Lalka bez oka jako brak ducha świętego w drodze do skrytek bankowych

zrzut-ekranu-z-2016-10-16-130422

Starachowice 21.10.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
m
gr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Jego Ekscelencja Papież Franciszek

Lalka z wyjętym okiem jako przeszczepy części ciała do otwarcia skrytek w banku.

Pismo Święte jasno mówi, że wszystkie wasze dobre uczynki są jak skrwawiona szmata. Określenie wszystkie oznacza bez wyjątku. Przykładem jest działanie Kościoła Katolickiego i Rządu Polski, który wykorzystuje tragedię ludzi, aby nimi manipulować w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i zdobycia władzy nad światem. Rajmund Kaczyński jest podstawiony przez Kościół pod dane Kaczyński Jarosław i Kaczyński Lech. Ojciec braci Kaczyńskich był zbrodniarzem UPA , który zamierzał zamordować swoje własne dzieci przez co Kościół Katolicki postanowił przejąć władzę , aby zawłaszczyć carskie mienie i zniszczyć prawosławie podstawiając herb Rawicz dla Kaczyńskich zamieniając moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek na z domu Bocheńską zamieniając na Jadwigę Bocheńską i podstawiając Jadwigę Kaczyńską. Wykorzystano działania w przeszłości Kościoła Katolickiego, który ratował mordowane dzieci z rodzin polsko-ukraińskich, gdzie strona ukraińska miała zabić swoją polską rodzinę w tym dzieci, gdyż w innym przypadku byli wszyscy mordowani bez wyjątku. Sporadycznie przypadki uratowania dzieci wykorzystał Kościół Katolicki i nadał im inne nazwiska w tym wypadku Kaczyńscy , aby ukryć, że ich ojciec był zbrodniarzem Ukraińskim zamierzając przyjść po rzeczy z domu wymordowanej rodziny wpisując dziecko Kaczyńskich jako spadkobiercę po carskiej rodzinie i podstawiając inne osoby czyli bandytów z UPA , aby zawłaszczyli mienie w rodzinach , które podało medialnego Radio Maryja, czyli osób, które mają z szabru po wymordowanych rodzinach, w których jedna strona była zbrodniarzem. Szaber odbywał się w całej Polsce co można zauważyć na firmie o Kwiatkowskim. Upozorowano w Starachowicach , że my nie żyjemy i zaczęto szabrować nasze mienie przy udziale Sądu i Prokuratury, aby podstawić Kaczyńskich czyli uratowane dzieci z ojca mordercy i podstawiono herb Rawicz szlachetnej mojej rodziny, aby zamienić rodzinę carską na Radziwiłł i podstawić herb Trąby jako głos Syren czyli Radia Maryja w celu wykorzystania rozgłośni, aby dotarła do wszystkich pokrzywdzonych ludzi. Ostatecznym ciosem było użycie nowej technologii do ich wyeliminowania jako świadków przez Radio Maryja, które miało rozpocząć wojnę i podmienić przez sprawy o wodę osoby w moim mieszkanie przez z wodociągi wstawiając panią Helenę Surma jako symbol chrztu w celu zamiany nazwiska Surma na trąby jako surmy bojowe. Można nazwać, że Sąd w Starachowicach i Toruniu dokonał szabru z Kościołem Katolickim , gdzie wpisano na nasz budynek odzyskany przez fałszywy krąg spadkobierców Sąd Karny traktując Polaków jak kryminalistów i więźniów, którym dorabiają akta kryminalne przez wypadki drogowe, aby podstawić genealogię dla Rajmunda Kaczyńskiego, który w rzeczywistości nie był Kaczyńskim, ale mordercą UPA. Rozpoczęto już mordy w Ostrowcu podstawiając pod wypadki w Nowe Ostrowy Cukrownia na mieniu Lubomirskich, aby przejść na Ukrainę pod wymordowaną moją rodzinę Sieniawskich i powtórzyć historię. Wykorzystano wypowiedź kobiety, która wskazała dom na Ukrainie, gdzie znajduje się mienie pomordowanych osób w jej naiwności i przekonaniu osoby mówiącej prawdę dla osób , które chciały wykorzystać artykuł do grabieży mienia pomordowanych. Celem była kolejna grabież mienia ludzi, aby ukryć oszustwo przez wykazanie, że było własnością osób podających się za spadkobierców, którzy w rzeczywistości nimi nie są , ale są mordercami, którzy zamierzali odebrać mienie Kaczyńskich pozostawione tam zamieniając roszczenie na carskie i książęce mienie mojej rodziny w celu wyrzucenia ludzi z domów na Ukrainie tak jak to zrobiono w Warszawie podstawiając państwo Kulczyk pod mienie moje babci księżnej Marii Lubomirskiej.

