Świątynia Salomona jako sprawa Kraków INs 956/09 ze Starachowic

Starachowice na 15.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Świątynia Salomona

Przesyłamy kopię pisma do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, gdzie wyjaśnione zostało złączenie spraw sądowych , których kulminacją było doprowadzenie do III wojny światowej przez członka Zakonu Maltańskiego pana Czesława Daleszak, którego podstawiono za spadkobiercę carskiej rodziny w 2001 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim przez premiera Romana Jagielińskiego co spowodowało podstawieni pod śmierć mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego 17.10.1999 roku w Starachowicach co miało być ponowione na trzecią już tożsamość w 2016 roku przez Waldemara Maksalon 25.10.2016 roku

Cytuję

„Zwracam się do Sądu Apelacyjnego w Krakowie o wykazanie sygnatury akt sprawy przesłanej przeze mnie o popełnieniu przestępstwa przez Waldemara Maksalon , który stworzył sprawę w SR Starachowice INs 956/09 , którą poprosiłam o wszczęcie procedur wznawiających czego nie otrzymałam od państwa i poczta nie dostarczyła mi żadnej korespondencji do dziś. Pan Waldemar Maksalon nie miał żadnych umocowań prawnych do prowadzenia sprawy na nieruchomości mojej babci, gdyż nie był rodziną mojej babci dlatego nie wniósł zmian do starostwa , gdyż zamienił sprawę na mojego dziadka a swojego ojca zamienił na Bochyńskiego, które to sprawy były tajnie prowadzone w Krakowie i Katowicach, aby upozorować sędzinę Barbarę Bochyńską za rodzinę mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, którą ona nie jest a dziadek do końca życia nosił wodę ze studni i nie miał nigdy długu, który zamierzał pan Waldemar Maksalon podłożyć zamieniając linię genealogiczną dziadka na babcię księżną Reginę Glińską wpisując podatki na całym mieniu, a w nieruchomościach którymi władali za życia nie mieli żadnych długów. W 2016 roku pan Waldemar Maksalon zamierza prowadzić sprawę w Kielcach o wydanie nieruchomości do której nie ma prawa Nad Kamienną 25 w Starachowicach podmieniając mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk rozdzielając mojego męża na Miedzną Drewnianą 244 , aby pozorować konkubinat, którego nie ma. Otrzymałam pismo z Sądu Rejonowego w Starachowicach, które w żadnej mierze treścią nie odnosiło się do przesłanej do państwa sprawy dlatego odpisałam , że jest to sprawa prowadzona przez oszustwo do której ja nie mogę się ustosunkować. A sygnatura akt INs 621/16 którą administracja ustnie określiła, że jest to sprawa przysłana z Krakowa nie miało odniesienia w treści pisma z Sądu w Starachowicach, gdyż nie umieszczono tego faktu pisemnie. Zginęła sygnatura przyjęcia spadku po mojej babci Anieli Reginie Mazurek ze Starachowic urodzonej w Hucie żony mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka po którym przyjęła spadek babcia w sprawie INs 196/00. a którą to sprawę pan Waldemar Maksalon zamienił na INs 956/09 i z tego powodu zabito moją mamę Filomenę Bochyńską , aby wydać taki dokument, gdyż powielono sprawę spadkową po moim dziadku na drugą sygnaturę INs 956/09 , którą prowadzono z powództwa Waldemara Maksalon co jest przestępstwem. Dowodem fałszerstwa w Starachowicach jest skazanie przez sędziego Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 bezprawnie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując, że nie jest moim mężem na bazie fabrykowanych dokumentów przez Waldemara Maksalon, który ukrył wyprowadzane mienia dla komunistów i