Trzy wywiady jako trzy zakonnice w Kościele Katolickim

Tata 7-bank-ing-14

Starachowice na 22.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zwycięstwo jako uzdrowisko z butelkową woda „Viktoria” w Toruniu

Z powodu działań różnych grup wykreowanych w czasie II wojny światowej jak SS, NKWD i UPA doszło do kulminacji w demokracji próby zrealizowania programów hitlerowskich takich jak podaruj dziecko Führerowi , które w 2012 roku miały się zakończyć przejęciem władzy nad światem czyli w demokracji. Celem było wprowadzenie osób do rządu, które były wykreowane przez ten system jak Angela Merkel dla której podstawiono dokumenty mojej babci księżnej Reginy Glińskiej co spowodowało w Polsce podstawienie Piotra Glińskiego pod Piotra Główkę do spółki SOF-ART Sp. z o.o. i szereg innych fałszywych arystokratów. Planem Adolfa Hitlera było współdziałanie z NKWD i UPA, aby pod dokumenty zagrabione 200 profesorów , które dostały się do Genewy były aktami pomordowanych podstawić inne osoby pozorując, że przeżyli nazywając to pustym grobem numer 8 jako ekipa robotników pod których podstawiono obecnie z UB Waldemara Maksalon. Ustrój komunistyczny kontynuowała politykę nie tylko NKWD ale UPA i SS jako jeden system trzy punkty , aby opłacać ludzi przeciwko rodzinom arystokratycznym w celu ich zdegradowania i został ukryty w Kościele Katolickim zamieniając oko opatrzności jakim nazwany był Bóg na trzy „P” jako Pycha, Pożądliwość i Próżność. Celem było zawłaszczenia dzieci z Judy przypisując do innych plemion, którzy nie mają prawa do Jerozolimy. Z tego powodu ukradziono dwoje moich dzieci pozorując, że umarły do Kościoła Katolickiego, aby dokonać podmiany mojej carskiej i książęcej rodziny na grupę „ZOFIA” wykreowaną przez zakłady psychiatryczne przez Palace Zakopane jako oddanie Pałaców w ręce SS zamieniając wojnę na Ośrodki Sportowe, które miały doprowadzić do wycieńczenia organizmów przez sport , a zawłaszczyć Pałace przez afery jak Koloseum , gdzie skupowano historyczne obiekty oraz przez szefów grup marketingowych jak Forever Living Prodackt. Grupa SS-manów chrzciła dzieci z programu ZOFIA co powodowało wejście SS-manów do Kościoła Katolickiego jako księży, aby dostać się do Ksiąg Parafialnych i ukryć akty urodzenia mojej rodziny w celu podstawienia dla Niemiec, skąd miał być główny nurt Jednej Religii przez wprowadzenie Lidera Światowego. Spowodowało to, że w demokracji mało kto zdawał sobie sprawę o zagrożeniu, gdyż rozpoczęto wojnę psychologiczną, aby lżejsze życie spowodowało brak zainteresowania historią, która jest elementem codzienności. Oznacza to zacieranie śladów po naszej rodzinie w celu zastąpienia jej już kreowaną historią przez SS. Miało to spowodować śmierć ducha człowieka i zamierzano powtórzyć prześladowanie chrześcijan, który miało mieć gorszy wymiar do czego młodzi ludzie nie są przygotowani, gdyż głoszona jest ewangelia sukcesu bez Krzyża. Większość apostołów zginęła męczeńską śmiercią oprócz Jana. Miłość chrześcijańska jest kluczem do przebaczenia, a nie jest to nierząd.

W Starachowicach doszło do zderzenia się tych trzech grup jako trzy punkty podstawiając trzy zakonnice, aby przejąć władzę nad światem przez Kościół Katolicki, który miał być zlikwidowany i przejęty przez Lidera Światowego, który miał pokazać obłudę Kościoła Katolickiego , aby zyskać uznanie i pociągnąć za sobą tłumy rozdzielając zawłaszczoną przez SO Toruń IIK 164/11 ziemię i dom.

Mój dom rodzinny to historia, która spowodowała znajomość wielu zagadnień.

Idąc drogą wiary wierzę , że prawda wyzwala i jest to jedyna droga , którą można rozwiązać obecną sytuację. Nie można mylić prawdy historycznej z plotkami i wyłuszczaniem spraw rodzinnych, które są wewnętrzną sprawą naszej rodziny. Tym bardziej nieetyczne jest podstawianie akt medycznych w celu dopasowania do kreowanych historii przez obecny rząd i Kościół Katolicki. Obecne działania zmierzały do pozbawienia nas godności i życia co jest dowodem , że Kościół Katolicki przejęły służby wywiadu wprowadzone przez Adolfa Hitlera. Dlatego są prowadzone sprawy według planu SS jako Lebensborn.

