Bóg przyspieszył czas gdyż nikt by nie ocalał

Przyspieszono czas , aby ocalić ludzi, gdyż by wszyscy zginęli.

Spowodowane to jest systemem bankowym w którym upozorowano papieża Franciszka za męża Marty pozorując opiekuna dla chorych chrześcijan, pozorując ją chorą na Dauna, co przygotowano już przy urodzeniu w Starachowicach moje córki Marty i tak wpisano w książeczce zdrowia przy urodzeniu jako podejrzenie, które się nie sprawdziło, ale dziś jest nadal są dorabiane dla niej akta, aby papież przejął nasze mienie uśmiercając nas i wprowadzając dzieci do systemu bankowego i wnuki, aby wystąpił jako opiekun, pozorując władzę nad moimi dziećmi, które są darem od Boga dla mnie a nie dla niego. Bóg nie daje kamieni jeśli prosimy o chleb. Obecnie dorabiane są fałszywe akta medyczne w 2016 roku mojej zdrowej córki Marty i zamierzając ją skazać na windykacje na śmieci mimo, że nie mieszka w Polsce i nie jest właścicielem mojej nieruchomości, a papież nie może mieszkać w domu Marty w Starachowicach i Miedznej gdzie jest siostra męża również Marta. W Starachowicach bezprawnie wpisano papieża Franciszka jak można wywnioskować w tych ukrytych ponad 30 tysiącach osobach na moim mieszkaniu licytując mieszkanie i garaż aby pozorować władzę jako udział nasz 6 tysięcy w całości licytowany w celu wyrzucenia na bruk i pozorując stadko szakali licytujących dom po moich rodzicach, co jest przestępstwem i Zdradą Narodu Polskiego i Rosyjskiego, ale mój dom jest moją własnością a nie Marty ani nikogo innego. Jeśli się licytuje to za całość domu i w udziale jeden do jednego i wykazuje faktyczne wartość i faktyczne zadłużenie a nie wpisuje oszustwa . Wartość domu zabezpiecza wszystkie możliwe roszczenia, które w przeszłości zostały umorzone, a w innym przypadku jest kradzieżą przez Papiestwo, mojego mienia przez zadłużanie na moje dane dla Papieża Franciszka, aby wstawić po mnie dług dla dzieci i fałszywe opinie psychiatryczne przez prywatyzowane NFZ w automatach amerykańskich , do wprowadzania fałszywych danych na szpitale i inne miejsca do podmiany mojego mojego męża mgr inż. mech. Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i skazanie w celu podstawienie Papieża pod APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii, jako męża i opiekuna Marty i Anny i dlatego wpisano na dom ponad 30 tysięcy osób na moje mieszkanie, i skazując w SO Toruń II K 164/11, gdzie dorobiono opinie psychiatryczną i jako II K 186/16 gdzie wykazał sąd , że mąż jest zdrowy, ale nie zdementował, oszustwa które dorobili lekarze psychiatrzy podważający pochodzenie arystokratyczne mojeSpowodowane to jest systemem bankowym w którym upozorowano papieża Franciszka za męża Marty pozorując opiekuna dla chorych chrześcijan, pozorując ją chorą na Dauna, co przygotowano już przy urodzeniu w Starachowicach moje córki Marty i tak wpisano w książeczce zdrowia przy urodzeniu jako podejrzenie, które się nie sprawdziło, ale dziś jest nadal są dorabiane dla niej akta, aby papież przejął nasze mienie uśmiercając nas i wprowadzając dzieci do systemu bankowego i wnuki, aby wystąpił jako opiekun, pozorując władzę nad moimi dziećmi, które są darem od Boga dla mnie a nie dla niego. Bóg nie daje kamieni jeśli prosimy o chleb. Obecnie dorabiane są fałszywe akta medyczne w 2016 roku mojej zdrowej córki Marty i zamierzając ją skazać na windykacje na śmieci mimo, że nie mieszka w Polsce i nie jest właścicielem mojej nieruchomości, a papież nie może mieszkać w domu Marty w Starachowicach