Przestępstwo policji w Opocznie na wniosek adwokata z Katowic w 2008 roku

Starachowice na 27.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
Minister Sprawiedliwości Z. Ziobro

Przestępstwo Policji w celu ukrycia prywatyzacji Polskich Hut z kradzionych pieniędzy.

Trudno być u przyjaciół którzy podali się za naszych spadkobierców i wykorzystali moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską za spadkobiercę na paliwach i upozorowano na Policji przez wezwanie, że mąż Jerzy Kaźmierczyk ma się zgłosić na Policję do Opoczna w 2008 roku bez podania przyczyny o nakazie odbycia kary pozbawienie wolności drugiej części , którą przez to odbył, a ktoś inny podał się w tym czasie za męża i wykorzystał firmę kanadyjska Marka Król Skywin, który ręczył za mnie i mojego męża i upozowano, że mój mąż pracuje u niego. Dlatego upozorowano, że mąż Jerzy Kaźmierczyk nie żyje i podstawiono pełnomocnika Bohdana Żakiewicz i Stanisława Pikul w jego miejsce kryjąc Jerzego Bochyńskiego i Barbarę Bochyńskich sędzinę z Katowic, na których ukradziono GBC Centrostal Bydgoszcz SA i podstawiono inną żonę za mnie dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z którym pobrałam się w przerwie odbywania wyroku przez męża w sprawie SO Kielce IIIK 207/07. Doszło do matactwa i obrazy prawa artykuł 17&7 i ponownego prowadzenia sprawy SO Kielce IIIK 207/07 w SO Toruń IIK164/11 podmieniając sprawę jednej faktury 300.000,-PLN na prywatyzację METRON SA od 1999 roku do 2007 roku w celu ukrycia skradzionych pieniędzy przez reaktywację Rudy Malenieckiej w 1985 roku na fałszywy krąg spadkobierców połączony z Kościołem katolickim, których wstawiono na akredytywy mojego męża z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i weksle na 300.000,-PLN oraz 51.000.000.,- EUR z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przeznaczone na zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA do którego zakupu została podpisana umowa za zgodą Ministra Skarbu pana Szarawarskiego przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk firmę zamkniętą w 2007 roku.

Doszło do kradzieży pieniędzy 51.-milionów w 2004 roku co powtórzono w 2006 roku i 2011 roku dokonano kradzieży 100,- milionów EUR z carskich depozytów i uruchomionych akredytyw na 10.000.000,- EUR poza carskimi depozytami.

Po aresztowaniu męża w 2006 roku po odczytaniu wyroku w grudniu 2007 roku w SO Kielce IIIK207/07 Jerzy Kaźmierczyk został zwolniony, poprosił o przerwę w odbywaniu kary i pozostawał na wolności i doszło do naszego ślubu 28.06.2008 roku. Maż przedłożył zapewnienie pracy w kanadyjskiej firmie Skywin należącej do Marka Król sprzedającego okna z Fakro z Nowego Sącza w fabryce obok firmy Mittal Steel z którą PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk miało wcześniejsze umowy handlowe i połączono z placówką w Starachowicach na ulicy Składowej obok Urzędu Skarbowego i firmy produkcji mebli pana Jerzego Serek. Huta Zawiercie ma centrum w Bar w Szwajcarii 5 km od Zug czyli od APE-CH GmbH na której zrobiono dział spadku w 2006 roku podstawiając pogrzeb zmarłej z Danii 13.10.1928 r. Marii Fiodorowny żony cara Aleksandra III w St. Petersburgu 28.06.2006 roku traktując sprawę SO Kielce IIIK 207/07 jako dział spadku na wekslu na 51,- milionów EUR wystawionym przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Doszło do sytuacji , że adwokat z Katowic reprezentujący firmę DOMSTAL Sp. z o.o. należącą do GBC CENTROSTAL BYDGOSZCZ SA zakwestionował decyzję Sądu Okręgowego w Kiecach do sprawy SO Kielce IIIK 207/07 o zwolnieniu z odbywania reszty kary i podstawiono pod te dane Jerzego Bochyńskiego z Katowic, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak, przez którego dokonano obrotu gotówką na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk zakupując kolejne Huty w Polsce i Banki. W tym czasie doszło do wezwania męża Jerzego Kaźmierczyk na policję na wniosek prokuratora z Kielc powołując się na pismo adwokata z Katowic i aresztowano męża bez decyzji sądu do Aresztu w Piotrkowie Trybunalskim w 2008 roku.