Pierwszy punk to NKWD w Kielcach, gdzie podstawiono w Daleszycach pana Czesława Daleszak i jego żonę Lidie Daleszak , którzy chcieli przejąc drugi punkt w Tomaszowie Mazowieckim dorabiając opinie psychiatryczne, aby połączyć z aktami grupy ZOFIA, która zabierała arystokratom obrączki i sygnety dla dzieci z programu Lebensborn , a arystokratów podstawiono pod imię Zofia osób z zakładów psychiatrycznych czego dowodem jest podmiana mojej babci urodzonej w Hucie córki Marianny z domu Nowak i podstawienie pod Marian Dolińską dla której wykazano, że zabiła czworo swoich dzieci i znalazła się w Tworkach nie mówiąc, że zdjęcie pochodzi z alei polskich drzew na Ukrainie do których przybijano polskie dzieci, przez Ukraińców z UPA.

Tomaszów Mazowiecki to punk drugi jako miejsce połączone z Łodzią jako przez panią Lewandowską jako przerzut polskiej ludności do Niemiec i podstawiono na Poznań linie Bochyńskich przez biuro windykacyjne w celu ukrycia podstawieni Bruno Mazurkiewicz jako Bruno Bochyńskiego ojca Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego pana tarnowskiego z Kanady.

Pani Zdzisława Lewandowska to jedyna osoba żyjąca z rodziny Maksalon z Woźnik chłopa , który ukrył moją babcię po wymordowaniu książęcej rodziny mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów czyli księżnej Reginy Glińskiej z Huty, gdzie zamordowano również rodzinę Maksalonów. Po ujawnieniu, że babcia to księżna Glińska doszło do wykreowania sprawy na Toruń do ukrycia podmiany rodziny i wytworzenia z moich doniesień po ich zatrzymaniu sprawy IDs 1001/14 , którą prokurator określił jako uszkodzenie ciała, a na przesłuchaniu wykazano mi moje pismo , w którym zrezygnowałam ze wszystkich spraw z zaznaczeniem , że w razie wystąpienia przeciwko mnie proszę o wznowienie sprawy. Z tego powodu wywieziono mnie jako podejrzaną do zakładu psychiatrycznego planując zamordować moje dzieci, aby podstawić pod akta Marianny Dolińskiej na Ukrainie, którą podstawiono pod babci matkę księżną Glińską dla grupy ZOFIA, która obecnie wykorzystała dane osobowe mojej mamy pozorując, że moja rodzina już nie żyje i wstawiono trzeci punk jako UPA podstawiając Janinę i Stanisława Pikul na cmentarz w Pikulowie w celu zawłaszczenia moich wnuków dla planu grupy ZOFIA do Torunia.

Celem działania Prokuratury Tomaszów było zabranie moim wnukom tożsamości do realizacji planu SS realizowane przez Sądy dla Watykanu jako systemu podmiany arystokracji na SS-manów z Kościoła Katolickiego realizowany przez zakłady psychiatryczne i domu publiczne. Dlatego zawłaszczone są trzy nieruchomości w tym na Bohaterów Westerplatte 1 /1 zakupiona w 2001 roku od Urzędu Miasta Starachowice, który realizuje program Adolfa Hitlera z Kościołem Katolickim, gdyż w Starachowicach doszło do wymordowania arystokracji co ukryto w Zakopanym na Palce Zakopane co ukryło UB , które reprezentuje pan Waldemar Maksalon jako współpracowników SS dla którego pracowała jego rodzina o czym ja wcześniej nie wiedziałam. Spowodowane jest to jednym systemem , który miał doprowadzić do zawładnięcia światem przez potomków Adolfa Hitlera podmienianych na arystokrację poprzez domy uciech , który wybudowano na SOF-ART Sp. z o.o. pozorujać, że to ja zrobiłam, aby oskarżyć moją rodzinę. Mienie zostało zawłaszczone przez polskie sądy i prokuraturę a pod Pałace podstawiono agentów tych trzech agencji wywiadowczych krytych przez kancelarie notarialne pracujące dla trzech wywiadów i papieża dlatego ukryto akty notarialne po śmierci babci 24.07.2003 roku zamieniając na 2005 rok pod zasiedzenie Maksalon i podstawiono aktorki pod księżne Czartoryskie w Puławach , które stworzono na bazie biura notarialnego SS w Iłży za czasów wojny, przez które przez zasiedzenie przejmowali cudzą własność co pokazano w Starostwie powiatowym. Spowodowało to zachowanie się obecnego rządu jak SS jak również Kościoła Katolickiego, który współdziałał i nie oddał l porwanych dzieci zamierzając zamordować całą naszą rodzinę wykorzystując już wnuczki. Podstawiono Sebastiana Limanówkę i Sebastiana Turowskiego syna Ebiety Włodarczyk do hrabiego Jerzego Sebastian Lubomirskiego i połączono z Konstancją Krzemińska pozorując na Ligenzę, aby połączyć z Włochami. W miejscu rodzin książęcych podstawiono pana Stanisława Lubomirskiego jako hrabiego na Wiśniczu i Jarosławiu wojewodę krakowskiego i podstawiono Felicjana Potockiego jako Felicjana Jankowskiego zamieniając księżną Marię Lubomirską na Krystynę Lubomirską a mnie Bożenę Bochyńską-Kmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk do podstawienia generałowej Elżbiety Grabowskiej i podstawiono Danuta Surma jako Grabowska pod Danutę Garbowską z Białegostoku.