i Miedznej gdzie jest siostra męża również Marta. W Starachowicach bezprawnie wpisano papieża Franciszka jak można wywnioskować w tych ukrytych ponad 30 tysiącach osobach na moim mieszkaniu licytując mieszkanie i garaż aby pozorować władzę jako udział nasz 6 tysięcy w całości licytowany w celu wyrzucenia na bruk i pozorując stadko szakali licytujących dom po moich rodzicach, co jest przestępstwem i Zdradą Narodu Polskiego i Rosyjskiego, ale mój dom jest moją własnością a nie Marty ani nikogo innego. Jeśli się go nieżyjącego ojca w sprawie mojego męża twierdząc, że arystokracja ma pieniądze do których odstęp udaremniono moim rodzicom, a gdy otrzymaliśmy prawo do mienia, doszło do kradzieży przy pomocy sądu, niszcząc opinie moich rodziców , oraz podważając fakt niezaprzeczalny, że mój nie żyjący tata był arystokratą, co jest jest niepodważonym faktem, i dlatego doszło do skazania mojego męża mgr inż. mech. Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który otrzymał tytuły książęce od mojego ojca, aby nasze małżeństwo było kanoniczne i nikt nie ma prawa dziś go podważać, gdyż przy ślubie tata już nie żył, a była moja mama i teściowie. Dziś próbuje się podważyć nasze małżeństwo mimo oczywistego braku takiej możliwości, a jest to cel podstawienia papieża Franciszka do kradzieży naszego mienia jako właściciel Skarbu Państwa, który tajnie skarżył mojego męża w Toruniu i prowadzono sprawy w Sądzie Rejonowym, aby zabrać mi imię Bożena ze chrztu i podstawić dla męża moje drugie imię Elżbieta ale z Torunia do kradzieży mienia przez kościół dla lidera światowego, prowadząc jednocześnie sprawy w Sądzie Okręgowym jako II K 164/11, aby okraść nasze mienie przez papieża i dokonać oskarżenia moich teściów a ukryć to przez dorobienie opinii psychiatrycznych dla ich córki i mojej córki którą podstawiono po moje dane i pozorując je jako jedną osobę. dla papieża Franciszka, pozorując taki kościół katolicki, co jest nietycznym działaniem papieża. Celem było wykorzystanie DNA moich skradzionych dzieci do pobrania depozytów, przez plan zamordowania naszych rodzin, zamiast legalnie zwrócić nam pieniądze i dostęp do naszego mienia, co jest uwolnieniem Narodu Polskiego i co powoduje konieczność usunięcia fałszywych spraw w sądach na fałszywe dane osobowe dziś kreowane. Stosuje się to dziś odwrotnie usuwając moje pisma i wstawiając koperty mojej siostry Beaty z Irlandii. Dorobiono chorobę Dauna dla Marty mojej córki i skazano aby windykować dla papieża Franciszka i ukryć , że jest zdrowa i ma prawdziwą rodzinę. Plan choroby jak widać był planem Watykanu, aby po ślubie unieważnić jej małżeństwo planowane w styczniu 2017 roku i odroczono sprawy w Sejmie na 11 aby donieść się do podmiany mieszkania z 1 na 11 w Starachowicach przez Pocztę Polską S.A. jako rozpoczęcie wojny do podmiany rodziny, co miało spowodować, że planowani teściowie dla mojej córki Marty mieli pobrać od papieża Franciszka pieniądze za zniszczenie mojego dziecka pozorując przyszłych teściów na rodziców, a dalej planowano zamkniecie mojego daru od Boga czyli mojej córki w szpitalu psychiatrycznym jako chrobra DUNA w celu pobierania pieniędzy na fałszywe rodziny. Było to już celem przy urodzeniu córki , gdyż celowego wpisano podejrzenie choroby nieistniejącej dla dziecka jako podejrzenie Dauna, aby wpisać spadkobierców Watykanu na tak zwanym domu Marty i robiąc fałszywe windykacje na śmieci wodę i podatki dla dzieci i wnuków oraz opiekunów jako niewierzących sąsiadów.

