Autostrada do Nieba

Starachowice na 01.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Andrzej Duda

Pałac w Bałtowie początkiem afery w Warszawie jako Kruk , czyli fałszywi spadkobiercy na windykacji KRUK przez Wrocław dla Sądu Okręgowego w Toruniu

Doszło do próby ukrycia użycia carskich depozytów dla TU A`Egon przez wykorzystanie sytuacji , gdy zostawiłam płaszcz w ubezpieczalni TU A`Egon w Łodzi, gdzie podstawiono pod mandat za parkowanie panią Marzenę Kaźmierczak, aby dorobić wypadek pod dane nazwisko zamieniając na mandat karny sfabrykowany przez Sąd w Łęczycy na Nową Wieś gmina Nowe Ostrawy Cukrownia, aby przejść na Krośniewice co miało służyć podstawieniu Anny Anders zamienionej na Annę Marię Piórecką. Panią Marzenę Kaźmierczak zamieniono na panią Marzenę Łuczak w celu podstawienia na Niemcy i zamiany na dom rodziców Magdy Kozłowskiej chrześnicy papieża Jana Pawła II do zamiany na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako działka 29, na numer 10, który jest odniesieniem do daty 10 kwietnia 2010 czyli do katastrofy Smoleńskiej i podmiany mojej rodziny Bochyńskich na Kaczyńskich, przez podstawienie dla Jadwigi Kaczyńskiej pani Jadwigi Limanówki z domu Maksalon z pierwszego małżeństwa Mirowska zamieniona na Mirowska z domu , aby powielić linie i przejść na Jerzego Myszkowskich na Mirów w Pińczowie pozorując zięcia Myszkowskiego, który robił podział i rozliczenia dla pana Mieczysława Pawlak z Piaseczna, który mieszkał później w Żarnowie, gdzie miał zakład mięsny. Spowodowało to podstawienie przez firmę pana Pawlaka na firmę mięsną pana Zygmunta Dąbrowskiego w Skarżysku-Kamiennej zmieniając go na Piórecki po jego śmierci przez Sąd Okręgowy w Kielcach, a co oznacza, podstawienie Jerzego Myszkowskiego pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, na apartament w Warszawie, a męża dane wykorzystano do podstawienia pod Jerzy Piórecki na Charzewice pod pałac mojej babci brata Księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego, i powielono dane pod Dariusz Piórecki jako Kaźmierczak, finalnie zamieniając na Jerzego Myszkowskiego, pod mojego męża i podstawiając pod pana Myszkę brata Marzeny Łuczak podstawionej pod Marzenę Grad na Tarnów i Aleksandra Grad pod Kwaśniewskiego i dalej pod carewicza Aleksego Romanow mojego dziadka zamieniając na Aleksander Bochyński na Starachowice syna Ernesta Radomskiego zamienionego na Bochyński a brata Elżbiety Barbary z domu Bochyńska, pod którą podstawiono mnie i siostrę Aleksandra Kwaśniewskiego pania Małgorzatę bankiera w Szwajcarii podstawiona pod Małgorzatę Idziak.

Dlatego sfabrykowano dokument sądowy, gdzie umieszczono nieprawdziwe informacje, aby usunąć Jadwigę Limanówka z domu Maksalon siostrę Waldemara Maksalon, Wiesława Maksalon i Grażyny Klusek i podstawić pod Tadeusza Maksalon, aby podmienić ich na Bochyńskich i taki grób wytworzył Jerzy Brunon Bochyński prawdziwe nazwisko Kaźmierczak, pozorując, że moi rodzice nie mieli już dzieci, gdyż został podmieniony na mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i zamieniony na prawnika jako Feliks Bochyński, którego nie było ale, do tej mistyfikacji ucięto nogę Jerzego Brunona Bochyńskiego, do podstawienia Feliksa Maksalon odlewnika, który w wypadku na zakładzie stracił nogę, a był ojcem Waldemara Maksalon, Wiesława Maksalon i Jadwigi Limanówki z domu Maksalon z pierwszego małżeństwa Mirowska i Grażyny Klusek, aby podstawić Jadwigę Limanówkę na Limanową, gdzie zmarła i podstawić nasze DNA dla Jadwigi Kaczyńskiej, wykorzystując DNA Zuzanny Maksalon córki Anny Marii Pióreckiej skradzionej przy urodzeniu i podmieniając noworodki w celu wykazania śmierci.

Dane Jadwigi Limanówka z domu Maksalon podmieniono w miejscu spisu z inwentarza po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek SR Starachowice sygnatura akt INs 395/10 do sprawy spadkowej jako INs 426/10 po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej.

Córkę Jadwigi Limanówka panią Ewę Cichocka z pierwszego małżeństwa z panem Mirowskim Wice-komendantem WKU, podstawiono w pod moje dane Bożena Elżbieta Piórecka i podstawiając Elżbietę Mirowską córkę Jadwigi Mirowskiej, która zmarła jako niemowlę, w celu zamiany mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk przez Waldemara Maksalon wykorzystując, że w grobie leży Tadeusz Maksalon i Elżbieta Mirowska, wstawiając napis grób Bochyńskich, gdzie zostali pochowani moi rodzice Józef Ludwik i Filomena Jadwiga Bochyńska. Napis na grobie został zrobiony bez konsultacji ze mną i ubezpieczono w celu pobierania pieniędzy, i podmieniono moje dane osobowe na Mazurek z domu, czyli podstawiono moje dane pod moją zmarłą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek, po której działy spadku robił pan Waldemar Maksalon dla gminy żydowskiej z Nowego Jorku , która bezprawnie zawłaszczyła Polskę na podstawie skradzionych dokumentów po zatruciu Mariana Stefana Bochyńskiego w Starachowicach, gdzie były zabezpieczone dokumenty udziałowe w Skarbie Państwa mojego dziadka, które ukradł i udostępnił Waldemar Maksalon dla Bohdana Żakiewicz i innych.

Dlatego sędzia Artur Kaczor wydał klucze do domu ul. Nad Kamienną 25 pozorując , że ja czyli Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk oraz mój mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk nie żyjemy i wystawiono dom na licytacje na Bohaterów Westerplatte 1, i 1/1, wskazując fikcyjny Plus Bank i mnie oraz siostrę jako dłużniczki.

