Taktyka wojenna rządu Polski

Starachowice na 17.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podstawienie Watykanu pod carskie udziały w Skarbie Państwa w 2006 roku jako sposób na finansowanie wojny w Syrii przez Zakon Maltański do wprowadzenia Jednej Religii

Doszło do zawłaszczenia naszych środków finansowych carskiej rodziny i książęcej rodziny i firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Bohdana Żakiewicz i Urząd Miasta Starachowice i Starostwo Powiatowe, Prokuraturę i Sąd w Starachowicach w Polsce do USA co zamierzano ukryć przez odwrócenia uwagi przez chuligańskie zachowanie przeciwko Donaldowi Trump oraz obciążenie mafii włoskiej i rosyjskiej za handel bronią. Sponsorowanie konfliktu w Syrii następuje przez podanie się komornika Gotfryda Nowak za męża mojej nieżyjącej mamy Filomeny Bochyńskiej pozorując, że ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk nie żyję i pozorując , że mama żyje i jest spadkobiercą po mnie i moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk podstawiajć komornika za męża mamy, który planował obecnie moje zabicie dla Kościoła Katolickiego w celu zawłaszczenia majątku po mamie podmieniając ją za córkę swojej babci Marianny Maksalon z domu Nowak naprawdę żony księcia Franciszka Glińskiego na którego mieniu powstała Galeria Kamienna jako Campanies House we współpracy z Anglią przez euroclear w ING Bank Śląski, gdzie moi rodzice mieli konto, które zawłaszczył komornik podając się za spadkobiercę po moje mamie zamienioną na żonę komornika. Celem było przejście do podstawienia handlu narkotykami pod architekturę , aby oskarżyć mojego syna, który jest w Irlandii, który ma zmienić nazwisko. Ukryto handel narkotykami przez podstawienie handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowski. Planowano zawłaszczyć nazwisko mojego syna Jakub Piórecki i tytuł mgr. arch. inż dla Kościoła Katolickiego a syna zamknąć w zakładzie psychiatrycznym w kaftanie bezpieczeństwa, gdyż jest człowiekiem inteligentnym a zamierzano oskarżyć go za działania CIA i Bohdana Żakiewicz, który za swoje działania zamierzał oskarżyć Donalda Trump, przez doszło już do incydentu namalowania swastyki. Bohdan Żakiewicz był naszym pełnomocnikiem i poprzez działania sądu , który oddal klucze dla Waldemara Maksalon do mojego domu wprowadził pełnomocnictwo dla Bohdan Żakiewicz do sprawy INs 956/09 prowadzonej po śmierci mojej mamy jako INs 716/10 , gdzie wprowadzono naszą sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej i podstawiono komornika Gotfryda Nowak za męża mojej mamy zamieniając mamę na jej chrzestną Filomenę Nowak i drugie imię Jadwiga oddano dla państwa Kaczyńskich. Spowodowało to ukrycie sponsorowania wojny w Syrii za pieniądze rodowe mojej rodziny przez Polski Rząd i komornika, który podał się za spadkobiercę na Lipie Henryk Szyb 1 na wymienionych wcześniej działkach kryjąc się za Nadleśnictwem Starachowice i Radom i licytując mieszkanie pana Niewczas zamieniając na Plus Bank SA na moje mieszkanie czyli fikcyjny dług, aby wprowadzić komornika na konto mojej mamy w ING Bank Ślaski jako spadkobierce co oznacza również na moje konto w PKO BP SA , gdzie wpłynęło 100,- milionów EUR z Szwajcarii.

