Barbara i Jagiełło w Starachowicach

Starachowice na 23.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Bez komentarza

Zamieniono nawyki NKWD i SS, UPA i SB na arystokrację zamieniając ich na burżuazję i przymioty degeneratów przypisano arystokracji i to jeszcze za komunistów jak Konstanty Radziwiłł, Jarosława Kaczyński, Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego pan Aleksander Tarnowski cały poczet dewiacji sądowej tworzącej z dewiantów arystokrację jako magnaterię, posilającą się aktami ofiar przemocy. Prawdziwa arystokracja nie była magnaterią, za którą wstawiono duchownych, którzy zawłaszczyli Wawel i tworzą oszustwa jako Wawelski Dzwon. Dzwon Zygmunta pękł, gdy masoneria weszła na Wawel i dlatego podstawiono Zygmunta Dąbrowskiego jako nazwisko z Hymnu Polski i zmieniono go na Piórecki , przez Sąd Okręgowy w Kielcach, aby wstawić pod nazwiska starostów i dorobione długi przez PFRON do zawładnięcia ludzkimi istnieniami. Tworzone akta sądowe są na bazie akt medycznych przestępców, oraz przemocy w rodzinie, gdyż arystokrację w większości wymordowano. Podstawiono pod jednostki które przeżyły czyli moją rodzinę zamierzając nas zamienić przez zaplanowane elity przez Adolfa Hitlera dewiantów w Polsce, co kryje Kościół Katolicki w którym nie ma arystokratów, których wymordowano, gdyż arystokracja broniła wiary a obecnie zamierzano przejść na Jedną Religię, co oznacza brak arystokracji w Kościele. Akta osób ofiar, które przeżyły napady bandyty Marchwickiego, zamierzano podstawić pod moją siostrę Beatę Idziak, byłego pracownika szpitala, pod akta innej osoby również pracownika szpitala, ale ofiary Marchwickiego, to oznacza, że zamierzano okaleczyć moją siostrę i uszkodzić jej słuch, co miały zastąpić elektrowstrząsy w szpitalu psychiatrycznym, tak jak potraktowano literata pana Jerzego Braun, aby podmienić tożsamość. Sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic, podstawiono pod genealogię napisaną dla dzieci do szkoły w Katowicach, przez moją siostrę, której podałam błędny herb Chomąto zamiast Holewa dla Władysławy Mierzanowskiej (Alice Hessen-Darmstadt), naszej prababci, a co wytworzyło Chomątowkiego, którego umieszczono w genealogii do pałacu w Bałtowie, gdzie podstawiono Jadwigę herbu Czarny Kur pod sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic, kreowaną na Barbarę Radziwiłł. Dlatego wykorzystano moje dane i dorobiono do Ostrowca Świętokrzyskiego pod Radziwiłł jako schizofrenię przez alkoholika lekarza, który przepisał jednorazowo błędny lek, którego nie można było użyć, ale dorobiono do niego historię pod literatów na Ostrowiec oraz na Kraków, gdzie podstawiono moje dane pod Barbarę Jurczyk żonę Tadeusza Jurczyk, który został zamordowany a jego fakturę podmieniono pod fakturę dla pana Lichtera, który nie zapłacił mojemu mężowi w przeszłości, gdy się nie znaliśmy. Podmiana akt zmodowanego Tadeusza Jurczyk, miała być podstawieniem pod Tadeusza Maksalon nieżyjącego brata babci młodzieńca i zamieniono na Tadeusza Rydzyk, któremu podstawiono akta chorobowe zmordowanego Tadeusza Jurczyk na schizofrenię. Podmieniono mnie z siostrą i podstawiono pod sędziny Barbary Bochyńskiej córkę z Katowic sędzinę Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńska, jako Katarzynę i podstawiono pierwszą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Radziwiłł zamierzając podstawić kobiety sukcesu na Pałac w Bałtów do czego wykorzystano z przeszłości epizod, gdy znalazłam się w czasopiśmie Gala, gdyż otrzymałam bilet do Warszawy od mojej siostry Beaty, która go otrzymała ale nie pojechała. Podmieniono moje dane pod moją siostrę za Magdalenę Jarczyk córkę sędziny Barbary Bochyńskiej podstawionej do kradzieży Pałacu w Bałtowie i Rudy Malenieckiej.

