Straszny Dwór jako preludium Jednej Religii

Starachowice na 23.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Straszny Dwór jako preludium Nowego Ładu i Jednej Religii

Zamierzano powtórzyć przez Prokuraturę , Sąd, Komornika oraz Policję, historię aresztowania mnie w 2014 roku i badania psychiatryczne w celu powtórzenia na amerykańskie nowości w Polsce czyli Halloween, kiedy morduje się ludzi w obrządkach sprzecznych z chrześcijaństwem. Celem miało być wywiezienie mnie do Zakładu Psychiatrycznego i przerobienie na bezdomną przez licytację mojego mieszkania z garażem za wartość 1 m2 według cen z Warszawy oraz z drugiego eksmisję , co jest nieetyczne i wbrew prawu. Wpisane fałszywe udziały są dowodem kradzieży przez Sąd i Komornika. Tak potraktowano rodzinę naszą królewską z Piastów jako możliwość eksperymentów na narodzie polskim, oraz tych którzy rodzą dzieci w zakładach psychiatrycznych jako forma możliwości ich zabiera. Ludzi bezdomnych traktuje się jako części zamienne do praktyk okultystycznych czyli na święto zmarłych, po czym zamierzano wyłączyć wszelkie serwery, aby nikt nie wiedział na świecie co się dzieje .

Podmieniono mojej babci Anieli Reginy Mazurek matkę Mariannę Maksalon z domu Nowak przez PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim, na Marię Maksalon z Huty, aby podstawić pod Marię Krasuską czyli Radziwiłł i dalej pod Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie w 1932 roku. Podłożono legitymację PZU z Ostrowca Świętokrzyskiego, które miały podstawić oprawców w miejsce naszej rodziny, gdyż mnie aresztowano do Tomaszowa Mazowieckiego z powodu wykazania miejsca w dokumentach meldunkowych w domu mojej babci jako Franciszek Maksalon z Woźnik czyli chłopa, który ukrył moja rodzinę , którego córką jest Zdzisława Lewandowska z Tomaszowa Mazowieckiego. Fabrykowano dokumenty dla Waldemara Maksalon do sprawy IC 1009/13 w celu podłożenia do sprawy w Starachowicach INs 716/10, gdzie włączono sprawę z SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej pozorując w 2014 roku, że nie żyjemy i przesyłając sprawę do UB w Starachowicach jako błędnie nadesłaną, aby ukryć dział spadku po mnie i mężu do podstawienia Zuzanny Maksalon za spadkobiercę. Z tego powodu sędzia Artur Kaczor wydal klucze do domu Nad Kamienną 25 dla Waldemara Maksalon i firmy męża MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. jako INs 819/14 i INs 820/14 w celu kradzieży 100,- milionów EUR przelanych w 2011 roku na moje konto prywatne w Starachowicach Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z UBS AG w Zurychu przez Credit Suisse przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Zuzanna Maksalon jest córką skradzionej Anny Marii Pióreckiej co wykaże DNA i jest dowodem czerpania korzyści finansowych przez Kościół Katolicki i sądy z nierządy i handlu żywym towarem wstawiając obce dziecko Zuzannę za spadkobiercę po żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk co ukryto korumpując lekarzy, aby wstawili fałszywą opinie psychiatryczne do podmiany tożsamości Jerzy Dariusz Kaźmierczyk na Dariusz Jerzy Piórecki z drugiego imienia Jerzy Piórecki w celu ukrycia kradzieży dzieci i dokonanych kradzieży mienia przez Kościół Katolicki, który podał się za opiekuna skradzionych dzieci pozorując, że ich rodzina nie żyje.

