ZAPLANOWANY ROZBIÓR POLSKI PRZEZ GMINĘ ŻYDOWSKĄ Z NOWEGO JORKU NA NASZYM PRYWATNYM MIENIU Z UDZIAŁEM KOŚCIOŁA

Szanowni Państwo,

Wysłałam Wniosek o sprostowanie danych na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1  w Starachowicach   e-mailem w celu szybkiego zablokowania sprzedaży mienia  jako KM 336/10 dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku wpisanej na moje mieszkanie garaż i grunt  w Starachowicach jako rozbiór Polski   już wydając Zakopane z udziałem Kościoła Katolickiego mającego moich dwoje dzieci z kradzież i planując wprowadzić Jedną Religię po kradzieży mojego mieszkania dla kradzieży  68 miliardów Euro  udziałów w Państwie Polskim mojego dziadka Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego/ Bocheńskiego,  nam należnych  na bazie Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego taty, oraz planując dokonać kradzieży 100 milionów euro na moim koncie bankowym w PKO BP w Starachowicach. Zamierzano ukryć kradzież przesuwając czas na moich rodziców i wstawiając w ich miejsce na nieruchomości w Starachowicach pod ich dane mnie z moim mężem Jerzym Kaźmierczyk  zamierzając nas zlikwidować do działu spadku na fabrykowane sprawy o zniesienie współwłasności oraz sprawy  obcych ludzi przyłączą wodnego przesunięcia bramy i drogi  itp. zamierzając to ukryć jako dział spadku sąsiadów w Sądzie apelacyjnym w Krakowie,  jako sprawa sporna wniesiona przez mojego męża jako wznowienie sprawy o sygnatura IIAK 67/16 do sprawy SO Kielce IIK207/07,  gdzie mąż zastrzegł przed naszym ślubem próbę kradzieży 64 miliardów euro, w tym czasie wycenionych udziałów mojego dziadka na kwotę 64 miliardów euro, za co został politycznie skazany. Obecnie po raz drugi skazany w  zakresie obejmującym wyrok wcześniejszy ponownie w Toruniu jako II K 164/11 i Tarnowie V GC 57/16  aby połączyć z moją wygraną sprawą  o SOF-ART Sp z o.o. prowadzoną na wiele sygnatur , co ułatwiło oszustwo,  gdyż  wykorzystano fakt , że zmieniłam nazwisko na panieńskie i wyszłam ponownie za mąż za Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, a sprawę finalnie wygrałam co ukryto prowadząc nielegalnie sprawy w sądach niższej instancji i łącząc bezprawnie  sprawę moją SOF-ART Sp. z o.o.  gdzie  wezwano bezprawnie zarząd  MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. do sprawy SOF-ART SP z o.o. jako 57.. czyli jako 57 w Tarnowie. Zarząd wpisano nie mojej spółki do SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając weksle podpisane przez Dariusza Pióreckiego z 2001 roku do PFRON,  w czasie gdy on już zmienił nazwisko, aby wielokrotnie je windykować, ukrywając skradzione pieniądze za nazwiskiem Dariusz Piórecki, za którego podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego i Kościół Katolicki, z fundacją kościelną na Wodę pani Marii Schtozmann obywatela honorowego w Starachowicach windykując nawet zdjęty licznik na wodę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1  w Starachowicach. Dlatego za Dariusza Pióreckiego już występował w sadzie  Ireneusz Wasilonek jako Ireneusz Utnicki  wstawiony na moje konto w Banku PEKAO SA bezprawnie podstawiając weksel SOF-ART Sp. z o.o. na program SEZAM w PFRON w Kielcach,  żyrowany przez mojego tatę i Ireneusza Utnickiego a zamieniony na miejsce mojej  pożyczki  Nowalijka  w PEKAO SA, gdzie byli moi rodzice żyrantami. Do sprawy bezprawnie  wpisano również pana Adama Solak, aby podstawić go za spadkobiercę na firmie mojej jako mojego syna Adama Pióreckiego i podstawiono w Tarnowie  wykorzystując inne sygnatury pana Stanisława Pikul jako spadkobiercę aby podstawić Gabrielę Pikul za matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej podstawiając księdza Jakuba Pióreckiego za ojca mojej wnuczki, co eliminowało mojego drugiego syna Jakuba Jana Pióreckiego magistra architekta i ktoś inny miał występować za niego jak jego ojciec został podmieniony  i za niego występuje szereg osób pozorując ojca i dziadka mojej wnuczki jako nierząd. W sprawie  sądowej już występują wówczas inne osoby pod jednym nazwiskiem lub imieniem i podając się za niego  jako niegodność PESEL . weksel został w taki sposób wielkokrotnie użyty przez PFRON , Starostwa i Wojewodów i obecnie zamierzając obciążyć kolejny raz za to moją rodzinę i mojego męża już bezprawnie ponownie skazano za 300 tysięcy złotych na fakturze, za pieniądze wypłacone z jego fundacji APEX STAR w Katowicach, która miała pomagać naszej rodzinie a wypłacono je dla obcej osoby Pawła Krzymowskiego, który ukradł milion złotych  i chciał ukryć to za moim oskarżeniem żądając miliona nawiązki ode mnie i podmieniając moje dane  jako Elżbieta z Torunia i określając w dodatku za żonę mojego męża, co jest naruszeniem dóbr osobistych i pomówieniem. Z pobranych pieniędzy Pawł Krzymowski wpłacił  300 tysięcy złotych w imieniu METRON na konto PPH APE Jerzy Kaźmierczyk  do Credit Suisse w Zurich w Szwajcarii , skąd zostały przesłane pieniądze 100 miliona pieniądze  na moje konto w Starachowicach w banku PKO BP, które zostały skradzione przez fałszywy krąg spadkobierców po mnie żyjącej zamierzając mnie i męża zamordować. Bezprawnie podał  pana Paweł Krzymowski,  że jest herbu Ślepowron, faktycznie należącego do Jana Bocheńskiego którego wstawiono jako mojego dziadka w Starachowicach pod trzy  tożsamości w tym wstawiono Jana Pawła II pod weksle mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na 50 milionów Euro,  pozorując, że papież miał dzieci  podstawiając Jakuba Pióreckiego pod Mariana Bochyńskiego zamienionego z Marii Bochyńskiej  wpisanej w miejsce mojej córki Marty panny bezdzietnej zamienionej na matkę Wiktorii Kornaszewskiej czyli jej brata córki z pierwszego małżeństwa Bochyńskiej, która dlatego miała wypadek i ponownie obecnie miała być okaleczona na mężczyznę Mariana, przez kościół katolicki dla podstawienia pod  Cystersów w Wąchocku, którzy wpisali się na moją hipotekę po moim dziadku Brunonie Bochyńskim, mimo,  że car wykupił dobra dobra starachowickie i Sławkowskie i Brodzkie, co zamierzono ukryć przez podstawienie księdza Jakuba Pióreckiego pod mojego syna,  pozorując za właściciela mojej własności jako spadkobiercę kościoła pozorując, że był właścicielem naszego mienia. i wpisując inne dzieci z gwałtu moich dzieci w celu  Rozbioru Polski, i kradzieży pieniędzy i moich nieruchomości wpisując kościół na mój dom jak niegdyś na  hipotekę mojego dziadka. Wykorzystano weksle z PFRON,  aby podstawić inne osoby i wpisać za mojego męża inną osobę i za mnie inną osobę, gdyż sprawy były toczone jeszcze przed naszym ślubem z  Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk a mnie wpisując jako Bożena Bochyńska  do  sprawy SOF-ART Sp z o.o. wpisując stary zarząd Marmoroc-Polska Sp. z o.o. gdzie nigdy nie występowałam , a co oznacza, że prowadzono sprawy nielegalnie przez byłe struktury UB,  aby  wpisać moje dane jako moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską zamienioną na Bożenę Bochyńską dla Invest Bank,  obecnie PLUS BANK , pozorując żonę mojego ojca i podstawiając Jadwigę Bochyńską podpisaną bezprawnie  pod Umową o laptop mojego taty, co jest  oszustwem, aby wykazać interes prawny do kradzieży naszego mienia przez byłe struktury obecnie znajdujące się w PiS robiąc sprawę  w Tarnowie i Warszawie.

Z poważaniem:
Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s