PIENIĄDZE Z WYSPY W TORUNIU

Starachowice 12.10.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
m
gr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Jego Ekscelencja Papież Franciszek

Podstawiono Prezydenta Miasta Torunia na drogę na ul Nowowiejskiej w mojej nieruchomości w Starachowicach unieważniając jej sprzedaż a przerabiając kupujących za spadkobierców obciążając mnie podatkiem i wstawiając pana Wilczyńskiego jako kobietę Cecylię za spadkobiercę, na moim mieniu, przez oszustwa. Podstawiono ich za spadkobierców czyli Prezydenta Torunia Michała Zalewskiego, pod mojego skradzionego syna po urodzeniu Michała Pióreckiego, a ukrywają to za wpisaną tam osobę pana Michała Brodę, a podstawionych pod nieżyjącego Władysława Mazurek pozorując, że przeżył i usuwając dane mojego dziadka po jego śmierci w 1999 roku i wprowadzając Maksalonów ze Starachowic nie będących naszą prawdziwą rodziną ale UB. Ukryć planowano oszustwa Starachowic za sprawą w Toruniu przez skazanie mojego męża, aby podstawić prezydenta Torunia pod Stanisława Zalewskiego Notariusza ze Starachowic podstawiając pod Toruń dla pana Michała Zalewskiego pod notariusza pana Stanisława Zalewskiego w Starachowicach i zmieniając go na na Stanisława Stępień na USA oraz Stanisława Pikul w Tarnowie, aby dokonać podmiany Polaków przez Obozy Śmieci w celu oskarżania Polaków za faszyzm i komunizm przez byłych faszystów i komunistów pozorowanych obecnie na arystokratów, którzy skazali mojego męża i finansują kościoły w celu wplątania wszystkich, aby nikt się nie obronił a męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazując bezprawnie na fabrykowane dane, a mnie zamierzano wyrzucić z domu w listopadzie po moich dziadkach a po rodzicach drugą licytując i wprowadzając ponad 30 tysięcy osób na moje mieszkanie przez fabrykowane udziały na Nowowiejskiej, co nie jest widoczne gdyż sprzedałam m działkę, którą przygotowywano do oszustwa, a co wyszło po jej sprzedaży, której Sąd w Starachowicach nie uznał a naliczono podatek, którego nie wykazano przy licytacji w drugiej nieruchomości pozorując inne rodziny w celu finansowania wyborów Hilary Clinton w USA z naszych depozytów pozorując Hilary Clinton za rodzinę na ul Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach i jako 1 w Polsce, wpisując jako udziałowca również w Pałacu mojego dziadka gdzie jest MAN, jako rodzina Kanclerz Niemiec Angeli Merkel a kryjąc podstawieniem mojej córki Marty Jadwigi Pióreckiej, która przybrała moje nazwisko panieńskie Bochyńska i podstawiono ją na dom jako właściciela aby podstawić jako właściciela wyspy w USA i zamieniając na Annę Marię Piórecką i próbując wprowadzić zaplanowanego kandydata na Prezydenta USA . Wyspa według prawa amerykańskiego jest naszą własnością.

Zamierzano wygrać wybory w USA przez Hillary Clinton w USA przez wykorzystanie sprawy w SO Toruń IIK 164/11 MERTRON SA i Radia Maryja , które wprowadzało w eter szereg nazwisk potrzebnych do wprowadzenia do systemu komputerowego z Sądu w Toruniu zamienionych jako spadkobierców carskiej rodziny i wpisanych na mieszkanie po moich rodzicach na Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach, gdzie sponsorowano wszystkich jako Korpus Kadetów z windykacji weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50,- milionów euro pobierając obrazy z carskich depozytów i skarżąc męża w Toruniu w celu wytworzenia roszczenia. Przykładem szkolenia jest uczelnia księdza Tadeusza Rydzyk organizująca szkolenia dla sądu w sytuacji, gdy świadkowie w sprawie współpracowali z uczelnią w sprawie geotermii. Fałszowanie historii Polski w Toruniu i znieważenie naszej rodziny świadczy o działaniach przeciwko Polsce. Dokonano kradzieży mienia podstawiając Żydów pod mienie arystokratów jako wieczystych użytkowników , wbrew dekretowi Bieruta, który nakazuje zwrócić właścicielowi Pałac i 50 ha co łatwo sprawdzić , gdyż dziadek był właścicielem Starachowic co sfałszowano w Toruniu, gdzie jest słynna uczelnia, która zapomniała, że mój pradziadek książę Stanisław Lubomirski podpisał z rządem umowy na temat produkcji wojskowej w Starachowicach znieważając mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego przez sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń IIK 164/11.

