Wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu

Szanowni Państwo
Doszło do oszukania mnie przez prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego w dniu wczorajszym 29.08.2016 roku i dniu dzisiejszym 30.08.2016 roku, będąc w Prokuraturze nie przekazał mi informacji, że przesłał w mojej sprawie pismo do prokuratury, a Policja przysłała na powieloną tożsamość do mnie dwa awiza, a awizo było również podmienione na błąd „zi”, natomiast dwa następne awiza na Bożena Bochyńska i Bożena Bochyńska-Kaźmierczak , zamierzano podmienić gdyż nie wykazano kodu kreskowego niezbędnego do przysyłanych przesyłek, o czym mnie poinformowała Poczta Główna. Zbieg wszystkich okoliczności i wykazanie w piśmie, że mąż musi się stawić do odbywania po raz drugi tej samej kary , co miało spowodować jego oskarżenie, o działanie prokuratury na której zlecenie miałam być pobita i wywieziona. Podmienić zamierzano akta mojej mamy, gdyż dorobiono , że miała raka i leżała w szpitalu, dlatego miałam być wywieziona i zamierzano podmienić moją płeć z kobiety na mężczyznę po pobiciu na zlecenie prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego, gdyż nie było by powodu, aby mnie oszukał. Oznaczało to, że byłam wskazana trzem osobom, które miały mnie pobić z Policją miała dorobić papiery do tej sprawy na 31 sierpień 2016 roku, aby odnieść się go Grudnia, kiedy mnie wezwano do Ostrowca Świętokrzyskiego raz 30 grudnia, a innym razem 31 grudnia, co oznaczało obecnie nazwisko jako odniesienie się do terminu w celu wprowadzenie od 1 września wojny i wypranie naszych pieniędzy przez zastawienie terenów Polski dla cudzoziemców. Podstawiono rodzeństwo z Białegostoku Elżbietę, Dariusza i Ewę oraz ich dzieci za spadkobierców na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach udając, że oni są spadkobiercami po moich rodzicach i podstawiając Krzysztofa i Piotra Pękala oraz Pękalskich jako powielenie, oraz moją wnuczkę Wiktorie za spadkobierce podstawiając alimenty mojego syna Adama Kornaszewskiego, który wcześniej nazywał się Piórecki, a zamieniono na radcę prawnego Adama Załuskiego w Toruniu i inne osoby jako Adam Mazurkiewicz, aby zlikwidować moją rodzinę. Mogło dojść do zatrzymania pisma na poczcie z tego powodu przesyłam kopie pocztą elektroniczną. Prokurator wpisał w tekście Nad Kamienną 1/1 na kopercie Nad Kamienną 25 jako podwójnie awizowana sygnatura akt PRKo437.2016 Nr:E16.08.16/23 rok 1923 to śmierć mojego pradziadka księcia Franciszka Glińskiego, który przeżył 8 lat w twierdzy Przemyśl i został podstawiony pod zastrzelonego Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanow w Polsce i podstawiono pod Kruszynie pod 1932 rok pod Pałac w Kruszynie i zastrzelenie księcia Stanisława Lubomirskiego, który jechał na pomoc żonie i córce czyli mojej babci.Ja miałam być pobita gdyż podmieniane są akt medyczne a oskarżyć zamierzano mojego męża i jego rodzinę.

Z powodu kolejnych spraw przesyłam notatkę bieżąca do załączonego pisma i zamiany m nie na Warszawę i Kielce przez Dz.Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11 w SR Starachowice, gdzie kupujących zamieniono na spadkobierców czyli Lidię Daleszak, dla której sąd udostępnił moje i siostry dane nam uniemożliwiając dostęp do odbioru postanowienia.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705

 

Starachowice na 30.08.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Wniosek
o
usuniecie sędziego z urzędu z powodu dokonania przestępstwa i kradzieży

