G 20 jako Nowy Ład w świecie

Starachowice na dzień 06.09.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Doszło do paradoksu, gdyż Polska podmieniła dane osobowe w bankach po przelewie pieniędzy 100,- milionów EUR z Szwajcarii na moje konto w PKO BP w Starachowicach przez faszystów, którzy są w banku. Faszyści uczciwie przelali pieniądze mojego dziadka Brunona Bochyńskiego do Polski do PKO BP do Starachowic, gdzie zostały skradzione, gdyż metryka urodzenia Brunona Bochyńskiego w Lublinie to Marian Bochyński, gdyż tak występował mój dziadek carewicz Aleksy Romanow po uratowaniu w Seminarium w Sandomierzu dlatego podstawiono bezpośrednio papieża Franciszka jako mojego dziadka, a Józefa Ratzingera podstawiono jako mojego tatę Józefa Bochyńskiego podstawionego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i dlatego wytworzono w banku konkubinaty, gdyż upozorowano konkubinat papieża Franciszka z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel, gdyż Kościół ma dwoje moich skradzionych dzieci.

Doszło do wykorzystania mojego doniesienia do IPN S55/12 o prześladowaniu mojej rodziny Bochyńskich i Lubomirskich po czym podstawiono fałszywych Lubomirskich pod moją wymordowaną rodziną, a Marię Romanow jako Bolesławę Bochyńską upozorowano na pannę i powielono dane w tym przez Apolonię Kuźbik dorabiając książkę w Niemczech, aby ośmieszyć rodzinę carską i wprowadzono Danutę Gibalską jako carową na Bohaterów Westerplatte w Starachowicach.

Doszło do powielenia adresu IPN w Warszawie na dwa poprzez przeprowadzkę do wieżowca Ruch SA w Warszawie po tym, gdy złożyłam wniosek o udostępnienie akt mojej babci Bolesławy Stanisławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej , która była księżną Marią Romanow siostrą mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow , a podstawioną za spaloną żonę księżną Marię Lubomirską w 1932 roku w Kruszynie. Zostały wykorzystane trzy adresy na trzy tożsamości na Kielce i dwa na Warszawę , aby jedną wykorzystać w Katowicach. Dlatego mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej z domu Mazurek dorobiono fałszywy protokół, aby wykazać oszustwo jako dziecko Ludwiga i Ludwiki i inne odmiany. Wykorzystywane są drugie imiona do fałszywej linii genealogicznej. Wstawiono drugie imię mojej oficjalnej babci Stanisława do podstawienia fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego w Krakowie, a w Starachowicach wykorzystano drugie imię Mariana Stefana Bochyńskiego czyli Stefan i wstawiono Stefana Hamburę z Berlina aby podmienić na Radziwiłł w celu podstawienia Żydów z Rynku w Starachowicach na wieżowiec Ruch SA w Warszawie w którym obecnie znajdują się akta IPN w celu wyprowadzenia mienia na dla fałszywych Lubomirskich i Tarnowskich. Na moje mieszkanie w Starachowicach Bohaterów Westerplatte 1/1 z garażem i komórką oraz działką wstawiono ponad 30.000,- osób , aby ukryć wstawienie wynajmujących mieszkanie państwa Frankiewicz za spadkobierców dla Żydów. Wykorzystano żonę prokuratora Ewę Falkiewicz , aby podstawić pod Ewę Machowską z Urzędu Skarbowego oraz w Szwajcarii podstawiono Ewę Eugster -Jakubczyk pod Ewę Braun pod którą podstawiono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel jako Kaźmierczak pozorując na konkubinę z Adolfem Hitlerem za którego podstawiono papieża Franciszka podstawionego wstawionych dalej za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego zamienionego na Jerzego Brunona Bochyńskiego w Katowicach wstawionego za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Podstawiono mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego jako oraz Paulinę Machowską córkę Ewy Machowskiej z domu Niewczas obecnie Kornaszewska jako dzieci Adolfa Hitlera i Ewy Braun podstawiając w Anglii, gdzie podstawiono za mojego dziadka pana Pawelec.

Paulina Machowska i Jakub Piórecki upozorowano, że są dziećmi z konkubinatu papieża Franciszka i Angeli Merkel jako Kaźmierczak i dlatego w SO Toruń IIK 164/11 dorobiono dla nas konkubinat, gdyż papież nie może mieć żony, a dokonano kradzieży pieniędzy na moim koncie w Starachowicach w PKO BP podstawiając dzieci Marii Gudewicz jako dzieci Marina Bochyńskiego zamienionego na Marię Romanow. Dlatego podstawiono Elżbietę Dodę z domu Gudewicz z pierwszego małżeństwa Pękalska jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pod drugie moje imię, aby podstawić królową Elżbietę II jako konkubinę papieża Franciszka pozorowanego na muzułmanina w celu realizacji planu Ribbentrop-Mołotow przez windykacje mojego mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 jako Km 336/10 w dniu 20.09.2016 wpisując jako udziały po moich rodzicach pozorując wejście na dom innych rodzin jako 30.000,- spadkobierców, aby dokonać podziału carskiego mienia i wyprowadzić przez ulicę Nowowiejską 29 windykując działkę 29 nad ulicy Nad Kamienną 25 wpisaną jako garaż na Bohaterów Westerplatte 1/1 wpisując Bartłomieja Chmiel policjanta jako Bartłomieja Pikul na Tarnów i ulicę Chmielną w Warszawie.

