Zaskarżenie 50 prokuratorów jako 50 ekspertów przeciw Donaldowi Trump

Starachowice na 09.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Prokuratura Szwajcarii

Zaskarżono Zbigniewa Ziobro podstawiając jego ojca Jerzego Ziobro pod Jerzy Kaźmierczyk skazując męża w Toruniu IIK 164/11 i IIKo 186/16, aby wytworzyć roszczenie finansowe do windykacji z carskich depozytów zamieniając na Jerzy Ziobro pozorując spadkobierce po naszej carskiej rodzinie. Dlatego mężowi utrzymano wyrok skazujący, gdyż podstawiono pana Jerzego Ziobro, który nie żyje podmieniając dane męża na Jerzy Piórecki w celu ukrycia skradzionych dzieci do Kościoła katolickiego i podważając w SO Toruń IIK 164/11 pochodzenie arystokratyczne mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego syna księżnej Marii Lubomirskiej i Aleksego Romanowa ukrytego jako Brunon Bochyński, gdyż podstawiono papieża Franciszka, który nie ma tytułu arystokratycznego. Sędzia Wojciech Pruss w Toruniu stwierdził, że mam gdzie mieszkać, gdyż był świadom przeniesienia fałszywej windykacji na Zbigniewa Ziobro zamienionej na windykacje Jerzego Ziobro zamienionego na windykacje Jerzego Kaźmierczyk, którego zamierzano umieścić w więzieniu w celu ukrycia kradzieży przez sędziego i prokuratora 100, – milionów EUR z konta w banku PKO BP SA w Starachowicach przelanych zz naszego polecenia przez pełnomocnika Z UBS AG przez konto w Credit Suisse w Zurychu, gdzie podstawiono za spadkobierce po Jerzym Kaźmierczyk papieża Benedykta pod programy bankowe i wstawiono obecnie papieża Franciszka, który nie ma tytułu szlacheckiego co doprowadziło do znieważenia mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w Toruniu, gdzie z Radio Maryja wypowiedziało, że Watykan jest monarchią dziedziczną co oznacza odwołanie się papieża do prawosławia w celu ukrycia kradzionych pieniędzy przez pozorowanie zniesienia celibatu.

Podstawiono Bohdana Żakiewicz pod Bohdana Bochyńskiego poprzez wstawienie Bohdana Ciszewskiego specjalisty w inżynierii metalowej urodzonego w 1922 roku prof. Politechniki Warszawskiej i WAT członka PAN i podstawiono dalej Antoniego Ciszewskiego, który pisał nasze pisma do SO Kielce pozorując spadkobiercę po Bohdanie Bochyńskim co oznacza zamiar wyeliminowania świadka Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył bezprawnie męża aby nie było świadków bezprawnego zaskarżenia męża w SO Toruń IIK 164/11. Podstawiono pod mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego kolejną osobę pana Ciszewskiego Józefa zamieniając jego pseudonim Felek na Feliksa Maksalon i podstawiono za brata mojej rodziny Ignacego Krakowiak czyli księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego zamieniając go bezprawnie na Ciszewski oraz prowadząc sprawę w Toruniu, gdzie prezydentem jest pan Zalewski aby podstawić pod kancelarię adwokacką pana Zalewskiego, który prowadził sprawy Ignacego Krakowiak mieszkającego w Warszawie prowadząc sprawę po jego śmierci i podstawiono notariusza Zalewskiego w Starachowicach, który wpisał w pełnomocnictwach błąd pozorując, że moja siostra jest jedyną córką naszego ojca wstawiając następnie pana Zalewskiego w Toruniu, że go reprezentuje i podstawiono obecnie fałszywych Lubomirskich pod Jerzego Ignacego Lubomirskiego zabierając drugie imię Ignacy tak jak mnie Elżbietę, a mojej mamie Jadwigę. Prezes Sądu Najwyższego jest znajomym pana Antoniego Ciszewskiego z Puław, który udaje że jest herbu Zadora. Anonsował mnie do prezesa Sądu Najwyższego jako carską rodzinę Romanow po czym naubliżał nam pozorujać , ze jestem w konkubinacie, aby podstawić drugie moje imię Elżbieta do SR Toruń do podmiany rodziny i podstawienia jego za spadkobierce po Bohdanie Żakiewicz żyjącym. Dlatego sędzia