Próba finansowania rewolucji w Rosji w 2016 roku jako windykacja SA Kraków IIAKo 67/16

Starachowice na 27.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wprowadzenie Rewolucji w Rosji jako jednej religii przez Wawel jako windykacja

SA Kraków IIAKo 67/16 wbrew prawu na zlecenie sądu w nieprzywróconej
sprawie SO Kielce IIIK 207/07 poprzez Starachowice w prywatnej kopercie
przesłanej z sądu jak cyw. 173/16 zamiana numeracji na nowy ład
z obrazkiem Temidy z zasłoniętymi oczami.

Szanowni Państwo w 2004 roku doszło do kradzieży przez rząd Polski 50 milionów EUR i umieszczenia ich na fundacji APEX-STR w Katowicach pozorując moją Jerzego Dariusza Kaźmierczyk śmierć. Jednocześnie zostałem zaskarżony przez Czesława Daleszak i innych, którzy doprowadzili do mojego aresztowana w 2006 roku dokonując skazania mnie przez przyznanie się do winy, którzy w tym czasie pobierali pieniądze przez windykację mojej Fundacji APEX-STAR. Oznacza to, że prokurator Janusz Bielecki i sędzina Broda w sprawie IIIK 207/07 dokonali przestępstwa , gdyż świadomie przetrzymywali mnie w więzieniu, aby tworzyć roszczenia do kradzieży w Fundacji APEX-STAR w Katowicach podstawiając sędzinę Barbarę Bochyńską i Jerzego Brunona Bochyńskiego obecnie ich córkę sędzinę Magdalenę Jarczyk i sędziego Zbigniewa Jarczyk pod Fundację APEX-STAR wytwarzając roszczenia, gdyż nie są oni prawdziwą rodziną arystokratyczną tylko osobami dopisanymi w przeszłości do rodziny Józefa Ludwika Bochyńskiego z Katowic.

Sąd powielił sprawę SO Kielce IIIK 207/07 na SO Toruń IIK 164/11 skarżył zamkniętej firmie PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk w 2007 roku, aby wytworzyć kolejne roszczenie do Fundacji APEX-STAR i kraść pieniądze razem z sędzią Jackiem Pietrzak z Gdańska, który SA Gdańsk IIAKA 3/16 posłużył się fabrykowanymi dokumentami przez prokuraturę do wytworzenia roszczenia do kradzieży pieniędzy z Fundacji APEX-STAR w Katowicach i kradzieży 100- milionów EUR przelanych z Szwajcarii z depozytów żony dziadka na konto bankowe osobiste mojej żony. W tym celu dorabiano w Tomaszowie Mazowieckim akta psychiatryczne przez ZUS, który tworzy układ do zamkniętej firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , aby wytworzyć roszczenie do pobranych już miliardów złotych z Fundacji APEX-STAR nie odpisując drobnych kwot do ZUS. W Krakowie w SA Kraków IIAKo 67/16, gdzie sąd apelacyjny zlecił adwokatowi Magdalenie Witek przygotowanie windykacji w sprawie o przywrócenie sprawy SO Kielce IIIK 207/07 jako IIAKo 67/16, gdyż jest Kasacja w sprawie SO Toruń IIK 164/11 odnosząc się do sprawy początkowej w Kielcach, gdzie skarżący w 2004 roku Czesława Daleszak do SO Kielce IIIK 207/07 podał się za spadkobiercę po moim teściu Józefie Ludwiku Bochyńskim podstawiając fabrykowane dokumenty Dz. Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 do sprzedaży działki wstawiając swoją żonę Lidię Marię Daleszak za spadkobiercę po Józefie Ludwiku Bochyńskim i taki dokument początkowo wystawił Urząd Skarbowy w Starachowicach. Obecnie wpisano układ z ZUS o umorzeniu zobowiązań do zamkniętej firmy PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk co jet niemożliwe, a ZUS windykował pałace podstawione pod kredyty przez Czesława Daleszak pracującego dla Bronisława Komorowskiego znajomego Barbary Bochyńskiej. W Tomaszowie Mazowieckim dorobiono fałszywe akta psychiatryczne do Torunia wykorzystując moją rodzinę, która nie miała świadomości o wielkości pieniędzy, które zostały uruchomione do kraju i skradzione przez sędziów krytych przez Ministerstwo Sprawiedliwości uczestniczące w kryciu przestępstw w latach ubiegłych, które prowadziło operacje z wojskiem na zamkniętej firmie.

