Oddanie Skarbu Państwa w 2006 roku dla Watykanu

Starachowice na 04.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Jego Ekscelencja Papież Franciszek

Oddanie Skarbu Państwa dla papiestwa w 2006 roku przez zamordowanie moich rodziców w celu podstawienia Jarosława Kaczyńskiego jako zarządcy

Doszło 13 marca 1881 r. do Zamachu na cara Aleksandra II

Tego dnia jeden z najbardziej światłych i postępowych carów Rosji zginął z rąk Ignacego Hryniewieckiego. O zamachowcu pisano później jako o “pierwszym polskim terroryście”, natomiast w czasach Związku Sowieckiego Hryniewieckiego uznano za bohatera. Obecnie doszło do próby kradzieży obrazu „Kosz ze śliwkami” podpisanego Chrywniak w którym odniesiono się do Chrywniaków czyli osób w Kruszynie i Opolu Lubelskim w Dolinie Chodelskiej nazywanych Chrywniakami czyli mordercami cara, gdyż doszło tam do zamordowania cara Mikołaj II Romanowa w 1924 roku.

Obecnie doszło do sprawy sądowej z powództwa Funduszu Inwestycyjnego Sekurytyzacyjnego INCASO z Warszawy w SR Tanów V GC 57/16 w celu windykacji fikcyjnego kredytu 5.100,- PLN w celu jego zamiany na alimenty i podstawienia Stanisława Pikul pod dane radcy prawnego Stanisława Załuskiego w sprawie SO Toruń IIKo186/16 do wytworzenia roszczenia i zamiany na windykację alimentów Adama Kornaszewskiego zamienionego na męża Edyty Maksalon w celu kradzieży obrazu „Kosz ze śliwkami” bez wartości zgłoszonego do Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Obraz był zgłoszony jako początek obejmowania dziedzictwa zgodnie z Oświadczeniem Woli mojego ojca Józefa Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 roku w celu ukrycia skradzionych pieniędzy w wysokości 100.000.000,- EUR z mojego konta bankowego w PKO BP SA w 2011 roku i straty Skarbu Państwa 7 milionów EUR podatku w wyniku działania prokuratury Toruń i sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń IIK 164/11, którzy zaskarżyli właściciela udziałów w Skarbie Państwa podstawiając papieża Benedykta XVI jako opiekuna skradzionych dzieci Anny Marii Pióreckiej w 1985 roku w celu uzyskania zgody premiera Marcinkiewicz i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego do oddania Skarbu Państwa w 2006 roku co obecnie zamierzano zrealizować w Toruniu jako cyrograf na Polskę. Aby to ukryć zamierzano oskarżyć carską rodzinę przez obywateli jako Sąd Obywatelski w celu ukrycia papieża, który wyrzucił mnie z domu pozorujać , że mieszkam w grobowcu. Sędzia Wojciech Pruss określając, ze mam gdzie mieszkanie miał na myśli grobowiec, gdyż z obu domów nastąpił wyrok o eksmisje i licytacja w celu ukrycia rzeczywistego działania papieża Benedykta XVI co jest kontynuowane przez papieża Franciszka jako sąd nad carską rodziną w celu wykazania legitymacji czynnej uprawniającej do uzyskania wyjaśnień w sprawach sądowych , ze podstawiono panią Izabelę Pokorę pod Izabelę Marcinkiewicz podstawioną pod moje dane osobowe jako Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa, gdyż Kościół nie uznaje rozwodów, a jednocznie nas rozwiódł i podstawił inne osoby pod nazwiska byłych małżonków co miało być sądem obywatelskim wprowadzając ponad 30.000,- osób jako rozbiór Polski i Rosji przez faszystów.

Postępowanie papiestwa jest sprzeczne z zasadami chrześcijaństwa , gdyż nawet opętanego mieszkającego w grobowcu Jezus Chrystus uwolnił i kazał iść do rodziny. Papiestwo planowało wprowadzić jeden ład bez rodziny.

