Podmiana syna Michała na córkę Annę porwanych do Kościoła Katolickiego

Starachowice na 30.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Prowadzenie działalności przez Urząd Skarbowy na prywatnych firmach skazując właściciela.

Szanowny Panie Prezydencie w związku z faktem, że nauka jest bardzo rozwinięta i niewiele osób zdaje sobie sprawę jak bardzo można manipulować ludźmi. Wyjaśniam jeszcze jedną kwestię , która jest elementem całości spraw.

Zamierzano mnie oskarżyć przez działanie Urzędu Skarbowego, który podstawił swojego pracownicę, która podała się za mnie posługując się moimi danymi osobowymi i osoba ta wyszła za mąż za byłego męża, który zmienił nazwisko z Dariusz Jerzy Piórecki na Kornaszewski a obecnie próbowano przedstawić, że Ewa Kornaszewska z domu Niewczas z pierwszego małżeństwa Machowska zmieniła nazwisko na Kornaszewska co oznaczałoby fabrykowanie dokumentów, aby pozorować, że pani Ewa Kornaszewska jest matką moich dzieci, które zmieniły nazwisko z Piórecki na Kornaszewski i jedynie córka zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska co spowodowało wykorzystanie jej danych i podstawienie pod panią Martę Kaczyńską w Starachowicach. Było to powodem wypadku córki w 2011 roku po przelewie pieniędzy z Szwajcarii do Polski i powielono moje dane osobowe, aby jedną z postaci oskarżyć według informacji prasowej w książce „Jak Kraść”. Można to odebrać, z zatrzymania sprawców w Olsztynie przy próbie kradzieży pieniędzy. Osoby te mogły być poinformowani o fałszywych działaniach Sądu w Starachowicach dokonującego kradzieży z mojego prywatnego konta w Starachowicach a podstawiono osoby na terenach , gdzie przebywał były mąż jako dziecko i podstawiono biznesmena. Polscy biznesmeni kryją oszustwa dokonywane przez sędziów. Przykładem jest usunięcie moich spraw spadkowych po rodzicach na nieruchomości jednocześnie powołując się na nie , gdyż powielono mojego tatę na kilka osób i moją mamę , która nie miała żadnych innych związków co spowodowało licytację mieszkania na fałszywe udziały na działce ,która została już przejęta „1 do 1” i podstawienie na drugiej sąsiadkę przez geodetę fałszując dokumenty, aby podstawić sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewską jako Ewę Cichocką.

