WODA JAKO SPOSÓB FINASOWANIA JEDNEJ RELIGII

Starachowice 13.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
m
gr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Szanowni Państwo,

Pan Jerzy Zawadzki przed laty stwierdził, że gdy mechanizm dojdzie do końca będą niszczone akta w Sądzie, Prokuraturze i Urzędzie Skarbowym co już się dzieje, gdyż dokonano podmiany carskiej rodziny w Polsce i akt medycznych Polaków na Żydów w tym wytworzono fałszywe windykacje bez odpisywania długu do zawłaszczenia mienia Polaków każąc im wyrzucać dokumenty firm windykacyjnych z poczty bez potwierdzenia co było oszustwem prawników kryjących kradzieże pieniędzy.

Posłużono się w tym celu sprawą o wodę zamieniając adresy mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 na adres sąsiadki pani Heleny Surma jako numer 1/1A, która zamieniła sprawę o przyłącze wodne na sprawę spadkową po moim ojcu dokonując podmiany adresów przez Sąd w Starachowicach, gdyż sąsiedzi nie mieli praw własnościowych i jak widać sami komuniści im nie ufali. Wykorzystano umowę na wodę na licznik przepisany po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jako dług, który dorabiała Helena Surma, gdyż miała pod-licznik łącząc tajnie o sprawę jej przyłącza zamieniając na sprawę spadkową z windykacją podmieniajc mnie na jej mieszkanie i zamieniając mnie przez sąd przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wpisując, że dług Heleny Surma jest moim podmieniając dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do windykacji przez Urząd Skarbowy oraz mamy konto w ING Bank Ślaski oddając dla Heleny Surma do kradzieży pieniędzy w celu pobrania ich z fundacji męża Jerzego Kaźmierczyk w Katowicach wprowadzając błąd do fundacji APEX-STR jako Jerzy Kazimierczyk następnie łącząc windykacje z siecią Hoteli, gdzie wytwarzane są fałszywe dane do wyborów prezydenckich w USA dla Hillary Clinton w tym hotel w Szwajcarii, gdzie podmieniono moje nazwisko w Zurychu.

Już dokonano podmiany danych osobowych całej naszej rodziny czego efekt będzie widoczny , gdyż dokonano tego przez zamianę mieszkania Bohaterów Westerplatte 1/1 moje i siostry własności na Helenę Surma na adres Bohaterów Westerplatte 1/1A , aby literką „A” przejść na Szwajcarię z windykacją na wodę stworzoną przez wodociągi w Starachowicach jako zamiana chrztu na dług na Tarrassenweg 1/1A na firmę APE-CH GmbH jako zamiana mieszkania i długu dokonanego przez lokatora przenosząc na właściciela mieszkania Bohaterów Westerplatte 1/1, który to adres został zamieniony na Bohaterów Westerplatte 1 w celu windykacji podstawiając Helenę Surma i Anitę Frankiewicz jako Włodarczyk na działkę 29 przez prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego jako Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniony na Nad Kamienną 1/1. W załączeniu przesyłam artykuł z gazety świadczący o oszustwie i podmianie mnie na dług w celu wpisania fałszywych arystokratów wytworzonych przez polskie sądu na windykacje AE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii podstawiając pod moje dane dawne Bożena Piórecka moją siostrę Beatę Idziak pozorując za jedyną córkę naszego ojca zamieniając ją na Beatę Pałka i Dariusza Pałka zamienionego na Dariusz Piórecki. Natomiast syn siostry Wojciech Idziak zamieniony został na Wojciech Pokora, którego zamierzano zamordować jako świętego Wojciecha przez Kościół katolicki, gdyż jest Wojciech Idziak moim chrześnikiem w celu zamiany na Radziwiłł przez Turcję jako Islam wprowadzając chrzestnego Wojciecha Idziak, który zginął w Turcji. Koniec wojny w Syrii miał być zakończeniem podmiany rodziny carskiej w Polsce i rozpoczęciem prześladowań chrześcijan , których zamierzano zmusić do zmiany religii oddając ich w ręce ich sąsiadów co jest zawarte w Piśmie Świętym. Dzieje się to przez podmianę mieszkania i działania te są finansowane przez podstawienie Fundacji Kościelnej Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman honorowego obywatela Starachowic pozorując Dariusza Palka za dziecko Józefa Bochyńskiego i podstawiono Starostę Dariusza Dąbrowskiego jako policjanta Pałka do ścieżki zdrowia dla chrześcijan wykorzystując dane starosty w celu podstawienia fałszywych windykacji na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. Celem tego było ukrycie podstawienia fundacji Marii Stolzman Zaopatrzenia Wsi w Wodę do windykacji fundacji APEX-STAR przez podstawienie roszczeń do APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii podstawiając Marię Stolzman pod hrabinę Marię Tarnowską czyli pod moją mamę Filomenę Bochyńską zamienioną na Marię Krasuską czyli Marię Radziwiłł w celu podstawienia za Jerzego Kaźmierczyk pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pod Radziwiłł.