Do zamachu na rodzinę carską obecnie wynajęto kolejną osobę z Polski w Toruniu sędziego Wojciecha Pruss, który oskarżył w imieniu Skarbu Państwa podstawiając prokuratora za właściciela skarbu państwa przed jego likwidacją o kwotę 300 tysięcy złotych z fundacji męża Jerzego Kaźmierczyk założonej w Katowicach APEX-STAR. Pan sędzia zawłaszczył przez wpisanie udziałów budynek wartości 3 miliony w Starachowicach na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, gdzie wpisano 30 tysięcy osób jako udziały w celu wpisania spadkobierców na moje konto bankowe w PKO BP SA , gdzie ze Szwajcarii z Credit Suisse wpłynęło 100 milionów EUR z konta mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli Aleksego Romanowa ukrytego jako ojciec Józef Innocenty Maria Bochyński. Inni opłacili Polaków lub osoby posługujące się polskimi nazwiskami sędziego i prokuratora , aby ponownie oskarżyć Polskę za morderstwo carskiej rodziny czyli układ toruński handlujący kradzionymi obrazami z carskich depozytów i zastawiający w Toruniu ziemię carską i książęcą pod kredyty co zamierzano ukryć jako teren jednostki wojsk rosyjskich, który przed zajęciem był własnością mojej rodziny. Podstawiono pod wyprowadzane tereny Marię Gudewicz i konta w Banku Rezerw Federalnych w USA wykorzystując fakt, że podczas , gdy chodziłam do szkoły w Białymstoku byłam u niej zameldowana jako ulica Broniewskiego 11 co obecnie jest fałszowane w Starachowicach jako ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniona na Bohaterów Westerplatte 11 i połączone przez numer działki 29 z ulicą Nad Kamienną 25 działka 29 w celu połączenia umowy energetycznej dla firmy męża Jerzego Kaźmierczyk dla jego spółki z umową użyczenia działki mojej mamy prawnego właściciela terenu. Z tego powodu Energetyka połączyła jako numerem 1 teren Białegostoku i Starachowic jako 1 w celu podmiany mnie na Elżbietę z Torunia jako siostrę Dariusza Gudewicz i jego żony Leny z Torunia do ukrycia pobranych pieniędzy ze skradzionych obrazów w Banku Rezerw Federalnych w USA przez Bohdana Żakiewicz, który przesłał katalog i wycenę dla nas na Misję w Marly we Fryburgu w Szwajcarii podlegającą bezpośrednio pod papieża, gdzie wycena zaginęła. Działania powyższe dowodzą, że teren Radia Maryja i świątyni wybudowanej przez księdza Tadeusza Rydzyk stoją na terenie naszej rodziny i należy powiedzieć prawdę i rozwiązać sytuację , która grozi likwidacją Polski. Doszło obecnie do oddania Skarbu Państwa dla Żydów, którzy posiadają dokumenty z kradzieży i morderstwa mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie w 1932 roku, gdzie podstawiono Grażynę Kulczyk i opłacono fałszywe opinie psychiatryczne, aby ukryć dokonane kradzieże, gdyż decyzję podjął już premier Kazimierz Marcinkiewicz w 2006 roku, kiedy wystąpiła Gmina Żydowska z Nowego Jorku oraz skrycie papież Benedykt XVI, gdyż wykorzystano DNA skradzionych moich dzieci do Kościoła na nazwisko Anna Mara Piórecka do skradzionych dokumentów udziałowych w Skarbie Państwa. Oznacza to, że Polskę sprzedano już w 2006 roku i obecne działania są tego konsekwencją, a jedyną obroną Polski jest zwrot dokumentów pochodzących z kradzieży w 1932 roku i Starachowicach i wykazanie że rodzina carska żyje. Dokument Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku wykazuje, że małżeństwo moje Bożeny Bochyńskiej i męża Jerzego Kaźmierczyk zawarte 28.06.2008 roku jest kanoniczne według Kościoła Prawosławnego co unieważnia dokumenty podpisane przez premiera Kazimierza Marcinkiewicz dla papieża Benedykta XVI w 2006 roku jako nieważne, gdyż uniemożliwia oddanie Skarbu Państwa w ręce Watykanu i faszystów zgodnie z Traktatem Laterańskim powołania państwa Watykan przez Duce. Sędzia Wojciech Pruss ukrył prawdę, że pieniądze na zaliczkę na mosiądz do METRON SA w Toruniu pochodziły z fundacji męża Jerzego Kaźmierczyk za którego podstawiono