Przez Lipie Henryk Szyb sponsorowano narkotyki i nierząd oraz wojnę w Syrii poprzez wodociągi Starachowice i Kielce na dwie umowy na Bohaterów Westerplatte 1/1 i Nad Kamienną 25 na moje dane osobowe i podstawiono komornika pod sprawę INs 501/07 , gdzie zamiast wydać opłaconą kopię dokumentu to przysłano, że sprawa nie ma klauzuli prawomocności czyli 9 lat po śmierci mojego taty, aby zamienić na inne sprawy , gdyż komornik pobiera pieniadze przez tą sprawę obciążając INs 501/07, która była włączona jako jedna do INs 67/08 jako sprawa spadkowa po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim z powództwa Invest Bank SA, aby wpisać Zygmunta Solorz-Żak za spadkobiercę do sponsorowania wojny i ukryć , że w Polsce został zamordowany car. Z tego powodu stworzono w 2016 roku kolejną sygnaturę wcześniej nie ujawnioną w aktach spadkowych po moim ojcu twierdząc, że jest to sygnatura złożenia mojego i siostry aktu notarialnego INs 786/07 mimo że notariusz miała obowiązek przyjąć pod jedną sygnaturą, gdyż rodzice nie mieli innych związków ani dziadkowie.

Wytworzono trzy sygnatury po śmierci jednego mojego ojca i siostry. Doszło do podstawienia Czesława Daleszak , który otrzymał pełnomocnictwo od mojego męża w celu spłaty wszystkich zadłużeń z rodowych depozytów , które wykorzystał przeciwko mężowi tworząc pomyłkę pisarską przez „zi” taką samą jak stworzyła pani Helena Surma w sprawie o jej przyłącze o wodę , gdzie bezzasadnie znalazły się moje dane jako dług na wodę w mieszkaniu, w którym nie mogę mieszkać i nie mam długu, gdyż nawet zabrano mi wejście do fałszowania dokumentacji przez sąd i wprowadzono windykację przez błąd „zi” na łączu wodociągowym jako mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, aby windykować na dostawy wody do Afryki i diamenty skierować do Kanady aby pobierać pieniądze z fundacji APEX-STAR mojego męża w Katowicach , gdzie również umieszczono taki błąd w celu ukrycia pobierania diamentów jako opłaty za wodę w Afryce do sponsorowania wojny przez Zakon Maltański i Bohdana Żakiewicz w Syrii przez windykacje komornicze. W tym również windykacje tworzone są w Warszawie za obciążono mafię rosyjską i włoską, aby ukryć CIA i Bohdana Żakiewicz i komornika w Starachowicach i komornika Martę Królikowską , komornika Wojtynę , Pieńkos i innych jak Fundusz INCASO sponsorujące wojnę przez windykacje na nazwisko Bożena Piórecka w 2016 roku oraz wpisanie nieżyjących rodziców za żyjących zamierzając mnie i męża w to miejsce uśmiercić do pobrania pieniędzy do sponsorowania wojny i wprowadzenia jednej religii zamierzając obciążyć Naród Polski i Rosyjski poprzez stworzenie pobierania pieniędzy przez film jako forma zapłaty dla Kościoła Katolickiego wprowadzając reżysera Chmielewskiego po księdza Chmielewskiego obecnie na Jasną Górę, który kolaborował z Niemcami. Działania zmierzały do obciążenia Sławomira Idziak rodzinę męża mojej siostry Beaty Idziak z domu Bochyńska i zamienić państwo Halik na Wiktorię Hall Kornaszewska jako królową ciemności planując zrobić nierządnicę z mojej wnuczki Wiktorii ukrywajć film Helikopter w Ogniu jako konstrukcja nowego helikoptera polsko ukraińskiego.

Komornik podstawił mojego syna Jakuba Pióreckiego pod Ławrę Peczarską zamieniając na Sergiejewską na Rosję podstawiając drugiego syna, aby obciążyć Naród Rosyjski. W Polsce podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego pod syna Komornika , który jest asesorem w tej samej kancelarii ojca zamierzając doprowadzić do likwidacji mojego syna , gdyż zrobił się spadkobiercą natomiast w Rosji podstawiono za Adama Kornaszewskiego pana Igora Daleszak pod Władimira Putin.

