PIOTR RZYMIANIN PAPIEŻEM

Starachowice na 30.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Szanowny panie Prezydencie wyjaśniam z mężem szczegóły, które ochronią naszą rodzinę i naród polski.

Antychryst miał zabić mojego syna jako Piotra Rzymianina, zanim wejdzie na urząd papieża i sam zasiąść na tronie żeniąc się z moją wnuczką. Moją siostrę podstawiono pod moje dane osobowe powielone, ale ona nie gra na gitarze i nie śpiewa. Z tego powodu za mnie podstawiono Ewę Cichocką z domu Mirowską, i dlatego ukradziono moją teczkę z moimi piosenkami jakie napisałam i wierszami, aby udawała, że jest córką mojej mamy przez podstawienie spisu z inwentarza na moim Akcie Notarialnym INs 395/10 i wstawiając za Filomenę drugie imię Jadwiga, robiąc licytację mojego mienia po rodzicach jako dłużniczki bez spisu z inwentarza, mimo takiego Postanowienia Sądu, co oznacza podstawienie innego Postanowienia dla oszustów przez Sąd w Starachowicach w tym sędziego Jarosława Pniak pracującego dla Synagogi Szatana, aby podstawić pod sygnaturę INs 426/10 inną sygnaturę INs 554/16 planując morderstwo moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojej siostry Beaty Idziak, dokonując podmiany nas na Ewę Cichocką z domu Mirowską, w celu ukrycia wprowadzenia antychrysta przez nią jako męża Zuzanny Maksalon. Podstawiono trzy małżeństwa Ewy Cichockiej; pierwsze z Materzok drugie z z Dunią oraz trzecie z Piotrem Cichockim, który miał podmienić mojego syna Michała jako Piotra Rzymianina , aby wprowadzić antychrysta pod wyprodukowane trzy linie genealogiczne z małżeństw Ewy Cichockiej. Dodatkowo dorobiono jej ojca Mirosława Mirowskiego za jej męża, pozorując ją na nazwisko jej matki z domu Jadwiga Maksalon, a za nią podstawiono moją mamę Filomeną Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek pozorując na pannę z dzieckiem. Natomiast męża Józefa Ludwika Bochyńskiego, czyli mojego ojca podmieniają na Jana Mazur pozorując Janinę Pikul za Janinę Mazur wykorzystując dane pani dr. Janiny Kiesz, której rodzinę wymordowano na Litwie i podstawiają Bronisława Komorowskiego zamieniając na Komornickiego fałszywych arystokratów jako komorników, do podmiany ludzi na służby podmieniając moją mamę na Kaczyńską,. Ewa Cichocka miała za mnie zaśpiewać, gdyż gra na gitarze i śpiewa na weselach w swojej własnej restauracji Rycerska w Iłży. Nie jest ona prawdziwą rodziną, a jej mama zmarła w Limanowej nagle. Brat Ewy Cichockiej to Sebastian z drugiego małżeństwa jej mamy z Limanówką a podmieniony na Sebastiana Turowskiego podstawionego do USA syna Elżbiety Włodarczyk, której mamę Cecylii Włodarczyk z domu Bochyńskiej podmieniono na Cecylię Wilczyńską sąsiadkę przy działce na Nowowiejskiej , którą sprzedała swoją działkę odmawiając sprzedania wcześniej dla mnie, gdyż już ją sprzedała sąsiadowi, ale pojawiała się ponownie, w czasie gdy ja swoją działkę sprzedałam, której sprzedaży nie uznano, gdyż podstawiono prokuratora z Torunia i Ostrowca Świętokrzyskiego prezydenta za spadkobiercę na mojej nieruchomości, na mojej działce, gdzie w Postanowieniu wysłanym do kupującej nie uznano sprzedaży nie wydając dla mnie Postanowienia odmawiają wydania ,mimo że mnie z siostrą wpisano za stronę postępowania, co jest złamaniem prawa. Powodem jest próba podstawienia lidera światowego wykorzystując dane mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego , aby podstawić jako Michał Broda i Michał Cichocki pozorując jedną osobę za syna Ewy Cichockiej, a jej męża Piotra Cichockiego podmienione za Michała Pióreckiego mojego syna jako Piotra Rzymianina za jej syna. Pod pismem podpisał się Burmistrz Końskich Michał Cichocki, który podmienił moje dane na Bodzyńska-Kazimierczyk dla Lidera Światowego, który miał zastąpić mojego syna przeznaczonego na papieża według określenia tajemnicy królestwa jako wszczepienie ponowne Judy i ukrycie prawdziwej tajemnicy naszego powrotu czyli pokolenia Judy do Prawosławna, co zastąpiono nazwiskiem Prokuratora o nazwisku Juda aby zadrwić z Boga. Dlatego podmieniono dane, aby dla mnie nie wydać numerów Ksiąg Wieczystych na podstawie których bezprawnie wydano budynki pałacowe w Końskich w ręce fałszywych Tarnowskich i przemieniono Ewę Cichocką za córkę mojej mamy, a Lidię Daleszak z Kielc za córkę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego wykorzystując nie uznanie sprzedaży na ulicy Nowowiejskiej przez sąd przy naliczeniu podatku od sprzedaży w celu podstawienia innych osób i innych umów. Dlatego sąsiadka Wilczyńska ponownie pojawiała się na nieruchomości, którą sprzedała, ale już podstawiono ją jako matkę Elżbiety Włodarczyk zamienioną na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk na moją działkę i tak mnie wpisano w Toruniu i Kielcach oraz Starachowicach pozorując za spadkobiercę Wilczyńskich pod moją atrapę domu pozorują licytację na Bohaterów Westerplatte 1 jako udział 6 tysięcy pod sygnaturą KM 336/10 z dnia 20.09.2016 roku, aby podstawić oszustów z synagogi szatana za spadkobierców po moich rodzicach. Celem było wprowadzenie Lidera Światowego jako męża mojej wnuczki w rękach Waldemara Maksalon czyli Zuzannę Maksalon wstawiając „produkowanych” przez Sądy w Starachowicach, Toruniu, Kielcach oraz Krakowie spadkobierców po nas podstawiając Sędziów i Prokuratorów na KM 336/10 , aby pozorować zakup jako pierwokup pozorując przez oszustwa sąsiadów za rodzinę na atrapie domku ul Nowowiejska i ul. Bohaterów Westerplatte 1 jako działka 29 przechodząc na ul. Nad Kamienną 25 i Nowowiejska jako numer 29 podstawiając Helenę Surma, jej dzieci i wnuki jako spadkobierców na moim prywatnym koncie w Starachowicach w PKO BP S.A. , gdzie wpłynęło 100 milionów euro. Pieniądze są wypłacane przez oszustwa jako dług dorabiany przez sąsiadów i wypłycany dla tych osób udających spadkobierców przez PIT i Mini-Ratkę w PKO BP S.A. i inne twory bankowe, które są tworzone w tym celu jak PLUS BANK SA, który podmienił moją rodzinę i sprawę spadkową pozorując, że jestem inną osobą niż wcześniej Piórecka z pierwszego małżeństwa oraz gdy powróciłam do panieńskiego Bochyńska pozorując, ze wszystkich moich dzieci moją córkę Martę za jedyne dziecko ze wszystkich dzieci, aby ją wykorzystać dla Antychrysta do podmiany na Zuzannę Maksalon podstawiając Wiktorię Kornaszewską moja wnuczkę, aby ją zamordować w celu przejęcia władzy przez Antychrysta w Watykanie jako Lidera Światowego do 8 listopada udającego prawowitego spadkobiercę, co jest oszustwem, i planem zabicie mojego syna Michał Pióreckiego jako Piotra Rzymianina. Pobierane są w taki sposób pieniądze 30 każdego miesiąca czyli dokonuje się kradzieży naszego mienia jako dług podmieniając darowiznę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego dla jego jedynej córki Filomeny Bochyńskiej a mojej mamy na Oświadczenie Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego dla mnie i mojego obecnego męża. Dlatego podstawiono mojego teścia Jana pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, aby nikt tego nie zauważył pozorując, że dziadek żyje 10 lat po jego śmierci dorabiając podatki przez UM Starachowice w 2010 roku do kradzieży mienia przez dług mimo, że dziadek nigdy nie miał żadnych długów i nie był właścicielem babci nieruchomości, pod którą w 2009 roku podstawiono dziadka. Nastąpiła zamian Lipie Henryk Szyb na Hutę Henryk w Suchedniowie, gdzie firma z USA produkuje maty łazienkowe co połączono z Willą Rosochacz jako dom publiczny, aby podstawić nasze rodziny jako wycieraczki co połączono z moją pierwszą pracą na ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku w celu zamiany na kawalerię , która miała czerpać zyski z gwałtu wnuków.