Pan Aleksander Kwaśniewski otrzymał 14,- milionów jako spadek po mnie i mężu w 2004 co stwierdził Bohdan Żakiewicz i natomiast Czesław Daleszak stwierdził, że otrzymał 10,- milionów PLN za sprzedaż Huty Ostrowiec SA. Obecnie mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 został zaskarżony za działania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, który kontroluje nasze pieniadze przesłane do kraju, gdyż kwoty 300,- tysięcy z fundacji APEX-STR nie można nazwać, że zagraża bezpieczeństwu ekonomicznemu kraju co wypowiedział sędzia Wojciech Pruss w Toruniu, który zawłaszczył 300,- tysięcy PLN na rzecz Skarbu Państwa pozorujać Skarb Państwa za spadkobierce po oskarżonym mężu stojącym przed sądem w Toruniu.

Dowodem na to jest choroba filipińska prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i zatrucie bielizny męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co wykrył szpital w Toruniu jako krew w moczu i podstawiono nazwisko Filipczyński vel Vogel następnie pana Filipczyńskiego sąsiada siostry Beaty Idziak na ulicy Stefana Batorego 8/18 w Katowicach podstawiając Ligę Morską i Kolonialną pod Stefana Mazurek w Starachowicach jako Radziwiłł w celu zamiany na żeglugę powietrzną jako L zamieniając moje dane na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk do podstawienia pod Elżbietę Włodarczyk zamienioną na Anitę Frankiewicz łącząc dane jako Anita Włodarczyk zamieniac wspomnianego w książce MASA człowieka na sportowca jako MASA.

Z tego powodu podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego jako spadkobiercę pod pierwsze 50,- milionów EUR w 2004 roku przygotowanych przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pod zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA do czego dołączono zakup Huty Ostrowiec SA i wyczyny na Ukrainie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pozorującego właściciela DOMSTAL Kijów, który otrzymał jako dodatek mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk do zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA. Obecnie ukryto takie działanie przez ogłoszenie upadłości firmy w sytuacji, gdy na moje konto do Starachowic z mężem do banku PKO BP SA przelaliśmy z depozytów dziadka Brunona Bochyńskiego i przedwojennych depozytów Zakładów Starachowickich 100,- milionów EUR. Ogłoszenie upadłości firmy GBC Centrostal Bydgoszcz SA w takiej sytuacji jest oszustwem Sądu w Bydgoszczy, który ukrył kradzież firmy skazując męża w Toruniu IIK 164/11 za działania na szkodę Skarbu Państwa w sytuacji, gdy Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nie prowadziła takich działań co oznacza, że posłużono się skradzionymi świadectwami udziałowymi mojego dziadka przez Żydów w Zakonie Maltańskim , którzy podali się za właścicieli Skarbu Państwa w Toruniu. Dokonano również kradzieży nowej firmy IMPERATOR ROMANOW wydając oryginał regonu obcej osobie. Pani Anita Frankiewicz wynajmując mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 nie zapłaciła za wodę co oznacza, że Gmina Żydowska nie zapłaciła za wodę czego dowodem jest artykuł w gazecie, który zamierzał mnie obciążyć za dług Heleny Surma i Anity Frankiewicz na przyłączu mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej po jej śmierci w 2010 roku.