Pozbawiono nas mienia i naliczono podatki nie wymienione w licytacji, mimo zwrócenia się komornika do Urzędu Skarbowego o informacje w celu pobawienia mienia i podstawienia wiecznej windykacji przy jednoczesnej kradzieży mienia, wpisując wartość udziału 6,- tysięcy złotych w nieruchomości wartej około 3,- miliony złotych aby podstawiając ponad 30 tysięcy osób na Warszawę pod tereny mojej rodziny podstawiają panią Kruk i innych.

Celem była zamiana moich danych Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawienia pod licytowany dom, po jego licytacji w celu ukrycia kradzieży mienia rodowego mojej rodziny.

Dlatego sędzia wykazał miejsce do zamieszkania licytowane mieszkanie, w sprawie IC 178/15 o eksmisję z ul. Nad Kamiennej 25 działka 29 , do sprawy INs 716/10 jako kontynuacja INs 956/09 , która finalnie wygrałam z mężem, a mimo to jest prowadzona, gdyż podmieniono dom babci na dziadka robiąc dział spadku ze zniesienia współwłasności podmieniając 3,-tysiące złotych podatku wytworzonego na śmierci a zmienionych docelowo na pozorowany babci podstawiony jako dług w 2016 czyli fikcyjny na mojego dziadka zmarłego w 1999 roku, podstawiając 2009rok przez Maksalona i naliczając podatki w 2010 roku , pozorując że dziadek żyje, do podmiany na śmierć Lecha i Marii Kaczyńskich w celu zamiany carskiej rodziny na Żydów i podstawienia pod Duce na Włochy pana Jarosława Kaczyńskiego na carskie mienie i skradzione udziały Skarbu Państwa należące do mojej carskiej rodziny. Jest to realizacji traktatu laterańskiego, gdzie faszyści ustanowili państwo watykańskie, co miało być odniesieniem do oddania ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 w ręce UB czyli Waldemara Maksalon , jako oddanie carskiego mienia i książęcego dla PiS jako Duce likwidując w tym celu Skarb Państwa, co jest oddaniem Polski w ręce faszystów i ubezwłasnowolnienie Watykanu, dorabiając wiernym opinie psychiatryczne w celu czerpania zysków przez pomoc charytatywną, która kryje wyprowadzane mienie z Banku Polskiego w Kanadzie czyli carskiego złota jako pomoc humanitarną po wojnie, obecnie skierowaną do Fundacji APEX-STAR w SR Katowicach na ulicy Francuskiej, skąd są przekazywane pieniądze do Czerwonego Krzyża pozorując, że nasza rodzina nie żyje, co określił sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11.

Pieniądze są wypłacane dla fałszywego kręgu spadkobierców tworzonego przez sąsiadów, których wprowadzono na ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach jako spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich nie wykazując mnie i siostry, czyli prawdziwych dzieci moich rodziców.

Fundacja APEX-STAR, której celem była pomoc rodzinie i Polakom na Wschodzie należąca do mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, zamienionego na mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego została zawłaszczona przez gminę żydowską podstawiając Jerzego i Barbarę Bochyńskich z Katowic i nigdy nam nie pomogła. Podstawiono Barbarę Bochyńską pod księżną Drucko-Lubecką podstawioną pod Barbarę Krakowiak i Barbarę Kąsinowską na Woli w Warszawie, a podstawioną jako wspólnik Czesława Daleszak w Kielcach, wyprowadzając mienie przez błąd w nazwisku męża przez „zi” i moim jako Jerzy Kazimierczyk i Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez szereg instytucji w tym Kańskie i podstawiając pod mieszkanie Heleny Surma , którą podstawiono przez PWiK na mieszkanie moich rodziców pozorując, że jest to siedziba Wspólnoty Mieszkaniowej a rodziców podstawiono pod mieszkanie Heleny Surma.

Pieniądze przesłane z Fundacji APEX-STAR za fakturę proforma PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk dla METRON SA uznano za własność Skarbu Państwa, co dowodzi uśmiercenie mnie i męża w systemie bankowym w celu zawłaszczenia fundacji przez gminę żydowską z Nowego Jorku, która podała się za właściciela Skarbu Państwa w Polsce przed wprowadzeniem likwidacji Skarbu Państwa, posługując się skradzionymi w Starachowicach w latach siedemdziesiątych w mieszkaniu Marian Bochyńskiego dokumentami, pod które podstawiono Mariana Budka z Warszawy ulica Polna 3/33, któremu nasz pełnomocnik oddał dokumenty , które przedłożył w Szwajcarii. Prokuratura i Sąd w Warszawie odmówili zwrotu dokumentów od Mariana Budki, co oznacza współpracę w podstawieniu ponad 30.000,- osób na moje mieszkanie na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach , aby podmienić rodzinę pod numer 1 całego domu i podstawić Aferę Żelazo pod nazwisko Danuta Gibalska, gdzie umieszczono moje dane osobowe na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, co powiązano z Lechem Wałęsa, który oddał naszą ziemię w Szwajcarii i co połączono z Lechem Kaczyńskim nie wykazując, że był prezydentem, gdyż pozowano go na rodzinę królewską, czyli mojego tatę i mamę i podstawiono tytuł szlachecki przekazany przez króla Szwecji dla Lecha Wałęsy, byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykazania szlachectwa dla Lecha Kaczyńskiego nie wykazując, że był prezydentem na tablicy na Wawelu. Celem jest zawłaszczenie szlachectwa Lecha Wałęsy przez Jarosława Kaczyńskiego i podstawienie pod nasz herb Lew w Judy w celu ukrycia przekazywanych pieniędzy z odsetek z depozytów złota w Kanadzie carskiej rodziny do fundacji APEX-STAR na Czerwony Krzyż w Krakowie, który jako Niemiecki Czerwony Krzyż prowadziła księżna Drucko-Lubeckja żona księcia Krzysztofa Alfreda Radziwiłł , który ukrył się jako Wiktor Rawicz Jasiewicz pod którego podstawiono Jasieńskich i rodzinę Marii Kaczyńskiej przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, i podstawiono pod Marię Krasuską żonę syna księcia Krzysztofa Alfreda Radziwiłł ukrytego jako Bogusław Krasuski, ojciec pierwszej żony mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Z tego powodu podstawiono trumnę Wiktora w Szwajcarii , którą złoto przewożono do Kanady i podstawiono statek o nazwie Viktor , aby przejść na tureckie złoto przekazane na Powstanie Kościuszkowskie jako pomoc powstańcom przez Turcję przez brata cara Tytusowicza Romanowa jako Tytus Bej Bocheński, którego obraz zawłaszczono wraz z obrazem Tadeusza Kościuszki jednego malarza z domu mojego taty podobnie jak inne dzieła sztuki w tym obraz „Zdjęcie Jezusa z Krzyża”.