faszystów przez windykację firm mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Tworzone w Starachowicach przez Waldemara Maksalon sprawy po śmierci mamy zamieniając zakres sprawy INs 956/09 na zakres po moim dziadku upozorowano, że moja prawdziwa rodzina nie żyje tworząc sprawę INs 716/10 , gdzie wykazałam moje carskie DNA aby sąd odsunął Waldemara Maksalon od mojej rodziny. W tym czasie nie wiedziałam, że posiada wnuczkę z gwałtu mojej skradzionej po urodzeniu córki Anny Marii Pióreckiej, która jest w rękach papieża Franciszka i Zakonu Maltańskiego, który przez te matactwa uzyskał miecz paradny na Wawelu, który jest domeną królewską czyli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicza Aleksego Romanow ukrytego w Kościele jako ksiądz Marian Bochyński co widnieje w Archiwum w Lublinie pod numerem 105 natomiast pod tym samym numerem w parafii Wilków widnieje jako Brunon Marian Bochyński. Na świadectwie widnieje jako Brunon Marian Franciszek Bochyński, które zamierzano wykorzystać dla papieża Franciszka dla którego dorabia długi Waldemar Maksalon, dlatego wskazano, abym poszła po swoje pieniądze zawłaszczone na Jasną Górę. Do sprawy Waldemara Maksalon bezprawnie przesłano sprawę z naszego powództwa z Kielc IC 2627/10 dotyczącą przywrócenia stanu posiadania carskiej rodziny przesłaną jako właściwość do rozpatrzenia z Sądu Rejonowego w Starachowicach do Sądu Okręgowego w Kielcach o zatwierdzenie niematerialnego potwierdzenia dokumentu już potwierdzonego notarialnie Oświadczenia Woli na bazie którego mamy prawo z mężem do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów co zostało niezamienione przez Sąd na przeciwko Skarbowi Państwa, Bankowi UBS AG i FED w USA a po dwóch latach przekierowane jako błędnie nadesłane mimo pobrania 1000,- złotych do Starachowic tworząc dwutorowo sprawy z powodu , że pan Waldemar Maksalon zamienił mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego na drugiego dziadka Brunon Mariana Franciszka Bocheńskiego czyli carewicza Romanow idąc przez ostanie imię tak jak drugie moje Elżbieta przez Sąd w Kielcach, gdzie mnie ponownie zaskarżył w zamkniętej i wygranej sprawie w SO Kielce IICZ 422/16 ponownie o wydanie nieruchomości z powodu przekierowania przez SO Kielce sprawy IC 2627/10 do sprawy SR Starachowice INs 716/10 , gdzie wydano został dla mnie dokument z błędem pisarskim przez „ż” do podstawienia innej osoby w to miejsce w celu przejęcia naszej sprawy przez Waldemara Maksalon wpisując, że jest błędnie nadesłane i kierując na Bohaterów Westerplatte 1/1, podstawiając sprawy o przyłącze wodne nowe dla sąsiadów, których podstawiono pod działkę 29 , gdzie podmieniono nieruchomość mojej babci Anieli Reginy Mazurek na sprawę Maksalonów ze Starachowic nie mających umocowań prawnych , którzy nawet nie ujawnili swoich praw w Starostwie Powiatowym w wykazie gruntów, gdyż nie są prawdziwą rodzoną mojej babci księżnej Reginy Glińskiej z domu ukrytej w rodzinie Maksalonów z Huty wymordowanej , którą ukryto później w Woźnikach. Spowodowało to próbę podstawienia innego męża , który prowadził tajnie sprawy, aby dorobić opinie psychiatryczne co ujawniła prokuratura co zdementowaliśmy , gdyż wykazałam akt ślubu ponadto mam wszystkie opinie zdrowe co spowodowało , że pan Waldemar Maksalon dorabiał sprawę o uszkodzenie ciała zamierzając mnie pobić i oskarżyć o to mojego męża, aby podmienić go na konkubenta co oznacza współprace z Antonim Ciszewskim z Puław, który bezprawnie posługuje się herbem Zadora.