Zgraja złodziei ludzkiej godności opłaca przeciwników mojej rodziny , aby zawłaszczyć mienie i mieć podstawę do oskarżenia jak i oskarżenia narodu za grzechy kleru i Bohdana Żakiewicz oraz CIA, którzy wystąpili przeciwko Donaldowi Trump , aby ukryć sponsorowanie Hillary Clinton z naszych depozytów, które były użyte przez Adolfa Hitlera na wojnę w sytuacji, gdy dokumenty obecnie z morderstwa mojej rodziny użył Zakon Maltański co dowodzi, że Zakon Maltański współpracował z faszystami i Adolfem Hitlerem. Doszło do podstawienia mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej zmarłej 30.04.2010 roku żony Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego 21.04.2007 roku zamieniając tatę na komornika Gotfryda Nowak pozorując, że mama była nieślubnym dzieckiem Anieli Reginy Mazurek czyli księżnej Reginy Glińskiej ukrytej w domu Maksalonów w Hucie pozorując, że była z domu Mazurek, aby przejść na Radziwiłł podstawiając babci mamę Mariannę z domu Nowak za matkę komornika. Dlatego ginie moja sprawa w Kielcach wygrana SO Kielce IXKa 280/12, gdyż prowadził ją SSO Tomasz Nowak, którego nazwisko było potrzebne do politycznych rozdań a sprawa była niewygodna dla Bohdana Żakiewicz, który dorobił akta kryminalne, aby sprawa która jest wygrana już przedawniona, aby ją przywrócić jako kryminalną dorabiając akta o uszkodzenie ciała, dlatego starosta starachowicki Dariusz Dąbrowski dokonał przestępstwa przywracając windykację w sprawie SOF-ART Sp. z o.o. zakończonej i wygranej pozorując nowe dowody w sprawie w celu kradzieży pieniędzy do sponsorowania obu stron konfliktu w Syrii przez Watykan, który wykorzystał babci ojca księcia Franciszka Glińskiego do podmiany na Franciszka Bocheńskiego dziadka mojego ojca czyli cara Mikołaj II . Dlatego komornik upozorował , że ja nie żyję, aby zawłaszczyć mienie po moich rodzicach pozorując, że mama dziedziczy po córce zamierzając mnie na dane mamy i zamierzając zabić. W kancelarii notarialnej informowano obecnie, że prawo własności jest niepodważalne co zakwestionował artykuł internetowy , gdyż podstawiono komornika za spadkobierce po mojej rodzinie , który zamierzał obciążyć dwa narody Rosyjski i Polski zawłaszczając mienie carskie i książęce mojej rodziny przez sprzedaż dla fałszywego kręgu spadkobierców w celu wyprania kradzionych pieniędzy i wykorzystania zapisu prawnego, że mienie od komornika jest czyste co spowodowało próbę podważenia prawa własności, aby usprawiedliwić wyrzucanie ludzi z ich mieszkań przez Zakon Maltański udając, że to robią spadkobiercy w rzeczywistości są to komornicy złodzieje nie mający żadnych praw do dziedzictwa rodowego mojej rodziny jak również Kościół Katolicki, który promuje aktorstwo w celu oskarżenia Narodu Polskiego i podmiany aktorów na spadkobierców. Komornik zawłaszczył mienie na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb aby ukryć zarządców, którzy handlowali bronią jak pan Przygoda wprowadzony przez Sąd Rejonowy w Starachowicach i wprowadzono dane byłego męża Dariusz Piórecki, aby szantażować moje dzieci , gdyż zmienił nazwisko i ożenił się z sekretarką Urzędu Skarbowego tworzącego fałszywe zadłużenia na dane Bożena Piórecka. Podstawiono pod komornika mojego syna, aby jego oskarżyć i zamknąć w zakładzie psychiatrycznym licytując Bohaterów Westerplatte 1 jako Km 336/10 w 2016 roku, aby ukryć zakup mieszkania w 2001 roku przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich na wyłączną własność z garażem i komórką , gdzie ukryto oszustwo Urzędu Miasta w Starachowicach.