Spowodowało to usuwanie przez sąd i prokuraturę i urząd skarbowy akt świadczących o podmianie rodziny i kradzieży pieniędzy. Z tego powodu przestawiam treść zażalenia do prokuratury od postanowienia, które ukrywa kradzież dzieł sztuki w tym obrazów członków mojej rodziny prezentowanych publicznie.

Zażalenie

Odwołuję się od decyzji prokuratora Mirosława Jezierskiego IDs 117/16 jednocześnie jest ona rozbieżna z sygnaturą (224/16), która miała obejmować tą sprawę razem z Pałacem w Szczekarkowie, Kruszynie i Zamku Wiśnicz. Sprawa jest oczywista , gdyż historyczne fakty nie podlegają udowodnieniu a mienie przechodzi na mocy prawa własności na rzecz prawnych spadkobierców w tym wypadku na mojego ojca i moją matkę po której dziedziczę ja i siostrą nieruchomości w Starachowicach, a w sprawach rodowych ja i mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk na mocy Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, potwierdzone przez mamę ustnie. Niezwrócenie pałacu miało spowodować wykorzystanie świadectwa mojego dziadka , którego kopię notarialną przedłożyliśmy do sprawy SO Kielce IC 2627/10 , a którą bezprawnie przesłano do Starachowic do osób nie mających żadnych praw majątkowych jak Maksalon i jego rodzina. Spowodować to miało gwałt na moich córkach i wnuczkach przez zatwierdzenie fałszywych danych w Starachowicach i Toruniu skazując mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 , aby pobrać pieniądze na przejęcie władzy w USA przez Hillary Clinton , którą upozorowano na moją rodzinę w celu podstawienia pod nasze mienie w USA wojska. Miało to rozpocząć fazę wprowadzania jednej religii, aby połączyć religię żołnierzy rzymskich czczących byka z Islamem jako gwałcicieli dziesięcioletnich dzieci. W rzeczywistości miały to być moje wnuki i prawnuki z carskim DNA zamierzając rozpocząć zbrodnicze działania i legalizację gwałtów od Szczekarkowa, gdzie zwróciłam się o zwrot pałacu, gdzie wprowadzono moje imię Bożena i podstawiono różne nazwiska w Starachowicach, Końskich, Opocznie, Toruniu , Kielcach , Krakowie i innych. Sędzia w Opocznie na sprawie męża wskazał, że mam prawo do obrazów, które zawłaszczyła pani Grażyna Kulczyk , która został podstawiona pod Grażynę Klusek i Grażynę Krupa zawłaszczone w Muzeum w Radomsku z Pałacu w Kruszynie ale również z Pałacu w Starachowicach co ukrył policjant. Brak zwrotu pałacu w Starachowicach dla mnie i męża jest dowodem użycia dokumentów z kradzieży po fakcie , gdy powieszono pana Żak, który podpisał na mieniu dziadka umowę do jego ukrycia po czym go powieszono a pradziadka zabito i podstawiono służby wojskowe. Dlatego wprowadzono Zygmunta Solorz-Żak pod Invest Bank SA, który tworzył sprawę spadkową po moim ojcu jako INs 67/08 zamienioną w 2016 roku na NS 67/08 nie wydając mi złożonego dokumentu aktu notarialnego w sprawie INs 501/07 co dowodem podmiany rodziny prowadzenia spraw podwójnie co doprowadziło do eksmisji IC 178/15 z mojego domu i zawłaszczenia moich rzeczy przez osobę obcą udającą