Mój syn jako najmłodszy papież

Starachowice na 30.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wiele planów zostało unicestwionych, które miały zniszczyć Polskę i Kościół. Ostatnim planem miało być wykorzystanie przekazanie listu dla mnie od Stanisława Pikul z czystą kartkę do Miedznej Drewnianej 244 jako symbol przekazania przez biskupa Stanisława listu od papieża Franciszka do prezydenta Polski pana Andrzeja Dudy, którego upozorowano na ojca przyszłego papieża pozorując na mojego męża w celu podstawienia na tron papieża mojego syna Michała jako młodego kapłana co miało spowodować likwidację moją i moich dzieci. Należy zaznaczyć, że każdy kapłan w moim rodzie był wytypowany jako najmłodsze dziecko i nie miał prawa do majątku. Dla zabezpieczenia życia dzieci przed chciwością kapłanów i innych osób wydziedziczyłam wszystkich, aby mogli zachować życie. Zamierzano zastosować masońską przepowiednię dlatego Lecha Kaczyńskiego podstawiono na Wawel i naruszono groby moich przodków, aby upozorować Kaczyńskich i innych na rodzinę przez hieny cmentarne. Obecnie przy grobie dziadka wyrwano części ławki, aby wystawały gwoździe i pominięto dziadka przez Urząd Miasta Starachowice jako zasłużonego dla miasta, gdyż pierwsze formy do STAR 20 dziadek robił własnymi narzędziami , gdyż był modelarzem , który był wytypowany do Włoch wśród pięciu osób z całej Polski, gdzie proponowano dziadkowi, aby pozostał a nie zgodził się , gdyż czuł się patriotą.

Masoneria zamierzała zastosować swój własny wiersz stworzony do ich planów. Początkowo podstawiono Jan Pawła II później Benedykta XVI pozorując, że mają dzieci a obecnie zamierzano podstawić mojego syna Michała na papieża i moją wnuczkę Wiktorię podstawić za jego córkę do pobierania pieniędzy pozorując, że młody papież jest synem prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Wszystkie plany miały jeden cel zawłaszczyć pieniądze i zabić rodzinę. W książce wydanej przez masonerię podstawiono Jan Pawła II za króla Karola Wielkiego i upozorowano rodzinę Teresy Daniszewskiej, aby usunąć moją rodzinę z istnienia podstawiając Michała Pióreckiego jako Jakuba Pióreckiego, który był najmłodszy być może pod innym nazwiskiem, gdyż dziecko było porwane do Kościoła Katolickiego po urodzeniu i nie wie kim jest. Zamierzano wykorzystać młodego papieża do wypłaty odszkodowań dla Żydów sukcesywnie mordując moją rodzinę co zrobiono z moimi rodzicami.

W książce odwołano się do wiersza, gdzie zawarta jest treść „dla lewka obrony młodzieńca postawią na tronie… chronić was będzie zawsze laska Boża więc cierp i módl się człowieku”

Miało to być najgorsze upodlenie mojej rodziny i próba oszukania Boga do zalegalizowania kradzionych pieniędzy bez powiedzenia prawdy bez której nie ma zbawienia.

Wykorzystać zamierzano zmianę nazwiska mojego najmłodszego syna Jakuba Pióreckiego, aby nazwisko Jakub Piórecki wykazać według tradycji naszej rodziny jako najmłodszego na księdza i taka osoba została księdzem w Polsce, która miała pozorować młodego papieża , którego dziadkiem zrobiono papieża Franciszka, a moją wnuczkę Wiktorię za córkę papieża do wypłaty odszkodowań dla Żydów jako odpowiedzialność zbiorowa Kielczan za Pogrom Kielecki, który w rzeczywistości nie był pogromem, ale upozorowano wymordowanych Żydów pracowników w Zakładach Starachowickich, w drodze na Lipie, kiedy również zamordowano mojego pradziadka cara Mikołaja II w Starachowicach o czym się nie mówi, gdyż planowano go oskarżyć i okraść za Pogrom Kielecki co może oznaczać w rzeczywistości, że Ostrowiec Świętokrzyski robił na zlecenie Kielc.