Zgłaszam przestępstwo dokonane przez sędziego Wojciecha Pruss, i doprowadzenia do naruszenia mojego mienia w Starachowicach przez wykorzystanie mojego Oświadczenie do sprawy V Ds 31/07 Prokuratury Rejonowe w Toruniu, przez podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców na moje mieszkanie w Starachowicach wpisując udziały na trzech wykazanych nieruchomościach w Starachowicach, co doprowadziło w wpisywania fałszywych danych i udziałów do Sądu Rejonowego w Starachowicach. Sędzia Wojciech Pruss bezprawnie takim postępowaniem zawłaszczył mienie moje i męża w toku postępowania sądowego ukrywając reprywatyzację która posłużyła do wykorzystania mojego mienia na rzecz oszustów podszywających się pod moją rodzinę w tym podstawiono pod Jerzego Bochyńskiego fałszywego Jerzego Małachowskiego , gdyż ród Małachowskich został wymordowany przed wojną. W toku prowadzenia szeregu postępowań do jednej sprawy V Ds 31/07/Sp wprowadził osoby obce z Warszawy i Tarnowa na moje mienie i mojego męża wykorzystując jego weksle i kradnąc moje Oświadczenie pod które wprowadzono udziały pozorując, że mam jedynie w moim mieszkaniu odziedziczonym po moich rodzicach jako jednej całości w centrum miasta 72 metry oraz działkę z garażem i komórką, jako dział opiewający 2.063,- złotych i 4.126,- złotych, co powoduje, kwotę nieadekwatną co do jednej całości. Ponadto z jednej całości przerobiono na dwadzieścia tysięcy osób na moje mieszkanie przez działania sędziego Wojciecha Pruss i skazując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk potajemnie przerobił na mężczyznę i doprowadził do próby oskarżenia za zawłaszczenie mienia podstawiając obcą osobę za mojego męża, która w Tomaszowie Mazowieckiem podała się za mojego męża i zamierzała umieścić mnie do Zakładu Psychiatrycznego, gdyż sędzia wpisał oszustów na moje mieszkanie w Starachowicach próbując zlicytować za pięć tysięcy złotych, aby ukryć przez PLUS BANK dorabiane długi, przez oszustów których przed laty zgłosiłam, a którzy dorobili fałszywa fakturę, gdy mąż przybywał w więzieniu do jednej i tej samej sprawy, czyli w zakresie który sędzia Wojciech Pruss prowadził ponownie, gdyż upozorował straty i wprowadził spadkobierców na METRON SA, aby wyprowadzić tereny w Warszawie na fałszywy krąg spadkobierców usuwając moją rodzinę ze Starachowic.

Sędzia Wojciech Pruss swoim postępowaniem naruszył moją własność w Starachowicach na trzech nieruchomościach i skazał męża co spowodowało fabrykowanie dokumentów przez oszustów których wypromował w toku podstępowania sądowego i skazał mojego męża dla którego podmienił żonę na Elżbietę z Torunia i skazał mojego męża, aby wprowadził na udziały MERTON SA w Grecji jedną osobę, a druga na MERTON SA w Grecji podstawiając mnie pod jedną, a męża pod druga i pozorując, że mamy opinie psychiatryczne dorabiając takie na potrzeby oszustwa, a mnie dorobił akta o uszkodzenie ciała.