stwierdził, że mam gdzie mieszkać, gdyż na mnie zwrócono mienie ale do niego nie mam dostępu ani mąż , który został skazany w celu windykacji i dorobienia fałszywych danych do pobicia i uszkodzenie ciała za co miał być dodatkowo skazany przez sprawę Waldemara Maksalon obecnie prowadzoną w Kielcach do sprawy zamkniętej w Starachowicach, ale podstawiając na Bohaterów Westerplatte 1 , gdzie zrobiono już licytację aby pozorować innych właścicieli dla Maksalona, który nie ma żadnego umocowania prawnego. Moi rodzice zakupili tą nieruchomość w 2001 roku i mieli jedynie dwie córki mnie Bożenę i siostrę Beatę i nie mieliśmy działu spadku. Udziały wykazują dział spadku w dodatku podstawienie ponad 30.000,- osób co jest sprawą oszustwa w Toruniu, które wykorzystano mój dokument o przekazaniu nieruchomości za usunięcie roszczenia i zwolnienie mojego męża. Trzy nieruchomości zabrano bez rozliczenia męża skazano bez możliwości przesunięcia kary mimo kasacji i spełnienia warunku rodzinnego, gdyż jestem wyrzucana na bruk w zimę ze wszystkich nieruchomości nawet tej , którą wskazał sąd , że miałam się wyprowadzić jest zlicytowana na fałszywe długi oraz dorobione sprawy na 2016 rok pozorując dług w Plus Bank SA na mojego tatę i mamę co jest oszustwem Kościoła katolickiego , który wprowadzili w parafii Wszystkich Świętych osobę pana Jarosława Kaczyńskiego, który udaje właściciela Skarbu Państwa z Bohdanem Żakiewicz. Podstawiono 50 prokuratorów pod 50 osób na świecie, które potępiły działania kandydata na prezydenta Donalda Trump w USA. Doszło do wykazywania zakładów psychiatrycznych jako uzdrowisk aby wykazywać ludzi niszczonych w zakładach psychiatrycznych przez zbrodniarzy PRL jako kuracjuszy zamieniając to obecnie na byłe struktury, aby ukryć podmianę państwa Kaczyńskich na rodzinę Zofii Popiel pozorując małżeństwo z księciem Radziwiłł w Pałacu w Kurozwękach przez Zofiówkę w Otwocku jako kreowanie pod carską rodzinę grupy Zofia przez zakład psychiatryczny w celu podmiany rodziny. Ukryto, że w 1823 roku car zakupił Ciechocinek pod który podstawiono zarządcę Stanisława Staszic i Drucko-Lubeckiego jako udział w Skarbie Państwie Polskiego mojego dziadka reprezentowanego przez Drucko-Lubecniego co próbowano zamienić przez podstawienie Bohdana Żakiewicz zamienionego na Bohdan Ciszewski do kradzieży mienia Bochyńskich podstawiając Sprawiedliwych wśród Narodów pana Antoniego Bocheńskiego i obecnie Marta Bochyńską do kradzieży mienia w tym w Kotlinie Toruńskiej, gdzie leży Ciechocinek. Podstawiono ludzi , którzy mordowali Polaków i zamykali w zakładach psychiatrycznych arystokratów do podmiany na służby wojskowe, które zdradziły Polskę i Polaków kradnąc weksel wydany przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Araon La Paz, którego podstawiono pod moją rodzinę i dzieci w Irlandii podstawiając ich na spadkobierców, aby ukryć , że w Polsce ich już zamieniono. Kościół katolicki pała nienawiścią i żądzą pieniądza niszcząc czystość mojej rodziny mamy i babci powołując się na czystość i nierozerwalność małżeństwa dzieląc małżeństwa dla zysku w bankowym systemie podstawiając pod jedno nazwisko Piórecki wiele osób próbując ukryć to przez Islam. W systemie posłużono się dokumentami z morderstwa w 1932 roku z udziałem Adolfa Hitlera w 1932 roku, który podstawił grupę Zofia pod dokumenty zabrane w Kruszynie w 1932 roku czym obecnie posłużył się Kościół katolicki i papież Franciszek skazując męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu wbrew obowiązującemu prawu art 17&7 , aby ukraść pieniądze co próbowano ukryć przez prokuratorów i sędziów, których wstawiono jako spadkobierców carskiej rodziny na fundacji męża APEX-STAR w Katowicach, w sądzie na ulicy Francuskiej.