Jarosław Kaczyński podał się za brata Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego czyli synów Bruno Mazurkiewicza z Zakony Maltańskiego, podstawionych jako tłumacza w „Palace” Zakopane katowni Podhala, gdzie Gestapo mordowało polską arystokrację i zawłaszczono dokumenty w tym te ze Starachowic.

Podmianę rodziny ukryto przez podstawienie za matkę Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego hrabiny Marii Tarnowskiej czyli mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i podstawiono Daleszak Lidię Marię jako Marię Tarnowską, która w Końskich sprzedała tereny hrabiów Tarnowskich za 10.000.000,- PLN (dziesięć milionów złotych)

W Tarnowie podstawiono Aleksandra Grad i Marzenę Grad pod Marzenę Kaźmierczak z Łodzi z TU A`Egon podstawionej pod Marzenę Łuczak siostrę pana Myszki, podstawiając Jerzego Myszkowskiego na Mirów w Pińczowie , gdzie podstawiono Jadwigę Mirowską z domu Maksalon później Limanówka opisaną wyżej, co połączono z Biurem ORSA w Warszawie prowadzonym przez Jerzego Myszkowskiego, prowadzącego sprawy Mieczysława Pawlak. Dlatego podstawiono jego córkę Annę w USA jako Annę Marię Piórecką w celu podstawienia działu spadku po Mieczysławie Pawlak na umowę zakupu mojej babci wytworzona do ukrycia rodziny jako numer 101, od właściciela osady Gacka terenu ul. Pasternik 31 obecnie ul. Nad Kamienną 25 czyli od księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego pod którego podstawiono w Szwajcarii mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamienionego na Jerzy Lubomirski i Jan Lubomirski i podstawiono służby wojskowe wprowadzone na Pałac Sobieskich w Trojanowicach koło Życzyna w powiecie Garwolińskim , gdzie pracował w przeszłości prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Andrzej Rzepliński oraz pałac Sapiehów.

Doszło do upozorowania Pileckich na książęcą rodzinę podstawiając pod moje dane przerobione na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk przez Waldemara Maksalon w Kielcach do Torunia i do Krakowa, pod fałszywą księżną dorobioną pod Pileckich aby szydzić z rodzin bohaterów i podstawiono pod dane mojego teścia Jana zamienionego na Kaźmierczak, dla Jana Pileckiego i siostry Pileckiego Elżbiety, jako żony księcia pod Elżbietę Barbarę z domu Bochyńską ze Starachowic na Niemcy gdzie mieszka.

„Kwiatki Zwolskie” pisane przez księdza Hieronima Serzysko miały być podstawione pod osobę z Sądu w Krakowie i zamierzano podstawić Annę Pawlak jako Annę Marię Piórecką, dlatego ksiądz okazał nam kartę pocztową pani Anny Pawlak. Ksiądz Hieronim został podstawiony pod NKWD czyli pana Hieronima Mycielskiego z NKWD, a podstawionego jako rodzina hrabiego Plater, który nie wrócił z Syberii a na jego miejsce przyjechał agent NKWD, którego podstawiono pod mienie carskie jako hrabiego Plater, co obecnie ukryto jako firma Plater w Warszawie zamieszana w aferę handu nieruchomościami Warszawie należącymi do mojej babci księżnej Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku. Z tego powodu powodu przeniesiony został Krzyż z Kościoła Św. Krzyża w Warszawie do Kruszyny, w celu odniesienia się do rodziny i miejsca zamachu w 1932 roku po czym papież Pius XI podpisał Konkordat z Niemcami rządzonymi przez Adolfa Hitlera. Zamieniono sprawę INs 67/08 wykazana przez Sąd jako sprawa spadkowa po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim, a wykazaną przez Sąd jako powództwo Invest Banku, gdzie nie wykazano naszych drugich imion wszystkich uczestników raz mojego zmarłego taty, ponadto obecnie nie udostępniono sprawy włączonej do niej jako sygnatura akt INs 501/07 , gdzie mama złożyła akt notarialny co spowodowało upozowanie, że znajdują się tam inne osoby co jest oszustwem i znieważono tym moją mamę po jej śmierci, aby podstawić fałszywe linie genealogiczne pod Warszawę na ulicy Chmielnej 70 jako podział geodezyjny pana Andrzejewskiego na Starachowice , Lublin i Warszawę zamieniając INs 67/08 na Ns 67/08 pozorując, że tata żyje i jest to podział gruntowy w celu wytworzenia windykacji do kradzieży mienia i do usunięcia naszej rodziny przez Plus Bank SA wpisany przez Lindorff SA jako pierwotny wierzyciel, aby nie odnieść się do Invest Bank, którego dyrektor został prezesem METRON SA w Toruniu. Wykorzystano tajnie moje Oświadczenie do SO Toruń IIK 164/11 kryjąc to licytacją 20.09.2016 roku jako Km 336/10, i odmawiając wstrzymania przez sąd przez sędziego Jarosława Pień dzień po licytacji tworzą kolejną sygnaturę do oszustwa, aby podstawić Jarosława Kaczyńskiego, co połączono z apartamentem w Warszawie zakupionego na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którym zarządzał zmarły Mieczysław Pawlak do którego mąż nie miał dostępu a podstawiając Annę Pawlak jako rodzinę księdza Hieronima Serzysko w celu wstawienia Anny Marii Pióreckiej za spadkobiercę w APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii , jako spadkobiercy po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk podstawionym pod dane prawdziwe mojego taty Józef Ludwik Bochyński pozorując, że tata był moim mężem, co było widoczne w aktach IPN i zmierza do naszego morderstwa i naszych rodzin w celu ukrycia realizacji programu NKWD przez polski sąd.