Jerzego Brunona Bochyńskiego w Katowicach, którego prawdziwe nazwisko to Kaźmierczak, a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic, która ma gdzie mieszkać, gdyż w systemie bankowym uśmiercono mnie i męża w Banku UniCredito oraz w Banku Watykańskim w 2004 roku , dokonując obrotów przez podmianę danych mojego męże Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Jerzego Pióreckiego i moich Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na dawne dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i takie rozliczenia w 2016 roku wydaje Bank PEKAO SA w Starachowicach dla osób, które zakupiły moje dawne mieszkanie na Konstytucji 3-Maja 23/9b. Co oznacza, że sędzia skazując męża w SO Toruń IIK 164/11 podmienił jego dane na Jerzy Kaźmierczak czyli prawdziwe nazwisko Jerzego Brunona Bochyńskiego i ukrył fakt zawłaszczenia pieniędzy przez METRON SA z fundacji APEX-STAR w Katowicach . Zawłaszczono nasze mienie zostawiając mnie na ulicy, gdyż SR Starachowice wydal dokument eksmisji z ulicy Nad Kamiennej 25 jako IC 178/15 do budynku zawłaszczonego przez wpisanie udziałów przez sędziego Wojciecha Pruss w Sądzie Rejonowym w Toruniu w sprawie IIK 164/11 dotyczącej Metron SA czyli prowadzonej przez wojsko, które podało się za właściciela Skarbu Państwa przed jego likwidacją co jest zdradą stanu, gdyż pracowali dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, która wykorzystała DNA skradzionych dzieci na nazwisko Piórecki i Piórecka do Koscio0ła katolickiego do uzyskania zgody premiera Kazimierza Marcinkiewicz do wypłaty 64 miliardów USD udziałów w Skarbie Państwa naszej rodziny, które zawłaszczono po morderstwie w 1932 roku w Kruszynie i komuniści zawłaszczyli w Starachowicach, którymi posłużył się prokurator Wilczyński udając spadkobiercę carskiej rodziny i właściciela Skarbu Państwa już 2011 roku przed planowaną jego likwidacją w 2016 roku zgodnie z oświadczeniem premier Beaty Szydło, która jedynie realizuje zawarte porozumienia na podstawie dokumentów przejętych przez morderców z Kruszyny w 1932 roku z udziałem Zakonu Maltańskiego, gdzie po spaleniu mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej pan Adolf Hitler z Ewą Braun podali do chrztu mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu uzyskania błogosławieństwa papieża Piusa XI. Z tego powodu opłacono sędziego za fałszywe opinie psychiatryczne, co wynikało z rozmów w kościele. Sędzia Wojciech Pruss wydał sobie sam wyrok jako odmowa przesunięcia odbycia kary w IIKo186/16 przed żądaniem usunięcia braku formalnego do wniosku opłaty kwoty 80,- PLN po czym sam rozpatrzył wniosek jako druga instancja w SO Toruń IIKo186/16 przesunięcia odbycia kary odmawiając wydania dokumentu uzasadnienia co dowodzi, że sprawa właściwa była prowadzona tajnie w SR Toruń IIK 164/11, gdzie zawłaszczono budynek w Starachowicach na Bohaterów Westerplatte 1, wartości 3 miliony i wpisano spadkobierców do mojego konta bankowego do przelewu 100,- milionów EUR z konta męża Jerzego Kaźmierczyk w Credit Suisse w Zurychu z depozytów mojego dziadka i sąd nie miał dokumentu przelewu z Katowic z fundacji APEX-STAR w kwocie 300,- PLN na konto męża Jerzego Kaźmierczyk w Credit Suisse w Zurychu, gdyż z fundacji pobrano pełną kwotę faktury proforma około 2,7 miliona PLN zamienionej na EUR i ukryto kradzież przez fałszywe zeznania świadków skazując męża tak jak w prasie żądano ukarania Lecha Pilarskiego za którego podstawiono Lecha Kaczyńskiego i Lecha Wałęsę. Gdyż sąsiadkę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 panią Danutę Gibalską podstawiono pod Danutę Walesa i wyłudzono od mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podpisy na blankietach wpłat pod pozorem pomocy w wypełnieniu, które podstawiono pod fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego i żonę Różę jako pomoc do Pałacu w Kruszynie, który