Książę RADZIWIŁŁ największą tajemnicą kościoła

Starachowice na dzień 04.09.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Czerwony Krzyż w Krakowie ukryty jako windykacja ul. Nad Kamienną 25

w Starachowicach

Archiwum w Radomiu w sprawie dokumentów mojego dziadka wydało mi trzy różne dokumenty na różne dane, aby pozorować trzy linie genealogiczne dwie na fikcyjną Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i jedną na właściwą Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz dwa adresy Miedzna Drewniana 244 gmina Białaczów powiat Opoczno i ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Spowodowane to jest wpisaniem Kanclerz Niemiec Angela Dorotea Merkel za moją babcię Anielę Reginę Mazurek, gdzie wykorzystano poprzez dług odwrotny odczyt imion i wpisano jako Dorota Kaźmierczak pozorując, że jest matką mojej skradzionej corki Anny Marii Pióreckiej pozorując związek z papieżem Janem Pawłem II zamienionym na Józefa Ratzinger, którego podstawiono pod Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Jana Kaźmierczyk jako Jan Paweł II pozorując, ze miał dziecko Anne Marię Piórecką, którą wstawiono jako spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk na APE UMWELTTECHNIK AG założoną w 2004 roku.

Moją osoba Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk została połączona z moją córką z pierwszego małżeństwa Martą Jadwigą Piórecką , która przybrała moje nazwisko panieńskie Bochyńska i zostaliśmy podstawieni pod moją babcię Anielę Reginę Mazurek czyli księżną Reginę Annę Glińską.

Z tego powodu zamieniane są nazwiska pozorując, że moim rodzice Józef Ludwik i Filomena Jadwiga Bochyńscy nie mieli dzieci i wpisano pod 30.000,- ludzi na mieszkanie rodziców udających rodzinę w celu pobrania pieniędzy z fundacji mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk APEX-STAR założonej w Katowicach, której zadaniem była pomoc rodzinie oraz Polakom na Wschodzie.

Podmieniono w fundacji APEX-STAR nazwisko męża Jerzy Dariusz Kaźmierczyk na Jerzy Dariusz Kazimierczyk przez błąd „zi” aby odnieść się do zmiany nazwiska 1692 roku w księgach parafialnych w Białaczowie i podstawiono taki sam błąd dorobionej umowie na dostawy wody na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz podstawiono adres mieszkania Heleny Surma do pobierania pieniędzy na kontach charytatywnych kradnąc moją firmę IMERATOR ROMANOW przez podstawienie Przemysława Słodkiewicz wnuka pani Heleny Surma, aby przejść na Przemysława Król w Włocławek i Pałac w Sosnowicy w celu powiązania z bankiem WBK i Cementownią Ożarów SA podstawiając Luck Król znajomego Jerzego Bochyńskiego z Katowic zamieniając go na Lucka z Irlandii, którego dane miały być wykorzystane do ukrycia zakupu cementowni z carskich depozytów co miało nastąpić przez ślub córki Marty Bochyńskiej w Irlandii w celu zamiany Luck na Bochyńskiego.

Fundacja APE-STAR została powiązana z Czerwonym Krzyżem w Krakowie i wprowadzona na udziały fabryki STAR SA przerabiając pracowników za rodzinę w celu pobierania pieniędzy przez konta charytatywne w Krakowie wprowadzając na moje mieszkanie tych udziałowców za rodzinę pozbawiając prawdziwą rodzinę środków do życia co jest sprzeczne z założeniami fundacji.

Dokonano wykorzystania hipoteki mojego dziadka w Starachowicach na której stoi policja i powiązano z hipoteką mojego dziadka w Bałtowie w Pałacu, gdzie była komenda MO. Powodem tego jest sposób uwolnienia mojego dziadka Brunona Bochyńskiego z Więżenia na Firleju w Radomiu w 1940 roku, gdzie wpisano Urzędów jako miejsce urodzenia dziadka, co dowodzi , że dziadek został uwolniony jako książę Radziwiłł.

