Ujawnienie prawdy po latach

 

Ciocia Barbara ze Szwecji  czyli z domu Radziwiłł mieszkała w Molmo, ale nie jest to Barbara Bochyńska ze Katowic, nie mająca żadnych powiązań z rodziną mojej mamy.  Jerzy  Brunon Bochyński został  podmieniony na Maksalonów, aby pozorować rodzinę mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Księżnej Glińskiej , mamy mojej matki ukrytej w domu Maksalon z Huty , pod którą podszyli się państwo Maksalon ze Starachowic  robiąc wielokrotnie eksmisję,  aby wyrzucić mnie a domu i planując wymordować moją rodzinę , oraz podmieniając linię mojej mamy z domu Mazurek , czyli hrabiny Tarnowska na linie jej męża czyli mojego taty Bochyńskich czyli  carską Romanow. Grupa “Zofia” to podstawienie osób wykreowanych w domu Adolfa Hitlera  jako Zakładu Psychiatrycznego pod  grupę z”Palace” Zakopane  Katowni Podhala, do zmiany arystokracji na chorych psychicznie jako wymierzenie sprawiedliwości i wprowadzając Lebensborn jako rasę panów.

 

 

13322176_1191206864244731_8693647539703993954_n

Starachowice 19.10.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
m
gr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Jego Ekscelencja Papież Franciszek

Prześladowanie rodziny carskiej dla zysku-prawda po latach

Opisanie historii naszej rodziny i sposobu działania służb wojskowych, które niszczą nas dla zysku jest elementem księgi historii, którą zamierzano usunąć przy pomocy Kościoła.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku doszło do zamordowania w USA księcia Wacława Bocheńskiego zarządzającego depozytami carskiego złota. Z analizy faktów wynika, że podstawiono za spadkobiercę służby wojskowe z udziałem Kościoła katolickiego, gdyż książę był muzułmaninem rodziną Tytusowicza Romanowa brata cara , który przeszedł na Islam.

Do ukrycia morderstwa posłużono się rodziną Marii Gudewicz czyli służbami , które wstawiono jako spadkobiercę podstawiając obecnie Bohdana Żakiewicz , który podał się za jej ojca Bohdana Bochyńskiego, który współpracował z sędziną Barbarą Bochyńską i Jerzym Bochyńskim znajomymi obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Dowodem na to jest powołanie się Bohdana Żakiewicz na Kopalnię Basznia w SO Toruń IIK 164/11 co wykazuje jego podanie się za Bochyńskiego i współpracę z Konradem Szmytka synem Teresy Szmytka siostry Jerzego Bochyńskiego z Katowic co wiąże przez sprzedaż odważników z siarkobetonu dla PKP z panem Kogut i panem Igorem Daleszak, którego ojciec Czesław Daleszak został podstawiony jako spadkobierca na Hutę Ostrowiec SA przez premiera Romana Jagielińskiego, gdzie wszyscy podali się za spadkobierców po carskiej rodzinie razem z Kościołem Katolickim, który do ukrycia morderstwa powołał papieża Polaka czyli Karola Wojtyłę jako Jana Pawła II.

W kilka lat później porwano dzieci Dariusza Pióreckiego i Bożeny Pióreckiej w 1985 i 1986 roku Annę Marię Piórecką i Michała Pióreckiego, których umieszczono w Kościele katolickim i zrealizowano jedyną w PRL reaktywację Rudy Malenieckiej na ikonach drogi krzyżowej w Kaplicy Tadeusza Bocheńskiego herbu Rawicz w Rudzie Malenieckiej przy udziale sędziny Barbary Bochyńskiej z Katowic i Jerzego Bochyńskiego, którzy podstawili Bożenę Piórecką za swoją córkę Magdalenę Jarczyk i ukryto obecnie zwrot Rudy Malenieckiej przez podmianę nazwiska przez SO Kielce przy spawie rozwodowej z Dariuszem Pióreckim w 2004 roku jako Bożena Piórkowska tak fałszując dokumenty przez USC Białystok w celu wykorzystania DNA porwanych dzieci do Banku Rezerw Federalnych w USA.

