WEKSEL Aron La Pazz

Starachowice na dzień 02.09.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

W 2005 roku doszło do podpisania umowy z firmą Bank Technologii Sp. z o.o. w Kielcach w która negocjowała z podobną instytucją w Moskwie i podpisano wspólnie umowę z firmą PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Ze strony Banku Technologii Sp. z o.o w Kielcach umowę przygotowywał Krzysztof Pazik współpracujący premierem Mazowieckim a umowa została podpisana przez osobę o danych Aron La Pazz pod którego podstawiono pana Lecha Kaczyńskiego. Zabezpieczeniem wspólnych transakcji zawartych w umowie miał być majątek firmy z Kazachstanu zajmującej się przesyłaniem ropy naftowej i gazu o wartości 50,- milionów EUR w Landes Banku w Niemczech. Ze strony firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk został przekazany weksel z deklaracją wekslową na kwotę 50,- milionów EUR, który został przekazany dla Banku Technologii Sp. z o.o. w ręce Krzysztofa Pazik. Doszło do wyprowadzenia obrazów z Banku UBS AG w Zurychu do firmy APE UMWELTTECHNIK AG i podstawiono pana Bohdana Żakiewicz pod pobrane obrazy , który udawał spadkobiercę ukrywając to przez wypełnienie weksla z roszczeniem płatności na kwotę 51,-milionów EUR z odsetkami. Doszło do upozorowania działu spadku po żyjącym moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii, gdzie podstawiono za spadkobiercę moją skradzioną córkę do Kościoła katolickiego po jej urodzeniu Annę Marię Piórecką wykazaną jako Marię Romanow. Podstawiono za nią Annę Maślisz pochodzącą z Św. Katarzyny, której mąż Jarosław Maślisz z Katowic był świadkiem na ślubie mojej siostry Beaty Marii Bochyńskiej z Piotrem Idziak w Starachowicach w parafii Wszystkich Świętych w 1984 roku. Drugim świadkiem byłam ja jako panna Bożena Elżbieta Bochyńska. Upozorowano po latach , że Jarosław Maślisz z Anną Maślisz są w banku spadkobiercami po żyjącym moim mężu Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk podstawiając Jarosława Kaczyńskiego pozorującego związek z Anną Marią Piórecką , którą podmieniono na Marię Bochyńską poprzez odwrotne wpisanie imienia. Dowodem na to jest przysłanie przez pocztę w miejsce Marty Bochyńskiej dokumentów na Marię Bochyńską. Oznacza to, że za moją córkę podstawiono Martę Kaczyńską, gdyż Marty Kaczyńskiej rodzice bezprawnie posłużyli się herbem Rawicz. W tym celu zawłaszczyli weksel mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który w 2005 roku posłużył do wytworzenia zasiedzenia państwa Maksalon na nieruchomości Nad Kamienną 25 w celu zdobycia władzy przez PiS podmieniając moją rodzinę i wpisując się jako udziału na firmach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk próbując ukryć to przez weksle podpisane przez byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego do PFRON na spółkę SOF-ART Sp. z o.o., który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a Piórecki wykorzystano dla Lecha i Marii Kaczyńskich pochowanych na Wawelu czyli osoby, które nas okradły i zostały pochowane bez wykazania, że jest to para prezydencka , aby pozorować na królewską na Wawelu, czyli zamku naszej rodziny. Podstawiono Marię Kaczyńską pod moją babcię Marię Lubomirską spaloną w Pałacu w Kruszynie za którą występowała Bolesława Bochyńska czyli Maria Romanow, która występowała jako moja babcia i dlatego ograbiono moich dziadków i rodziców oraz nas , aby podstawić pod carskie mienie partię PiS i Kościół katolicki na nieruchomościach w Starachowicach po moich rodzicach. Wykorzystano drugie nasze imiona do podstawienia pod fałszywą linię genealogiczną łącząc drugie imiona mojej corki Marty i mamy Filomena jako Jadwiga i zamieniono na Jadwigę Kaczyńską przez spis z inwentarza po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej zamieniony na spadek do podmiany sygnatur z INs 426/10 na INs 395/10 jako spis z inwentarza. Anna Maria Piórecka została uśmiercona w systemie kolejny raz , aby Jarosław Kaczyński pobrał pieniądze co obecnie próbowano powtórzyć. Dlatego moja córka Marta w Irlandii miała wypadek i upozorowano wypadek w Polsce zamierzając wykorzystać obecnie Lidię Marię Daleszak jako Marię Piórecką , aby ukryć weksel mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na 50,- milionów EUR i podstawić pod weksel do PFRON na 20,- tysięcy PLN podpisany przez Dariusza Jerzego Pióreckiego , którego dane wykorzystał PiS, aby pozorować Lecha Kaczyńskiego jako Arona La Pazz na męża skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej jako Marii Romanow i Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku. W tym celu podstawiono ART-B wykorzystując były mój adres , które to mieszkanie kupiła Anna Sznajder na Konstytucji 3-Maja 23/1 wcześniej ulica Dr.Anki 23/1 , gdzie była zarejestrowana moja firma AKMA pod którą podstawiono Biuro Rachunkowe z Białegostoku AKMA, które robi rozliczenia finansowe dla METRON SA i ukryto to za Biurem Rachunkowym pani Anny Sznajder, które miała przekazać dla Bartłomieja Gromek syna Anny Gromek pozorują Annę Marię Piórecką. Poinformowano nas, że METRON SA został zasilony mieniem carskiej rodziny czyli naszym i podstawiono nas na METRON SA w Grecji i METRON SA w Norwegii pozorując dwa małżeństwa i dorabiając opinie psychiatryczne, aby ukryć dzikie przejęcie przez opiekunów wytworzonych przez Kościół katolicki. W Tarnowie podstawiono za Bartłomieja Gromek pana Bartłomieja Pikul na Rzeszów oddany w ręce Kościoła czyli tereny mojej babci księżnej Lubomirskiej pozorując związek Bartłomieja z moją córką, aby ukryć kradzież mienia. Podstawiono jego rodziców Janinę i Stanisława Pikul jako spadkobierców na firmie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przechodząc na Szwajcarię na APE UMWELTTECHNIK AG , gdzie wstawiono zarząd SOF-ART Sp. z o.o. Celem było ukrycie wprowadzenia szeregu firm meblowych udających udziałowców w tym meblowych do których zwróciłam się z propozycją wykupienia udziałów czego nie dokonali, ale mienie zostało skradzione podstawiając spadkobierców na udziały SOF-ART Sp. z o.o. wpisując na moje mieszkanie po rodzicach nowy zarząd SOF-ART Sp. z o.o i ponad 30.000,- udziałowców co zamierzano ukryć licytacją nieruchomości 20.09.2016 co jest oszustwem rządu i Kościoła, który podstawił budynek policji na hipotekę mojego dziadka C 371/20 i wykorzystał policjanta Bartłomieja Chmiel, aby podstawić pod Bartłomieja Pikul w celu przejścia na Bartłomieja Gromek, aby wstawić finalnie Tarnów do Torunia jako firma AKMA z Białegostoku pozorując, że moja córka urodziła się w Białymstoku i pozorując na córkę Ewy Bukrym z domu Gudewicz z USA corki Marii Gudewicz pozorowanej na Marię Romanow i jej syna Dariusza Gudewicz podmienionego na Dariusza Bochyńskiego, a drugą córkę Marii Gudewicz panią Elżbietę podstawiono za mnie jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono na ulicę Nad Kamienną 25 w Starachowicach pozorując za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i spadkobiercę carskiego mienia. Upozorowano w sy6stemie rozwód Anny Sznajder z Lucjanem Sznajder i podstawiono pod Schreiber jako carski pisarz i podmieniono na Scheibler na Łódź i Tarnów pozorując na rodziców Bartłomieja Pikul na Rzeszów.