Posłużono się zawłaszczonym dokumentem Oświadczenia o przekazaniu nieruchomości w Starachowicach po rodzicach za męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do sprawy SO Toruń IIK 164/11 w Trybunale w Strasburgu, gdzie złożyłam wniosek , który odrzucono co obecnie miało służyć ukryciu podstawienia polskich prokuratorów jako spadkobierców po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk żyjącym , którego skazano przez podmianę jego danych osobowych na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co sugeruje, że zostałyby podmienione dokumenty pisane w SO Toruń IIK 164/11, gdyż artykuł 17&7 zabrania dwukrotnego skarżenia w tej samej sprawie raz w SO Kielce IIIK 207/07 , gdzie zrobiono dział spadku i podmieniono dane Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Piórecki w celu podstawienia papieża Benedykta XVI jako spadkobiercy Skarbu Państwa w 2006 roku w Polsce a obecnie powtórzono tą czynność w 2015 roku jako skazanie SO Toruń IIK 164/11 w celu ukrycia kradzieży 100,- milionów EUR z mojego konta w banku PKO BP SA przez podmianę danych męża Jerzy Dariusz Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w celu ukrycia podstawienia Jerzego Brunona Bochyńskiego i Barbary Bochyńskiej z Katowic, których nazwisko prawdziwe to Kaźmierczak pod fundację APEX-STAR skąd wypłacano pieniądze dla sędziów i prokuratorów udających spadkobierców po żyjącym moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk skazanym na zlecenie Kościoła katolickiego w celu ukrycia kradzieży dzieci w 1985 roku reaktywacji w Rudzie Malenieckiej jedynej w PRL , gdzie ukryto mienie w Kościele katolickim na nazwisko Piórecki. Dokumenty do Trybunału w Strasburgu na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wysyłane były z Tarnowa co spowodowało podstawienie sprawy do SR Tarnów V GC 57/07 roszczenia 5.100,- PLN fikcyjnego kredytu w celu zamiany na alimenty Adama Kornaszewskiego podstawionego jako spadkobiercy po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk co jest prawnie niemożliwe. Doszło do podstawienia Pana Stanisława Pikul pod Stanisławę Kalista, która również złożyła dokumenty do Trybunału w Strasburgu o fałszowaniu na gruncie co spowodowało zamianę sprawy o spółkę SOF-ART Sp. z o.o. na sprawę działki 27 i sąsiadów pani Stanisławy Kalista toczonej od 30 lat podstawiając działkę państwa Mieszałów, którą sprzedano po ich śmierci pozorując, że oddano do Urzędu Miasta w celu umożliwienia fabrykowania na gruncie fałszywych dokumentów dla prokurator Beaty Wójcik pozorując, że nie miałam mienia po rodzicach, gdyż pani prokurator podała się za spadkobierce co próbowano ukryć zaskarżeniem ministra Zbigniewa Ziobro. Pan Jerzy Winsztal błędnie wpisał moje i męża nazwisko przez błąd „a” jako Jerzy Kaźmierczak i Bożena Bochyńska-Kaźmierczak co użyto dla kanclerz Niemiec z Jerzego Ziobro podstawiono pod Jerzego Winsztal , który zamienił mojego męża w Stowarzyszeniu Źródło co zamieniono na finansowanie zakładów psychiatrycznych w celu kradzieży mienia przez Łódź , Warszawę i Lublin, gdzie stworzono e-sądy do wprowadzenia fałszywych danych przez telemarketer w USA i tzw. infolinie co spowodowało patologię Skarbu Państwa, gdyż automat nie myśli i wprowadza błędne dane nie analizując treści. Spowodowało to wytworzenie przez Urząd Skarbowy windykacji na nazwisko Bożena Piórecka mimo że nazwisko to zmieniła na panieńskie Bochyńska 9 lat wcześniej i ponownie wyszłam za mąż 28.06.2008 roku mając wszystkie sprawy już zamknięte i nie jest