Spowodowało to , że pan Waldemar Maksalon podał do sądu okręgowego fałszywe dane zamieniając mnie na Elżbietę na ulicy Nad Kamienną 25, aby wyłudzić pieniądze w Toruniu przez Pawła Krzymowskiego, który bezprawnie posługuje się herbem Ślepowron również mojej rodziny i dokonali kradzieży 100,- milionów EUR przez zaskarżanie i zastawienie ziemi na fałszywe długi czego dowodem jest licytacja mojego mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1, jako Km 336/10 w 2016 roku jako Plus Bank SA, gdzie wpisano mnie i siostrę jako dłużniczki wpisując na całości nieruchomości wartej około 3 miliony udział w wysokości 6 tysięcy czyli 1m2 w Warszawie. Wprowadzono ponad 30.000,- osób na mieszkanie i garaż, aby ukryć podstawienie sąsiadki pod mój adres przez Wspólnotę Mieszkaniową wykazaną przez Wodociągi, które podmieniły moich rodziców na adres sąsiadki zamieniając numer 1/1 na 1/1A i wpisano moje dane na jej długi o wodę podmieniając mnie przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk aby przejść na fundację męża APEX-STAR założoną w Katowicach , gdzie podstawiono Jerzego Bochyńskiego i sędzinę Barbarę Bochyńską z domu Małachowską, gdyż Jerzy Bochyński występował jako brat ojca ale naprawdę jego nazwisko to Kaźmierczak co spowodowało zaskarżenie mojego męża i słowne wymienienie takiego nazwiska. Celem była podmiana Jerzego Bochyńskiego na Jerzego Małachowskiego a moje dane podstawiono jako Bożenę Małachowską co określił ksiądz Rybak, który już nie żyje z Rudy Malenieckiej, gdzie oddano na moje dane mienie podmieniajc moje dane na Bożena Piórkowska przez Białystok, gdzie brałam pierwszy ślub do sprawy rozwodowej z Dariuszem Pióreckiej skierowanej do Sądu Okręgowego w Kielcach do rozwodu. Były mąż zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się z sekretarką Urzędu Skarbowego panią Ewą , którą podmieniono na mnie jako Bożena Piórecka i podstawiono moją chrzestną Ewę Podolską z domu Mieszałów w Starachowicach, która w rzeczywistości jest z domu dziecka i mieszka w Krakowie obecnie rozwiodła się. Jej mąż Wacław Podolski bezprawnie podał się za hrabiego Podolskiego na carskim mieniu, którą to genealogie w formie albumu wydala firma genealogiczna dokonując kradzieży i narażono życie mojej chrzestnej, której adresu nie ujawnił jej mąż., a jej córka nie odbiera telefonu. Powodem jest kolejna podmiana Feliksa Maksalon odlewnika ojca Waldemara Maksalon z UB na dorobionego Feliksa Bocheńskiego sędziego z Katowic pod którego podstawiono Barbarę Bochyńska z domu Małachowska w rzeczywistość ojciec był Niemcem i nie znał języka polskiego co wykazałam w mojej sprawie w której się odwoływałam do Sądu Apelacyjnego, którą finalnie wygrałam jako SO Kielce IXKa 280/12 , gdzie wykazałam mienie moich dziadków zaznaczając imię Roman pod którym dziadek występował w wojsku, a które posłużyło do podstawienia Władysława Mazurka jako Władysława Tarnowskiego, który został zastrzelony w sadzie przez księdza jako dziecko i nie miał dzieci co było ukryte, że zaginął w obozie koncentracyjnym po czym upozorowano , że odnalazł się w Niemczech i jest sparaliżowany do pasa a żonaty z Niemką i podstawiono księżną Drucko-Lubecką i mojego dziadka Brunona Bochyńskiego zwolnionego z wiezienia na Firleju pod którego podstawiono Bruno Mazurkiewicz tłumacza z Palace Zakopane, którego synów podstawiono jako dwóch braci Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego w Kanadzie. Dlatego przy próbie sprzedaży nieruchomości doszło do zawłaszczenia działki i braku części zapłaty oraz skazania męża przez osobę, która wcześniej wystąpiła przeciwko mężowi o 50.000,- PLN , która w ten sposób miała odzyskać mienie, ale podała się za Czesława Maksalon jako Czesław Daleszak co jest oszustwem. Jego żona Lidia Maria Daleszak kupująca została podstawiona jako Maria Bochyńska podstawiona pod moją nieruchomość na Bohaterów Westerplatte 1, w dodatku pod przesyłkę dla mojej córki Marty Bochyńskiej mieszkającej w Irlandii, którą zamierzano zamordować, a Urząd Skarbowy przysłał jej kary i doprowadzenie windykując na śmieci w mieszkaniu, gdzie jest już wymeldowana co zamierzono ukryć przez podstawienie Katarzyny mec. Katarzyny Boroń-Broda, aby ukryć podstawienie Tarnowskich pod moje skradzione dzieci do Kościoła katolickiego Annę Marię Piórecką i Michała Pióreckiego kradnąc metryki w Kielcach, gdy wynajęłam mieszkanie mojej pozostałej trójki na nazwisko Piórecki czyli Marta, Adam, Jakub dwoje z nich zmieniło już nazwiska. Papiestwo nie zamierzało przyznać się do kradzieży dzieci dążąc do morderstwa trójki pozostałych pozorując, że są z innych związków małżeńskich. Z tego powodu wydziedziczyłam wszystkie dzieci, aby ich życie ochronić. Pozorowanie przez papieża Franciszka , że jest z moją rodziną jest oszustwem Kościoła katolickiego , który zagarnął mienie carskie i zamierzał wymordować moją rodzinę i zniszczyć prawosławie narzucając jedną religię doprowadzając do wojny religijnej wykorzystując pieniądze uzyskane przez przez windykacje Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego zamierzano wiecznie licytować na powielone sprawy sądowe, gdyż mój tata i mama nic nie otrzymali co złożył mąż do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku., gdyż wszystkie pieniądze przechodzą przez akredytywy męża i fundację APEX-STAR w Katowicach.