Osoby starsze miały być zamordowane , gdyż mają zbyt dużą wiedzą, gdyż Helena Surma nie może być Sapierzanką przez „rz” a Kaczyński nie może być carem. Dlatego miałam być zamordowana z mężem i rodziną , gdyż masoneria dobrze zadomowiła się w Kościele Katolickim i morduje ludzi razem z rządem pod płaszczykiem sprawiedliwości. W rzeczywistości jest to kabała babilońska przypisana Żydom, którzy nie uznają Jezusa Chrystusa i laski.

Najgorszą perfidią i szubrawstwem jest wykorzystywanie tragedii ludzi, aby ich rękami powtórzyć historię i podmienić ją oskarżając wszystkich za grzechy, które Jezus Chrystus odkupił na Krzyżu i zmartwychwstał. Działanie kleru jest sprzeczne z zasadami chrześcijaństwa i powoduje oszukiwanie ludzi w celu kradzieży ich mienia. Użyto do tego rozgłośnie Radio Maryja jako głos Syren, które w rzeczywistości prowadzi na złą drogę, aby zabić zabić i zmienić historię . Można to przyrównać do Sternika, który początkowo zmienił delikatnie kurs , który po latach zmienił miejsce docelowe i wprowadził ludzi na manowce. Spowodowało to użycie radia do finansowania wojny w tym działań W. Putin, który nie reprezentuje Rosji tylko Watykan i celem było obarczenie odpowiedzialnością prawosławia za wywołanie wojny przez W. Putin w celu usprawiedliwienia windykacji na Ukrainie domów rodzin prawosławnych przez Watykan przy pomocy Radia Maryja i Jarosława Kaczyńskiego, który pochodzi z Ukrainy i jest synem mordercy co ukrył Kościół Katolicki. Zamierzano wymordować moją carską rodzinę wprowadzając Kaczyńskich oraz bandy UPA na Bohaterów Westerplatte 1 i Zakłady Starachowickie, aby podmienić moją rodzinę w Starachowicach pozorując, że rodzina nie żyje a właścicielem majątku jest Skarb Państwa wprowadzając komornika jako Km 336/10 wprowadzając sygnatury windykacyjne do zlicytowania mienia na Ukrainie co miało poprzedzić zawłaszczenie mienia pod pretekstem, że mają mienie z szabru.

W rzeczywistości było to mienie pozostawione przez wymordowane rodziny a zamierzano wprowadzić morderców , aby je zabrali. Dzieje się to przez sprawę SR Starachowice sygnatura IC 554/16 jako odmowa skargi na licytację Km 336/10 z 20.09.2016 roku na fałszywe dane wprowadzając 30.000, – osób jako Km 336/10. Mnie z siostrę na naszym mieniu wpisano ,że mamy udziały jedynie 6.- tysięcy złotych czyli 1 m2 mieszkania w Warszawie co jest szabrem Sądu w Starachowicach z Kościołem Katolickim, któremu oddano nasze rodowe tereny i podstawiono bandy UPA i SS pozorując, że to dzieci wymordowanych rodzin co jest nieprawdą , gdyż wykorzystano jedynie Kaczyńskich do zniszczenia carskiej rodziny przez oprawców jego rodziny w tym jego ojca co spowodowało , że w Polsce zaczęto mordować ludzi co zamierzano przenieść na Ukrainę , aby podstawić fabrykowane dane przez Urząd Miasta Starachowice , gdzie zaczęto wpisać nazwiska i imiona rodziców, którzy zmienili nazwiska produkując inne linie genealogiczne do ukrycia wprowadzenia zbrodniarzy po nasze mienie. Dlatego komornik umorzył sprawę KMS 72/15 jednocześnie licytując moje mieszkanie i zamieniając na ulicy Nowowiejskiej kupujących za spadkobierców w celu podstawienia band UPA podstawiając Lidię Maksalon i jej córkę Edytę Maksalon, która ma dziecko z gwałtu mojej corki dla band UPA co oznacza, że dzieci z gwałtu mojej corki miały być oskarżone w Norymberdze jako nowa Norymberga za zbrodnie na Ukrainie. W rzeczywistości jestem z rodziny, której początki są w Ławrze zamierzając wykorzystać nasze rodziny do obciążenia odpowiedzialności za działania papieża Franciszka oraz Rządu Polskiego.

