Kradzież 100 milionów EUR w Starachowicach

Scanned Document-2

Starachowice na dzień 08.09.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Przesyłamy pismo jakie skierowaliśmy do Prokuratury uzupełniając informację, o zakupie budynku za 8 milionów złotych z przelanych pieniędzy ze Szwajcarii w kwocie 100 milionów EURO na moje konto w PKO BP w Starachowicach na dawny adres banku na Konstytucji 3-go Maja 27, gdzie sprzedano budynek Wydawnictwo 24 , pobierając nasze pieniądze za banku przez fałszywych spadkobierców. Budynek wynajął obecnie Sąd Karny II Wydział co połączono z II wydziałem w Toruniu i podmieniono mnie na mężczyznę czyli mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który ze mną dał polecenie przelewu z Banku UBS w Szwajcarii prze pełnomocnika, do PKO BP w Polsce na moje konto, co doprowadziło do kradzieży mojej firmy „IMPERATOR ROMANOW” w Starachowicach i ktoś obcy otrzymał REGON z Włocławka, podstawiając Przemysława Król na Sosnowicę, a w Starachowicach Przemysława Słodkiewicz, i jego nieżyjącego brata Mariusza Słodkiewicz, do podmiany na Mariusza Kołodzińskiego aby podmienić przelewy mojego męża z z firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk z banku w Szwajcarii z Credit Suisse do firmy STERBUD Mariusz Kołodziński w Banku PKO BP w Siedlcach, na moje konto w Starachowicach PKO BP , gdzie wpłynęły środki W KWICIE 100 MILIONÓW Euro, natomiast kwota 100 tysięcy na mosiądz przelana do STERBUD, na dostawy mosiądzu do METRON SA została przekierowana do sądu Okręgowego w Kielcach DO sprawy IC 2627/10 z naszego powództwa o przywrócenie stanu posiadania rodzi8ny carskiej gdzie wykazano , że mamy wpłacić 100. 000 złotych do usunięcia braków formalnych i wstawiono po nas żyjących spadkobierców ukrywając to w Starachowicach w sprawie I Ns 716/10 , i zamieniając sprawę zniesieni współwłasności na nieruchomości Nad Kamienną 25 działka 29 na przeciwko mnie czyli osoby która ma własność nabytą prze moją babcię już po mojej mamie, podmieniając na osoby mające w 2005 roku zasiedzenie po ich zmarłych rodzicach bezprawnie kierując jako sprawę przeciwko aby wytworzyć roszczenie do kradzieży naszego mienia i wstawiając ta sprawę do spisu z inwentarza po mojej mamie pod Akt Notarialny powielony na dwa po mamie INs 395/10 prowadzonej jako sprawa INs 426/10, powielając na dwie sprawy spadkowe prze spisy z inwentarza jako dwie sprawy, aby podstawić na dwa daty zgodny pod dwa akty zgonu mojego taty prawdziwy 21 kwietnia 2007 rok a drugi fałszywy 23 kwiecień 2007 , powielając moje dane na dwa Akty Notarialne pozorując inne osoby na Bożena Piórecka a inną na Bożena Bochyńska, a inną w Akcie Notarialnym u mamy. W Postanowieniu spadkowym po śmierci mojego ojca, występuję jako Bożena Bochyńska, ale podstawiono mojego tatę jako jego jego ojca w Szwajcarii jako księdza i wstawiono na Misję w Fryburgu w Szwajcarii, a sprawę poprowadzono w Starachowicach z powództwa Invest Banku , jako INs 67/08 o laptop ACER, który zmieniono na samochód Mercedes VITO w Krakowie, pozorując śmierć mojego syna Adama Pióreckiego i mnie jako Bożena Piórecka, dlatego ubezpieczalnia nie wypłaciła 30.000,- złotych, które miała obowiązek wypłacić jako ubezpieczenie z VAT, pozorując, że nie żyjemy z synem. Dokonano zamiany sprawy spadkowej mojego ojca powielając na trzy osoby i zamieniono mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i dokonano działu spadku na 100 milionach euro w Banku PKO BP na moim koncie podstawiając Zygmunta Solorz- Żaka jako Zygmunta Dąbrowskiego zamienionego w Kielcach na Pióreckiego i podstawiając za moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńska , dane Bożena Bochyńska pod moje dane jako osobę z Warszawy która wysłała swój PiT do Urzędu Skarbowego w Starachowicach udając mnie, a mnie zamieniając na moją mamę Filomenę Bochyńską i podstawiając Barbarę Bochyńską z Katowic zmienioną w Krakowie jako Barbra Jurczyk, aby przesunąć pokolenie do ukrycia oszustwa i wykorzystano firmy kościelne do ukrycia 100 milionów EURO zwolnione z podatku, co naraziło Skarb Państwa na stratę około 30 milionów złotych z tytułu podatku, który powinien być uiszczony do Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Podstawiono pod firmę GEDEON zamordowano Tadeusza Jurczyk fundację , która zajmuje się osobami uzależnianymi prowadzoną przez osoby z Kościoła Zielonoświątkowego na SOF-ART SP z o.o. na Lipie Henryk Szyb podstawiając GEDEON i dawne udziały w LAMI – ART gdzie występował Sylwester Koniarski jako 50% udziału i podstawiając Sylwestra Kwietnia pod te udziały i wykorzystują dane mojej mamy zwanej potoczne Dzidka Bochyńska i wstawiając konia Dzidka z Sieciechowa, Barbary Majewskiej w celu zapewnienia finansowania fundacji zwierząt i ukrycia tego pod Fundację Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, gdzie jest Sylwester Kwiecień, który określił, że ma swoich spadkobierców naszego mienia. Wpisano dlatego na moje mieszkanie 30 tysięcy osób i na firmy męża którego skazano, aby wyprowadzić mienie przez windykację na fałszywe długi i przejść na fundację APEX STAR założoną w Katowicach przez mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk . Powielono moje i mojej siostry dane gdzie występuję ja z siostrą jako osobne sygnatury a mamy dane po mężu czyli moim tacie, powielono na dwie. Doszło do skazania potajemnie mnie aby ukraść 100 milionów EURO, z mojego konta i podmieniono mnie kobietę zamieniając na mężczyznę i potajemnie mnie skazano razem z mężem Jerzym Kaźmierczyk jako Kaźmierczak, w Toruniu II K 164/11, a mnie jako Dariusz Kaźmierczak na Elbląg, pod fabrykowane dane przez fałszywych spadkobierców wytworzonych w Starachowicach w celu ukrycia kradzieży 100 milionów EURO z mojego konta w Starachowicach z Banku PKO BP, przelane z Banku UBS AG