Po odwołaniu się od decyzji Km 336/10 z 20.09.2016 roku sędzia Jarosław Pniak odmówił wstrzymania licytacji dzień po licytacji, mimo iż przejęłam spadem z dobrodziejstwem inwentarza i nie jestem dłużniczką co oznacza podmianę moich danych i siostry i podstawienie sprawy spisu z inwentarza INs 395/10 do sprawy spadkowej INs 426/10 powielonej i zamienionej na PS 426/10 co jest podmianą sygnatur i osób ukrywajc prawidłową sprawę spadkową INs 426/10 i wstawiając fałszywych spadkobierców do INs 395/10 . Powodem tego jest przerobienie mnie i mojej córki w dokumentach na mężczyznę, aby podstawić mojego męża za syna mojego ojca zamieniając Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Dariusza Jerzego Kornaszewskiego pozorując go na Bochyńskiego , aby pozorować, że przybrał nazwisko żony i podstawiono Ewę Kornaszewską jako Bochyńską do kradzieży Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego poprzez licytację nieruchomości , gdzie wpisano mnie i siostrę jako dłużniczki po czym powielono moje dane, aby pozorować dwie osoby na dwóch adresach takie same w celu oskarżenie mnie i siostry za działania sekretarki Urzędu Skarbowego i sędziego Jarosława Pniak, który dokonał przestępstwa tworząc nazwę dłużniczki, aby dorobić dokument do aktu notarialnego stworzonego na moje dawne dane Bożena Elżbieta Piórecka z domu Bochyńska przez Kancelarię Notarialną Grażyny Magdziarz przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po moim ojcu , gdy byłam po rozwodzie z Dariuszem Pióreckim, który zmienił później nazwisko na Kornaszewski. Wykorzystano zmianę mojego nazwiska na moje panieńskie Bochyńska, które występuje już w sądzie przy sprawie spadkowej po z moim ojcu co spowodowało dwa różne nazwiska i upozorowano mnie , że jestem inną osobą tworząc do tego fałszywe akta przez Sąd w Starachowicach jako INs 554/16, aby dorobić pod dane Bożena Bochyńska akta do kradzieży pieniędzy z mojego konta na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP S.A. pozorując, że nie żyję przez Invest Bank SA obecnie Plus Bank SA jako żądanie metryki urodzenia w celu ukrycia aktu notarialnego na Bożena Elżbieta Piórecka z domu Bochyńska, aby stworzyć ze mnie dłużniczkę do kradzieży Oświadczenia Woli mojego ojca, które nie jest związane ze sprawą spadkową, gdyż otrzymaliśmy je za życia mojego ojca i dlatego dorabiane są fałszywe akta psychiatryczne, aby podważyć pochodzenie mojego ojca i skazać mojego męża. Urząd Skarbowy potraktował Oświadczenie Woli mojego ojca do spraw podatkowych jako darowiznę i podmienił dla swojego pracownika przez manipulację drugim imieniem i pierwszym członem adresu, gdyż ulica Westerplatte 1/1 i Bohaterów Westerplatte 1/1 jest tą samą ulicą i zamieniono Oświadczenie Woli mojego taty na darowiznę mojego dziadka dla mojej mamy tworząc licytację, aby przejść na nieruchomość mojej mamy , gdzie dopisano mojego tatę w momencie zakładania KW na drogę na ulicy Nowowiejskiej działka 13/6 i 13/8 i powielono moją mamę na dwie osoby wykorzystując numer 29 posesji i 29 działki na ulicy nad Kamienną 25 podstawiając pod adres Bohaterów Westerplatte 1 pod garaż, który tata z mamą zakupili za 100% wartości na wyłączną własność z mieszkaniem w 2001 roku. Upozorowano dział spadku z moja siostrą podmieniając moje dane na mamę i windykując moje prywatne konto bankowe na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA. Zgłosiłam do prokuratury o zwrot mienia co zamierzano podłożyć pod byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego drugą żonę byłego męża i podstawić moje dzieci jako spadkobierców jako doskonały plan zniszczenia mojej rodziny windykując mojego drugiego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując przyzwolenie Kościoła , który w tym uczestniczy podmieniając dane mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej, którą zamieniono na mężczyznę w systemie bankowym w celu podstawieni Michała Pióreckiego , którego tablica nie widnieje po oficjalnej śmierci na cmentarzu. Podstawiono dane Michała Pióreckiego pod Jakuba Pióreckiego, który nazwisko na Kornaszewski. Nazwisko Michał Piórecki wykorzystano do podstawienia pod Annę Piórecką, aby ukryć tajemnicę Kościoła Katolickiego, którą zna znakomicie papież ale jest niewygodna. Miało to spowodować śmierć moich dwojga dzieci ukrytych w Kościele i zastąpienia Liderem Światowym wprowadzonym przez zamianę kobiety na mężczyznę pod dane Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego do APE UMWELTTECHNIK A.G. firmy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdzie podmieniono dane męża przez błąd „zi” wstawiając inną osobę do patentu i podstawiając patent opłacony przez SOF-ART Sp. z o.o. a wymyślony przez Dariusza Pióreckiego i zgłoszony jako rama metalowo-drewniana do mebli. Podstawiono SOF-ART Sp. z o.o. na Szwajcarię ukrywając pieniądze przez Fundację APEX-STAR w Katowicach, gdzie podstawio9no Barbarę i Jerzego Bochyńskiego pod dane Bożena Piórecka i Jerzy Dariusz Kaźmierczyk przez błąd „zi” w w nazwisku założona przez męża niedostępna dla męża i dla mnie , gdzie widnieje pod danymi na Bożena Piórecka i papierowym dowodem osobistym WL 5334137 , którym się posłużono się w SR Kielce tworząc niezgodność PESEL i potajemnie dorabiając przez Tomaszów Mazowiecki fałszywe opinie psychiatryczne do kradzieży męża firm i fundacji oraz mojego konta bankowego w PKO BP S.A. , gdzie podstawiono inne osoby za naszych małżonków nie wykazując odsetek przy głównej należności, gdyż są pobierane pieniądze i nie zgadzają się kwoty podawane przez bank, gdyż do konta mają dostęp obcy ludzie, którzy pobierają pieniądzem, a ja mam debet mimo wpłaty przez działania pełnomocnika 100.000.000,- EUR na moje konto, które jest w rękach rządu , gdyż fałszywi spadkobiercy uśmiercili nas i pobrali kredyty na nasze dane osobowe skarżąc męża w SO Toruń IIK 164/11 i SR Toruń IIK 467/15 zamieniając mnie na Elżbietę tak jak obecnie Waldemar Maksalon w Kielcach w odwołaniu ze Starachowic co oznacza przejście na fałszywe sprawy tworzone przez Waldemara Maksalon dla Lidera Światowego.