Papież Franciszek zamienił mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka na Jana Bocheńskiego i zamieniono 2007 rok datę śmierci mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na śmierć Jana Bocheńskiego podstawiając śmierć mojej mamy z 2010 roku zamienionej na 2007 rok, aby zamienić moją mamę na Jadwigę przez podmianę sprawy spisu z inwentarza INs 395/10 na sprawę spadkową podmieniając sprawę INs 426/10 na PS 426/10 i zamianę mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na Jadwigę a prawdziwe jej dane Maria Tarnowska podstawiono pod Marię Krasuską czyli żonę Bogusława Krasuskiego pierwszego teścia mojego męża, który naprawdę nazywa się książę Radziwiłł i nie był dzieckiem z nieprawego łoża Tarnowskim.

Uprzejmie proszę w związku z zagrożeniem rodziny mojej i męża , gdyż zamieniono rodzinę carską na Radziwiłł i połączono w jedno o zatrzymanie tego procederu przez usunięcie sprawy INs 956/09 na właściwą INs 169/00 po śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, której to sprawie występowała jedynie moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska, której mama Aniela Regina Mazurek zmarła w 2003 roku. Po mojej mamie jedynaczce spadek w Starachowicach przejęłam ja i siostra. Natomiast sprawy dziedzictwa rodowego są związane z mną mną i mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk, który otrzymał wszelkie tytuły od mojego taty przed zawarciem związku małżeńskiego przez co nasze małżeństwo jest kanoniczne. Spowodowało to , że pieniądze są pobierane jako dział spadku po nas żyjących przez windykacje firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co jest dowodem oszustwa Waldemara Maksalon i prokuratury, która poszukiwał bezprawnie spadkobierców znając nasza rodzinę osobiście w Starachowicach. Podwójne sygnatury wykazane w odwołaniu do państwa w sprawie carskiej rodziny zostały wykorzystane jako podział co wykazują fabrykowane przez komornika dokumenty w Starachowicach, który wstawił dane osobowe Piotra Główki ze spółki SOF-ART Sp. z o.o, który już tam nie pracował od 12 lat, aby podstawić inne osoby na moje mieszkanie i akta psychiatryczne pani Wiesławy Główki, aby ukryć zakup Huty Ostrowiec SA przez podstawienie fundacji kościelnej Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman mamy Aleksandra Kwaśniewskiego pod hrabinę Marię Tarnowską czyli moja mamę Filomenę Bochyńską pod fundację mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Katowicach czyli APEX-STAR, która służy do pomocy rodzinie i Polakom na Wschodzie w tym ośrodkom medycznym co wykorzystał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Działania fałszywego Konstantego Radziwiłł zmierzają do podstawienia akt medycznych pomordowanych członków mojej rodziny i powielenie sprawy oraz umieszczenie mojej rodziny w domach publicznych. Zamierzano podmienić córkę sąsiadów Zuzannę na moją wnuczkę Zuzannę córkę Anny Pióreckiej w rekach Waldemara Maksalon i jego córki Edyty , która miała być usunięta. Dane osobowe są fabrykowane przez firmy , które zatrudniają telemarketerów i infolinie dla sądu. Likwidacja NFZ miała spowodować podstawienie prywatnych firm, które już podmieniły dane osobowe i wprowadziły długi , które spowodowały podmianę imion rodziców osób okradanych, które nie mogłyby otrzymać ipada , gdzie miał być umieszczony dowód osobisty w przyszłości co miało ukryć podmianę danych Polaków i kradzieże ich mienia i zawartości kont bankowych jak to uczyniono w przypadku przelewy ze Szwajcarii do Starachowic do PKO BP SA 100,- milionów EUR z kont mojego dziadka Brunona Bochyńskiego.

Nadmienię, że obce osoby wykorzystały naszą sprawę prowadzoną w Opolu Lubelskim o ujawnienie przez wywiad majątku mojej książęcej rodziny Bocheńskich/Bochyńskich co w stosunku do nas nie poprowadzono, ale wykazano abym poprowadziła sprawę w trybie cywilnym i bezprawnie przesłano naszą sprawę SO Kielce I C 2627/10 do Starachowic ponownie pod dwóch latach do sprawy byłych służb UB, które dziś przybrały nazwiska osób pomordowanych wykorzystując często nieświadomość ich rodzin a dziś moich dwojga skradzionych dzieci do Kościoła które zapewne są pod innymi danymi osobowymi i miały być zastąpione przez ich dzieci podstawione do sprawy tajnie prowadzonych które doprowadziły do wstawienia fałszywych Radziwiłłów i innych osób pod nasze rodziny przez kradzież moich wnuczków. Sprawa w Opolu Lubelskim została podstawiona dla byłych pełnomocników Stanisława i Janiny Pikul i dlatego mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk jest wzywany do Tarnowa przez Fundusz INCASO z Warszawy dorabiając windykacje dla fałszywych arystokratów, aby czerpali zyski tak jak fałszywy książę Roman Sanguszko na terenach mojej babci i dziadków w Tarnowie i Rzeszowie.

Sprawy w demokracji nie zostały wyjawione, ale kontynuowane, aby wymordować resztę rodziny i wprowadzić nieświadome osoby, które miały być gwałcone przez domy publiczne wykazywane jak bary w Irlandii do zniszczenia mojej carskiej rodziny i wstawienie nierządu jako program jednej religii zamieniając miłość chrześcijańską na nierząd. Moi rodzice przekazując mnie i mojemu mężowi prawo do dziedzictwa rodowego nie mieli żadnych innych związków ani dziadkowie , którzy nie mieli żadnych długów, ale zabrano ich mienie przez komunistów i faszystów do czego nie mieli dostępu nie ze względu na złą wolę, ale ze względu na mordowanie cykliczne rodziny w celu podstawienia dziś już wiadomo, że członków partii PiS wcześniej prowadząc sprawy przez inne ugrupowania, czego kulminacją jest obecny stan likwidacji ograbionego Skarbu Państwa przez firmy windykacyjne i zawłaszczenie mojego mienia w Starachowicach podstawiając kupującą działkę Lidię Daleszak, która użyła dla Notariusza pełnomocnictwo mojej siostry, gdy wyjechałam do córki po wypadku a co wykorzystano do podmiany jej za rodzinę podstawiając Marię Bochyńską i tworząc długi na fałszywy PLUS BANK SA do licytacji nieruchomości, gdyż Lida Maria Daleszak nie jest rodzina i nie ma możliwości przejść na nieruchomość zakupioną przez moich rodziców w 2001 roku tak samo jak inne osoby, gdyż od 1990 roku był koniec komuny. Pozbawiono nas mienia wpisując 6,- tysięcy złotych wykazując udziały na moim mieszkaniu zakupionym w 2001 roku przez moich rodziców na wyłączną własność z garażem i komórką i piwnicą oraz działką we współwłasności gruntowej co zostało później podzielone a co nie zostało wykazane obecnie co jest przestępstwem i dowodem fabrykowania dokumentów i podstawienia błędu przez „zi” jako podmiana danych moich, aby podstawić innego męża na bazie danych mojego męża, którego również powielono i podmieniono w błędach pisarskich do wyprowadzenia naszego mienia rodowego dla fałszywego kręgu spadkobierców.