Zamieniono Anne Marię Piórecką jako Annę Radziwiłłównę z Mycielskich żonę Michała Radziwiłł hetmana polnego i upozorowano Annę Piórecką za żonę jej brata Michała w Kościele Katolickim a drugie imię Maria podstawiono na Bochyńska, aby Wojciech Idziak nie zginął sprawa musi być ujawniona w Toruniu. Zamierzano powtórzyć histor Św. Wojciecha, którego zabili Prusowie przy Sawie i Św. Stanisława, którego zabili Polaki u Skalki opiwszy się gorzalki według fraszek – turniej paszkwilancki u „Bogurodzicy” i podstawiono Kaczyńskich na Skałki jako panna Maj z USA co połączono z premier Teresą May z Anglii łącząc z Seven Rock Mining Ltd podstawiając pod Teresę Szmytka na Jawornik i podstawiając Teresę Daniszewską, gdzie podstawiono pod adres rozliczenia konta Bożena Piórecka z banku PEKAO SA w 2016 roku co dowodzi, że UniCredito jest inwestorem zastępczym w PEKAO SA zakupionym z Fundacji APEX-STAR przez Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Sędzia Tomasz Nowak nie usunął mecenasa Kalety adwokata z urdu mimo zgody du Apelacyjnego z Krakowa czego powodem wykazanie mojego dziadka jako Romana i podstawiono Roman Kaletę pisarza uzasadniając komplikacją sprawy i brakiem wykształcenia prawniczego. Odniesiono się do dorabianej historii pod Klementynę Małachowską z Sanguszko i podstawiono księdza Pindera pod drukarnie A. Pindera. Przesłane piendze dla Mickiewicza od Małachowskiej jako weksel na 3200 forentów do nakładu przywiezionego z Francji następnie podstawiono Janusza Śledzika jako Janusz Sanguszko Strażnika Wielkiego Koronnego, a moją babcię Anielę Reginę Mazurek podstawiono pod Aniele Leduchowsk·ą jako wdowa po Piotrze Drzewickim podstawiając Piotr Główka do podmiany pod komorzego Krzemienieckiego wstawiając Krzymowskiego Pawła. Panią Ewe Wielochowską podstawiono pod moje dane a jej matki Jadwigę pod dane mojej mamy podstawiając Władysława Maksalon jako Władysława Ostrowskiego za jej męża jako podpułkownika artylerii Marszałka Sejmu w 1831 rok, który stał się więźniem politycznym. Zamieniono Napoleona Bonaparte jako Napoleon Małachowski wnuk Jana Małachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego syna Antoniego wojewody mazowieckiego i podstawiono Antoniego Macierewicza łącząc z Bohdanem Żakiewicz przez herb Trach podstawiony za Lwa w koronie do Życzyna, aby podmienić historię i powtórzyć przechodzenie przez drzwi do pałacu za którymi obecnie jest zakład psychiatryczny w Życzynie prowadzony przez siostry zakonne co symbolicznie powtórzono w Starachowicach zawłaszczając drzwi do domu na Bohaterów Westerplatte 1/1 w celu podstawienia do SR Katowice do Fundacji APEX-STAR. Prokuratora Mirosława Jezierskiego, który odmówił zwrotu Pałacu w Starachowicach podstawiono pod szambelanową Kazimierzową Jezierską za którą wstawiono w jednej osobie Magdalenę z Eysymontów oraz Antoniową Rybińską kasztelanowa Owrócką jako nałożnicę biskupa Adama Naruszewicz eks-jezuity jako kasztelanowej. Za biskupa Adama Naruszewicz podstawiono pod Adama Kornaszewskiego i zamieniono na Adama Załuskiego, którego połączono Krzysztofem Pilusiem w Tarnowie V GC 57/16 jako Krzysztofem Radziwiłł. Podstawiono pod pradziadka księcia Lubomirskiego przetrzymywanego w Cytadeli Warszawskiej pana Michała Modzelewskiego, aby podstawić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską za córkę biskupa pod wody mineralne Viktoria butelkowane podstawiając uzdrowisko ojca Rydzyna co połączono z Otwockiem , gdzie są najcięższe przypadki złamań planując dorabiać rekonwalescentów do Torunia i podstawiono Annę Mycielską z Radziwiłłów. Jeden pan Mycielski jest w Zakonie w drodze na Tarnów a drugi jest Gliwicach , gdzie podstawiono Martę Wojnar pod akta Marta Piórecka mojej córki w szpitalu. Pan Mycielski w Gliwicach nie pojawił się na umówionym spotkaniu, gdyż pod niego podstawiono Stanisława Pikul.

