OBALENIE RZĄDU sposobem na ukrycie podatku przez kościoły

Starachowice na dzień 10.09.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Doszło do podmiany mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego z Katowic przez podmianę spraw sądowych na wypadki komunikacyjne przez wypłaty dla fałszywych osób odszkodowań w celu ukrycia podmiany tożsamości i kradzieży dział sztuki za które kupiono w 2004 roku Hutę Ostrowiec SA. Dlatego wpisano Piotra Główkę na moje mieszkanie ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz dorobiono jego matce Wiesławie Główka papiery psychiatryczne, gdyż powoływała się na pieniądze od bogatych Żydów za uratowanie życia. Spowodowało to podstawienie tych Żydów pod Zakopane , których wstawiono w grupę 30.000,- osób wpisanych na moje mieszkanie, garaż i działkę i zamierzano zlicytować Bohaterów Westerplatte 1/1 jako numer 1, aby ukryć Urząd Miasta Starachowice i Specjalną Strefę Ekonomiczną w której prezesem jest pan Cezary Tkaczyk, a jego żona Ewa Tkaczyk była radcą prawnym wprowadzona pod Ewę Falkiewicz żonę prokuratora oraz Ewę Machowską z domu Niewczas aby wpisać na udziały na moje mieszkanie do kradzieży 100,- milionów EUR na moim koncie jako windykacja dla 30.000,- osób do wyprowadzania na udziały Huty Ostrowiec SA przez wykorzystanie weksli SOF-ART Sp. z o.o. do PFRON i podstawienie na Ostrowiec Świętokrzyski Piotra Główki dla ukrycia Aleksandra Kwaśniewskiego i wypłaty 14.- milionów łapówki zamierzając oskarżyć Piotra Idziak zamienionego na Radziwiłł. Już skazano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk po raz drugi w SO Toruń IIK 164/11 do ukrycia próby obalenia rządu 20.09.2016. Ilość osób wykazuje ich uczestnictwo w podziale Polski za pieniądze jako rozbiór zamierzając oskarżyć nasze dzieci. Wielkość pieniędzy wprowadzonych do Polski na moje konto 100,- milionów EUR zostało rozpisane na program w Szwajcarii co jest wymogiem banku w celu zabezpieczenia państwa , aby pieniądze były użyte właściwie. Dlatego wprowadzono PLUS BANK , aby upozorować , że nikt nie żyje z mojej rodziny, a za mnie podstawiono inną osobę podmieniając rodziców. Zakupiono na nas Azoty Tarnów SA i ukryto przez Stanisława i Janinę Pikul , którego podstawiono pod fałszywego Stanisława Lubomirskiego podstawionego pod mojego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego co połączono ze Stanisławem Tarnowskim, którego syn to mój dziadek Jan Tarnowski i podstawiono Jana Bocheńskiego na ulicę Nowowiejską. Zamierzano oskarżyć doktor Janinę Kiesz za kradzione w 2004 roku obrazy przez Janinę Kulczyk dla której pracuje Janina Pikul przy czym podstawiono Grażynę Kulczyk jako Grażynę Szmytka. Zakupiono Hutę Ostrowiec za pieniądze Jerzego Kaźmierczyk mojego męża i dlatego go skazano i podstawiono inne osoby ukrywając to podstawieniem Anny Sznajder na moje mieszkanie pod Annę wnuczkę pani doktor Janiny Kiesz zamienioną na Anne Marię Piórecką, która jest w kościele , który wypromował Lubomirskich w Szwajcarii jak Lenina. W sprawie prokuratury Kielce Ko 58/09 dotyczącej obrazów zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez prokuraturę Kielce do Opoczna na Irenę Kaźmierczyk w sprawie SR Opoczno IIKp 425/09 , gdzie policja dorobiła oszustwo wykorzystując pod pozorem sprawdzenia Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego odnosząc się do Starachowic i wykazała sprawę jako RD 716/10 wykazując nazwisko Józef Kaźmierczak w celu podstawienie pod wypadek jako pijanego kierowcy obcej osoby w Starachowicach RDS 716/10. Następnie w Starachowicach zamieniono zniesienie współwłasności INs 956/09 po śmierci mamy na INs 716/10 pozorując, że mama zginęła w wypadku i podstawiono Józef Kaźmierczak i Jan Bocheński do podmiany. Zbieżność sygnatur została wykazana przy próbie mojego zgłoszenia na policję wykorzystania moich danych na Bożena Piórecka w prokuraturze co wykazał policjant. Oznacza to, że sprawa INs 501/10 została wykorzystana do podstawienia za mnie innej osoby i zmieniono datę śmierci mojego taty z 21 na 23 podstawiając akta pijanego kierowcy czyli odnosząc się wstecz do szantażu dla mojego taty przez UB, że zabiją tatę i jego dwie córeczki i podstawią akta pijanego kierowcy co spowodowało konieczność milczenia przez lata o jego carskim pochodzeniu a dziś podłożono te akta pozorując, że my od dawna nie żyjemy. Dlatego podstawiono Lidię i Czesława Daleszak pod wypadek w 2009 w Kielcach roku dorobiony przez policję na zabranym samochodzie PEUGEOT 607 w 2006 roku w Starachowicach przez policję z Katowic. Celem była zamiana mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Jerzego Brunona Bochyńskiego w celu wpisania go na Pałac w Białaczowie jako Jerzy Małachowski w celu podstawienia ich pod Fundację APEX-STAR w Sądzie w Katowicach na ulicy Francuskiej założoną przez Jerzego Kaźmierczyk , gdzie byłam w zarządzie na nazwisko Bożena Piórecka co wykorzystano do podmiany. Fundację APEX-STAR połączono z Pałacem w Białaczowie kryjąc kradzież obrazów z 2004 roku wpisując 30.000,- osób na moje mieszkanie jako rodzina, gdyż fundacja miała założenie jako pomoc rodzinie, a oni nie są rodziną. Dlatego komornik zrobił oszustwo wpisując Piotra Główkę na moje mieszkanie do wpisania udziałowców Huty Ostrowiec SA i ukrycie kont lewicy, która pobierała pieniądze. Dalego dorobiono opinie psychiatryczne dla Wiesławy Główka, która została podstawiona pod matkę Dariusza Pióreckiego, która miała wiele małżeństw jako Wiesława Kramp z domu Mączka podstawiając pod terem Młyny fabryki Karola Scheiblera w Łodzi właściwe nazwisko Schreiber pisarz carski mąż Mieczysławy z domu Podczaskiej co połączono z Raciborzem przez Banko co połączono z Bankami. Syn pani Wiesławy Główka został podstawiony pod Peter von Schilhorn na Belgię i Cegielnię w Starachowicach i Piotra Pedryc w Australii pozorując spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. , aby wykazać w ARAMCO moje wnuki z carskim DNA z kradzieży moich dwojga dzieci doprowadzając do windykacji męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż pieniądze z jego firm oraz mojego konta zostały przekazane na programy bankowe co było wymogiem w bankach w Szwajcarii co miało być ukryte przez skazanie męża po czym zamierzano zawłaszczyć nasze mienie jako konfiskata mienia przestępców w tym 20.09.2016 roku miał być obalony rząd przez KOD czyli