Takie działanie spowodowało wykazanie Beaty Marii Idziak jako jedynej córki Józefa Ludwika Bochyńskiego przy sprzedaży działki, uniemożliwiając mi dostęp do akt tej sprawy i unieważniając sprzedaż a podstawiając kupującą za spadkobiercę, na ul. Nowowiejskiej, a nas wyrzucając z domu na fikcyjne udziały na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 i wstawienie ponad 30 tysięcy osób jako spadkobiercy po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk podstawiając jego spółki jak „SOF-ART” Sp. z o.o. i podmieniając na Katowice, gdzie tworzono fikcyjne zadłużenia zamieniając na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, pobierając pieniędzy z Fundacji APEX-STAR w Sądzie w Katowicach, zasilanej między innymi z odsetek w Kanadzie z depozytów carskiego złota i windykację APE UMWELTTECHNIK AG. Dowodem na to jest wstawienie herbu Chomąto i pana Stanisława Chomątowskiego z Katowic pod notariusza Stanisława Zalewskiego, Stanisława Mazurek, i wykorzystując mój błąd w wpisaniu do genealogi do szkoły dla dzieci Beaty Marii Idziak w Katowicach, podanej przeze mnie wówczas pod danymi Bożena Piórecka obecnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, co użyto do Pałacu w Bałtowie, gdzie powinien znajdować się herb Cholewa dla Władysławy Mierzanowskiej, pod którą była ukryta Alicja Hessen-Darmstat czyli carowa Aleksandra Romanow. W 1940 roku księżniczka Drucko-Lubecka żona księcia Krzysztofa Alfreda Radziwiłł dziadka Katarzyny Kaźmierczyk prowadząca Niemiecki Czerwony Krzyż w Krakowie, do uwolnienia męża zwróciła się do Adolfa Hitlera i podała dane mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, podając się za jego żonę, którego zwolniono z więzienia w Radomiu do Pałacu w Bałtowie jako Radziwiłł, mąż księżniczki Drucko-Lubeckiej z którym po uwolnieniu z więzienia wyjechała do Niemiec. Natomiast jej prawdziwy mąż książę Krzysztof Alfred Radziwiłł w tej samej celi pod nazwiskiem Wincenty Rawicz Jasiewicz i gdzie znajdował się również pan Frankiewicz, którzy zostali zwolnieni z celi , a rodzina pana Frankiewicz w 2006roku, czyli jego syn, żona i teściowa podpisali się jako świadkowie do podpisu mojego taty na Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku, co udawania, że wszyscy więźniowie celi przeżyli.

Z powodu błędu do szkoły dla dzieci zostało ujawnione postępowanie prezesa sądu na emeryturze Barbary Bochyńskiej z Katowic, którą podstawiono pod księżną Drucko-Lubecką, a jej córkę Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńską nazywano Katarzyną i Kasjopeą w celu podstawienia pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Siostrę Jerzego Brunona Bochyńskiego, czyli Jerzego Brunona Kaźmierczak, Teresę Szmytka z męża, podstawiono pod Bogusława Krasuskiego jako Radziwiłł przez listy pisane w 1963 roku z Piotrkowa Trybunalskiego i podstawiono rozwód Teresy i Bogusława Szmytka obecnie podstawiając dorabiane sprawy pod sprawę IC 1009 i IC 178/15 SR Starachowice i powielając na Kielce 15 listopada w kopertach z Krakowa, w celu podstawienia moich danych Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i męża Jerzy Kaźmierczyk, podmienianych na Elżbietę, aby nas podstępnie rozwieść w celu ukrycia matactwa Kościoła Katolickiego. Zamieniono obecnie syna Teresy Szmytka oficjalnie Bochyńska z domu, jej syna Konrada Szmytka na Konrad Radziwiłł z matki Kaźmierczak do wstawienia na Pałac w Białaczowie, będący w zarządzie Wojewody Łódzkiego zamienionego na hrabiego Plater jako zarządca , wstawiając w Warszawie firmę o nazwie Plater, co zamierzano ukryć przez windykację i wstawienie Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Jerzy Brunon Bochyński zamieniony na nazwisko żony Jerzy Małachowski i takie nazwisko wstawiono jako adwokata Lecha Pilarskiego i pana Rzeszotarskiego w SO Toruń IIK 164/11, czyli jako spadkobiercy na Pałac w Białaczowie , Sokolnikach koło o Łodzi i Łukowie , oraz na Pałac w Mordach w celu zastawienia pod kredyty zamienione na windykacje w celu finansowania METRON SA w Norwegii i METRON SA w Grecji , co połączono z BPH i papierami wartościowymi naszej rodziny w Banku, zarządzanym przez Karola Scheibler, którego prawdziwe nazwisko to Karol Schreiber, będący pisarzem carskim. Został on zamieniony na księcia Karola Hessen i podstawiony pod Rudę Maleniecką zwróconą na nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Elżbieta Piórecka, co ukryto przez podmianę na nazwisko Bożena Piórkowska przez błąd stworzony w USC Białystok do sprawy rozwodowej z Dariuszem Jerzym Pióreckim w SO Kielce, podmieniając go na Bochyńskiego w sprawie SR Starachowice IIK713/02 i wstawiając Dariusz Dąbrowski, aby podstawić do sprawy SR Kielce IIIK 131/11 i IXK131/11 jako windykacja na nazwisko Dariusz Piórecki podstawioną do windykacji PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 w celu ukrycia pobieranych pieniędzy z fundacji APEX-STAR w Katowicach podstawiając osobę o nazwisku Bożena Małachowska z Katowic. Ukryto sprawę odwoławczą którą wygrałam w SO Kielce IXKa 280/12 , gdzie wyjaśniłam majątek dziadków i poprosiłam o utworzenie depozytu z pieniędzy wypłacanych dla fałszywych hrabiów Tarnowskich w Końskich czyli Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego i uśmiercono mnie i męża w systemie w celu podmiany tego depozytu na depozyt dla TU UNIQA na kwotę 23, – tysiące co doprowadziło do windykacji carskich depozytów bez odpisywania długu jako program 500+ z fundacji APEX-STAR w Katowicach jako środki charytatywne podstawiając windykacje PFRON z depozytów carskiego złota czyli Banku Polskiego w Kanadzie przekazywanych do Fundacji APEX-STAR w Sądzie w Katowicach oraz połączenie mojego wniosku do Sądu Okręgowego w Łodzi, o depozyt do TU UNIQA, deklarując wpłatę po 500 złotych a podmieniona na Kielce jako utworzenie depozytu z pobieranych pieniędzy w Końskich przez fałszywych hrabiów Tarnowskich.

