Czarne Koszule i procesja na Chateo Gütsch w Szwajcarii

Starachowice na 04.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

INFORMACJA

Błędy w ustaleniach faktycznych doprowadziły do rozbieżności w zeznaniach i prokuratorskim dochodzeniu w zestawieniu z zeznaniami męża oraz moimi jako świadka, gdzie sąd bezprawie odczytał moje zeznania w mojej spółce do mojej sprawy, łącząc w męża sprawie nie dotyczącej jego. Oznacza to, że połączono obecny zarząd, z byłym zarządem i wymieszano sprawy przez podstawienie akt byłego męża pod obecnego i weksle obecnego męża, ktoś uruchomił bez jego wiedzy. Sprawa jest powiązana z moimi doniesieniami trzema do Państwa Prokuratury w sprawie przyjazdu pana Chałubińskiego z Końskich oraz faktury, której później rzekomo nie uznał po moim doniesieniu do prokuratury a dotyczącej fałszywej faktury na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, gdyż doszło do skazania męża przez błędy w ustaleniach faktycznych co wykazał w piśmie męża adwokat pan mecenas Łukasz Drapisz, a co zostało nieuwzględnione, gdyż sędzia Jacek Pietrzak z Gdańska z Sądu Apelacyjnego do sprawy w Toruniu Sądu Okręgowego II K 164/11 określił, że zeznania męża są całkowicie rozbieżne z ustaleniami prokuratury co wykazało błędy, w lakonicznych i oczywistych sprawach jak to, że zamiast wpisać, że jestem żoną mojego męża to wpisano mnie jako Elżbieta z Torunia, co jest absurdem, ale kontynuowanym w Sądzie Rejonowych w Toruniu oraz w Sądzie Okręgowym w Kielcach , w tym wypadku w sprawie o eksmisje z domu gdzie mieszkam, a gdzie sfabrykowano dokumenty przez wnoszących sprawę Waldemara Maksalon, który nie ma, żadnych praw i rościł sobie prawo do pożytków, na co wówczas nie zwróciłam uwagi a co jest oczywistą nadinterpretacja i próbą wykorzystania przepisów przez naciąganie prawa i jego przekroczenie. Dlatego skazano męża, pozorując , że świadek, który określono, że ma amnezję, mówi prawdę, co samo w sobie dyskwalifikuje daną osobę. Celem była kradzież 100 milionów EUR przelanych na moje konto uśmiercając mnie w systemie bankowym i wprowadzając fałszywy krąg spadkobierców i takie dane były przekazywane, przez sprawy w których nie brałam udziału, a obecnie jestem wezwana pod fałszywymi danymi czyli według uzgodnień Torunia, a co oznacza brak ustaleń faktycznych i wykorzystanie dokumentu wydanego przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego jako na szkodę mojego męża co zastosowano o przeciwko niemu, i ukryto fakt, że maż w tym w tym czasie został zatrzymany i nie mógł wystawić faktury i odbył w pełni karę a obecnie ją ponowiono mimo braku takich przepisów a wręcz jest zakazane takie stosowania prawa i należy takie postępowanie zamknąć artykuł 17&7, a prowadzona sprawa naraża na koszty osobę , która już została okradziona i usuwane są nasze dane podmieniając dane w miejscu rodziców, aby pobierać pieniądze w Szwajcarii, gdzie mamy prawo stałego pobytu. Nadto pani mec Marta Sztachelska określiła, że maż nie odbył kary wiezienia , gdyż aresztowano męża bez wyroku sądowego w 2008 roku co oznaczało brak ustaleń faktycznych co wynikało z informacji pani Marty Sztachelskiej pierwotnie co również ustalił męża adwokat z wyboru mec. Łukasz Drapisz Kielc. Obecnie jest wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego w Gdańsku do sprawy w Toruniu jako Sygnatura akt II K 164/11 a prowadzona jako odwołanie do Gdańska od Sądu Apelacyjnego IIAKa 3/16. Z tego powodu składam wiosek o rewizje postanowienia Jerzego Krystynieckiego i wniesienie do kasacji oczywistych błędów w ustaleniach faktycznych, które spowodowały obecną sytuację i weryfikacje wpisu prokuratora Krystynieckiego, którego dokument został wykorzystany w Toruniu z mojego powództwa zamiast na korzyść męża to przeciwko niemu oraz w zamkniętej firmie męża. Spowodowało to podstawienie szeregu osób, które pozorowały, że mąż ma inną żonę, a nawet doszło do niedopuszczalnego procederu że adwokat z urzędu stanął przeciwko mężowi jak widać musiał to mieć wyższe umocowania a mianowicie zamieniając się za spadkobiercę do uzyskania korzyści majątkowych i wpisując się na moje mieszkanie w Starachowicach ponad 30 tysięcy osób co jest widoczne w dokumencie fałszywej windykacji jako licytacja Km 336/10 czyli dorobienie innych spraw pod moich nieżyjących rodziców i obciążani9e mnie i siostrę pozorując, że nie są to nasi rodzice ale inne osoby co jest widoczne w dokumentach komorniczych o absurdalnych treściach. Doszło obecnie do podstawienia pana Radcy Prawnego jako obrońcy w SO Toruń IIK 186/16 do opłaty wniesionej do IIK 164/11 jako Adama Załuskiego w celu jego wykorzystania jako Adama Zbudzkiego , który uczestniczył w wyprowadzaniu obrazów i był konsulem w Moskwie , który wskazał nam mieszkanie mojej cioci w Warszawie na Bagno 7, które zdawała moja mama po zmarłej cioci, które zabrało państwo i zostało użyte do wytworzenia genealogii fałszywych Radziwiłł na podstawie mojej prawdziwej rodziny. Pan Adam Zbudzki współpracował z DOMSTAL Sp. z o.o., która to firma została zakupiona razem z GBC Centrostal Bydgoszcz SA jako dział spadku na mnie i mężu z pieniędzy z fundacji APEX-STAR w 2004 roku podstawiając Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman podstawionej pod moją mamę Filomenę Bochyńską jako hrabina Maria Tarnowska zamieniona na babcię księżną Marię Bochyńską z Lubomirskich z Kruszyny co zamierzano zamienić na windykację SO Toruń IIK 186/16 jako przesunięcie kary pozbawienia wolności do czasu kasacji i potraktować jako tytuł egzekucyjny do kolejnego wykorzystania jako windykacja weksli przez SR Tarnów VGC 57/16 do fałszywego kredytu Funduszu INCASO na kwotę 5100,- PLN co połączone jest nazwiskiem Lech Pilarski nazwą firmy INCASO i oskarżeniem w sprawie IIK 164/11, którego zwolniono a jego oskarżenie przypisano mężowi Jerzemu Kaźmierczyk w celu wytworzenia windykacji do kradzieży miliarda EUR przez wykorzystanie weksli męża i ukrycia kradzieży 100.000.000,- EUR przez podmianę przelewów i fałszywe zeznania świadków w sprawie IIK 164/11 w SO Toruń.