rodzinę od 50-lat czyli okresu mordów arystokracji przez PRL. Stworzono historię , że pan Żak powiesił się z powodu inflacji, która w rzeczywistości nastąpiła z powodu morderstwa mojego dziadka , aby wytworzyć roszczenia ludzi obcych nasycając nienawiść do carskiej rodziny co powtórzono obecnie przez wprowadzenie ponad 30.000,- osób na mieszkanie z garażem i podstawiono dług na wodę , który kreowała pani Helena Surma i sąsiedzi po czym dług usunięto wykazując mój rachunek i strasząc sądem. Celem było ukrycie, że stworzono sprawę Plus Banku SA jako fikcyjną, gdzie wpisano mnie i siostrę jako dłużniczki, aby ukryć pobierane przez sąsiadów pieniadze na mini-ratki i PIT z PWiK . Zabrano bez pieniędzy całe mienie, a nieruchomość, gdzie próbowałam sprzedać i nie otrzymałam właściwej kwoty i obarczono mnie pełnymi podatkami nie uznając sprzedaży wprowadzając ludzi obcych pozorując spadkobierców na ulicy Nowowiejskiej, aby podstawić fałszywych Radziwiłł podstawionych pod Stefana Mazurek, który osobiście o tym powiedział. Dlatego zabrano pieniądze i nieruchomości przez komornika nie odpisując żadnych długów czego dowodem jest sprawa Km 336/10 przy jednoczesnej umorzeniu drugiej licytacji komorniczej o wymianę zamka 14,50 złotego jako przejęcie praw niemajątkowych pod inną sygnaturą, aby wytworzyć podział , którego nie było z siostrą i ukradziono sprawę spadkową po mojej babci Anieli Reginie mazurek pozorując , że była samotną matką i ukryć, że była żoną Franciszka Jana mazurek, których ukrył Kościół Cystersów Wąchocku po morderstwie ich rodzin tworząc metrykę ślubu w Wąchocku, gdyż był to hrabia jan Tarnowski i księżna Regina Glińska. Upozorowano babcię , że jest z domu Mazurek, aby ukraść sprawę spadkową po babci, która miała jedną córkę, moją mamę którą również podmieniono na pannę z dzieckiem podstawiając papieża Franciszka pod wszystkich moich dziadków i dokonano podmiany dziadka ze strony ojca na dziadka ze strony mamy zamieniając carską rodzinę na hrabiowską i odwrotnie. Podstawiono Wielkiego Mistrza Zakon Maltańskiego, który miał ukryć zamianę mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na Feliksa Maksalon wykreowanego przez Jerzego Bochyńskiego z Katowic, którego podstawiono pod fundację APEX-STAR w celu ukrycia kradzieży dokonanej przez Urząd Skarbowy od 2004 roku. Korespondencja wykazuje, że przez 15 lat w których zabrano między innymi nieruchomość na Lipie Henryk Szyb 1 za moje długi kradnąc pieniadze z fundacji męża APEX-STAR w Katowicach podając się za rodzinę, co powoduje prowadzenie ponownie spraw przez Warszawę przez kancelarię Wojtyna, Królikowską , Pieńkos aby podstawić fałszywe windykacje pod zagarnięte mienie w Warszawie mojej babci księżnej Lubomirskiej czego dowodem jest wpisanie się szeregu osób na moje mieszkanie planując wprowadzić Islam pod przykryciem planu gwałtu na moich wnukach i dzieciach przy akceptacji gwałtu przez Watykan dla którego państwo fałszujecie dokumenty czego dowodem jest korespondencja jako:

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na kopercie jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak

kierując pismo jako kserokopia. Oznacza to, że prokuratura kryje działania zmierzające do gwałtu na całym świecie. Firmy windykacyjne wprowadzają pomyłki pisarskie do e-sądów i fałszywych rodziców, aby nie odpisać długu rzeczywistego od zagarniętego przez lata mienia. Sprawy umorzone prowadzone są ponownie , gdyż państwo stworzyli bezprawnie sprawy kryminalne dla nas zamiast potraktować, że są to sprawy zamordowanego księcia Stanisława Lubomirskiego w Kruszynie, który miał udziały w Zakładach Starachowickich i negocjował umowę z Rządem co jest sprawą historyczną i nie podlega dyskusji i udowodnieniu. Działania prokuratury zmierzały do wprowadzenia Islamu od Pałacu w Szczekarkowie wykorzystując podpis biskupa Wielowiejskiego na świadectwie dziadka co oznacza, że dziadek był chrześcijaninem , a wpisanie syna muzułmanina miało ukryć dziadka, że jest synem brata cara Mikołaja II. Z tego powodu medialnie już pokazano małżeństwa z 10-latkami przygotowanymi do gwałtu przez działanie Prokuratury i Policji w Starachowicach oraz Opolu Lubelskim co próbowano ukryć w Toruniu przez skazanie mojego męża, któremu zawłaszczono pieniądze pozorujac przez sędziego że Skarb państwa jest właścicielem carskiego mienia. Co było jedynie przykryciem wyprowadzenia pieniędzy z fundacji męża APEX-STAR. Fundacja została bezprawnie podstawiona jako spółka APEX-STAR przez Stanisława Pikul, który był na rozprawie w Opolu Lubelskim o zwrot mienia i odtajnienia przez służby wojskowe moje książęcej rodziny Bochyńskich/Bocheńskich o co nie pytał policjant ograniczając moją wypowiedź, gdyż mimo połączenia spraw w Prokuraturze zostały sprawy poprowadzone wielotorowo w celu podstawienia innych osób czego dowodem jest wpisana kolejna sygnatura, mimo wykazania innej sygnatury przez Prokuratora co zamataczono przez Sąd, który mimo wskazania adresu do korespondencji na ulicy Nad Kamienną 25 przesłał bez powiadomienia na ulicę Bohaterów Westerplatte 1 jako wstawienie całego domu pod Islam w celu zatwierdzenia gwałtu moich dzieci i wnuków oraz zniszczenia naszej rodziny wpisując imiona i rożne nazwiska pozorujac jedną osobę do gwałtu jako Islam co nie ma nic wspólnego z Islamem , ale jest to wytwór Żydów w Zakonie Maltańskim.