Podmieniono moją rodzinę ze Starachowic zamieniając imię Bożena na Elżbieta przez Kielce i Toruń a podmieniając na Elżbietę Bochyńską na Poznań, jako symbol psów z kłodami jako kara cytuję „

Mało sto mendeli w urzędach Prusaków na udręczenie niewinnych Polaków. Z tysiącznych źródeł becał naznaczają, płakać nie karzą chociaż przykro łąją pod miastem Poznań widziałem psów trzodę, kundle, mucyki, gończe , stare, młode- wszystkie na szyjach kłódki z drzewa miały; coś pomyślałem przewinić musiały. Pytam się człeka: „Powiedz co to znaczy, że psy z kłodami?” On mi tłumaczy, że nie wie, tylko , że uniwersały wyszły, by nosił kłody ród psi cały. Biedny psi rodzie jakżeś ukarany ! Przez całe życie masz nosić kajdany wieczną niewolę na kark wasz złożyli. To słysząc wszyscy żałośnie zawyli. I rozeszły się każdy w swoją stronę ciągnąc za sobą kłodę zawieszonę, złorzecząc życiu, ojcom swoim łają, z czułej rozpaczy wiele się wściekają. Jam sobie myślał „kiedy psy w niewoli w jakiejże ludzie muszą być niedoli w tym kraju wolnym przemocą zabranym”. Westchnąłem nad ich losem opłakanym”

Pan Waldemar Maksalon postanowił podmienić mnie na Tomaszów Mazowiecki powielając mnie na Starachowice, gdzie byłam na rozprawie w dniu w którym miałam być w Tomaszowie Mazowieckim rzekomo o podarcie wydruku w Opocznie, żądając badania psychiatrycznego przez Prokuratora podającego, się z Torunia. Który nie chciał ujawnić swoich danych, gdyż podstawiono Prokuratora z Opoczna do sprawy przesłanej do Torunia a Toruń do Starachowic a Starachowice przesłały do podmiany moich danych na Opoczno , w celu podmiany rodziny. Spowodowało to dorobienie w Sądzie Rejonowym w Starachowicach sygnatury akt IC 1009/13 i wezwano mnie przez Waldemara Maksalon do jego sprawy. Powodem jest dokonanie przez niego przestępstwa robiąc sprawę ze zniesienia współwłasności, na własności mojej mamy po jej mamie. Żądanie takie było po to by podmienić zasiedzenie bezprawne Maksalon na własność, co zamieniono na sprawę spadkową, po moim dziadku po śmierci mojej mamy. Następnie robiono bezkarnie sprawy potajemnie jako działy spadku po moich rodzicach, a podstawiając Genowefę i Feliksa Maksalon zmarłych od dawna rodziców Waldemara, Jadwigi , Grażyny i Wiesława ze Starachowic i usuwając dane mojej rodziny pozorując, że dziedziczą oni po moich rodzicach i mojej rodzinie. Dlatego Waldemar Maksalon wpisał moje dane do jego sprawy i usunął moją siostrę Beatę Marię Idziak jako wydanie jego dokumentu do sprawy INs 716/10 zagubionego faktycznie jako utraconego co ukrył sędzia, czyli prowadzoną nielegalnie bez umocowań prawnych, a powielonej pod windykację Maksalona długu pozorowanego na mój. Określono sprawę jako zagubienie dokumentu sygnatura akt IC 1009/13, gdyż pan Waldemar Maksalon nie widnieje w wypisie z Rejestru Gruntów co oznacza, że podstawił swoich rodziców pod fałszywe SS linie kreowane przez Katowice do kreowania faszystowskiej linii jako krwawa Luna czyli Julia. Dlatego podstawiono różne osoby o imię Julia i zamierzając oskayć na przyszłość nas rodzinę . Dlatego podstawiono mojego syna Michała Pióreckiego skradzionego po porodzie, jako syna krwawej Luny do podstawienia pod czerwoną Dynastię Piotra Jaroszewicz, Andrzeja Jaroszewicz kryjąc to przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę i okrlając moją siostrę Beatę Idziak jako czerwoną hrabinę podstawiając inną osobę w jej miejsce. Podmieniono Jerzy Kaźmierczyk na prawdziwe nazwisko pierwszej żony czuli na Jerzy Radziwiłł i podstawiono dane Jerzy Bochyński z Katowic w celu podstawienia Jerzy Braun i ukrywając to przez Jerzego Kuchę do Łańcuta, aby podstawić pod dział spadku na Michale Potockim pod którym ukryto księcia Franciszka Glińskiego babci ojca a podstawionego pod taty dziadka czyli cara Mikołaja II kryjąc za danymi Lubomirski w Łańcucie. Miało to ukryć dział spadku przez wojsko w 1923 roku jako zakup silników lotniczych z Francji do Warszawy.