Wszczęcie sprawy w Kiecach przez Waldemara Maksalon o wyrzucenie mnie z domu ulica nad Kamienną 25 wpisanie drugiego imienia miały w przeszłości zastosowanie w sprawie mojej rodziny, co wykorzystały służby.

Wnoszę do Prokuratury o zbadanie sprawy i wykazanie dowodu, że mąż był pokrzywdzony w sprawie, gdyż ktoś manipulował na jego firmach a nie jest winny, gdyż jest to rzeczą nie podlegająca dyskusji, gdyż nawet przedłożyłam dokument z pieczęcią Zakładu Karnego, że mąż dalej odbywał karę pozbawienie wolności w sprawie o która obecnie wniósł wniosek o wznowienie w Kiecach co nakazano jako odwołanie do Krakowa co też uczynił. Z tego powodu proszę o sprostowanie powielonych danych jako jednej tej samej osoby i jednej firmy , i nakazanie Zakonowi Maltańskiemu przedłożenie skąd posiada fundusze i dokumentu użyte do sprzedaży Pałacu w Kruszynie, gdyż są to środki pozyskane z kradzieży mienia mojej rodziny, dlatego doszło do skazanie mojego męża i kradzieży nieruchomości w Starachowicach co już przedłożyłam, gdyż naliczono podatki i nie ujawniając do Komornika, gdyż upozorowano , że nic nie miałam i jestem inną osobą, co doprowadziłoby do skazania moich teściów, gdyż nie mają wiedzy także ich córki nie wiedzą kim była moja arystokratyczna rodzina, ponieważ nigdy się nie wynosiłam się nad innych i nie eksponowała swojego szlachectwa, a w PRL mowa o szlachectwie była zabroniona.

Wymienione w korespondencji sądu Bohaterów Westerplatte 1, świadczy w świetle faktów, że zwrócono mienie nie rodzicom, ale Barbarze i Jerzemu Bochyńskich i sprzedano jako dział spadku dla Gminy Żydowskiej co wykazało 6,- tysięcy w Km 336/10 jako ukrycie mojego wynajmu mieszkania pani Anicie Frankiewicz przez rok czasu co daje kwotę 6 tysięcy od czego odprowadziłam podatek do Urzędu Skarbowego co ukryto i wprowadzono Plus Bank SA , aby to ukryć. Skazując męża w SO Toruń IIK 164/11 drugi raz w jednej sprawie za 300,- tysięcy jako IIK 164/11 w świetle wykazania ponad 30.000,- osób miało ukryć program 500+ wypłacony dla tych osób jako alimenty kryte przez program Plus na różne sektory gospodarki pod programy wprowadzając 300,- tysięcy podniesione dźwignią i zamieniono mnie na moją mamę Filomenę Bochyńską, aby ukryć wprowadzenie Barbary Bochyńskiej na ING Bank Śląski na konto mamy. Miało to spowodować likwidację szeregu osób jak Barbary Majewskiej z Sieciechowa, gdyż podstawiono ją pod panią Majewską matkę Anity Frankiewicz co miało wywołać ten sam skutek czego symbolem jest ścięcie drzew na ulicy Śląskiej czyli drzewa pod którym położono mojego psa Maxa , którego potrącił samochód i żył, ale kierowca zabrał psa bezprawnie i uśpił, gdyż pies był widoczny w reportażu.

Wykazanie maszyny z Włoch dla pana Chaja miało być podstawieniem maszyny z Włoch dla Bohdana Żakiewicz, którą nie odebrał do produkcji nawozów, której wartość zbiega się z wartością faktury proforma do METRON SA na miedź co miało być ukryte przez ponowną windykacje PFRON na SOF-ART Sp. z o.o. w 2016 roku, aby pozorować, ze środki nie były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem przez starostę Dariusza Dąbrowskiego mimo, że komisja wykazała, że środki wydane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Spowodowało to odczytanie moich zeznań w Toruniu niedotyczących mojego obecnego męża, ale spraw sprzed zakupu firmy SOF-ART Sp. z o.o. przez niego co spowodowało podmianę moich danych na Elżbietę jako fikcyjna żona męża z Torunia wpisując moje dane odwrotnie przez Urząd Skarbowy, aby przejść na dług. Kwota wykazana na fakturze proforma z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę około 2,7 miliona złotych została fundacji APEX-STAR jako 2,7 miliona podzielona na trzy jako milion nawiązki w SR Toruń IIK 467/15 dla Pawła Krzymowskiego i 300,- tysięcy przelane do Credit Suisse na konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co zamieniono na EURO i Bank Szwajcarski wystąpił przeciwko ART-B, gdyż uruchomiono oscylator do pobierania pieniędzy z FUNDACJI APEX-STAR w Katowicach podstawiając trzy fundacje podmieniając moje imię na Elżbieta podstawiając za żonę Lucjana Sznajder, a jego żonę Annę Sznajder podstawiono za moja córkę Annę Piórecką wstawiając Anne Gąsiorowską żonę pracownika SOF-ART Sp. z o.o. i połączono z firmą Kronowood na Niemcy i Szwajcarię.

