczyńskiej Jadwigi a jaj pierwsze imię dla podstawienia Marty Kaczyńskiej w miejsce mojej córki, na zlecenie papieża i Kanclerz Niemiec podstawionej w miejsce mojej babci i matki. Dlatego zamierzano po pobiciu mojej córki oskarżyć jej narzeczonego Luka pochodzącego z Irlandii, aby moje dzieci zostały osamotnione w celu ich zamknięcia w zakładach psychiatrycznych na już dorobione w Polsce przez oszustwa akta do kradzieży danych osobowych na Łódź, gdzie jest centrum wywiadu, a w czasie wojny było centrum przesiedleńcze, gdzie wytworzono ludzi do Niemiec. Wykorzystano ukrycie matki mojej babci księżnej Glińskiej po zagłodzeniu jej męża Franciszka Glińskiego w Twierdzy Przemyśl, jako pracownika Fabryki Włókienniczej w Lodzi , która zarabiała w złocie . Piendze pożyczone zostały na ślub dwóch sióstr Mazurkowych a których wartości nigdy nie zwrócono, gdyż papierki nie mają wartości złota w kruszcu. Obecnie wykorzystano to aby podstawić mojego dziadka w miejsce babci nieruchomości jego żony zamieniając dług sióstr Mazurek z domu, na dorobiony dług dla mojego dziadka , który nigdy nie miał długu a sam im pyczył żony pieniądze. Mimo to dorobiono dług na nieżyjącego od 10 lat mojego dziadka na nieruchomości babci, aby podstawić trzy osoby pod Brunona Bochyńskiego, jako Bruno Mazurkiewicza i papieża Franciszka jako Kościół Katolicki podstawiony pod ostatnie imię mojego dziadka a podmieniona na drugiego dziadka pozorując go za Bocheńskiego. Dokonano przejścia na fabrykę w Łódź jako Manufaktura do ukrycia wyprowadzanych pieniędzy naszej rodziny, aby sfabrykować dane Karola Scheiblera Żydów zarządzających mieniem dziadka na Niemców podstawiając Papieża Karola Wojtyło na Wielkiego i podstawiając jako Jana Pawła II na Jana Tarnowskiego w jeden twór do kościoła podstawiając Józefa Ratzingera na Józefa Tarnowskiego w Niemcach i przerabiając Schillerów fabrykantów na arystokratów w Niemcach. Celem jest dokonanie zamiany mojego dziadka Jana Tarnowskiego na służby, który ukryty był jako Franciszek Jan Mazurek i podstawiono mojego teścia Jana pod kanclerz Niemiec jako Kaźmierczak i ukrywając to przez wykorzystanie danych mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego, zamieniając jego dane na Jan Piórecki i planując jego likwidację, gdyż już wytworzono wypadek autokaru w Niemczech w 2005 roku, przez przejście z jednego autokaru do drugiego, aby podstawić w Zurychu kanclerz Niemiec , gdzie miał być zamach na moje dzieci Martę Piórecką i Jakuba Pióreckiego, który nie został zrealizowany, gdyż odebrałam dzieci w Bernie. Odwiedziły nas, we dwoje , bez rodziców moich, którzy mieli przyjechać, a co spowodowało wyjazd mojej siostry do Irlandii, aby pozorować, że mama tam miała jechać czyli do drugiej córki, gdyż upozorowano mamę na inną osobę, którą upozorowano, że zginęła z tatą w Niemczech, dlatego jechała za autokarem przez całe państwo niemieckie Policja udająca rodziców moich dzieci. Kanclerz Niemiec Angela Merkel jest wytypowana, aby powtórzyć historię, gdyż wytworzono jej dane w systemie jako córki Adolfa Hitlera, która miała doprowadzić do wymordowania mojej rodziny z błogosławieństwem papieża i zgodą narodu, w celu kradzieży mienia. Adolfa Hitlera błogosławił papież po spaleniu w Kruszynie mojej babci księżnej Marii Lubomierskiej , której dziecko czyli mojego ojca zabrano i ochrzczono potajemnie dla Adolfa Hitlera, aby pozorować po latach na syna Hitlera poprzez DNA już jego wnuków z skradzionych dwojga dzieci do Kościoła Katolickiego. Zamordowano mojej babci ojca księcia Stanisława Lubomirskiego , który miał udziały w Zakładach Starachowickich i podstawiono nowe elity na bazie skradzionych dokumentów w Kruszynie przez Niemcy, a dla naszych rodzin przygotowano akta PS przez fałszywych arystokratów wytwarzanych przez oszustwo kanclerz Niemiec Angeli Merkel córki służącej mojej babci w Kruszynie, a zamienionej jako siostry Helen Moor , podstawionej pod Helenę Surma czyli dla Heleny Rubinstein kolaborującej z Niemcami podstawionej pod teren mojego dziadka , aby pozorować siostry mojego ojca.