Doszło do skazania męża w SO Toruń za 300,- tysięcy PLN po raz drugi w jednym zakresie aby wyprowadzić ponownie pieniądze pochodzące z męża Fundacji APEX-STAR założonej w Katowicach a wpłacone za METRON SA, gdyż ta firma nie miała pieniędzy ani dokumentu przelewu z innej firmy z Katowic jak to określił świadek. Zastąpiono to fałszywymi zeznaniami pracowników METRON S.A. w Toruniu, gdyż przelew dokonany był z Katowic i pobrano z Fundacji APEX-STAR pełną kwotę faktury proforma, której wypłacono zaliczkę 300 tysięcy złotych. Zamieniono walutę z PLN na EURO jako około 2,7 miliona Euro, i pobrano pełna kwotę, co jest kradzieżą i zamierzano ukryć to jako roszczenie nawiązki miliona złotych dla mnie i męża, w imieniu sędziów i prokuratorów przez Pawła Krzymowskiego w SR Toruń IIK 467/15 do fundacji z Nowego Jorku, co jest zbieżne z wartością faktury pana Krzysztofa Chaja na maszyny z Włoch i windykacją długu Bohdana Żakiewicz za maszyny z Włoch na kwotę 265.000,- USD w 2005 roku, co spowodowało zajęcie Pałacu Paderewskiego przez komornika Guzlę z Częstochowy. Uniemożliwiło to poręczenie METRON S.A. prze Bohdana Żakiewicz, który miał długi i okradł mojego męża oraz zaskarżył tajnie, aby to ukryć pozorując, że jest spadkobiercą udziów w Skarbie Państwa a kradnąc z fundacji mojego męża APEX-STAR, podstawionej po PKO BP S.A. jako fundacja, która zawłaszczyła moje konto podstawiając Przemyła II jako Król, pod fałszach małżonków pobierając z fundacji odsetki za dorabiane długi. Oznacza to, że dokonano kradzieży obrazów z Banku Rezerw Federalnych w USA kradnąc obrazy i dzieła sztuki przez Bohdana Żakiewicz, który swoją żonę Marię Żakiewicz zamienił na księżną Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie w 1932 roku pozorując, że przeżyła podstawiając pod Marię Romanow ukrytą jako Bolesława Bochyńska w Starachowicach czyli moja oficjalna babcia.

Moja rodzina ma korzenie chrześcijańskie co oznacza, że nie miała długów , które stoją w sprzeczności z chrześcijaństwem. Dlatego zmuszono nas, aby pożyczać i uniemożliwiono zwrot, aby wytworzyć roszczenie i oskarżenie zawłaszczając przy tym mienie i nie odpisując długu, aby pobrać pieniądze z windykacji męża weksli z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez podstawienie pana Adam Michnik czyli Aaron Szechter jako Aaron La Paz w umowie, dlatego prokuratura nie zwróciła weksla mężowi do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Następnie dokonano podmiany rodziny przez podstawienie kupującej moją nieruchomość przez żonę pana Czesława Daleszak, pozorując ich na spadkobierców, aby podstawić pod Czesława Maksalon jako Czesław Filipowski na Ukrainę jako symbol UPA i podstawiając pod windykację weksla dla księdza Tadeusza Rydzyk, podstawionego pod Tadeusza Maksalon, który był kawalerem i zma bezdzietnie.

Miało to ukryć wyprowadzenie mienia czyli kradzieży 24 miliardów EUR na projekty inwestycyjne w Polsce, jako eksperyment. Dlatego dorobiono koszty eksperckie pod fałszywe udziały pozorując spadkobierców po mnie i mojej siostrze i tworząc fałszywe windykacje przez SO Toruń sygnatura akt IIKo186/16 do Sprawy SO Toruń IIK 164/11, gdzie sąd stwierdził obroty niebezpieczne dla ekonomi kraju zakazując działalności na 5 lat przy jednej fakturze, już wykazanej we wcześnie prowadzonej sprawie w SO Kielce sygnatura akt SO Kielce III K 207/07. Oznacza to użycie wycofanego pełnomocnictwa dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do uruchomienia 12 miliardów CHF z Szwajcarii i 12 miliardów z USA na projekty inwestycyjne w Polsce, podstawiając księdza Tadeusza Rydzyk pod kradzione pieniądze przez fikcyjny dług w SR Tarnów V GC 57/16 na kwotę 5.100,- PLN podstawiając pod sprawę Prokuratury Toruń Ko 883/12 jako pomocy prawnej przeciwko Bohdano Żakiewicz z naszego powództwa Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk, co Prokuratura Toruń podmieniła na Jerzy Kaźmierczak i Bożena Bochyńska-Kazimierczak jako roszczenie Jerzego Bochyńskiego i Barbary Bochyńskiej z Katowic, których prawdziwe nazwisko to Kaźmierczak, w celu windykacji Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 50 milionów z odsetkami jako 51,- milionów dla Tadeusza Rydzyk, który miał ukryć pobierane obrazy z depozytów Banku Rezerw Federalnych w USA i podstawiono byłego Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który oskarżył nas tajnie aby wytworzyć do kradzieży pieniędzy roszczenie i do podmiany mojej rodziny w celu podstawienia jego danych pod Juliusza Bochyńskiego do fundacji APEX-STAR w Katowicach, zamieniając mnie Bożenę na Elżbietę .

Ksiądz w Kościele określił , że na tablicy sporządzonej przez działania mojego taty widnieją udokumentowane w pełni historycznie nazwiska, co próbowano ukryć przez IPN pozorując dziadka na osobę bez rodowodu, co oznacza wytworzenie dwóch linii genealogicznych dla Kościoła katolickiego, który zamienił mnie na Martę Przygoda, pod moją córkę Martę Bochyńską i obecnie wykorzystując moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską do podstawienie jako spadkobierce na wytwórni wód w Toruniu jako woda butelkowa pod wodociągi Toruńskie i Kieleckie podstawiając księdza Tadeusza Rydzyk pod pieniądze z windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, tworząc kilka linii genealogicznych. Pierwsza tablica jest z nazwiskiem dziadka Brunona Bochyńskiego na Cmentarzu Firlej , która powstała na skutek działania mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, co jest symbolicznie również wykazane w miejscu pochowania babci Bolesławy Bochyńskiej w Starachowicach na cmentarzu, a co stało się powodem powielenia tożsamości do podstawienia Elżbiety pozorując poszukiwanie rodziny przez TPS. Miało to być podzielne jako inne linie, aby nie wykazać jednej rodziny z grobem moich rodziców na Bugaju, których podstawiono pod Firlej zamieniając na Kaczyńskich , aby przejść przez Niemcy do zamiany grupy UPA na SS, która ma dokumenty mojej babci z grabieży w czasie wojny.

