Wniosek o zwrot carskiego mienia z powodu likwidacji Skarbu Państwa w Polsce.

Starachowice 29.09.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Papież Franciszek

Wniosek o zwrot mienia mojej carskiej i książęcej rodziny od Rządu Polski, który wydał oświadczenie o likwidacji Skarbu Państwa co nakazuje zwrot mienia nam należnego nie podlegającego sprawom spadkowym, które jest w posiadaniu Skarbu Państwa co określił sędzia Wojciech Pruss i jest powagą rzeczy osądzonych w SO Toruń IIK 164/11.

Polska oddając Skarb Państwa oddała niepodległość jako Polis, z greckiego, oddanie garstce ludzi zwierzchnictwa nad wspólnotą pozostawiając znamiona Państwa i wstawiając Wspólnotę Mieszkaniową na moje mieszkanie w Starachowicach po moich rodzicach wykazując fałszywe dane osobowe przez Wodociągi , które miały złożyć zeznania przeciwko fabrykując notorycznie w tym celu dane osobowe. Wstawiono c w dokument na nasz adres obcą panią Helenę Surma pod adres ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 , aby pozorować, że mieszkanie jest miejscem sprzedania Polski tworząc POLIS przez Sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń, gdzie wykazano oszustwo, że my nie żyjemy a właścicielem naszego mienia jest Skarb Państwa, który obecnie jest likwidowanym, aby wstawić fałszywy krąg spadkobierców wykreowany przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku. Dlatego adres połączono jako oddanie mienia wykazując powiązanie z Pałacem w Białaczowie, gdzie podstawiono wnuczki moje z kradzieży na Pałac pod zmienionymi nazwiskami przez błędy pisarskie przez „zi” , aby wprowadzić pod windykacje fałszywe na wodę oraz błędy na przez „zi” i „a”, aby oskarżyć Niemcy czyli Kanclerze Niemiec jako Kaźmierczak, wpisując trzy daty śmierci mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego i podmianę sprawy spadkowej na inną przez wpisania długu Angeli Merkel jako siostry Jerzego Bochyńskiego z Katowic pozorując dług mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalon z Huty i zamieniając ją na Mazurek z domu w Starachowicach, aby zawłaszczyć jej prawdziwe dane z domu jako księżna Regina Anna Glińską, gdyż inaczej małżeństwo mojej mamy nie było by ważne według prawosławia i podstawiono Kanclerze Niemiec Angelę Merkel skarżąc nazwisko Kaźmierczak, aby tworzyć dług do wiecznej windykacji przez Żydów z Nowego Jorku. Dlatego podstawiono babcię Reginę Glińską jako Anielę Mazurek zamienioną na Angelę Merkel. Pod dane drugiej oficjalnej babci Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaska, zastępującą moją babcię księżną Marię Lubomirską podstawiono kupującą działkę na Nowowiejskiej w Starachowicach za spadkobiercę żydówkę Marię Daleszak wpisanej pod Marię Czaja, aby dokonać sprzedaży Polski dla Gminy Żydowskiej naliczając podatki dla mnie przy zabranym mieniu i pozorując, że nie było zabrane tajnie unieważniając sprzedaż przez Sąd w Starachowicach, nie zwracając mienia naliczając podatek od sprzedaży przez Urząd Skarbowy w Starachowicach, aby po licytacji drugiej nieruchomości nie wpisać naliczonych podatków ani zawłaszczonego mienia, dokonując wpisu podatków na mnie do 2014 roku, i opłat na śmieci na córkę Martę Bochyńską do 2015 roku, aby pozorować spadkobierców. Podstawiono już za córkę inne osoby i dorobiono długi w 2016 rok, aby oddać pobrać podatki za mienie oddanie dla fałszywych Lubomirskich mających moje dzieci i wnuki, które są zamieniane na Romanow i podstawiono dane dla Kanclerz Niemiec, aby wytworzyć roszczenie przeciwko Niemcom na tereny Hessen-Darmstadt, którymi zarządzali Rothschildowie, nie mający do nich praw, ale tworzą windykację na moich nieruchomościach do windykacji całego naszego mienia carskiego i książęcego podstawiając obecnie długi pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka zmarłego w 1999 roku czyli hrabiego Jana Tarnowskiego , który nie miał długu, ani jego żona a moja babcia Aniela Regina Mazurek z domu księżna Glińska, pod którą podstawiono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel do licytacji na podatek na śmierci jako 3.000,- złotych powiększony o majątek Glińskich i Romanow razem wzięty pozorując zwrot mienia dla nas, co jest oszustwem podstawiając inne osoby pod zasiedzenie Józefa i Marii Czaja jako NS 605/64 oraz podmieniono prawo własności mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka jako Ns 365/65 na zasiedzenie wykazane przez Urząd Skarbowy jako 72. Nie jest możliwe zasiedzenie w wymienionych latach, gdyż w 19.12.1962 roku była sprawa o dział spadku NS 313/61 co oznacza już nabycie praw majątkowych po rodzicach dziadka pod których podstawiono Gminę Żydowską, aby ukryć dział spadku we Francji na carskim mieniu podstawiając mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka pod Franciszka Glińskiego i Franciszka Bocheńskiego tworząc nieistniejący dług pozorując zwrot mienia. Działy spadku były robione cyklicznie i zniesienia współwłasności co obecnie jest powielane, aby zamienić sygnatury pierwotne NS 409/68 z 17 października oraz NS 73/65 z 11 marca co kryło sygnaturę NS 365/65, gdzie dziadka ukryto jako zasiedzenie, aby nie wykazać danych księżnej Radziwiłł i śmierci zagłodzonego ojca babci księcia Franciszka Glińskiego podstawiajć nowe pokolenie pod dane nazwiska jak Stefan Mazurek ulica Francuska 8/3 pozorując jako spadek z Maksalonem na ulicy Bohaterów Westerplatte 8/2 mimo zakupu przez Waldemara Maksalon jego mieszkania z działką od UM Starachowice.

