OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

My niżej podpisani Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk PESEL 63031012705 urodzona Starachowice Nad Kamienną 25 wówczas Pasternik 31 zameldowana ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 z mężem i Jerzy Dariusz Kaźmierczyk, zwracamy się do Urzędów Miast w całej Polsce, z wyjątkiem Torunia, Opoczna, Starachowic, Tarnowa, w sprawie możliwości zamieszkania w tym mieście, które to miasto zadeklaruje chęć przyjęcia mnie z mężem i zadeklaruje odzyskanie dla nas stu milionów euro na moim koncie w Banku PKO BP w Starachowicach, gdzie mnie uśmiercono w systemie i podmieniono nam małżonków w systemie do kradzieży. Podatek od odzyskanych pieniędzy legalnie można uzyskać dla danego miasta to jest w tym przypadku 7% , czyli siedem milionów Euro, od już wprowadzonych 100 milionów euro na moje konto , gdzie upozowano, że ja nie żyję i podstawiono wypadek mojej córki Marty Bochyńskiej w Irlandii, uznając ją za zmarłą i pozorując, że była chora psychicznie, aby podmienić jej dane dla Martę Kaczyńską w Polsce, którą podstawiono na moje konto razem z fałszywymi spadkobiercami. 7% podatku jest to legalnie wprowadzenie podatku od legalnych pieniędzy na bazie od Oświadczenia Woli od mojego ojca dla nas czyli od Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego podmieniono za jego ojca, pozorując na księdza i podstawiając mojego dziadka w Szwajcarii, pod konto mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse w Zurych, w Szwajcarii, co stało się powodem do upozorowania, że przelane pieniądze z polecenie mojego i mojego męża ze Szwajcarii na moje konto , są od mojego ojca zamiast od mojego dziadka, na moje wskazane do Banku konto przez Pełnomocnika, gdyż takie otrzymaliśmy prawo Oświadczeniem Woli zgłoszonym w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach i uznanym do spraw podatkowych jako darowizna co wykazało w 2006 roku jako brak zwolnienia z podatku i określono przez Urząd Skarbowy w Starachowicach na 7 %. w czasie zgłoszenia obejmowania dziedzictwa rodowego od obrazu „Kosz ze Śliwkami” . Mój dziadek Brunon Marian Franciszek Bochyński, ale hierarchowie kościelni mataczyli sprawy, gdyż podstawiono różne osoby, do wyprowadzenia mienia mojej rodziny, jak Niezdów, Rzeszów, Kruszyna, i inne Starachowice, Szczekarków, aby ukryć prawdę, gdyż mój dziadek to carewicz Aleksy Romanow, który został podmieniony na Radziwiłł i dlatego podmieniono nieruchomości w Starachowicach i podstawiono fałszywych spadkobierców idąc przez fałszywe sprawy i próbując zlicytować moje mieszkanie 20 września 2016 roku a męża aresztować na fałszywą sprawę, jako zbieg egzekucji dla Tarnowa do Torunia i już wprowadzono kolejne sygnatury do podmiany, aby wprowadzić fałszywy krąg spadkobierców, podczas gdy sprawy dziedzictwa rodowego, nie są związane ze sprawami działu spadku i nie polegają sprawą spadkowym. Ksiądz w rozmowie ujawnił że opłacono sędziego aby wprowadzić fałszywe opinie psychiatryczne. Wytworzono trzy opinie psychiatryczne .

  1. Pierwszą opinię w więzieniu na Montelupich w Krakowie w celu wprowadzenia fałszywego księcia Lubomirskiego urodzonego w 1931 roku, absolwenta Uniwersytetu Jagielońskiego, pod mojego pradziadka zamordowanego w zamachu w Kruszynie w 1932 roku i połączono z moim pradziadkiem hrabią Stanisławem Tarnowskiem, rektorem tego Uniwersytetu, czyli zamordowanego ojca mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego zmarłego w 1999 roku w Starachowicach.

  2. Druga opinia na Montelupich w więzieniu wytworzona jako próba samobójcza dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, do podstawienia księcia Alfreda Radziwiłł którego samobójstwo upozorowano w 1939 roku, z powodu prawa jakie wytworzyli Niemcy , że osoba, która ma małżonka Niemca w tym wypadku żonę księżniczką niemiecką Ducką-Lubecką, musi podpisać volks listę albo iść do obozu koncentracyjnego. Osoba to wstawiła się za moim dziadkiem i wyjechała do Niemiec, jako żona Brunona Bochyńskiego zamienionego na Radziwiłł, a babcię wpisano jako Stanisławę Bochyńską aby wpisać takie dane na Urzędów przez Niemcy i dziadek którego wpisano jako ubył został zwolniony z więzienia na Firleju pod Radomiem, dziś już wiadomo, że do Pałacu w Bałtowie gdzie był później komisariat Milicji, a z Bałtowa przez Zamek Czocha do Niemiec przechodząc do Szwajcarii.