K- Komorowski

O- Ochyńska jako Urząd Skarbowy podstawiając Ewę Machowską z Dariuszem Kornaszewskim

D- Dariusz Dąbrowski podstawiony pod Dariusz Piórecki czyli Kornaszewski jako Bochyński

Szefem KOD została osoba mająca długi alimentacyjne w celu podstawienia pod alimenty Jerzego Kaźmierczyk przez które pobierane są pieniądze z depozytów przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski finansujący Hutę Ostrowiec SA co jest niewidoczne – obecnie CELSA.

Zakupiono szereg firm na nasze dane osobowe jak Azory Tarnów , METRON SA , GBC Centrostal Bydgoszcz SA w tym banki.

W rozmowie z zarządem Azoty Tarnów zwrócono się do mnie , gdy podałam nazwisko, że jestem sędziną co oznacza podstawienie moich pism na Katowice dla Barbary Bochyńskiej i Jerzego Bochyńskiego, gdyż prawdziwe jego nazwisko to Kaźmierczak , którzy są znajomymi Bronisława Komorowskiego co łączy z Stanisławem Pikul, który pracował dla Donalda Tusk z PO co łączy Sąd w Katowicach , gdzie fundację APEX-STAR z organizacją KOD, która za zgodą Kościoła katolickiego zamierzała dokonać obalenia rządu w celu ukrycia pobranych pieniędzy ukrytych przed Urzędem Skarbowym podatków 7% od wartości objętego mienia, które skradziono i określono, że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia, a nasza rodzina nie żyje co jest dowodem planu zamachu, gdyż dokumenty są przygotowane , a męża skazano w SO Toruń IIK 164/11.

