Posłużenie się przez Kościół Katolicki dokumentami z morderstwa księcia Stanisława Lubomirskiego przez faszystów z 1932r. w Kruszynie i jego żony z córką czyli moją babcią

Starachowice na 29.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Wniosek o zawieszenie komornika Zygfryda Nowaka w Starachowicach współpracującego z

  1. SSR Wojciech Kucharskie w SR Starachowice
  2. SSR Hubert Wicik w SR Starachowice
  3. SSO Merta w SO Kielce
  4. SSO Wojciech Pruss w SO Toruń
  5. SSA Jacek Pietrzak w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

Wydano wyrok SO Toruń IIK 164/11 zakazujący prowadzenia działalności dla Jerzego Kaźmierczyk na dwie tożsamości Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak na 5 lat co oznacza konieczność zwrotu wszystkich pieniędzy wprowadzonych przez naszych pełnomocników od 2004 roku w kwocie 24.0000.0000.000,-USD i 200.000.000,- EUR i ponadto 68.000.000.000,- USD wyliczonych przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku, która policzyła koszty sponsorowania Polski przez moich pradziadków zastrzelonego księcia Stanisława Lubomirskiego w 1932 roku w Kruszynie, przez faszystów z Adolfem Hitlerem w tym zamordowano moją prababcię Różę Lubomirską i babcię księżną Marię Lubomirską w tym cara Mikołaja II Romanowa. Skradzionymi dokumentami w 1932 roku podczas morderstwa posłużył się Kościół katolicki i fałszywi Lubomirscy współpracujący z IPN Kraków, który podmienił katów na ofiary,co spowodowało, że faszyści dziś prześladują naszą rodzinę w SO Toruń IIK 164/11 i SR Toruń IIK 467/15, gdzie potajemnie dorobić akta przez podstępne zwabienie mnie na policję, aby posłużyć się moimi danymi osobowymi do ukrycia kradzieży terenów w Warszawie. Sędzia Wojciech Pruss i prokuratura Toruń wystąpiła w imieniu Skarbu Państwa z Kościołem katolickim jako stroną który rościła sobie prawo do 300.000,- PLN (trzysta tysięcy) od PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk powielając dług na dwie tożsamości czyli razem 600.000,- PLN, aby mnie również skazać na fałszywą tożsamość. Z tego powodu Skarb Państwa i PiS, który podstępnie zamierzał aresztować mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk przez policjanta Chmiel w Starachowicach jako świadka w obcej sprawie PG-BC-5602/117/16 z dnia 23.08.2016 dziś dostarczone przez policjantkę na termin 31.08.2016 roku o zawłaszczenie mienia w celu ukrycia podstępnego skazanej mnie kobiety pod tożsamością Dariusz Kaźmierczak w SO Toruń IIK 164/11 co obrazuje stan polskich sędziów. Powoduje to konieczność natychmiastowego rozliczenia się rządu i zwrotu pozostałej kwoty wymienionej wyżej i zamknięcia wszystkich zakupionych przedsiębiorstw i banków oraz zwolnienia pracowników zgodnie z wyrokiem SO Toruń IIK 164/11, gdyż maż nie zamierza prowadzić w Polsce działalności w Polsce, której nie prowadzi już od 12 lat. Aby ukryć oszustwo zamierzano podstawić moją siostrę Beatę Marię Idziak i adwokata z urzędu o imieniu Adam Załuski, aby upozorować zamkniecie matki przez syna Adama Kornaszewskiego w zakładzie psychiatrycznym, gdyż mąż Jerzy Kaźmierczyk ma adwokata z wyboru, który prowadzi kasację w Gdańsku co oznacza matactwa i oszustwa Sądu w Toruniu w celu powiązania z hipoteką w Starachowicach C 371/20 mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, gdzie podstawiono Adama Mazurkiewicz. Posłużenie się dokumentami z morderstwa jest dowodem przestępstwa w Kruszynie, gdzie pałac sprzedano do Nowego Jorku i w Toruniu zażądano miliona nawiązki do Fundacji do Nowego Jorku w sprawie SR Toruń IIK 467/15. Moje mamie Filomenie Bochyńskiej upozorowano raka, aby zrobić otwór w głowie jak po kuli podstawiając Stanisława Lubomirskiego.