Symbol dziecka oznacza, że dziecko się uratowało w mojej rodzinie po zamachu w 1932 roku w Kruszynie ukrywając urodzenie mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego co obecnie zamieniono na Wiktorię. Ukrycie prawdy miało spowodować, że młody papież miał wydać wyrok na swoją rodzinę nie wiedząc o niej planując zamordować mojego męża, abym była sama i oskarżyć dzieci o zamordowanie matki jako odzwierciedlenie bajki Balladyna co oznacza podstawienie mojej siostry Beaty Idziak pod moje dane za matkę i żonę pan Andrzeja Dudy, który był pasowany kradzionym mieczem paradnym z Wawelu. Beatę Marię Idziak podstawiono za hrabinę Marię Tarnowską co miał ukryć Cyrk Arena, który symbolicznie przyjechał do Starachowic na święto Halloween, które miało zastąpić Wszystkich Świętych po zakończeniu tych działań. Zaplanowano powołanie Michała na młodego papieża, aby ukryć prawdę co nie obroni Kościoła Katolickiego, gdyż jest to oparte na kłamstwie i doszłoby do zamordowania mojego syna i zastąpienia go Liderem Światowym, gdyż Bóg nie może przyznać się do zbrodni i oszustwa. Podstawiono moją siostrę Beatę Idziak jako Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pozorując za córkę Łucji Kaźmierczyk zamienioną na Łucję Kaźmierczak , aby podstawić papieża za spadkobierce po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk do Oświadczenia Woli mojego taty z 28.06.2006 roku. Celem było podstawienie młodego papieża pod Oświadczenie Woli jako dziecko z małżeństwa kanonicznego.

Prawda obroni Kościół ale kłamstwo zniszczy Kościół i doprowadzi do prześladowania chrześcijan, którzy nie są doskonali dla sztucznej inteligencji, która nie jest zaprogramowana na miłość Jezusa Chrystusa na łaskę i przebaczenie.

Młodego papieża podstawiono pod rachunki na wodę, gdzie Helena Surma wstawiły jej sprawie sądowej błąd pisarski, a wodociągi wstawiły jej rachunki za moje , aby wytworzyć błąd Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez „zi” i przejść na Fundację męża w Katowicach z takim błędem APEX-STAR, aby pozorować, że mieliśmy pomoc, której nie mieliśmy, gdyż maż nie ma dostępu do własnej Fundacji ani do firm. Podstawiono Helenę Surma jako trąby pod Helenę Podpłońską babcię męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu podstawienia pod Helenę babcię Konstantyna, która wskazała miejsce Grobu Świętego w Jerozolimie.

Pobrano części ciał moich dziadków i rodziców, aby dokonać mistyfikacji w Jerozolimie w celu wprowadzenia jednej religii. Z tego powodu komornik licytował moje mieszkanie jako Km 336/10 w dniu 20.09.2016 roku nie wpisując, że przejęłam z siostrą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż podstawiono spis z inwentarza pod inna sygnaturą a obecnie wytworzono już kolejne sygnatury w celu dorobienia fałszywych linii genealogicznych dla Kościoła Katolickiego bezczeszcząc dobre imię mojej babci i mamy, którym bezprawnie dorobiono dzieci z nieprawego łoża co jest oszustwem. Z tego powodu Urząd Miasta nie zaznacza grobu dziadków, gdyż podstawiono moją siostrę jako hrabinę Marię Tarnowską pozorując żonę Jana Bocheńskiego podstawiając Stanisława i Janinę Pikul jako Stanisława i Janine Mazurów do podmiany rodziny dla Kościoła Katolickiego, gdyż dziadek jest umieszczony w księdze parafialnej jako Jan Mazur co powoduje podstawianie innych osób do mistyfikacji.

Litra „L” miała na celu włączenie katastrof lotniczych, aby robić działy spadku na Judzie przez Lotniska, jako włączenie litry „L” do słowa Modin, gdzie pochowany został Juda. W Polsce dlatego zrobiono lotnisko Modlin.

Zamierzano ratować Kościół przez oszustwo co spowoduje zniszczenie Watykanu , który legnie w gruzach za próbę oszukania Ducha Świętego.

Zamierzano połączyć elektrownię „Viktoria” do finansowania podstawiając na umowę energetyczną Marmoroc-Polska Sp. z o.o. moją wnuczkę Wiktorii Kornaszewskiej obecnie już Janiszewska za córkę mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk ukrywając przez rozliczenia eksperckie jako alimenty w Ministerstwie Polityki Społecznej i Pracy w SO Toruń IIK 164/11. Celem było połączenie z Zamkiem Książ i podstawienie pod Teatr Williams i stadninę koni do próby wprowadzenia nazistowskiego złota przez Złoty Pociąg w Wałbrzychu do którego już wystosowaliśmy wniosek o zajęcie z powodu użycia weksli męża do pobrania złota w SO Toruń IIK 164/11.

Trzeci młody papież miał być powołany za życia pozostałych dwóch jako trzy linię genealogiczne.

  1. Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
  2. Bożena Bochyńska-Kaźmierczak przez błąd „a”
  3. Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd „zi” zamieniając na Bożena Kaźmierczyk-Bochyńska wstawiając moją siostrę Beatę Marię Idziak pod moje dane przez wykazanie drugich imion jako innej osoby niż bez drugiego imienia co jest oszustwem i połączono z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. energetykę podmieniając licznik w domu na Bohaterów Westerplatte 1/1 wpisując błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez energetykę aby połączyć z Fundacją APEX-STAR i sąsiadami łącząc z windykacją na wodę z Fundacji APEX-STAR a rachunki nie są odpisywane od długu po pobraniu pieniędzy zawsze 30 każdego miesiąca w PKO BP SA z mojego konta nieodstępnego dla mnie.