Stanisław Pikul został upozorowany na Stanisława Lubomirskiego i Stanisława Tarnowskiego , aby podstawić w Kanadzie pod fałszywych hrabiów Tarnowskich dwie siostry Dąbrowskie w tym Dorotę pozorowaną na Idziak i Bocheńską w Kielcach oraz Krakowie.

Podstawiono prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako męża mojej skradzionej córki jako spadkobiercy po moim żyjącym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk na APE UMWELTTECHNIK AG w Zug w Szwajcarii jako pociąg Unii Europejskiej czyli miejsce wyprowadzania środków co ukryto przez podstawienie za Jarosława Kaczyńskiego pana Józefa Kowalskiego i Barbary Kowalskiej z domu Szewczyk w Starachowicach. Natomiast w Szwajcarii jako Maria Putin w Zug podstawiono Annę Marię Piórecką wstawioną jako Maria Romanow i Maria Lubomirska i Maria Tarnowska. Wykorzystano mój stały pobyt pierwszym razem w Szwajcarii w 2005 roku, gdy zarejestrowano mnie jako Bożena Elżbieta Piórecka w Szwajcarii pozorując, że nie żyję co oznacza, ze uśmiercono w systemie moją córkę i pan Jarosław Kaczyński występuje jako spadkobierca po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk i córce Annie Marii Pióreckiej podstawionej pod Martę Bochyńską czyli podstawiono finalnie Martę Kaczyńską podstawione pod Katarzynę Kaźmierczyk za żonę Jarosława Kaczyńskiego z tego powodu jego siostrzenica była zagrożona chciwością wuja, gdyż dokonano zamiany linii Romanow na Radziwiłł podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk co ukryto przez podstawienie Magdaleny Jarczyk z domu Bochyńska, aby ukryć oszustwo rządu i Kościoła w Katowicach.