W tym celu zamierzano wykorzystać sprawę INs 716/10, gdzie nie wymieniono mojego drugiego imienia tak jak w sprawie INs 67/08 do podziału gruntowego przez Invest Bank SA,który zamierzał ukraść wyspę Governors Island w Nowym Jorku pozorując przez Urząd Skarbowy w Starachowicach , że jestem inną osobą wymieniając drugie imię , podobnie w adresie. Oznacza to, że Zygmunt Solorz-Żak dokonał, kradzieży z kościołem mienia taty zamienionego na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając na Plus Bank SA w 2016 roku i zamierzał doprowadzić do sfałszowania wyborów w USA przez system pocztowy w Polsce przy pomocy Sądu Apelacyjnego w Krakowie przy ulicy Rondo 3 łącząc jako numer 3 w sygnaturze SA Gdańsk IIAKa3/16 łącząc z wyspą Governors Island. Zamieniono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Stanisława Stępień, podstawiając do ukrycia Jerzego Bochyńskiego z Katowic, aby pozorować, że on pomógł mojemu synowi i dziecku siostry w Irlandii, oraz że jestem żoną Piotra wykorzystując moją rozmowę z tatą oraz notatkę jako rozmowa taty z Piotrem Idziak mężem Beaty Idziak. Dokonuje się zamiana Beaty Idziak z domu Bochyńska na z domu Idziak oraz zamiana Bożena Piórecka z domu Bochyńska na z domu Piórecka oraz obecnie jako Bożena z domu Bochyńska zamieniona na z domu Kaźmierczyk . Powoduje to dopisywanie innych osób przez błędy pisarskie do kradzieży naszego mienia i skazując męża, że jest inną osobą.

Były prezydent Bronisław Komorowski był znajomym Jerzego i Barbary Bochyńskich, którzy od 2004 roku kontrolują skradzione pieniadze i zawłaszczone mienie mężowi Jerzemu Dariuszowi Kaźmierczyk i jego fundację APEX-STAR. Prezydent uczestniczy w próbie zmanipulowania wyborów w USA przez SO Toruń IIK 164/11 , aby wprowadzić dane osobowe pracowników METRON SA do fałszowania danych osobowych zatwierdzanych przez Sądy do systemu informatycznego Poczty Polskiej SA zatwierdzając przez rząd polski, który zatwierdził fałszywy system jako poczta InPost i elektroniczne potwierdzenie odbioru wprowadzając rejestrowane przesyłki co połączono z Urzędem Skarbowym ukrywając dokonywane obroty zapisując fałszywe dane co powoduje wprowadzenie drugich imion za pierwsze i powielenie osób jako różne z pierwszym imieniem i dwoma. Ponadto podmieniane są adresy do korespondencji jako Westerplatte i Bohaterów West5erplatte , które są jedną i tą samą ulicą. Ponadto wprowadzono bezpodstawnie moją siostrę Beatę mieszkającą w Irlandii pod adres mich teściów, a komornik powiela moje dane na dwa adresy Westerplatte i Nad Kamienną 25, aby wstawić pod Westerplatte 1/1 Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak przez Waldemara Maksalon, który wyrzuca mni8e z domu przez udział Urzędu Skarbowego, który prostuje moje dane na Kaźmierczak , ale zamienia prawidłowy adres Westerplatte na Bohaterów Westerplatte , aby pozorować , że licytacja Km 336/10 dotyczyła innej osoby, aby wprowadzić na Pałac panią Angelę Merkel jako Kaźmierczak oraz 30.000,- osób , których wprowadzono w miejsce moich dwojga rodziców, którzy mają prawa nabyte , gdyż nie było odwołania po śmierci ich rodziców co oznacza, że naruszono odwieczne prawo własności co próbował ukryć policjant Bartłomieja Chmiel i prokurator Mirosław Jezierski pozorując, że nie mam dokumentów przy wykazaniu sprawy C 371/20, na której podstawie została wprowadzona hipoteka w 1921 roku przez Sąd w Wierzbniku. Policjant Bartłomiej Chmiel został podstawiony pod Bartłomieja Pikul, aby podmienić sprawy na Tarnów pozorując Ireneusza Wasilonka na pracownika SOF-ART Sp. z o.o. co jest oszustwem , którego podmieniono pod Ireneusza Utnickiego wykorzystując podpis jako żyrant do weksla do PFRON w Kielcach, którego podmieniono na weksel w PEKAO SA podmieniajć wartości do kradzieży mienia. Przykładem podmiany wartości jest Bizea Piaseczno, która dostarczyła pistolety pneumatyczne, z niewielkiej kwoty dopisano znaczną kwotę w celu wyłudzenia pieniędzy przez podmianę nazwy firmy na SOFT-ART Sp. z o.o. Dlatego byłego męża zamieniono na obecnego , gdyż weksle były nikłej wartości a firmę sprzedałam dla obecnego mojego męża, którego weksle są znacznej wartości i zostały użyte przez rząd bezprawnie.