Początkiem Nowego Ładu miało być doprowadzenie ludzi do początków stworzenia zabierając technikę i sterując przez jednostki tłumem jak motłochem przez kler i podstawiając firmę meblową KLER. Wykorzystać planowano Halloween jako sposób zamiany Wszystkich Świętych na operę Straszny Dwór zamierzając dokonać poparzenia ludzi, którzy uczestniczą w tym amerykańskim MONSTER jako oparzenia przez farbę, czego symbolem jest Woda Żywiec, która miała symbolizować znaczenie chrztu zamienionego na kwas jako kwas faryzeuszy, jako symbol chrześcijan. Zleceniodawcą miał być papież Franciszek, gdyż chrześcijanie nie powinni uczestniczyć w takich uroczystościach, co miało go rozgrzeszyć.

Takie działanie miało również ukryć to co zlecono przeciwko nam. Dlatego mnie oraz moją córkę Martę i Annę mieli zeszpecić oraz rodzinę, a męża zamierzano zamknąć w więzieniu, na już wykreowane oszustwo w SO Toruń IIK 164/11, do kradzieży pieniędzy przez Kościół Katolicki. Nas zamierzano wywieźć po oparzeniu i przerobieniu na munster do slamsów, gdzie nikt nie wie kim jesteśmy. To miało spotkać nasze rodziny jako ostrzeżenie papiestwa dla innych, aby nikt się nie sprzeciwił Liderowi Światowemu, który miał szerzyć zdradliwe nauki i zabójcze dla chrześcijaństwa. Ostrzenie miał ukryć Kler , który kieruje się Pychą, Próżnością i Pożądliwością a te przymioty miały być skierowane przeciwko mnie, w sytuacji, gdy Kościół Katolicki jako instytucja, wszystko ukradł z rządem, nawet dwoje dzieci i wnuczki. Powodem oskarżenia w Toruniu jest pragnienie posiadania pieniędzy, co już określono do mnie , a co oznacza charakter i dążenie tych ludzi, którzy takie mają zrozumienie według siebie samego i tym się kierując w życiu. Pałace są miejscem fałszowania historii i tworzenia spadkobierców wpisywanych na weksel mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazano, aby go wiecznie windykować do pozyskania kradzionych pieniędzy. Już dorobiono próbę samobójczą, której nie było za co odpowiedzialny jest papież, który zamierzał w ten sposób ukryć działania przestępcze Kościoła Katolickiego. Ludzie dlatego nie rozumieją, że jestem z prawdziwej rodziny i prawda jedynie może wyzwolić mnie i nasze rodziny. Zadrwiono sobie z nas, gdyż poprosiłam o zwrot mienia na mocy Oświadczenia Woli od mojego taty inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego, co również ustnie potwierdziła moja mama. Nas to zobowiązuje do wypełnienia ich decyzji , zgodnie z ich duchowym testamentem. Zamierzano odwrócić sytuację i zamienić znaczenie prośby zwrotu pałaców i mienia, planując zamienić na Straszny Dworu operę Moniuszki i zamienić na Pałac Bałtowie, gdzie był posterunek MO, gdzie obecnie podstawiono służby jako rodzina księżnej Drucko-Lubeckiej, czyli Radziwiłł , która podała się w 1940 roku za żonę mojego dziadka Brunona Bochyńskiego zamienionego na Radziwiłł w celu jego wyprowadzenia do Niemiec i Szwajcarii. W budynkach Milicji mordowano ludzi. Wykreowano dlatego nową historię podstawiając moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską zamienioną na Jadwigę przez spis z inwentarza jako błąd pisarski INs 395/10 i podstawiono pod Pałac w Bałtowie pod Jadwigę Kaczyńską zmienioną na synową Marię Kaczyńską pod katastrofę Smoleńską, aby podstawić pod Marię Romanow którą określono, że była oblana kwasem z rodziną jako obrażenie ciała pod akta mordowanych ludzi, jako Jadwigi herbu wymyślonego do tej historii jako zdrada faryzeuszy i uczonych w piśmie symbol Czarny Kur. Historia jest wykorzystywana do podstawienia pod cmentarze ludzi żyjących do powtórzenia sposobu śmieci. Na Cmentarzu w Starachowicach koło Rynku najstarszym , znajduje się jest grób Hrabiny de Fleury z domu Moniuszko, gdzie zamierzano rozpocząć tragedię jako kareta myśliwych z biskupem zamieniona na czarny powóz przygotowany przez papieża, w czerni jako żałoba zamiast wesela mojej córki w celu zamiany herbów na Czarny Kur, symbol nowego ładu. Kareta miała być zamieniona na kondukt żałobny czyli na czarna karetę i czarne konie z czarnym pióropuszami. Dlatego podstawiono samolocik z Kaczyńskimi, w miejscu gdzie tata prosił o uhonorowanie pomordowanych na Firleju w Kałkowie Godowie, w tym jego ojca, co jest dowodem, że dziadek przeżył a w nasze miejsce i naszych rodzin mieli wejść Kaczyńscy, przez katastrofę samolotów. Wykorzystano inne wypadki do eliminowania ludzi niewygodnych politycznie, w celu wprowadzenia Nowego Ładu , który miał zabrać ludziom możliwość porozumiewania się, aby niszczyć ludzkość bez rozpowszechniania wiadomości, gdyż ludzie mieli być podmieni na służby i nikt nie wiedziałby jak się obronić, gdyż nieliczni mają wiedzę.