sprzedano dla osoby z Nowego Jorku przez członka Zakonu Maltańskiego. Działania takie dowodzą, że Polską rządzono z Torunia kradnąc pieniądze przez KATOWICE, gdzie prokuratorów i sędziów wstawiano jako spadkobierców żyjącego męża Jerzego Kaźmierczyk na jego fundacji APEX-STAR podstawiając oscylator ART-B do kradzieży pieniędzy co jest obecnie połączone z zaskarżeniem przez Szwajcarię szefa ART-B na kwotę 2,7 miliona EUR, gdyż pieniądze wszystkie są połączone z kontem w Credit Suisse Jerzy Kaźmierczyk jako program bankowy w Zurychu, do którego nie mamy dostępu, gdyż Bank Watykański nas uśmiercił w systemie bankowym ukrywając wykorzystanie skradzionych dzieci na nazwisko Piórecki/ Piórecka czego dowodem jest sprzedaż Pałacu w Niezdowie czy wstawienie Jerzego Pióreckiego na Pałac w Charzewicach kolo Stalowej Woli co dowodzi, że uśmiercono moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich w systemie Banku Watykańskiego w 1985 roku jako reaktywację Rudy Malenieckiej czyli Zakładów Zbrojeniowych Centralnego Okręgu Przemysłowego, który jest utrzymywany obecnie przez fałszywe windykacje na nazwisko Bożena Piórecka i firm męża Jerzego Kaźmierczyk przez windykacje z aktu notarialnego Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 2006 roku. Działania takie dowodzą, że zamordowano mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego w nocy z 20 na 21 kwietnia 2007 roku w rocznice urodzin Adolfa Hitlera, który podawał go do chrztu co ukrył Kosciół katolicki i podmieniono datę śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej z 30 kwietnia 2010 roku na 2007 rok czyli rocznicy daty śmierci Adolfa Hitlera i ta grupa doprowadziła do zamordowania Lecha i Marii Kaczyńskich w celu zamiany rodziny carskiej na Żydów do zawłaszczenia carskiego mienia w tym obecnie 68,- miliardów udziałów w Skarbie Państwa o które wystąpił adwokat z USA reprezentujący Gminę Żydowską z Nowego Jorku, na której wypłatę uzyskał już zgodę od premiera Kazimierza Marcinkiewicz wykazując DNA skradzionych dzieci na nazwisko Anna Maria Piórecka w USA jako Anna Piórecki co obecnie połączono z jej dzieckiem Zuzanną , które jest wychowywane pod nazwiskiem Zuzanna Maksalon przez Edytę Maksalon córkę Waldemara Maksalon według informacji Maksymow jako spadkobiercy w sprawie SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej na wniosek Sądu Okręgowego w Kielcach, którą podstawiono pod moje konto w PKO BP SA w Starachowicach na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co ukryto w SO Toruń IIK 164/11, gdzie podmieniono przelew z 2006 roku roku 100,- tysięcy dla Mariusza Kołodzińskiego na przelew z 2011 roku czyli 100,- milionów EUR zamieniając Mariusza Kołodzińskiego na Mariusza Słodkiewicz wnuczka Heleny Surma wpisanej za spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich na działce 29 przez Urząd Miasta Starachowice w 2001 roku co jest oszustwem Sądu w Starachowicach, który podmienił sprawy spadkowe po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej czyli prawdziwej hrabinie Marii Tarnowskiej, za której dzieci podali się w KANADZIE pan Aleksander Tarnowski i Juliusz Tarnowski, których ojciec nazywał się Bruno Mazurkiewicz i współpracował z Gestapo w Palace Zakopane jako tłumacz w katowni, którą obecnie zamieniono na obiekty sportowe na ulicy Chałubińskiego co połączono z fałszywą fakturą na roboty murowe do wypłaty odszkodowań z fundacji męża APEX-STAR i błędem prokuratora Jerzego Krystynieckiego w Starachowicach, który stworzył błąd , że PPH APE jest skarżone przez swojego właściciela Jerzego Kaźmierczyk za fałszywą fakturę czym posłużył się sędzia Wojciech Pruss skazując męża czyli właściciela za to, że został okradziony przez rząd i Kościół katolicki, którzy użyli armii polskiej przeciwko dwóm osobom co jest prowadzenie wojny bez jej wypowiedzenia przeciwko carskiej rodzinie.