Księżna Drucka-Lubecka żona księcia Alfreda Radziwiłł, która prowadziła Niemiecki Czerwony Krzyż w Krakowie podała się za żonę mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i wystąpiła do Adolfa Hitlera o zwolnienie jej męża, wykazując mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Radziwiłł po czym został zwolniony i odesłany do Pałacu w Bałtowie. Z tego powodu obecnie służby podstawił osoby jako rodzinę księżnej Druckiej-Lubecnkiej podstawiając Jarosława Kaczyńskiego przez policję. Spowodowane to było podmianą przez prokuraturę Kielce w sprawie kradzież obrazów w Szwajcarii w 2004 roku Ko 58/09 mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na kobietę Irenę Kaźmierczyk w celu podstawienia pieniędzy przesyłanych z Kanady z Banku Polskiego z depozytów carskiego złota na fundację do Katowic APEX-STR skąd przesyłane są pieniądze na Czerwony Krzyż do Krakowa jako przesyłanych przez księżną Drudcką-Lubecką i wyprowadzane są pieniądze przez ciągle skazywanie mojego męża jako księżnej Druckiej-Lubecniej, która sponsoruje Czerwony Krzyż w Krakowie i podstawiono w miejsce moje i męża osoby z Kościoła Zielonoświątkowego Bożenę i Ireneusza Utnickich , aby ukryć ten proceder.

Dokumenty Fundacji APEX-STAR w Katowicach zostały przesłane do Sądu w Katowicach przez Notariusza co spowodowało podstawienie na Kraków pana Mariusza Kołodzińskiego jako Mariusza Słodkiewicz i dalszym przejściem jest konto w banku PKO BP SA, które wykazał nasz pełnomocnik Kazimierz Bania do banku UBS AG w Zurychu skąd dokonywana jest wypłata 100.000.000,- EUR jako pomoc charytatywna.

Fundacja jest połączono z fabryką FSC STAR SA jako program EKO i Kapitał Ludzki przechodząc na osoby z filmu Forester jako certyfikaty drzewne FSC przechodząc na Paged Starachowice oraz Paged Morąg dalej na Niemcy. Dokonano przejścia na na TV Moja zakupioną przez spółkę SOF-ART Sp. z o.o. łącząc z dawnym udziałowcem Gabinetami Stomatologicznymi z Ostrowca Świętokrzyskiego następnie Moja Biedronka i Stacjami Paliw Moya. Połączono trzy miasta Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna , gdzie wprowadzono program EKO jako Dinozaury w Bałtowie co połączono z Trójmiastem na wybrzeżu oraz z lotniskiem Denver jako Ostatni Dinozaur czyli film. Połączone to zostało plastycznie z oprawą plastyczną lotniska oraz koniem jako program HORST podstawionym pod Horst Kaźmierczak. Miało to spowodować likwidację osób Jarosława Kaczyńskiej i Marty Kaczyńskiej podstawionych pod Radziwiłł na Pałac w Bałtowie, gdyż nastąpiła pozorna zamiana mój dziadek carewicz Aleksy Romanow był wykazany jako Radziwiłł, a Alfred Radziwiłł upozorował, że popełnił samobójstwo , gdyż ukrywał się w domu mojego dziadka jako Wincenty Rawicz Jasiewicz, którego podstawiono pod Rawicz jako Jasieński przez TPS Starachowice. Spowodowane to było to prawem niemieckim, że Alfred Radziwiłł mając żonę Niemkę musiał podać się za Niemca lub iść do obozu koncentracyjnego. Za Brunona Bochyńskiego podstawiono Bruno Mazurkiewicz, który uratował dziecko księcia Krzysztofa Radziwiłł czyli Bogusława Krasuskiego i Kościół ukrywa ten fakt wypłacając pieniądze charytatywne dla wszystkich osób poza prawdziwą rodziną w celu przejęcia władzy przez Kościół do odbudowy III Rzeszy Niemieckiej.

Z analizy faktów wynika, że Marta Kaczyńska na dziecko z moim synem skradzionym po urodzeniu do Kościoła katolickiego Michałem Pióreckim co miało być powodem jej likwidacji i podstawienia Michała Krzymowskiego. Dlatego zostałam zaskarżona przez Pawła Krzymowskiego o milion nawiązki w SR Toruń IIK 467/15, aby przejść na Fundację w USA w celu pobrania pieniędzy przez Czerwony Krzyż wykazując DNA mojego wnuczka i przechodząc na Kanadę i udziały fabryki w banku i depozyty złota a Banku Polskim carskiego złota pozorując, że tam są prawdziwi hrabiowie Tarnowscy , za których rodzinę podstawiono siostry Dąbrowskie w tym Dorota Dąbrowska, którą podstawiono jako Dorota Kaźmierczak i fikcyjna Dorota Idziak podstawiono przez Helenę Surma , aby podstawić Dorotea Merkel pod konta charytatywne z Czerwonego Krzyża zasilane przez APEX-STAR w Katowicach.

Stało się to przyczyną ciągłego skarżenia pana Dubienieckiego męża Marty Kaczyńskiej, aby tworzyć windykacje do pobierania pieniędzy z fundacji APEX-STAR ukrywając to przez Czerwony Krzyż w Krakowie.