Trzecia tablica jest w Kościele Św. Trójcy, co połączono z rodziną Radia Maryja do ukrycia kradzionych pieniędzy skazując męża i nie oddając weksli do dalszych kradzieży, gdyż rząd polski odmówił zwrotu mienia dla inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego taty, dlatego wpisanie spadkobierców przez Urząd Miasta nie ma uzasadnienie w pobranych pieniądzach przez Urząd Miasta i Kościół Katolicki, dlatego okradano mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na fundacji i jego firmach, a nasze Oświadczenie jest niematerialne. Na mocy jego wpłynęło 100 milinów euro do Banku PKO BP S.A. na moje prywatne konto, który przerobiono przez bank na fundację PKO BP , aby kraść z mojego konta pieniądze przez zadłużanie mnie na fałszywe długi a pozując ze ja nie żyje i mój mąż podstawiając za naszych małżonków obce osoby do kradzieży pieniędzy z banku.

Zawód lekarza, który jest służbą zamierzano zdeprecjonować, gdyż Pismo Święte mówi, aby dążyć lekarzy podwójną czcią. Dlatego zamierzano wykorzystać akta medyczne i rękami lekarzy dokonywać niezgodnych z przysięgą Hipokratesa działań przede wszystkim nie szkodzić kontynuując eksperymenty III Rzeszy czego przykładem jest Jerzy Braun, którego poddano elektrowstrząsom jako zdrowego człowieka i stracił słuch co obecnie zamierzano wykorzystać przez zawód telemarketer eliminując niewygodne osoby przez dźwięki. Pani Jolanta Kwaśniewska sponsoruje elektrowstrząsy z PFRON , gdzie kradziono piendze przez wielokrotną windykację weksli spółki SOF-ART Sp. z o.o. i podstawiono jako spadkobierce Martę Bochyńską podmienioną na Martę Kaczyńską, aby podstawić pana Marcina Dubienieckiego pod tereny na Ukrainie carskiej rodziny. Piendze z PFRON były rozliczone do SOF-ART Sp. z o.o jako prawidłowo użyte a terem obecnie został zawłaszczony już w 2007 roku przez Komornika , który podmienił licytację domu pana Niewczas na ulicy XX-lecia w Starachowicach za 78,- tysięcy złotych na licytacje spółki SOF-ART Sp. z o.o. wartości 6,- milionów złotych dokonując kradzieży i wpisania fałszywych spadkobierców czyli służb wojskowych wpisując sekretarkę Urdu Skarbowego Ewę Konaszewską z pierwszego męża Machowska z domu Niewczas jako żonę Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski w celu ukrycia okradania Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdyż rząd polski odmówił zwrotu mienia dla Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Bochyńskiej. Sąd Administracyjny odmówił dla nas zwrotu Pałacyku Zarządcy na ulicy Konstytucji 3-Maja 15 co oznacza, że windykowane są weksle Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za granicą pozorując śmierć w systemie bankowym i wstawiając za spadkobiercę moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich za których podstawiani są fałszywy spadkobiercy wytworzeni na terenach pałaców w Polsce wydanych dla wojska i Kościoła katolickiego, których wpisano na mieszkanie po rodzicach jako licytacja Km 336/10 w 2016 roku jako Bohaterów Westerplatte 1, wpisując jako dłużniczki mnie i siostrę na fikcyjny PLUS BANK mimo, że siostra mieszka w Irlandii a je nie brałam takiego kredytu ale podstawiono sąsiadów za spadkobierców aby windykować męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego w Polsce całkowicie pozbawiono mienia, gdyż moich rodzicow całkowiecie pozbawiono mienia rodowego do końca ich życia.