w Szwajcarii z mojego i mojego męża polecenia podstawiając Credit Suisse aby zamienić przelew i podstawiono przelew z Banku ze Szwajcarii mojego męża firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk do STERBUD Mariusz Kołodziński, zamieniając na zamarłego Mariusz Słodkiewicz, i Miedzą na styropian od podmiany na Czesława Daleszak i jego firmę STYRBET Sp z o.o., do podmiany i podstawiając jego żoną Lidię Marię Daleszak, która zakupiła moją działkę a której zakupu nie uznał Sąd w Starachowicach, gdyż podmienił moją siostrę na jedyną córkę naszego ojca i wstawiono na Warszawę Marię Bochyńską z Lubomirskich pod moją córkę Martę Bochyńską wcześniej Piórecka, która jest panną a jej narzeczonego Luka podstawiono pod Luka Król zamienionego na Marka Król podstawiają finalnie pana Marka Kleina pod Zakłady Starachowickie i wykorzystując jego dziecko z moją skradzioną córką Anną Marią Piórecką. Sąd anulował podatek jednocześnie go naliczając do ukrycia przestępstwa, w celu wstawienia wytworzonego fałszywego podatku w Starachowicach do Katowic, aby pobrać pieniądze z podatku jako zysk i powiększony do milionów złotych z Fundacji APEX STAR. W tym celu zamieniono kupującą na spadkobiercę, aby podstawić fałszywy krąg spadkobierców pod moje pieniądze 100 milionów EURO na moim koncie i podmieniając na przelew z 100 tysięcy złotych na zakup mosiądzu do METRON SA, aby pozorować inne struktury właścicielskie na firmach mojego męża i podstawiono Agencje Rynku Rolnego do wyprowadzenie mienia rodowego pod zakup lokalu przez Agencję Rozwoju Regionalnego podstawionego pod 50% dawnej firmy LAMI-ART obecnie SOF-ART Sp z o.o. i na 50 % Sylwestra Kwietnia podstawionego za Sylwestra Koniarskiego i zamieniając na Tłumacza Przysięgłego z Tarnowa pana Kwietnia. Następnie podstawiono Fundację Rozwoju Regionalnego pod windykacje spółki SOF-ART Sp z o.o. zamieniając na fundację mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, założoną w Katowicach APEX STAR która się znajduje obecnie w Sądzie na ulicy Francuskiej, co stało się przyczyna wykorzystania kabały, i zabrania w sprawie obcej osoby o jej łącze wodne, drzwi wejściowych do mojego mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, pozorują ja na spadkobiercę i wstawiając Mariusza Słodkiewicz jako Kołodzińskiego również będącego w Fundacji, gdzie byłam również i ja pod nazwiskiem Bożena Elżbieta Piórecka, i łącząc Sąd w Katowicach na ulicy Francuskiej z moim adresem w Starachowicach, gdyż jest to dawna ulica Francuska, pozorując, że jest to wejście do Sądu do fundacji i że ja nie żyję. Pod drugą połowę 50 % podstawiono Wydawnictwo 24 i pana Grzegorza Żyłę syna Pani Redaktor podstawionego pod Grzegorza Arczyńskiego Notariusza zamieniając na nieżyjącego Grzegorza Surdy pod biznes Aksan & Surdy, podstawionych Grzegorza Żyłę jako w Wydawnictwo podstawiając pod SOF-ART Sp z o.o. pozorując emigrację do Australii, gdzie się starałam i podmieniono adres na Lipie Henryk Szyp prze Amsterdam. Następnie podmieniono mnie na Barbarę Jurczyk z Krakowa adres ul. Bohaterów Westerplatte 7/7 i jej siostrę Renatę pozorując na matkę mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski, zamieniając jej syna Adriana Aksan na Adriana Wróblewskiego. Wydawnictwo dokonało kradzieży wpisując fałszywe udziały w SOF-ART Sp z o.o., dlatego znika NIP z spółki w Ministerstwie Sprawiedliwości a męża skazano, za 300 tysięcy złotych planując konfiskatę 100 milionów euro przez Ministra Zbigniewa Ziobro, pozorując Natalię Ziobro za pełnomocnika, do konta i podstawiając Natalię Klusek, pod Grażynę Klusek, jako żonę sędziego Kupa i ukrywając Grażynę Kulczyk, gdyż ukradziono 100 milionów z mojego konta i wykorzystano sprawę w Toruniu sygnatura akt II K 164/11 jako tytuł egzekucyjny do Sądu Rejonowego w Torunia do sprawy Sygnatura akt II K 467/15, żądania miliona nawiązki w podmieniając mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby dokonać kradzieży 100 milionów euro z mojego konta i podmienić mnie na akta psychiatryczne Elżbiety Nowickiej, żony pana Nowickiego, który działał w Agencji Rozwoju Regionalnego, która zakupiła lokal, w budynku, gdzie ja zakupiłam dwa mieszkania, które sprzedałam pozorując dwie osoby a nawet trzy po zmianie nazwy ulicy. Adres mojego mieszkaniem na Konstytucji 3 Maja 23 czyli w budynku, gdzie zakupiła dwa lokale jedno ARR i drugie Wydawnictwo 24, w tym samym bloku czyli Gazeta Starachowicka. Spowodowało to dorobienie dwóch dat śmierci mojego ojca i powielono moja mamę, co już zgłosiłam. Pod Sylwestra Kwietnia podstawiono Małgorzatę Witek, kryjąc udziały meblowe w sklepie WITEK w Krakowie jako SOF-ART sp z o.o. w Szwajcarii i kryją to za siostrą Sylwestra Koniarskiego panią Małgorzatą Jańczak, byłego wspólnika LAMI ART podstawionego pod Sylwestra Kwiecień a kryjąc to za Stanisławem Pikul Janinę Pikul w Tarnowie. Bezpośrednio wykorzystano podstawienie sklepów meblowych WITEK jako udziałowców podstawiają mec Małgorzatę Witek pod pana Stanisława Stępnia i Ewę Wielochowską, na Companię House, która ma umowę o współpracę z PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, co powoduje bezpośrednie dostęp do banku Rezerw Federalnych w USA. Małgorzatę podstawiono pod siostrę pana Aleksandra Kwaśniewskiego panią Małgorzatę bankiera w Szwajcarii a mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski, pod Brzezińskich, za Brzozowskich pod sprzedaż działki na terenie mojego dziadka do podmiany. Ukradziono w Kielcach metryki urodzenia dzieci na nazwisko Piórecki i zamierzano dokonać kradzieży 100.- milionów EUR z mojego konta w PKO BP przez Ministra Zbigniewa Ziobro jako konfiskata mienia przestępców, aby podstawić fałszywych arystokratów, którzy zamierzali aresztować nasze dzieci i rodziny przy pomocy ministra Zbigniewa Ziobry.