Działania wykazują po analizie powielenie tożsamości, w której w jednej podstawiono pod nazwisko Bożena Piórecka siostrę byłego męża Bożena Romaniuk z domu Piórecka oraz drugą siostrę Mariolę Popławską z drugiego męża Ławrynowicz z domu Piórecka właściwie Kornaszewska wykorzystując dane żony Wojciech Idziak pani Marioli z domu Kędroń i podstawiono pod zakonnicę siostrę Lilianę w celu podstawienia mojej córki Anny Marii Pióreckiej w rękach Kościoła Katolickiego pozorując, że Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski to Dariusz Bochyński w celu zniszczenia godności moich rodziców i dziadków , którzy zaakceptowali mój obecny związek małżeński z Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk przekazując wszelkie tytuły cesarskie i książęce w celu zawarcia związku małżeńskiego jako kanonicznego.

Doszło do podmiany danych Bożena Bochyńska na mężczyznę i podstawiono Ewę Podolską moją chrzestną z Krakowa zamieniając na Ewę Kornaszewską zamieniona na mężczyznę jako związek homoseksualny na Dariusz Bochyński z Jerzym Bochyńskim do pobierania pieniędzy z konta bankowego PKO BP SA i PEKAO S.A., gdzie wznowiono martwe konta na dane Bożena Piórecka, a nawet wpisano ponownie Dariusza Pióreckiego, który został usunięty z konta , gdyż była sprawa o rozdzielność majątkową przed rozwodem , aby zabezpieczyć konta bankowe. Barbara Bochyńska została przerobiona na matkę Dariusza Pióreckiego zamienionego na Bochyński i robi to Urząd Skarbowy podobnie z panią Ewą Kornaszewską. Karty bankomatowe przychodzą obecnie na adres , który nie był wskazany w banku PEKAO S.A. do sprzedanego mieszkania dla obcych osób, w celu ukrycia kradzieży przez bank i próby zrzucenia odpowiedzialności przez sąd w celu ukrycia kradzieży moich dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego próbując wykorzystać zawód patomorfologa jako ojca dzieci, który zmarł oraz zmarła matka wychowując dzieci w sierocińcu zamierzając oskarżyć niewinnych ludzi za działania Kościoła Katolickiego i stosowaną kabałę w Kościele co uwiarygodniał film, zamierzając podstawić papieża Jana Pawła II pod tą rodzinę co miało skutkować wymordowaniem państwa Daniszewskich i ich rodziny. Działania w banku w Szwajcarii zostały ukryte przez podstawienie Ewy Eugster z domu Jakubczyk i jej córki Izabeli Miller, której córkę Emilii podstawiono pod Emilii Brzezińska w USA natomiast w Starachowicach podstawiono Adam Brzezińskiego jako spadkobiercy po Emilii Brzezińska i zamierzano zamordować rodzinę Ewy i Piotra Eugster w Szwajcarii i jej córkę Izabelę Miller, aby przejąć jej konto w banku , gdzie przesłała pieniądze na moje konto do Starachowic, gdzie zawłaszczono 100.000.000,- EUR przesłane przez pełnomocnika z UBS AG w Szwajcarii zrealizowane przez konto PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse na Paradeplatz 8 w Zurychu. Poczta Polska SA wysłała list z informacją o zwrocie pobranej kwoty za książkę „Zakazana Prawda” mojego autorstwa Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w kwocie 44,- złote na fałszywe dane Bożena Bochyńska-Kazimierczyk z błędem „zi”, gdyż w systemie bankowym nie istnieje pod prawdziwymi danymi i oznacza zawłaszczenie praw autorskich przez osoby podstawione pod fundację męża APEX-STAR w Katowicach czyli przez byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Z tego powodu pobrano regon za mnie do firmy IMPERATOR ROMANOW zamierzając oskarżyć za to siostrę męża w tym za działania Ewy Kornaszewskiej zamienionej na Martę Kaczyńską w celu podstawienia Przemysława Król prezesa ENEKO jako spadkobiercy na koncie bankowym PKO BP SA łącząc z GUS, który przysłał pismo w celu złożenia sprawozdania do IMPERATOR ROMANOW z Włocławka do Bydgoszczy co oznacza zamianę działalności gospodarczej na spółkę i ukrycie w innym miejscu. Podstawiono Przemysława Król pod Przemysława Gosiewskiego w celu podstawieni Małgorzaty Gosiewskiej pod mec. Małgorzatę Witek w Krakowie do podmiany sprawy spadkowej w Starachowicach po moim ojcu INs 67/08 na Kraków na SA Kraków IIAKa 67/08 blokując przywrócenie sprawy SO Kielce IIIK 207/07 mimo przyjęcia kasacji co jest prawnie niemożliwe podstawiając INs 554/16 jako windykacja Km 336/16 z dnia 20.09.2016 wykazując Invest Bank SA jako Plus Bank SA. co zamierzano ukryć w Starachowicach w Sądzie jako windykacja o sygnaturze „Cyw” w celu pobrania pieniędzy przez windykację Fundacji APEX-STR w Katowicach. Celem było ukrycie faktu zakupu firmy GBC Centrostal Bydgoszcz SA w 2004, której upadłość ogłoszono w 2015 roku z pieniędzy pobranych z Fundacji APEX-STAR wykazując legalność pieniędzy w 2004 roku jako dział spadku po mnie Bożenie Pióreckiej i obecnym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk przekazanych ze Szwajcarii w kwocie 50.000.000,- Euro co obecnie miało być powodem naszej likwidacji. Zamierzano to ukryć przez podstawienie akta żyjącego Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pana Jerzego Ziobry czyli osoby zmarłej ojca Ministra Sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobry, który przez rekwirowanie mienia przestępców miał doprowadzić do ukrycia grabieży carskiego mienia naszej rodziny przez przepis, który miał ukryć dokonane kradzieże. Za takie działania w celu zawłaszczenia królewszczyzn zamierzano nazwać ministra Zbigniewa Ziobro królem i podstawić Natalię Ziobro pod Natalie Klusek i jej ojca Adama za męża podstawiając za mojego syna. Miała nastąpić symboliczna zamiany mężczyzny Zbigniewa na kobietę Natalię przez żebro jako mężatkę podstawiając Viktorię jako wodę w Toruniu i elektrownię w Wałbrzychu do ukrycia windykacji całego Narodu Polskiego jako odszkodowanie za Pogrom Kielecki według interpretacji prawnej IPN podstawiając zaskarżenie Polski pod zaskarżenie Jerzego Kaźmierczyk przez Czesława Daleszak w 2004 roku podstawionego przez premiera Romana Jagielińskiego z partii PLD za spadkobiercę carskiej rodziny w Hucie Ostrowiec SA w celu ukrycia kradzionych pieniędzy jako sprawa SO Kielce IIIK 207/07, której przywrócenia jako SA Kraków IIAKo67/16 odmówiono w Krakowie przy kasacji co jest złamaniem prawa do wytworzenia kolejnego działu spadku.