Doszło w Tomaszowie Mazowieckim ZUS A 75/2015/Rew do podstawienia spadkobierców przez fałszowanie w ZUS w Starachowicach danych żony Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Kaźmierczyk, aby pozorować, że jest żoną Jerzego Bochyńskiego z Katowic dorabiając akta kryminalne co zrobił Zygmunt Solorz -Żak podkładając akta psychiatryczne mordercy, w celu ukrycia, że zrobił dział spadku po moje żonie za laptop ACER jej ojca do kradzieży pieniędzy dla Kościoła Katolickiego, który wytworzył fałszywe akta na Wawelu, gdyż jedynie moja obecna żona i jej siostra oraz pierwsza moja żona z rodzinami są arystokratami w kraju, pozostałych Kościół Katolicki z SS wymordował i wytworzył służby wojskowe jako arystokratów.

Zamordowano moich teściów w tym teściową i podłożono w Kielcach fałszywe dane w szpitalu. Teściowej zrobiono otwór w czaszce bez zgody jej samej i rodziny pozorując na samotną matkę. Sieć T-Mobile zamienił moją żonę na jej matkę i dopisano do komórek sąsiadów oraz ubezpieczenia w Szwajcarii.

Sędziowie polscy dokonali kradzieży świadomie, gdyż w Polsce odmówiono zwrotu mienia moim teściom w tym mnie i żonie przez Sąd Administracyjny w Kielcach co oznacza, że fałszywi arystokraci i Kościół Katolicki zrobił się spadkobiercą na moich akredytywach, wekslach windykowanych za granicą i Fundacji APEX-STAR skazując mnie dla sportu, aby kraść pieniądze planując zamordować wnuczkę żony Wiktorię, aby pozorować alimenty do zamiany na rozliczenia eksperckie Ministerstwa Polityki Społecznej i Pracy podłożone pod rozliczenia ekspertów w SO Toruń IIK 164/11 zamienionych na ekspertów katastrofy smoleńskiej. Sędziowie robią interesy na porwanych dzieciach z pierwszego małżeństwa mojej obecnej żony, których wpisują za spadkobierców po mnie fałszując dane osobowe i podstawiając już ich wnuki co jest niezgodne z prawek i dowodem szubrawstwa. DNA wnuczki mojej żony w Polsce wykaże kradzież dzieci przez Kościół Katolicki, który zamierzał obecnie zrobić dział spadku na Wiktorii na działce 29 podstawiony pod sprawę w Krakowie jako SA Kraków IIAKo 67/16, aby pobrać pieniądze z Ubezpieczenia przez windykację Fundacji APEX-STAR w Katowicach pozbawiono nas mienia całkowicie w Polsce wpisując spadkobierców w tym Kościół Katolicki. Zawłaszczone pałace należy utrzymywać co powoduje fałszywe windykacje na Fundacji APEX-STAR w SR Katowice na ulicy Francuskiej podstawionej pod działkę 29 w Starachowicach na ulicy Nad Kamiennej 25.