Barbara i Jerzy Bochyńscy bezprawnie wpisali się na Pałac w Białaczowie i stworzono fałszywe windykacje dla mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej zmarłej 30 kwietnia 2010 roku, wpisując jako windykacja na 2015 rok w piśmie Kruk z Wrocławia ulica Wołowska 8 51-116 Wrocław z dnia 2.12.2015, aby przejść danymi prawdziwymi mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jako hrabina Maria Tarnowska, a zamieniona na księżną Marię Lubomirską do ukrycia podstawienia pani Kruk na tereny w Warszawie, jako windykacja KRUK z Wrocławia, która kradnie mienie moich rodziców w tym ulicę Chmielna 70. Dlatego aresztowano mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk mimo wydania wyroku o zwolnieniu z odbywania reszty kary z wyroku SO Kielce IIIK 207/07 w 2008 roku i podważono przez Sąd Okręgowy III Wydz. Karny sekcja penitencjarna i nadzoru nad wykonaniem orzeczeń sądowych 97-300 Piotrków Trybunalski ulica Słowackiego 5 sprawa 7 maja 2008 sygnatura akt IIIWz 90/08 w celu ukrycia bezprawnego aresztowania męża w komisariacie w Opocznie , bez wykazania dokumentu Sądu z Kielc, a jedynie sprzeciw adwokata z Katowic reprezentującego spółkę DOMSTAL Sp. z o.o. firmy GBC Centrostal Bydgoszcz SA, która posiadała swój oddział w Toruniu. Z tego powodu w Toruniu wydano wyrok w sprawie SO Toruń IIK 164/11 ponownie pozorując , że nie odbył mąż wyroku do końca co oznacza powielenie sprawy na Kielce i Piotrków Trybunalski pozorujać , że w Kielcach mąż nie odbył kary w całości, którą odbył jako wyrok w Piotrkowie Trybunalskim, a obecnie dorabiano papiery dla Pińczowa, gdzie PiS robi działy spadku na Mirowie, aby połączyć z nazwiskiem Ewa Mirowska i Jadwiga Mirowska. Z tego powodu przysłany dokument z SO Toruń IIK 164/11 był charakterystyczny wykazując trzy wielkości liter w jednym nazwisku jako imię Jerzy jedną czcionką, imię Dariusz większą czcionką a nazwisko Kaźmierczyk największą czcionką, w celu wytworzenia trzech wyroków, gdyż podmieniono działalność gospodarczą na spółkę i wstawiono do sprawy SO Kielce IIIK 207/07 zarząd SOF-ART Sp. z o.o. czyli Piotra Główkę i Wiolettę Wiatrowską w SO Kielce co jest fałszowaniem dokumentów w celu osiągnięcia korzyści finansowej przez pracowników sądu tworzących fałszywe windykacje dla firm windykacyjnych pracujących dla gminy żydowskiej z Nowego Jorku, w celu pokrycia podatków od kradzionego mienia jak w Zakopanym przez windykację Urzędu Skarbowego w Starachowicach. W SO Toruń IIK 164/11 świadkowie złożyli fałszywe zaznania w celu stworzenia windykacji do kradzieży mienia, gdyż podpisaliśmy dyspozycję dla pełnomocnika Kazimierza Bani przelewu z banku UBS AG z depozytów dziadka 100.000.000,- EUR (sto milionów euro) na moje konto w PKO BP SA w Starachowicach, które zostały skradzione i zakupiono z nich za 8,- milionów budynek w którym znajdował się bank PKO BP SA oddany jako spadek dla Wydawnictwa 24 podstawiając sąsiadkę za spadkobiercę 8.000.000,- złotych panią Żyła czyli Gazetę Starachowicką i jej syna Grzegorza podstawiono pod Grzegorza Smerdzyńskiego z Końskich z Armii Zbawienia oraz Grzegorza Surdy nieżyjącego jako działu spadku przez podstawienie Renatę Surdy Renaty pod Aksan z Australii zamieniając herb Półkozic na biznes Kozi, co połączono z Krakowem z ulicą Bohaterów Westerplatte 7/7, gdzie mieszkała jej siostra Barbara Jurczyk zamieniona na sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic.

Wyrokiem SO Toruń IIK 164/11 skazano męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za zawłaszczenie 300.000,- PLN a pochodzących z jego Fundacji APEX-STAR pozorując szkodę Skarbu Państwa, który podał się za spadkobiercę carskiego mienia na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk powielając sprawy i podmieniając jego dane osobowe, w wypowiedzi słownej sędziego na dwie osoby Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w celu podmiany przelewów 100.000,- PLN (sto tysięcy złotych), podpisanego w 2005 roku przez Jerzego Kaźmierczyk do STERBUD – Mariusz Kołodziński do PKO BP SA w Siedlcach, na dokumenty do przelewu dla pełnomocnika na kwotę 100.000.000,- EUR (sto milionów euro) w 2011 roku, podpisane przeze mnie i męża z UBS AG co zrealizowano przez Credit Suisse czyli zlecenie dwóch osób do przelewu na moje konto w Starachowicach, gdzie dokonano podmiany mnie kobiety na mężczyznę i podstawiono pana Mariusza Kołodzińskiego, zamieniając na Mariusza Słodkiewicz, który nie żyje w celu wprowadzenia sąsiadów za spadkobierców na mieszkanie po moich rodzicach w celu kradzieży stu milionów EUR, powiększonych przez wyrok skazujący SO Toruń IIK 164/11, dla mojego męża, jako nakaz zapłaty do weksla PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk stwarzając roszczenie na miliard EUR co spowodowało zakup banku PKO BP SA przez Credit Suisse w Szwajcarii i podstawienie weksla męża. Jest to dowodem użycia naszych carskich depozytów wykazując oszustwo Sądu w Toruniu pracującego dla gminy żydowskiej z Nowego Jorku, która posłużyła się dokumentami z kradzieży po morderstwie mojej rodziny w Kruszynie w 1932 roku ukrywając takie działanie przez fałszywe opinie psychiatryczne wydane w Krakowie w więzieniu na Montelupich i Szpitalu w Toruniu. Sędzia Wojciech Pruss określił, że mój ojciec inż. Józef Ludwik Bochyński nie był arystokratą, co zapisano w wyroku, a co jest dowodem przestępstwa sędziego, gdyż mój tata z urodzenia był synem arystokraty i księżnej Marii Bochyńskiej z domu księżnej Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku był podany do chrztu przez Adolfa Hitlera i Ewę Braun w celu uzyskania błogosławieństwa papieża Piusa XI po czym mój tata został zwrócony ojcu czyli mojemu dziadkowi Brunonowi Bochyńskiemu , który ukrywał się w Seminarium w Sandomierzu jako ksiądz Marian Bochyński a po wojnie jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bochyński, w Szwajcarii, który brał ślub na Jasnej Górze w 1930 roku. Dlatego Watykan miała traktat Laterański jako przekazanie terenu przez Duce dla Watykanu, i oddano polski Skarb Państwa i nasze mienie dla faszystów. Dlatego zamieniono tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego na Józefa Bocheńskiego przy wypominkach na Jasnej Górze opłaconych przez Jerzego Brunona Bochyńskiego pozorując, że jest jego ojcem i postawił pomnik na cmentarzu Bugaj w Starachowicach wprowadzając napisy wykorzystane do podmiany rodziny, aby stworzyć możliwość po planowanym morderstwie pochowania mnie i męża w grobie rodziców za których podał się Jerzy i Barbara Bochyńscy opłacając ludzi, aby mówili, że ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jestem pochowana na Bugaju i obce osoby podały się za moje dzieci w Starachowicach.