W 2006 roku doszło do spotkania papieża Benedykta XVI i prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego po czym doszło do aresztowania mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 w czasie , gdy ministrem sprawiedliwości był Z. Ziobro i podstawiono Natalię Ziobro pod Natalię Klusek w celu ukrycia kradzieży obrazów w Szwajcarii przez wprowadzenie Grażyny Kulczyk łącząc z Grażyną Klusek i Grażyną Krupa, aby dokonać kradzieży na kwotę 51,- milionów EUR i weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk czyli mojego męża. W tym celu przetrzymano męża w więzieniu i upozorowano jego śmierć co ukryto przez wyznaczenie zarządcy na terenie SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 pana Przygody, który wraz z komornikiem Gotfryd Nowak wprowadzili fałszywych spadkobierców po żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w celu ukrycia użycia weksla na 50,-milionów przez PiS i Kościół katolicki. Obecnie w Krakowie Sąd Apelacyjny nadal sygnaturę IIAK67/16 do wniosku mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk o przywrócenie sprawy SO Kielce IIIK207/07 co jest zbieżne z numerem SR Starachowice INS 67/08 co miało spowodować zamianę sprawy na wprowadzenie kręgu spadkobierców po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim zmarłym 20.04.2007 roku zamierzając zamienić na windykację mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując na mojego ojca co oznacza próbę morderstwa w celu wytworzenia działu spadku. Podstawiono dwie umowy na wodę na dwie nieruchomości podpisane przeze mnie, które posłużyły do pobrania kredytów przez sąsiadów na PIT z wodociągów, aby pobrać za wysyłaną wodę do Afryki jako wymiana barterowa diamenty. W tym celu wybudowano w Kanadzie kopułę, która jest salonem jadalnym wykładanym na suficie zlotem, aby osoby, które spożywają posiłek miały odpicie złota na rękach.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 02.09.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