Wprowadzono moją siostrę Beatę na adres moich teściów i wpisani ją w moje miejsce, aby podstawić moją córkę Martę na adres teściów za córkę teściów też Martę aby wprowadzić Martę Kaczyńską za Martę Kaźmierczak, gdyż podstawiono Marię Kaczyńską pod Marię Krasuską matkę Katarzyny Kaźmierczyk zamieniając męża na żonę czyli podstawiając Radziwiłł pozorujać Tarnowskich do wyprowadzenia mienia mojego dziadka. Dlatego córkę z Irlandii zamierzano doprowadzić do Urzędu Skarbowego w Starachowicach do windykacji na śmieci wpisując spadkobiercę na Governors Island w USA do windykacji na odpady nuklearne łącząc z wojskiem przez kod pocztowy zamieniając na Zuzannę w celu podstawienia Armii w USA na wyspie w Nowym Jorku w celu połączenia z Armią USA w Bydgoszczy , gdzie skradziono firmę mężowi GBC Centrostal Bydgoszcz SA i konto Banku Pocztowego SA i zażądano złożenia dokumentu do GUS dla firmy IMPERATOR ROMANOW działalności gospodarczej ze Starachowic co oznacza zamianę na spółkę oraz adres we Włocławku dla Bydgoszczy w celu podmiany danych osobowych żołnierzy amerykańskich na fałszywe dane wprowadzone przez SO Toruniu 164/11 jako sąd okresowy do wprowadzenia przez system pocztowy fałszywych wyborców Hillary Clinton w USA przez Polskę podstawiając 30.000,- osób na Bohaterów Westerplatte 1 jako fałszywych spadkobierców w USA mających głosować przez pocztę na Hilary Clinton usuwając mnie z domu aby pozorować spadkobierców po moich rodziców na wyspie Governors Island w USA, gdzie są wieżowce mieszkalne. Wyspa jest traktowana jako Rondo dla którego pracuje Sąd Apelacyjny przy Rondzie 3 w Krakowie co łączy z Warszawą z wieżowcem Rondo. Dalsza p[odmiana następuje przez wprowadzenie Marty Kaczyńskiej na Miedzna Drewnianej 244 ukrytą przez Urząd Skarbowy, który wprowadził korespondencję dla Beaty Idziak naruszając prawo własności.

Zamierzano wygrać wybory w USA przez Hillary Clinton przez podstawienie fałszywej sprawy INs 956/09 w Starachowicach, gdzie wprowadzono mojego dziadka zmarłego w 1999 roku robiąc drugi raz sprawę spadkową z obcymi ludźmi po śmierci mamy ujawniając proceder i prowadząc dalej jako INs 716/10 w celu zamiany sprawy naprzeciw przez tą samą grupę osób, która wykorzystuje moje dane do wyprowadzania pieniędzy na sponsorowanie Hillary Clinton podmieniając obecnie na sprawę już jako eksmisja IC 178/15 i dwie inne sygnatury do jednej zamieniając na Elżbietę i ukrywajć w SR Toruń IIK 467/15 co połączono z SO Toruń IIK 164/11 , gdzie sędzia wpisał oszczerstwa, że mój tata nie był arystokratą mimo oczywistych faktów i mojego DNA. Skazanie męża miało doprowadzić do wyprowadzenia środków przez dług na finansowanie Hillary Clinton w celu zawldni8ęcia USA przez Zakon Maltański , w celu ukrycia eksperymentów medycznych na ludziach w celu ich udoskonalenia. Podmieniono sprawę INs 67/08 na Ns 67/08 w 2016 roku, aby podstawić jako podział gruntu i zamienić sprawę spadkową z powództwa Invest Bank SA na sprawę z powodz6wa Plus Bank SA podstawiając windykacje Lindorff SA pozorując, że mój ojciec Józef Bochyński żyje i jest inną osobą , gdyż powieloną do wykorzystania mienia carskiego na finansowanie wyborów i grupy ludzi, która zamierzała ukraść wyspę Governors Island podstawiając inną osobę przez Urząd Skarbowy w Starachowicach do kradzieży Oświadczenia Woli mojego ojca z 28.06.2006 roku i praw autorskich wpisując w systemie odwrotny zapis , aby drugie imię występowało jako inna osoba podobnie z adresem. Oznacza to, że Zygmunt Solorz-Żak dokonał kradzieży mienia razem z Kościołem katolickim wprowadzając ludzi jako więźniów w system bankowy jako głosy dla Hillary Clinton w systemie pocztowym w USA , kryjąc za licytacją Plus Bank SA ulica Zwierzyniecka 18; 60-814 Poznań do wprowadzenia w system pocztowy do glosowania osób 30945,- osób powielanych przez błędy i podmianę nazwisk jak w postanowieniu RPS-PG-117/16 KPP Starachowice na kopercie jako sygnatura akt PR IDs 1010.2016 Nr:E21.09.16/77 podpisany Mirosław Jezierski prokurator i Bartłomiej Chmiel policjant.