Dlatego podmieniono mi nazwisko w Białymstoku w Kościele gdzie brałam pierwszy ślub, aby pozorować mnie na siostrę byłego męża Dariusza Pióreckiego w Białymstoku panią Bożenę Romaniuk z domu Piórecka, którą podstawiono pod moje dane w Urzędzie Stanu Cywilnego i podmieniono mnie na Bożena Piórkowską przy rozwodzie, przesyłając takie dane do Sądu Okręgowego w Kielcach , gdzie upozorowano mnie na córkę Barbary i Jerzego Bochyńskich, a podstawiono w moje miejsce moją siostrę Beatę, aby pozorować córkę Barbary, która jest jedynaczką czyli tak jak moja mama pod którą podstawiono Jadwigę herbu czarny Kur zamieniając na Kaczyńska i wstawiając rodzinę Barbary Bochyńskiej z domu Małachowska z Gdańska , zamieniona obecnie na Barbarę Radziwiłł, jako za żonę Jerzego Brunona Bochyńskiego, zamienionego przez drugie imię na Brunon Bochyńskiego czyli na mojego dziadka carewicza Romanow, mojego taty ojca inż Józefa Ludwika Bochyńskiego, a zamienionego na Radziwiłł. Takie akta dorobiono do Niemiec w 1940 roku, kiedy księżna Radziwiłł czyli księżna Drucko-Lubecka podała się za żonę mojego dziadka Brunona Bochyńskiego do Führera Adolfa Hitlera jako Radziwiłł , aby zwolnić dziadka z więzienia na Firleju. Dlatego dla babci Bolesławy Bochyńskiej, która się wstawiła zmieniono imię na Stanisławę Bochyńska czyli drugie imię. Po tym dziadek wyjechał do pałacu w Bałtowie, później przez Zamek Czocha do Niemiec i Szwajcarii, co było owiane tajemnicą. Dlatego papież Jan Paweł II nie przyjechał na Firlej, bo dziadek przeżył i był zakonnikiem na Misji we Fryburgu w Szwajcarii na Misji podlegającej bezpośrednio pod Papieża. Piotra Główkę podstawiono pod Szymona Frankiewicz syna Macieja zamieniając na syna Jana zamieniając na Kefas jako Piotr powielając na podwójny kamień podstawiając Kaczyńskich pod Piotra Główkę.

Zamieniono w Polsce carską rodzinę Romanow na Radziwiłł i zamieniono Pałac Namiestnikowski na Radziwiłłów, a pod Pałac Radziwiłłów podstawiono Donalda Tusk, aby wstawić polityków.

Dowodem na to jest Antoni Ciszewski, którego język świadczy, że są to służby wojskowe podające się za herb Zadora, który promuje Antoniego Macierewicz, aby zawłaszczyć imię z bierzmowania mojego taty Antoni przy współpracy z Kościołem Katolickim, który wypromował z Antoniego Ciszewskiego arystokratę próbując zniszczyć moje dzieci i moją obecną rodzinę. W artykule prasowym autor nie ma wiedzy i szkaluje ludzi na podstawie genealogi wytworzonej przez PiS w zakładzie psychiatrycznym na podstawie Adrianny Dolińskiej podstawionej pod ofiary UPA do podmiany książęcej rodziny Glińskich a podstawiając kolejnego pana ministra Glińskiego pod rodzinę mojej babci po której skradziono sprawę przyjęcia spadku po jej śmierci w 2003 roku, w SR Starachowice, aby podmienić na 2005 rok pod zasiedzenie UB kontynuujące działania SS z Tomaszowa Mazowieckiego.