Z tego powodu nikt nie był wstanie zatrzymać płynącej armady wojsko rosyjskich, które opłaca Watykan w celu obciążenia prawosławia za wojnę, aby znaleźć powód do niszczenia rodzin na Ukrainie, które są prawosławne na carskich terenach. Dokonano szabru na mojej rodzinie w celu wykorzystania naszych spraw sądowych przeciwko nam samym, aby przejąć władzę nad światem przez dotację na wojskowe STARY jako fabryka zbrojeniowa przez Morąg do Rosji dlatego sprzedano nazwę firmy PAGED i podstawiono line kolejowe obecnie zwracając kolejki, aby ukryć przestępstwo i wydzierżawić przez prywatne osoby, których zamieniono na spadkobierców w Zakopanym do Szwajcarii i Nowego Jorku. Wykorzystano szczytny cel jako rozgłośnia chrześcijańska Radio Maryja do niszczenia ludzi jako jad wypuszczenia przez Starachowice do niszczenia Polski przez wprowadzenie nieprawdziwych treści, aby słuchacze zostali zaprogramowani do przyjęcia oszustw jako nowa technika walki przez satelity. Przykładem może być ukrycie prześladowania Mikołaja Kopernika przez Kościół i zamiana znanego powiedzenia wstrzymał słońce ruszył ziemię polskie wydało go plemię ma wstrzymał ziemię polskie zrodziło go plemię są dwa zupełnie sprzeczne stanowiska. Jest to powodem do determinacji kleru masońskiego, aby dopiąć swego i zamordować moją rodzinę , gdyż mają skradzione moje dzieci i ich dzieci z gwałtu planując zamordować trójkę pozostałych. Cała piątka jest z pierwszego małżeństwa z Dariuszem Pióreckim , który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a nazwisko Piórecki podstawiono dla UPA i pod mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który jest dlatego skarżony jako symbol skarżenia przez bandy UPA, aby wykreować roszczenie niebezpieczne dla ekonomi kraju w celu zawłaszczenia mienia na Ukrainie i USA przez Kościół Katolicki, który sponsoruje pana W. Putin i nawołuje do wojny przeciwko naszej rodzinie w Polsce i Polakom na Ukrainie wprowadzając fałsz historyczny, gdzie wymordowano tak Polaków i Ukraińców, aby zastąpić ich ponownie bandytami planując zagrabić ich mienie. Celem była zamiana carskiej rodziny na bandytów i zamiana Białej Ławry na Czarną. Młode pokolenie wychowane jest na grach, co nie daje szerszego spojrzenia na historię i prawdę , gdyż myślą, że jedynie zbudowanie ośrodków i szkół i innych obiektów użyteczności publicznej jest właściwym celem bez zastanowienia się nad pochodzeniem źródła finansowania, które miało być oparte na morderstwie chrześcijan Polaków, Rosjan i Ukraińców, aby powtórzyć historię a po wojnie miał być wzrost popytu na kolejne budowle. Opłacanie ludzi jako forma zarodku zmierzała do promowania wprowadzenia Piotra Główki podstawiając go pod rodzinę Joanny Główka czyli osoby w której rodzinie została ukryta moja rodzina promując przez prasę sponsorowaną z kradzionych pieniędzy jako program 24 miliardy -eksperymentalny podstawiając inne osoby. Próba kradzieży przez Toruń i Tarnów 24 miliardów EUR spowodowała zaskarżenie przez Bohdan Żakiewicz w Toruniu czyli syna esesmana, który zaskarżył carską rodzinę, któremu wydano w Anglii dokumenty morderstwa mojego pradziadka cara Mikołaja II pozorując go na rodzinę co spowodowało licytację mojego mieszkanie i dokonanie eksmisji z drugiego , aby podstawić Elżbietę w celu podstawienia dzieci z domu dziecka w nasze miejsce przez Kościół Katolicki co miało rozpocząć falę wyrzucania ludzi z domów na Ukrainie grabiąc ich mienie pozorują szaber. W rzeczywistości przedmioty mieli otrzymać rodziny morderców pracujących dla Kościoła Katolickiego. Osoby wymordowane nie mogą nic powiedzieć, ale jedynie ich oprawcy, którzy doszli do władzy w Polsce z Kościołem Katolickim, który jest masoński i opłaca pana W. Putin przez Toruń. Dlatego dorobiono akta kryminalne, aby powielić sytuacje wymordowanej mojej rodziny na Ukrainie i podstawić pod nią Kaczyńskich czyli dziecko mordercy zamienione na carską i książęcą rodzinę. Dlatego opłacono cale miasto, aby nikt nam nie pomógł przy jednoczesnej grabieży całego mienia aby wytworzyć roszczenie do windykacji ziemi na Ukrainie należącej do mojej rodziny.