Urząd Skarbowy pozorował prostowanie danych w celu ukrycia podstawienia ulicy Westerplatte na Miedzną Drewnianą 244 i podmiany mnie na córkę teściów w celu podstawienia Marty Kaczyńskiej na Bohaterów Westerplatte w celu zamiany na Zuzannę.

Zamieniono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na konkubenta Marii Gudewicz policjanta Stanisława z Białegostoku i podstawiono jako Stanisław Stępień obywatela USA i podstawiono w miejsce mojego męża zamieniając na Stanisława Pikul z Tarnowa, natomiast w miejsce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wstawiono Jerzego Bochyńskiego, aby pozorować ,że on pomógł mojemu dziecku Adamowi i dwom synom mojej siostry Wojtkowi i Pawłowi w Irlandii, gdzie zostali bez pieniędzy, które przesłał mój obecny mąż Jerzy Dariusza Kaźmierczyk zlecając wysłanie pracownikowi Stanisławowi Stępień. Z powodu notatki taty , gdzie nie widnieje moja siota Beata , ale jej mąż Piotr upozorowano na żonę Piotra i podstawio9no Piotra Główkę w celu zamiany na innych Piotrów jak Eugster przez Komornika co spowodowało podstawienie za mnie Ewy Eugster , którą zastąpiono przez Ewę Machowską z domu Niewczas obecnie Kornaszewska , która została podstawiona pod paszport Ewy Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego.

