Sprzedaż polskiej ziemi dla Niemiec w Szwajcarii

Starachowice na dzień 02.09.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Dlaczego Lech

Państwo Kaczyńscy zostali podstawieni pod mój herb Rawicz czyli piastowskiej rodziny. Spowodowało to wykorzystanie moich wnuków w celu uzyskania odpowiedniego DNA w tym z dwojga dzieci porwanych do Kościoła katolickiego, aby uzyskać DNA dla planowanych przyszłych elit. Pan Lech Kaczyński jako Aron La Pazz wykorzystał weksel mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby uzyskać środki na pozorowanie arystokracji, który następnie sprzedał Polskę pozorując Lecha Wałęsę, który oddał w Szwajcarii ziemie naszej rodziny dla Niemiec, co zostało ukryte przez Unię Europejską oraz Strefy Ekonomiczne i Parki Technologii jako carskie mienie na całym świecie mojej cesarskiej rodziny. Lecha Kaczyńskiego pochowano dlatego na Wawelu pozorując na króla Polski i pozbawiając władzy przez zabranie tytułów jako prezydenta Polski., gdyż sprzedał polską ziemię w ręce faszystów przez stosowanie kabały kryjąc przez podział majątku po rozwodach faszystów , których podstawiono pod nazwisko Piórecki. Dlatego dorobiono potajemnie dla mnie i byłego męża pod nazwiskiem Bożena Elżbieta Piórecka i Dariusz Jerzy Piórecki skazanie w SR Kielce IIIK131/11 i IX131/11 , aby pobierać pieniądze z windykacji spółki SOF-ART Sp. z o.o. ukrywane na Milenium Sp. z o.o. przez fałszywe faktury pomimo faktu, że wygrałam finalnie sprawę SO Kielce IXKa 280/12 wykazując mienie moich dwóch dziadków hrabiego Tarnowskiego i carewicza Aleksego Romanow pod których podstawiono faszystów na nieruchomościach w Starachowicach i Końskich. Przez kabałę podstawiono udziałowców na Zakładach Starachowickich wstawiając na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 na ponad 30.000,- udziałowców. Podstawiono Lecha Kaczyńskiego pod Lecha Wałęsę, który oddał polską ziemię dla Niemiec w Szwajcarii symbolicznie Górę Gütsch kolo Zug co połączono z Zamkiem Chateo Gütsch w Lucernie i połączono z Gnieznem z górą Giecz, gdzie znajdowało się gniazdo Piastów. Takie działanie miało na celu oddać polską ziemię dla Niemiec, aby zamienić historię Łużyc jako własności naszej rodziny Piastów, aby pozorować ich na Niemców poprzez zamianę nazwiska Kaźmierczyk na Kaźmierczak, aby przejść na Kanclerz Niemiec Angelę Merkel jako wnuczka Ludwiga Kaźmierczak co połączono z fabrykowanym protokołem sądu dorobionym po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek , aby pozorować, że mama była córką Ludwiga, a jej matkę Anielę Mazurek podstawiono jako Angelę zamienioną na Tarnowską w Niemczech pozorując, że jest panną z dzieckiem.

Upozorowano, że Niemcy wygrali II wojnę światową poprzez podzielenie zawłaszczonej ziemi przez sprawy podziału majątku przy rozwodach gestapowców w Szwajcarii, gdzie dzielono polską ziemię. Dlatego dziadek określił w swoich umowach, że polskiej ziemi nie wolno sprzedać cudzoziemcom a w szczególności Żydom po rygorem zwrotu. Powoduje to unieważnienie wszystkich transakcji sądowych i konieczność zwrotu nam mienia. Podzielono w ten sposób wszystkie majątki naszej rodziny na świecie próbując ukryć to przez błędy pisarskie i podstawiono naszą sprawę SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej po dwóch latach przekierowując do Starachowic prowadzonej przez UB dla Kanclerz Niemiec o sygnaturze INS 956/09 , którą zamieniono na dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku czyli na mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego.

Podmieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak zamieniając zniesienie współwłasności potajemnie na działa spadku i podział majątku przy rozwodzie. Lech Wałęsa oddała teren Chateo Gütsch w Szwajcarii przy pomocy kieleckiej firmy, która robiła remont zamku co zostało podmienione jako roboty murowe podstawiając pana Chałbińskiego z Końskich, który sfałszował podpis mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby pozorować, że mąż pobrał pieniądze. Zgłosiłam ten fakt na prokuraturę , gdyż męża przetrzymywano w więzieniu, a prowadził ją pan policjant Bartłomiej Chmiel. Sprawę zamknięto , gdyż bank nie udostępnił wykazanego konta, gdyż podmieniono dane mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Spowodowało takie działanie podmianę moich danych jako niezgodność PESEL i ukryto wpisanie hipoteki i działki dziadka w Polsce C 371/20, gdzie obecnie znajduje się Policja , którą wpisano jako spadkobiercę po moim dziadku, kryjąc fakt przejęcia przez rząd działki, który fałszował dane osobowe w celu podstawienia nazwiska Kaźmierczak pod Lech Kaczyńskiego na Wawelu zabierając godność w celu wykazania symbolu sprzedania Polski jako orzeł bez korony. Lech Kaczyński pochowany został na Wawelu z żoną pozorując carską rodzinę w połączeniu z orłem zamienionym na kaczkę jako Ducze. Celem była windykacja naszego mienia na całym świecie wykorzystując naszą sprawę w SO Kielce IC 2627/10 i kradnąc firmę IMPERATOR ROMANOW. Nasze mienie zostało umieszczone jako udział w Państwie Polskim fałszywego kręgu spadkobierców, którym się wypłaca pieniądze zamiast nam.

W taki sposób Niemcy wpisali się na hipotekę dziadka przez wpisania zasiedzenia faszystów przez Kancelarię Notarialną w Iłży z czasów wojny wpisując się obecnie na hipoteki mojej rodziny i zamieniając zasiedzenie na własność co ukrywane jest przez polską policję.

Wprowadzono Komitet Centralny PZPR jako budynek banku, szkoły i sądu karnego w Starachowicach na ulicy Konstytucji 3-Maja 27 co miało ukryć kradzież przez karne fabrykowane sprawy przez sąd podstawiając księdza Chmielewskiego, który współpracował z gestapo. Podstawiono podobne nazwisko pod kancelarię w Katowicach dla Raipert&Lesiak.

W Zug w Szwajcarii w Kancelarii Notarialnej są zarejestrowane moje i męża dane osobowe w 2005 roku jako Jerzy Dariusz Kaźmierczyk i Bożena Elżbieta Piórecka co spowodowało podstawienie mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego jako spadkobierców na szwajcarskiej firmie mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając na Dariusz Jerzy Piórecki w Zug. Miejscowość Zug jest podstawiona jako pociąg faszystowskiej Unii Europejskiej nawiązując do Lenina , który wyjechał z Bern do Rosji i wprowadzono komornika , który wprowadził fałszywe udziały, łącząc trzy nieruchomości w Starachowicach jako udziały , aby ukryć podstawienie fałszywych arystokratów, którzy mieli oskarżyć nasze rodziny o kradzież.