Wszystko już zawłaszczono a za 5.000,- PLN fałszywego długu i fałszywej wyceny za grosze zamierzano 20.09.2016 pozbawić mnie mieszkania po rodzicach, aby podstawić dwie osoby po jedne dane jako Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk oraz Elżbieta Bożena Kaźmierczyk -Bochyńska wpisując Bohater ów Westerplatte 11 zamiast 1/1. Natomiast wodociągi za jedną niezapłaconą fakturę próbują zamknąć mi wodę, aby fałszywe faktury na Bohaterów Westerplatte 1/1 i wstawienie Marty Przygody na Lipie Henryk Szyb. Adama Kornaszewskiego wcześniej Piórecki wpisano jako syn Dariusza Kornaszewskiego i Beaty Idziak wstając za nich Dariusza i Beatę Pałka. Za mnie wstawiono wojewodę kieleckiego Bożentynę Koruba Pałka.

Składamy wniosek o zniesienie sędziego SR Starachowice Wojciecha Kucharskiego w związku z IC 178/15, SR Starachowice Huberta Wicik z sprawą INs 956/09 i INs 56/10 , SO Toruń Sędziego Wojciecha Pruss za sprawę IIK 164/11 prowadzenie sprawy powtórnie już zakończonej SO Kie3lce IIIK 207/07 i odbytej karze w pełnym wymiarze, SA Gdańska IIAKa3/16 sędzia Jacek Pietrzak potrzymanie wyroku SO Toruń IIK 164/11 i przesłanie akt sprawy do SR Toruń IIK 467/15, gdzie zażądano miliona złotych nawiązki i podmieniono moje dane na Elżbieta co połączono z błędem SO Kielce IICz 422/15 do sprawy IC 178/15 co połączono z SR Tarnów VGC 57/15 oraz SO Kielce sędzia Metra za sprawę IC 2627/10 o przywrócenie stanu poosiadania rodziny carskiej przesłaną bezprawnie do Starachowic do INs 716/10 jako kontynuacja INs 956/09 wyprowadzając fałszywe dane na powielone tożsamości i sprawy.

Wnoszę o usuniecie z urzędu wyżej wymienionych sędziów w związku z przekroczeniem uprawnień. Zniesienie sędziego Wojciech Kucharskiego, który nadużył swojego urzędu powielając sprawy i dublując dane osobowe w celu kradzieży mienia rodowego mojej rodziny dla fałszywego kręgu spadkobierców w tym adresu do posłużenia się Oświadczeniem Woli księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006, które jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego w Starachowicach i Opocznie w efekcie końcowym tworząc sprawę IC 178/15 prowadząc po jej zakończeniu ponownie w celu uzyskania tytułów wykonawczych na wielokrotne dane w celu windykacji mienia po moich rodzicach i na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując jego weksle wielokrotnie windykowane. Powielono zamkniętą sprawę SR Starachowice IC 178/15 przez instancję wyższą IICZ422/16 na cztery, aby podstawić windykacje nieruchomości po rodzicach w Starachowicach podstawiając je pod wyprowadzoną ziemie w tym Afera w Warszawie przez wprowadzenie do SR Warszawa Praga jako przesłuchanie świadka Bohdana Żakiewicz wykazując sprawę prywatyzacji METRON SA jako V Ds. 31/07/Sp. przez sygnatury SO Toruń IIK 164/11, SR Toruń IIK 467/11, SA Gdańska IIAKa3/16 i SR Tarnów V GC 57/16 powielając sprawę przez żądanie wpłat wielokrotnych do IC 178/15 w kwocie 30,- PLN następnie 40,-PLN i 100,-PLN i 100,-PLN od męża Jerzego Kaźmierczyk. Spowodowało to prowadzenie ponowne zakończonej sprawy w instancji wyższej bez możliwości odwołania, a prowadzonej w niższej instancji, która wydala termin na 25.10.2016 jako przesłuchanie mnie i męża oraz wysłano na adres zameldowania stałego męża do Miedznej Drewnianej 244 kopie apelacji, którą złożyła na skutek ponownego prowadzenia zamkniętej sprawy. Zauważyć można, że następuje manipulacja drugimi imionami. Pismo z dnia 17sierpień 2016 doręczone z SR Starachowice przesłane na adres zameldowania stałego męża.