Dlatego skierowaliśmy do Prokuratury:

Wniosek o zwrot Pałacu w Szczekarkowie województwo Lubelskie oraz nieruchomości zaskorupionych przez Waldemara Maksalon przez wykorzystanie moich danych osobowych w tym byłego Komitet Partii PZPR na ulicy Konstytucji 3-Maja 27 , gdzie obecnie jest Sąd Karny a był bank PKPO BP , gdzie dokonano na moje konto przelewu 100,- milionów EUR z UBS AG w Zurychu.

Zgłaszam przestępstwo w Akcie Notarialnym wykonanym przez notariusza Stanisława Zalewskiego Repertorium A 1491 /2010 z dnia 30.04.2010 , gdzie moja siostra Beata Idziak PESEL 59012406087 wykazana została przez notariusza jako jedyna córka po naszym wspólnym ojcu usuwając drugie moje imię i nie wykazując nazwiska przy naszych rodzicach oraz wykazując błąd nazwy miejscowości Lipie Henryki Szyb 1 jako Lipie Henryk Szyn 1 . Spowodowało to podstawienie mojej siostry Beaty Marii Idziak w moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk miejsce zamieszkania w tym czasie Bohaterów Westerplatte 1/1 jako adres do doręczeń mojej siostry Beaty Marii Idziak co jest sprzeczne z wykazaniem Urzędu Skarbowego na Kielce a obecnie na Katowice po czym podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak jako inną osobę bez drugiego imienia na Katowice na Stefana .Batorego 8/18 Repertorium A 2279/2007 w Kancelarii Notarialnej Grażyny Magdziarz , gdzie wpisano mnie jako Bożena Piórecka zamieszkała w Starachowicach przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 i podstawiono te dane pod Beatę Marię Idziak powielając nasze dane przez akt notarialny mój i siostry jako innej osoby czyli już trzeci akt notarialny sporządzony, gdzie ja i siostra występujemy, przy czym za mnie podstawiono pomoc notariusza panią Bożenę. Doszło do podmiany mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na Jana Bochyńskiego przez podstawienie Repertorium A 6402/12 gdzie wykazano sprawę po naszym ojcu INs 67/08 prowadzoną przez Invest Bank jako 1/3 jej spadku a usuwając potajemnie mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Dowód osobisty siostry w tym akcie to AJP 797764 przy czym wszędzie podany jest NIP siostry 634-128-07-65. W Akcie wymieniona jest moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek jako pełnomocnik Beaty Idziak bez drugiego imienia, mamy PESEL 37101305509 i podstawiono za mamy ojca Franciszka Jana Mazurka pana Franciszka Bocheńskiego pozorujć ojca Jana Bocheńskiego w celu podmiany sygnatury INs 72/09 do zamiany własności na zasiedzenie i wykazanie dziadka Franciszka Jana Mazurka , który był prawdziwym hrabią Janem Tarnowskim, którego podstawionym na Katowice przez błędy notarialne celowo robione. Posłużenie się podaniu egzekucji w trybie 777 w razie gdyby kupujący nie zapłacił zostało wykorzystane do podstawienia firmy i weksli PFRON byłego męża Dariusza Pióreckiego i upozorowanie podziału majątku, którego nie było po rozwodzie, gdyż pozostawił długi. Wykorzystano zniesienie współwłasności małżeńskiej przed rozwodem co wprowadziło dane na Bohaterów Westerplatte 1/1 wprowadzając 30.000,- spadkobierców przez Plus Bank jako Km 336/10 w 2016 roku do spraw spadkowych zamkniętych w 2011 roku i podstawiono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Dariusza Jerzego Pióreckiego podstawiając Dariusz Kaźmierczak na Elbląg i wykorzystując firmę, którą sprzedałam dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dla mojego obecnego męża podstawiając Piotra Główkę na moje mieszkanie i wstawiając przez Urząd Skarbowy dane Bożena Piórecka w 2005 roku do windykacji przy sprzedaży firmy w 2003 roku. Podmieniono mnie przez Urząd Skarbowy na Ewę Machowską sekretarkę Urzędu Skarbowego , która wyszła za byłego męża i pozoruje matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej. Wykorzystano organy ścigania do podmiany dokumentów.