Sąd w Kielcach zamienił sprawę SR Starachowice INs 390/10 powielona na dwie sygnatury o potwierdzenie Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, na SO Kielce IC 2627/10 na przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej i dokonał zawłaszczenia przelanych w 2011 roku 100.000.000,- EUR na prywatne konto Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach z UBS AG w Zurychu przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse, kierując do sprawę z powrotem po dwóch latach do Starachowic w dodatku do obcej osoby która robiła kołchoz genealogiczny dla służb wywiadu kradnąc mojego męża pieniądze i Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego znalazło się u pana Waldemara Maksalon w sprawie INs 716/10 z nasz a sprawa z SO Kielce IC2627/10 co oznacza działa spadku już po nas żyjących aby wstawić oszustów jako spadkobierców podmieniając moje dane na Elżbietę do Sądu w Kielcach do Torunia dla oszustów na czele z Prezydentem Komorowskim, przez którego oszustwa miałam być eksmitowana, aby wstawić osoby, które korzystają z naszego mienia i udają, aby wstawić ich w nasze miejsce do mojego mieszkania po rodzicach i domu po babci. Dlatego podmieniono przelewy do Mariusza Kołodzińskiego na 100,- tysięcy PLN do Siedlec na dostawy mosiądzu do METRON SA i wykorzystując nasz sprawę gdzie Sąd nakazał wpłatę 100 tysięcy jako usuniecie braku formalnego do sprawy SO Kielce IC 2617/10 i zamieniono przelew 100,- milionów euro na Mariusz Kołodziński podstawiony pod Mariusz Słodkiewicz jako wnuczek Heleny Surma podstawionej pod trąby jako herb Radziwiłł, do ukrycia przestępstwa , co w zeznaniach i działaniach prokuratora w SO Toruń IIK 164/11 zostało ukryte, jak również przez sędziego Wojciecha Pruss, który stwierdził, że carski majątek jest własnością Skarbu Państwa zawłaszczając pieniądze z Fundacji APEX-STAR, gdzie wykorzystano błąd przez ZI w nazwisku męża i podstawiono takie błąd w moim przez Urząd Skarbowy w Starachowicach aby podstawić Jerzego i Barbarę Bochyńskich jako Kaźmierczak, ich prawdziwe nazwisko do Maksalonów jako rodzina Feliksa Maksalon, co jest oszustwem do celu ukrycia podstawienia Feliksa Bochyńskiego sędziego w Katowicach fałszywego do podstawienia dla Antoniego Macierewicz na Kraków, pod imię z bierzmowania Antoni mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu ukrycia finansowania armii polskiej z kradzionych pieniędzy w SO Toruń IIK 164/11, co połączono z nagrodą Przemysława II dla żony Antoniego Macierewicz jako symbol podstawienia przez stryja Bolesława Pobożnego pod Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską jako układ przejęcia Pomorza Gdańskiego w celu podmiany na Poznań i zawłaszczenia Oświadczenia Woli z dnia 28.06.2006 roku mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego pod Kraków jako zamiana na testament Henryka IV Probusa z którego wycofał się pod naciskiem Wacława II Czeskiego w celu podstawienia Marii Gudewicz i jej córki Elżbiety Gudewicz obecnie Doda, której babcia była z Czech w celu powtórzenia historii i przejęcia władzy na Pomorzu Gdańskim zamieniając książąt Piastów na Prusy. Dlatego podstawiono Przemysława Słodkiewicz pod brata Mariusza Słodkiewicz, który nie żyje pozorując, że są spadkobiercami po moich rodzicach i podstawiono historię arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki dla Przemysława II koronowanego na króla Polski z inspiracji Nałęczów i Zarębów oraz margrabiów Brandenburskich, który został zamordowany w Rogoźnie dlatego odniesiono się do Rogoźniczki i podstawiono Pawła Krzymowskiego, który bezprawnie podał się za herb Ślepowron. Połączono to z prezydentem Bronisław Komorowskim, który przez MOPS w Starachowicach podmienił nazwisko Bożena Bochyńska-Kmierczyk przez błąd „zi” do pobrania pieniędzy przez fundację APEX-STAR przez błąd pisarski „zi”w nazwisku męża „Jerzy Kazimierczyk” i podstawiono pod Fundację PKO BP SA, zamieniając mnie na Elżbietę dla męża , gdyż bank PKO BP SA został zakupiony przez Credit Suisse po decyzji przelewu 100.000.000,- EUR na moje konto w Starachowicach. Pan Bronisław Komorowski kontroluje skradzione pieniądze przelane do Polski pozorując, że ja i mąż nie żyjemy i właścicielem naszych depozytów jest Skarb Państwa co ujawnili sami skarżący w prowadzonych postępowaniach.