W 2014 roku w niedzielę przyszli mnie aresztować symbolicznie wieczorem, aby odnieść się do aresztowania w nocy Jezusa Chrystusa w sadzie, tak jak zastrzelono hrabiego Władysława Tarnowskiego czyli dziadka brata przez księdza w sadzie. Dlatego ja zostałam aresztowana przez braci policjantów Zapała, jako zapalnik i symbol bliźniaków Kaczyńskich jako symbol aresztowania chrześcijan. Wybrany jest precyzyjnie dzień, aby nie pozwolić uporządkować grobów do Święta Zmarłych, aby pozorować, że nie żyję , gdyż ja miałam być w grobie mojej matki. Nikt nie może przyjść na groby moich dziadków i rodziców, gdyż jesteśmy z mężem jedynymi osobami, które dbają o groby, gdyż cała moja rodzina jest zagranicą. Potwór miał być zamianą rodziny na potwory w dodatku za nasze pieniądze wykorzystywane na sposób niezgodny z przeznaczeniem przez Papieża , który mógł się na to nie zgodzić i powiedzieć prawdę podobnie jak Rząd. Nie wyrażamy na to zgody i nikt nie ma prawa rozporządzać naszym mieniem wbrew naszej woli. Ponieważ wniosłam do Prokuratory wiele zgłoszeń doprowadzono do zamiany mnie na podejrzanego przy jednoczesnym przekazaniu mnie jedynie przez policje Postanowienia o odmowie i możliwości wystąpienia na drogę cywilną w sprawie Pałacu w Starachowicach i innych które wydał bezprawnie rząd, który wybiórczo traktuje ludzi jednym oddaje kradzione mienie a właścicieli pozbawia możliwości egzystencji robiąc z nich przestępców. Do policyjnego Postanowienia dołączono jedynie z Prokuratury informację, że chodzi o moją sprawę z adnotację od prokuratora Mirosława Jezierskiego z inną sygnaturą, co powieliło sprawę, aby podstawić pod Tomaszów Mazowiecki, gdzie dorobiono dla mnie różne tożsamości z powodu adresu do doręczeń przez pewien czas do teściów, czyli do kierowania korespondencji, co służby wykorzystały do stworzenie innej osoby na Białaczów pod pałac jako straszny dwór, zamierzając nas okaleczyć i nasze rodziny, aby wprowadzić osoby z Lebensborn z Białaczowa, po czym wygasić wszystkie serwery, aby nikt nie wiedział co się dzieje i w jaki sposób to robiono przez lata oraz jak się obronić przed tym co przygotowano na świat. Papież przygotował żałobę dla mojej rodziny po wprowadzeniu myśliwych, czyli odkupieniu przez Lasy Państwowe spowrotem mienia w tym symbolicznie Kasprowy Wierch w Polsce i zamierzano zamienić moje dzieci na monstra przez nową technologią jako element wiary papieża Franciszka w Boga. Zdrowa rodzina to zdrowy naród, dlatego zmierzano podmienić moją rodzinę na monstra do manipulacji w celu zawładnięcia światem i zniszczenia inteligencji, aby jednostka decydowała o życiu innych zamiast Bóg.

