UKŁAD KOŚCIOŁA Z FASZYSTAMI JAKO PAŃSTWO WATYKAN I ODDANIE POLSKI DO WINDYKACJI DLA FASZYSTÓW

Z powodu realizacji traktatu laterańskiego z 11 lutego 1929roku, realizowany jest obecnie ten plan w którym faszyści uznali Państwo Watykańskie w zamian za oddanie carskiego mienia, czyli również Polski podstawionej pod dług tworzony przez faszystów obecnie LINDORF SA podstawiony pod Franciszek Bocheński Lansdorf . Dlatego zlikwidowano Skarb Państwa czyli oddano niepodległość Polski, prze prawicę, która pracuje na przecz faszystów , którzy domagają się od Watykanu realizacji traktatu Laterańskiego , i mają moje dwoje dzieci oraz już wnuki w celu wykazania DNA carskiej rodziny, co jest kontynuacją traktatu w celu oddania pod zarząd fasz6ystów Polski kryjąc się za układem Piusa 11 i państwa Watykańskiego utworzonego na podstawie traktatu laterańskiego, prze Benito Mussolini zwany DUCE, pod którego podstawiony jest Jarosław Kaczyński. Doszło do próby zniszczenia autorytetu polskiego Papieża Jana Pawła II , który miał zostać starty z historii, w celu podstawienia papieża Pawła VI czyli Włocha, który był w czasie morderstwa mojego pradziadka cara Mikołaja II występującego jako Franciszek Bocheński. Papież Paweł VI w Polsce był sekretarzem , pod nazwiskiem Monsignore Montini, od maja 20, 1923 roku, do listopada 1923 roku. Dlatego są tworzone sprawy przez Waldemara Maksalon z SB i UB, w Listopadzie do powtórzenie morderstwa na naszej rodziny której cześć przeżyła. Obecnie to 15 listopad 2016 roku. W tym czasie nuncjuszem papieskim był abp Lorenzo Laurii, co ju zostało połączone z biurem prawnym w Szwajcarii Lorenz oraz sklepani meblowymi w Bydgoszczy Lorenz w Polsce, gdzie była moja firma” SOF-ART” Sp. z o.o. dostarczała meble a którą sprzedałam dla Jerzego Kaźmierczyk w 203 roku a w 208 roku pobraliśmy się. W 1923 roku dokonano działy spadku w Paryżu na carskim majątku ukrywając to jako spadek po Michale Potockim, w pałacu Lubomirskich w Łańcucie, skąd sanie znalazły się w Liechtensteinie, którego w Polsce reprezentuje ambasador Szwajcarii, gdzie podmieniono moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak aby dopasować do Kanclerze Niemiec Angeli Merkel podstawionej pod dane mojej bacie Anieli Reginy Mazurek z domu księżna Glińska ukryta w domu Maksalonów z Huty a była żoną hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek. W 1957 roku doszło do spotkania Prymasa Stefana Wyszyńskiego z papieżem Piusem XII co i wystąpiła zbieżność z wprowadzeniem Państwa Maksalon z UB na Pasternik 31 obecnie ul. Nad Kamienną 25 działka 29 , jako cel, aby podstawić Stefana Mazurka z ul Francuskiej 8/3 obecnie ul. Bohaterów Westerplatte jako pod Stefana Wyszyńskiego pod Sąd w Katowicach na ulicy Francuskiej jako fundacja charytatywna i dorabiają opinie psychiatryczne przez medyczne ośrodki dla chrześcijan. Powiązano 20 maja 1923 roku kiedy sekretarz Monsignore Montini jako Papież Paweł VI, zamierzał przyjechać do Polski w 20 maja 1965 roku, aby złożyć złota różę przed obrazem Marii Częstochowskiej w Częstochowie. Dlatego do podmiany otrzymałam srebrną różę z bursztynowym kwiatem określając, że jest ona od pana Nowaka podającego się za hrabiego z Czech przez ręce Bohdana Żakiewicz, który zjadł czekoladki i pozostawił różę, i skarżąc mojego męża w Toruniu w imieniu Skarbu Państwa SO Toruń II K 164/11, a co oznacza, że Skarb Państwa oddał państwo przed likwidacją Skarbu Państwa w ręce faszystów. Powiązano Jasna Górę z ul. Pasternik 31 obecnie ul. Nad Kamienna 25 jako ul. Nowolipki 6/31 w Warszawie, gdzie po morderstwie Jerzego Ignacego Lubomirskiego prowadzono sprawy jako Ignacego Krakowiaka przez kancelarie Zalewskiego jako zespół adwokacki, pod którego później podstawiono Eugeniusz Ignacy Podczaski i połączono z garażem jako działka 29 za mieniając licytację jako Pałac i podstawiono garaż na ul. Bohaterów Westerplatte jako działka 29 jako Helenę Surma podstawioną pod Helenę Rubinstein jako Spierzanka przez RZ a samo Ż wstawiono pod moje nazwisko przesyłając naszą sprawę z Sądu Okręgowego w Kielcach do Starachowic po dwóch latach o zwrot carskiego mienia do Waldemara Maksalon, aby podstawić biskupa Krakowskiego Adam Sapieha, który w 1919 roku zabronił Włochom mieszania się w sprawy kościoła w Polsce i dlatego zamierzano znieważyć Sapiehów przez Tarnów w Sądzie, i internecie, gdzie wpisano Helenę Sapierzankę przez RZ do podstawienia Heleny Surma, pod dane Sapiehy i samo H podstawiono jako fundacja Bohyńskiego prze samo h, na Misji w Szwajcarii w Marly podległej bezpośrednio pod papieża Franciszka, i dlatego obca osoba oddała mienie moich rodziców czyli sąsiedzi, pozorując, że nasza rodzina już nie żyje i wpisując ponad 30 tysięcy osób, jako udziały dla rządu i kościoła tworząc sprawy o przyłącze wodne i zniesienie współwłasności i pozorując przesył, aby dokonać oddania Polski dla Gminy Żydowskiej i faszystów, podstawiając księcia bpa Adama Sapiehę pod którego wstawiono radcę prawnego przez Toruń pana Adama Złuskiego, pod dane mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienić nazwisko na Kornaszewski i wykazał Urząd Miasta Starachowice, błędne dane, że rodzice to Dariusz i Bożena Bochyńska pozorując Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego na Bochyńskiego i podstawiono Adama Kaźmierczyk, czyli synów z pierwszych naszych małżeństw, których zamierzano zamienić na Wojciecha Idziak zamienionego na Wojciech Kraski jako Radziwiłł i Alicję Idziak jako Alicję Hessen, podstawioną pod Alicję Maksalon z domu Kowalską , po czym ich zamierzano wyeliminować w celu przejęcia mienia przez Kościół Katolicki, który miał oddać mienie dla faszystów jako DUCZE podstawiając Jarosława Kaczyńskiego jako pomazańca, który wykazuje dwóch pomazańców Jarosława Kaczyńskiego, do odbudowy III Rzeszy i dlatego Władimir Putin odbudowuje KGB.