1/Kościelną Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman

2/Fundację Kolei Wąskotorowych Starostwa Powiatowego w Starachowicach co połączono z grupą Raiffeisen, która podmieniła mnie na Mazurek z domu i finansowała w Szwajcarii Ośrodek sportowy co połączono z Kolejkami Linowymi w Zakopanym, gdzie oddano nasze ziemie dla fałszywego kręgu spadkobierców z Nowego Jorku.

3/ Fundacją Kościelna księdza Bohyńskiego przez samo „H” fałszując nazwisko mojego dziadka.

Wykorzystano pracowników PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do podstawienia za moją rodzinę jak pan Sławomir Tatarek, którego nazwisko wyczytano przy mojej mamce w Kościele katolickim co nie ma logicznego uzasadnienia i podstawiono pana Jakuba Dziedzic w miejsce mojego syna Jakuba Pióreckiego oraz Izabelę Styczyńską podstawiając pod dane dorobionej rodziny Witolda Krzemińskiego zamieniając go na Śliwiński a jego żonę Izabelę podstawiono pod Izabelę Styczyńską zamieniona Izabelę Marcinkiewicz natomiast Mirosława Kowalskiego syna Józefa Kowalskiego mojego chrzestnego wstawiono mec. Możdżeń, który tworzył dokumenty założycielskie do fundacji męża Jerzego Kaźmierczyk czyli APEX-STAR, gdzie zrobił błąd przez „zi” i powielił w ten sposób dane osobowe męża na wzór podpisu i umowę.

Jest to odniesienie do ściętych drzew na ulicy Nad Kamienną 25, które bez odpowiednich dokumentów ścięto po czym UM wydał dokumenty w celu ukrycia przestępstwa, gdyż drzewo było zasadzone przez moją prababcię, a granica sięgała do rzeki po czym zabrano część nieruchomości na drogę i nigdy nie zostało to zapłacone co wprowadziło fałszywy dział spadku na drodze i rzece , jest widoczne. Dokonano również ukrycia matactw przez wykorzystanie firm męża Jerzego Kaźmierczyk i jego zarząd wpisano na moje mieszkanie razem z mężem , aby podstawić Jerzego Bochyńskiego na numer 1 jako Bohaterów Westerplatte 1, który państwo wykazali w piśmie nie wykazując , że jest to druga sprawa spadkowa nielegalnie prowadzona po mojej jednej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej, którą państwo w tej sygnaturze zamienili na Jadwigę co powoduje próbę ukrycia końcowego postanowienia. Obecne zdarzenia podpaleń są ukryciem użycia męża akredytyw przez wprowadzonych fałszywych spadkobierców w Anglii co miało ukryć oddanie terenów zalewowych w Wąchocku wydanych z Pałacem dla pana Chaja pod czym w części zalewowej oddanej gminie utworzono ze środków unijnych zalew przez gminę co ukryto przez podmianę stawu fabrycznego w Starachowicach jako Zalew Pasternik w celu ukrycia pobierania pieniędzy jako wyplata odszkodowań jako zwrot mienia. Podstawiono projekt mojego taty jako Ośrodek Sportów Wodnych do wstawienia państwa Maksalon, którzy wprowadzili błędne szacunki w celu pozorowania domu Nad Kamienną 25 wartości około 19.000,- PLN i przeniesienia na Bohaterów Westerplatte 1 w celu zamiany zastawionych terenów pod kredyty na Plus Bank SA, Lindorff SA, Getbank SA, Ultimo SA, wszystkie firmy z Wrocławia pracujące do ukrycia wyprowadzonych terenów w Warszawie dla fałszywych arystokratów, którzy przybrali nazwiska mojej zamordowanej rodziny w Kruszynie w 1932 roku i wykorzystali rodzinę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , którą zamierzano oskarżyć po wypłacie programu 500+ co miało skutkować morderstwami ludzi w celu eliminacji niewygodnych świadków. Projekt mojego taty został podstawiony pod Agencję Rozwoju Regionalnego i inne projekty w celu kradzieży praw autorskich mojego taty i jego dorobku życia z którego nic nie otrzymał jako program EKO połączony Wielkim Piecem i Bałtowem jako dinozaury oraz sportem co połączono z Zakopanym ulica Chałubiński w celu zamiany miejsca pracy gestapowców jako “Palace” Zakopane katownia Podhala zamieniona na Ośrodek Sportowy i Hotele.

Wykazanie przez państwa numeru Bohaterów Westerplatte 1 do sprawy spadkowej po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej jest kradzieżą moich praw autorskich i podmianą mojej mamy na tatę do ukrycia prawdziwej rodziny mojego taty syna carewicza Aleksego Romanow.

Należy zaznaczyć, że politycznie marsz kobiet w czerni jest odniesieniem do marszu faszystów czarnych koszul, którzy mieli być wprowadzenie przez Bohaterów Westerplatte 1 zamierzając oskarżyć nasze rodziny co jest robione z premedytacją , gdyż wykorzystuje się demokrację i pokój i ufność młodego pokolenia w dobre zamiary , aby wprowadzić faszyzm na co wskazał papież Franciszek jako naruszenie testamentu papieża Jana Pawła II co ma odniesienie do naruszenia Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 troku co zamierzano zawłaszczyć dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, która wykorzystując dokumenty z morderstwa w Kruszynie w 1932 roku i zabranych przez komunistów dokumenty po zatruciu Marian Bochyńskiego z latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zamierzała przez Jarosława Kaczyńskiego zamienionego na premiera jako Duce przenieść do Watykanu, aby wykorzystać Traktat Laterański w celu finansowania faszystowskiej Europy czego dowodem jest wystąpienie Anglii z UE przez momentem wprowadzenia faszyzmu.