Perfidia działania Kościoła i rządu polskiego przekracza zachowanie SS i NKWD oraz UPA, gdyż robi to rękami ofiar i wykorzystuje znajomość psychologii do niszczenia umysłów, aby ludzi światłych dorobić papiery psychiatryczne.

Ostatnim szubrawstwem miała być zamiana mnie Bożeny Elżbiety Bochyńskiej Kaźmierczyk na moją siostrę Beatę Marię Idziak, aby kłamała wpisując ją pod moje dane osobowe, aby pozorować, że ona jest autorek moich książek co oznaczałoby zamordowania mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , gdyż w książkach są męża sprawy nie dotyczące mojej siostry Beaty Marii Idziak. Dlatego złamano prawo przez notariuszy i dorobiono drugą sygnaturę po śmierci naszej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na dwie osoby Filomena Bochyńską i Jadwigę Bochyńską, aby podstawić w Katowicach Magdalenę Bochyńską jako Katarzynę Bochyńską, a pod Jadwigę Bochyńską za którą podstawiono Martę Bochyńską zamieniono na Martę Kaczyńską przez kabałę.

Kabala powoduje oszustwo i jest sprzeczna z chrześcijaństwem. Dlatego Lech Kaczyński zginął, gdyż podstawiono go za brata jego ojca , który mordował ludzi i jego rodzinę tworząc plotkę , że brat zabił brata za co miał odpowiedzieć Jarosław Kaczyński w celu oskarżenia go za działania jego ojca i sparaliżowanie systemu prawa w Polsce.

Oddanie naszej ziemi na rzecz Kościoła miało ukryć carską rodzinę i grabież naszego mienia nawet zakupionego w 2001 roku od Urzędu Miasta Starachowice jako zamiana systemu , gdzie car miał być bezdomny a bandyta miał być carem, który opłaca ludzi biednych jako agentów, gdyż mniej kosztują od policji.