Piotr Główka miał ukryć udziały Huty Ostrowiec SA podszywając się pod Piotra Radziwiłł i podstawiając Piotra Idziak męża Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej czyli mojej siostry , która nie ma prawa do dziedzictwa rodowego.

Były mąż Dariusz Piórecki był z Elbląga, gdzie dorobiono nazwisko Dariusz Kaźmierczak przez Sąd w Toruniu, aby podstawić z Elbląga firmę budującą Cegielnie w Starachowicach pod Lipie Henryk Szyb 1, a byłą teściową Wiesławę Kramp zamieniono na Wiesławę Główka dorabiając papiery psychiatryczne do ukrycia zakupu Huty Ostrowiec z pieniędzy męża Jerzego Kaźmierczyk, którego podstawiono pod nazwisko Piórecki, aby dzieci ukradzione do Kościoła katolickiego i moje wnuki dopisać do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu pobrania alimentów dla księży i zakonnic w Ostrowcu Świętokrzyskim zamieniając Katarzynę Kaźmierczyk na Katarzynę Kumek i podstawiając Dariusz Dąbrowski pod Dariusz Piórecki wykorzystując sprawę rozwodową Katarzyny Kumek , gdzie byłam świadkiem. Wszytko ukryto przez wstawienie Bogusława Kędziora i Katarzyny Kędziora z domu Krzemińska do Anglii pod majątek carski, gdyż tam jest zdeponowane cztery pociągi złota. Dlatego wpisano ponad 30.000,- osób na moje mieszkanie po rodzicach ., aby podstawić ich do Sądu Apelacyjnego w Krakowie IIAK67/16 , aby podmienić sprawę INs 67/08 z powództwa Invest Bank powielając na INs 67/06 na Kaźmierczak jako córka Ludwika Bochyńskiego wykreowanego przez oszustwo sądu co zamierzano ukryć przez licytację nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1/1 20.09.2016 roku jako Km 336/10 i obalić rząd.

Aby ukryć sędziów i prokuratorów oraz policjantów wpisanych na moje mieszkanie podmieniono byłego męża Dariusz Piórecki na Dariusz Dąbrowski , aby wykorzystać weksel z 1999 roku z spółki dla SOF-ART Sp. z o.o. przez Starostwo Powiatowe w 20016 roku . Działania sądów miały zostać ukryte przez wstawienie udziałów na moje mieszkanie kryjąc prywatyzacją METRON SA za pieniądze męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk oraz zakup Huty Ostrowiec SA przez pełnomocników podstawionych jako udziałowców na przedwojenne udziały Zakładów Starachowickich i Huty jak książę Stanisław Lubomirski podmieniając mojego pradziadka na służby wojskowe obecnie.

Zygmunt Solorz -Żak miał podać się za spadkobiercę na laptopie Acer jako windykacja mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego na mieniu mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie IIAK67/16 w celu ukrycia udziału sądów w Starachowicach , Katowicach i Krakowie do obalenia obecnego rządu przez grupę KOD i Kościół katolicki, któremu wydano 7% podatku należnego dla Skarbu Państwa , aby ukryć, że pieniądze są kradzione , gdyż Kościół jest zwolniony z podatku co powoduje ukrycie wielkości kradzionego carskiego mienia.