Z tego powodu papież Franciszek wskazał 300,- wiernych co ma odniesienie do podmiany kwoty 300,- tysięcy złotych pochodzących z Fundacji APEX-STAR w Katowicach do kwoty 300,- tysięcy przekazanych przez Jarosława Kaczyńskiego dla mecenasa Stefana Hambury w Berlinie jako kwoty uchodźców określane przez UE do podmiany osób do wprowadzenie Duce co ukryto przez wprowadzenie Stefana Król ojca Marka Król zamieniając na agent Luk znajomy Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic podmieniając przez akta medyczne zawału serca na Jerzy Ziobro co połączono z pozorowanym świeżym zawalem serca w Toruniu w 2013 roku dla Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia otrucia nas w Szwajcarii na zlecenie z Polski w 2006 roku w celu wprowadzenia Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku i Watykanu jako fałszywych spadkobierców 64-miliardów USD udziałów skarbie państwa wykorzystując DNA skradzionej mojej córki Anny Marii Pióreckiej wstawionej jako spadkobierca po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk.

W 2004 roku mąż przed ślubem pokazał akredytywy w SO Kielce na sprawie z powództwa pani Teresy Walkiewicz po czym sąd przerwał rozprawę nie dopuszczając do włączenia zapłaconego Swift do Akredytywy, aby wprowadzić panią Teresę za spadkobiercę obecnie próbując podstawić moją córkę Martę pod różne rodziny Walkiewicz, Frankiewicz Walkiewicz w celu ukrycia wprowadzenia jej jako spadkobiercy po nas żyjących przez biznes śmieciowy co jest łatwym połączeniem sprzątania pogorzeliska tekstyliów w Wąchocku z umową na dostawy materiałów z Turcji i Belgii dla SOF-ART Sp. z o.o., gdzie pan Andrzej Koper został zamieniony na Ryszarda aby przejść na działkę 27 do podmiany działki państwa Mieszała wykorzystując koleją rodzinę państwa Kalista do podstawienia na USA pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i dlatego zastartowano taką pomyłkę przy byłych sąsiadach na ulicy Nowowiejskiej działka 18/6 i 18/8 co powoduje podstawienie pod dane Roman Mazur jako Roman Bocheński premiera Romana Jagielińskiego przenosząc wartość ulicy Nowowiejskiej na ulicę Nad Kamienną 25, w celu podstawienia pod kredyty, gdzie wykazano atrapę domu jako dom stosując kwotę około 19.000,- , gdzie podstawiono państwa Wilczyńskich oraz mec. Katarzyna Boroń-Broda, aby połączyć imię byłej żony męża Katarzyna oraz adwokata Boroń, który groził mi w prasie w celu podstawienia pod moją prababcię Katarzynę Krakowiak czyli Radziwiłł matkę mojego dziadka, którą podstawiono pod Romanow linie mojego taty co jest związane z uwolnieniem mojego dziadka za którego żonę podała się babcię Katarzyny pierwszej żony męża księżniczkę Niemiecką czyli Drucko -Lubecką, która prowadziła Niemiecki Czerwony Krzyż w Krakowie co spowodowało podstawienie za nas córki Jerzego i Barbary Bochyńskiej z Katowic , który blokuje dostęp do Fundacji APEX-STAR czyli sędzinę Magdalenę Jarczyk , którą nazwano Katarzyną i Kasjopeą w Katowicach, której mąż dawny pracownik więziennictwa obecnie sędzia jest podstawiony pod Zbigniewa Ziobro i podstawiono panią Katarzynę Boroń-Broda pod moje konto w PKO BP SA, aby ukryć prawników podających się za rodzinę jako agencja AP stowarzyszenia prawników podstawiona pod Bank AP w Szwajcarii i konta SOF-ART Sp. z o.o. i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. łącząc z kontami PEKAO SA i PKO BP SA w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie podmieniono mnie na Katarzynę i ukryto przez podstawienie Katarzyny Boroń -Broda aby połączyć imię pierwszej zony z adwokatem tarnowskich Boroń oraz Broda, które to nazwisko wpisano jako męża córki jednej z sióstr z domu Mazurek na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach, skąd wyszły fałszywe udziały na Bohaterów Westerplatte 1/1. Nie ma możliwości przejścia na Bohaterów Westerplatte 1/1 z garażem ponieważ rodzice zakupili na wyłączną własność mieszkanie komórkę i garaż. Na gruncie w późniejszym czasie zrobiono zniesienie współwłasności, które podmieniono wpisując udziały jako Bohaterów Westerplatte 1, gdyż potajemnie zwrócono cały dom wprowadzając lokatorów zamienionych na spadkobierców i podstawiono Anitę Frankiewicz za spadkobiercę po moich rodzicach wykorzystując przepisanie umów na gaz i energię. Wodociągi nie wyraziły zgody na przepisanie liczników i wpisano dług na tysiąc złotych pani Anity Frankiewicz jako mój wykazując to w Tygodniku Starachowickim jako numer 1 czyli Bohaterów Westerplatte 1 jako cały budynek dlatego pismo kieruje do prokuratury w celu uporządkowania wszystkich spraw. Wykazane działania wskazują, że w 2004 roku upozorowano moją i męża śmierć celu wprowadzenia do fundacji APEX-STAR sędziny Barbary i Jerzego Bochyńskich , którzy zawłaszczyli wszystkie wprowadzane do firmy męża pieniądze podając się za spadkobierców i skazali męża w Toruniu w SO Toruń IIK 164/11, aby zawłaszczyć 100.000.000,- EUR przekazane na moje konto do Starachowic wpisując spadkobierców czyli Gminę Żydowską na Bohaterów Westerplatte 1 co miało być ukryte przez wprowadzenie na firmy męża danych Wioletta z domu Śledź z matki Schlesinger , aby przejść na Niemcy, która miała zastąpić moją siostrę Beatę Idziak co sugerował przed laty ksiądz jako wiolonczelistki. Dlatego wykorzystano imię siostry męża Wioletta i jej udział 3% w spółce SOF-ART Sp. z o.o. do podstawienia mojej siostry Beaty Idziak do ukrycia reaktywacji COP przez Barbarę i Jerzego Bochyńskich, którzy mieli to ukryć przez zrobienie z mojej rodziny i dzieci przestępców jako faszystów, gdyż wszystkie pieniądze są uruchomione przez męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i zawłaszczone przez wpisanie spadkobierców na jego spółkach przez podmianę jego danych na mojego ojca i dziadka jako księdza w Szwajcarii.