możliwa prawnie windykacja na nazwisko Bożena Piórecka a to dokonywał Urząd Skarbowy kryjąc miliardowe obroty przez Sąd jako niezgodność PESEL za obciążono męża w Toruniu za kradzieże Kościoła katolickiego, który jak dotąd nic nie zrobił w celu naprawienia szkody i zwrócenia wolności skradziony dzieciom i wnukom czyniąc z nas niewolników i zawłaszczając mienie tworząc windykacje z powietrza. Działania powyższe służyły do podstawienie fałszywych spadkobierców pod budynek Konstytucji 3-Maja 27, gdzie mieścił się bank PKO BP SA, gdzie przesłano 100,- milionów EUR na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , a obecnie zakupiono z tych pieniędzy za kwotę 8,- milionów dla Wydawnictwa 24 przez panią Żyłą , która nie est wstanie wykazać źródła pochodzenia tak dużej sumy i wynajęto budynek dla SR Starachowice II Wydział Karny w celu połączenia z II Wydziałem Karnym Sądu Rejonowego w Toruniu, gdzie tajnie toczyła się sprawa METRON SA prowadzona przez wojsko dla Watykanu.

Określenie sędziego Wojciecha Pruss , że teść męża czyli mój ojciec Józef Ludwik Bochyński nie jest arystokratą co starano się potwierdzić dorobieniem opinii psychiatrycznej w celu zaakceptowania oszustwa miało na celu podmianę mojego męża syna Jana Kaźmierczyk na syna Jana Bocheńskiego podstawionego pod datę śmierci 21.04.2007 rok mojego ojca usuwając dane mojego taty w Kancelarii Notarialnej Grażyny Magdziarz , gdzie ginie akt przyjęcia spadku mojej mamy Filomeny Jadwidze Bochyńskiej po jej matce Anieli Reginie Mazurek czyli księżnej Reginie Annie Glińskiej zmarłej w 2003 roku. Paradoksem jest skarżenie mnie przez Pawła Krzymowskiego podmieniając moje imię i wykazując sprawę męża w SO Toruń IIK 164/11 do sprawy SR Toruń IIK 467/15 , gdzie wykazał , że mam zarzutu do prokuratorów i sędziów żądając miliona nawiązki przy jednoczesnym obecnym zaskarżeniu prokuratorów na Podkarpaciu, gdzie miał biznes Bohdan Żakiewicz i skradziono w Rzeszowie mienie mojej książęcej rodziny Lubomirskich przez Kościół katolicki dla którego pracował były pełnomocnik Jerzy Winsztal i Jolanta Mazur w spółce Detektyw II. Wystąpienia 50 prokuratorów przeciwko Zbigniewowi Ziobro do którego kierowałam pisma z mężem jest następnym dowodem , że wykorzystano dobre imię mojej rodziny w tym wypadku przez 50 prokuratorów, którzy ukryć zamierzali pobranie pieniędzy zaskarżając Zbigniewa Ziobro, którego ojca wykorzystano do podstawienia pod nasze pieniądze pod windykacje weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w rekach Araon La Paz , który podpisał umowę w 2005 roku z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w imieniu Banku Technologii Sp. z o.o. w Kielcach i wypełnił bezprawnie weksel na 51,- milionów EUR. Oznacza to próbę ponownego użycia weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez 50- prokuratorów w Trybunale w Strasburgu co spowodowało utrzymanie wyroku na moim mężu, aby go zamordować w celu podmiany akt na Jerzego Ziobro ojca Zbigniewa Ziobro wykorzystując w Strasburgu zawłaszczony dokument Oświadczenia o przekazaniu nieruchomości za męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do rozliczenia 300,- tysięcy złotych kradnąc przez wpisanie udziałów na Bohaterów Westerplatte 1 do Km 336/10 z dnia 20.092016 roku na budynek wartości 3 miliony PLN , cały budynek pozostawiając jedynie udział 6 tysięcy złotych dla mnie i siostry co jest dowodem użycia Oświadczenia przez SR Toruń i kradzieży mienia przez sąd co zamierzano ukryć skazując męża za 300,- tysięcy do