Doszło do bezprawnego prowadzenia sprawy SO Toruń IIK 164/11 i IIK 197/10 o jedną fakturę 300.000,- PLN , która była objęta wyrokiem SO Kielce IIIK 207/07 i skazano ponownie męża Jerzego Kaźmierczyk na dwa lata i sześc miesięcy z czego wynika, że wyrok SO Toruń IIK 164/11 stanowił dwa lata i sześć miesięcy jako 14 miesięcy w areszcie 8 miesięcy przerwy w odbywaniu katy , którą ukryto i 8 miesięcy reszty kary co stanowi dwa lata i 8 miesięcy od których odjęto dwa miesiące w Toruniu w areszcie. Stanowi to, że ukryto nasze małżeństwo pozorując w Toruniu, że maż nie wyszedł z więzienia w jednej z tożsamości i opłacono ludzi, którzy mówili, że jesteśmy w konkubinacie, aby ukryć poręczenie Skywin z Kanady i podstawienie Jerzego Bochyńskiego jako Jerzy Lubomirski podstawiony w Szwajcarii na Misji w Marly co jest przestępstwem Kościoła katolickiego posługującego się skradzionym dokumentami po morderstwie księcia Stanisława Lubomirskiego w 1932 roku w Kruszynie. Dlatego zabito moich rodziców i upozorowano, że skarżyli mojego męża co jest sprzeczne z Oświadczeniem Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku dla mnie i męża oraz błogosławieństwem mojej matki Filomeny Jadwigi Bochyńskiej.

Dorobiono dokumenty w SO Toruń IIK 164/11 jako dokument brakujący w postaci wyroku do Aresztu w Piotrkowie Trybunalskim, którego nie wydał Sąd w Kielcach do aresztowania męża w 2008 roku i próbowano zamienić na Jana podmieniając nazwisko na Jana Kaźmierczak przez Policję w Opocznie, która bezprawnie dokonała aresztowania w 2008 roku, gdy byłam z mężem pozostawiając mnie samą w obcym mieście , gdyż upozorowano, że nie jestem żoną. W 2009 roku dorobiono w Kielcach mandat samochodem PEUGEOT 607 odebranym przez policję z Katowic w lizingu dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Starachowicach w obecności Czesława Daleszak, siostry Beaty Idziak i Arkadiusza Durlej, którzy pozorowali spadkobierców w SO Kielce 207/07 do ukrycia Jerzego Bochyńskiego z Katowic i zakupu szeregu Hut jako prywatyzacji hutnictwa.

Sprawa SO Toruń miała ukryć sprawę fałszywych spadkobierców SR Toruń i podstawienie agentów o nazwisku Lubomirskich pod zamordowaną moją babcię w Kruszynie i zastrzelonego księcia Stanisława Lubomirskiego pod, którego podstawiono służby wojskowe przestawiając czas w systemie. SO Toruń IIK 164/11 i IIK197/10 wydal wyrok i nakaz stawienia się do obycia kary już odbytej dla mojego męża do Piotrkowa Trybunalskiego co miało ukryć brakujący dokument SO Kielce III K 207/07, którego mąż nie otrzymał i podstępem zwabiono go na policje. Policja również nie miała dokumentów z Sądu , a mimo to aresztowała męża w 2008 roku i powielono na drugą osobę bez dokumentów sądowych. Miało to być podmianą rodzin w sprawie SO Toruń IIK 197/10, aby pod majątek hrabiego Jana Tarnowskiego czyli mojego dziadka występującego jako Franciszek Jan Mazurek podstawić papieża Franciszka w to miejsce do ukrycia wyprowadzenia mienia dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, wprowadzając dane Jan Kaźmierczak. Dlatego Urząd Miasta Starachowice upozorował podatki na mojego nieżyjącego dziadka od 10 lat i zamieniono nieruchomości, aby podstawić na ul. Nad Kamienną 25, podatek na nieżyjącą od 2003 roku babcię zamienioną na dziadka, którego podstawiono na nieruchomości jego żony zamieniając na jego córkę, a moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską pozorując , że żyje i pozorując, że ma jedną córkę w Katowicach i innych spadkobierców jako krąg, podanych przez Waldemara Maksalon, który wytworzył sprawę SR Starachowice sygnatura akt INs 956/09 co spowodowało zabicie mojej matki, aby ukryć podstawienie innych osób i mojego nieżyjącego ojca mamy czyli mojego dziadka, pozorując, że miał dług i próbując skazać mojego teścia i męża , aby podstawić Jerzego Lubomirskiego i Jan Lubomirskiego na Pałac w Trojanowicach wykorzystując dziadka ojca hrabiego Stanisława Tarnowskiego występującego jako Stanisław Mazurek pod którego podstawiono Stanisława Lubomirskiego ukrytego przez podstawienie Stanisława Pikul pod Stanisława Brodę na drogę na ulicy Nowowiejskiej , którzy przepisał udziały na swoich dwóch synów Mariusza i Michała, co podmieniono na Mariusza Słodkiewicza i Michała Pióreckiego mojego skradzionego syna do Kościoła Katolickiego, co połączono z sędziną Broda w SO Kielce IIIK 207/07, aby jej danych użyć za spadkobiercę na naszym mieniu do ukrycia zakupu Huty Ostrowic SA podstawiając szereg osób.