W celu ukrycia windykacji przez SO Kielce IC 2627/10 skierowaną do SR Starachowice INs 956/09 ponad biliona franków Szwajcarskich zamierzano wyprowadzić je do Anglii oraz ponad biliona dolarów z USA również zamierzano wyprowadzić do Anglii jako początek Nowego Ładu faszystowskiego co miało się rozpocząć licytacją mieszkania i nieruchomości 20 września 2016 roku za około 6,- tysięcy złotych jako udziały do rozbioru Polski i naszej rodziny. Jest to odniesienie do szczytu G20 w Chinach, gdzie wytworzono chińskich Romanow z gwałtu mojej córki Anny Marii Pióreckiej co jest odniesieniem do podziału Polski 20.09.1939 roku jako układ Niemcy-Rosja jako zniszczeniem Polski realizowanym przez PiS i Kościół katolicki. Paradoksem tego jest fakt, że prawdziwi faszyści okazali się bardziej uczciwi niż Kościół katolicki i PiS, gdyż pieniądze w kwocie 100,- EUR zostały przelane z UBS AG na moje konto w PKO BP w Starachowicach, ale podstawiono opiekunów w Polsce i dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne w Polsce do kradzieży 100,- milionów EUR , które miału być ukryte przez podstawienie Mariusza Słodkiewicz nieżyjącego jako Mariusza Kołodzińskiego z Siedlec , gdzie podmieniono przelew 100.000,- PLN z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z konta w Credit Suisse w Zurychu na Paradeplatz 8 do STERBUD-Mariusz Kołodziński na przelew 100.- milionów EUR z UBS AG przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do PKO BP w Starachowicach co ukryto przez zakup banku PKO BP przez Credit Suisse do kradzieży przez SO Toruń IIK 164/11, który dokonywał wprowadzenia rozbioru Polski wykorzystując mój dokument o przekazaniu nieruchomości po rodzicach w Starachowicach na rzecz Skarbu Państwa za zwolnienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Sąd musiał wiedzieć, ze mąż nie ma żadnych długów o czym mówił na sali sądowej Paweł Krzymowski, ale sędzia ukrył wypowiedź, a na moim koncie w PKO BP w Starachowicach jest 100,- milionów EUR zwolnionych na bazie polecenia wydanego do Banku UBS AG w Zurychu przez pełnomocnika Kazimierza Banię , na podstawie dokumentu podpisanego przez mojego męża Jerzego Kaźmierczyki i przeze mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Dlatego dorobiono sprawę w ST Toruń IIK 467/15 miliona nawiązki na rzecz fundacji w Nowym Jorku , aby ukryć wyprowadzenie pieniędzy na Marię Gudewicz w USA i jej dzieci Ewę, Elżbietę i Dariusza zamienionych na Bochyńskich.

Urząd Skarbowy w Starachowicach wykazał udziały, których nie było, gdyż wyprowadzał pieniądze ze Starachowic na Katowice i Kielce przez drugie imiona mojej siostry Beaty Idziak podstawiając Piotra Idziak jako Piotra Główkę i Piotra Eugster zamieniając na Lidię Marię Daleszak w Kielcach zamieniona na Marię Bochyńską z domu Lubomirską, a moją siostrę Beatę Marię Idziak zamieniono na Magdalenę Jarczyk i jej dzieci Sonię i Filipa podstawionego na Dablin jako sportowiec i do Anglii jako książę Filip, gdyż Barbarę Bochyńską z Katowic również podstawiono pod Ewę Braun. Pieniądze pobierał Urząd Skarbowy jako podatki i wypłaca pieniądze dla fałszywego kręgu spadkobierców obecnie to kwota 11.000,- PLN oraz 8.000,- PLN powiększone przez zapis księgowy na miliony jako dwie różne kwoty w celu wykorzystania upoważnienia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w Katowicach. SR Starachowice dlatego nie wydał mi oryginału postanowienia Sądu Wydział Ksiąg Wieczystych pod dwoma sygnaturami pod fałszywe udziały jako Dz. Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11 do podstawienia pod windykacje komorniczą Km 336/10 na 20.09.2016 jako licytacja za około 6 tysięcy jako udziału w SSE Starachowice dla MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o na ulicy Radomska 29. Brak zgody na wydanie oryginału postanowienia jest przekroczeniem prawa, gdyż obarczana jestem podatkiem od nieuznanej sprzedaży. Odebranie oryginałów postanowień skutkowałoby prawną możliwością odwołania się od tych absurdalnych treści do których dostępu mi odminowano, gdyż już pobierane są pieniądze przez wprowadzenie układu Ribbentrop-Mołotow jako 30.000,- spadkobierców okradając męża Jerzego Kaźmierczyk na jego firmach, gdyż pobierane są pieniądze w SO Toruń IIK 164/11 jako kradzież 100,- milionów EUR.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s