Nie można wykorzystać kilku sygnatur do jednej sprawy a zostało to uczynione w celu przejścia na mienie rodowe mojej rodziny przez fałszywych arystokratów. Próbowano ukryć się za panem Donaldem Tramp , gdyż Governor`s Island w USA wyspa w Nowym Jorku należna dla nas była miejsce wcześniej wojskowym, gdzie pomieszczenia są wynajmowane co próbowano zamienić w celu obciążenia osoby prezentującej prawicę, aby nie dopuścić do ujawnienia prawdziwych sprawców, którzy zamierzali z zawłaszczonych carskich funduszy doprowadzić do wskrzeszenia faszyzmu w Europie powtarzając wymordowanie rodziny z 1932 roku w Kruszynie.

Państwo watykańskie znakomicie wiedziało kim jest moja rodzina co łatwo można zauważyć. Tak jak nie uszanowano woli papieża Jana Pawła II, a raczej dopełnienia procedur jakimi kieruje się papiestwo tak samo nie uszanowano woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego wykorzystując Oświadczenie Woli niezgodnie z prawem i wolą moich rodziców próbując podstawić faszystów. Dowodem na odwrócenie faktów jest niewykazanie pana Hajdukiewicza jako kolaboranta pozorując osobę dobrą i wpisując Kazimierza Pilarskiego jako uczestnika zamachu po którym doszło do aresztowania mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w TPS zamienianego na Bruno Bochyński, aby ukryć podstawienie tłumacza gestapowców w Zakopanym pana Bruno Mazurkiewicz i jego dzieci jako Tarnowskich pod działkę mojego dziadka hipoteka założoną w 1921 roku, a prowadzoną jako C 371/20 na terenie wojskowym co oznacza, że dokumenty ma Tajna Kancelaria Prezydenta Polski, którego finansował pan Chaja obciążając SOF-ART Sp. z o.o co obciążało PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i fundacje APEX-STAR w Katowicach, czyli mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazano w SO Toruń IIK 164/11 , aby ukraść pieniądze z weksli męża i mojego konta podstawiając Mariusza Kołodzińskiego z Siedlec pod zmarłego sąsiada Mariusza Słodkiewicz wnuczka Heleny Surma podstawiając za jego brata Przemysława Słodkiewicz pan Przemysława Król w Włocławka , gdzie skradziono moją firmę IMPERATOR ROMANOW wpisując Bohaterów Westerplatte 1 wpisując INs 395/10 jako Bohaterów Westerplatte 1 podstawiając dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Irlandię, podstawiono Arkadiusza Słodkiewicz pod Arkadiusza Durlej, który był na radzie Gminy w Brodach z ramienia banku, który miał udzielić kredytu dla SOF-ART Sp. z o.o., której deklarowała poręczenie Gmina Brody Iłżeckie, co nie zostało zrealizowane legalnie, ale potajemnie. Nagle wójt Andrzej Śliwa umiera i podstawiono, ponownie byłego męża dane jako Dariusz Piórecki na firmę, którą ja przejęłam i sprzedałam dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk 97% i Wioletta Wiatrowska 3%, a co zmieniono na moje wcześniejsze udziały z 2002 roku na Bożena Elżbieta Piórecka podstawiając Marka Katzer, aby jego żonę podstawić pod Katarzyną Kaźmierczyk pierwsza żonę mojego męża pod moje dane zamieniając spółkę na działalność gospodarczą , co jest prawnie niemożliwe, ale tak wprowadzono dane do Biura Pracy. Ukryto sprzedaż mojej spółki dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, co wykazał Sąd w Toruniu wpisując, że mąż nic nie miał, a wartość nieruchomości i mienia oszacowano na około 6,- milionów złotych przez biegłego, a co oznacza planowe i celowe działanie skierowane przeciwko mojej rodzinie i męża, gdyż nowy właściciel stał się moim mężem w 2008 roku. Został okradziony przez podmianę danych na Jerzy Piórecki, aby podstawić poręczenie Kazimierowem na kwotę 500.000,- PLN przez Anne Pachowską z domu Piórecka, które nigdy nie było wykorzystane przez męża a posłużyło do zakupu Polbanku przez kradzież mienia wykorzystując przez ZUS zamieniając moje dane na Bochyńska-Kaźmierczak do MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. Wykorzystano poręczenie Gminy Brody z przeszłości na wekslach do PFRON, gdzie widniał były mąż i podstawiono w 2015 roku i w 2016 roku roku, Starostę Starachowickiego, który windykował PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i Fundacje APEX-STAR w Katowicach podstawioną pod tajne akta STAR, odtajnione w październiku 2011 roku, gdzie podmieniono mnie na Bożena Piórecka z domu ukrywając moje akta z domu Bochyńska i podstawiono Barbarę i Jerzego Bochyńskiego do zawłaszczenia wprowadzonych pieniędzy do kraju od 2004 roku pod bankowy program PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamieniając zaskarżenie użycia firmy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, przez obcą osobę fabrykującą podpis męża wykazany w Prokuraturze w Starachowicach do Prokuratora Jerzego Krystynieckiego i zamieniając na zaskarżenie firmy PPH APE przez Jerzego Kaźmierczyk czyli przez właściciela, aby powtórzyć sytuacje ze Szwajcarii, gdzie wezwano męża przez firmę założoną na męża dokumentach prowadzoną bez jego udziału APE UMWELLTECHNIK AG, i pozorując, że mąż jest inną osobą wytaczając sprawę przez jego firmę o nazwę „APE”, gdyż jest to ten sam właściciel, co APE-CH GmbH, w której widniałam w zarządzie po jego zmianie pod danymi Bożena Elżbieta Piórecka, a co upozorowano, że jestem spadkobiercą po Stanisławie Stępień i podstawiono za mnie już mojego syna Adama Stanisława Pióreckiego obecnie Kornaszewski i jego córkę Wiktorię Kornaszewską pod córkę Anny Marii Pióreckiej skradzionej po urodzeniu dla Kościoła Katolickiego i podstawionej pod drugą córkę Martę Piórecką obecnie Bochyńska pannę co spowodowało podstawienie szeregu osób za mężów, pozorując ich na Bochyński. Z tego powodu doszło do podstawienia mecenas Marty Sztachelskiej, która skarży mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i upozorowano ją za żonę co ukryto przez podmianę moich danych na Elżbietę z Torunia. Dowodem jest fakt, że jako obrońca męża wystąpiła przeciwko mężowi w Gdańsku potwierdzając stanowisko prokuratora, który posłużył się błędnym dokumentem wystawionym przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego, źle go określając co spowodowało złą interpretacje i zamiast ochronić męża to jego oskarżono ponownie jako drugą osobę i skierowano oskarżenie przeciwko mojemu mężowi określając przez sędziego Jerzego Pietrzak, że dokumenty prokuratury są sprzeczne z zeznaniami męża , gdyż jest to ta sama osoba , ale powielona która została okradziona i wykorzystano Fundację APEX-STAR, mojego