Nadmienię, że Tytusowicz Romanow był batem cara jako Tytus bej Bochyński, gdyż przeszedł na Islam i to próbowano wykorzystać do podstawienia jako Islam zamiany religii przez papieża Franciszka wykorzystując świadectwo mojego dzika i ostatnie imię Franciszek podstawiając pod Franciszek Jan Mazurek czyli hrabia Jan Tarnowski herbu Leliwa, dlatego dochodzi do przejścia na Tarnów w celu wytworzenia tam spraw windykacyjnych pod oszustwa do Warszawy i przejścia do zmiany na Bema który przeszedł na Islam i jest jego pomnik w Tarnowie. Zamierzano zapalić lont w Tarnowie jako nowy ład podstawiając moją rodzinę pod gwałty do wprowadzenia rodziny carskiej jako symboliczne zajączki co promował nasz rząd przez zamianę znaku Wiktorii czyli imienia mojej wnuczki na symbol nierządu „zajączki playboy”, który promowała osoba, która uderzyła mojego męża, gdyż podała się za carską rodzinę próbując w celu wyłudzenia podpisu od męża pod fałszywą fakturą na cement, aby przejść na Ostrowiec Świętokrzyski pod Radziwiłł czyli pierwszą żonę mojego męża zamieniając dzieci w linii Radziwiłł moje z carskim DNA, które będzie w linii Radziwiłł zbieżne.

Oznacza to że papież Franciszek zamierzał wprowadzić jedna religię jako połączenie Chrześcijaństwa z Islamem w celu wejścia do meczetu na terenie Świątyni Salomona do wprowadzenia jednej religii tworzą brednie, że Żydzi nie mieli nic wspólnego z Jerozolimą, aby zamienić historię i wprowadzić „Jedną Religię” doprowadzając do wojny religijnej z Islamem i Prawosławiem jako III wojna światowej z naszych carskich depozytów. W tym celu przez Polskę wydano fałszywe wyroki sądowe w sprawach tworzonych dla fałszywych arystokratów przez Zakon Maltański i papieża Franciszka, który chciał reaktywować Zakon Templariuszy, podmieniając fakty historyczne i znaczenie symbolu Krzyża, pozorując inne zdarzenia, aby niszczyć godność wymordowanych i spalonych na stosie Templariuszy, Jakuba de Molay, którym w ten sposób zrabowano mienie przez papież Klemensa V i Filipa Pięknego. Nowi Templariusze nie mają żadnych historycznych powiązań, ale podszywają się pod moją rodzinę, gdyż już podstawiono ich pod świątynię w Jerozolimie pod mój herb Lew w Koronie. Zamierzono powtórzyć historie i podstawić Filipa Jarczyk syna Magdaleny, aby pozorować historia dla książki „Kod da Vinci” i podstawić jako nierządnice nasza rodzinę, pod program na diamentowych szachach Romanow jako zajączki czyli program pornograficzny na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie wstawiono na spółkę SOF-ART Sp z o.o. jako spadkobierców po moim żyjącym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk osoby wykreowane przez sąd dla fałszywych arystokratów wykreowanych przez Zakon Maltański.