Ewa Kornaszewska wcześniej Machowska z domu Niewczas została podstawiona przez Urząd Skarbowy pod Urszulę Ochyńską ukrywając przez Urszulę Idziak. Następnie Katarzynę Kaźmierczyk podstawiono pod Katarzynę Dąbrowską z pierwszego męża żonę Grzegorza Kumek w USA. Otrzymałam wezwanie do sądu , gdyż Ewa Machowska podała się za mnie i dzwoniła do męża Katarzyny Kumek przez co byłam wzywana do sądu , gdyż podmieniono mnie w tej sprawie na Ewę Machowską obecnie Kornaszewską co oznacza podstawienie mojej wnuczki pod moje dane osobowe wykorzystując nazwisko Piórecki do podmiany i podstawiono drugą osobę w sprawie Dariusza Dąbrowskiego zamieniając na Piórecki. Dlatego Sąd w Kielcach zamienił Dariusz Dąbrowskiego na Piórecki czego sygnaturę podałam we wcześniejszych pismach co oznacza, że dane Katarzyna Dąbrowska zamieniono na Bożena Piórecka i podstawiono pod Lipie Henryk Szyb zamieniając na Katarzynę Kaźmierczyk i ukradziono programy bankowe na mnie i męża zakupując Wydawnictwo 24 przez bank PKO BP kupiony z naszych funduszy pod programy bankowe w tym Polbank, BGŻ i Paribas Bank co ukryto w Zakopanym w miejscu sklepu PIK. Wykorzystano Credit Suisse do przelewu i skazano męża Jerzego Kaźmierczyk ukrywajć przelew do Mariusza Kołodzińskiego w kwocie 100.000,- PLN na miedź do METRON SA podstawiając przelew na 100.000.000,- EUR ukrywając przez dane Mariusz Słodkiewicz, który nagle zmarł w domu na Bohaterów Westerplatte 1/1A, gdzie wodociągi bezprawnie wstawiły dane moje i rodziców , a pani Helena Surma zrobiła sprawę o przyłącze wodne zamienioną na sprawę spadkową zabierając wejście, aby ukraść adres podany do konta bankowego PKO BP co połączono z fundacją APEX-STAR w Sądzie Katowicach przesyłając pieniądze na konta charytatywne dla fałszywego kręgu spadkobierców i podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską i Jerzego Bochyńskiego z Katowic, robiąc dział spadku po nas żyjących na koncie bankowym. Moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiono jako sędzina i zamierzano podstawić służby wojskowe do Sądu w Katowicach i do Azoty Tarnów SA.

Wykorzystano fakt, że Czesław Daleszak był dyrektorem Huty Ostrowiec i podstawiono go pod udziały na moim mieszkaniu dlatego zostałam aresztowana w swoim mieszkaniu za włamanie się do cudzego domu , gdyż Czesław Daleszak pożyczył mi pieniądze z moich własnych depozytów, a jego żonę Lidię Daleszak , która zakupiła ode mnie działkę nie wpłacając pełnej kwoty przerobiono za spadkobiercę . Sąd nie uznał sprzedaży , aby ją wprowadzić na moje mieszkanie . Wykorzystano syna doktora Wadiusza Kiesz pana Andrzeja Kiesz do podstawienia Andrzeja Duda , a doktor Janinę Kiesz wpisano jako Janinę Pikul pod Janinę Kulczyk pod kradzione obrazy w 2004 roku, aby ukryć wprowadzenie na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. fałszywych spadkobierców i Stanisława Pikul podstawiono jako Stanisław Lubomirski pod udziały w Warszawie i COP w tym Zakładów Starachowickich. Alimenty mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono pod szefa KOD na Ostrowiec Świętokrzyski i podstawiono Czesława Daleszak na udziały Huty Ostrowiec wprowadzając jego żonę Lidię Daleszak jako Lidię Maksalon , której córka Edyta Maksalon wychowuje Zuzannę Maksalon córkę mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej podstawionej jako spadkobierca na carskim mieniu przez wstawienie Mariana Bochyńskiego za Brunona Bochyńskiego, zamienionego na Jerzego Bochyńskiego zamienionego na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wstawiając alimenty na moje mieszkanie , aby zamienić mnie na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego męża ukrywajć wszystko przez podmianę nazwiska Kaźmierczyk na Kaźmierczak . Matactwa są dokonywane przez podmianę spraw rozwodowych, gdyż Kościół katolicki nie uznaje rozwodów i sprzedaje metryki chrztu wiernych w przypadku rozwodu podstawiając inne osoby za małżonków, podmieniając nazwiska w celu ukrycia 7% podatku od objętego mienia rodowego przez podstawienia osób w kościele w celu ukrycia podatku i kradzieży czego dowodem jest wpisanie 30.000,- osób jako rodzina, aby pobierać pieniądze z fundacji APEX-STAR ukrywajć podmianę SOF-ART Sp. z o.o. Lipie Henryk Szyb na SOF-ART Sp. z o.o. Lipie Henryk Szyp wpisanym błędnie przez biuro z Amsterdamu do emigracji do Australii jako firmy i całej rodziny na nazwisko Piórecki pobierając dokumenty księgowe tłumaczone notarialnie w Krakowie co powodu obciążanie przez SOF-ART House w Kanadzie firmy PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk w Polsce.