Sędzia Wojciech Pruss takim postępowaniem naruszył godność Urzędu Sędziowskiego i uznał osoby jako uprawione do dysponowania majątkiem uruchomionym z naszych depozytów, podczas gdy takiego prawa nie mieli. Próbowano nabyć takie prawo przez oszustwo i windykację komorniczą na fałszywe dane osobowe, aby ukryć wpisanie wielotysięcznej grupy osób na jedno mieszkanie po moich rodzicach, którym odmówiono bezpłatnego przekazania mieszkania z działką i ogródkiem oraz komórką jako rekompensaty za maszyny wywiezione go Gniezna przez władzę ludową. Spowodowało to próbę wywiezienia mnie i licytacji na fałszywe dane mieszkania a z drugiego próbę eksmisji. Powodem jest użycie Oświadczenia przekazanie nieruchomości na rzecz skarbu państwa za uwolnienie mojego męża, a wpisano fałszywych spadkobierców i odmówiono mi wydania Postanowienia Sądu, które oszuści prowadzili podający się za spadkobierców po próbie sprzedaży działki nie uznanej przez sąd a naliczono mi podatki, przez ten sam sąd z powodu podstawienie przez sędziego Wojciech Pruss spadkobierców jako udziałowców wpisanych na moje mieszkanie po rodzicach. Podstawiono prywatne osoby pod METRON SA czyli fałszywy krąg spadkobierców wpisanych jako udziały na moim mieszkaniu w celu podstawienia do windykacji Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 roku o przekazaniu dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej i obrażając mojego nieżyjącego ojca , że nie był arystokratą w celu podstawienia Jerzego Małachowskiego, przez którego zamierzano ukryć podstawienie Jerzego Bochyńskiego z Katowic, któremu ucięto nogę , a który w rzeczywistości nazywał się Jerzy Kaźmierczak, jego żona była prezesem Sądu w Katowicach. Próbowano zamienić mojego ojca Józefa Bochyńskiego na Jerzego Bochyńskiego, gdyż wpisano na hipotekę mojego dziadka sprawa C371/20 fałszywy krąg spadkobierców po jej zawłaszczeniu przez gestapo , które prowadziło sprawy w Radomiu w czasie II wojny światowej do finansowania wojny z depozytów mojego dziadka podstawionych pod drukarnię jako książka „Mein Kampf”. Mojego dziadka Brunona Bochyńskiego aresztowano po czym była wojna co próbowano powtórzyć 1 września 2016 roku przez próbę aresztowania mojego męża, którego Sąd w Toruniu wydał nakaz stawienia się do odbywania kary mimo zawłaszczenia moich nieruchomości i podstawienia osób nieuprawnionych czym sędzia Wojciech Pruss naruszył powagę sądu. Nadmienię, że hipoteka mojego dziadka C371/20 prowadzona była wcześniej w Sądzie w Iłży, gdyż tam przed wojną znajdował się sąd, obecnie akta zostały przeniesione tego terenu na Starachowice co doprowadziło do wykrycia oszustwa i wpisania się kilku tysięcy osób na mieszkanie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniając przez pocztę i sieci komórkowe na 11, aby wytworzyć roszczenie na potrzeby spraw prowadzonych przez sędziego Wojciech Pruss. Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego miało być windykowane przez oszustów, którzy wykorzystali weksle mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , które sędzia odmówił zwrotu. W Starachowicach umorzono postępowanie dotyczące fabrykowania podpisu męża pod fakturą na jego firmę podczas gdy odbywał karę pozbawienia wolności dotyczącej prowadzonego zakresu sprawy IIK 164/11 w SO Toruń co nie powinno mieć miejsca, gdyż sprawa powinna być zamknięta artykuł 17&7KK. Spowodowało to wydanie wyroku skazującego na mojego męża i próbę kradzieży biliona dolarów i biliona franków w sprawie SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, która została przekierowana do sprawy SR Starachowice INs 716/10 czyli bezprawnie z powodu wprowadzenia fałszywych spadkobierców przez sędziego Wojciecha Pruss, który posłużył się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi do ukrycia podstawienia innych małżonków po wyprowadzane mienia na METRON SA w Grecji i METRON SA w Norwegii. Fałszywa faktura nie była prowadzona z powodu tajemnicy bankowej co ukryło prowadzone transakcje przez Bohdan Żakiewicz i Czesława Daleszak na wprowadzonych do Polski naszych depozytach w setkach milionów złotych, których ukrył sędzia Wojciech Pruss. Banki nie ujawniły danych ponieważ podmieniono dane osobowe w miejscu moich rodziców co spowodowało wpisanie w sądach niezgodność PESEL, gdyż podstawiono na moje mieszkanie kilka tysięcy udziałów po moich jednych rodzicach pozorując, że mam z siostrą innych rodziców do wprowadzenia wyroku, który doprowadził do dysponowania naszym majątkiem nieuprawnione osoby co doprowadziło do wykazania takich danych do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Sędzia Określił, że moje Oświadczenie dotyczące przekazania mienia za mojego męża zaginęło, a było wykorzystane do wstawienia udziałów na moje mieszkanie po moich rodzicach i dwie inne nieruchomości wstawiając na drogę służby, które wykorzystały emerytów sąsiadów i upozorowano ich na spadkobierców METRON SA w Norwegii i METRON SA w Grecji.

Wykorzystano trzy nieruchomości, które miały służyć do wyprowadzenia mienia mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie z jej matką Różą Lubomirską , a mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego zastrzelono i podstawiono obecnie służby wojskowe jako udziały na moich nieruchomościach w Starachowicach. Dokonano przejścia przez Sąd w Toruniu i podstawiono fałszywy krąg spadkobierców na mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 , 27-200 Starachowice pozorując adres Bohaterów Westerplatte 1 i zamieniając na 11 przez pocztę, Nowowiejską dawne oznaczenie dziali 13/6 należące w całości do mamy i 13/8, gdzie wydzielono drogę w połączeniu z innymi osobami jako ¼ udziałów co obecnie rozmnożono co jest dowodem działalności sędziego Wojciech Pruss oraz dom na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach należący do mojej babci Anieli Reginy Mazurek , który odziedziczyła jej córka a moja mama Filomena Bochyńska, a po mamie ja i siostra Beatą Marią Idziak co zamieniono na windykacje weksli mojego męża Jerzego Kaźmierczyk powielając moje dane na Nad Kamienną 25 i Westerplatte 1/1 , aby przejść na Oświadczenie Woli mojego taty powielając moje dane osobowe na dwie osoby , aby podstawić moja siostrę Beatę Idziak dla której wytworzono dwa udziały, aby pozorować dział spadku ze mną, którego nie było. Wytworzono dodatkowy udział 20630/9922. którego nie było , aby podstawić pod działkę 29 oraz kolejny udział którego nie było 10315/9922.