Głos Syren jako rozgłośnia Radio Maryja miał być podstawiony jako Syrena Warszawska Nice pól ryba pół człowiek jako pół chrześcijanina pół człowieka , gdzie chrześcijan zamierzano zepchnąć do poziomu zwierząt wstawiając imię Weronika. W tym celu dokonano celowego zamazania ikony Jezusa Chrystusa, aby upozorować na małpę , gdzie chodzą pielgrzymki w celu przyzwyczajenia ludzi do manipulacji, która miała się rozpocząć przez szkolenie prokuratorów i sędziów przez księdza Tadeusza Rydzyk jako szkoła medialna na wekslu PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dlatego w Toruniu skazano męża, aby ukryć kradzież pieniędzy przez Kościół Katolicki sponsorującego W. Putin przeciw Rosji i cerkwi prawosławnej. Jest to sposób na przejęcie władzy nad światem przez Chateo Gütsch w Lucernie jako Jedna Religia łącząc z wyspą Governors Island w USA w Nowym Jorku podstawiając komornika Zygfryda Nowak jako męża moje mamy Filomeny Bochyńskiej pod Ławrę. W tym celu podstawiono ojca Agnieszki Kornaszewskiej komornika z Warszawy pana Krześniak w celu podstawienia W. Putin pod moją wnuczkę Wiktorię Konaszewską obywatelstwo w Irlandii powielone na Polskę i USA w celu wstawienia w Nowym Jorku na wyspie Governors Island do ukrycia dziecka W. Putin z Anną Marią Piórecką podstawiając Grażynę Klusek i Grażynę Kulczyk na Plac w Kruszynie i jej męża Adam Klusek w miejsce Adama Kornaszewskiego łącząc z jedno z Adamem Kaźmierczyk. Wykorzystano drugie imię syna Stanisław w celu podstawienia Stanisława Pikul czyli UPA i NKWD w celu wstawienia w USA Stanisława Stępień, który był w zarządzie APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii podstawiając pod kradzione obrazy jako książę Stanisław Lubomirski i podstawiono w Starachowicach prokuratora Stępień i pielęgniarkę Agnieszkę Stępień w celu dorobienia fałszywej dokumentacji do USA i ukrycia sprzedaży Pałacu w Kruszynie 20 km od Jasnej Góry. Do wprowadzenia fałszywych treści wykorzystano manipulacje medialne, aby nie wykazać zamiarów człowieka , ale wypowiedzi w celu wykorzystania ich do realizacji ukrytych planów w celu wprowadzenia faszystów i bandu UPA i NKWD za spadkobierców. Poprzez sprawy sądowe zamierzano zawłaszczyć mienie na Ukrainie i w Polsce osób z rodzin arystokratycznych, a szabrowników z UB jak Waldemar Maksalon podstawiono jako spadkobierców, którzy mają mienie wymordowanych osób w celu ukrycia promowania morderców przez Kościół Katolicki . Powodem jest ukrycie mojej arystokratycznej rodziny pod innymi nazwiska mi co miało spowodować podstawienia szabru pod zawłaszczone mienie.

Po zawłaszczeniu dokumentów i użyciu pieczątek męża przez wydanie klucza przez sędziego Artura Kaczor pokazano nam wyrzucanie starych dokumentów na śmietnik Kościoła do śmietnika w parafii Świętej Trójcy i windykując moją córkę na śmieci , aby podstawić Kościół protestancki i powiązać z firmę śmieciową w Niemczech w celu odniesienia się do zawłaszczonych dokumentów przez Niemcy w czasie wojny pozorując znalezienie dokumentów na śmietniku.