Kancelaria Prawna REBUS , Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom jest połączone z Nadleśnictwem Starachowice co wykorzystano, aby podstawić fałszywa Bożenę Bochyńską z Radomia pod Mariannę Dolińską podstawioną pod Aferę Żelazo, jako rodzina Dybalskich, pod której mieszkanie podstawiono moje dane osobowe przez Księgi Wieczyste w Starachowicach. Dlatego już dawno dorobiono historię i dorobiono akta psychiatryczne w celu ukrycia zbrodni na Ukrainie do podmiany historii. Z tego powodu podstawiono moją działkę na Lipie Henryk Szyb 1, oddając dla Lasów Państwowych przez fałszywe mapy czyli źle sporządzone przez geodetów, aby pozorować spadkobierców na naszym mieniu i oddać cześć mojego terenu dla Leśników jako myśliwych i biskupów jako kopciuszka, co miało być ukryte zwrotem dla Lasów Państwowych, które wyprowadzona przez pełnomocnika Kazimierza Banię, aby zamienić Specjalne Strefy Ekonomiczne jako Prywatne Parki Technologii w celu zamiany i programowania ludzi do swoich zadań. Centralny Okręg Przemysłowy już zamieniono w Radomiu na Centralną Organizację Pozarządową skupiającą fałszywy krąg spadkobierców, który wpisano na moje mieszkanie po rodzicach jako ponad 30,- tysięcy osób przez oszustwa sądu w Starachowicach i Komornika, a nam wykazano 6 tysięcy złotych udziału co jest dowodem złodziejstwa sędziów i prokuratorów, którzy uważają się za nadludzi i niszczą kogo chcą.

Zygmunt Frankiewicz podstawiony został pod nazwisko Piórecki potrzebny do podstawienia Dąbrowskiego Zygmunta ze Skarżyska po jego śmierci przez Sąd w Kielcach do zamiany na Piórecki na Starachowice do pododmiany mojej rodziny. Wykorzystano moje nazwisko z pierwszego małżeństwa Piórecka z domu Bochyńska do zamiany na z domu Piórecka i podstawiono Zygmunta Frankiewicza jako ojca Macieja Frankiewicza a teścia Anity Frankiewicz z domu Majewska , pod jego dziadka pozorując że są spadkobiercami na moim mieniu, aby podstawić ich na Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i męża pod którym podpisali się jako świadkowie Pana Macieja Frankiewicz ze Starachowic zamierzano podmienić po podstawieniu Zygmunta Frankiewicz pod Piórecki do zamiany na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, w celu ukrycia kradzieży naszego mienia w tym sztabek złota z oznaczeniami.

Takie pudełko w formie sztabki złota z czekoladek pokazał mąż jako rekwizyt do Sądu Okręgowego w Kielcach , chodziła o nasze skradzione złoto w Bankach. Posunięto się do podstawienia w USA osoby aktorki z filmu porno pod wpłatę do SO Kielce w kwocie 10500, PLN zamienionej na 500,- PLN podstawiając 10.000,- PLN zamienione na USD do USA, gdzie podstawiono dane Dariusz Piórecki, który wniósł opłatę do Sądu 500,- PLN.