Połączono garaż, jako Pałac w celu podmiany osób i zniszczenia godności Jana Pawła II zamieniając na Pawła VI , wpisanego na garaż jako spadek w Starachowicach, podstawiając Pawła Idziak i Pawła Kaźmierczyk do ukrycia kradzieży przez układ kościoła z faszystami , którzy oddali teren w Rzymie dla Watykanu, jako cyrograf Twardowskiego z diabłem.

Działka 29 gdzie mieściły się zakłady mojego dziadka , były terenem gdzież budowany była na naszym terenie również budynek Kościoła, dlatego kościoły są oddawane w prywatne ręce, planując już wcześniej przed wprowadzeniem prawa oddać Skarb Państwa w ręce faszystów jako realizacja planu DUCZE. Celem jest wprowadzenie Jednej Religii pod traktat loretański i oddać nasze mienie pod zarząd faszystów, zamierzając zlikwidować Papieża Franciszka jako realizacja Fatimy.

Przedstawiam dokumenty pierwotny i podmieniony jako INs 67/08 zamieniony na do podstawienie cyrografu rozdrapania Polski Ns 67/08 , podstawiając ponad 30 tysięcy osób jako udziały na moim mieszkaniu na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach zakupionym w 2001 roku od Urzędu Miasta Starachowice prze moich rodziców Filomenę i Józefa Bochyńskich, licytując 20 września 2016 roku, jako mienie porzucono czyli niczyje i oddano dla Państwa, które oddało nasze mienie i dorobiło podatki nie wykazując podatków do licytacji, w celu windykacji przez Gminę Żydowską jako właściciele Skarbu Państwa oraz oddano zarząd faszystom na mocy traktaty laterańskiego. Sprawy finalnie zamierzano ukryć jako przywrócenie sprawy SO Kielce III K 207 / 07, w Krakowie jako Sąd Apelacyjny II AKa 67/16, zamienioną na sprawę karną do pozorowania sporu do fałszywych działów spadku tworzonym po żyjącym moim mężu,

Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk, pozorując go ma mojego tatę w systemie jako Józefa Bochyńskiego. Działania Sądu Apelacyjnego w Krakowie zmierzały do ukrycia uśmiercenia mnie Bożeny Elżbiety Bochyńskiej Kaźmierczyk z domu Bochyńska, pod danymi Bożena Elżbieta Piórecka, oraz mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w 2004 roku, gdzie skradziono 50 milionów euro dla PiS, podstawiając spadkobierców po nas żyjących, za które partia PiS zdobyła władzę i dalej kontynuuje proces kradzieży pieniędzy zamieniając swoich członków na arystokratów i podstawiając pod kasę nazwisko Kowalski jako Kanser a pod Bank, nazwisko Banko jako Szraiber czyli mąż Kazimiery Zwolińskiej, z drugiego małżeństwa Banko i podstawiając syna zmordowanego z ojcem w Powstaniu Warszawskim, Bolesława Zwolińskiego na Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską, czyli księżną Marię Romanow, a Józefa Zwolińskiego jako Józefa Bochyńskiego mojego ojca pozorując, że żyje i wykorzystując dane mojego męża przechodzą na dorobione długi fałszywe.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Podstawienia Jarosława Kaczyńskiego dokonało Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, aby podstawić Adama Brzezińskiego pod naszych synów Adama Pióreckiego który zmienił nazwisko na Kornaszewski i Adama Kaźmierczyk, aby ukryć księcia kardynała Adama Sapieha postawionego pod Helenę Surma na garaż zamieniając Watykan na garaż w Starachowicach. Miało to być symboliczną zamianą mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow, na woźnego jako odźwiernego mającego klucze do królestwa, a jego dane pod jakimi był ukryty w kościele Marian Bochyński w Seminarium w Sandomierzu, miały służyć zamianie na Maryję Bogarodzicę czyli kobietę, aby przejść przez posłuszeństwo i wiarę. Wykorzystano dane pod jakimi występował dziadka w dokumentach mojego taty, i podstawiono Zakon Maltański pana Bruno Mazurkiewicza pod mojego dziadka występującego jako Brunon Marian Franciszek Bochyński aby zamienić rodzinę carską na faszystów przez mieszanie krwi. Doszło do zamiany orała na kaczkę i podstawienie Jarosława Kaczyńskiego pod DUCE i wstawienie do Iłży na mienia księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego którego określono jako właściciela osady Gacka i wstawiono do ukrycia moich dziadków Ignacego Krakowiaka, a pod jego dane po śmierci prowadzono sprawy przez pana Zalewskiego jako zespół adwokacki, co zamieniono na kancelarie AP, i wstawiono sprawę do ukrycie przez Toruń łącząc z Prezydentem Torunia podstawionego za spadkobiercę pod skradzione udziały w Skarbie Państwa w latach siedemdziesiątych , które użyto do kradzieży mienia naszej rodziny przez podstawienie Bohdana Żakiewicza oraz jego żony . Ponadto pod skradzione w Kruszynie dokumenty podstawiono Żydów z SS z “Palace” Zakopane katowni Podhala dziś już ich rodziny z Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, na Zakopane tereny mojej babci i Zakon Maltański na Kraków. Pius XI był biskupem Mediolanu czyli miejsca Zakonu Maltańskiego. Rodzicami Piusa XI byli Francesco Ratti i Teresa Galli, co oznacza podstawienie Teresy Szmytka i Papieża Franciszka pod genealogię dla Zakonu Maltańskiego do zamiany naszej  carskiej rodziny na globalną czyli Astralną,  pozorując wspólnotę . Nic nie ma wspólnego światło z ciemnością. Podstawiono ulicę Chmielną w Warszawie, tereny mojej rodziny, pod adwokacki zespół  i podstawiono zakupiony lokal od Chmielewskiego w Katowicach oraz w Wąchocku  podstawiono pod Zakon Cystersów, kolaboranta księdza Chmielewskiego a w Starachowicach policjanta Chmiel, pod produkcję Piwa z chmielu Browar w Kluczkowicach zniszczony zakład przez Zygmunta Solorz-Żaka z rządem, zakupiony przez Inwestycje S.A. , które windykują pałac Paderewskiego aby pozyskać pieniądze z deportów mojego dziadka. Ten sam pan licytuje mojego ojca w Starachowicach dziewięć lat po śmierci mojego taty pozorują, że żyje po śmierci  i licytując taty i mamy mienie  po śmierci  wykazując mnie z siostrę dłużniczkami oraz podstawiając nieobjęte mienie w Lublinie,  które połączono przez mapy geodezyjne na  nasze mienie w Starachowicach za licytując jako udział 6 tysięcy złotych, i podstawiono PLUS BANK jako program 500+ , licytując na fabrykowane dane i fałszywe długi na nas wpisane  pod nasze mienie po rodzicach w Starachowicach na mieszkanie z komórką i garażem podstawiając firmy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, które windykuje Watykan dla układu z  Duce  podstawiając Kaczyńskiego i  skazując mojego męża w Toruniu  w Sądzie Okręgowym II K 164/11  manipulując sygnaturami w celu powielenie oszustwa.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s