Dlatego w dniu wczorajszym przysłano cztery awizo na cztery tożsamości dla mnie jednej pozorując dwie, że nie były odebrane w czasie, a dwie bez kodów kreskowych, aby wykazać dług na wodę przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk, aby podstawić sąsiadów z ul. Bohaterów Westerplatte 1 i na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii z kodem kreskowym oraz bez kodu kreskowego następne awizo w celu przekazania kodu dla Kanclerz Niemiec do podmiany przesyłki pozorując, że przybyła do Polski i odebrała pocztę na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, dla Niemiec , gdyż tam jest moja córka Anna Maria Piórecka,wstawiona jako Maria Lubomirska przez wstawienie długu na moje mieszkanie podmieniając Martę Bochyńską przez pocztę zamieniając 1/1 na numer 11, wstawiając Marię Bochyńską i tak dane sfałszowano w Ambasadzie Szwajcarii w Polsce wpisując Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, czyli dla kanclerze Niemiec podmiana danych. Dwa następne Awizo to jedno bez kodu na Bożena Bochyńska, pozorując, mnie na pannę i następne jako powtórne awizo, mimo, że byłam wielokrotnie na poczcie od 5 sierpnia 2016 roku i nie było żadnej korespondencji, co oznacza, że pozorowano wysłanie przez awizo na Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena, czyli odwrotnie pisane, aby odczytać na Kaźmierczyk z domu, zamiast na Bochyńska z domu w celu dorobienia fałszywych dokumentów o pobicie którego nie było w celu dorobienie dokumentów do aresztowania z 2008 roku. Przed wydaniem wyroku w Toruniu doprowadzono do ogłoszenia upadłości w Bydgoszczy GBC CENTROSTAL BYDGOSZCZ S.A. i syndyk masy upadłościowej w Toruniu wysprzedała majątek MERTON SA o wartości księgowej ponad 35 milionów złotych, aby zakupione akcje przez pełnomocnika Bohdana Żakiewicz, za wartość 35 milionów były bez wartości. Określił to sędzia Jacek Pietrzaka w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku sygnatura akt II AKa 3/16.

Do chwili obecnej nie zwrócono dwóch weksli z PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, gdyż jeden podstawiono pod 300.000,- złotych dla Mirosława Lewego podmieniając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Irene Kaźmierczyk pozorując na żonę pana Mirosława Lewy a jego córkę Agnieszkę Kowalczyk na moją synowa podstawiając pod paliwa moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w celu wykazania DNA naszej rodziny do uzyskania upustów królewskich w ARAMCO w Arabii Saudyjskiej. Drugi weksel na kwotę 51,- milionów EURO podstawiono pod Korpus Kadetów pozując innych spadkobierców na carskim mieniu przez wojsko co połączono z Bankiem Technologii spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Kielcach co zamieniono na Parki Technologii w Specjalnych Strefach Ekonomicznych ukrywając reaktywacje Centralnego Okręgu Przemysłowego zamieniając na centralną organizację pozarządową w celu podstawienia spadkobierców na udziały w Strefach Ekonomicznych zmieniając je na prywatne i przechodząc przez moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 wstawiając kilka tysięcy spadkobierców po śmierci moich rodziców.