  3. Trzecia Opinia dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk została wytworzona przez szpital w Toruniu, w który podważył do Sądu arystokratyczne pochodzenie mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego nie badając mojego DNA carskiej rodziny, które już zostało potwierdzone w Rosji. Stało się to powodem i celem podstawienie moich wnuków, które są tego nieświadome i dlatego dorobiono sprawy skazujące do windykacji przez wytworzenie tytułu egzekucyjnego II K 164/11 podmieniony na II K 186/16 w Toruniu i powielany na inne miejscowości do kradzieży 100 milionów Euro w banku PKP BP na moim koncie Starachowicach i podstawiając za mnie Elżbietę z Torunia za żonę mojego męża do kradzieży i podmieniając przelewy i podmieniając przelewy na mosiądz do METRON SA na 100 milionów Euro na moim koncie pozorując sąsiadów za spadkobierców zamieniając Mariusza Słodkiewicza nieżyjącego na Mariusza Kołodzińskiego, który otrzymał 100 tysięcy złotych na mosiądz za i próbując zawłaszczyć 100 milionów euro z mojego konta przez podmianę przelewów przez Sąd w Toruniu i Kielcach a podstawiając sprawy sąsiadów na przyłącze wodne za spadkowe, aby pozorować spadkobierców po moich rodzicach, a co oznacza, nas zamierzano zabić i nasze rodziny dla 100 milionów euro, już rozparcelowanych na fałszywe udziały na moim mieszkaniu zamieniając na udziały potajemnie na firmach męża a męża skazując, aby podstawić inne linie pod partię PiS i dlatego zakupiono bank PKO BP i budynek wpisano jako Wydawnictwo 24, do kradzieży mojej twórczości i praw autorskich wynajmując dla Sądu Karnego w Starachowicach budynek zakupiony i wydzierżawiony dla Sądu Karnego wcześniej Banku PKO BP, od Wydawnictwa 24 , aby ukryć podmianę osób na kontach i że został zakupiony z moich pieniędzy i męża, a co miało być ukryte przez licytację w dniu 20 września 2016 roku mojego mieszkania z garażem i działkę na ul Bohaterów Westerplatte 1/1 wpisując moje siostrę Beatę Marię Idziak, która przekazała mi nieruchomości w jej części po naszych rodzicach, co nie uznał oficjalnie Sąd w Starachowicach w sprawie reprezentowania mojej siostry na sprawie obcych ludzi, ale list przekazano dla sąsiadki Heleny Surma do sprawy jej przyłącza wodnego. Powodem odmowy było brok Notarialnego potwierdzenia. Dlatego deklarowałam oddanie za mojego męża mienia po moich rodzicach za zwolnienia męża ze sprawy karnej SO Toruń II K 164/11 czyli zwolnienia z długu, oddając Oświadczeniem dla mojej siostry mojej części i oddając w jej imieniu na bazie Pełnomocnictwa Notarialnego, mienie w Starachowicach na rzecz skarbu Państwa , który zaskarżył męża , co spowodowało wytworzenie nowej sprawy pod śmierci moich rodziców jako windykacja Plus Bank a mnie z siostrą wpisując jako dłużniczki, mimo przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza majątku po naszych rodzicach zmarłych, tata w 2007 roku a mama w 2010 roku . Męża skazano i podstawiono w 1016 roku licytację mojego mieszkania jako KM 336/10 przez komornika, który wcześniej nie ujawnił tego, gdyż dorabiał fałszywe sprawy zlecone przez sąd w Starachowicach i dorobiono licytację obecnie czyli 1016 roku, aby skazać męża i ukryć moje poręczenie w celu zwolnienia mojego męża z długu 300 tysięcy, nie wiedząc , że mam 100 milinów Euro na moim koncie, gdyż miałam debet nie zdjęty a sąd w Starachowicach wstawił Helenę Surmę ze spadkobiercę po moich rodzicach, aby podstawić dla PiS jej wnuka Mariusza Słodkiewicza nie żyjącego do podstawienie Mariusza Kołodzińskiego do odbioru 100 milionów Euro z mojego konta pozorując ich za spadkobierców pod przelew mojego męża. Podstawiono dlatego mojego męża dane Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod zamordowanego psa Jerry, pod którego podstawiono również mojego nieżyjącego tatę inżyniera Józefa Ludwika Bochyńskiego, pozorując, że nasza rodzina już nie żyje a właścicielem depozytów i mojego konta w PKO BP, jest Skarb Państwa planując moje i męża morderstwo aby ukryć PiS, i Martę Kaczyńską podstawioną w miejsce mojej córki Marty Bochyńskiej która jest pannę, a po mojej tacie i mężu wstawiono spadkobierców na moje mieszkanie w Starachowicach i trzy nieruchomości , pozorując, że Skarb Państwa jest spadkobiercą po mojej rodzinie, jako nie żyjącej rodziny, planując morderstwo i wpisując już udziały na moim mieszkaniu i na firmach mojego męża co zamierzano ukryć przez Tarnów, który wykorzystał mojego syna pod pozorowania, że są spadkobiercami ,co jest oszustwem.

Oczekujemy poważnych propozycji od Urzędów Miasta, którzy będą dysponować legalną kwotą podatku około 30 milionów złotych w przypadku wyrażenia zgody na powyższą propozycję proszę kierować ofertę  na adres e-mail   jerzykazmierczyk@gmail.com

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s