niego należące z fundacji APEX-STAR pozorując własność Skarbu Państwa na 300,-tysiącach PLN przez dział spadku na mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk , który stał żywy przed sądem w Toruniu. Oznacza to, że na rząd polski jest nakładany nacisk, aby uniemożliwić jakiekolwiek działanie , gdyż presja nie pozwala na powiedzenie prawdy co doprowadziło do skazania męża w SO Toruń IIK 164/11 i IIKo 186/16 jako oszustwo prokuratury Starachowice , która wykorzystała trzeci podpisany dokumenty do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i zdjęcie mojego taty przy tablicy na Firleju i podstawiła sprawę Ko 336/13 zamiany kobiety na mężczyznę w celu podmiany mnie za mojego męża do windykacji jako jedno w celu odniesienia się do zapisów Pisma Świętego, że mąż i żona to jedno licytując mieszkanie jako Km 336/10 fałszywa licytacja w celu ukrycia wpisania udziałów przez SR Toruń na moje mieszkanie pod programy bankowe zawłaszczając moje konta w bankach. Przy odwołaniach tworzone są kolejne sygnatury, aby powielić sprawy dla fałszywego kręgu spadkobierców. Wyrok sądu w Toruniu IIK 164/11 jest prawomocne co powoduje konieczność zamknięci działalności zakładów i firm kupionych i reaktywowanych przez fałszywych spadkobierców w Polsce na 5 lat czyli również firm kościelnych, które podały się za spadkobierców Skarbu Państwa w tym Kościoła katolickiego, który zawłaszczył mój dom prowadzący sprawy o eksmisję z mojego domu, który obciążył moją córkę Martę Bochyńską za śmieci planując ją doprowadzić z Irlandii przez Policję do Polski, gdzie nie mieszkała od 2008 roku i wytworzył roszczenie aby zniszczyć dziecko zabierając moje mienie i nie odpisując długu.

Doszło obecnie do wykorzystania Trybunału w Strasburgu do kradzieży przez prokuratorów carskiego mienia, gdyż już sprawę IPN S55/12 tajnie poprowadzono dla fal;szych Lubomirskich, którzy zaskarżyli prawdziwą rodzinę, gdyż nie wykazałam babci Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku, ale jej matkę Różę , która podstawiono za Marię i wykorzystano wypełniane blankiety wpłat przez moja mamę jako pomoc dla sąsiadki do uwiarygodnienia fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego członka Zakonu Maltańskiego, który bezprawnie sprzedał Pałac w Kruszynie do Nowego Jorku co jest kradzieżą Kościoła katolickiego ukrytego przez SO Toruń w IIK 164/11 jako współudział z Adolfem Hitlerem w morderstwie mojej rodziny w 1932 roku co zamierzano powtórzyć na zlecenie Kościoła katolickiego obecnie w Toruniu wykazuje udział Kościoła katolickiego w rozpętaniu II wojny światowej w celu wprowadzenia wojny religijnej z prawosławiem do zagarnięcia pieniędzy carskiej rodziny.

Sprawę IPN S55/12 wykorzystało trzech braci Podczaskich , gdyż ich dane i adresy podałam do Prokuratury IPN , gdyż podali się za herb Rawicz a nie mają prawa do posługiwania się tym herbem, gdyż zostali podstawieni pod wymordowaną rodzinę w 1905 roku Podczaskich herbu Rola. Nie wiedzieli nawet o fabryce mebli na Kole w Warszawie, gdyż ja im to powiedziałam co dowodzi ,że nie są rodziną Podczaskich tylko służbami, które występowały woków mojej rodziny po zamordowaniu cara i zostali przypisami jako rodzina do ukrycia morderstwa cara Mikołaja II co połączono z profesorem Zbigniewem Brzezińskim w USA i finansowaniem Hillary Clinton w USA jako kontynuacja podstawienia w USA Podczaskich zamordowanych w 1905 roku do udziału w Rewolucji 17 Października 1917 roku w Rosji.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s