Ujawniono takie działanie w Niemczech przez karykaturą Jarosława Kaczyńskiego w Niemczech, który trzyma pod nogą świnię z napisem Polska co oznacza, że Kościół Katolicki w tym papież wykonuje polecenia zwierzchnika Cienia czyli Lidera Światowego, który podstawił Przemysława Słodkiewicz na moje konto w banku PKO BP SA zamieniając na Fundacje PKO BP SA podstawioną pod Fundację APEX-STAR w Katowicach w SR Katowice na ulicy Francuskiej należącą do Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , którego dlatego skazano w SO Toruń IIK 164/11, aby kraść pieniądze. Z tego powodu skradziono firmę IMPERATOR ROMANOW i podstawiono Przemysława Słodkiewicz za którego wstawiono pana Przemysława Król z ENEKO z Włocławka jako króla Przemysława II, który zamienił mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Barbarę Bochyńską i zamienił męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na premiera Kazimierza Marcinkiewicza do ukrycia oddania udziałów Skarbu Państwa naszej rodziny w 2006 roku dla Watykanu, który dysponuje moimi porwanymi dziećmi wstawionymi pod paszporty dzieci Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamienionych na Radziwiłł w banku UBS AG w Zurychu, gdzie wytworzono Krzysztofa Radziwiłł jako przedstawiciela UBS AG w Krakowie, aby dostać się do kont bankowych. Spowodowało to przetrzymywanie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z areszcie w 2006 roku do zaskarżenia Czesława Daleszak z 2004 roku o dostawy styropianu, gdzie skradziono 50,- milionów EUR na zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA zakupioną przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiając wytworzonych spadkobierców w tym Aleksandra Kwaśniewskiego jako spadkobierce przez podstawienie Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę przez podstawienie matki prezydenta Marii Stolzman pod hrabinę Marię Tarnowska czyli pod Filomenę Jadwigę Bochyńską zamienioną na Marię Krasuską zamienioną na księżną Marię Radziwiłł co połączono z podstawieniem Marii Kaczyńskiej ukrywając w Palcu w Kurozwękach kolo Staszowa jako spadkobiercy w 2004 roku po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk przekazując pieniądze do Fundacji APEX-STAR w Katowicach i połączono z Fundacją Kolei Wąskotorowej łącząc z PKP i kolejkami górskimi. Działania prezydentów powodowały zakupy kolejnych przedsiębiorstw z Fundacji APEX-STAR w celu pozyskania pieniędzy przez Skarb Państwa jako prywatyzacja prowadzona przez wojsko polskie, które podało się za właściciela weksli męża do pobierania carskich depozytów za granicą, ukrywając grabione tereny w Kościele Katolickim korumpując duchownych pieniędzmi. Podstawiono c tranzakcie na wyspie Governors Island za 1 dolara w Nowym Jorku na 1 dola na helikoptery z Francji co oznacz, że mąż mi pokryć zakupy helikopterów Karakale dla wojska i okrętów Mistral dla Rosji z Francji jako zakład 1 dolara przez rozliczenia eksperckie Ministerstwa Polityki Społecznej i Pracy zamiany odszkodowania z GFŚP na alimenty jako windykacja kosztów Skarbu Państwa w SO Toruń IIK 164/11 za prywatyzację MERON SA od 1999 roku w sytuacji, gdy mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk do dziś nie był na ulicy Targowej w Toruniu i przypisano oskarżenie Lecha Pilarskiego, dla którego domagano się zakazu prowadzenia działalności. Podstawiono w SR Tarnów pana Krzysztofa Piluś radcę prawnego do SR Tarnów V GC 57/16 pod Adama Załuskiego radcę prawnego z Torunia SO Toruń IIKo 186/16, aby podstawić Radziwiłł, gdzie sędzia Wojciech Pruss prowadzi teatr jednego aktora prowadząc sprawy w SR Toruń IIKo186/16 jako SO Toruń IIKo186/16 prowadząc odwołanie do tak wykreowanej sprawy w SO Toruń jako SO Toruń IIKo186/16 po uiszczeniu wpłaty 80,- złotych usunięcia braku formalnego jako Sądu Okresowego wojskowego do kradzieży pieniędzy jako SR Toruń IIK 164/11 tajnie i SO Toruń IIK 164/11 do Krakowa na Montelupich, gdzie dorobiono akta dla fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego w czasie II wojny światowej w sytuacji, gdy prawdziwy książę Stanisław Lubomirski został zastrzelony w 1932 roku w Pałacu w Kruszynie z udziałem Adolfa Hitlera łącząc wszystko z Funduszem Św. Jerzego w Zamościu, gdzie podstawiono Nowak i Zamoyski przez III Rzeszę pod mienie książąt Lubomirskich kontynuując Akcję Zamojszczyzna w systemie bankowym jako Lebensborn obecnie.

Podrzucono dokument, gdzie jest zamiana Marianny Maksalon na Marię Maksalon co jest sprzeczne z dokumentem ślubnym w Wąchocku co oznacza, że Zakon Cystersów mając w swoich szeregach SS dokonywał podmiany dokumentów dla Waldemara Maksalon, który pracuje dla Barbary i Jerzego Bochyńskiego z Katowic. Sąd w Starachowicach prowadził sprawy dla Waldemara Maksalon bez prawa własności w celu ukrycia kradzieży pieniędzy w tym 100,- milionów EUR z PKO BP SA. W Polsce ukradziono nam wszystko i tworzone są działy spadku wstecz przez fabrykowanie dokumentów dla firm niedziałających od 12 lat mających zerowe obroty, aby podstawić pod sprawę INs 716/10 , która jest oszustwem wykreowanych z INs 956/09 przez co zabito moją matkę Filomenę Jadwigę Bochyńską, aby podmienić sprawę na jej ojca INs 169/00 i dokonać kradzieży przez osoby dysponujące wekslami PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, których zwrotu odmówił sąd i prokuratura dokonując kradzieży przez Urząd Skarbowy.

Wykorzystano dane Hanny Kasprzyk z Kielc aby podstawić Hannę Lis jako symbol zdarzeń na Ukrainie i ukrycia tragedii.

Manipulacji dokonuje się przez umysły młodych ludzi , które już niekiedy nie umieją rozróżniać dobra od zła pod pozorem przebaczenia opartego na manipulacji , aby ludzie z zewnątrz mieli wykrzywiony obraz rzeczywistości i uderzali ponownie w ofiary. Celem głównego programu światowego faszystów jest doprowadzenie do unicestwienia słów Pisma Świętego, które miało udowodnić, że chrześcijanie odstąpią od wiary aby przejąc władzę przez pogan zamieniając arystokrację na kryminalistów przez nierząd.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s