Z tego powodu w SR Starachowicach naczelnik wydziału cywilnego miała czelność określić , że sędzia zapytał o interes prawny w sprawie INs 501/07 . Jest to sygnatura aktu notarialnego mojej mamy, która miała jedynego męża Józefa Ludwika Bochyńskiego w którym to akcie wymienione są moje i siostry dane bez drugich imion. W akcie wpisany jest błąd daty zgonu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego zamiast 21.04.2007 wpisano 23.04.2007 co spowodowało takie wydanie dokumentu z Końskich, które odbił IPN w Kielcach o co mnie prosił przed poprawą błędu przez Urząd Miasta Końskie. Doszło do wykorzystania podwójnej daty śmierci i wstawienia 30.000,- spadkobierców ukrywajć zakończoną sprawę spadkową po śmierci mamy w 2010 roku , akt notarialny Repertorium A 2089/2010 Kancelarii Notarialnej Grażyna Magdziarz gdzie wymieniona jest data śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej 30.04.2010 rok oraz , że była wdową a mąż zmarł 21.04.2007 roku wpisując moją siostrę już na Irlandię. Data urodzenia mamy wpisana jest na 13.10.1937 rok, a faktyczna data w Kościele katolickim jest 13 wrzesień 1937 roku.

Mój PESEL 630312705 jest wpisany w sądzie jako niezgodność PESEL przez podmianę osób w sprawach toczony wstecz aby ukraść 100.000.000,- EUR wpłaconych z UBS AG w Szwajcarii na moje konto do Starachowic do banku PKO BP. Sprawa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku IIAKa 3/16 ma odniesienie do mojej siostry aktu małżeństwa numer 3/1983 wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Starachowicach 5.05.2010. Pełnomocnictwo od siostry dla mnie Repertorium A NR 3980/2010 wydane przez Kancelarię Notarialną J. Wojdyło , M. Gregorczyk Katowice ulica Kopernika 26, gdzie siostra występowała na podstawie paszportu AU 6129916 z datą ważności do 23.06.2018 rok, gdzie wpisano błąd z moim PESEL , że zamieszkuje pod adresem 21-230 Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody. W tym wypadku moje mamy rodzince wymieni są podwójnymi iminami.

Prawdziwy kod gminy Body Iłżeckie to 27-230 , a Lipie Henryk Szyb 1, nie jest gminą aby miało kod pocztowy co spowodowało podmianę na Pałac w Sosnowicy i wykorzystano tryb 777 do wyprowadzenia mienia SOF-ART Sp. o.o. wchodząc na Bohaterów Westerplatte nie wykazując w punkcie trzecim podpunkt b numeru mimo że garaż był przypisany do lokalu numer 1 co zostało podmienione na budynek 1 i wprowadzono 30.000,- osób przez Plus Bank . Odmówiono mi w sądzie wpisu hipoteki dziadka C 371/20 wpisując C 371/1920 aby zamienić hipoteki. Wszyscy fałszywi spadkobiercy wpisany na Bohaterów Westerplatte 1 zostali zamienieni na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na akredytywy otwarte na Łotwie dla SOF-ART Sp. z o.o. w banku będącym korespondentem Banku Rezerw Federalnych w USA.