Ukryto spłatę mieszkania przez rodziców na kwotę 3870, 00 złoty jako cena lokalu, gdyż garaż zakupili za gotówkę. Wydano decyzję o wykreśleniu długu przez US Starachowice do SR Starachowice pismo 12.10.2005 jako FnI3130/H/36/2005 jako wykreślenie z KW numer 34867, którą po geodezyjnych przeróbkach podmieniono na wcześniejszą i wpisano sąsiadów za spadkobierców, ukrywając zapłatę pełną zakupionego przez moich rodziców wspólnie na własność mieszkania, komórki, garażu na odrębną własność oraz działki w 2001 roku we współwłasności , a doszło do oszustwa, gdyż upozorowano, że sprawa zasiedzenia rodziny Maksalon z 2005 roku bez prawa własności, na własności mojej babci domu, które odziedziczyła jej córka a moja mama, to podstawienie pod spadek mojej babci Maksalonów do podmiany pod akta po śmierci mojej babci z 2003 roku zamieniony na 2005rok, który to przyjęła moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska, a co podmieniono na 2005 rok pod sprawę Maksalona. Celem było podstawienie pod mienie rodowe książęcej mojej i carskiej rodziny sąsiadów i służy i dlatego doszło do mistyfikacji i upozorowani, zniesienie współwłasności przez państwo Wojciecha i Izabeli Pokora, aby ukryć brak zakupu przez nich nieruchomości i dlatego zamienić na dział spadku na ul. Bohaterów Westerplatte 1, podstawiając sąsiadów jako działy spadku i kryjąc jako PLUS BANK jako dłużniczki w 2016 roku podmieniając spadek z dobrodziejstwem inwentarza, na bez dobrodziejstwa, i powracając sprawy aby podstawić windykacje przez Starostę Starachowickiego, na roszczenie z ponad 15 lat czyli już zamknięte dla PFRON i wstawiając akta z byłych zakończonych spraw nie dotyczących obecnego właściciela czyli obecnego mojej męża, a co oznacza podmianę danych przez wpisanie niezgodności PESEL, aby podmienić mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, na byłego męża za byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego, który zmienił nazwisko i podstawiając w to miejsce pana Jerzego Pióreckiego oraz pana Dariusza Dąbrowskiego, pod podmieniając mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, ponownie próbując bezprawnie windykować a kryjąc to za licytacją mojego mieszkania, gdyż wykazałam majątek dwóch dziadków, który rząd ukradł i prowadził windykacje na podatki do ukrycia kradzieży przez tworzone firmy na bazie kapitału dłużnego z udziałem Skarbu Państwa a obecnie oddając menie dla Gminy Żydowskiej oraz Zakonu Maltańskiego. Celem było podstawienie sprawy po mojej babci z 2003 roku na 2005 rok , aby podstawić pod działkę 29 sąsiadów i pana Waldemara Maksalon, który stworzył sprawę INs 956/09, co spowodowało celową śmierć mamy w 2010 roku, aby podstawić pod mienie Franciszka Jana Mazurka czyli prawdziwego hrabiego Jana Tarnowskiego, pod fałszywych Tarnowskich z Kanady, dorabiając w 2010 roku podatki na nieruchomość ul. Nad Kamienną 25 mojej babci, zamieniając na dziadka mimo, że dziadek zmarł w 1999 roku a nieruchomość była jego żony zmarłej w 2003 roku, co oznacza brak prawnych umocowań i przekroczenie prawa. Dorobiono czwartą datę śmierci mojego taty na 21.04.2006 rok aby podstawić dla pana Waldemara Maksalon pod nazwisko błędnie pisane dla mnie jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak w celu podmiany rodziny Romanow na książąt Glińskich a mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego zamieniono na Józefa Mazurek co jest widoczne w dokumentach UM Starachowice zgłoszonych do Prokuratury.

Dlatego wpisano na śmieci jako właściciel nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1/1 moją córkę Martę Bochyńską do 2015 roku, aby pozorować spadkobierców wstawiając już za córkę inne osoby jak Marta Kaczyńska, Anna Maślisz, podstawiona pod skradzioną moją córkę Annę Marię Piórecką, pod drugą córkę moją Martę Jadwigę Bochyńską wcześniej Piórecka, oraz Katarzynę Kaźmierczyk, aby przez nazwisko Kaźmierczyk przejść na windykację mienia w Niemczech książąt Radziwiłł i podstawić fikcyjne małżeństwo Jarosława Kaczyńskiego i jego siostrzenicy Marty Kaczyńskiej pod nazwisko Marta Kaźmierczak podstawiając paszporty dzieci Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do UBS AG w Szwajcarii z wycieczki do Czech, aby przejść przez Czechy. Celem jest wykazanie wspólnego DNA pod nazwiskiem Kaźmierczak jako rodziny Kanclerz Niemiec czyli Kaźmierczak i książąt Radziwiłł kryjąc to za podstawieniem pana Jarosława Kaczyńskiego na Pałac w Bałtowie oraz pod herb mojego dziadka RAWICZ co połączono z Galerią Kamienna jako parafia Kamienna wykazując akredytywy Campanies House dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z Anglii. Podstawiono program 500+, gdzie jest wstawiona Jadwiga Kaczyńska pod umowę mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, gdzie sfałszowano podpis mamy na Jadwiga i sprawę spadkową z 2007 roku powielono na 2016 pozorując , że tata żyje wstawiając PLUS BANK SA i Lindorff SA z Wrocławia, aby ukryć podmianę rodziny przez licytację nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1, aby przejść na prawa autorskie w celu kradzieży przez Urząd Miasta Starachowice dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku przez SR Toruń. Licytacja nieruchomości w 2016 roku wykazuje inne księgi wieczyste co oznacza oszustwo do wprowadzenia 30.000,- osób w tym na wniosek wierzycieli, gdzie wykazano jedynie 95,- złotych a na liście wydrukowanym widniało 3000,- złotych nie wykazane w tytule wykonawczym jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak Nr W15/403/2014 (245754) pismem EA/721-3474/14/W/KE tytuł wykonawczy 15/403/2014 natomiast drugi tytuł jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena jako tytuł W15/715/2014/2014(247618) pismo EA/721-4152/14/WEZW/M z 15.07.2014 odebrane w 2016 roku tytuł W15/715/2014 na kwotę 96,- PLN oraz pismo z 5.11. 2015 jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk OB2/7012-60-1/15 dotyczy wezwania OB2/7012-60/15 gdzie wykazano akt notarialny do sprzedaży powołując się na sprawę spadkową INs 67/08 z dnia 31.08.2008 jako zmarłym 31.03.2008 zamiast 21.04.2007 roku co połączono błędem z windykacją na wodę dorobioną przez Helenę Surma wpisując wspólnotę Mieszkaniową jako adres moich rodziców 27.09.06 EI-11614/06 wpisując Helenę Surma na moje mieszkanie numer 1/1 a mojego tatę Józefa Bochyńskiego na 1/A oraz pismem 18.11.2002 z PWiK jako CZ9212/02, gdzie wykazano całą nieruchomość numer 1 co ma odniesie do pisma z SR Starachowice na kopercie INs 395/10 , gdzie wpisano przy Bohaterów Westerplatte 1 do nazwiska Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk odnosząc się do sygnatury, że ma wiele postanowień co oznacza podstawienie wielu spadkobierców po mojej mamie zamienionej na tatę.