męża , przeciwko niemu przez osoby, które bezprawnie z niej korzystają udając rodzinę, nas niszczą za te pieniądze, gdyż był zapis, że jedynie rodzina może korzystać ze środków fundacji, w celu jej ochrony, a mają moje wnuki w celu wykazywania DNA carskiej rodziny tak z gwałtu jak i metodą in vitro oraz córkę Adama Kornaszewskiego czyli Wiktorię. Mecenas Marta Sztachelska dlatego wystąpiła zamiast jako obrońca, która przesłała Apelację to jako oskarżyciel, gdyż została podstawiona pod moje dane, Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, gdyż ja złożyła doniesienie przeciwko Prokuratorowi Kilkowskiemu , co zostało umorzone, ale prowadzone potajemnie i podstawiono panią mecenas już jako spadkobiercę po mnie żyjącej, gdyż pozowała moją córkę Martę Piórecką , która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska i podstawiona została jako Marta Kaźmierczak, za spadkobierca na Pałacu windykowana na śmiercie przez firmę z Niemiec, która ma umowy z UM Starachowice. Wykorzystano to przez prawników i wstawiono odwrotnie osoby, zamiast obrońców to oskarżyciele i zamiast adwokatów to opiekunów, pod fałszywe akta psychiatryczne, i mimo, że była obrońcą z urzędu, oskarżyła męża , co jest w sprzeczności z prawem. Ukryto to przez wytworzenie wielu sygnatur do jednej sprawy i wielu Postanowień w jednej sprawie i wytworzono różne sygnatury do ukrycia tego faktu. Doszło do oszusta, złożenia fałszywych zeznań w Toruniu przez świadków w celu podmiany przelewów, do Mariusza Kołodzińskiego na zakup mosiądzu na kwotę stu tysięcy złotych , to na przelew z mojego i męża polecenie 100 milionów EUR jako przelew do Banku PKO BP , który został zakupiony z naszych funduszy przez Szwajcarów do zachowania prawa szwajcarskiego i wstawiono Lecha Pilarskiego pod Lecha Wałęsę który oddał nasze tereny w Szwajcarii dla Niemiec i ukryto przez nadanie tytułu szlacheckiego od Szweckiego króla w celu ukrycia Afery Żelazo. W Polsce podstawiono pana Stanisława Pikul którzy nagle jest wstawiony z moim mężem do Tarnowa przez firmę windykacyjną ICASO z Warszawy aby podstawić do Krakowa do Sądu Apelacyjnego i ukryto ten fakt przez pełnomocników. Ponownie skazano męża w tej samej sprawie w Toruniu do zakończonej sprawy z Kielc i wprowadzono wojsko pod tajne akta IPN wykorzystane do podmiany członków PiS na arystokratów. Powiązano nazwisko Lecha Pilarskiego z funduszem INCASO jako windykacja fikcyjnego kredytu zamienionego na alimenty jako nowa sygnatura w Toruniu II K 186/16 o przesunięcie odbywania kary pozbawienie wolności z II K 164/11 , co jest jednoznaczne, z zawłaszczeniem tych pieniędzy 300 tysięcy złotych wpisując na moje mieszkanie program jako 500 + jako udział ponad 30 tysięcy osób, oraz zawłaszczenie 300 tysięcy złotych z fundacji APEX-STAR przez Skarb Państw, który uznała, że mój mąż nie żyje stojąc przez sędzią, stojąc żywy, który go skazał pozorując, że mąż ma inną żonę z Torunia Elżbietę pod wyprowadzane pieniądze, farbkując do tego akta sądu przez biegłych psychiatrów, którzy są opłacani dużymi pieniędzmi, aby ukryć podmiany rodzin i podstawienie na ulicy Nowowiejskiej, że moja siostra Beata Maria Idziak była jedyną córką naszego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego co powoduje rozgłaszanie, ze nie miałam żadnego majątku po ojcu. Dalego dokonano wykorzystania Oświadczenie mojego taty przez służby , gdyż wykazuje, że jest to mój tata i dlatego zamieniono moją siostrę Beatę Marię Idziak na moje dane Bożena podstawiając mojego męża za jej męża co miało być połączone jako twórczość wpisując błędne dane jako Bożena Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Zakon Maltański i Kościół katolicki przekroczył prawo wykorzystując dokument Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 roku do windykacji i opłacając fałszywą opinie psychiatryczną w Toruniu w celu podważenia kanoniczności mojego małżeństwa według Kościoła Prawosławnego. Psychiatra nie jest od unieważniania związków małżeńskich i tworzenia innych związków małżeńskich ani określania kto jest arystokratą, a kto nim nie jest. Oznacza, to że nowa fałszywa arystokracja członków PiS jest tworzona w zakładach psychiatrycznych przez lekarzy psychiatrów , gdzie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przyjechał pozorować do Rytwian arystokratę podstawiając się za rodzinę księcia Krzysztofa Alfreda Radziwiłł ukrytego jako Wincenty Rawicz Jasiewicz w Starachowicach pod którego podstawiono przez TPS rodzinę Marii Kaczyńskiej podstawionej pod hrabinę Marię Tarnowską czyli Filomenę Jadwigę Bochyńską podstawioną pod Marię Krasuską czyli księżną Marię Radziwiłł co spowodowało podstawienie Marty Kaczyńskiej jako Katarzyny Kaźmierczyk próbując ukryć przez mec. Martę Sztachelską kradzież Pałacu w Kurozwękach i Bałtowie do hodowli Byków z Belgii dla Jarosława Kaczyńskiego. Przytoczę sytuację gdy skazano kierowcę ZUS męża pani pielęgniarki Marty Głuszek w Starachowicach za łapówki, które brała pani doktor i podstawiono moją córkę pod nieżyjącą Martę Głuszek podstawiając mecenas Martę Sztachelską, w celu ukrycia jednego źródła finansowa z ZUS który ukradł mój kapitał początkowy z pracy Białystoku i szkolnictwie w Starachowicach, aby ja wprowadzić do systemu pozorując rożne związki a jedną osobę i windykując moją córkę na śmieci w Starachowicach mimo, że mieszka w Irlandii od 2008 roku, ale wstawiono ją za spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk. Dlatego został mąż ponownie został skazany, aby windykować i pobierać pieniądze przez jego windykację dla finansowania fałszywych arystokratów kreowanych na firmach windykacyjnych, którzy tworzą listy dłużne w bankach kryjąc zastawienie ziemie przez Gminę Żydowska z Nowego Jorku, o czym sami się wypowiadali medialnie w celu uniknięcia spłaty kredytów, które zaciągnęli i obciążyć nimi cały Naród Polski skazując mojego męża i nas windykując do pobierania pieniędzy dla wybranych pseudo elit, które noszą pieniądze w teczkach przez wojsko, gdyż pan Bohdan Żakiewicz zamienił się na Bochyńskiego a swoją żonę Marie zamienił na moją babcię spaloną w Kruszynie księżną Marię Lubomirską w 1932 roku i otrzymał Pałac Paderewskiego czyli dar Narodu Polskiego dla muzyka podstawionego pod rodzinę carską. Pałac jest cyklicznie zadłużany i pobierane są pieniądze na bazie obrazów z Banku FED w USA, które sprzedaje na aukcjach w Londynie.