Zamieniono moją arystokratyczną rodzinę Romanow na Nowak , którzy mieli symbolizować nową arystokrację komorniczą kryjąc to za podstawienia handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowskiego, który zaginął i podstawiono starostę starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego w to miejsce, który powtórzył w 2016 roku windykacje na weksle z 2001 SOF-ART Sp. z o.o. w PFRON w Warszawie w wygranej i zamkniętej sprawie SO Kielce IXKa 280/12 w celu finansowania dalszych działań wojennych i podstawienie windykacji na wodę do pobrania diamentów do finansowania wojny w Afryce co ukryto za sekretarką Urzędu Skarbowego panią Ewą Machowską z domu Niewczas obecnie Kornaszewska z drugiego męża, których podstawiono pod moje prywatne mienie na terenie SOF-ART Sp. z o.o. zamierzając zlikwidować moje dzieci i zamienić mojego syna Jakuba Pióreckiego na dyrektora PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk czyli pana Jakuba Dziedzic, którą to firmę zaskarżył Sąd w Toruniu przez Skarb Państwa podstawiając Bohdana Żakiewicz podając się za właściciela 300,- PLN z fundacji APEX-STAR zapłaconych w imieniu METRON SA podstawiając Sławomira Tatarka przez parafię Świętej Trójcy za rodzinę mojej matki co jest przestępstwem i dowodem na finansowania Kościoła z kradzionych pieniędzy podstawiając lotnisko obecnie Chinach przez znajomości Bohdan Żakiewicz i Czesława Daleszak, którzy w ten sposób zamierzali ukryć finansowanie wojny w Syrii po czym zaskarżyć Chiny za ich działania. Tak jak obecnie Donalda Trump nazywając faszystą zrzucając winę na mafię rosyjską i włoską za pieniądze kradzione przez Sąd Polski. Opłacani są ludzie przez haracz jako handel narkotykami i nierząd co zamierzano ukryć przez wstawienie konopi jako elementu do budowy domów wykazując kształt kopuły w celu odniesienia się do kopuły Kościoła Zielonoświątkowego w Katowicach w celu ich oskarżenia i Kościoła Prawosławnego, gdzie podstawiono Jerzego Myszkowskiego zamieniając Kościół Prawosławny na Katolicki w Mirowie w Pińczowie kryjąc oszustwa przez Urząd Skarbowy, Urząd Miasta i Kościół Katolicki praz likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa, gdyż niejawnie zostało przejęte w 2006 roku przez papieża Benedykta XVI od premiera Kazimierza Marcinkiewicz, który był ukryty za adwokatem z USA. Z tego powodu męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano w SO Kielce IIIK 207/07 i ponownie w tym samym zakresie w SO Toruń IIK 164/11 zawłaszczając moją działkę zamieniając kupujących na spadkobierców i odmawiając wpisu. Dlatego w sprawach Dz.Kw.4005/11 i Dz.Kw.4006/11 wykazano że siostra jest jedyną córką naszego ojca, aby ukryć przejęcie Skarbu Państwa przez Kościół Katolicki w 2006 roku co ukryto w USA zamieniając siostrę Beatę Idziak na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, aby zawłaszczyć Oświadczenie Woli mojego taty z 28.06.2006 roku, które nie jest związane z działem spadku, gdyż było dane za życia obojga rodziców i ujawniało oszustwo papieża , który posłużył się DNA skradzionych moich dzieci w 2006 roku do zawłaszczenia udziałów Skarbu Państwa doprowadzając do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich potem do zamachu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w Smoleńsku 10.04.2010 roku. Dokonane oszustwa przez rząd polski w 2006 roku zamieniono ukryć przez podmianę Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na darowiznę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka dla jego córki mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na ulicy Nowowiejskiej. Sąd dokonał oszustwa w celu ukrycia kradzieży majątku naszej rodziny czyli udziałów Skarbu Państwa przez Kościół katolicki do finansowania wojny w Syrii i podstawiono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel w miejsce mojej babci Anieli Reginy Mazurek czyli księżnej Reginy Glińskiej w celu ukrycia kradzieży Watykanu, który zamierzał wprowadzić jedną religię, aby ukryć odpowiedzialność Zakonu Maltańskiego za wywołanie wojny oskarżać za to niewinne narody Polski i Rosji.