Dlatego wykorzystano moje Oświadczenie do SO Toruń IIK 164/11 w moim i siostry imieniu z dnia 06.2013 Repertorium „A” Nr 4342/2013 powielone na 4343/2013 jako zgodność podpisu. Celem było powielenie moich danych osobowych. Spowodowało to upozorowanie zagubienia dokumentu w SO Toruń IIK 164/11, który użyto w SR Toruń i wytworzono sprawę spadkową fikcyjną bez dobrodziejstwa inwentarza na 2010 rok aby odnieść się do śmierci państwa Kaczyńskich łącząc z moją mamą i podstawiając dług upozorowany dla mojego taty zmarłego w 2007 roku tworząc sprawę Km 336/10 z licytacją 20.09.2016 roku przy jednoczesnym umorzeniu egzekucji w całości jako sygnatura Km 72/15 Skarb Państwa IC 775/14, k.dł.01/2015/00024 o wartości kosztów sądowych jako wydatki gotówkowe 14,- złote 64 grosze jako pokrycie przez Skarb Państwa licytując drugą nieruchomość pozorując inną rodzinę i dzieląc jako udział około 6,- tysięcy w nieruchomości wartości 3,- miliony złotych co połączono z mapami wojskowymi stosowanymi w energetyce, aby połączyć z windykacją na wodę i Fundacją Zaopatrzeni Wsi w Wodę jako fundacją kościelną windykując Fundację APEX-STAR w Katowicach w Sądzie na ulicy Francuskiej.

Polska została sprzedana przez PiS , który oddał suwerenność na rzecz Gminy Żydowskiej ukrywając to przez przybranie polskich nazwisk szlacheckich, Lubomirskich, Glińskich czyli mojej rodziny dlatego padła decyzja likwidacji Skarbu Państwa, aby oddać polską ziemię i mienie tworząc tzw. Polis państwo greckie zwane miastem państwem , które stanowiło wspólnotę obywateli , w której wszelkie istotne decyzje były podejmowane przez zgromadzenie ludności; członków wspólnoty łączyły interesy, ekonomiczne i polityczne, kulturalne, religijne; poza obrębem wspólnoty znajdowała się ludność niewolna oraz cudzoziemcy stale zamieszkujący Polis; praw politycznych były pozbawione także kobiety; w zależności od liczby obywateli i kryterium przynależności do wspólnoty wyodrębnia się różne formy rządów w Polis: Oligarchię, czyli rządy niewielu (gr. Oligoi) i demokrację , czyli rządy ludu (gr. Demos) – Encyklopedia PWN.