Wykorzystano upoważnienie do ZUS mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dla mnie , gdy przebywał w więzieniu co spowodowało podstawienie mnie pod MARMOROC-POLSKA Sp. o.o. i zamianę na Bożena Piórecka i wpisane przez Banak Raiffeisen jako Mazurek z domu czyli tak jak moja mama i podstawiono Barbarę Bochyńską z domu Małachowska z Katowic pochodzącą z Gdańska , która podszyła się pod moją mamę w celu ukrycia jedynej w Polsce reaktywacji Rudy Malenieckiej co ukryto przez licytację nieruchomości na Bohaterów Westerplatte jako numer 1, gdzie wykorzystano mój akt notarialny, gdyż podstawiono Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając pod darowiznę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka dla mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej czyli córki i wstawiono Barbarę i Jerzego Bochyńskiego z Katowic na ulicę Nowowiejską wpisując dane mojego taty Józefa Bochyńskiego do oszustwa wykorzystując jako udział w Bohaterów Westerplatte 1. Dowodem oszustwa jest niewykazanie moich rodziców do zwracanego mienia, ani nas w tym wypadku mnie i męża jako zwrot dziedzictwa rodowego, ale wstawienie mojego nazwiska z pierwszego małżeństwa Piórecka zamieniając na Piórkowska w Rudzie Malenieckiej i Białymstoku co ukryto przez służby wojskowe, gdyż był tam Ośrodek Badawczy Rybołówstwa, a dziadek był właścicielem Ligii Morskiej i Kolonialnej co ukryło zakup przez dziadka kolonii w Afryce od Holandii , gdzie znajduje się kopalni diamentów z których korzysta brat pana Czesława Daleszak z Kanady, gdzie podstawiono fałszywych Tarnowskich jako dzieci Bruno Mazurkiewicza. Połączono Ligę Morską i Kolonialną z jeziorem w Zurychu w Szwajcarii.

Wyszydzono rodzinę, której korzenie sięgają początków wiary w jedynego Boga i wprowadzono alfonsów i płaszczach z ptasimi dziobami prowadzących nagie kobiety, gdzie panowie w płaszczach z dziobami symbolizują nazwiska ptaków jako nierząd na Chateo Gütsch, skąd Adolf Hitler miał rządzić zdobytym światem , gdzie wprowadzono jako symbol procesje kobiet w czerni jako masz czarnych koszul odnosząc się do ikony Maryi, która była zamknięta w wierzy w Zamku Rapperswil przez Żydów, na którą robiły ptaki jako symbol zanieczyszczenia naszej rodziny niszcząc godność Maryi matki Jezusa Chrystusa i mojej matki herbu Leliwa niszczonej przez Wielkiego Mistrza Zakony Maltańskiego, który przywłaszczył sobie tożsamość rodziny mojej mamy podstawiając się za jej dzieci. Dlatego wytworzono dwie sygnatury po śmierci mamy INs426/10 i INs395/10, aby windykować na akcie notarialnym powielając moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , aby odnieść się do sprawy spadkowej po moim ojcu, gdzie w postanowieniu widniałam jako Bochyńska, ale w akcie notarialnym jeszcze jako Bożena Piórecka co powielono również na sprawę INs 501/07 złożenia aktu notarialnego mojej mamy , która nie żyje a odmówiono mi wglądu pytając o interes prawny mimo, że mama była jedynaczką i miała jednego męża i dwie córki , i prawnie jesteśmy uznane jako spadkobiercy. Podstawiono sprawę INs67/08 jako spadkowa sprawa po moim tacie z powództwa Invest Bank SA jako windykacja i podmieniono, że tata żyje zamieniając na Ns67/08 jako podział gruntowy na carskim mieniu mojego ojca na całym świecie podstawiając w Polsce ponad 30.000,- osób na moje mieszkanie co jest absurdem dokonanym przez komornika Km 336/10 w 20.09.2016 od którego odwołania licytacji nie przyjął sąd dzień po licytacji uchybiając terminy co jest powtórzeniem III Rozbioru Polski i prowadzi do tworzenia III Rzeszy Niemieckiej przez Toruń co można odebrać jako złamanie testamentu papieża Jana Pawła II przez niemieckiego papieża Benedykta XVI w celu przeniesienia sytuacji na mojego tatę, który według prawa kanonicznego jest na czele Kościoła Prawosławnego co jest powielane przez Kościół katolicki i ma odzwierciedlenie w deklaracji Jego Ekscelencji Papieża Franciszka.