Wnoszę odwołanie od postanowienia prokuratury w związku z barakiem kompetencji pana Chmiel w sprawie ustalenia oczywistego prawa własności mojej rodziny , której majątek posiada Skarb Państwa co sam ustalił policjant a sędzia Wojciech Pruss określił w SO Toruń IIK 164/11, że moja rodzina nie żyje i właścicielem jest Skarb Państwa wpisując ponad 30.000,- osób na moje mieszkanie i garaż i ukrywajć to licytacją Km 336/10. Wpisano błędy przez „zi” o „a” a naprawiając jedynie przez Urząd Skarbowy do kradzieży praw autorskich przez wymienione błędy książki „Zakazana Prawda”. Skarb Państwa kradzione mienie ma obowiązek zwrócić dla mnie i męża, gdyż kradzione mienie podlega zwrotowi co oznacza, unieważnienie dzierżawy wieczystej dla MAN i zwrot mienia zgodnie z dekretem Bieruta. Niewymienione zostały ponadto Zamek Wiśnicz, Kruszyna , gdzie podstawiono członka Zakonu Maltańskiego jako księcia Stanisława Lubomirskiego absolwenta UJ w Krakowie, który podał się za właściciela Zamku w Wiśniczu i Pałacu w Kruszynie co jest dowodem kradzieży zawartych w internecie i połączono to z Pałacem w Szczekarków , który sprzedano dla osoby z Nowego Jorku, które były objęte jedną sygnaturą Prokuratury. Oznacza to ukrycie wyprowadzanego mierna mojej rodziny również w Warszawie i udziałowych dokumentów Skarbu Państwa o wartości 68,- miliardów EUR. Należy dodać, że weksel męża na kwotę 50,- milionów EUR został użyty do reaktywacji Korpusu Kadetów przez Araon La Paz i finansowaniu szkoleń w Zakopanym a obecnie zamierzając wykorzystać dla szkolenia sędziów i prokuratorów przez imperium ojca Rydzyka co również podlega zwrotowi. Nie podlegają sprawy historyczne udowadnianiu a pochodzę z carskiej rodziny i królewszczyzny należały do rodziny carskiej co było prowadzone przeze mnie i męża jako SO Kielce IC 2627/10 a co ukradziono przez błąd przez Biuro Detektyw I Sp. z o.o. Obecnie Urząd Skarbowy matacząc moim adresem upozorował ulice Westerplatte 1 i Bohaterów Westerplatte 1 na rożne ulice w sytuacji, gdy jest to ta sama ulica w celu upozorowania przez Urząd Skarbowy i policjanta Bartłomieja Chmiel, że Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Bochyńska Kaźmierczyk to różne osoby. Jestem tą samą osobą włącznie z błędem przez „zi” i „a” na które to nazwiska wyprowadzono mienie. Załączam Oświadczenie Woli mojego ojca oraz kopertę z przesłanym dokumentem, gdzie pan policjant Chmiel wpisał kolejne tożsamości jako dwie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Kaźmierczyk-Bochyńska. Na bazie tych oszust nastąpiła próba wyrzucenia mnie z domu jako IC 178/15 do INs 716/10 , gdzie podmieniono sprawę IC 1009/13 oraz powielono mnie i doszło do przestępstwa po śmierci mamy do tej sprawy prowadzonej przed jej śmiercią jako INs 956/09 , gdzie doszło do przestępstwa zrobienia działu spadku po moim dziadku po śmierci mamy w sprawie zniesienia współwłasności co spowodowało zabicie mojej matki i powielenie sprawy komornika na Km 72/15 aby przejść przez numer 72 na mienie mamy ojca , którego upozorowano za Franciszka Maksalon, a nim nie był. Zawłaszczone mienie przez Skarb Państwa mogę rościć sobie prawo od Skarbu Państwa , gdyż posiada je na bazie przestępstwa kryminalnego zamordowania mojej rodziny i prowadzenia spraw SS już w wolnej Polsce w PRL co spowodowało podstawienie państwa Wrońskich pod mienie mojego ojca a co nie może być obecnie powodem w demokracji, aby Skarb Państwa kontynuował politykę SS i UB zabronioną w Polsce Konstytucją. Żądam zwrotu mienia w całości , gdyż to doprowadziło do skazania mojego męża i manipulowania naszymi rodzinami. Prawo do posiadania otrzymałam od moich rodziców ojca i matki dla mnie i dla mojego obecnego męża. Pan policjant nie sprawdził, że ubezpieczenia mojego dziadka wykazywały własność Starachowic co jest widoczne w Archiwum w Radomiu, które nie sprawdził pan policjant a które również powielono na trzy osoby w tym dwa z błędem przez „a” i na dwa adresy na Bohaterów Westerplatte 1/1 w tym na Miedzną Drewnianą 244. Natomiast nieruchomość ulica Nad Kamienną 25 była własnością mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i nie ma żadnych praw do niej od Waldemara Maksalon, gdyż sprawy zamataczono i są przestępstwem . Nie można było mnie wyrzucać z domu po mojej babci , który odziedziczyła mama robią spadek po moim dziadku czyli na innej nieruchomości, której sprzedaży nie uznano , ale naliczono podatek od sprzedaży aby ukryć przestępstwo Maksalonów. Pan Policjant współpracuje przeciwko moje rodzinie, aby wyrzucić mnie z dwóch domów w celu uzyskania adresu do Oświadczenia Woli od mojego ojca. Archiwum w Radomiu kazało wpisać informacje do jakich celów służą uzyskane dokumenty do jakich spraw , maż wpisał do spraw majątkowych co powoduje , żę dokumenty są dostępne i policjant w ramach śledztwa miał możliwość wglądu. Należy zaznaczyć, że sprawy w Radomiu zostały podmienione na sprawy sporu Wrońskich co oznacza , że zniknięcie sprawy przyjęcia spadku po moje babci Anieli Reginie Mazurek z domu Maksalonów z Huty czyli księżej Reginy Glińskiej zniknęły z notariatu i Sądu co spowodowało , że zostały użyte do przestępstwa przez Tajną Kancelarię Rządu, gdyż babci ojciec został zagłodzony celowo w Twierdzy Przemyśl i został podmieniony na carską rodzinę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego , a następnie mojego tatę zamieniono na Radziwiłł i jego ojca przez to samo Archiwum w Radomiu.