Próba wykazania interesu prawnego w sprawie po śmierci mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego jest dowodem przestępstwa notariuszy , którzy świadomie dorobili podwójne akty notarialne w celu wprowadzeniu 30.000,- osób jako udziałowców na moim mieszkaniu na Bohaterów Westerplatte 1/1. W moim akcie notarialnym o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wykazałam również adres Nad Kamienną 25 , siostra otrzymała podobny akt notarialny jako drugi co nie powinno mieć miejsca według informacji w kancelarii notarialnej . Spowodowało to oskarżenie mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 planując jego morderstwo w drodze do Krakowa w celu podstawienia sprawy spadkowej po moim ojcu INs 67/08 prowadzonej przez Invest Bank i wprowadzonej przez METRON SA na Toruń przez dyrektora Invest Banku i ukrycie tego w Krakowie w przywróconej sprawie SO Kielce IIIK 207/07 jako SA Kraków IIAK 67/16. Celem jest podmiana spadkobierców przez Zygmunta Solorz-Żak wstawionych na Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniając na numer 1. W związku z moim zgłoszeniami do prokuratury można zauważyć zazębienie się spraw , które są ze sobą powiązane. Zapłaciłam do SR Starachowice dwa razy po 6 złotych w celu wydania postanowień sądu w sprawie spadkowej po ojcu INs 501/07 do sprawy INs 67/08 z powództwa Invest Bank oraz INs 395/10 jako spis z inwentarza w którym był błąd sprostowany z Jadwigi na Filomenę Jadwigę Bochyńską, gdzie w sądzie nie było moich pism wystosowanych do sądu ale koperty z Irlandii moje siostry do sądu.

Sprawa INs 395/10 pani naczelnik wykazała również , że jest to sprawa mojego przyjęcia spadku notarialnego co oznacza windykacje na akcie notarialnym aby przejść na Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i męża w celu pobrania pieniędzy co oznacza uśmiercenie mnie i męża w systemie bankowym. Dlatego wykazana była bezprawnie sprawa INs 716/10 z powództwa Waldemar Maksalon o zniesienie współwłasności nie mająca nić wspólnego ze spadkiem a przerobiono na spadek po mnie i mężu Jerzyk Kaźmierczyk przez Waldemara Maksalon czego dowodem jest wydanie kluczy w sprawie INs 820/14 i INs 819/14 pozorujć wyrzucenie z domu przez nieżyjącego Władysława Maksalon chrzestnego mojej mamy co jest oszustwem sądu.

Upozorowano licytację mojego dziadka zmarłego w 1999 roku , który nie miał długów , aby podstawić Skarb Państwa jako cofnięcie wierzytelności sprawa KMS 72/15, aby odnieść się do numeru INs 72/97 na działce 13/6 oraz 13/8 w celu podmiany na tych działkach mojego dziadka na Jana Bochyńskiego i podstawiono Marię Bocheńską, aby przejść na Lubomirskich. W dniu wczorajszym otrzymałam numer sygnatury INs 798/07 jako zarejestrowanie aktu notarialnego do sprawy INs 67/08 do której nie można było znaleźć moich akt , mamy akt notarialny INs 501/07 upozorowano, że nie mam interesu prawnego co jest pogwałceniem praw człowieka i niszczeniem godności moich rodziców po śmieci. Sprawa Komornicza licytacji nieruchomości Km 336/10 w dniu 20.09.2016 pozorując spadek dłużników po naszych rodzicach jest dowodem przestępstwa co zgłosiłam do państwa prokuratury jak również wniosłam skargę do sądu zarejestrowaną jako ICo554/16. Dokumenty w Km 336/10 wykazują, że SO Toruń IIK 164/11 pobrał roszczenie 300.000,- PLN wobec PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk wykorzystując moje Oświadczenie o przekazaniu nieruchomości z czego się wycofałam . Oświadczenie z dnia 6.10.2013 Repertorium „A” Nr 4342/2013 z 7.10.2013 roku Kancelaria Notarialna Grażyny Magdziarz . Wycofanie się z oddania nieruchomości Oświadczenia z 30.05.2016 numer Repertorium A Nr 2608/2016.

Działania Sądu w Toruniu doprowadziło do wpisania udziałów na mieszkanie na 30.000,- osób, aby wyprowadzić mienie mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej przez Invest Bank zamieniony na Plus Bank zamieniając sprawę INs 67/08 w dniu 17.06.2016 na sprawę Ns 67/08 jako dział spadku 31.03.2008 postanowienie nie wpisuje drugich imion i nie ma wpisanego udziału w sprawie mojej siostry która widnieje jako spadkobierca . Wpisanie 1/3 udziału dowodzi braku wykazania, że mamę oszukano i wpisano 1/3 zamiast 4/6 co oznacza, że sprawa INs 501/07 jest podstawiona jako śmierć 23.04.2007 roku czyli błąd pisarski i stworzono inną linię genealogiczną pozorując, że mama miała dzieci z nieprawego łoża wpisując Kościoły do ukrycia 7% podatku w przypadku przelewu 100,- milinów EUR jest to kwota 7 milionów EUR podatku na szkodę Skarbu Państwa w wyniku działania sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu.

Skarb Państwa nie wezwał mnie do sprawy IC 775/14 do której prowadził windykacje komornik jako KMS 72/15 co oznacza uśmiercenie nas i umorzenie kosztów w celu ich pobrania z depozytów jednocześnie licytując moje mieszkanie na dzień 20.09.2016 roku.