Oznacza to, że Gmina Żydowska przejmując Polskę narzuci swoje wierzenia w tym wypadku jedną religię w celu zniszczenia państwa narodowego i historii Polski, którą sfałszowano dokonując rozbioru Polski przez Zakon Maltański i Gminę Żydowską. Oznacza to, że Polacy nie będą mieli żadnych praw jako niewolnicy , gdyż Gmina Żydowska posługuje się skradzionym naszym mieniem wykazując swoje prawa przy pomocy skradzionych moich dzieci ich gwałtu co oznacza plan modowania dzieci do działów spadku do pobierania pieniędzy. Dzieci ukryto w Kościele katolickim jako ksiądz i siostra zakonna tworząc nacisk polityczny i pozorując monarchię dziedziczną w Kościele co ogłoszono w Radio Maryja. Dlatego sędzia w Toruniu zrobił z męża złodziejaszka przez wykorzystanie sfabrykowanego dokumentu przez prokuratura Jerzego Krystynieckiego IDs.2041/08/D z 8.05.2008 dotyczące faktury 127/09/08 czyli z września co stoi w sprzeczności, który podmienił firmę PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk na PPH APE którą skarży Jerzy Kaźmierczyk co jest absurdem, ale podstawiono Jerzego Bochyńskiego jako Kaźmierczak i wstawiono na Pałac w Starachowicach. Dokonano odpowiedzi sędziego na moje odwołanie od licytacji 20.09.2016 roku na fałszywe dokumenty i skończone sprawy spadkowe, odpowiadając po terminie 21.09.2016 roku odmownie aby wytworzyć roszczenie na Józef Bochyński pozorując, że tata żyje i zamieniając na mamę. Sędzia nie uwzględnił przejęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, aby przejść jako dług w celu ukrycia wstawienia tworzonych podatków bezprawnie na mojego dziadka i babcię, którzy nie mieli długu i podstawienia fałszywych braci Tarnowskich na mienie pod licytację ziem Romanow, Glińskich i Tarnowskich i Lubomirskich. W tym celu upozorowano, ze dziadek żyje 10 lat po śmierci tworząc podatek w Urzędzie Miasta Starachowice i podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego jako Jana Bocheńskiego planując zlicytować nieruchomość Nad Kamienną 25, którą już wydano Waldemarowi Maksalon, który nie zapłacił 50.000,- gdyż nie był nadal właścicielem , ale pracuje dla Gminy Żydowskiej, co oznacza, że posiada dokumenty z morderstwa wujka Marian Bochyńskiego, którego sąd włączył do sprawy Waldemara Maksalon o zasiedzenie zamienione na dział spadku po moim dziadku oraz obecnie po mnie i mężu wstawiając Zuzannę za spadkobiercę co połączono INS 395/10 oraz Km 336/10 i ukrytym w SO Toruń IIK 164/11 moim Oświadczeniem o przekazaniu nieruchomości za męża a kryjąc to przez sygnatury administracji jako Adm.051-10/16 SR Starachowice 9.06.2016 w stosunku do komornika, gdzie dorobiono potajemnie akta kryminalne w celu zamiany naszej Carskiej Rodziny na Żydów czyli Waldemara Maksalon. Połączenie takie spraw i fałszywych zeznań w sprawie SO Toruń IIK 164/11 spowodowało ukrycie przelewu 100.000.000,- EUR z Credit Suisse do PKO BP SA na moje konto w Starachowicach, gdzie obecnie umieszczono SR Starachowice co połączono z SR Toruń jako drugi wydział karny i wykorzystano zniesienie współwłasności jako wykaz zmian gruntowych numer 2084-85/2009 z dnia 16.10.2009 podpisany z upoważnienia starosty mgr inż. Urszula Kielan, gdzie mgr inż. Jan Andrzejewski geodeta uprawniony zezwolenie numer 1270 we wrześniu 2009 roku wykonał z jego firmą GEO TOP usługi geodezyjne w tym mapę wpisując mamę i tatę po śmierci taty w 2007 roku i podstawił sąsiadów za spadkobierców co spowodowało wpisanie Gibalska Danuta Małgorzata i jej rodziców Marian i Irena jako Romanow. W to miejsce podstawiono Danutę Wałęsa pod Lecha Pilarskiego zamienionego na Lecha Kaczyńskiego zamienionego na Lecha Wałęsę. Wpisano Helenę Surma córkę Józefa i Agnieszki podstawionej pod matkę Wiktorii Kornaszewskiej , następnie mojego tatę za jej ojca wykorzystując błędy w PWiK i protokół z 29.09.2003 roku w sprawie budowy kanału sanitarnego na ulicy Pasternik, gdzie wpisano Bochyńska Filomena zamieszkała Starachowice ulicę Nad Kamienną 25 spadkobierca po Anieli Mazurek, gdzie inwestorem była Gmina Starachowice reprezentowana przez Danutę Kozera podstawioną pod Danuta Wałęsa oraz Elżbieta Sokół pod prokuratora Sokół zamieniając obecnie moje dane jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, gdyż pod prawdziwymi danymi uśmiercono mnie i męża w sprawie SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania Rodziny Carskiej i podstawiono za spadkobiercę Zuzannę Maksalon.

Dlatego wykorzystano pokwitowania sądowe , gdzie przyjęcie spadku zamieniono na dział spadku zgodny nie wpisując numer a jedynie INs oraz kwotę 300,- PLN z dnia 24.05.2010 rok jako Nad Kamienną 25 numer konta 2925/2010/B/AA1 z czego 250, PLN zostało zwrócone jako nadpłata.