Oddano obecnie mienie dla fałszywych Lubomirskich i fałszywych Tarnowskich co oznacza w świetle pomyłek, że dokumenty są w posiadaniu tych osób i służą do wyprowadzania mienia i obrazów z kradzieży jak z Muzeum w Radomsku przez panią Grażynę Kulczyk, której interesy reprezentował policjant Bartłomiej Chmiel, który wykreował razem prokuratorem Jerzym Krystynieckim dokumenty przeciwko mojemu mężowi do Torunia sprawa SO Toruń IIK 164/11, gdy ja zgłosiłam sprawę, że ktoś manipulował firmami męża, gdy on przetrzymywany był w areszcie. Dziania policjanta i prokuratora już spowodowało kradzież 100,- milionów EUR oraz kradzież mojej firmy IMPERATOR ROMANOW wydając dokument REGON dla obcej osoby co nie podlega wątpliwości, że dokonano przestępstwa przez wyrażenie zgody urzędników państwowych.

Należy dodać, że upozorowano, że Aniela Regina Mazurek z domu księżna Regina Glińska została upozorowana na siostrę swojego męża, którego zamieniono na Jana Bocheńskiego herbu Ślepowron pod którego podstawiono Stefana Starzyńskiego prezydenta Warszawy. Moi dziadkowie nie mieli żadnych długów. Z tego powodu żądam zwrotu pałaców dla mnie i męża , oraz zwrot 100,- milionów EUR wpłaconych na moje konto do PKO BP SA ze Szwajcarii, gdzie byłam w zarządzie firmy APE-CH GmbH i mamy stały pobyt z mężem, oraz zwrot obrazów, gdyż publicznie pokazywano członków mojej rodziny Lubomirskich w Wilanowie po czym obrazy są podmieniane i zastępowane karykaturami i falsyfikatami.

Upozorowano, że:

  1. Helena Surma jest podstawiona pod Angelę Merkel jako siostra z jednej matki Jerzego Bochyńskiego z Katowic prawdziwe nazwisko Kaźmierczak.

  2. W kolejnej wersji Helena Surma jest podstawiona pod Helen z USA siostrę Marii Władimirownej podstawionej pod Marię Woroncową czyli Marię Putin w celu podstawienia jako hrabiny Marii Tarnowskiej ukrywając przez podstawienie Idziak Beaty Marii pozorując jedyną córkę rodziców ukrywając oszustwo przez Dz.Kw.4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 na ulicy Nowowiejskiej przez Daleszak Lidię Marię podstawioną pod fundację APEX-STR w Katowicach jako Bożena Piórecka i Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez wstawienie błędu „zi” odnosząc się do Ksiąg Parafialnych w Białaczowie w 1692 roku jako zmiana nazwiska „Kaźmierczyk”

  3. Helena Surma jest podstawiona jako siostra mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego pod którego podstawiono Bogusława Krasuskiego czyli Radziwiłł i wstawiono Lecha Kaczyńskiego podstawionego pod Lecha Pilarskiego i Lecha Wałęsę wstawiając Jarosława Kaczyńskiego jako kobietę pod dane Helena Surma.

Sfabrykowania dokumentów geodezyjnych podmieniających działkę 29 na 95 i dalej kolejne był geodeta Ryszard Dróżdż 21.02.2007 rok ulica Młynarska 28a.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

woda

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s