Kwota egzekucji KMS 72/15 jest to kwota 14 złotych 64 groszy od czego się odwołałam co wykazano jako zakończeniu zarządu nad nieruchomościami , którego oficjalnie nie było , a który podstawiono w 2006 roku na SOF-ART Sp. z o.o. w celu pobrania środków na Bożena Piórecka.

W związku z zapłatą 6 złotych za postanowienie INs 501/07 określone jako jedynie sygnatura umieszczenia Aktu Notarialnego i odmówienie mi wydania dokumentu bądź wykazania interesu prawnego w sytuacji, gdy jestem stroną w tej sprawie jest pewnością , że wykorzystano dokument do wpisu dla Plus Bank fałszywych spadkobierców 30.000,- osób pozorując , że rodzice nie mieli dzieci i tworząc drugi raz sprawę jako dłużnicy w celu wytworzenia roszczenia do kradzionych 100.- milionów EUR z PKO BP , które skradziono przez SO Toruń IIK 164/11 wprowadzając jako pełnomocników inne osoby i próbując mnie oskarżyć przez pełnomocnictwo mojej siostry Beaty Idziak co zostało usunięte przez próbę oddania nieruchomości za usunięcie oskarżenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co się nie stało . Skazano męża, a nieruchomości zawłaszczono wpisując fałszywe udziały w celu zabrania adresu Oświadczenia Woli mojego ojca zamierzając zamordować nas w celu ukryci kradzieży 100,- -EUR z UBS AG z depozytów mojego dziadka na konto w PKO BP w Starachowicach. Wykazanie dwóch sygnatur przez komornika w jednej sprawie świadczy o powieleniu spraw , a wykazanie około 14 złotych miało na celu przejście na windykacje w INs390/10 , gdyż zgłosiłam Oświadczenie Woli co powielono na drugą sygnaturę przez Sąd jako niematerialne poświadczenie Oświadczenia Woli czyli prawa do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów co zgłosiłam z mężem do Urzędu Skarbowego w celu rozpoczęcia obejmowania dziedzictwa od obrazu „Kosz ze Śliwkami” co jest jednoznaczne z prawem materialnym co daje prawo do pobrania pieniędzy z banku PKO BP kwoty 100,- milionów EUR, które przelała pełnomocnik zostawiając dokumenty w Polsce u pan Mariana Budki od zwrotu, których odmówił Sąd w Warszawie mimo wniosku męża, gdyż nas uśmiercono pod prawdziwymi danymi osobowymi.

Oświadczenie Woli mojego taty wykazuje moje nazwisko na Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa pod które podstawiono moją siostrę Beatę Idziak co powiązano z adresem Lipie Henryk Szyb 1 aby podstawić rachunek za wodę spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Bohaterów Westerplatte , aby podstawić udziały na Willi Rosochacz na moje mieszkanie wprowadzając zarząd wprowadzony przez Sąd na spółkę w 2006 roku pana Przygodę, który wprowadził spadkobierców nie zwracając mienia.

Moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska zgłosiła do notariatu śmierć jej męża wymieniając nasze dane co przybrało sygnaturę INs 501/07 do czego miały być połączone dokumenty moje i siostry, które zostały ujęte innym aktem co jest niewłaściwe prawnie. Ja i siostra mamy jednakowych rodziców, a wytworzenie dodatkowych sygnatur jest błędem wykorzystanym przez służby. Sprawa INs 67/08 z powództwa Invest Bank spowodowała zamianę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na księdza i podstawienia pod jego ojca Brunona Bochyńskiego , który ukrywał się jako Józef Maria Innocenty Bocheński w Szwajcarii i dopisano dzieci jako dzieci księdza , gdyż Kościół katolicki ma w reku dwoje moich skradzionych dzieci co próbował ukryć. Spowodowało to w sądach wpisanie niezgodność PESEL i podstawienie służb.

Dowodzi to, że zrobiono dział spadku po mnie i moim mężu, aby dokonać kradzieży 100.000.000,- EUR przelanych z depozytów mojego dziadka przez moją i męża dyspozycję przelewu z UBS AG w Szwajcarii na konto PKO BP w Starachowicach mieszczącego się wówczas na ulicy Konstytucji 3-Maja 27 . Sad Karny został umieszczony pod adresem banku , gdyż Waldemar Maksalon podał się za spadkobiercę i zrobił po nas dział spadku zakupując budynek Konstytucji 3-Maja 27. Wykorzystano bezprawne przekierowanie sprawy z Kielc o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej SO Kielce IC 2726/10 przesyłając do pana Waldemara Maksalon INs 716/10 bezprawnie, który podał się za Bochyńskiego. Zakupiony budynek miał być ukryty aktem notarialnym A 2279/2007 sygnatura INs 501/07. Powielono moją mamę i podstawiono pod moje dane osobowe podmieniając na Bocheńska. Wykorzystano sygnaturę INs 716/10 z powództwa Waldemara Maksalon , którą wykazano w sprawie INS 395/10 wymieniając tą sygnaturę co jest bezprawnym powiązaniem ze sprawą zniesienia współwłasności zamieniając Maksalon na Bochyńskich, aby przejść na windykacje Oświadczenia Woli Józefa Bochyńskiego podstawionej pod INs 501/07, aby uniemożliwić mi dotarcie do własnego dokument i naszej sprawy po naszym ojcu , którego windykacje wstawiono na Bohaterów Westerplatte jako Plus Bank zamieniając na windykacje mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby podstawić Jerzego Bochyńskiego i Barbarę Bochyńską z Katowic wstawiając w Krakowie Barbarę Jurczyk i zamordowanego jej męża Tadeusza Jurczyk podstawionego pod zmarłego Tadeusza Maksalon jako kawaler za którego wstawiono Tadeusza Maksalon rodzinę Waldemara Maksalon w latach 50-tych ubiegłego wieku. Spis z inwentarza INs 395/10 stal się złożeniem aktu notarialnego mojego oraz spisem z inwentarza zamienionym na sprawę spadkową i podmieniono mamą Filomenę Jadwigę Bochyńską na Jadwigę, aby podstawić pod fabrykowany podpis w umowie kredytu do zakupu laptopa Acer w Invest Bank , który podmienił mojego ojca na męża i doprowadził do zamiany zlecenia przelewu PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Sterbud z Siedlec na mosiądz na kwotę 100.-tysięcy PLN ana polecenie przelewu 100,- milionów EUR z Credit Suisse.