W 2005 roku doszło do podpisania umowy z firmą Bank Technologii Sp. z o.o. w Kielcach w która negocjowała z podobną instytucją w Moskwie i podpisano wspólnie umowę z firmą PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Ze strony Banku Technologii Sp. z o.o w Kielcach umowę przygotowywał Krzysztof Pazik współpracujący premierem Mazowieckim a umowa została podpisana przez osobę o danych Aron La Pazz pod którego podstawiono pana Lecha Kaczyńskiego. Zabezpieczeniem wspólnych transakcji zawartych w umowie miał być majątek firmy z Kazachstanu zajmującej się przesyłaniem ropy naftowej i gazu o wartości 50,- milionów EUR w Landes Banku w Niemczech. Ze strony firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk został przekazany weksel z deklaracją wekslową na kwotę 50,- milionów EUR, który został przekazany dla Banku Technologii Sp. z o.o. w ręce Krzysztofa Pazik. Doszło do wyprowadzenia obrazów z Banku UBS AG w Zurychu do firmy APE UMWELTTECHNIK AG i podstawiono pana Bohdana Żakiewicz pod pobrane obrazy , który udawał spadkobiercę ukrywając to przez wypełnienie weksla z roszczeniem płatności na kwotę 51,-milionów EUR z odsetkami. Doszło do upozorowania działu spadku po żyjącym moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii, gdzie podstawiono za spadkobiercę moją skradzioną córkę do Kościoła katolickiego po jej urodzeniu Annę Marię Piórecką wykazaną jako Marię Romanow. Podstawiono za nią Annę Maślisz pochodzącą z Św. Katarzyny, której mąż Jarosław Maślisz z Katowic był świadkiem na ślubie mojej siostry Beaty Marii Bochyńskiej z Piotrem Idziak w Starachowicach w parafii Wszystkich Świętych w 1984 roku. Drugim świadkiem byłam ja jako panna Bożena Elżbieta Bochyńska. Upozorowano po latach , że Jarosław Maślisz z Anną Maślisz są w banku spadkobiercami po żyjącym moim mężu Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk podstawiając Jarosława Kaczyńskiego pozorującego związek z Anną Marią Piórecką , którą podmieniono na Marię Bochyńską poprzez odwrotne wpisanie imienia. Dowodem na to jest przysłanie przez pocztę w miejsce Marty Bochyńskiej dokumentów na Marię Bochyńską. Oznacza to, że za moją córkę podstawiono Martę Kaczyńską, gdyż Marty Kaczyńskiej rodzice bezprawnie posłużyli się herbem Rawicz. W tym celu zawłaszczyli weksel mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który w 2005 roku posłużył do wytworzenia zasiedzenia państwa Maksalon na nieruchomości Nad Kamienną 25 w celu zdobycia władzy przez PiS podmieniając moją rodzinę i wpisując się jako udziału na firmach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk próbując ukryć to przez weksle podpisane przez byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego do PFRON na spółkę SOF-ART Sp. z o.o., który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a Piórecki wykorzystano dla Lecha i Marii Kaczyńskich pochowanych na Wawelu czyli osoby, które nas okradły i zostały pochowane bez wykazania, że jest to para prezydencka , aby pozorować na królewską na Wawelu, czyli zamku naszej rodziny. Podstawiono Marię Kaczyńską pod moją babcię Marię Lubomirską spaloną w Pałacu w Kruszynie za którą występowała Bolesława Bochyńska czyli Maria Romanow, która występowała jako moja babcia i dlatego ograbiono moich dziadków i rodziców oraz nas , aby podstawić pod carskie mienie partię PiS i Kościół katolicki na nieruchomościach w Starachowicach po moich rodzicach. Wykorzystano drugie nasze imiona do podstawienia pod fałszywą linię genealogiczną łącząc drugie imiona mojej corki Marty i mamy Filomena jako Jadwiga i zamieniono na Jadwigę Kaczyńską przez spis z inwentarza po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej zamieniony na spadek do podmiany sygnatur z INs 426/10 na INs 395/10 jako spis z inwentarza. Anna Maria Piórecka została uśmiercona w systemie kolejny raz , aby Jarosław Kaczyński pobrał pieniądze co obecnie próbowano powtórzyć. Dlatego moja córka Marta w Irlandii miała wypadek i upozorowano wypadek w Polsce zamierzając wykorzystać obecnie Lidię Marię Daleszak jako Marię Piórecką , aby ukryć weksel mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na 50,- milionów EUR i podstawić pod weksel do PFRON na 20,- tysięcy PLN podpisany przez Dariusza Jerzego Pióreckiego , którego dane wykorzystał PiS, aby pozorować Lecha Kaczyńskiego jako Arona La Pazz na męża skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej jako Marii Romanow i Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku. W tym celu podstawiono ART-B wykorzystując były mój adres , które to mieszkanie kupiła Anna Sznajder na Konstytucji 3-Maja 23/1 wcześniej ulica Dr.Anki 23/1 , gdzie była zarejestrowana moja firma AKMA pod którą podstawiono Biuro Rachunkowe z Białegostoku AKMA, które robi rozliczenia finansowe dla METRON SA i ukryto to za Biurem Rachunkowym pani Anny Sznajder, które miała przekazać dla Bartłomieja Gromek syna Anny Gromek pozorują Annę Marię Piórecką. Poinformowano nas, że METRON SA został zasilony mieniem carskiej rodziny czyli naszym i podstawiono nas na METRON SA w Grecji i METRON SA w Norwegii pozorując dwa małżeństwa i dorabiając opinie psychiatryczne, aby ukryć dzikie przejęcie przez opiekunów wytworzonych przez Kościół katolicki. W Tarnowie podstawiono za Bartłomieja Gromek pana Bartłomieja Pikul na Rzeszów oddany w ręce Kościoła czyli tereny mojej babci księżnej Lubomirskiej pozorując związek Bartłomieja z moją córką, aby ukryć kradzież mienia. Podstawiono jego rodziców Janinę i Stanisława Pikul jako spadkobierców na firmie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przechodząc na Szwajcarię na APE UMWELTTECHNIK AG , gdzie wstawiono zarząd SOF-ART Sp. z o.o. Celem było ukrycie wprowadzenia szeregu firm meblowych udających udziałowców w tym meblowych do których zwróciłam się z propozycją wykupienia udziałów czego nie dokonali, ale mienie zostało skradzione podstawiając spadkobierców na udziały SOF-ART Sp. z o.o. wpisując na moje mieszkanie po rodzicach nowy zarząd SOF-ART Sp. z o.o i ponad 30.000,- udziałowców co zamierzano ukryć licytacją nieruchomości 20.09.2016 co jest oszustwem rządu i Kościoła, który podstawił budynek policji na hipotekę mojego dziadka C 371/20 i wykorzystał policjanta Bartłomieja Chmiel, aby podstawić pod Bartłomieja Pikul w celu przejścia na Bartłomieja Gromek, aby wstawić finalnie Tarnów do Torunia jako firma AKMA z Białegostoku pozorując, że moja córka urodziła się w Białymstoku i pozorując na córkę Ewy Bukrym z domu Gudewicz z USA corki Marii Gudewicz pozorowanej na Marię Romanow i jej syna Dariusza Gudewicz podmienionego na Dariusza Bochyńskiego, a drugą córkę Marii Gudewicz panią Elżbietę podstawiono za mnie jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono na ulicę Nad Kamienną 25 w Starachowicach pozorując za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i spadkobiercę carskiego mienia. Upozorowano w sy6stemie rozwód Anny Sznajder z Lucjanem Sznajder i podstawiono pod Schreiber jako carski pisarz i podmieniono na Scheibler na Łódź i Tarnów pozorując na rodziców Bartłomieja Pikul na Rzeszów.