Jerzy Bochyński z Katowic do IPN podał, że jego oficjalny ojciec urodził się w Urzędowie co oznacza, że zamienił Brunona Bochyńskiego na księcia Radziwiłł zgodnie z akta niemieckimi z więzienia na Firleju, gdzie zwolniono Brunona Bochyńskiego jako Radziwiłł zamieniając go na Krzysztofa Alfreda Radziwiłł męża księżnej Drucko-Lubeckiej księżniczki niemieckiej prowadzącej Niemiecki Czerwony Krzyż w Krakowie żony księcia Radziwiłł, który ukrył się jako Viktor Rawicz Jasiewicz w Starachowicach. Działanie takie spowodowało podstawienie Józefa Ludwika Bochyńskiego i Bogusława Krasuskiego syna księcia Radziwiłł jako braci i połączono ich w jedną osobę w celu podstawienia pod Katarzynę Kaźmierczyk osób pani Elżbiety Gudewicz, Ewy Gudewicz, Leny Gudewicz , Magdaleny Jarczyk , Beaty Idziak i Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w celu ukrycia kradzieży carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA.

W 2004 roku została przygotowana za zgodą ministra Skarbu sprzedaż akcji GBC Centrostal Bydgoszcz SA dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jak również zostały przygotowane środki finansowe w postaci akredytyw Camapnies House dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk oraz środki finansowe w Szwajcarii co związane było z założeniem firmy APE UMWELTTECHNIK AG. Doszło do śmierci na zawal serca mec. Zarzyckiego i rząd podstawił w jego miejsce Bohdana Żakiewicz co spowodowało zawłaszczenie 50,- milionów EUR, które przekazano na fundację APEX-STAR w Katowicach i podstawiono Kościelną Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę Marii Stolzman honorowego obywatela Starachowic, którą podstawiono pod hrabinę Marię Tarnowską czyli Filomenę Bochyńską , za którą do fundacji APEX-STAR podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską i Jerzego Bochyńskiego wstawionego za Józefa Bochyńskiego wstawionego za Jerzego Kaźmierczyk. Tym Sposobem wstawiono prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk w 2004 roku dokonując zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA, Huty Ostrowiec SA i PEKAO SA przez UniCredito z zawłaszczonych pieniędzy. Upozorowano w systemie Banku Watykańskiego naszą śmierć pod danymi w Szwajcarii Jerzy Kazmierczyk i Bożena Piorecka w 2004 roku podstawiając za spadkobiercę do banku skradzioną córkę Annę Marię Piórecką do wykazania DNA. Spowodowało to obecnie po użyciu w bankomacie karty szwajcarskiej na takie dane jej zatrzymanie w banu PEKAO SA , gdyż jesteśmy uśmierceni w systemie bankowym od 2004 roku. W 2005 roku została podpisana umowa PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z Bankiem Technologii Sp. z o.o. w Kielcach do której został wystawiony weksel na 50,- milionów EUR co spowodowało jego wystawienie i użycie do wyprowadzenia carskich depozytów przez rząd dla którego sądy dorabiają tytuły egzekucyjne służące do banków do pobierania pieniędzy bez odpisywania długu. Spowodowało to w 2006 roku w Szwajcarii nasze otrucie i upozorowanie kolejnego działu spadku na drugiej spółce APE-CH GmbH w Zug. W tym czasie wystąpił adwokat z USA w imieniu Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku posługując się DNA skradzionych dzieci w Kościele katolickim jako wniosku o wypłatę 64,- miliardów USD z udziałów carskiej rodziny w Skarbie Państwa w Polsce na co uzyskał Watykan zgodę premiera Kazimierza Marcinkiewicz, co spowodowało kreowanie Jerzego Lubomirskiego i Jana Lubomirskiego na Misji we Fryburgu co jest dowodem uczestnictwa papież Benedykta XVI w kreowaniu fałszywej arystokracji na bazie skradzionych wnuków wykazując DNA naszej rodziny podmieniajć historię czego dowodem jest obecna likwidacja Skarbu Państwa przez rząd Polski.