System informatyczny jest wprowadzany na zasadzie gier po czym wprowadza się dane do Poczty Polskiej SA fałszując dane do fabrykowania wyborów w USA co połączono z grą FOREX, którą wygrał Paweł Pikul w USA podstawiony pod Pawła Idziak siostry syna zamierzając go zamienić oraz wprowadzając Annę Karcz z Ostrowca Świętokrzyskiego pod Annę Pachowską na Warszawę i Annę Pawlak w Piasecznie i USA pod dane moje corki Anny Marii Pióreckiej i wstawiono moją córkę Martę Bochyńską pod windykacje śmieci na Starachowice podstawiając jako spadkobierca w USA przez kod pocztowy po śmieci nuklearne z armii USA. Należy zaznaczyć, że połączono Pawła Idziak i Pawła Kaźmierczyk jako jedną osobę pod Radziwiłł i Tarnowski. Wybory miały być wygrane przez głosy z poczty na powielone i sfabrykowane dane do wprowadzenia Hillary Clinton w 24 stanach w USA przez program Adams podstawiając mojego syna Adam Piórecki obecnie Kornaszewski łącząc z Adam Kaźmierczyk w celu zamiany na Radziwiłł do wprowadzenia spadkobierców po naszej żyjącej rodzinie na wyspę Governors Island wprowadzenia przez SO Toruń IIK 164 oraz Kielce i Kraków IIAKo67/16 fałszywych spadkobierców na wyspę Governors Island w Nowym Jorku. Adam Piórecki obecnie Kornaszewski zamieniony została na panią Adam w Starachowicach , a w USA na rodzinę Adams w Pensylwanii czyli na Darię Adams córkę pastora Kościoła Zielonoświątkowego ze Starachowic, który wystąpił przeciwko moje rodzinie oraz pastor w Żywcu Bogusława Helbin , który został podstawiony pod Radziwiłł czyli pod Bogusława Krasuskiego byłego teścia mojego obecnego męża, którego wykazano jako Tarnowski z domu pozorując na brata mojego ojca Józefa Bochyńskiego, którego w systemie zamieniono na Tarnowski a mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Radziwiłł i połączono moich dziadków, aby połączyć razem linie Tarnowskich z Romanow zamieniając na Radziwiłł kradnąc przy udziale PKO BO SA moją firmę IMPERATOR ROMANOW oddając regon obcej osobie podstawiając przez błąd „zi” moim i męża pod GBC Centrostal Bydgoszcz SA i APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. Członków Kościoła Zielonoświątkowego podstawiono jako spadkobierców na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. podmieniając męża przez błąd „zi” w nazwisku. Ojciec mojej mamy Franciszek Jan Mazurek to hrabia Jan Tarnowski po którym bezprawnie robił spadek Waldemar Maksalon, aby podstawić pod sprawy w Krakowie z 1936 roku. Wyspa jest traktowana jako Rondo wokół którego toczy się wszystko co połączono z wieżowcem Rondo w Warszawie podstawiając Sąd Apelacyjny przy Rondzie w Krakowie oraz wynajmując zakupiony za nasze pieniądze budynek jako Wydawnictwo 24 dla Sądu Karnego w Starachowicach wszędzie wpisując obywateli jako więźniów. Dlatego oddano klucze bez żadnych praw własnościowych dla Waldemara Maksalon, który podstawił pełnomocnictwo nasze dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do jego sprawy INs 956/09 i INS 716/10 na ulicy Nad Kamienną 25 w celu tworzenia długów na nas i nasze dzieci i zaskarżono mojego męża w Toruniu przez Bohdana Żakiewicz. Doprowadzono moją córkę Martę Bochyńską do wypadku w 2011 roku w Irlandii, kiedy przelano 100,- milionów euro na moje konto w Starachowicach i bezprawnie pan Waldemar Maksalon przejął nieruchomość techniką UB i gestapo, gdy ja byłam za granicą u córki po wypadku, którą w 2016 roku ponownie wezwano grożąc doprowadzeniem przez policję na windykację śmieci przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice, który wymeldował córkę w 2015 roku, która nie mieszkała od 2008 roku, a moja mama Filomena Bochyńska zmarła w 2010 roku. Córka nie nie była i nie jest właścicielem nieruchomości, ale jestem ja dlatego komornik licytuje na fałszywy Plus Bank SA , aby ukryć sponsorowanie Hillary Clinton przez wprowadzenie mojej corki Marty na USA zamieniając na Annę oraz wprowadzono Adama Kornaszewskiego zamienionego na Adams wprowadzając dodatkowo Artura Zwolińskiego i Jacka Zwolińskich z Kościoła Zielonoświątkowego pod akta zamordowanych Zwolińskich ojca i syna w celu wprowadzenia większej ilości fałszywych danych osobowych podstawiając dane więźniów obozów koncentracyjnych w tym z Oświęcimia. Państwo Podczascy podmienili śmierć Józefa Zwolińskiego i jego syna Bolesława Zwolińskiego w powstaniu na śmierć w obozie koncentracyjnym, aby zamykać ludzi w więzieniach do podmiany akt sądowych i pozyskania głosów do wyborów prezydenckich w USA dla Hillary Clinton w celu ukrycia wytworzonych listów dłużnych i pobranych bezprawnie obrazów w Banku Rezerw Federalnych w USA przez wykorzystanie sprawy sądowej w Toruniu IIK 164/11 do podmiany carskiej rodziny na Żydów do ukrycia bezprawnie zastawionej ziemi pod kredyty, aby odnieść się do Mikołaja Kopernika, który wstrzymał słońce ruszył ziemię polskie wydało go plemię, aby wprowadzić Nowy Ład Ekonomiczny na Świecie.

Załączniki

  1. Dokument z 1936 roku z Krakowa, aby podstawić pod sprawy Tarnowskich w Krakowie.

  2. Działka 29 właściciel i władający Filomena Bochyńska.

  3. Kserokopia odmowy prowadzenia śledztwa w celu ukrycia kradzieży pałacu w celu krycia matactw w Starachowicach, które doprowadziły do skazania męża w SO Toruń IIK 164/11 i kradzieży jego mienia oraz mojego przez fałszywych spadkobierców, którzy wyprowadzili mienie pod fałszywe długi pozostawiając dług umorzony jako niepobrany w dodatku posłużyli się dokumentami z morderstwa w Kruszynie w 1932 roku sprzedając Pałac w Kruszynie, gdzie zamordowano moją babcię i pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego kradnąc obrazy przez Grażynę Kulczyk z Muzeum w Radomsku pochodzące z Pałacu w Kruszynie co jest dowodem krycia przestępstwa i kradzieży przez prokuratura i policjanta.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s