Izba Skarbowa i matactwa na nieruchomościach dla kreowania fałszywych arystokratów przez udziały Huty Ostrowiec na moim mieszkaniu w Starachowicach, kryjąc oszustwo Komornikiem dla ukrycia wyprowadzenia terenów Warszawy w PRL jako reaktywacja jedyna w PRL Rudy Malenieckiej

Starachowice na dzień 09.09.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy
Dariusz Kaźmierczyk
Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

INFORMACJA

W związku z postanowieniem wydanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 1.09.2016 roku UNP: 2601-16-033277 Znak Sprawy :2601-PD.4211.33.2016, gdzie wyznaczono dla mnie siedmiodniowy termin wypowiedzenia się nadmieniam na wstępie, że jestem córką Filomeny Jadwigi i Józefa Ludwika Bochyńskich ze Starachowic, tak samo jak moja siostra Beata Maria Idziak, która powinna znajdować się w tym piśmie, gdyż nie mieliśmy działu spadku i nie było uchylenia postanowienia, co państwo przesłali bezpodstawnie do Miedznej Drewnianej 244, 26-307 Białaczów pismem z 19.06.2013 roku PP-1I/4320-155/13/U, mimo iż adres do doręczeń siostra wykazała na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, a wykazany adres Miedzna Drewniana 244, jest adresem mojej teściowej, co łączenie z tym adresem jest przekroczeniem prawa, i już doprowadziło do manipulacji i wpisania 30.000,- osób na moje i siostry mieszkanie po naszych wspólnych rodzicach na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, co jest skutkiem podmiany naszej rodziny w celu kradzieży 100,- milionów EUR z mojego konta w PKO BP w Starachowicach, które to pieniądze są dla mnie niedostępne z powodu uśmiercenia mnie w systemie i próby podstawienia mojej siostry jako spadkobiercy pozorując, że mój maż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk jest moim ojcem Józefem Ludwikiem Bochyńskim. W piśmie od państwa do mojej siostry wpisali państwo działkę na ul. Nowowiejskiej o powierzchni 1686 m2 jako 4/6 nieruchomości oraz działka 394 m2 jako 4/24 co jest dowodem przestępstwa w celu kradzieży 100,- milionów EUR i podania się obcej osoby za mnie i mojego męża podstawiając osobę, której sprzedałam działkę , której mąż Czesław Daleszak podał się za mojego męża pobierając pieniądze z fundacji APEX-STAR mojego męża Jerzego Kaźmierczyk założonej w Katowicach na zakup działki. Doszło do powielenia sygnatur INs 426/10 jako spis z inwentarza INs 395/10 zamienionej na spadek powielając śmierć mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na 23.04.2007 i 21.04.2007 roku poprzez wpisanie do aktu notarialnego tego błędu i podstawiono pod datę 23.04.2007 fałszywy krąg spadkobierców za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za którego wstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic zamieniając na Jerzy Małachowski , a jego żonę Barbarę Bochyńską sędzinę za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk manipulując drugimi imionami. Wpisanie przez państwa brak masy spadkowej co wyjaśniono jako brak masy spadkowej z powodu braku wniosku o dział spadku z trzech nieruchomości po naszych rodzicach oznacza niemożliwość wykazania 1/3 w nieruchomości Nowowiejska , którą wraz z drogą dojazdową sprzedałam dla Lidii Daleszak co zostało zmataczone, gdyż siostrę uznano za jedyną córkę naszego ojca przez błąd w akcie notarialnym i podszycie się kupującej za siostrę do kradzieży pieniędzy 100,- milionów EUR na moim koncie bankowym wypisując udziały , aby przejść na firmę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i konto w Szwajcarii w Credit Suisse skąd wysyłał 100.000,- PLN na zakup mosiądzu do STERBUDMariusz Kołodziński co zamieniono na Mariusza Słodkiewicz zmarłego sąsiada i jego brata Przemysława Słodkiewicxz co doprowadziło do kradzieży mojej firmy do podstawienia innych osób pod udziały podmieniajć mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby podmienić przelew 100.000,-PLN na 100,- milionów EUR i podstawić sąsiadów za spadkobierców przez manipulacje Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach pismem z 19.06.2013 wykazanym wyżej, aby pozorować, że ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 jest związane z 1/3 nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 i pozorować , że nieruchomość 1278m2 jako 1/3, gdzie jest budynek 82m2 na ulicy Nad Kamienną 25 oraz wpisuc budynek gospodarczy 28,60 m2 jako Bohaterów Westerplatte 1 oraz 425 m2 jako garaż z budynkiem gospodarczym przechodząc płynnie na 4/6 nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej co opisałam wcześniej jako 1686 m2 oraz 4/24 o powierzchnio 392 m2 co jest dorobieniem działu spadku na Upoważnieniu mojej mammy Filomeny Bochyńskiej dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i podstawieniu i Beaty Idziak pod dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Nastąpiła próba podmiany sprzedaży nieruchomości ulica Nowowiejska do kradzieży mienia, gdyż SR Starachowice nie uznał sprzedaży, gdyż podstawiono Barbarę Bochyńską udającą rodzinę z moim dziadkiem Franciszkiem Janem Mazurkiem zmarłym w 1999 roku a podmienionym na Jan Bocheński jako zmarły w 2007 rok oraz Filomena Bochyńska jego córka również jako zmarła w 2007 roku. Powodem jest zrobienie sprawy przez byłych funkcjonariuszy UB, którzy wprowadzili się pod martwe dusze na ulicy Nad Kamienną 25 w latach 50-tych i na własności nabytej mojej babci Anieli Reginy Mazurek w 1/3 oraz posiadaniu samoistnym w 2/3 dorobili po śmierci moje babci w 2003 roku w 2005 roku zasiedzenie zamieniając własność mojej babci na zasiedzenie ich rodziców po ich śmierci doprowadzając do śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pozorując , że jestem nią ja aby zrobić po mnie dział spadku na Oświadczeniu Woli mojego taty o przekazaniu dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów dla mnie i mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Spowodowało to podstawienie mojego taty na nieruchomość Nowowiejska mimo, że mama otrzymała tą nieruchomość od swojego ojca. Doszło do wydania dwóch postanowień sądu dla kupujących odmawiac mi wydania postanowień mimo, że użyto moich danych osobowych jako uczestnik. Dz.Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11, gdzie dokonano przestępstwa. Przejściem do wprowadzenia trzech rodzin na trzy nieruchomości pod jednych rodziców stała się podmiana moich jednych rodziców przez powielenie na trzy wykorzystując Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach , który w piśmie insynuował , że trzy sygnatury wykazane w moim piśmie mają cokolwiek wspólnego ze sprawami spadkowymi po moich rodzicach co jest oszustwem , ale zastosowano je jako sprawy spadkowe po mnie , po siostrze i dziadku. Sygnatury INs 956/09 i INs 716/10 i INs 56/13 wykazane w piśmie z dnia 21.08. 2013 odnoszące się do adresu Bohaterów Westerplatte 1/1 jako PD.1-4306-0037/13 PD.1/4306-0038/13, 19208/2013 spowodowało powielenie mnie i siostry na dwa jednakowe nazwiska i na dwa adresy a wykazane sygnatury są dowodem przestępstwa w celu kradzieży 100,- milionów EUR z mojego konta i oskarżenie mojego męża w Toruniu dorabiac mu próbę samobójczą w celu wprowadzenia Mariusza Kołodzińskiego jako Mariusza Słodkiewicz , który zamordował psa Jerrego pod którego podstawiono mojego męża do pobrania pieniędzy przez fałszywych spadkobierców w tym przez fabrykowanie rachunków na wodę dołączonych do sprawy o przyłącze wodne obcej osoby INs 56/13 w piśmie , która faktyczną sygnaturą jest INs 56/10 co powiela sprawę.