Urząd Skarbowy naliczył podatek za sprzedaż działki, której sąd nie uznał sprzedaży w kwocie około 8.075,- PLN doliczając odsetki 3.400,- PLN koszty upomnienia 11.60 PLN na kwotę razem 11.486,- PLN 60 groszy upomnienie numer UP2612-SW.520.1984.2016 z dnia 4.07.16r aby przejść na 1916 rok aresztowania pradziadka księcia Franciszka Glińskiego ze sztabem przez Niemcy podstawiając pod Romanow. Z tego powodu nie ujawniono podatku w sprawie Km 336/10 w której zwrócił się komornik do Urzędu Skarbowego o informację, czy posiadam zadłużenie w Urzędzie Skarbowym a siostrę do Kielc i Katowic. Urząd Skarbowy wykazał, że nie mam długu. Dlatego nie wykazano tej kwoty przy licytacji na Bohaterów Westerplatte 1 co jest powodem ,że dług Plus Bank SA jest długiem pani Lidii Marii Daleszak , która pobrała kredyt na zakup gruntu i wystąpiła przeciwko mnie i siostrze jako Plus Bank SA podstawiając jej męża obcą osobę za mojego męża i określiła, że sprzedała działkę co nie wykazano w Starostwie. Oznacza to, że licytacja nieruchomości przez Plus Bank SA była wykorzystaniem mojego Oświadczenia do Torunia do SO Toruń IIK 164/11 o deklaracji przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za zwolnienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z roszczeń , który to dokument zaginął w sądzie a został użyty dla państwa Daleszak , którzy stworzyli sprawę Plus Banku SA próbując wyrzucić mnie i siostrę z domu po naszych rodzicach, gdyż moja mama była właścicielem terenu na ulicy Nowowiejskiej po ojcu oraz domu nad Kamienną 25 po swojej mamie, którą podmieniono na mamy ojca przez państwa Maksalon w sprawie INs 956/09. Należy dodać, że wszystkie pieniądze od 2004 roku pochodzą z firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zawłaszczone przez użycie jego fundacji APEX-STAR, gdzie upozorowano naszą śmierć i męża zaskarżył Waldemar Maksalon o wydanie nieruchomości po mojej mamie, która dała mężowi prawo do korzystania z nieruchomości na jego firmy i taki dokument został złożony w energetyce. Pan Waldemar Maksalon pozyskiwał pieniądze przez okradanie firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk tworząc długi przez sprawy o eksmisje jako windykację zamieniając sprawy na przeciwko do czego nie miał prawa. Podmieniono darowiznę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka dla Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jego jedynej córki na Oświadczenie Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego dla mnie i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dlatego państwo Daleszak podstawili Plus Bank SA powielając moje dane przez odwrotny wpis jako dwa razy Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena ulica Westerplatte 1/1 , którą upozorował Urząd Skarbowy na inną ulicę niż Bohaterów Westerplatte 1/1 mimo, że jest to ta sama ulica i powielając na Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena na ulicy Nad Kamienną 25 pozorując mnie i siostrę na Kaźmierczyk z domu podstawiając do Miedznej Drewnianej 244 w celu przejścia na meldunek do Szwajcarii do APE-CH GmbH przez Urząd Skarbowy w Starachowicach, aby podstawić Lidię Marię Daleszak jako Marie Bochyńską pod hrabinę Marię Tarnowską czyli moją mamę Filomenę Bochyńską i księżną Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie w 1932 roku co zamierzano ukryć przez podstawienie sprawy z Tarnowa V GC 57/16 do Sądu Apelacyjnego jako windykacja Funduszu INCASO z Warszawy w Tarnowie w celu ukrycia wprowadzenia członka Zakonu Maltańskiego , który sprzedał pałac w Kruszynie podstawiając dane Stanisław Lubomirski ukrywając zastrzelenie pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego podczas zamachu w 1932 roku.

Powodem powielenia mojej tożsamości jest wpisanie na ulicy Nowowiejskiej mojego taty w drodze mimo, że była to działka mamy i stworzono oszustwa, że moja siostra Beata Maria Idziak jest jedyną córką naszego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, aby przejść na Oświadczenie Woli i podmieniono ją na Bożena Piórecka , gdyż w 2006 roku nosiła nazwisko jeszcze z pierwszego małżeństwa a byłam już po rozwodzie w 2004 roku i pod takimi danymi uzyskałam pierwszy pobyt stały w Szwajcarii co próbowano ukryć przez upozorowanie , że ulica Westerplatte 1/1 występująca w Oświadczenia Woli mojego taty jest inną ulicą niż Bohaterów Westerplatte co jest nieprawdą, gdyż ulica Westerplatte występowała w koncie mojej mamy i taty w ING Bank Śląski co próbował ukryć komornik w drugiej nieruchomości umorzył postępowanie KMS 72/15 do sprawy IC 775/14 tworząc jako dług Skarbu Państwa k.dł.01/2015/00024 co jest w sprzeczności z licytacją Km 336/10 w dniu 20.09.2016 roku, który ukrywa tajnie prowadzone sprawy dla fałszywych arystokratów wytworzonych przez INs 956/09, aby podstawić córkę Waldemara Maksalon pod nazwisko Bożena Piórecka i takie dane przesyła bank PEKAO SA na mój stary adres na Konstytucji 23/9b , gdzie nie mieszkam od 2000 roku wykreowany adres na 2016 rok, gdzie przysyłane są wyciągi jako konta przedpłatowe, aby pobierała druga żona żona Waldemara Maksalon pani Alicja z domu Kowalska podmieniona na Mazurek w celu podstawieni Jakuba Idziak syna Alicji Idziak z Lewandowskim podstawiony pod Romana Sanguszko w Tarnowie podstawionego jako Roman Bochyński i Roman Musiał były prezes FSC STAR SA.