Podstawiono w Katowicach Barbarę i Jerzego Bochyńskiego pod konto bankowe moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskiej w ING Bank Śląski , które jest zasilane jako windykacja Fundacji APEX-STAR oraz firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

W 1995 roku umiera ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński w Szwajcarii i został w Starachowicach podstawiony jako brat Franciszka Jana Mazurka pod tożsamość Władysław Mazurek składając wniosek w 1995 roku do Sądu, przez wpisanie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jako wnioskodawca o uznanie za zmarłego Władysława Mazurka jako syna Stanisława i Katarzyny z domu Krakowiak urodzonego 27.12.1914 roku. Stało się to przez działania Czesławy Wojciechowskiej i Apolonii Kuźbik i Stefana Mazurka, co połączono z ulicą Zachodnią 1/106 zamieniając na 1/16 , gdzie mieszkałam z rodzicami po przeprowadzce ze Skarżyska-Kamiennej. Zamieniono zwolnienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w lutym 1940 roku z więzienia na Firleju pozorujać jego śmierć i zamieniając nazwisko na Radziwiłł i dziadek oficjalnie zmarł w 1995 roku w Szwajcarii, ale został poddany eksperymentom medycznym co spowodowało, że jego mózg żyje do dziś. Zwolnienie dziadka Brunon Bochyńskiego w 1940 roku ukryto, wpisując aresztowanie w listopadzie 1940 roku Władysława Mazurka pod którego podstawiono Władysława Maksalon, który rzekomo po śmierci wyrzucał mnie z domu tworząc sprawy INs 819/14 i INs 820/14 oddając klucze przez sędziego Artura Kaczor dla Waldemara Maksalon, który zamierzał powtórzyć sytuację aresztowania Władysława Mazurka na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk tworząc sprawę na 25 październik 2016 roku przesunięty na 15 listopad 2016 roku tworząc sprawę w Kielcach do zakończonej sprawy bez możliwości odwołania.

Celem było podstawienie pod byłą jego żonę Lidię Maksalon panią Lidię Marię Daleszak i podstawienie mojego taty na Kielce , gdzie pracował w Z.B.P i A , gdzie się rozliczył 31.VIII 1962 roku i powrócił do Starachowic, a w Starachowicach już oddano w ręce obcych ludzi taty mienia po rodzicach dla państwa Wrońskich i spalono dom taty. Dlatego tata zamieszkał od 1958 roku u teściów po ślubie, co wykorzystał Waldemar Maksalon jako Pasternik 31, zamierzając spalić dom , aby ukryć, że babcia pochodziła z Huty, a on nie jest rodziną. Celem było ukrycie istnienia mojej rodziny i faktów jak przychodząca korespondencja na ul. Pasternik 31 z Włoch, gdzie dziadek przebywał w Torino, via La Grange 34 Pensjone VITTORIA. Działania pana Waldemara Maksalon i sędziego Wojciecha Pruss zmierzały do zamordowania mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby odnieść się do daty 20 styczeń 1940 rok, kiedy zamordowano oficjalnie mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego, co zamierzano zamienić na listopad 1940 jako zamordowanie męża zaplanowane na listopad 2016 rok, w celu podstawienia pod Władysława Mazurek, co obecnie jest ukryte przez podstawienie Mariana Paduch w Warszawie podstawiając córkę Beatę Paduch w Australii i kryjąc uruchomione pieniądze do Polski z carskich depozytów przez podstawienie Marian Budki w Warszawie ulica Polna 3/33, pod dane Maria Bochyńska zamieniona na Marta Bochyńska i dalej zamieniona na Marta Kaczyńska podstawiając pod dane Marta Kaźmierczak w celu wykazania rodziny Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która miała dziedziczyć po bracie Jerzym Brunonie Bochyńskim, którego prawdziwe nazwisko to Kaźmierczak dorobiony dług, i dlatego Urząd Miasta i Gminy Końskie podmienił na trzy różne nazwiska moje i męża dane bez wykazania prawdziwych pismem z 28.08.2012 roku jako znak: RP.070.3.2012 jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk i Jerzy Kazimierczyk na Miedzną Drewnianą 244, powiat Opoczno, przez burmistrza Michała Cichockiego i podmieniono mnie na kopercie jako data 22.08.2012 na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, a męża jako Jerzy Kazimierczyk, aby upozorować konkubinat w celu podstawienia Mieczysława Pawlak i jego córki Anny Pawlak podstawionej pod Annę Marię Piórecką na Pałac w Białaczowie. Wykorzystano paszporty dzieci mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z wycieczki do Czech, aby podstawić pod wydziedziczenie Bohdana Bochyńskiego przez matkę Władysławę Mierzanowską podstawiając Bohdana Żakiewicz i jego żonę Marię Żakiewicz pod księżną Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie w 1932 roku, aby ukryć pobieranie obrazów z Banku Rezerw Federalnych w USA i UBS AG do oddłużania Pałacu Paderewskiego zadłużanego cyklicznie przez pana Bohdana Żakiewicz do finansowania armii windykując przez Inwestycje SA w Lublinie. Podstawiono Czesława Daleszak pod lekarza Czesława Brodzkiego, aby podmienić sprawę przeciwko MZBM w Starachowicach o ustalenie jako IC 370/93 z 25.01.1994 roku, na sprawy rozwodowe i podstawić Czesława Daleszak oraz Wspólnotę Mieszkaniową podstawiono pod moje mieszkanie, które było wcześniej w zarządzie MZBM, jako spadkobierców spółdzielni „Wspólny Dom”, zamienionej na Wspólnotę Mieszkaniową na moim mieszkaniu w Starachowicach wprowadzając 30.000,- osób, czyli osoby mieszkające w budynkach mojego dziadka zamieniając ich za spadkobierców, co powielono na Karola Scheibler w Łodzi, który budował mieszkania dla pracowników i podstawiono pod windykacje Karola Wojtyłę na działce 29 jako Kościół podstawiony pod weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Banku Technologii Sp. z o.o. w Kielcach zawłaszczony do Kościoła przez Zakon Maltański.