W 2006 roku doszło do aresztowania Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IIIK 2007/07, na wniosek z 2004 roku Czesława Daleszak i osób w Fundacji APEX-STAR, którzy podali się za spadkobierców żądając zapłaty za faktury, które już zostały zapłacone z fundacji bez naszego udziału, aby ukryć udział skarżących w kradzieży 50,- milionów EUR w 2004 roku i faktycznie zrobienia działu spadku , gdyż w ten sposób rząd dokumentował wykazania legalności pochodzenia pieniędzy i ukradziono drugi raz 50,- milionów EUR żądając wypłaty weksla przez Bank Technologii Sp. z o.o. czyli przez Araon Paz, gdyż rząd Polski uznał Watykan jako spadkobiercę carskiego mienia na spółkach PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podważając zeznania przez fałszywą opinię psychiatryczną, gdyż już wcześniej przyznał zwrot 64,- miliardów USD dla Gminy Żydowskiej z USA, która kryła Watykan, który wykazał DNA Anny Marii Pióreckiej jako spadkobiercę po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk już w 2004 roku podmieniając jego dane na Jerzy Piórecki i opłacając Dariusza Pióreckiego, aby zmienił nazwisko na Kornaszewski w celu upozorowania jego śmierci. Doszło do oszustwa i wprowadzenia danych osobowych dzieci Dariusza Pióreckiego za spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk w celu ukrycia kradzieży dzieci przez Zakon Maltański i rząd Polski, gdyż DNA dzieci zostało użyte do zawłaszczenia mienia książąt Lubomirskich przez Kościół Katolicki, który podstawił Jan Kulczyk i Zygmunta Solorz-Żak pod kradzione mienie i wydano obrazy z Muzeum w Radomsku z Pałacu w Kruszynie dla Grażyny Kulczyk. W Pałacu tym zamordowano księżną Marię Lubomirską i jej syn po urodzeniu Józef Ludwik Bochyński został podany przez Adolfa Hitlera i Ewę Braun do chrztu w celu uzyskania błogosławieństwa od papieża Piusa XI. Z tego powodu Adolf Hitler przekazał prezent zastawę srebrną z Pałacu w Kruszynie należącą do Lubomirskich dla Ewy Braun, którą obecnie odnaleziono i pokazano publicznie w TV. Obecnie doszło do upozorowania śmierci Lila i Lile córek Adama Kornaszewskiego co wyraźnie wykazuje, że Adolf Hitler oddał dziecko po uzyskaniu błogosławieństwa papieża natomiast obecnie Kościół katolicki nie uwolnił skradzionych dzieci i jeszcze powtórzył kradzież wnuków przez upozorowanie ich śmierci tak jak to zrobili komuniści w 1985 roku.

Po wyjaśnieniu spraw kolejny pełnomocnik Kazimierza Bania w 2011 roku dokonał przekazania z depozytów dziadka Brunona Bochyńskiego w UBS AG naszego zlecenia przelewu 100,- milionów EUR na konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach co spowodowało zakup tego banku przez Credit Suisse.

Wybory 08.11.2016 w USA miały być zamianą Bohaterów Westerplatte 1/1 na 11 i 8 czyli podmianą Ewy Machowskiej na Elżbietę Tarnowską i dom Waldemara Maksalon na Bohaterów Westerplatte 8/2 zamieniając ulicę XX -lecia ojca pani Ewy Machowskiej pana Niewczas , którego numer na ulicy XX lecia miał zostać zamieniony na Westerplatte 1 pozorując drugą ulicę do kradzieży Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego dla byłej sekretarki Urzędu Skarbowego pani Ewy Machowskiej z domu Niewczas obecnie Kornaszewskiej , którą kościoły wytypowały na spadkobierce po moich rodzicach wyrzucając mnie z domu jako sprawiedliwość kleru i stosowania kabały babilońskiej. Działania te prowadzą do wyrzucania w Polsce ludzi z domu za 50,- złotych jak kamienica w Warszawie jako odniesienie do zakładów bukmacherskich czym zajmuje się kościół przez Milenium Sp. z o.o., która nie ma umocowania prawnego, gdyż została sprzedana pana Wiesława Zegadło następnie dla Dariusza Kot , który windykuje SOF-ART Sp. z o.o, który nie prowadzi działalności od 12 lat, gdzie wpisano fałszywych spadkobierców okradających PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamkniętą firmę od 2007 roku windykując cały czas weksle bez odpisania długu z carskich depozytów przez sędziów polskich dla Kościoła Katolickiego, który wypłaca pieniądze za podpisaną lojalkę i wydaje zbawienie kościoła sprzedając wielowiekowe dziedzictwo narodu wpisując sprzedawczyków za spadkobierców carskiej rodziny na prywatnej firmie wprowadzając PiS zamieniany na arystokratów.