Podstawiono za księżną Barbarę Radziwiłł sędzinę z Katowic Barbarę Bochyńską, która zrealizowała reaktywację Centralnego Okręgu Przemysłowego w celu zawłaszczenia ziemi w Polsce przez trzech prezydentów dla gminy żydowskiej jako Lebensborn projektu Adolfa Hitlera , gdzie miał być zniszczony Jerzy Bochyński jako Kaźmierczak przez jego własną żonę sędzinę w celu wykazania słuszności działania Lidera Światowego, który zamierzał rozdzielać zagrabioną ziemię niszcząc arystokrację i Kościół Katolicki, którego już nie broni nawet papież. Numerowane lalki z kolekcji cioci sędziny Barbary Bochyńskiej są podstawione pod lalki, które przekazała dla mnie pani Ewa Eugster ze Szwajcarii i są w reportażu „Wielka Tajemnica”, co wykorzystano, aby pozorować, że jestem córką Jerzego i Barbary Bochyńskich w celu ukrycia dokonanych kradzieży przez rząd polski. Ofiara seryjnego mordercy Marchwickiego to pracownik pracowni szpitala w Katowicach, która pracowała z moją siostrą i jako nieliczna się uratowała a rozpoznała sprawcę, który ciągnął ją za nogi przy torze kolejowym, co spowodowało uszkodzeni słuchu a co zamierzano zastąpić elektrowstrząsami dla mojej siostry przez PFRON.

Doszło do zawłaszczenia mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1 przez działanie Sądu w Toruniu IIK 164/11, który ukrył Oświadczenie o przekazaniu nieruchomości za męża w celu rozliczenia finansowego 300,- tysięcy złotych i skazał męża a dom zawłaszczono pozorując licytację Km 336/10 w 2016 roku za 6,- tysięcy mieszania i domu wartego 3,- miliony złotych windykacja jako Plus Bank SA z Poznania co jest kradzieżą i oszustwem sądu, który skazał męża za roszczenie 300,- tysięcy , które nabył pozorując, że Skarb Państwa jest spadkobiercą męża na Fundacji APEX-STAR , który żywy stoi przed sądem posługując się fałszywymi zeznaniami osób, które dokonały kradzieży 100,- milionów EUR z mojego konta w Starachowicach przelanych z depozytów dziadka w Szwajcarii robiąc po nas dział spadku.

Posłużono się metodą opublikowaną w prasie przez wykorzystanie Notariuszy, Prokuratury i Sądu Starachowice sprawa Km 336/10 jako INs 554/16 dorobiona windykacja na fikcyjne długi pozorując, że jestem alkoholiczną, gdyż takie dokumenty dorobiono dla Ostrowca Świętokrzyskiego i upozorowano, że jestem samotną osobą bezdomną i dorobiono dla mnie przez prezydenta Komorowskiego fałszywe dokumenty na Elżbietę pozorując mnie na samotną matkę w sytuacji, gdy mam dorosłe dzieci i to za granicą. W Kielcach w SO Kielce na 15 listopada zamierzano mnie eksmitować na fałszywe dane z drugiego imienia jako Elżbieta już w wygranej sprawie w SO Kielce IICz422/16 , ale ponownie przez niższą instancję prowadzoną w Starachowicach przez sędziego Wojciech Kucharskiego, mimo braku możliwości prawnej od czego się odwołałam ponownie do Kielc jako Apelacja a co przybrało koleją sygnaturę i zamianę mnie na Elżbietę, co już przesłałam do sprostowania do Krakowa w odwołaniu, ale ponownie umieszczono błędne dane do podmiany rodziny mimo decyzji ostatecznej a prowadzonej ponownie na takie dorobione dane osobowe do kreowana spadkobierce wpisując tu drogę której nie ma. Sprawa jest prowadzona na kilka adresów, aby rozdzielić mnie z moim obecnym mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk i aby dokonać ukrycia, że nas ograbili ze wszystkiego a teraz zmierzali nas rozdzielić i zabić dla zysku.

Wprowadzono na Pałac w Bałtowie fałszywych spadkobierców, którzy oszukują Boga z Kościołem Katolickim jako policja, która miała zastąpić ducha świętego, przez kabałę w sądzie do ukrycia kradzieży. Skradziono nam wszystko nawet naszą tożsamość szkalując rodzinę przez podstawione osoby, które posługują się naszym mieniem i obciążają nas ich kredytami. Firmy nasze nie działają od 12 lat i są kradzione pieniądze przez tworzenie długu na zamknięte firmy przez Sądy i Urząd Skarbowy do kradzieży pieniędzy za granicą przez polski rząd przejawiający się w kradzieży obrazów w Banku Rezerw Federalnych w USA do ukrycia których potrzebni są fałszywi arystokraci wykreowani przez rząd, którzy zachowują się według publikacji przedstawionej poniżej.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://facet.interia.pl/historia/news-krwawi-magnaci-rzeczpospolitej-xviii-wieku,nId,2293695

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s