Dokonano kradzieży sprawy spadkowej po mojej babci Anieli Reginie Mazurek czyli księżnej Reginy Anny Glińskiej i objęcia majątku przez moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek , która użyczyła działkę 29 do prowadzenia działalności gospodarczej przez mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co jest złożone w Energetyce. Spowodowało to połączenie przez numer 1 ulicy Bohaterów Westerplatte 1 zamienionym na Bohaterów Westerplatte 1/1 zamienionym na Bohaterów Westerplatte 11 zamienionym na Broniewskiego 11 w Białymstoku jako obszar 1 w Energetyce co połączono z Wyspą Governors Island w Nowym Jorku w USA i Bankiem Rezerw Federalnych w USA.

Wytworzono sygnaturę SO Toruń IIKo 186/16, aby posłużyć się dokumentami złożonymi w Starachowicach do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w celu podłożenia podpisu Edyty Maksalon do kolejnej kradzieży w Toruniu, w sytuacji, gdy Prokuratoria zdementowała, aby prowadziła sprawy co oznacza, ze Prokurator w Toruniu pan Wilczyński został wpisany na ulice Nowowiejską 29 pod Cecylie Wilczyńską sąsiadkę i podał się za właściciela Skarbu Państwa w 2011 roku i obecnie tydzień przed złożeniem wniosku o likwidacji Skarbu Państwa zamierzano dokonać kolejnej kradzieży na fałszywą opinie psychiatryczne podstawiając Adama Załuskiego pod świadka w sprawie SO Toruń IIK 164/11 jako eksperta z Warszawy z Uczelni Łazarskiego, gdzie Adam Piórecki nie skończył studiów wyjeżdżając za granicę do Irlandii i został podstawiony za męża pomocnika eksperta studentki pani Edyty Zyśk, która rysowała ramki do ekspertyzy za którą wstawiono Edytę Maksalon jako żonę Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego w celu podstawienia ich za spadkobierców po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk zamienionym na Jerzy Piórecki co jest niemożliwe i dlatego użyto fałszywych opinii psychiatrycznych wytworzonych w Krakowie i Toruniu do ukrycia zdrady Polski w celu wykorzystania sygnatury SO Toruń IIKo186/11 do sprawy przesunięcia odbycia kary do SO Toruń IIK 164/11, gdzie została wniesiona w 2016 roku opłata 80,- złotych jako usunięcia braku formalnego. Oznacza to, że skazano Jerzego Bochyńskiego z Katowic prawdziwe nazwisko Kaźmierczak traktując mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jak słupa, który miał odbywać drogi raz karę za rząd polski i Zakon Maltański, którzy dokonali kradzieży stosując oscylator ART-B i proponując Polakom , aby wyjechali z kraju w celu ułatwienia dalszych kradzieży w celu obarczenia przed światem Polków za wymordowanie carskiej rodziny zawłaszczając pieniądze przez Żydów, którzy zamierzali to ukryć jako zastawienie trenów jednostki wojsk rosyjskich w Toruniu. Należy dodać, że układ toruński jest połączony ze sprawami prowadzonymi w latach 60-tych przez sędziego Mertę na ulicy Nowowiejskiej 29 w Starowicach, gdzie po śmierci Ignacego Krakowiak czyli księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego występował w jego imieniu w sprawach pan mecenas Zalewski co jest połączeniem z Toruniem , gdzie wstawiono Lenę Gudewicz pod Elżbietę Gudewicz podstawioną pod Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , gdyż dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk uśmiercono w sprawie SO Kielce IC 2627/10 w