Oskarżenie W. Putin za działania w Syrii sponsorowane przez Zakon Maltański i CIA jest próbą ukrycia odpowiedzialności hierarchii kościelnej za dokonane kradzieże i wywołanie wojny w Syrii, która doprowadziła do zmieszania kultur zaplanowanego do wprowadzenia jednej religii oraz oskarżenia za to Donalda Trump w celu ukrycia obecnej administracji Baracka Obama popierającej Hillary Clinton.

Odnalezienie ogromnego kamienia w Polsce można przyrównać do historii wsi Równi, gdzie znajduje się księży kamień o wysokości 6-7 m co oznacza należenie do cerkwi co mogło być obecnie zamienione na przynależność do Kościoła katolickiego w celu zawłaszczenia królewszczyzn i ukrycia, że car był królem Polski , aby wprowadzić hierarchów katolickich na tereny carskie planując wymordować nasze rodziny i oskarżyć dwa narody za działania Zakonu Maltańskiego i Watykanu, który już trzeci raz próbuje zniszczyć Polskę i Rosję nie biorąc nauki z historii. Podmieniono królewski herb Sas na szlachtę bojkowską i podstawiono Bohdan Żakiewicz jako Klub Sasów czyli zdrajców Polski. Obecnie kreowana jest historia nowa do już dorobionych książek takich jak „Polskie Tropy Kulturowe na Kresach Wschodnich”, gdzie wpisano hrabiego Stanisława Tarnowskiego i hrabiego Jana Tarnowskiego za spadkobierców Cerkwi Prawosławnej czyli carskiej mojego ojca rodziców co dowodzi, że obecnie zamierzano wprowadzić fałszywych Tarnowskich jako spadkobierców na Ławrę, zamierzając odwrócić moc Boga. Oddano carskie mienie dla papieża Benedykta XVI w 2006 roku i z tego powodu wszystkie prowadzone sprawy przed sądem przeciwko mężowi są zamieniane na karne i windykacyjne, gdyż sędziowie pozorują oszustwo, że ja i mąż nie żyjemy i wstawiono w bankach naszych spadkobierców. Słowa Jarosława Kaczyńskiego, że odejdzie wynikają z faktu, że sprzedano Polaków w 2006 roku i fakt ten został obecnie już ujawniony co wykazuje oddanie niepodległości przez PiS już w 2006 roku co było przyczyną skazania obecnie męża w SO Toruń IIK 164/11 , gdzie znieważono mojego ojca, że nie był arystokratą aby zawłaszczyć Oświadczenie Woli z 28.06.2006 roku i podstawiono Stanisława Pikul w SR Tarnów V GC 57/16 jako fikcyjny kredyt INCASO dla Watykanu w celu zawłaszczenia rozpoczęcia obejmowania dziedzictwa rodowego od obrazu „Kosz ze Śliwkami” , które zgłosiliśmy do Urzędu Skarbowego w Starachowicach, gdzie kradziono pieniądze na finansowanie wojny w Syrii poprzez podstawienie dla nas innych małżonków na Starachowice i Opoczno, aby wykazać nieprawdę, że nie jesteśmy małżeństwem w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli przez Kościół Katolicki pozorujać niespełnienie warunków, które zostały spełnione.

To Kościół Katolicki zawłaszczył z pomocą rządu tereny carskiej mojej rodziny i wyrzuca Polaków z domu przy pomocy komorników i firm windykacyjnych, które wprowadzają fałszywych spadkobierców przez pozorne długi jako czyszczenie mieszkań z ludzi. Oznacza to, że Kościół Katolicki handluje kamienicami podstawiając fałszywych arystokratów i fałszywą historię wyrzucając Polaków na ulicę w tym carską rodzinę i książęcą polską Lubomirskich czy Radziwiłł wstawiając agentów zamierzając gwałcić dzieci do wytworzenia DNA carskiej rodziny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

zrzut-ekranu-z-2016-10-16-130422

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s