Panny porno są podstawione do roszczenia dla Biskupa w karecie jako Kopciuszka, oraz Nadleśnictwa Radomia podstawionego na Lipie Henryk Szyb do Willi Rosochacz wystawionej przez zarządów sądowych , Komornika, Nadleśnictwo z udziałem Kościoła Katolickiego podstawiając Martę Przygoda jako przygoda i bajki. Aby odzyskać nasze mienie wystawiono Donalda Trump pod akta sądowe byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a akta gdzie widnieje zapis o stosowaniu obelżywych słów i używaniu przemocy fizycznej podłożono do Torunia dla obecnego męża , aby go zniszczyć pod pretekstem innej sprawy powielonej w Toruniu do Prywatyzacji dla fałszywego kręgu spadkobierców w SO IIK 164/11 ukrywając podmianę przez opinię psychiatryczną szpitala w Toruniu na zlecenie sądu z powodu, że mąż wysyłał w swojej obronie zbyt dużo pism do sądu, gdyż dokładnie nie wiedział o co faktycznie chodzi w sprawie powielonej na wiele tożsamości, gdzie sędzia do mojego męża zwracał się pod różnymi nazwiskami bez reakcji adwokata z urzędu wówczas pani mecenas Marty Sztachelskiej podstawionej pod moją córkę Martę Bochyńską i Martę Kaczyńską, aby pozorować, że rodzina skarży mojego męża. W Toruniu obrażono i znieważono również mojego nieżyjącego ojca inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego, aby podstawić pod Biskupa sekretarkę Urzędu Skarbowego jako spadkobiercę w USA. Podstawiono w USA Brunona Bochyńskiego mojego dziadka , pod którego dorobiono długi i dlatego skarży pani Jessica Drake w USA do ukrycia wyprowadzonych pieniędzy do Polski. Zamieniono osoby i sprawy na różne miasta i państwa w celu ukrycia wyprowadzonego mienia ukrywając zapłatę do Sądu w Kielcach jako grzywna w sprawie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , która zaginęła i nie wykazano tego w Toruniu, aby nie wykazać, powielenia zakresu prowadzonych bezprawnie spraw i zatajenie wpłaty przez Sąd Okręgowy w Toruniu IIK 164/11 do Sądu Okręgowego w Kielcach 100 tysięcy złotych do IC 2627/10 zmieniając na USA, gdzie dorobiono dla mnie akta kryminalne i odciski palców do podstawienia akt byłego męża Dariusza Pióreckiego, którego dane wykorzystują służby i podstawiają dowolnie do kradzieży naszego mienia carskiego przez różnych polityków. Wpisano inną żonę z Torunia jako Elżbieta dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, dopisując mu inne kobiety pod alimenty dorobione przez hierarchów kościelnych, których podstawiono do USA, aby zamienić ich na spadkobierców jako Jessica Drake i podstawiono akta innych osób pod zapisy używania wulgarnych określeń i bicia po całym ciele przez Dariusza Pióreckiego z czego śmiała się Policja. Obecnie pod weksle męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiono księdza Tadeusza Rydzyk, który współpracował z Bohdanem Żakiewicz, który otrzymał Pałac Paderewskiego podając się za rodzinę Bochyńskich przez zamianę swojej żony Marii Żakiewicz na Marię Bochyńską podstawioną pod Marię Lubomirską w Kruszynie spaloną w 1932 roku. Powoduje to, że Bohdan Żakiewicz zadłuża pałac w Warszawie na ulicy Poprzecznej jako Willę Anin i pobiera obrazy z depozytów carskich w Banku Rezerw Federalnych w USA , które są sprzedawane i oddłużany jest pałac co powoduje, że biznesmeni zakupują sprzęty za gotówkę z kredytów i noszą pieniądze w teczkach jako wyprany pieniądz, gdyż cyklicznie jest zadłużany Pałac Paderewskiego co powoduje ukrycie biznesmenów i pobranych kredytów.

Z tego powodu skazano męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 co miało oddłużyć Skarb Państwa i biznesmenów w tym Capital w METRON SA w Norwegii i Grecji oraz duchownych, którzy podali się za spadkobierców carskiej rodziny i pobrali kredyty, których nie spłacili i oskarżyli właściciela depozytów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s