Wytworzono podatki, aby przeprowadzić windykacje na APEX-STAR fundacji męża Jerzego Kaźmierczyk w Sądzie w Katowicach przez podstawienie Barbary i Jerzego Bochyńskich do pobrania pieniędzy jako pokrycie długów naszej rodziny w tym wypadku chodzi o 8075,- jako opłatę zbycie udziału w 1/3 części nieruchomości jako działka 768 o powierzchni 1686 m2 co powiązano z podstawieniem pod ten numer aktu notarialnego po moim ojcu INs 768/07. Odnosicie się państwo do 1/8 części nieruchomości numer 692 o powierzchni 394 m2 podczas, gdy udział wynosił ¼ dla nas dwoje w pierwszej nieruchomości jako 1/1 dla mnie i siostry. Zawarta informacja jest w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 11 sierpnia 2016 rok UNP:2601-16-030824, ZNAK SPRAWY: 2601-PD.4211.33.2016 jako podatek dochodowy w wysokości 8075,- PLN . Natomiast Urząd Skarbowy w Starachowicach wykazał kwotę ponad 11.000,- PLN , którą zawieszono do czasu wydania przez państwa decyzji. Kwota w Starachowicach miała sł na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie podstawiono moją siostrę łącząc z adresem moich teściów, których podmieniono pod moich rodziców , aby podstawić Pałac w Białaczowie pod kredyt w celu zadłużenia do wyprowadzenia z mojego konta 100.- milionów EUR próbując zamienić mnie na mężczyznę w celu zamiany przelewów z Credit Suisse z Zurychu. Pan Jerzy Bochyński z Katowic na pytanie osoby z rządu odpowiedział, że nie jest moją rodziną i zawłaszczył dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do fundacji APEX-STAR w Katowicach, gdyż jedynie rodzina może korzystać z pieniędzy jako ochrona. Z tego powodu kupująca działkę Lidia Daleszak oraz jej mąż Czesław Daleszak udawali rodzinę oraz upozorowali, że sprzedałam działkę sama sobie podmieniajć moje dane osobowe z domu co wykazuje sąd jako niezgodność pesel. Mój ojciec Józef Ludwik Bochyński zmarł 21.04.2007 roku natomiast mama Filomena Jadwiga Bochyńska zmarłą 30.04.2010 roku a przelew 100,-milionów EUR dokonany na podstawienie dyspozycji podpisanej przeze mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk przez pełnomocnika dokonano w 2011 roku czyli po śmierci rodziców co powoduje, że nie ma przejścia na 100,- milionów EUR na moim koncie bankowym przez sprawy spadkowe. Z tego powodu bank PKO BP dokonał oszustwa w celu kradzieży pieniędzy przez podstawienie 30.000,- osób wykazując licytację nieruchomości 20.09.2016 jako Km 336/10 na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1/1 wpisując oszustwo, że jest to licytacja jako sprawa spadkowa po naszych rodzicach w 2010 zamieniając sygnatury, gdyż nie było komornik w 2011 roku i sprawy były zamknięte czego dowodem był akt notarialny sprzedaży na ulicy Nowowiejskie , gdyż jest to jedna masa spadkowa. Próba wyrzucenie mnie z dwóch domów jest próbą zawłaszczenia adresów do kradzieży 100,- milionów EUR przez fałszywy krąg spadkobierców, który naraził Skarb Państwa na stratę 30.000.000,- PLN z tytułu opodatkowania 7% Oświadczenia Woli zgłoszonego do Urzędu Skarbowego w Starachowicach od 2011 roku, kiedy dokonano przelewu. Pan Jerzy Brunon Bochyński był z domu dziecka, którego prawdziwe nazwisko brzmi Kaźmierczak i został dopisany do rodziny mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Pani Lidia Daleszak nie wypłaciła pełnej kwoty , gdyż złamano wzajemne uzgodnienia a wpłacona cześć pieniędzy pochodziło z fundacji męża APEX-STAR i dokonano kradzieży pieniędzy w tym 8 milionów na Wydawnictwo 24 z moich piendzy w Banku PKO BP, gdzie zrobiono dział spadku po mnie i wstawiono redakcję Gazety Starachowickiej i wynajęto budynek Konstytucji 3-Maja 27 dla Sądu Karnego, aby wykorzystać depozyt w Kielcach o którego utworzenie poprosiła Sąd do innej sprawy co wykorzystano dla fałszywego kręgu spadkobierców ukrywajć wygraną sprawę w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Podmiana banków do przelewu wykaże konto mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse w Szwajcarii w Zurychu co miało być podmienione na Jerzego Brunona Bochyńskiego podmienionego przez drugie imię na Brunona Bochyński co ukryła Ambasada Szwajcarii w Warszawie wpisując, że poszukuje konta mojego ojca Józefa Bochyńskiego co podmieniono na Brunona Bochyńskiego, który ukrywał się w Szwajcarii jako ksiądz Józef Innocenty Maria Bocheński po powtórnym uratowaniu na Firleju w Radomiu skąd został zwolniony do Pałacu w Bałtowie. Nie można zastosować działu spadku do mojego konta bankowego co stało się powodem próba ukrycia windykacji przez Fundacje w Sądzie w Katowicach na ulicy Francuskiej APEX-STAR czyli tak jak ulica Francuska w Starachowicach obecnie Bohaterów Westerplatte, gdzie pod numerem 1/1 zabrano moje wejście bezprawnie w sprawie INs 56/10 zamieniając na INs 56/13 w celu powielenie na Mariusza Słodkiewicza jako Mariusza Kołodzińskiego i Przemysława Słodkiewicz zamienianego na Przemysława Król z ENECKO co doprowadziło do kradzieży regonu do mojej firmy IMPERATOR ROMANOW.