Celem działania była podmiana wyroku SO Kielce IIIK 207/07 na SO Toruń IIK 164/11, aby ukryć oszustwo i obrazę prawa przez uchybienie artykułowi 17&7, przez podmianę tożsamości Jerzy Kaźmierczyk w wypowiedzi sędziego Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co jest zbieżne z błędem w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie, gdzie wpisano Bożena Bochyńska-Kaźmierczak. Takie błędy wskazują, że służby wojskowe zamierzały przepisać wyrok SO Toruń IIK 164/11 wstawiając błędne dane z wypowiedzi sędziego Wojciecha Pruss w celu ukrycia wstawienia fałszywych spadkobierców w Szwajcarii na spółce akcyjnej APE UMWELTTECHNIK AG, gdzie zamierzano dokonać kradzieży traktując wyrok jako klauzulę wykonalności do aktu oskarżenia V Ds. 31/07/SP na kwotę około 35,- milionów złotych wartości księgowej METRON SA powielając na dwie tożsamości czyli dokonać kradzieży 70,- milionów złotych w Szwajcarii co zrobiono wcześniej w Warszawie zamieniając przesłuchanie świadka Bohdana Żakiewicz na windykację jako SR Warszawa-Praga IIIKo1994/14 podstawiając akt oskarżenia V Ds 31/07/Sp o wartości 35,- milionów co podstawiono jako wartość Willi Anin i utworzono METRON SA w Grecji i drugi METRON SA w Norwegii, które czerpią zyski z windykacji Jerzego Kaźmierczyk. Ukryto akredytywy wystawione przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 gm. Brody Iłżeckie na kwoty 10.000.000,- EUR w Toronto w Kanadzie na SOF-ART HOUSE, gdzie podstawiono dzieci Marii Szara, aby kryć fałszywych spadkobierców podstawionych w Starachowicach jako Majówka 25 w Polsce i kontrakty z firmami w Turcji i Belgii podstawiając Martę Przygoda jako spadkobierce do ukrycia kradzieży, gdyż SR Starachowice wstawił zarządcę pana Przygoda do spółki w 2006 roku, który się nie rozliczył i wstawił fałszywych spadkobierców co połączono przez fałszywą windykacje na wodę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, podstawiając sąsiadów za opiekunów zamienionych na spadkobierców i wpisanych do Ksiąg Wieczystych co jest dowodem przestępstwa.

Awizo na Bożena Bochyńska w dniu 26.08.2016 roku miało służyć do podstawienia Dariusza Pióreckiego jako Dariusz Bochyński co jest wykazane w poświadczeniu wymeldowania z pobytu czasowego jego syna już pod zmienionym nazwiskiem Adam Stanisław Kornaszewski bez wpisania wcześniej Piórecki pozorujać rodowe nazwisko Kornaszewski zaświadczenie wydane przez Kamilę Sprzączkę 27.06.2011 rok. Stały pobyt syna na Lipie Henryk Szyb 1 , gmina Brody Iłżeckie co skutkować miało, że jest synem Ewy Kornaszewskiej podmienionej na Ewę córkę Marii Gudewicz, a mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską Kaźmierczyk zamieniono na siostrę Elżbietę Dody z domu Gudewicz natomiast ich brata Dariusza Gudewicz zamieniono na Dariusz Piórecki i Dariusz Bochyński do Banku Rezerw Federalnych w USA w celu ukrycia kradzieży carskiego mienia pozorując małżeństwo z moją siostrą Beatą Marią Idziak w Katowicach jako spadkobiercy po Jerzym Kaźmierczyk w celu wstawienia fałszywych windykacji na firmę PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk i APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. Następnym aspektem jest podmian danych w Fundacji APEX-STAR założonej przez męża Jerzego Kaźmierczyk w Katowicach, której celem była pomoc naszej carskiej rodzinie i Polakom na Wschodzie, gdzie podmieniono dane męża Jerzego Kaźmierczyk przez błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk i tak są przesyłane z Kanady z depozytów złota Banku Polskiego własności carskiej pieniądze na cele charytatywne, gdyż nasza rodzina wspierała Czerwony Krzyż i wstawiono Fundację APEX-STAR na adres SR Katowice ulica Francuska co połączono z dawną nazwą ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 jako Francuska 1, przez numer dziali 29 na garażu połączono z działką 29 na ulicy Nad Kamienną 25, gdzie mieszkamy skąd zamierzano nas eksmitować przez sprawę SR Starachowice IC 178/15 połączoną z żądaniem miliona nawiązki przez świadka SO Toruń IIK 164/11 pana Pawła Krzymowskiego w kolejnej sprawie SR Toruń IIK 467/15 na rzecz Fundacji z Nowego Jorku, gdzie podstawiono na wyspę Governor`s Island naszych pełnomocników jako spadkobierców. SR Kielce w 2008 roku prowadzący sprawy pracownicze wyłączone z SO Kielce 207/07 w celu powielenia tożsamości określił wyspę Governor`s Island jako majątek carski udokumentowany nieobjęty co zostało przejęte przez aklamację przez naszego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz, który podał się za Bohdana Bochyńskiego ojca Marii Gudewicz i dziadka Dariusza Gudewicz podstawionego pod dane Dariusz Kaźmierczak w SO Toruń IIK 164/11.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Józef Inocenty Maria Bocheński Genealogia

 

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s