Podstawiono księgowego z Katowic Piotra Muchę jako księgowego na SOF-ART Sp. z o.o. pod dane Piotr Główka którego podstawił komornik na moje mieszkanie w celu wprowadzenia udziałów na mieszkanie jako firmy, do ukrycia użycia Oświadczenia złożonego za uwolnienie męża Jerzego Kaźmierczyk do SO Toruń II 164/11 , gdzie upozorowano zagubienie dokumentu i wpisano udziały na mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1, jako Km 336/10 licytacja 20.09.2016 roku przez Plus Bank SA z Poznania, wykazując udział mój Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i siostry Beaty Idziak jako 6 ,- tysięcy z kwoty około 3,- miliony wartości budynku. Jednocześnie skazano męża Jerzego Kaźmierczyk, aby odnieść się do przekazania sygnetu herbu Trzaska dla pani Keller kochanki szefa gestapo Roberta Weissmann w Palace Zakopane katowni Podhala, za życie hrabiego Basińskiego przez jego żonę, którego zabito , a hrabina Maria Basińska zmarła w Przytułku kolo Daleszyc, gdzie podstawiono pod pozostawione dokumenty Czesława Daleszak przez Zakon Maltański, który podstawił Hannę Kasprzyk z domu Nowak jako siostrę Czesława Daleszak, aby w Łebie ukryć w inwestycjach skradzione pieniądze podstawiając dług Jana Kasprzyk pod dane Jana Bocheńskiego herbu Ślepowron, za którego podstawiono w Toruniu pana Pawła Krzymowskiego , który podał się za herb Ślepowron w celu pobrania w 2005 roku pieniędzy z fundacji męża APEX-STAR w Katowicach, gdyż jedynie rodzina może uzyskać pieniądze, co stało się powodem zapłacenia zaliczki na dostawy mosiądzu z Katowic, gdyż w Toruniu Metron SA nie miał żadnych pieniędzy. Sygnet herbu Trzaska był przekazany w Starachowicach a dany dla kochanki szefa gestapo pani Keller, znalazł się w posiadaniu Marii Żakiewicz, gdyż wymordowane rodziny w Starachowicach zamieniono na Zakopane podmieniając nazwiska na herby.

Pod dane Jan Bocheński herbu Ślepowron podstawiono mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego za którego brata Władysława Tarnowskiego podstawiono mojego drugiego dziadka Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego, czyli zakonnika ojca Józefa Marię Innocentego Bochyńskiego, którego mózg jest podtrzymywany przy życiu.

Na ul. Bohaterów Westerplatte 1 według przekazów mieszkał największy zbrodniarz Kielecczyzny von Szczepański co oznacza, że ponad 30.000,- osób to przyszłe ofiary wykazane przez sprawę w SO Toruń IIK 164/11 , gdzie świadkiem był Waldemar Szczepański do podstawienia pod Waldemara Maksalon, a nasza rodzina miała zginąć w piwnicy jak zaplanowano w Jekaterynburgu 18 lipca 1918 roku w celu ukrycia uwolnienia rodziny carskiej przed narodem Rosji. Wpisanie przez Lindorff SA z Wrocławia, że tata żyje i wykazując palmę w ofercie pozorowanej ugody w 2016 roku jest odniesieniem do PALMY w Warszawie jako zwycięstwa Syjonu na Polską. Jest to tylko złudą, ponieważ Jezus Chrystus pochodził z Judy i Jego jest zwycięstwo.

Jestem anonsowana w urzędach i prokuraturze jako Bochyńska z powodu wytworzenia danych na moją mamę Filomenę Bochyńską po jej śmierci w 2010 jako dług na 2015 rok, co jest niemożliwe, ale system wykazuje dług widoczny w Prokuraturze i Urzędzie Skarbowym mimo zamkniętych spraw po mamie w 2011 roku i podstawiono panią Kruk pod mienie moich rodziców na Warszawę wpisując zadłużenie na dzień 2.12.2015 jako 1.455,- złotych 83 grosze , nie wykazany przy licytacji mieszkania, pod które podstawiono Plus Bank SA i udział mój i siostry w całości 6 ,- tysięcy co jest absurdem i oszustwem. Powodem jest wpisanie pani Kruk jako spadkobiercy po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej jako hrabiny Marii Tarnowskiej podstawiając babcię księżną Marię Lubomirską oraz księżną Marię Romanow, która występowała za moją babcię spaloną w Kruszynie w 1932 roku pozorując żonę dziadka, w rzeczywistości brata carewicza Aleksego Romanow. Podstawiono windykacje z Wrocławia do Warszawy jako PRT/3/5703 oraz PSA/1/24048 sumując kwotę 1.455,- złotych 83, grosze, jako dług mamy ale w 2015 roku czyli pięć lat po śmierci i podstawiono KRUK pod Olgę Romanow i herb Żyżemski do Życzyna w powiecie Garwolińskim podstawiając Olgę Zyzańską pod Aleksego Romanow. Natomiast dla mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego w 2007 roku podstawiono windykacje na 2016 rok jako żyjącego podpisując przez Martę Rykaczewską , podstawioną pod Martę Bochyńską i zamienioną na Martę Kaczyńską wstawiając jako Marta Kaźmierczak. Wykorzystano do podmiany nazwisko Marta Piórecka i moje zameldowanie na pobyt czasowy w 13.02.2007 roku do 13.02.2008 na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 jako Bożena Elżbieta Piórecka przed zmianą nazwiska na panieńskie Bożena Elżbieta Bochyńska. Następnie wyszłam za mąż i przybrałam nazwisko Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk.