Wykorzystano w 1998 roku sprawę Stefana Mazurka o zniesienie współwłasności , która była już zniesiona , aby sprawę zamienić na spadkową i podmienić na podziała majątku przy rozwodzie Katarzyny Kaźmierczyk z Jerzym Kaźmierczyk w 1999 roku czyli w roku śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego i prywatyzacji METRON SA w Toruniu jako podziału majątku w Szwajcarii przy rozwodzie Roberta Weissmann i Ingard Weissmann jako podziału akcji FSC STAR SA podstawiając Sobiesława Zasadę i firmę MERCEDES co ukryto przez podstawienie Piotra Idziak i Beaty Marii Idziak pod Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę Krzysztofa Radziwiłł i Jerzego Kaźmierczyk i rozwód w 1999 roku.

Księżna Drucka-Lubecka wyjechała do Niemiec wyprowadzając mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako męża przez Zamek Czocha. Jej prawdziwy mąż pozostał w Starachowicach i był nauczycielem języka niemieckiego w LO.

Spowodowało to podstawienie nieżyjącego hrabiego Władysława Tarnowskiego pod nazwiskiem Władysław Mazurek w Niemczech pozorując, że przeżył, aby podstawić mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który ukrył się jako ksiądz Józef Maria Innocenty Bocheński w Szwajcarii. Po II wojnie światowej początkowo określono, że Władysława Mazurek (Brunon Bochyński) nie miał dzieci i był sparaliżowany na wózku inwalidzkim, później dla Władysława Mazurek dorobiono dwoje dzieci wpisując Józefa Bochyńskiego i Bogusława Krasuskiego jako Bogusława Tarnowskiego pozorujć dziecko z nieprawego łoża, który faktycznie jest księciem Radziwiłł i wstawiono za nich Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego za których brata podstawiono Franciszka Jana Mazurka jako papieża Jana Pawła II pod którego obecnie podstawiono papieża Franciszka.

Obroty na kontach bankowych ukrywano przez podstawienie w Niemczech pod dane osobowe księżnej Druckiej-Lubeckiej pani Elżbiety Barbary Bochyńskiej córki Ernesta Bochyńskiego za którą wstawiono mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pod nazwiskiem Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i ukryto przez podstawienie Barbary Bochyńskiej z Katowic z domu Małachowska w rzeczywistości Niemka pozorując ją na żonę Władysława Tarnowskiego w Niemczech za którą wstawiono Katarzynę Kaźmierczyk, aby wykazać DNA rodziny Radziwiłł.

Z tego powodu poprzez gwałt moich dzieci wprowadzono służby wojskowe na Pałace w Kurozwękach , Bałtowie, Wiśniczu, Kruszynie i Niezdowie i innych wstawiając Stanisława Mazurek czyli hrabiego Stanisława Tarnowskiego jako księcia Stanisława Lubomirskiego, gdyż jest to jedna rodzina. Wykorzystano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską jako Janiszewską podstawiając za córkę Ewę Falkiewicz żony prokuratora określonej w prasie jako Grobelny w spódnicy pod którą podstawiono panią Ewę Machowską z domu Niewczas obecnie Ewę Kornaszewska pozorując ją za matkę mojej wnuczki córki Adama Kornaszewskiego pozorując Agnieszkę na Martę, którą zamieniono na Marię Romanow czyli Bolesławę Bochyńską zmarłą w Starachowicach 6 września zamierzając zamordować naszą rodzinę oraz Martę Kaczyńską i jej wuja Jarosława Kaczyńskiego zostawiając jedynie moje wnuki z DNA carskiej rodziny i książąt Radziwiłł w celu pobrania pieniędzy. Kanclerz Niemiec Angela Merkle miała być podstawiona jako carowa Dorotea Kaźmierczak. Z tego powodu Prokurator z Torunia zamienił nasze dane w sprawie pomocy prawnej Ko 883/12 czyli Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak co powiązano z dokumentami Archiwum w Radomiu wydanymi z błędem na to nazwisko i odczytaniem wyroku SO Toruń IIK 164/11 powielając nazwisko Jerzy Kaźmierczyk na dwa Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w wypowiedzi słownej sędziego Wojciecha Pruss do wyroku IIK 164/11, którego zachowanie przypominało zachowanie podpitego Stefana Mazurek z flaszką wódki w kieszeni, którego wpisano w Starachowicach jako sędziego, który stwierdził, że jego matka była z książąt Radziwiłów i teraz może dużo załatwić.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s