celu przekazania do sprawy do Starachowic jako dział spadku do INs 716/10 czyli zniesienia współwłasności na działce 29 czyli Nad kamienną 25 zamienionej na ulice Nowowiejskiej działka 13/6 i 13/8 dawne oznaczenia , gdzie zrobiono dział spadku na majątku dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego zamienionego na Jana Bochyńskiego herbu Ślepowron podstawiając w Toruniu Pawła Krzymowskiego, który otrzymał pieniądze z Fundacji APEX-STAR. Wydano klucze dla Waldemara Maksalon do mieszkania i firmy męża Jerzego Kaźmierczyk co ukrył sędzia Wojciech Pruss , gdyż podmienił dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na męża sędziny z Katowic Barbary Bochyńskiej żony Jerzego Bochyńskiego czyli Jerzego Kaźmierczak jak skazał w SO Toruń IIK 164/11 w wypowiedzi słownej co oznacza podmianę dokumentów pisanych w celu ukrycia kradzieży przez sąd i wykazania Barbary Bochyńskiej, która ma gdzie mieszkać w Katowicach co wyraził sędzia, który stwierdził, że maż nie przedstawił dokumentów ukrywajć fakt wyroku SR Starachowice IC 178/15 i licytacje Km 336/10 w 20.09.2016 roku , gdzie przez wpisanie udziałów zawłaszczył sędzia nie tylko mieszkanie ale cały budynek wartości 3 milionów złotych co zamierzano ukryć przez licytację Plus Bank SA z Poznania, gdyż jedyną możliwością wpisania udziałów było moje Oświadczenie do sprawy SO Toruń IIK 164./11 o oddaniu nieruchomości na rozliczenie co ukradziono a męża skazano wykazując , że nie było żadnej możliwości dostaw mosiądzu, gdyż ukradziono 64,- miliardy USD w 2006 roku za zgodą premiera Kazimierza Marcinkiewicza i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, przetrzymując męża w wiezienie do sprawy SO Kiece IIIK 207/07 jako działu spadku, gdyż w systemie Banku Watykańskiego jak również w Polsce byliśmy uśmierceni pod prawdziwymi danymi osobowymi osobowymi od 2004 roku dlatego wszelkie windykacje odbywają się bez odpisywania długu jak również zawłaszczono firmy i mieszkania wpisując spadkobierców po nas żyjących wykazując DNA wnuków. Przekazanie relikwii Św. Bartłomieja Aby przez papieża Benedykt XVI do Parafii w Opocznie spowodowało ukrycie kradzieży Skarbu Państw w Polsce , który oddany ma zostać dla faszystów we Włoszech i Niemczech ukrywając to jako gmina Żydowska w Nowego Jorku.

Z tego powodu sędzia Wojciech Pruss wykonywał jedynie polecenia przełożonych czyli Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Duda, gdyż dokumentacja z FSC STAR SA została przekazana do kancelarii tajnej, i ukryto oddanie Skarbu Państwa na dokumenty pochodzące z morderstwa w 1932 roku w Kruszynie i pozyskane przez zatrucie Marina Bochyńskiego w Starachowicach dokonane przez premiera Kazimierza Marcinkiewicz, gdzie wicepremierem był Jarosław Kaczyński w 2006 roku czego nie sprostowano.

Usunięcie danych rodziców i dziadków miało na celu usunięcie ich z systemu i wstawienie ich pod prawdziwymi danymi jako Romanow i Tarnowska. Zamierzano nas zamordować i pochować w ich miejsce w celu podstawienia Żydów jako rodziny moich rodziców wykorzystując nazwisko Piórecka Bożena zamieniona na Bożena Piórkowska do Rudy Malenieckiej.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-13-marca-1881-r-zamach-na-cara-aleksandra-ii,nId,1697491

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s