Podstawiono Wilczyńskich i pojawiła się ponownie dane sąsiadki z Cieszyna, aby dorobić dla prokuratora Wilczyńskiego z Torunia genealogie mojej rodziny podstawiają Urszulę Lubomirską księżną Cieszyńską pod Urszulę Idziak siostry córkę.

Ponownie się pojawiły dane , czyli usunięto sprzedaż pani Wilczyńskiej i podstawiono w to miejsce moją umowę sprzedaży działki, która znika i pojawia się kupująca za spadkobiercę, aby podstawić Prokuratora z Torunia Wilczyńskiego pozorując spadkobierców, na mojej działce przez podmianę kulującej za córkę mojego ojca i sąsiadów za spadkobierców do kradzieży pieniędzy z konta bankowego nie opartego na działach spadku. Dlatego męża skazano, aby dokonywać kradzieży mienia w białych rękawiczkach przez Starachowice, Kielce, Toruń oraz Kraków.

Doszło do próby podrobienia tajemnicy Kościoła co miało się skończyć zastąpieniem papieża przez Lidera Światowego zwanego antychrystem, który zamierzał znieść celibat w Kościele Katolickim w celu podstawienia jego z jego żoną pod dane osobowe moje i męża, którego w tym celu skazano w SO Toruń IIK 164/11.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

plus-bank-podmina-danych-z-bochynska-z-domu-na-kazmierczyk-z-domuzeskanowany-dokument-5

um-starachowicekrakow-sprx

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s