Podstawiono alimenty całej rodziny pod jedną osobę Jerzego Kaźmierczyk ukrywajć to przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski i podstawiając dyrektora Huty Czesława Daleszak za ojca mojego syna Jakuba Pióreckiego i Pauliny Machowskiej, aby wpisać się przez nich na udziały w moim mieszkaniu przez podstawienie komornik Gocał Kłapcia, które ukradła moje konto w banku BGŻ pozorując, że windykuje męża co oznacza zamianę mnie na mojego męża po czym po wpłacie środków ze Szwajcarii bank przenosi się do Ostrowca Świętokrzyskiego, a moje konto znika, gdyż podstawiono Lidię Daleszak jako Marię Bochyńską. Wykorzystano zawarcie z szefem Carefure jeszcze w Champion, które negocjowała radca prawny SOF-ART Sp. z o.o, pani mec. Ewa Tkaczyk co zamieniono na Apteki i podstawiono jako spadek we Francji podstawiając państwa Tkaczyk jako Bochyńskich co połączono z Włochami z apteką siostry pana Sieradzkiego i połączono z windykacją SOF-ART Sp. z o.o. podstawioną pod windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , gdzie wymieniono mój wynajem jako spółki SOF-ART Sp. o.o na wynajem osoby fizycznej aby podmienić Dariusza Pióreckiego na mnie jako Bożena Piórecka i zamienić na Jerzy Kaźmierczyk jako PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do windykacji stoiska w Carefure w sprawie SO Kielce IIK 207/07 co jest oszustwem, gdyż moją sprawę spółki SOF-ART Sp. z o.o. wygrałam SO Kielce IXK 280/12 wykazując mienie moich dziadków nam należne co dotyczy Oświadczenia Woli mojego taty dla mnie i męża, a nie spraw spadkowych dlatego podmieniono umowę Carefure , która prowadziła mec. Ewa Tkaczyk podstawiona pod moje dane Bożena Piórecka i podstawiono Ewę Machowską i Ewę Podoska z Krakowa jako Bożenę.

Z tego powodu rząd polski miał być obalony 20.09.2016 roku, a my mieliśmy być wywiezieni. Obalenie rządu wykazywały proroctwa KZ na auli w Częstochowie.

Z tego powodu zaplanowano obalenie rządu KOD , aby przejąć nasze środki finansowe i programy bankowe uruchomione na mnie i męża przy udziale Kościoła i papieża Franciszka , który do dziś nie zareagował na podmianę mojej rodziny. W Kościele wykazano Brunona Bochyńskiego tak jak w Starachowicach natomiast w Seminarium w Sandomierzu jako Marina Bochyński czyli carewicz Romanow. Wykazanie w Archiwum w Lublinie Marina Bochyńskiego w metryce urodzenia jest wykazaniem mojego dziadka jako księdza co oznacza usunięcie naszej rodziny dlatego Dekretem Sądu Kościelnego w Radomiu wskazano, że sąd świecki jest właściwym miejscem do wykazania rodziny carskiej wiedząc, że dziadek występował w wojsku jako Roman, gdyż był otoczony wojskiem, aby odebrać carskie mienie i książęcej mojej rodziny Lubomirskich, Glińskich, hrabiów Tarnowskich ukrywając w biznesie kościelnym 7% podatku jako zwolnienie Kościoła z podatku co powoduje ukrycie jarmarku w kościele i handlu danymi osobowymi wiernych do działów spadku na żyjących dla których dorabia się opinie psychiatryczne.