Urząd Miasta Starachowice odmówił zwrotu mienia dla Józefa Ludwika Bochyńskiego. Sąd Administracyjny w Kielcach również odmówił zwrotu Pałacyku Zarządcy na ulicy Konstytucji 3-Maja 15 dla nas co dowodzi, że Polska odmówiła zwrotu mienia carskiego i książęcego dla właściciela jednocześnie wstawiła fałszywych spadkobierców na dom Bohaterów Westerplatte 1, Nad Kamienną 25 i Nowowiejska działka 13/6 i 13/8 czyli Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Bochyńskiej wstawiając spadkobierców na firmy Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdzie zostały uruchomione pieniądze i akredytywy oraz weksle co dowodzi, że wstawieni przez Sąd i Urząd Miasta spadkobiercy na SOF-ART Sp. z o.o. i nieruchomości dokonali kradzieży pieniędzy Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wykorzystując fundację APEX-STAR , gdzie podstawiono Barbarę i Jerzego Bochyńskich, którzy kryli kradzieże pieniędzy po morderstwie księcia Wacława Bocheńskiego podając się za właścicieli firm Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazano przez SO w Toruniu II 164/11 przez sędziego Wojciech Pruss , który stwierdził, że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia, gdyż nasza rodzina nie żyje i zawłaszczył pieniądze 100, – milionów euro z prywatnego konta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Doszło do zamiany przelewów 100,- tysięcy na mosiądz do METRON SA na sprawę SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do usunięcia braku formalnego wpłaty 100,- tysięcy PLN i zamieniono sprawę na dział spadku, gdzie zawartość konta 100,- milionów EUR miała być przelewem dla Mariusza Kołodzińskiego, którego zamieniono na Mariusza Słodkiewicz i wstawiono sąsiadów za spadkobierców po rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich w celu ich zamiany na spadkobierców po nas żyjących Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk , aby podać się za właścicieli pieniędzy. Dalego skradziono stronę www.polskaprzszlosc.com wpisując „parufki i pierogi”, aby znieważyć historię mojej rodziny fabrykując opinie psychiatryczne i dorabiając akta kryminalne. Wprowadzono DNA Zuzanny Maksalon córki skradzionej Anny Marii Pióreckiej do wykazania carskiego DNA i kradzieży pieniędzy przez Waldemara Maksalon , który okradł prywatne firmy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wykazując przez DNA Zuzanny kradzione dzieci wykorzystane przez Kościół Katolicki do kradzież pieniędzy. Kancelaria prawna Katarzyny Berus obsługująca pełnomocnika Kazimierza Banię jak i mec. Berus wykazał błędy ustawy, które pozwalają na powielanie tożsamości co umożliwiło kradzież, gdyż pan mec. Ramos wykazał, że nie ma możliwości wprowadzenia sprawy SO Kielce IC 2627/10 do SR Starachowice INS 716/10 , jedyną możliwością jest dział spadku co oznacza, że Bohdan Żakiewicz mając nasze pełnomocnictwo z Waldemarem Maksalon zrobili na ulicy Nad Kamienną 25 dział spadku po nas żyjących i doprowadzili do wyroku o eksmisję IC 178/15 podając się za spadkobierców po nas żyjących w 2014 roku, gdzie sędzia Artur Kaczor wydał dla Waldemara Maksalon klucz do domu i firmy MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. jako sygnatury INs 819/14 i INs 820/14 nie mając w rzeczywistości żadnych umocowań prawnych. Jednocześnie wykazano dom do zamieszkania dom Bohaterów Westerplatte 1/1 , który zlicytowano na fałszywe udziały za 6,- tysięcy PLN i wpisując podwójne dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod dwa adresy jako inne osoby, aby podstawić Ewę Kornaszewską z domu Niewczas za matkę mojej wnuczki w celu wyszydzenia chrześcijaństwa i mojej rodziny i podstawienia moje carskiej rodziny za rodzinę Adolfa Hitlera.

Wszystkie pieniądze do firm PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk wprowadzane były z zagranicy, więc Skarb Państwa dokonał kradzieży na prywatnej firmie tworząc spadkobierców na gruncie Józefa i Filomeny Bochyńskich, którym Skarb Państwa odmówił zwrotu mienia. Jednocześnie doszło do skazania męża w SO Toruń IIK 164/11 na zlecenie Kościoła i służb wojskowych podstawionych pod nazwiska wymordowanych członków naszej rodziny i umorzenia postępowania w IPN S 55/12 o prześladowaniu naszej rodziny Bochyńskich i Lubomirskich, którzy już nie występują pod tym nazwiskiem a jedynie ja Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i siostra Beta Maria Idziak z rodzinami, gdyż Lubomirskich wymordowano i podstawiony agent o nazwisku Stanisław Lubomirski sprzedał bezprawnie Pałac w Kruszynie dla osoby z Nowego Jorku, aby ukryć oszustwo i historię z 1932 roku wymordowania rodziny Lubomirskich czyli mojej babci.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s