Kościół katolicki uderzył w najdelikatniejszą strunę w sposób najbardziej perfidny, aby zagrać na uczuciach ludzi w celu powtórzenia preludium z 1932 roku w Pałacu w Kruszynie co skutkowałoby powtórzeniem z czasów wojny na Ukrainie. Zamierzano wprowadzić dawne nazwiska rodzin podmieniając ich samych jak Joanna Główka , aby ją zamienić na inną osobę promując ją przez prasę jako finansowanie Wydawnictwa 24. Dowodem jest wyprowadzenie części rzeczy przez osoby obce podające się za moje dzieci, które mówiły, że ja jestem pochowana na cmentarzu Bugaj co oznacza zamiar pochowania mnie w miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej , gdzie obca osoba Jerzy Bochyński z Katowic postawił pomnik bez mojej konsultacji pozorując, że moja siostra Beata Maria Idziak jest mną jako dziecko Jerzego Bochyńskiego zamierzając mnie pochować w grobie naszej matki, aby pozorować Beatę Idziak za jedynaczkę tak jak moja mama, którą upozorowano za jej mamę , aby dopisać dla mamy dwóch braci, których nie miała i podstawiono agentów SS i UB i UPA państw Maksalon, aby wprowadzić państwo Kaczyńskich, których ojciec był mordercą UPA, dla którego Kościół podstawił herb mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego usunięto z istnienia zamieniając na Jana Bocheńskiego pozorując, zmarłą żoną w 2010 na 2007 rok, aby podstawić katastrofę Smoleńską w 2010 roku za śmierć Józefa i Filomeny Bochyńskich na 2010 do wypłaty odszkodowań przez Stefana Hamburę w Niemczech podstawiając Lecha i Marię Kaczyńskich. Podstawiono Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego pana Aleksandra Tarnowskiego prawdziwe nazwisko Mazurkiewicz pozorując za syna Jana Bocheńskiego jako hrabiego Jan Tarnowskiego czyli Franciszka Jan Mazurka mojego dziadka.

Kościół katolicki stworzył swoistą paradę oszustów fałszywych arystokratów , którzy zawłaszczyli całe mienie w Polsce mojej rodziny w tym mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk tworząc sprawy karne przez sądy, które dokonywały szabru z udziałem Urzędu Skarbowego.

Pole wymordowanych Polaków na Ukrainie oraz ich rodzin Ukraińców, którzy nie zgodzili się wymordować swoich polskich rodzin i zostali zamordowani na polu i zastąpiono Lisy i Kruki, które rozszarpywały ich ciała na windykacje komornicze KRUK i LIS z TVP jako media do rozszarpania mienia i podmiany historii przez zakłady psychiatryczne jako zniszczenie ciała i psychiki , aby podmienić osoby przez zakład psychiatryczny. Celem jest upozorowanie, że mordercy nie wytrzymali psychicznie i zamienić na ich ofiary, których rodziny miały zostać tak zniszczone czego dowodem są działania Prokuratury w Tomaszowie Mazowieckim kryjącej oszustwa , gdzie ktoś się podał za mojego męża i dorabiano uszkodzenie ciała kradnąc moją stronę internetową www.polskaprzyszlosc.wordpress.com gdzie wpisano „parufki i pierogi”, które miały być symbolem zamordowania narodu polskiego jako przemielenie wstawiając dziecko w mięso. Jest to jasny dowód , że zrobiły to polskie służby wojskowe, gdyż skradziono drugą stronę z dokumentami www.rodzinaromanow.wordpress.com na którą powołał się pan Paweł Krzymowski oraz Fundację z Nowego Jorku, którzy wykreowali nową stronę podmieniając literę w nazwie „d” na „g” wpisując oficjalną komunistyczne kłamstwa podstawiając Pawła Krzymowskiego pod herb Ślepowron Stefana Starzyńskiego prezydenta Warszawy, aby podstawić pod herb Ślepowron Jan Bocheńskiego podstawionego pod hrabiego Jana Tarnowskiego czyli Franciszka Jana Mazurek. Zamierzano podstawić moją siostrę Beatę Idziak jako lalkę bez ducha, aby zamienić treść pisma świętego jesteście źrenicą Oka Bożego, a kto się dotyka źrenicy oka Bożego tego zniszczy Bóg. Zamiana siostry Beaty na mnie Bożenę miała spowodować jej zabicie , gdyż miała kłamać, a przed Bogiem nie ostoi się kłamca. Jest to forma żywej tarczy masonerii zrobionej z naszych rodzin przed Bogiem, aby ukryć ich działania zmierzające do wprowadzenia faszyzmy i zabicia naszej rodziny mówiąc, że tylko oni pozostali. Dlatego prezentowano papieża Franciszka z zasłoniętym prawym okiem jako bezimienna zabierając mi dwa imiona przez Kościół katolicki jako bezimienna tym samym czyniąc Kościół Katolicki kłamcą , gdyż byłam tam chrzczona przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich i bierzmowana co zamierzano ukraść przy pomocy policjantki Bernadety i podstawić Beatę jako Pałkę policyjną na Bohaterów Westerplatte 1.