Pan Corleone wpadł przez podatki , a Kościół ukrył podatki przy pomocy prawa podmieniając dane osobowe i wstawiając działy spadku po żyjących. Mojego syna Jakuba Pióreckiego podstawiono pod Michała Pióreckiego i podstawiono Michała Krzymowskiego pod wykreowane udziały na moim własnym mieszkaniu pozorując mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego na Jana Bochyńskiego herbu Ślepowron w 2007 roku. Dane osobowe mojego taty są usuwane przez Zygmunta Solorz-Żak, który współpracował z Wiesławą Główka przy zakupie Huty Ostrowiec SA, której syna komornik wpisał na moje mieszkanie, aby podstawić PLUS BANK w 2016 roku i zlicytować mieszkanie co zamierzano ukryć w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie wprowadzając weksle do PFRON spółki SOF-ART Sp. z o.o. przez starostę pod zakup Huty Ostrowiec SA wprowadzając Dariusza Dąbrowskiego pod Dariusz Piórecki, a dane Zygmunt Solorz-Żak pod nazwisko Zygmunt Piórecki wykreowany z nazwiska Dariusz Dąbrowski prowadząc ponownie sprawę w 2016 roku jako spadek po moich rodzicach, aby podstawić za mnie Katarzynę Kaźmierczyk, za nią Katarzynę Kędziora przez Magdalenę Jarczyk, a jej syna Filipa wpisano na Irlandię i Anglię. Dlatego byłam aresztowana w swoim domu za włamanie się do cudzego domu , nadużywanie alkoholu i molestowanie seksualne mężczyzn, gdyż wpisano 30.000,- osób jako udziałowców, którzy doprowadzili do wywiezienia mnie do Łodzi do zakładu psychiatrycznego skąd wydano opinię zdrowej co jest zgodne z Sądem Apelacyjnym w Krakowie. Spowodowane to było działaniami trzech braci Podczaskich Ryszarda, Henryka i Mieczysława pracujących dla Kościoła katolickiego, którzy podstawili fałszywych Scheiblerów w Łodzi pod udziału mojej rodziny w banku BPH, którym zarządzał w przeszłości Karol Scheibler i wprowadzili w ten sposób udziały na Hutę Ostrowiec SA, które zamierzano wyprać przez ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 jako numer 1 w Starachowicach jako windykacja 20.092016 roku Km 336/10 co połączono z Pałacem w Białaczowie i Kościołem, gdzie wpisano trzech braci Podczaskich pod dane osobowe naszych trzech sióstr Beaty, Marty i Wioletty w celu ukrycia skradzionego mienia w Warszawie należącego do moje babci Lubomirskiej przez państwo Podczaskich co ukryto jako spadek ich żon.

Podstawiono Andre z Afryki zięcia Podczaskiego pod Andrzeja Kiesz, aby podstawić pod kopalnię diamentów w Afryce.

Pan Starosta określił, że był nękany , a mnie aresztowano i podstawiono w moje miejsce Lidię Daleszak na moje mieszkanie , a Czesław Daleszak dorobił fałszywe opinie psychiatryczne w Tomaszowie Mazowieckim co przesłano do męża określając , że ma chorą żonę co jest w sprzeczności z wydanymi opiniami. Za panią Lidię Daleszak wstawiono Lidię Maksalon co skutkowało finalnie podstawieniem Zuzanny Maksalon za spadkobiercę po Jerzyk Dariuszu Kaźmierczyk żyjącym, a panią Urszulę Ochyńską podstawiono jako siostrę Anny Marii Pióreckiej wykazując Annę Idziak córkę Beaty Marii Idziak zamienionej na Marię Idziak, aby drugie imię zabrać dla Marii Bochyńskiej, a mnie jako Bożena Bochyńska -Kaźmierczyk drugie imię wstawiono jako Elżbieta z Torunia oraz dla Jerzy Kaźmierczyk drugie imię wstawiono jako Dariusz Piórecki zamieniony na Dariusz Dąbrowski. Mechanizm podmiany można zrozumieć na podstawie kontroli krzyżowych.

Doszło do wykorzystani drugiego imienia mojej oficjalnej babci Bolesławy Stanisławy Bochyńskiej , która występowała za księżną Marię Lubomirską prawdziwą babcię i podstawiono pod imię Stanisława służby pana Stanisław Lubomirski wykorzystujące dane Stanisława Kalista , aby przejść przez działkę 27 i podstawić ją pod Stanisława Stępień w Szwajcarii i USA , który był w APE-CH GmbH przez moim wpisaniem do zarządu jako Bożena Piórecka i podstawiono pielęgniarkę Agnieszkę Stępień pod moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską łącząc z Agnieszką Przygoda i Agnieszką Kozłowską co połączono z umowami PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i Consorcjum House. Pod Aptekę pana Muchy z Wąchocka podstawiono aktorkę Mucha oraz muchę zamiast krawatu, którą nosił Stanisław Stępień i obecnie nosi Prezydent Łotwy. Podstawiono Martę Przygoda za spadkobiercę po Agnieszce Przygoda na SOF-ART Sp. z o.o. co jest kradzieżą mienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s