Doszło do wykazania innych udziałów przez komornika co dowodzi wykorzystania aktu sprzedaży dla Lidii Daleszak przez fałszywy krąg spadkobierców wykorzystując dane notariusza Grzegorza Arczyńskiego i jego żony Marii Arczyńskiej, których kancelaria sporządziła sprzedaż nieuznaną przez Sąd w Starachowicach i podstawiono na 50% udziałów pod Wydawnictwo 24 jako Grzegorz Żyła w celu zawłaszczenia moich praw autorskich i wykorzystania Marii Arczyńskiej podstawionej pod moją córkę Martę Bochyńską zamienioną na Marię Bochyńską jako księżna Maria Bochyńska z domu Lubomirska, czyli moja babcia. Marię Bochyńską wpisano jako córkę przez Pocztę Polską, która zatrzymała pieniądze z mojej książki „ZAKAZANA PRAWDA” i pozostawiła jako mienie nieodebrane na rzecz Skarbu Państwa pozorując moją i córki śmierć w celu podstawienia jej narzeczonego z Irlandii pod Cementownie Ożarów SA ukrywając oszustwo przez wykazanie DNA mojej wnuczki w celu zawłaszczenia praw autorskich i mojej twórczości, a drugie 50% jako Fundacja Rozwoju Regionalnego podstawiona pod APEX-STAR poprzez wykup dwóch lokali w tym w budynku Konstytucji 3-Maja 23.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

 

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s