Rząd Polski uniemożliwił nam korzystanie z naszego mienia tworząc windykacje i podstawiając różne osoby pod nasze dane osobowe przez Sąd, co uniemożliwia naprawę z powodu niezawisłości sędziego i sądu, który jednocześnie zawłaszczył nasze mienie i firmy męża przez wprowadzenie spadkobierców po nas żyjących. Zamieniani są sędziowie i adwokaci oraz prokuratorzy w sprawach sądowych na spadkobierców osób sądzonych i podstawiono radce prawnego Adama Załuskiego Kolonia Papowska, Grębocin pod Tomasza Krakowiak i Marię Krakowiak pozorując rodzinę Radziwiłł w celu podstawienia pod mojego syna Adama Stanisława Pióreckiego obecnie Kornaszewski i Adama Kaźmierczyk męża syna, za których podstawiono Pikul Stanisława pozorując męża córki Gabrieli Pikul podstawionej jako Gabriela Konaszewska na Warszawę w celu zamiany fikcyjnego kredytu z Funduszu Inwestycyjnego INCASO w kwocie 5100,- PLN zamieniając na alimenty Adama Konaszewskiego w celu windykacji jako spadkobiercy na SOF-ART Sp. z o.o. w celu połączenia z panią Kruk i ukrycia fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego członka Zakonu Maltańskiego, który sprzedał Pałac w Kruszynie posługując się skradzionymi podczas morderstwa dokumentami z 1932 roku, gdzie spalono moją babcię Marię Bochyńską z domu Lubomirską. Zamierzano skazać męża Jerzego Kaźmierczyk za niepłacone alimenty Adama Stanisława Kornaszewskiego podstawiając Stanisława Pikul na Tarnów w celu ukrycia pobieranych pieniędzy z długów do finansowania Azoty Tarnów SA w celu ukrycia podstawienia Adama Kornaszewskiego za spadkobierce po żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk do ukrycia zwolnionych kredytów na Łotwie, gdzie pomnik hrabiego Platera odsłonił Bronisław Komorowski w celu ukrycia posłużenia się akredytywami PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Banku Rezerw Federalnych w USA. Podstawiono mec. Małgorzatę Witek z Krakowa pod Małgorzatę Kiesz nieżyjącą, aby windykować na Amerykańską Klinikę Serca im. Wadiusza Kiesz w Starachowicach i ukryć przez podstawienie Małgorzaty Idziak i Małgorzaty Kwaśniewskiej bankiera w Szwajcarii oraz podstawienie Janiny Pikul pod dr. Janinę Kiesz z Starachowic.

Wytworzono sprawę PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu jako sprawa SR Kielce V wydz. Gospodarczy ul. Warszawska 44 z 22.07.2009 roku sygnatura akt V GC 920/09 i podstawiono na Zamość sprawę z powództwa mojego taty przeciwko Fundacji Św. Jerzego podmieniajc mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Wróblewskiego a mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wpisano przez błąd przez „zi” jako Jerzy Dariusz Kazimierczyk w celu windykacji Fundacji APEX-STAR z takim błędem przez Czesława Daleszak, który wydał z takim błędem dokumenty. Oznacza to finansowanie w Chinach inwestycji kolejowych jako windykacja Fundacji APEX-STAR i podstawiono moje dane na Opoczno przez DOMSTAL Sp. z o.o. próbując zaskarżyć mnie przed zawarciem związku małżeńskiego ukrywając fakt, że firma została zakupiona z pieniędzy z Fundacji APEX-STAR i dlatego rząd wykazał legalność użytych środków jako dział spadku po nas w 2004 roku zawłaszczając nasze mienie i zakupując GBC Centrostal Bydgoszcz SA przez podstawienie fałszywych spadkobierców, w celu realizacji programu bankowego do zwolnienia pieniędzy w Szwajcarii.

Podstawiono sprawę mojego męża o wyjawienie majątku, aby przejść na dzieła sztuki zawłaszczone w 2004 roku pozorując, że ja mam do nich dostęp wpisując dług DOMSTAL Sp. z o.o. na mnie mimo odrzucenia wniosku DOMSTAL sp z o.o. przez SR Opoczno. W sądzie w Opocznie na sprawie męża sędzia określił, że mam prawo do obrazów za życia mojej mamy, które zawłaszczono dla państwa Kulczyk i podstawiono pod moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk moją siostrę Beatę Marię Idziak.

Adwokaci i Biura Prawne oraz odpowiedzi zawarte w programach TVP jako porady prawne, jasno określiły, że przesyłki niepotwierdzone z firm windykacyjnych jak EOS KSI Polska Sp. z o.o. należy wyrzucać do kosza, co spowodowało podstawienie pod e-sądy fałszywych spraw i windykację wielokrotne bez odpisania długu i licytacji na fałszywe osoby naszego mienia i podstawienia moich danych pod konto mojej mamy w ING Bank Ślaski , aby windykować mamę dla pani Kruk w Warszawie i firmy Plater, ukrywając to przez podstawienie Jerzego i Barbary Bochyńskich w Katowicach do banku, pod konto moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich.

Sztandarowy pomysł mieszkanie PLUS, polega na wykorzystaniu dorobionych dokumentów przez prokuraturę czyli zaskarżeniu PPH APE przez Jerzego Kaźmierczyk, czyli właściciela jako roboty murowe oraz połączono z zaskarżeniem PFRON na umorzone postępowanie do SOF-ART Sp. z o.o. wytworzone przez asesora Jerzego Krystynieckiego w Prokuraturze Starachowice , którym to dokumentem posłużył się sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 w celu zamiany męża na złodziejaszka i ukrycia wypłaty pieniędzy z tytułu wadliwego wykonania przy budowie autostrad rond w tym Wieżowca Rondo i budownictwie deweloperów, odnosząc się do podstawienia dr. nauk budowlanych Korneliusza Wojnar, który wygrał konkurs na wygłuszenie autostrad po czym zmarł, jego dług zamieniono na córkę Martę Wojnar podstawioną pod Martę Bochyńską do ukrycia wyprowadzania pieniędzy przez rząd polski w celu upozorowania, że zmarły Korneliusz Wojnar żyje i nie wykonał na czas wygłuszeń do autostrad w celu wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe, podstawiając pod dług jego brata Jana Wojnara pod mojego dziadka zamienionego na Jana Bocheńskiego herbu Ślepowron w celu obciążenia Fundacji APEX-STAR w Sądzie w Katowicach. Należy zaznaczyć, że od 2005 roku obroty firm męża wynoszą zero, gdyż wszystkie pieniądze wprowadzone do Polski skradziono przez rząd polski, co określił sędzia Wojciech Pruss , że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia co jasno wykazuje odpowiedzialność Rządu Polski który oddał suwerenność Polski z którą walczyli moi dziadkowie. Należy dodać , że Maria Władimirowna również określiła, że posiada tytuł carski i pracuje dla Marii Putin a co oznacza, bezpodstawność określenie Wojciecha Pruss posiadania carskiego mienia przez Polskę powodując wpisanie jedynie roszczeń przeciwko Polsce, która dlatego oddała Skarb Państwa wiedząc, że zastawiono nasze ziemie przez faszystów i podstawiono Zuzannę Maksalon, która jest siostrę Marii Putin i dzieckiem mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej a którą podstawiono pod moją druga córkę Martę Jadwigę Bochyńską mieszkająca w Irlandii. Działania Torunia można jedynie określić jako zdrada Polski przez Urzędników Państwowych.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s