W Starachowicach sygnatura IC 178/15 jako wykonawcza do INs 716/10 jako kontynuacji sprawy INs 956/10 jest przestępstwem. To przestępstwo doprowadziła do zrobienia działu spadku przez agentów UB czyli państwa Maksalon na mieniu Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego podstawionego pod mienie drugiego dziadka Brunona Bochyńskiego , aby przejść na jego syna a mojego ojca Józefa Bochyńskiego w celu windykacji Oświadczenia Woli mojego taty pobierając pieniądze przez windykacje weksli mojego męża na firmie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk już zamkniętej, aby przejść na Szwajcarię na APE UMWELTTECHNIK AG założonej na bazie tej firmy. Spowodowało to wydanie błędnego wyroku w SO Toruń IIK 164/11 przez powielenie spraw wykorzystując dokumenty skradzione przy morderstwie mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie w 1932 roku po urodzeniu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego jej syna wpisując w Starachowicach datę urodzin jako 23.03.1932 rok. Tata zmarł w szpitalu w Końskich 21.04.2007 roku.

Powielone dane moje i męża przez błędy pisarskie ukryto jako niezgodność pesel do pobierania wielokrotnie pieniędzy przez zwielokrotnienie opłat sądowych w tym sprawie SO Kielce 2627/10, gdzie wielokrotnie wpłacane były pieniądze po 100,-złotych oraz 1000,- PLN po czym przesłano sprawę przez podmianę mojej tożsamości do służb UB w Starachowicach, które naraziły życie mojej rodziny i narażono nas na niepowetowane straty finansowe, które są w wyniku fałszywych opinii psychiatrycznych w celu posłużenia się kradzionymi dokumentami podczas morderstwa w Kruszynie oraz dorabiani są opiekunowie do kradzieży pieniędzy i podstawiono adwokatów o odpowiednich imionach w celu wykorzystania ich nieświadomości do podstawienia pod nasze dzieci jako spadkobierców podmieniając nazwiska. Jest to brak etyki zawodowej sędziów i brak elementarnych podstaw humanitarnych i etycznych, gdyż od 2004 roku uruchomienia akredytyw męża Jerzego Kaźmierczyk na 10.000.000,- EUR i carskich pieniędzy do Polski nie mamy do nich dostępu, a sędziowie nie dokonali rozliczenia z depozytów w bankach, gdyż uruchomiono na nasze dane precjoza carskie o które się zwróciliśmy, a które przejął fałszywy krąg spadkobierców. Z tego powodu zamierzano mnie eksmitować z domu z jednego adresu wskazując adres przez sędziego Wojciecha Kucharskiego na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie zabrano mi wejście a komornik zarządził licytację za około 5000,- PLN ( słownie pięć tysięcy PLN) w dodatku na fałszywą firmę PLUS BANK wpisując sprawy spadkowe zakończone po moich rodzicach w 2011 roku a prowadzone w 2016 roku czyli, aby powielić rodziców. Licytacja miała się odbyć 20.09.2016 roku od czego się odwołałam również do prokuratury. Dla męża Jerzego Kaźmierczyk wydano nakaz stawienia się do odbycia kary przez Sąd Okręgowy w Toruniu mimo przyznania kasacji przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku IIAKa3/16. Cyklicznie przydzielani są adwokaci z urzędu w celu powielenia osób jako spadkobierców uniemożliwiając nam dostęp do przesłanych pieniędzy z depozytów w Szwajcarii i precjozów posługując się dokumentami z morderstwa pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego zawłaszczonymi w 1932 roku.