Komornik powielił mnie na dwie osoby jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i sfabrykowano dokument o twórczości wykorzystując błąd jako Bożena Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, aby wstawić dwie osoby do jednej mojej twórczości. Wykorzystano do tego dzień w którym przyszłam do Starostwa Powiatowego pobrać dokument po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej z naniesionymi zmianami do wpisu mnie i siostry , przed wydaniem, którego wcześniej urząd wydał dokument z moją nieżyjącą mamą Filomeną Jadwigą Bochyńską po czym wydał dla mnie z siostrą razem drugi dokument tego samego dnia co spowodowało podmianę nas na naszą mamę pozorując, że ona odebrała dokument po śmierci dwojga dzieci. Podstawiono moją siostrę Beatę Idziak pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniając na naszą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską pozorując, że żyje, a nas podstawiono za corki moich teściów pozorując nas na dwie żony mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamienionego na Jerzy Bochyński.

zrzut-ekranu-z-2016-10-27-191327
zrzut-ekranu-z-2016-10-30-095847
zrzut-ekranu-z-2016-10-30-100338

W taki sposób wyprowadzono kamienice i tereny w Warszawie moje rodziny Lubomirskich do wpisując sąsiadów za spadkobierców przez Urząd Miasta, który upozorował ich, że kupili mieszkania których faktycznie nie kupili, ale zamordowano moich rodziców i podstawiono sąsiadów za spadkobierców przez przyłącze wodne i fałszerstwa Sądu w Starachowicach i inne oszustwa i wprowadzono Danutę Wałęsa jako spadkobiercę po żyjącej Danucie Gibalskiej, aby finalnie podstawić Lecha Wałęsę za spadkobierce po Lechu Kaczyńskim pozorując, że prezydent przeżył katastrofę smoleńską podstawiając Marię Kaczyńską za hrabinę Marię Tarnowską i księżną Marię Radziwiłł jako jedną osobę łącząc w jedno dwie teściowe mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wstawiając za Katarzynę Krasuską panią Martę Kaczyńską co ukryto przez podstawienie Katarzyny Kędziora z domu Krzemińska i jej córki Beaty za moją siostrę Beatę Marię Idziak i pod Monikę Kędziora pod córkę osoby na wózku z Alei Wyzwolenia pozorując na córkę Władysława Mazurka pod akta sądowe pozorując, że ma żonę z Niemiec i podstawiając za dzieci Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego pana Aleksandra Tarnowskiego syna Bruno Mazurkiewicz. Podstawiając za jego brata Juliusza Tarnowskiego zamienionego na Juliusza Bochyńskiego za rodzinę którego wstawiono prezydenta Bronisława Komorowskiego pozorując , ze jego wujek był ciocią podstawiając pod Marian Bochyńskiego mojego wujka Marię Tarnowską jako Marię Maksalon z domu Nowak po Mariannie. Pod Aleksandra Tarnowskiego podstawiono prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta Bochyńskiego prawdziwe nazwisko Radomski podstawionego pod Ernesta Hessen przez faszystów w tym Duce.

zrzut-ekranu-z-2016-10-27-191415

Zrobiono manewr do Warszawy, gdzie Skarb Państwa przejął grunty pozorując ,że rodzina nie żyje wcześniej sprzedając z chodnikiem i przerobiono za spadkobierców, którym wypłacono odszkodowanie za sprzedany wcześniej grunt i wstawiono sprawy spadkowe na przyłącze wodne Heleny Surma, gdzie siostra wniosła zawiadomienie, że przekazała mi jej cześć majątku po rodzicach co sąd wykorzystał tajnie na dział spadku na moim koncie bankowym w PKO BP SA wstawiając sąsiadów za spadkobierców na 100.000.000,- EUR przelanych z Szwajcarii do Polski w 2011 roku na konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w Starachowicach wstawiając moją mamę Filomenę Bochyńską pod adres Heleny Surma jako trąby pod książąt Radziwiłł. Z tego powodu Stanisław Pikul wysłał list do Miedznej Drewnianej 244 na adres teściów aby pozorować, że mój syn został najmłodszym papieżem podstawiając córkę Martę pod moje dane osobowe pozorując, że nie żyje, aby wstawić za spadkobiercę w Wiktorię Kornaszewską jako Janiszewską w celu podstawienia Michaiła Chodorkowskiego do Rosji.

Nie ma sprawiedliwego ani jednego co powoduje, że zaprogramowanie na doskonałość zniszczy cały świat włącznie z systemem komputerowym zwanym sztuczną inteligencją, któremu w przypadku awarii nikt nie pomoże bo tylko człowiek jest istotą twórczą i tylko w przypadku, gdy się w niego nie ingeruje.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s