Oznacza to, że oni ukradli nie tylko mienie , ale i moje dzieci i wnuki , które są w rękach Kościoła dla światowych elit , aby wytwarzać DNA carskiej rodziny do otwierania skrytek bankowych. Pod pozorem demokracji wprowadzono faszyzm. Nie można budować dobra na kłamstwie, gdyż zło rodzi zło a odstępstwo odstępstwo. Ostatni bastion Polskości mienie mojej babci księżnej Lubomirskiej i hrabiny Tarnowskiej obecnie jest rozgrabiano w Warszawie i Tarnowie oraz Rzeszowie. Wprowadzono pana Luk Król, aby przejść na Cementownię Ożarów podmieniając na imię Luck osoby z Irlandii narzeczonego córki Marty, którego podstawiono pod Bochyńskiego w celu ukrycia zakupu Cementowni Ożarów SA z carskich depozytów. W tym celu wykorzystano umowę męża z wcześniejszych lat na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jako dilera cementowni. Odwrócono umowę dostawy i upozorowano, że Dariusz Kot dostarczał cement do SOF-ART Sp. z o.o. próbując nakłonić męża do podpisania fałszywej faktury na cement na 1.400.000,- PLN czego nie zrobił, co wykorzystano do podstawienia Mariusza Kołodzińskiego, który złożył fałszywe zeznania, w SO Toruń IIK 164/11, że mąż jest winien jego matce za dostawy cementu co jest nieprawdą. Celem tych działań jest wykorzystanie spółki Milenium Sp. z o.o., którą zakupił Dariusz Kot do windykacji weksli do PFRON z SOF-ART Sp. z o.o i podmian adresu na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie na dawny adres ulica Grzybowa 1 w Starachowicach podmieniając na numer 7 a teren ulicy Leśnej, gdzie znajdowała się Milenium Sp. z o.o. i zamieniono na windykację weksli do PFRON na 80.000,- PLN, które nie były pobrane, ale złożony był wniosek na likwidację barier architektonicznych. Doszło do ukrycia windykacji zakładów bukmacherskich i gry FOREX na Milenium Sp. z o.o., które windykowano na SOF-ART Sp. z o.o co przeniesiono na windykacje APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. Doszło do ukrycia zakupu Cementowni Ożarów SA z carskich depozytów podstawiając Wiktorię Kornaszewską jako Janiszewską za spadkobiercę po Agnieszce zamienione na Martę co miało spowodować wymordowanie rodziny 6.09.20016 roku, gdyż inwestor irlandzki w Cementowni Ożarów SA jest powiązany z bankiem WBK i firmą ENEKO, która powiązana jest z Pałacem w Sosnowicy i kradzieżą obrazów z depozytów UBS AG w Zurychu.

Wykorzystano wypadek mojej córki Marty w 2011 roku w grudniu do ukrycia kradzieży 100,- milionów EUR przelanych do Polski jako dział spadku i zamierzano to powtórzyć 6.09.2016 , aby zabrać jej tożsamość Marta Jadwiga Bochyńska i podstawić Martę Kaczyńską i Jadwigę Kaczyńską pod herb Rawicz na Ożarów w celu ukrycia zakupu Cementowni Ożarów SA z carskich depozytów i przejścia na Kraków jako dział spadku po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich w Starachowicach zamieniony jako katastrofa lotnicza w Smoleńsku pana Lecha i Marii Kaczyńskich, co zamierzano połączyć z sprawą Sądu Apelacyjnego Kraków IIAK67/16 jako działu spadku po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim SR Starachowice INs 676/08 wpisując Invest Bank jako windykatora Km 336/10 w Starachowicach, aby wprowadzić udziałowców na firmy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co zamierzano ukryć jako udziałowców na mieszkaniu po moich rodzicach zamierzając zabić mojego męża , gdyż była to sprawa SO Kielce IIIK 207/07 roszczenia firm, współpracujących, które przez wielokrotne windykacje bez odpisania długu pobrały miliardy. Pochowano na Wawelu Marię Kaczyńską, aby pozorować ją na Marię Romanow, którą była moja babcia Bolesnawa Bochyńska ukryta jako z domu Podczaska zastępująca faktyczną babcię księżną Marię Bochyńską z domu Lubomirską, której data śmierci to 6 wrzesień co zamierzano podstawić dla Marty Bochyńskiej jako Marty Pióreckiej, a jej datę urodzenia 7.01.1989 połączono z moją babcią Anielą Reginą Mazurek czyli księżną Reginą Glińską zamienioną na Romanow. Co jest powiązane z pochowaniem Marii Fiodorowny Romanow zmarłej w Danii 13. października 1928 roku i pochowanej ponownie z St. Petersburgu 26.września 2006 roku obok męża cara Aleksandra III Romanow co wykorzystano do zamiany sprawy karnej w SO Kielce IIIK 207/07 na dział spadku na wekslach mojego męża na kwotę 50,-milionów PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w rękach Arona La Pazz czyli Lecha Kaczyńskiego, który został pochowany na Wawelu co zamierzano powtórzyć jako dział spadku na jego córce w celu ponownej kradzieży carskiego mienia przez PiS. Moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską zamieniono na dwie osoby Filomenę Nowak oraz Jadwigę Kaczyńską co połączono przez drugie imię Jadwiga z moją córką Martą Jadwigą Bochyńską, która miała wypadek w 2011 roku co zamierzano powtórzyć w celu ukrycia kradzieży Cementowni Ożarów SA.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s