Program pornograficzny był zawarty w dokumentach DONU-DNEPR, który przedłożyłam do Prokuratury , a która to sprawa nie podjęta. Wykorzystano Katarzyny Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego męża pod Katarzynę Wielka carową Rosji planują dorobić pornograficzne program już kreowany jako klejnoty carowej Katarzyny i podstawiono jako program HORSE wstawiając Magdalenę Jarczyk jako Katarzynę Bochyńską, pod moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co próbowano ukryć podstawieniem na przyszłość planowanej pani Mec Katarzyny Boroń- Broda w Starachowicach, która nie pochodzi ze Starachowic i twierdziła, że nie jest związana z mecenasem Boroń z Ostrowca Świętokrzyskiego, który mi groził w prasie Koneckie w artykule „Komu Spadek po Tarnowskich”, gdzie przedłożyłam zdjęcie mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego i pradziadka czyli babci ojca Księcia Franciszka Glińskiego zagłodzonego w twierdzy Przemyśla 8 lat w Fort 13 i podstawiono Franciszka Mazurek męża babci za jej ojca pozorując, że babcia nie miała męża Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, przez fałszerstwa Kościoła katolickiego, który kryje zastrzelenie dziadka brata Władysława Tarnowskiego przez księdza w sadzie. Mecenas Boroń reprezentuje interes Aleksandra i Juliusza braci Tarnowskich z Kanady, aby wykorzystać sprawy o wodę do podmiany sąsiadów na rodzinę . Dlatego dawne występujące jako rodzina osoby zostały podmienione jak sędzina Magdalena Jarczyk z domu Bochyńska córka Jerzego Brunona Bochyńskiego występującego jako brat mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego gdyż tata był prawdziwym jedyny synem z całej szóstki carewicza Aleksego Romanow jako Brunona Bochyńskiego występującego w Archiwum w Lublinie jako Marian Bochyński tak jak w Seminarium w Sandomierzu jako ksiądz. I podmieniono moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską podstawiając pod żonę Jerzego Bochyńskiego sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic, a Jerzego Bochyńskiego pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdyż Jerzego Bochyńskiego dane prawdziwe to Jerzy Kaźmierczak i podstawiono jego córkę pod fałszywa historię tworzoną pod film „Kod da Vinci” pod obraz „Wieczerza Pańska” pozorując, że Jezus Chrystus miał żonę i podstawiając nierządnicę jako żonę Jezusa Chrystusa do zamiany treści wiary i historii, zamierzając podstawić pod historię Templariuszy i pod Świątynie Salomona w Jerozolimie zamieniając na Meczet.

Takie działanie i fałszowanie historii spowodowało określenie przez UNESCO, że Żydzie nie maja nic wspólnego z historią Jerozolimy. Wprowadzono papieża Franciszka jako mieszkającego w domu Mary aby symbolizować wprowadzeni do mojego domu Mary jako spadkobierce po mnie i mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk na śmieciach podmieniając na adres Miedzna Drewniana 244 zameldowania męża wykazany w Szwajcarii do meldunku łącząc z odpadami nuklearnymi w USA przez KOD pocztowy w celu przejęcia kontroli nad finansami przez papieża Franciszka w celu finansowania wyborów Hilary Clinton pozorowanej na moją rodzinę, co wyjawił ksiądz w celu przejęcia kontroli nad Armią USA w celu rozpoczęcia III Wojny Światowej przez Zakon Nowych Templariuszy nienawidzących Krzyża jako Jedna Religia umożliwiająca wejście do meczetu w Jerozolimie, co już jest widoczne. Za te działania miała odpowiedzieć Polska przez oddanie trzech nieruchomości w ręce tych ludzi planując zamordować naszą carską i książęcą rodzinę.

Uprzejmie proszę o wykazanie sygnatury akt pod jaką państwo poprowadzili moje odwołanie do SR Starachowic jako INs956/09, abym mogła interweniować w tej sprawie w celu uzyskania dostępu do mojej sprawy w celu uporządkowania sprawy po mojej rodzinie, gdyż właściwą sygnatura była INs 169/00, którą powielono pozorując dzieci z nieprawego łoża, których nie ma w mojej rodzinie.

Nacisk polityczny na papieża Franciszka jest podobny jak na papieża Klemensa V co spowodowałoby wymordowanie naszej rodziny i wywołanie III wojny światowej w konsekwencji zamordowanie papieża Franciszka w celu znalezienia winnego i zawłaszczyć mienie dla innych kościołów wyrzucając prawdziwa carską rodzinę z kościoła jako nierząd co jest oszustwem. Z tego powodu zamierzano podstawić mojej córce ciemnoskórego męża po likwidacji mnie zamieniając jej tożsamość. Sędzina Barbara Bochyńska z Katowic z tego powodu pozorowała, że jeździ z ciemnoskórym mężem wożąc manekina murzyna w samochodzie. Zamierzano podstawić pod moją córkę Martę Bochyńską ciemnoskórą modelkę Wiktorię Hall Kornaszewską jako królową ciemności. Podstawiono Dawida Olszewskiego, które brat ma córkę Wiktorię jako ciemnoskóry Dawid Gawa ze Szwecji.