Takie działanie aparatu państwa jest zwane terrorem , który prowadzi do niszczenia naszej godności i naszych rodzin. Powodem jest dorobienie spraw fałszywych na krąg spadkobierców przez trzy działki w Starachowicach po moich rodzicach, gdzie bezprawnie na dziko dorobiono sprawy przez Waldemara Maksalon oraz państwa Daleszak obcych ludzi, którego żona zakupiła nieruchomość , której zakupu nie uznano a wpisano podatki i upozorowano moją siostrę Beatę Marię Idziak za jedyną córkę naszych rodziców na Katowice, gdzie dokonano oszustwa, aby przejść na majątek mojego dziadka hrabiego Tarnowskiego, który był ukryty jako Franciszek Jan Mazurek, którego zamieniono na jego żonę Anielę Reginę Mazurek czyli księżną Reginę Annę Glińską pozorujać pannę z dzieckiem i wpisując moją mamę. Dziadka ojca hrabiego Stanisława Tarnowskiego wykorzystano do podstawienia drugiego mojego pradziadka księcia Stanowa Lubomirskiego zastrzelonego w Kruszynie w 1932 roku i zawłaszczono ziemię w Warszawie dla Jana Kulczyk oraz zawłaszczono carskie ziemie podstawiając biznesmenów jak Zygmunty Solorz-Żak i Jan Kulczyk. Doszło do ukrycia tego faktu przez wykorzystanie wielokrotne weksli mojego obecnego męża z którym pobraliśmy się w 2008 roku i podstawiono pod nas krąg spadkobierców na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk . Powoduje to tworzenie ciągłych spraw sądowych i wielokrotnych opłat w celu zawłaszczenia ziemi przez windykacje na fałszywe sprawy. Prowadzone są sprawy nawet zamknięte i podmieniana jest moja rodzina czego dowodem jest sprawa INs 956/09, która doprowadziła do śmierci mojej matki w celu dorobienia działu spadku po moim dziadku dla obcych ludzi. Następne fałszywe dane to SO Kielce IICZ422/16, gdzie wprowadzono mnie jako Elżbieta i takie dane wpisano do Sądu Rejonowego w Toruniu oraz w Sądzie Okręgowym dorobiono opinie psychiatryczne , aby wykazać oszustwo, że mąż ma żonę z Toruniu przez lekarzy psychiatrów do sprawy SO Toruń IIK 164/11 prowadzonej przez sędziego Wojciecha Pruss co jest naruszeniem dóbr osobistych. Prawa do obrony oraz naruszeniem ochrony danych osobowych. Sąd Apelacyjny w Gdańsku IIAKA3/16 podtrzymał wyrok SO Toruń IIK 164/11 przesyłając sprawę z Sądu Apelacyjnego przed kasacją do Sądu Rejonowego w Toruniu, gdzie oficjalnie nie toczyło się postępowanie, a z naszego powództwa sprawa została zamknięta. Spowodowało to wykorzystanie weksli 51.000.000,- EUR wypełnionego przez Bank Technologii Sp. z o.o. w Kielcach i drugiego na 300.000,-PLN w Łodzi do kradzieży mienia rodowego dla fałszywego kręgu spadkobierców za który podał się pan Paweł Krzymowski, który posługuje się nie swoim herbem Ślepowron tak samo jak Jarosław Kaczyński moim herbem Rawicz próbując mnie wyrzucić z mojego domu i wstawić swoją bratanice Martę w miejsce zarządcy na SOF-ART Sp. z o.o. wyznaczonego w 2006 roku przez SR Starachowice pana Przygody, który nie oddał mienia, ale wprowadził spadkobiercę jako Marta Przygoda podstawiona pod moją córkę i siostrę męża co spowodowało wydanie nakazu stawienia się do odbycia kary i dorobienie choroby psychicznej na bazie fałszywych akt w Wiezieniu w Montelupich , aby podmienić skradzione akta w Kruszynie w 1932 roku mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego pozorując, że przeżył zamach w 1932 roku i znalazł się w Montelupich w czasie wojny co jest nieprawdą , gdyż został zastrzelony i podstawiono urodzonego w 1931 roku Stanisława Lubomirskiego absolwenta Uniwersytetu Jagielońskiego, , który wpłacił 130.000,- dla Zakonu Maltańskiego co zostało wpłacone na terapię dla dzieci z porażeniem mózgowym i tak próbowano przerobić moje akta wpisując nieprawdę przez akta medyczne do renty w Krakowie. Wniosłam do sądu , aby sprostował błędy.

Weksle męża zostały użyte do podstawienia Oświadczenia Woli mojego taty a co zamierzano ukryć przez ponowną windykacje PFRON na SOF-ART Sp. z o.o. w zakończonej sprawie do której podmieniono mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na byłego Dariusza Jerzego Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski co spowodowało ukrycie skradzionych pieniędzy przez odwrócenie w systemie odczytywania kolejności imion jako dług.

Bezprawnie została wprowadzona sprawa przez SR Starachowice 26.09.2013 rok jako sygnatura akt ICo1009/13 odwołująca si8ę do sprawy INs 716/10 , gdzie upozorowano zniszczenie tytułu wykonawczego przez remont mieszkania pana Waldemara Maksalon w tym samym czasie wezwano mnie do Tomaszowa Mazowieckiego na badanie psychiatryczne wykorzystując paragrafy, które upozorowały, że włamałam się do cudzego domu zakupionego w 2001 roku przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich na Bohaterów Westerplatte 1/1. Wpisano pojedyncze imię , aby podstawić inną osobę z Warszawy za mnie co oznacza wykorzystanie rzeczy z kradzieży, gdy mieszkałam na ulicy Księżycowej 9 w Józefosławie kolo Piaseczna z moim obecnym mężem po czym wyjechałam do Szwajcarii po pieniądze , które w Polsce ukradziono.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s