Do oszustwa zamierzali przeszczepić prawe oko dla moje siostry Beaty Idziak drugie dla Renaty Aksan z Australii dlatego ktoś włamał się do komputera przysyłając mi moje zdjęcie z zakrwawioną twarzą i podmienionymi oczami do czego dorabiała dokumenty Prokuratura Tomaszów Mazowiecki, gdzie sygnatury dorobiono jako części numerów telefonów mecenasów i radców prawnych w sprawach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako kuratorów i śledzenia przez telefon realizowanego przez Sąd Apelacyjny IIAK 67/16 w Krakowie i SO Toruń IIK 164/1 SO Toruń IIKo 186/16 powielonej na SR Toruń IIKo 186/16 i SR Tarnów V GC 57/16 , aby wykorzystać oczy do skanowania do banków podstawiając inne osoby za mnie i siostrę. Upozorowano, że mam pieniądze i że nie płaciłam ludziom co jest w sprzeczności z brakiem zapłaty 150,- złotych za wodę , gdyż ograbiono mnie ze wszystkiego nic płacąc uniemożliwiając dostęp do środków finansowych, aby nie mogla decydować o zapłacie należności w celu oskarżenia mnie za działania Kościoła katolickiego i uzależnionego rządu polskiego. Działanie Kościoła Katolickiego i Sądów w Polsce, gdzie wprowadzono ludzi pozbawionych zasad moralności i etyki czyli bandytów pracujących dla realizacji programu SS podaruj Adolfowi Hitlerowi dziecko, które chrzczono w Kościele Katolickim w obecności SS zamierzając przez tych ludzi rękami tych dzieci wyrzucić Polaków i Ukraińców z domu oraz Rosjan fałszując sprawę INs 956/09 aby wprowadzić dział spadku SS po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku zmarłym w 1999 roku i zamienić sprawę INS 169/00, aby ukryć mienie moje babci Anieli Reginy Mazurek czyli księżnej Glińskiej zmarłej w 2003 roku w Starachowicach.

Zamierzano zamienić przez Kościół Katolicki uratowanie mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicz Aleksego Romanow i księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie w 1932 roku, gdzie do chrztu podał go Adolf Hitler i Ewa Braun w celu uzyskania błogosławieństwa dla Adolfa Hitlera od papieża Piusa XI na Jarosława Kaczyńskiego, którego ojciec był z bandy UPA , któremu nazwisko dał Kościół Katolicki. Celem było przypisanie nazwisk moich dziadków Lubomirskich dla pana Kaczyńskiego do Lebensborn jako chrzest z udziałem Adolf Hitlera w celu usunięcia z istnienia mojej rodziny przez Kościół Katolicki. Celem było wstawienie moich wnuków do Jednej Religii jako programu pornograficznego HORST odnosząc się do Białego Konia na Ukrainie a przenosząc obecnie na panią Waśniewską do Sosnowca, aby powiązać z Ośrodkami Sportowymi jako zamianą wojny na sport na Igrzyska, który w nadmiarze jest szkodliwy. Pismo Święte mówi, że nie bójcie się tych co zabić mogą ciało, ale tych co ciało i duszę mogą zatracić do piekła i wprowadzono program pornograficzny i inne , które zabijają ducha i czynią ludzi obojętnych na krzywdę ludzką. Kobiety miały być gwałcone w celu uzyskania odpowiedniego DNA co powiązano z zakazem aborcji, aby gwałcono już dzieci nie miały obrony pod płaszczykiem religii co jest przyczyną czarnych marszów organizowanych przez różne organizacje mające świadomość celu działania masonerii w Kościele katolickim jako programu Lebensborn – „Źródło życia”.

Ewangelia Św. Mateusza 23.23-25

„Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość , miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić , a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda …”

Ewangelia Św. Mateusza 23.35-36

„Tak spadnie na was wszystka krew niewinna , przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam: przyjdzie to wszystko na to pokolenie”

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s