Nasza carska rodzina miała być wymordowana według kabały z 18.lipca 1918 roku, gdyż wprowadzono, że rodzina carska nie żyje i podmieniono dane osobowe podstawiając szereg osób pozorujących naszą rodzinę. Upozorowano, że pan Czesław Daleszak za ojca mojego syna Jakuba Pióreckiego, który w tym celu ma zmienić nazwisko na Kornaszewski, aby podstawić inną osobę księdza z Kościele katolickim. Paulinę Machowską córkę Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas i Marcina Machowskiego obecnie żony Dariusz Kornaszewskiego wcześniej Piórecki.

Panią Paulinę Machowską upozorowano za rodzeństwo z Jakubem Pióreckim jako córkę Czesława Daleszak. Upozorowano mojego syna Jakuba na brata Pauliny pozorując za dzieci Czesława Daleszak. Przyspieszył czas co spowodowało, że widoczne są absurdy. Zlicytowano dom ojca pani Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas pana Niewczas, który zakupiła osoba z Radomia na licytacji podmienione na licytację SOF-ART Sp. z o.o, gdzie wprowadzono fałszywą Bożenę Bochyńską aby podstawić na Lipie Henryk Szyb , gdzie stworzono działy spadku przez Nadleśnictwo zabierając grunt nie odpisując długu, gdyż upozorowano spadkobierców również przez kancelarię Rebus z Radomia zamierzając podstawić pod dom pana Niewczas i podmienić ulice XX-lecia, gdzie mieszkał pod ulice Bohaterów Westerplatte 11. Numer 11 jest usunięty z ulicy , aby go umieścić naprzeciw domu Westerplatte 8/2 Waldemara Maksalon i połączyć z wcześniejszym adresem Francuska 8/3 podstawiając Stefana Mazurek jako tą samą ulicę pozorując działy spadku na domu , który kupił pan Waldemar Maksalon od Urzędu Miasta co połączono z Broniewskiego 11 w Białymstoku z mieszkaniem Marii Gudewicz wpisanej do Banku Rezerw Federalnych w USA. Dlatego poczta zamieniła dla mnie adres Bohaterów Westerplatte 1/1 na numer 11, aby wprowadzić osobę z Radomia pod adres XX-lecia planując zamienić na Bohaterów Westerplatte 11 licytując mój dom pod danymi Bohaterów Westerplatte 1 zawłaszczając moje dane na Bożena Piórecka podstawiając pod zakup Plus Bank SA na fikcyjny dług zrobiony przez Lidię Marię Daleszak pozorując ją za spadkobiercę po moich rodzicach, aby wprowadzić ją na mój dom poprzez pozorowanie, że nie zapłaciłam za swoją działkę odziedziczoną po mamie wpisując kwotę 6 tysięcy jaką wyliczył pan Czesław Daleszak jako pożyczka razem z wyjazdem do Szwajcarii i tak licytując mieszkanie pozorując, że Lidia Daleszak jest właścicielem mojego mieszkania jako Plus Bank SA podstawiając Lidię Maksalon, aby wytworzyć genealogię dla jej córki i wnuczki, która jest córką moje skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej. Wykorzystano pełnomocnictwo moje i siostry , które dałam w rękę dla Czesława Daleszak z powodu wyjazdu po wypadku mojej córki w Irlandii po przelewie do Polski do Starachowic 100,- milionów EUR na moje konto w PKO BP SA zdepozytow dziadka w Szwajcarii. Podmieniono kwotę licytacji za dom pana Niewczas na licytację majątki firmy SOF-ART Sp. z o.o. należącą do Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wprowadzając fałszywą Bożenę Bochyńską na moje dane na Lipie Henryk Szyb 1 dokonując kradzieży majątku 6,- milionów za 78,- tysięcy i zadłużając przez 12 lat obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez podstawienie danych Maria Tarnowska za którą wstawiono Lidię Marię Daleszak jako Marię Tarnowską , która sprzedała Końskie za 10 milionów złotych. Podstawiono moją córkę Martę Piórecką, która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska robiąc jej wypadek w Irlandii w 2011 roku, aby wykorzystać jej dane osobowe do USA pozorując spadkobiercę na wyspie Governors Island w nowym Jorku, o którą wystąpiłam z mężem, gdzie wcześniej stacjonowało wojsko co połączono z Bydgoszczą z GBC Centrostal Bydgoszcz SA dlatego ukradziono firmę IMPERATOR ROMANOW nie wydając regonu, gdyż ktoś inny o niego wystąpił i podmieniono nazwę, aby zadłużać na długi armii USA, która dążyła do wyboru Hillary Clinton podstawionej pod dane mojej córki jako jednej osoby tworząc robota.”

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska PESEL 63031012705
mgr inż mech. Jerzy Kaźmierczyk PESEL 67011212279

 

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s