Stanisław Pikul został upozorowany na Stanisława Lubomirskiego i Stanisława Tarnowskiego , aby podstawić w Kanadzie pod fałszywych hrabiów Tarnowskich dwie siostry Dąbrowskie w tym Dorotę pozorowaną na Idziak i Bocheńską w Kielcach oraz Krakowie.

Podstawiono prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako męża mojej skradzionej córki jako spadkobiercy po moim żyjącym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk na APE UMWELTTECHNIK AG w Zug w Szwajcarii jako pociąg Unii Europejskiej czyli miejsce wyprowadzania środków co ukryto przez podstawienie za Jarosława Kaczyńskiego pana Józefa Kowalskiego i Barbary Kowalskiej z domu Szewczyk w Starachowicach. Natomiast w Szwajcarii jako Maria Putin w Zug podstawiono Annę Marię Piórecką wstawioną jako Maria Romanow i Maria Lubomirska i Maria Tarnowska. Wykorzystano mój stały pobyt pierwszym razem w Szwajcarii w 2005 roku, gdy zarejestrowano mnie jako Bożena Elżbieta Piórecka w Szwajcarii pozorując, że nie żyję co oznacza, ze uśmiercono w systemie moją córkę i pan Jarosław Kaczyński występuje jako spadkobierca po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk i córce Annie Marii Pióreckiej podstawionej pod Martę Bochyńską czyli podstawiono finalnie Martę Kaczyńską podstawione pod Katarzynę Kaźmierczyk za żonę Jarosława Kaczyńskiego z tego powodu jego siostrzenica była zagrożona chciwością wuja, gdyż dokonano zamiany linii Romanow na Radziwiłł podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk co ukryto przez podstawienie Magdaleny Jarczyk z domu Bochyńska, aby ukryć oszustwo rządu i Kościoła w Katowicach.

W 2006 roku doszło do spotkania papieża Benedykta XVI i prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego po czym doszło do aresztowania mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 w czasie , gdy ministrem sprawiedliwości był Z. Ziobro i podstawiono Natalię Ziobro pod Natalię Klusek w celu ukrycia kradzieży obrazów w Szwajcarii przez wprowadzenie Grażyny Kulczyk łącząc z Grażyną Klusek i Grażyną Krupa, aby dokonać kradzieży na kwotę 51,- milionów EUR i weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk czyli mojego męża. W tym celu przetrzymano męża w więzieniu i upozorowano jego śmierć co ukryto przez wyznaczenie zarządcy na terenie SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 pana Przygody, który wraz z komornikiem Gotfryd Nowak wprowadzili fałszywych spadkobierców po żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w celu ukrycia użycia weksla na 50,-milionów przez PiS i Kościół katolicki. Obecnie w Krakowie Sąd Apelacyjny nadal sygnaturę IIAK67/16 do wniosku mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk o przywrócenie sprawy SO Kielce IIIK207/07 co jest zbieżne z numerem SR Starachowice INS 67/08 co miało spowodować zamianę sprawy na wprowadzenie kręgu spadkobierców po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim zmarłym 20.04.2007 roku zamierzając zamienić na windykację mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując na mojego ojca co oznacza próbę morderstwa w celu wytworzenia działu spadku. Podstawiono dwie umowy na wodę na dwie nieruchomości podpisane przeze mnie, które posłużyły do pobrania kredytów przez sąsiadów na PIT z wodociągów, aby pobrać za wysyłaną wodę do Afryki jako wymiana barterowa diamenty. W tym celu wybudowano w Kanadzie kopułę, która jest salonem jadalnym wykładanym na suficie zlotem, aby osoby, które spożywają posiłek miały odpicie złota na rękach.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s