Z powodu nie uznania przez sąd przekazania mienia na moją rzecz przez siostrę , która jest za granicą przekazałam do sprawy IIK 164/11 Oświadczenie, że ja przekazuję na rzecz mojej siostry nieruchomości po rodzicach w Starachowicach i w jej imieniu przekazuje za zwolnienie z bezprawnie prowadzonej sprawy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Co spowodowało wprowadzenie kręgu spadkobierców na moje mieszkanie , i ukrycie tego faktu przez sędziego , który stworzył następujące sygnatury do sprawy V Ds 31/07/Sp na cały kraj w tym Warszawa i Tarnów V GV 57/16 sygnatura SO Toruń IIK 186/16 powstała z błędu IIK 168/11 do sprawy IIK 164/11 oraz IIK 197/10 . Męża dane w 2007 roku wprowadzono na adres mojej mamy wysyłając ABW , ale wpisując moje dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk mimo braku tam zameldowania. Powodem takiego działania sędziego jest ukrycie reaktywacji Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz Rudy Malenieckiej przez Radę Narodową w 1985 roku jako jedyna w PRL i wypłatę odszkodowań w Warszawie na podstawione osoby po wymordowaniu części mojej rodziny, która była właścicielem tych terenów. W SO Toruń IIK 164/11 wytworzono dwie tożsamości i sędzia Wojciech Pruss zamierzał mnie aresztować do dorobionej sprawy w Tomaszowie Mazowieckim jako Pc 44/13 i IIKp117/13 co miał ukryć jako IIK 186/16. Sędzia Wojciech Pruss ukrył zawłaszczone mienie mojej rodziny przez Bohdana Żakiewicz , który był dłużnikiem w SO Częstochowa INc 44/09 co ukrył podstawiając swoje długi pod moje mienie i zaskarżył mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując drugie nasze imiona jako Dariusz i Elżbieta do wytworzenia dodatkowych tożsamości. Sąd zażądał usunięcia braku formalnego od męża do odroczenia więzienia z powodu kasacji do odbycia kary w SO Toruń IIK 164/11 oraz wznowienia sprawy SO Kiece IIIK 207/07 w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, gdyż posłużono się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi dorobionych przez osoby mające dokumenty z morderstwa mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego w Kruszynie w 1932 roku i sprzedano bezprawnie pałac jak również zawłaszczono obrazy w Muzeum w Radomsku z Pałacu w Kruszynie. Wydanie obrazów na niewłaściwe osoby miało być ukryte przez skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11, a ja kobieta miałam być wywieziona jako mężczyzna przez fałszywego męża dorobionego do sprawy w Toruniu do jednej z wymienionych sygnatur IIK 186/16, IIK 168/11, IIK 164/11 i IIK 197/10 oraz SR Toruń jako sprawa IIK 467/15 żądania milion nawiązki do Nowego Jorku i podmiany moich danych na Elżbietę w celu ukrycia kradzieży w Banku Rezerw Federalnych w USA i zastawienia polskiej ziemi dla cudzoziemców przez ukrytą prywatyzację, gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców podszywając się za naszą rodzinę.

Z tego powodu zasadne jest pociągniecie do odpowiedzialności sędziego Wojciecha Pruss , który swoim działaniem nie tylko doprowadził do dysponowania naszym majątkiem przez osoby nieuprawnione, ale dał im władzę do sponsorowania wojny przez wykorzystanie naszego mienia.

Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadził sprawę dla Sądu Rejonowego w Toruniu Ko 336/13 , gdzie podmieniono mnie kobietę na mężczyznę i podstawiono komornika jako Km336/10 w 2016 roku pozorujać sprawę spadkową po moich rodzicach i wpisując kilka tysięcy osób na mieszkanie i udziały 2.063,-PLN oraz 4.126,-PLN do licytacji 20.09.2016 roku co oznacza, że sędzia Pruss pobrał pieniądze na pokrycie 300.000,- PLN i męża skazano co oznacza obrazę zawodu sędziego i naruszenie godności urzędu sędziowskiego. W tym czasie sąd zażądał usunięcie braku formalnego 80,-PLN do wniosku w sprawie SO Toruń IIK 164/11 o odroczenie aresztu co wskazuje na nierozpatrzenie wniosku, gdyż kwota jest wpłacana dziś, a przysłanie innej sygnatury w dniu wczorajszym jako IIK 186/16 jako rozpatrzenie wniosku bez usunięcia braku formalnego wskazuje na dorobienie sprawy komorniczej w Starachowicach jako usunięcie braków formalnych do windykacji komorniczej jako Km 336/10 zamieniając na inną sygnaturę wydaną przez SR Starachowice ICo 554/16 do sprawy jako windykacja mienia INs 426/10 łącząc ze sprawą INs 67/07 czyli sprawami zamkniętymi co sam określił Sąd , że obliguje go termin. Prezes odniósł się do terminu nadzoru, który się skończył, a którego w rzeczywistości nie było co oznacza podstawienie nieruchomości po moich rodzicach, pod zarząd ustanowiony przez SR Starachowice w 2006 roku na SOF-ART Sp. z o.o. pana Przygodę podstawiając Martę Przygoda na dom zakupiony w Lipie Henryk Szyb nie rozliczając się z tego, gdyż upozorowano spadkobierców, którzy chcieli się ukryć za wprowadzeniem przez komornika zarządu , który wstawiono na moje mieszkanie bezprawnie i mnie przez to aresztowano, w swoim domu pod zarzutem za włamanie się do cudzego domu przez dorobionych fałszywych mężów i dorobiono przez obcych ludzi opinie psychiatryczne mimo posiadania Opinii Zdrowej osoby przez Sąd Apelacyjny.

Spowodowało do dorobienie akt o uszkodzenie ciała, którego nie było, aby ukryć działania sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu, który dlatego skazał mojego męża, a Sąd w Starachowicach przez to miał wezwać na 25 październik na przesłuchanie po zaplanowanym moim pobiciu przez służby do zamkniętej sprawy SR Starachowice IC 178/15 w sytuacji, gdy SO Kielce IICZ 422/16 do sprawy IC 178/15 zamknął postępowanie wykazując naszą rację.

Należy zaznaczyć, że w 2008 roku mąż Jerzego Kaźmierczyk został zwolniony przez sąd z odbywania reszty kary i nie otrzymał z sądu dokumentu, że ma odbywać drugą cześć kary w SO Kielce IIIK 207/07, ale został podstępem aresztowany bez wyroku sądu i w tym czasie podstawiono pod dane osobowe Jerzy Kaźmierczyk inną osobę z Katowic podstawiona pod dane osobowe Jerzy Bochyński, który nie ma nogi i nie mógł prowadzić samochodu marki PEUGEOT 607, którym zrobiono mandat na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w 2009 roku podczas, gdy samochód był odebrany przez policję z Katowic w 2006 roku wytwarzając mandat w Kielcach na Miedzną Drewnianą 244 na województwo Śląskie w 2009 roku. Wyrok w SO Toruń IIK 164/11 miał ukryć fakt bezprawnego przetrzymywania męża Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu w 2008 i 2009 roku do tej samej faktury omawianej w SO Toruń IIK 164/11, którą obejmował wyrok SO Kielce IIIK207/07 obecnie przywrócony z powodu kasacji. Wyrok był potrzebny jako tytuł egzekucyjny do dwóch weksli na 300.000,- PLN wydany do Łodzi i 50.000.000,- EUR do Kielc przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co jest połączone z windykacją Oświadczenia Woli mojego taty co ukrywają banki przez podmianę danych osobowych, gdyż wprowadzone zostały do Polski od 2004 roku pieniądze i prowadzenie spraw przez sądy jest bezzasadne. Mąż nie ma żadnych długów, gdyż pieniądze zostały pobrane wielokrotnie i podstawiono służby na moje mieszkanie co spowodowało posługiwanie się naszymi danymi osobowymi do kradzieży mienia w Szwajcarii. Korespondencja do mnie w sprawie komornika wpisanego na moje mieszkanie przez działanie sędziwego w Toruniu zostało wydane w jednym czasie z wezwaniem na komendę policji PG-BC-5602/117/16 zatytułowanym zawiadomienie o zawłaszczeniu mienia przy wydaniu awizo na podmienione dane Bożena Bochyńska i Bożena Bochyńska-Kaźmierczak co miało być podmianą do sprawy SO Toruń IIK 186/16, gdyż prokurator w Starachowicach ustalił, że nie dotyczyło to moich doniesień, a dla mnie nie ma żadnych postępowań. Dodatkowe awizo jest na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd „zi” , którego jeszcze nie otrzymałam, a byłam na poczcie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s