Interesem prawnym są moje dane w sprawie i moich rodziców więc jestem stroną , a próba odmowy wydania dokumentu jest przestępstwem , gdyż wszyscy spadkobiercy powinni być razem umówieni do jednego aktu co się nie stało tak w przypadku mamy jak i taty co oznacza, że to samo zrobiono z moimi dziadkami dlatego wstawiono służby i nazwisku Maksalon ze Starachowic.

Prawa nabyte własności są prawami nienaruszalnymi co oznacza , że Szczekarków był własnością mojego dziadka i przeszedł na mojego tatę niezależnie czy był zgłoszony . Dlatego żądam zwrotu Pałacu w Szczekarkowie, gdzie oficjalnie urodził się mój dziadek Brunon Marina Franciszek Bochyński, które to miejsce było prywatną własnością dziadka i nikt nie miał prawa oddać terenu w obce ręce.

W sprawie taty wytworzono trzy akty notarialne wpisując 30.000,- osób na moje mieszkanie a na ulicy Nowowiejskiej wykazując za każdym razem inne udziały i treść , aby podstawić pod trzy nieruchomości biznes Zygmunta Solorz-Żak podstawionego jako Zygmunt Piórecki , a byłego męża zamieniono na syna Roberta przez gminę Brody Iłżeckie. Wpisano różne biznesy na masło, sery. Zakupiony acer który sprzedałam dla pana Marka Katzer określił , że został skradziony co zamierzano upozorować na kradzież przez mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby dorobić na złodziejaszka i zamienić Marka Katzer na 20% udziałów SOF-ART Sp. z o.o., Katarzynę Katzer podstawiono pod dane Katarzyna Kaźmierczyk wstawione pod moje dane Bożena Piórecka podstawiając INs 501/07 na Ostrowiec Świętokrzyski , aby pozorować dzieci z nieprawego łoża Tarnowskich. Dlatego wykorzystano sfabrykowany podpis na Jadwiga do Invest Bank i próbowano wprowadzić jako windykacja na INs 395/10 dla siostry jako sprawa spadkowa, a dla minie jako spis z inwentarza co oznacza, że sprawa INs 426/10 również tak została powielona i podstawiono INs 716/10 zniesienie współwłasności i podstawiono rozbiór Polski na carskim mieniu wykorzystując złożone moje DNA w sprawie, które służyło wykluczeniu państwa Maksalon i z mojej rodziny co spowodowało, że podstawiono Zuzannę Maksalon , która jest dzieckiem ze skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej czego wówczas nie wiedziałam i podstawiono ją do kradzieży 100.- milionów EUR z mojego konta w banku PKO BP podstawiając Solorz -Żak, gdyż dyrektor Invest Bank został dyrektorem METRON SA , który zasila się z mojego konta w Starachowicach dla METRON SA powielając na dwa adresy Norwegii i Grecji jako dwa małżeństwa dzieląc mnie z mężem w celu kradzieży przelewu 100.- milion EUR na moje prywatne jednoosobowe konto i próbując zamienić mnie na mężczyznę w celu podmiany na weksel mojego męża z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z konta w Szwajcarii w Credit Suisse dla obsługi milionerów wysłany do STERBUD-Mariusz Kołodziński co zamieniono i podstawiono Mariusza Słodkiewicz, który nie żyje , a który zamordował psa Jerrego pod którego podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia kradzieży 100.–milionów EUR. Sfałszowano dane i zabrano mi wejście do domu , aby zabrać adres dla sąsiadów zamieniając numer 1/1 na 11 podstawiając Bohaterów Westerplatte 7/7 w Krakowie w celu podstawienia Renaty Jurczyk i Barbary Aksan pozorując Renatę Surdy , aby przejść na Grzegorza Surdy podstawiając Grzegorz Arczyński notariusz , a Jacek Aksan miał być podstawiony jako Karol Jacek na Kościół Zielonoświątkowy podstawiając Karola Wojtyło w celu podstawienia pieniędzy pod kościoły w celu ukrycia około 30.000.000,-PLN podatku pd 100,- milionów EUR tylko w tym wypadku, gdyż kościoły są zwolnione z podatku co ukryło kradzież 100.- milionów i naszego mienia osobistego przez kościoły . Sfabrykowano rachunki na wodę i wprowadzono dług mimo zamknięcia wody, aby podstawić sąsiadów za spadkobierców na przyłączu wodnym Heleny Surma obcej osoby , a sąd udostępnił moje dane osobowe i mojej siostry w celu licytacji nieruchomości 20.09.2016 dla Plus Banku do kradzieży 100,- milionów EUR i mojego mieszkania, aby podstawić za mnie Ewę Machowską z domu Niewczas obecnie Kornaszewską natomiast w Szwajcarii Ewę Eugster-Jakubczyk w celu podstawienia w Niemczech pani Ewę Braun.