Dzieci z domu dziecka zostały wstawione pod grupę ZOFIA jako rodzina, a miały być zlikwidowane z rodzinami, po wprowadzeniu Kanclerz Niemiec, gdyż jest to rodzina Jerzego Bochyńskiego z Katowic naprawdę Jerzy Kaźmierczak, oraz inne osoby jak , Teresa Szmytka z Wisły obecnie Ustroń z domu Bochyńska i jej dwoje dzieci, Cecylia Włodarczyk z domu Bochyńska z Skarżyska Kamiennej i jej dziecko i Konstancja Krzemińska z domu Bochyńska i jej dzieci w tym Katarzyna Kędziora z domu Krzemińska podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk, oraz Marian Bochyński nie żyjący kawaler podmieniony na mojego dziadka zamienionego na księdza i pozorując dzieci nieślubne, aby podstawić mienie pod kościół przerabiając kapłanów na książąt, aby podszyć się pod mojego dziadka Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego, i dlatego został podstawiony został dług , aby ukryć mojego tatę Józefa Bochyńskiego a oficjalna jego matkę po spaleniu prawdziwej matki podstawiono Bolesława Bochyńska z domu Podczaska w rzeczywistości księżna Maria Romanow.

Papież Benedykt XVI miał określić nieprawdę, która miała stać się prawdą po wymordowaniu rodziny i podmianie pokoleń czyli globalnego oszustwa, aby mojego tatę przerobić za dziecko Adolfa Hitlera i Ewy Braun wykorzystując DNA wnuków z gwałtu mojej córki skradzionej w 1985 roku do Kościoła Katolickiego. Zamierzano dokończyć rewolucję i zamienić moją mamę z domu Mazurek na z domu Bocheńską powielając jej dane, w celu wytworzenia trzech linii z jednej dla służb wywiadu. Dlatego 26.08.2016 roku jako przybycie kanclerz Niemiec do Polski, miało nawiązać do spadkobiercy jako Kaźmierczak i nawiązując do 26.09 2006 roku jako pogrzebu Marii Fiodorownej , którą podstawiono pod Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, i już ukradziono 51,- milionów USD pozorując tatę za męża swojej przybranej matki Bolesławy Bochyńskiej podstawiając Apolonię Kuźnik i jej zięcia Stanisława Brodę aby odnieść się do mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego i drugiego pradziadka hrabiego Stanisława Tarnowskiego w jednym. Podstawiono pod Piotra Idziak i jego matkę panią Wandę Idziak podstawiono pod Wandę Serwicką i połączono w jedną całość pozorując na rodzinę Lubomirskich i Bocheńskich przez wykorzystanie mojej siostry dzieci czyli dzieci Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej zamieniając na ich ojca, w celu odwrócenie historii przez podmianę danych matki na ojca.

Wrzesień to rocznica śmierci moje oficjalnej babci Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej czyli Marii Romanow córki Mikołaja II a siostry mojego dziadka carewicza Romanow ukrytym jako Brunon Bochyński, gdyż zastopowała Bolesława Bochyńska, zamordowaną w Kruszynie moją babcię księżną Marię Lubomirską. Dziadek Brunon Bochyński występował również jako Roman Bocheński w wojsku i Marian w Kościele, co wykorzystano w Zakładach Starachowickich aby cofnąć pokolenie i wykorzystano moją sprawę w sądzie, gdzie wykazałam mienie mojego dziadka Brunona jako Romana Bocheńskiego jako właściciela fabryk i podstawiono drugiego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego. Wykorzystano śmierć mojej babci Bolesławy Bochyńskiej 6 września i podstawiono Marię Władymirowną w celu podstawienia Marii Putin co oznacza, że była zagrożona cała moja rodzina, jak również życie dwojga moich dzieci w Kościele Michała Pióreckiego i Anny Marii Pióreckiej podstawionej pod Marię jako dług do Kościoła katolickiego połączony z Kościołem prawosławnym łącząc dzieci moje z Marią Putin , aby wstawić jako wspólnych spadkobierców z Kościołem Katolickim i Cerkwią, który zezwolił na nasze morderstwo w celu kradzieży mienia tworząc z nas dłużników i pogan.