Z tego powodu upozorowano dział spadku, którego nie było i ukryto pod drugą sygnaturą INs 395/10 umarzając koszty, gdyż stworzono fikcję, że nie żyjemy. Spowodowało to uznanie przez sędziego Wojciecha Pruss mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i naszą rodzinę za nieżyjącą po której spadkobiercą jest Skarb Państwa, który jest likwidowany , aby nasze mienie rozgrabić i oddać Gminie Żydowskiej obciążając Niemcy i Zakon Maltański, przez podmianę nazwiska męża Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak w celu podstawienia Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic brata Angeli Merkel z jednej matki oddając mienie nasze dla fałszywego kręgu spadkobierców, a mnie obciążając podatkami za nieuznaną sprzedaż nieruchomości na ulicy Nowowiejska blokując dostęp do Dz.Kw.4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 wpisując podatek z odsetkami na około 11.000,- PLN oraz windykując córkę Martę Bochyńską na śmieci na Bohaterów Westerplatte 1/1, aby pozorować, że jest spadkobiercą po mnie i mężu Jerzym Kaźmierczyk. Dlatego nie wykazano kwoty podatku wyliczonego przez Urząd Skarbowy oraz kwoty długu na śmieci do komornika w sprawie licytacji Bohaterów Westerplatte 1 jako Km 336/10, aby przejść na podatki na całe mienie carskie i podstawić do windykacji córkę Martę Bochyńską , mojego syna Jakuba Pióreckiego pod mojego teścia i jego córkę. Teścia zamieniono na mojego dziadka dorabiając sygnaturę INs 956/09 i podstawiając podatek około 3.000,- PLN po śmierci babci na dziadka 10 lat po śmierci zamieniając na podatek dla mnie również nie wykazany do komornika, aby wytworzyć pozór, że nie posiadaliśmy mienia w celu ukrycia oszustwa Skarbu Państwa, który podstawił PiS jako arystokratów pod moje mienie wysługując się Martą Kaczyńską za którą podstawiono mec. Martę Sztachelską, która jako obrońca działała na szkodę mojego męża podzielając pogląd prokuratora Wilczyńskiego, który twierdził, że mąż zawłaszczył 300.000,- PLN na mosiądz jako należność Skarbu Państwa, podstawiając Bohdan Żakiewicz jako skarżącego w imieniu państwa co oznacza, że zaplanowano zlikwidowanie Skarbu Państwa i oddanie naszego mienia wpisując, że rodzina carska nie żyje określając właścicielem mienia carskiego, że jest Skarb Państwa co oznacza, że przywłaszczył również fundację mojego męża APEX- STAR od 2004 roku oraz moje pieniądze na koncie bankowym przesłane z CREDIT SUISSE, aby ukryć się za naszymi prawdziwymi pieniędzmi. Sądy tajnie wyprowadziły kradzione mienie naszej rodziny przez ART -B jako oscylator wykorzystując do ukrycia weksel mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wykorzystywany przez rząd co ukryto jako windykacja na moim mieszkaniu po rodzicach. Upozorowano, że ja i mąż nie żyjemy już w 2004 roku w celu wykazania źródło pochodzenia pieniędzy 50.000.000,- EUR jako działu spadku, które przekazano do fundacji APEX-STAR i podstawiono kościelną Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stoltzman honorowego obywatela Starachowic oraz wyprowadzono na PFRON pod nazwiskiem Kaźmierczak. Opłacono mieszkańców i firmy współpracujące z tych pieniędzy, aby ukryć kradzież co powoduje, że nie mieliśmy żadnych długów co określił Marian Litwinowicz do Pawła Krzymowskiego a co ukrył sędzia Wojciech Pruss w zeznaniach Pawła Krzymowskiego. Z Fundacji APEX-STAR z Katowic została wypłacona faktura proforma 2,6 miliona PLN na dostawy mosiądzu z Katowic dla pana Pawła Krzymowskiego , który przekazał jedynie 300,- tysięcy PLN na konto w Szwajcarii do Credit Suisse dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z którego dokonano przelewu 100,000,- PLN dla Mariusza Kołodzińskiego co zamieniono na drugi przelew podpisany przez nas jako zlecenie dla UBS AG w Zurychu przelania 100.000.000,- EUR na konto w PKO BP SA w Starachowicach na dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z depozytów dziadka Brunona Bochyńskiego w Szwajcarii w 2011 roku. Drugi dokument decyzji przelania pieniędzy do Polski w 2011 roku kwoty sto milionów EUR był podpisany przeze mnie i męża czyli dwie osoby co spowodowało powielenie danych męża w sprawie SO Toruń IIK 164/11 jako dwie osoby Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co połączono z licytacją Km 336/11 i sprawą Ko 336/13 jako zamiany kobiety na mężczyznę co skutkować miało podstawieniem pod dane Dariusz Kaźmierczak pani Angeli Merkel siostry z jednej matki Jerzego Brunona Bochyńskiego podstawionych pod dane Dariusz Piórecki za którego podstawiono jako spadkobiercę papieża Franciszka na zawłaszczonych papierach udziałowych w Skarbie Państwa po morderstwie Mariana Bochyńskiego w ubiegłym wieku i dokumenty Pałacu w Kruszynie z 1932 roku po zamachu na moją babcię księżną Marię Bochyńską z domu Lubomirska i jej ojca księcia Stanisława Lubomirskiego i jego żonę Różę, gdzie Adolf Hitler podawał do chrztu z Ewą Braun mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego syna Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej. Po tym fakcie papież błogosławił Adolfa Hitlera i został otworzony system bankowy Szwajcarii dla Niemiec.

Z tego powodu podmieniane jest moje nazwisko Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczak wykazując jedną rodzinę w celu obciążenia Zakonu Maltańskiego i Papieża, którego podstawiono jako opiekuna dla mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej wstawionej jako spadkobierca po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w celu zasilania APE UMWELTTECHNIK AG i fundacji APEX-STAR skąd przez zastosowanie oscylatora ART-B wyprowadzane są pieniądze przez wielokrotne windykacje bez odpisywania długu, gdyż uśmiercono nas w systemie bankowym już w 2004 roku co spowodowało, że sędzia Wojciech Pruss uznał 300.000,- PLN z kwoty 1.000.000,- PLN z Fundacji APEX-STAR w Katowicach, które otrzymał Paweł Krzymowski, że są własnością Skarbu Państwa jako spadkobiercy po osobach nieżyjących.