Policja w Starachowicach pobrała moje odciski palców do użycia ich do listów dłużnych w Banku Rezerw Federalnych w USA mówiąc , że będą użyte dla cioci w USA w 2006 roku do sprawy SOF-ART Sp. z o.o, którą finalnie wygrałam jako SO Kielce IXK 280/12 do sprawy SR Kielce IIK 131/11 i IXK 131/11 co zmataczono i podstawiono inne osoby ukrywając przez niezgodność Pesel w Sądzie do tworzenia windykacji do kradzieży pieniędzy używając tych sygnatur w SO Toruń IIK 164/11 do krycia podatków od kradzionego mienia przez fałszywych arystokratów, którzy nie płacą podatków od zawłaszczonego mienia i nas obciążają podając się za spadkobierców tak jak w Końskich przechodząc na Maltę w celu zwolnienia od podatku dochodowego co jest określone przez Sąd w Gliwicach jako zwolnienie podatkowe z Polsce od firm z Malty podmieniając nazwy firm elektronicznie przez energetykę nie wpisując kropki i skazując męża w Toruniu, gdzie odczytano moje zeznania w sprawie niedotyczącej męża prowadzonej do spraw przed zakupem SOF-ART Sp. z o.o. 26. marca 2003 roku co oznacza podstawienie faktury na mosiądz pod zarząd SOF-ART Sp. z o.o. i dlatego Komornik wpisał pana Piotra Główkę na moje mieszkanie , aby papiery psychiatryczne jego matki Wiesławy Główki podstawić dla mnie przez Czesława Daleszak, który jest członkiem Zakonu Maltańskiego. Po skreśleniu z zarządu Wioletty Wiatrowskiej wpisano inną osobę pod jej dane osobowe. Czesław Daleszak użył dokumenty z zamachu w Kruszynie w 1932 roku dla fałszywych Lubomirskich i podmienił dane męża przez błąd „zi” tak jak Poczta Polska SA i błąd w fundacji APEX-STAR oraz jak wprowadziła dane pani Helena Surma do jej sprawy o przyłącze wodne, gdyż nie miała dokumentów własnościowych a pozorowała do moich rodziców, że zakupiła mieszkanie w czym uczestniczył Urząd Miasta Starachowice fałszujący dokumenty wpisując Zalew Pasternik do fabrykowanych rachunków na wodę, aby wstawić Fundacje Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę pod zalewy do wypłaty odszkodowań dla fałszywych spadkobierców kryjąc to wypłatą z fundacji męża APEX-STAR jako dla rodziny pozbawiając prawdziwą naszą rodzinę dostępu do pieniędzy. Z tego powodu pan Piotr Waydel mający nasze pełnomocnictwo miał zostać podstawiony pod Piotra Główkę i podważył ważność pontyfikatu papieża Franciszka odwołując się do obowiązującego prawa. Piotr Waydel przekazał dokumenty e-mail wyprowadzenia złota do naszej sprawy w Kielcach , która znalazła się u pana Waldemara Maksalon co wprowadził Piotra Waydel na Kielce, a Bohdan Żakiewicz został wprowadzony do sprawy INs 956/09 na Starachowice w sprawie o zniesienie współwłasności z powództwa Waldemara Maksalon na mojej własności, po mamie na mieniu mojej babci zamieniając ją na dziadka , aby przejść na mienie Tarnowskich i Bochyńskich łącząc dwóch moich dziadków jako jedną osobę. Wprowadzono giełdę FOREX ukrywając jako Milenium Sp. z o.o. jako grę zamieniając na rzeczywistość przez wprowadzenie młodego pokolenia, które straciło kontakt z rzeczywistością przez komputer i nie umie rozróżnić fikcji o rzeczywistego świata stosując zasady gry jako zabawy wprowadzając do systemu fikcyjne dane osobowe dla gry FOREX, aby przejść na prawdziwa giełdę zamieniając na programy bankowe wprowadzając uczestników gry jako realne osoby co spowodowało sprawę w Toruniu do wprowadzania dzieci, które miały zastąpić naszą prawdziwą rodzinę wprowadzając skradzione moje wnuki dzieci Adama czyli Lile i Lila wnuki z carskim DNA podstawione pod Adama Kaźmierczyk gdyż DNA w linii Radziwiłł jest zbieżne powtarzając historię mojego ojca księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego którego Adolf Hitler z Ewą Braun podawali do chrztu w Kruszynie w 1932 roku co ukrył Kościół katolicki i udzielił błogosławieństwa papież Pius XI dla Adolfa Hitlera. Zakon Maltański powtórzył tą historię kradnąc moje dzieci Anne Marie Piórecką i Michała Pióreckiego z 1985 i 1986 roku. System informatyczny jest zaprojektowany w taki sposób, aby z fikcji wytworzyć prawdę co jest związane z likwidacją starszego pokolenia tworząc kamienne kręgi jako Kwiatki Zwolskie wprowadzając ludzi jako biznes zbożowy wstawiając piekarnię w miejsce cerkwi i księgarni, aby wiedza była dostępna dla nielicznych. Działania tych panów prowadziły do wojny i usunięcia papieża Franciszka w celu wprowadzenia papieża Benedykta XVI jako ponowne objęcie pontyfikatu i zawłaszczenie carskiej ziemi i pieniędzy na finansowanie faszyzmu. Spowodowałoby to szybką śmierć papieża Benedykta XVI, aby wprowadzić lidera światowego, który miał być mężem mojej wnuczki w celu uzyskania dostępu pieniędzy przez DNA carskiej rodziny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s