Działania papieża, Kanclerz Niemiec, Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku i Rządu Polskiego z premedytacją zmierzają do deprawacji moich dzieci i wnuków , w celu ich eliminacji z dziedziczenia i pozbawienie mienia. W tym celu przygotowano już przez służby wojskowe ludzi do wprowadzenia ich do odpowiednich zachowań aby przyzwyczaić do deprawacji przez powolne wprowadzanie nagannych publicznych zachować , które pomału są wdrażane w zachowanie aby przygotowdo tańca porno na rurze czyli nowej cywilizacji, co już pokazano w mediach. Moje dzieci miały być zniszczone oraz wnuczki i prawnuczki. Marta Bochyńska została podstawiona pod jej siostrę Annę Marię Piórecką a ona podstawiona została pod Marię Putin, aby pozorować siostrę Zuzanny Maksalon czyli córki Anny Marii Pióreckiej z W. Putin pozorowanej na córkę Marii Putin.

Z tego powodu zostały wytworzone trzy tożsamości moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk, i podstawiono pod nasze dane:

  1. moich rodziców Filomenę i Józefa Bochyńskich zamienionych na Barbarę Bochyńską i Jerzego Bochyńskiego z Katowic , którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak

  2. Angelę Merkel i W. Putin przez podmianę nazwiska na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i Jerzy Kaźmierczak wstawiając za córkę Zuzannę Maksalon czyli dziecko Anny Pióreckiej i W. Putin.

  3. Wstawiając pod moje dane moje córki Martę Bochyńską zamienioną na Annę Marię Piórecką za którą wstawiono Marię Putin jako żonę Jerzego Kaźmierczak wstawiając za córkę Zuzannę Maksalon czyli córkę W. Putin.

System wyjściowy trwał przed moim urodzeniem wstawiając za żonę mojego taty jego córkę czyli mnie Bożenę, a moja mamę Filomenę zamieniono na córkę, aby pozorować, że moja siostra jest jedyną córka Filomeny zamienionej na mnie , dlatego systemie widnieje Filomena Bochyńska jako żyjąca. Bożena Bochyńska jako żona dla taty , a mnie usuwając z istnienia co powoduje, że moje dzieci były skazane na niebyt i przypisane do różnych fałszywych linii genealogicznych co ukryto jako biała linia papieska w Białaczowie według zasług kabały co powoduje podstawienie papieża Franciszka pod papieża Piusa XII, który błogosławił Adolfa Hitlera , gdyż cofnięto czas podstawiając Angelę Merkel i W. Putin pod nasze dane osobowe. Ukryto Lebensborn w Pałacu w Białaczowie, a dzieci tam poczęte miały w pokoleniu ich dzieci być podmienione z moimi wnukami ze skradzionych moich dzieci w 1985 i 1986 roku do Kościoła katolickiego, aby wszystko było zmieszane i wybrana rasa w linii faszystowskiej doszła do władzy jako czysta rasa w Kościele katolickim, którą miał pobłogosławić papież Franciszek. Grupa w Koście katolickim posłużyła się skradzionymi w 1932 roku dokumentami księcia Stanisława Lubomirskiego ojca spalonej Marii Lubomirskiej w Kruszynie co powoduje, że odebrane Palce w Kruszynie i Niezdowie są dowodem posłużenia się dokumentami z morderstwa, które były w posiadaniu grupy faszystowskiej ZOFIA pracującej dla Adolfa Hitlera i Skarb Państwa w SO Toruń IIK 164/11 wystąpił przeciwko mężowi Jerzemu Kaźmierczyk podstawiając Bohdana Żakiewicz co oznacza, że reprezentował grupę SS „ZOFIA” i podstawiono błąd pisarski z Ambasady Szwajcarii w piśmie do nas, aby wstawić nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, co oznacza, że również Jerzy Kaźmierczak i takie dane wstawiono do systemu bankowego uniemożliwiając nam dostęp do depozytów przy uruchomionych od 13 lat depozytach.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Prok Szwajcar

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s