Aby otrzymać pieniądze z fundacji męża Jerzego Kaźmierczyk pan Paweł Krzymowski musiał wykazać, że jest rodziną i posłużył się herbem Ślepowron co zamierzano ukryć przez sprawę SR Toruń IIK 467/15 jako sprawę z SR Starachowice IC 178/15 jako eksmisja przez Waldemara Maksalon podstawionego za opiekuna wnuczki Zuzanny Maksalon podstawionej jako spadkobierca po Jerzy Kaźmierczyk zamienionym przez sprawę SR Kielce IIIK 131/11 i IXK 131/11 na Dariusz Piórecki co bezprawnie włączono do SO Toruń IIK 164/11, gdyż sprawy były tajnie prowadzono do wykorzystania weksla SOF-ART Sp. z o.o. z PFRON i ukryto fakt wygrania sprawy w instancji wyższej jako SO Kielce IXKa 280/12, gdzie sędzia SSO Tomasz Nowak określił, że pani Ewa Domagała sędzina Sądu Rejonowego nie ma uprawnień do prowadzenia sprawy w instancji Sądu Okręgowego. Sygnatury SR Kielce IIIK 131/11 i IXK131/11 zostały użyte do finansowania programu 500+ z TU Uniqa, aby odnieść się do mojego zobowiązania 500 złotych miesięcznie , które stało się bezzasadne, gdyż wygrałam sprawę sądową w instancji wyższej, gdzie wyjaśniłam majątek moich dziadków co spowodowało podmianę mojej rodziny czego dowodem jest sprawa Km 336/10 działka KI1H/00048286/9, aby ukryć kradzież 10.000.000,- PLN w Końskich i podstawić zamierzano Starostwo Powiatowe jako odmowę umorzenia należności 26.02.2016 już umorzonych spraw i wygranej sprawy finalnie oraz licytacji nieruchomości na rzecz PFRON sygnatura akt IIKM452/06 przeciwko dłużnikowi SOF-ART Sp. z o.o. umorzenie, które było prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego SR Warszawa Śródmieście z dnia 31.01.2006 w sprawie sygnatura VI Nc 203/06 z wniosku PFRON. Obecnie nastąpiła próba podstawienia sprawy TU Uniqa , aby mnie oskarżyć potajemnie, gdyż TU Uniqa jest udziałowcem Banku Raiffeisen Polbank, gdzie podmieniono moje dane z Bochyńskiej z domu na Mazurek z domu , aby ukryć zakup banku z naszych depozytów. Obecna licytacja Km 336/10 w 2016 roku miała ukryć wyprowadzenie pieniędzy z naszych depozytów przez PFRON.

Należy zaznaczyć, że Jerzy Kaźmierczyk zakupił spółkę SOF-ART Sp. z o.o. w 2003 roku i sfabrykowano dane na Jerzy Piórecki co powielono na Misi w Marly w Szwajcarii na Jerzy Lubomirski i Jan Lubomirski i takie osoby wysłano do Pałacu w Trojanowicach w celu użycia weksla SOF-ART Sp. z o.o. z 2001 roku do PFRON do wielokrotnej windykacji do zamiany Dariusz Pióreckiego na Dariusza Dąbrowskiego jako Bochyńskiego przez wpisanie dla Adama Kornaszewskiego rodziców Dariusza i Bożeny Bochyńska przez Urząd Miasta podmieniając dla Dariusza Pióreckiego ojca na Roberta, aby podstawić Roberta Mazurek i zamienić mojego tatę za dziadka co spowodowało podstawienie Fundacji Kolejek Wąskotorowych pod windykację Fundacji APEX-STAR i wybudowanie Willi Rosochacz przez starostę, który zawłaszczył teren spółki SOF-ART Sp. z o.o. pozorując w 2007 roku licytacje komorniczą za 78,- tysięcy złotych majątku 6,- milionów PLN i budując z kradzionych pieniędzy Willę Rosochacz za około 5-10 milionów złotych podstawiając starostę za mojego małżonka.

SR Starachowice w 2006 roku wyznaczył zarządcę nieruchomości na SOF-ART Sp. z o.o. czyli pana Przygodę, który nie zwrócił mienia ale wprowadził fałszywy krąg spadkobierców podstawionych pod spółki męża Jerzego Kaźmierczyk i Fundację APEX-STAR w Katowicach co połączono z Campanies House w Anglii i wystawionymi akredytywami, gdzie podstawiono inne osoby wprowadzając do spółek niezgodność PESEL i powielając spółkę na różne adresy wypisując ludziom recepty do aptek jako zapłata.

Działania takie ukryto przez podmianę zarządu spółki SOF-ART Sp. z o.o wprowadzając w miejsce wiceprezesa Piotra Główki szwagra Piotra Idziak z Katowic natomiast Wiolettę Wiatrowską mającą 3% udziałów w SOF-ART Sp. z o.o. zamieniono na dane Bożena Elżbieta Piórecka i podstawiono dokument z 2002 roku jako 20% udziałów wstawiając moją siostrę Beatę Marię Idziak wówczas z Katowic obecnie z Irlandii co zamieniono dalej na Marka Kleina mającego dziecko z Anną Marią Piórecką, którą skradziono po urodzeniu w Starachowicach i obecnie jest zakonnicą w Kościele katolickim co ukryto przez podstawienie Marka Katzer z Warszawy.

Natomiast 97 udziałów SOF-ART Sp. z o.o. należące do Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniono na udział 80% podkładając dawne dokumenty wstawiając dane Dariusz Piórecki, którego uśmiercono i podstawiono Jerzy Piórecki pozorując małżeństwo z Anną Marią Piórecką co spowodowało wstawienie Zuzanny Maksalon drugiej córki Anny Marii Pióreckiej za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk do sprawy SO Kielce IC 2627/10, którą włączono do sprawy INs 716/10 na którą powołano się w sprawie INs 395/10, co połączono z Km 336/10 oraz Ko 336/13 co połączono z SO Toruń IIK 164/11 i Oświadczeniem o przekazaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za zwolnienie męża co spowodowało ukrycie dokumentu i wykorzystanie tajnie do kradzieży nieruchomości bez odliczenia kwoty 300.000,- PLN co wykazuje, że roszczenie Skarbu Państwa w SO Toruń IIK 164/11 było fikcją opartą na uznaniu nas za zmarłych i zawłaszczeniu mienia naszej rodziny i firm męża Jerzego Kaźmierczyk i skazano ponownie męża, aby wytworzyć roszczenie do kradzieży carskich depozytów Podstawiono Małgorzatę Danutę Gibalską pod Małgorzatę Pol wstawioną pod mec. Małgorzatę Witek, aby przejść na sklepy meblowe podstawione jako udziały na SOF-ART Sp. z o.o. zamienione na udziału na mieszkaniu na Bohaterów Westerplatte 1 do wstawienia fałszywego kręgu spadkobierców do Szwajcarii wpisując Wiesławę Główkę jako Wiesławę Kosiarską pracownika SR Starachowice przez SO Toruń IIK 164/11, gdzie wyrok skazujący dla męża zamieniono na tytuł wykonawczy do weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na miliard EUR na który nie wyraziliśmy zgody do przelewu do Polski, gdyż nie uzyskaliśmy dostępu do pierwszego przelewu 100.000.000,- EUR z których zakupiono budynek PKO BP SA i podstawiono na miejsce , gdzie dokonano przelewu Sąd Karny w Starachowicach w celu ukrycia kradzieży pieniędzy podstawiając Wydawnictwo 24 i panią Żyła jako przesunięcie bramy na Bohaterów Westerplatte 1 do zawłaszczenia 8.000.000,- PLN z dokonanego przelewu 100.000.000,- EUR na zakup budynku wynajętego dla sądu w Starachowicach.

Weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk został przekazany do Banku Technologii Sp. z o.o. , który bezprawnie go wypełnił w 2008 roku do umowy, gdzie wnosiła zabezpieczenie również firma naftowa z Kazachstanu na 50,-milionów w Landes Bank w Niemczech i weksel znajdował się w rękach Lecha Kaczyńskiego , który podpisał się na umowie jako Araon La Pazz., który został zamordowany z małżonką jako para prezydencka w celu podmiany rodziny carskiej na żydowską, aby zawłaszczyć skradzione udziały Skarbu Państwa naszej carskiej rodziny dla Gminy Żydowskiej, która się nimi posłużyła odbierając tereny w Zakopanym należące do mojej babci księżnej Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku, gdzie również obecnie posłużono się skradzionymi dokumentami do sprzedaży Pałacu w Kruszynie dla osoby z Nowego Jorku co wykazuje zamachowca, który zlecił zniszczenie samolotu w Smoleńsku, gdyż jego celem było zamordowanie jedynie Marii Kaczyńskiej podstawionej pod Marię Krasuską z domu Wołek z męża księżna Maria Radziwiłł, która została podstawiona pod hrabinę Marię Tarnowską czyli moją mamę Filomena Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek wstawioną pod Marię Bochyńską z domu Lubomirską za którą wstawiono Marię Żakiewicz i oddano Pałac Paderewskiego w celu cyklicznego zadłużania pałacu i pobierania obrazów i złota do jego oddłużania z carskich depozytów w USA w Banku Rezerw Federalnych oraz w Szwajcarii w banku UBS AG.

Lecha Kaczyńskiego podstawiono pod Lecha Pilarskiego w SO Toruń IIK 164/11 i podstawiono dane Lecha Wałęsy, gdyż jest jedynym prezydentem Polski, który otrzymał szlachectwo z rąk króla Szwecji, który skierował również zapytanie pod naszym adresem z powodu posłużenia się herbami naszej rodziny w 2003 roku. Z tego powodu podstawiono papieża Franciszka pod dane Dariusz Piórecki w celu pozorowania małżeństwa z Angelą Merkel podstawioną pod dane mojej babci Anieli Reginy Mazurek czyli księżnej Reginy Glińskiej na której dane osobowe oddano Pałac w Starachowicach podstawiając w 1999 roku dane Katarzyna Krakowiak czyli Katarzyny Radziwiłł w Starachowicach pod rozwód w Ostrowcu Świętokrzyskim Katarzyny Kaźmierczyk z Jerzym Kaźmierczyk jako podział majątku przy rozwodzie jako oddanie Zakładów Starachowicach FSC STARA SA dla Sobiesława Zasady za kwotę 30,- milionów złotych co ukryto przez kolejne działy spadku jako spółka Bus Man Sp. z o.o. za kwotę 70,- milionów złotych.

Działania Gminy Żydowskiej w 2006 roku doprowadziły do podstawienia Anny Marii Pióreckiej za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk w firmie APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii i Fundacji APEX-STAR oraz wstawiono papieża Benedykta XVI jako opiekuna, która poparł działania Gminy Żydowskiej do odzyskania udziałów w Skarbie Państwa w wysokości 64,- miliardy USD pochodzące z kradzieży w Starachowicach po zatruciu Mariana Bochyńskiego , który trzymał dokumenty dziadka Brunona Bochyńskiego oraz Zakon Maltański ujawnił dokumenty z Pałacu w Kruszynie z zamachu w 1932 roku, gdzie Adolf Hitler i Ewa Braun podali mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicz Aleksego Romanow do chrztu po czym uzyskał błogosławieństwo papieża. Premier Kazimierz Marcinkiewicz zgodził się na wypłatę roszczeń z powodu wykazania DNA carskiego przez moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką przez Zakon Maltański przy poparciu papieża Benedykta XVI. Działanie takie spowodowało aresztowanie męża Jerzego Kaźmierczyk na wniosek Czesława Daleszak, Arkadiusza Durlej i Artura Dąbrowskiego i skazanie męża w SO Kielce IIIK 207/07, gdzie dobrowolnie przyznał się do winy, gdyż był uśmiercony w systemie bankowym i sprawa była działem spadku, gdzie windykowano spłacone należności przez Zakon Maltański. Obecne przywrócenie sprawy SO Kielce IIIK 207/07 w SA Kraków IIAK 67/16 próbowano zamienić na dział spadku po moim ojcu Józefie Bochyńskim , gdyż mnie i męża uśmiercono w SO Kielce IC 2627/10 i zamieniono męża na dane taty Józefa Ludwika Bochyńskiego i mnie na mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, aby zamienić sąsiadów na spadkobierców jako windykacja Km 336/10 w 2016 roku do kradzieży przesłanych w 2011 roku 100.000.000,- EUR ( sto milionów) powiększonych przez windykacje weksla jako wyroku SO Toruń IIK 164/11 na 1.000.000.0000,- EUR (miliard) i zakup PKO BP SA przez Credit Suisse w Szwajcarii.