Wybór papieża Franciszka dlatego był ściśle zaplanowany, jako działanie ducha świętego czyli w tym wypadku kabały babilońskiej, co powoduje szyderstwo z Ducha Świętego, który działa inaczej niż zaplanowano i potrafi zrobić głupców z mędrców aby poniżyć pychę narodów, wyznaczając najmniejszych z najmniejszych ludzi do swojego planu. Pozorowanie działania ich ducha świętego, zamierzano nazwać chorobą i zadrwiono sobie z Boga i Ducha Świętego, co Pismo Święte określa jako niewybaczalne działanie przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż jest faktycznie jedynie działaniem na zlecenie służb wywiadów w Kościele Katolickim.

Opisane zostało że diagnoza choroby nie sprawdziła się i córka jest zdrowa w artykule ” Wiara Światłem Życia”, w Gazecie Starachowickiej i przedrukowano artykuł za zgodą w miesięczniku “Chrześcijanin” który artykuł zaniosła do Chrześcijanina pani Anna Sznajder, której sprzedałam mieszkanie w bloku w którym znajduje się Gazeta Starachowicka, gdzie ukryto urodzoną moja córkę Annę Marie Piórecką skradzioną dla Kościoła Katolickiego i niszcząc moją drugą córkę Martę Jadwigę Piórecką, która przybrała moje panieńskie nazwisko Bochyńska i jest panną, a co upozowano, że mam męża przez Kościół Katolicki do kradzieży mienia dla Lidera Światowego przez kościół Katolicki, szargając wizerunek mojego dziecka i powodując jej wypadek w Irlandii, do przejęcia mojej nieruchomości w Polsce, aby wprowadzić Papieża za opiekuna Marty w domu Marty udając jej męża w systemie do kradzieży przelanych 100 milionów euro na moje konto w banku PKB BP w Starachowicach, aby wprowadzić Lidera Światowego, już jako męża mojej wnuczki pozorując ją na moją córkę, aby podać się za zbawiciela nowo kreowanego Jezusa w Islamie. Gazeta Starachowicka, obecnie zakupiła jako Wydawnictwa 24 budynek z moich depozytów i wynajęła dla Sądu Karnego, udając spadkobiercę, gdyż są to pieniądze z okradania nas ukryte przez Prokuratorów i Sędziów, którzy w tym celu przerobili się za rodzinę i zamierzali wykończyć prawdziwą rodzinę, wpisując szereg osób i kradnąc weksel mojego męża uruchomiony bez jego udziału a męża skazują za ich działania dla Papieża Franciszka. Sądy wprowadzą nowego Jezusa, który miał przejąć depozyty, to nowy wymysł ludzi których Pismo Święte nazywa głupimi, gdyż nie wierzą w Boga cyt „ Powiedział głupi w swoim sercu, nie ma Boga” . Papież miał znieść celibat i się ożenić, aby pokazać poprawność kanoniczną według kościoła prawosławnego, a celem było pokazanie w banku, że ma legalne pieniądze z małżeństwa z moją córką jako, że córka ma carskie DNA. Stało się inaczej, gdyż Lider nie zdążył być papieżem i czas przyspieszył aby ratować ludzi przed zagładą, gdyż nikt by nie ocalał. Dlatego to się nie stanie, mimo, że w Islamie już zdejmują krzyże, powołując się na proroctwo, że zdjąć krzyż ma Jezusa, czyli Lider Światowy, który miał zwieść wierzących, co miało być początkiem prześladowania chrześcijan, aby dokonać sądu zamiast Boga prawdziwego, to ludzkiego nad chrześcijaństwem, gdyż Jezus wykupił chrześcijan ze śmierci do życia i nie ma potępienia dla tych , którzy są w Jezusie Chrystusie.

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s