Środowisko sędziowskie nie umie przerwać tej rosyjskiej ruletki, gdzie mordowani są ludzie z ich winy, gdyż mec. Małgorzata Witek dokonała oszustwa na polecenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie o czym sama powiedziała w rozmowie telefonicznej odmawiając wprowadzenia nowych dowodów w sprawie i dorobiono tajnie akt kryminale w Krakowie zamordowanego Tadeusza Jurczyk męża Barbary pod którą podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic, dlatego sfałszowano dane, że moja żona ma innego męża, a ja inną żonę w celu pobierania pieniędzy przez dług na alimenty, które dziedziczą po zamordowaniu ojca synowie i córki, aby pobierać z Fundacji APEX-STAR pieniądze przez Kościół Katolicki uniemożliwiając mi dostęp przez sąd w celu podstawienia porwanych dzieci na nazwisko Piórecka/Piórecki przez Kościół Katolicki. Celem tych działań było podstawienie za Wiktorię Kornaszewską dzieci porwanej Anny Marii Pióreckiej czyli Zuzanny Maksalon jako Zuzanna Kleina w celu pobierania ubezpieczeń w Szwajcarii. Takie działania powodowały o podstawienie dziecka W. Putin i osób związanych z Michaiłem Gorbaczow podstawionym po Leonida Breżniew jako Leokadia Kowalczyk podstawiając Agnieszkę Kowalczyk jako matkę Wiktorii na której zamierzano zrobić dział spadku w celu wywołania i finansowania rozruchów w Rosji do zmiany władzy podstawiając Michała Pióreckiego za Michała Chodorkowskiego w Anglii pod dane ksiądz Jakub Piórecki, gdyż najmłodszy syn żony również zmienił nazwisko. Z tego powodu w Krakowie i Toruniu dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne, aby zamienić dane Jerzy Dariusz Kaźmierczyk na Jerzy Piórecki w celu podstawienia skradzionych dzieci do Kościoła za spadkobierców w celu ukrycia kradzieży przez Kościół Katolicki dążąc do mojego aresztowania i morderstwa i morderstwa Marty Bochyńskiej córki żony , która jest w Irlandii zamierzając oskarżyć moją rodzinę o kradzieże dokonane przez sędziów i Kościół Katolicki co ujawnił pełnomocnik Piotr Waydel współpracujący z Bohdanem Żakiewicz, gdyż nasze pełnomocnictwo dla nich podłożono do SR Starachowice do sprawy INs 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon co było powodem zamordowania mojej teściowej przez Zakon Maltański, aby ukryć fakt, że Zuzanna Maksalon jest córką W. Putin z Anną Piórecką wstawioną na moją firmę w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG za spadkobiercę w 2004 roku wpisując moją i żony śmierć w system bankowy Szwajcarii.

Działania sędziów polskich i Kościoła Katolickiego zmierzały do wytworzenia w Rosji do powtórki rewolucji październikowej z 1917 roku w 2016 roku, ponieważ czas przyspieszył i wszytko zostało wyjaśnione, a fałszywi arystokraci wykreowani przez Kościół Katolicki muszą oddać zagrabione mienie. Podmieniono moją żonę na siostrę przez ZUS , aby podstawić alimenty na wnuki żony dla mnie i zlicytować mieszkanie żony na alimenty z dwóch rodzin, mimo że żona nie ma przyznanych alimentów, ale podstawiono fałszywe dane pozorując, że dzieci wychowuje ojciec wykorzystując adres do korespondencji Marty Bochyńskiej w Irlandii podstawiając Dariusza Pióreckiego, który windykuje mnie od 12 lat i dorobił windykacje na córkę żony na śmieci podstawiając za mojego spadkobiercę do czego wykorzystano moją siostrę i rodziców instruowanych przez Kościół Katolicki.

Sąd Apelacyjny w Krakowie Wiz.-052-24/16 zamienił nasze dane na Jerzy Kaźmierczak i Bożena Bochyńska-Kazimie co jest oszustwem wprowadzonym do kodowego systemu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie podwójnie wysyłając list w celu powielenia fałszywych tożsamości tworząc niezgodność PESEL.

Pan Michaił Chodorkowski miał doprowadzić do działu spadku na żyjącym Michale Broda wpisanym na drogę na ulicy Nowowiejskiej zamieniając go na Radziwiłł i podstawiając mec. Katarzynę Boroń-Broda pod sędzinę Broda w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 podstawiając  adwokata Boroń pracującego dla Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego, który groził w prasie  w artykule  “Komu spadek po Tarnowskich”  w Gazecie Koneckiej, aby wytworzyć windykację Fundacji APEX-STAR w Katowicach, aby pobrać pieniądze dla ING Bank Ślaski  do zwolnienia hipoteki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1,  i wpisać fałszywych spadkobierców na weksle Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i jego akredytywy.

Z poważaniem
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s