Wykorzystano szanowaną rodzinę Bernatowicz w Starachowicach niszcząc ich godność przez skazanie prezydenta miasta Bernatowicza w celu podmiany jako dług dla jego żony wykorzystując drugie imię Ewa do podmiany na Bożena w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie się urodziłam a kończyła wydział lekarski w Białymstoku czyli tam , gdzie ja mieszkałam. W miejscu Pałacu Branickiego znajduje się Akademia Medyczna co spowodowało podmianę Jolanty Kręckiej pracownika na część etatu w SOF-ART Sp. z o.o. na doktor Jolantę Bernatowicz ordynatora oddziału zakaźnego, która kandydowała do Rady Miasta w jednym czasie, gdy mój tata kandydował do Rady Powiatu.

Kolejnym celem w SO Toruń IIK 164/11 była zamiana Jerzego Kaźmierczyk z powodu uśmiercenia w systemie na Jerzego Brunona Bochyńskiego, którego nazwisko prawdziwe to Kaźmierczak i tak wykreowano wyrok na dwie osoby jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak, aby połączyć to roszczenie dla Kanclerz Niemiec jako roszczenie podatku jako mojej babci po jej śmierci co połączono przez akta medyczne z ucięciem nogi dla odlewnika Feliksa Maksalon ojca Waldemara Maksalon zamienionego na prawnika Feliksa Bochyńskiego w celu podstawienia Jerzego Brunona Bochyńskiego, któremu odjęto nogę pozorując rodzinę Waldemara Maksalon w celu wykazania przez jego oficjalną wnuczkę Zuzannę Maksalon DNA carskiej rodziny do banku wpisując 33.306,26 złotych fikcyjnego długu Lindorff SA od PLUS BANK SA w 2016 jako dług Józefa Bochyńskiego, który nie żyje od 2007 roku. Sędzia Wojciech Pruss, który dokonał kradzieży naszego mienia określił, że aby być arystokratą trzeba mieć pieniądze przy jednoczesnym zamiarze finalnie oskarżenia papieża Franciszka oraz Angeli Merkel dla których wytworzył akta kryminalne w celu oddania mienia Żydom planującym oskarżyć papieża Franciszka i Kanclerz Niemiec Angelę Merkel, którzy podali się za spadkobierców.

Windykację KMS 72/15 umorzono , gdyż podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka zamieniając go na teścia jako grunty orne zamieniając sady, odwracając moje nazwisko, aby wystąpiło nazwisko Kaźmierczyk jako Kaźmierczak, a dziadka żonę Anielę Mazurek podstawiono jako Angelę Kaźmierczak na ulicy Nowowiejskiej, gdzie akt notarialny zakupu zamieniono na dział spadku po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim zamieniając datę śmierci 21.04.2007 na 31.03.2008 i płacąc za działkę z pieniędzy fundacji APEX-STAR jedynie 30.000,- PLN czyli pieniędzy męża Jerzego Kaźmierczyk przez Czesława Daleszak, który miał zlecenie usługi finansowej do skupienia naszych zobowiązań z naszych uruchomionych depozytów co zamienił na zawłaszczenie naszego mienia przez Zakon Maltański i Starostę Starachowickiego, który odmówił umorzenia umorzonych długów SOF-ART Sp. z o.o. prowadzać sprawę ponownie po 15 latach 26.02.2016 PS.8312.5.31.2015.

Zamiana mnie na mamę i męża na tatę spowodowała podstawienie w ING Bank Śląski w Katowicach pod konto moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich sędziny Barbary i Jerzego Bochyńskich jako Barbary i Jerzego Kaźmierczak rodziny Kanclerz Niemiec Angeli Merkel co miało skutkować ich oskarżeniem po zamordowaniu mnie i męża jako oskarżeniem rodziny Adolfa Hitlera w tym papieża Franciszka współpracującego z wojskiem w celu zawłaszczenia carskich depozytów przez Gminę Żydowską, która zamierzała oskarżyć Zakon Maltański i papieża Franciszka po wymordowaniu carskiej rodziny wykazując , że chrześcijaństwo nie spełnia wymagań nowoczesnego świata wprowadzając jedną religię jako islamu, który zamierzano zmodyfikować.

Wprowadzeniem zasad Polis jest brak odpowiedzi od prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który już wprowadził zasady lekceważenia kobiet mając w posiadaniu skradzione nam mienie, które oddaje bezprawnie w ręce Gminy Żydowskiej i Zakonu Maltańskiego obciążając nas podatkami od zagrabionego mienia i licytując w tym celu mieszkanie, aby ukryć kradzieże i wprowadzenie Żydów pod polskimi nazwiskami co jest sprzeczne z zapisani dziadka do banku czyli zakazu sprzedaży ziemi polskiej cudzoziemcom a szczególnie Żydom pod rygorem zwrotu co oznacza konieczność natychmiastowego zwrotu naszego mienia. Działania gminy żydowskiej zmierzały do oszukania kościoła i papieża przez wojsko, gdyż zostaną ocalone osoby mówiące prawdę i mające dobre zamiary. Towarzystwo Przyjaciół Starachowic wprowadziło oszustwo przez sprawę Ns 580/09 do KW 19709 co oznacza wprowadzenie zmarłego ojca aby podmienić sprawę INs 67/08 jako NS 67/08 zamieniając sprawę z powództwa Invest Bank jako podział nieruchomości i wyjście ze współwłasności licytując całe mienie carskie mojego taty również w Lublinie, gdzie pracował geodeta mgr inż. Jan Andrzejewski pozorując , ze tata żyje w 2016 roku do windykacji bez odpisywania długu przez Lindorff SA oraz Emir79 Sp. z o.o. i Plus Bank SA czyli fikcyjne roszczenia.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s