Wyznaczony przez Sąd Apelacyjny adwokat z urzędu pani mec. Małgorzata Witek w sprawie wznowienia sprawy SO Kielce IIIK 207/07 jako SA Kraków IIAK 67/16 odmówiła wprowadzenia nowych dowodów co jest sprzeczne założeniem prawnym wnioskiem o wznowienie, który obliguje wykazanie nowych dowodów w sprawie, aby mieć powód prawny do wznowienia. Takie działanie wskazuje, że zamierzano powtórzyć w Krakowie sprawę spadkową po Józefie Ludwiku Bochyńskim na zlecenie Zygmunta Solorz -Żak jako Pióreckiego, który okradał firmy męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podmieniając dane osobowe i wprowadzając spadkobierców na Łotwie i Łodzi i Pałacu Białaczów. Powodem odmowy jest dorobienie akt kryminalnych przez policję w Starachowicach i wykazanie w systemie bankowym, że my nie żyjemy pod prawdziwymi danymi osobowymi , a pieniądze przelane ze Szwajcarii znalazły się w rękach fałszywego kręgu spadkobierców. Pani mecenas odmówiła złożenia wniosku o zabezpieczenie nieruchomości wykazanych w Km 336/10 do licytacji jako Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego oraz zabezpieczenia wypłaty w UM Końskie kwoty 100.000,- PLN miesięcznie wypłacanej dla fałszywych hrabiów Tarnowskich wstawionych jako spadkobiercy na spółki męża Jerzego Kaźmierczyk. Podmieniono wojewodę łódzkiego jako zarządcę Pałacu w Białaczowie na zarząd akredytywami PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na Łotwie, która jest prowadzona przez wykorzystanie umowy o współpracy z Campanies House z 2004 roku co jest ukryte przez ING Bank Ślaski w Katowicach i Starachowicach , gdzie były konta moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich , których podstawiono pod firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk oraz powielono dane taty na Gdańsk , gdzie studiował oraz był na szkoleniu z oddziału PKS Skarżysko-Kamienna zakresu BHP dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych PKS i PSK 05.09.1967 do 15.09.1967 w Ośrodku Szkolenia Kursowego PKP Gdańsk Stogi numer 994/67. Podstawiono hipotekę dziadka C371/20 sprawa prowadzona C 371/20 w Wierzbniku w Starachowicach co ukryto, gdyż był to powiat Iłża i wprowadzono oznaczeniu C 371/1920 aby podmienić hipoteki.

Zamierzano podstawić wpisanych sąsiadów na mapie jak Chmolewskich oraz sprzedany plac mojego dziadka Brunona Bochyńskiego dla Adama Brzozowskiego podstawiając obecnie mojego syna Adma Kornaszewski i moją siostrę Beatę Idziak podmieniając na Brzozowskich, aby odnieść się do umów zakupu nieruchomości przed laty podstawiając w Gdańsku inne osoby, które kupiły place aby przejść na akredytacje Banku z Łotwy w Banku Rezerw Federalnych w USA wpisując spadkobierców na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na Łotwie podmieniając dziadka Brunona Bochyńskiego na hrabiego Platera, który był zarządcą w Pałacu w Białaczowie , którego wywieziono na Sybir i już nie wrócił i podstawiono obecnie wojewodę łódzkiego jako zarząd co połączono z 30.000.- udziałów na mieszkaniu Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Gdańsk jest połączony z Pałacem w Białaczowie przez wpisanie przedwojennego właściciela Ekspresu Wieczornego na Pałac w Białaczowie , gdzie w Gdańsku ogłaszała osoba podstawiona pod Wacława Bocheńskiego ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców czyli mojego taty Józefa Bochyńskiego za którego podstawiono Marię Gudewicz z domu Bochyńską w Banku Rezerw Federalnych w USA, a jej dzieci podstawiono pod nasze dane osobowe co doprowadziło do matactwa w Toruniu.

Należy zaznaczyć, że cały czas są aktywne weksle Campanies House w posiadaniu męża Jerzego Kaźmierczyk do których wydał klucze sędzia Artur Kaczor dla Waldemara Maksalon umożliwiając kradzież wielu milionów. Sąd skazał męża, aby dorobić roszczenie do wyprowadzonych weksli zamiast rozliczyć roszczenia wzajemne , gdyż uśmiercono nas w systemie bankowym. Podstawiono udziały na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, które zostały wprowadzenie do oszustw przez ubezpieczalnie, aby wprowadzić udziały na rachunku udziałów PZU jak Pogodna Jesień moje ubezpieczenie na Bożena Piórecka numer 001817319 jako rozliczenie wykupu z dnia 12.12.2000 roku, gdzie podpisała Joanna Dąbrowska. Podmieniono ubezpieczalnię na Coface na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. wyprowadzając kredyty.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s