Analiza faktów i brak poprawy danych przez błąd „zi” wykazuje, że Urząd Skarbowy Starachowice bezpośrednio pobierał pieniądze z windykacji Fundacji APEX-STAR w Katowicach i jest odpowiedzialny za ukrywanie kradzieży od 2004 roku i zakupy przedsiębiorstw w Polsce pod których podstawił fałszywych spadkobierców wpisanych na Lipie Henryk Szyb 1 na SOF-ART Sp. z o.o. skazując Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i budując na zawłaszczonym terenie Willę Rosochacz za skradzione 10.000.000,- PLN co dyskwalifikuje Sąd w Starachowicach , Prokuraturę i Urząd Skarbowy. Należy zaznaczyć, że Urząd Skarbowy ukrył podatek około 8.000,- PLN od sprzedaży działki na ulicy Nowowiejskiej działka 13/8 i 13/6, która jest nieuznana gdzie podstawiono moja siostrę Beatę Marię Idziak za jedyną córkę naszego ojca zamieniając przez dług na Marię i podstawiając Lidię Marię Daleszak jako Marię Bochyńską ukrywając działania przez Sąd Starachowice jako Dz.Kw. 4005 /11 i Dz.Kw. 4006/11 dla Lidii Marii Daleszak z Kielc , gdzie sąd wpisał mnie i siostrę jako stronę i zamieniono Lidię Marię Daleszak za żonę mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego podstawiając prawdziwe dane moje babci księżnej Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku łącząc w jedno z moją mamą Filomeną Bochyńską prawdziwe dane hrabina Maria Tarnowska jako dwa w jednym co miało usunąć nasza prawdziwą rodzinę wstawiając Lidię Marię Daleszak. Urząd Skarbowy ukrył kwotę około 8.000,- PLN przed komornikiem przed licytacji Km 336/10 z dnia 20.09.2016 roku co ma odniesienie do 20 ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech wskazując mocodawcę tego oszustwa. Takie działania Urzędu Skarbowego w Starachowicach i komornika były realizowane w celu wykazania obcych osób za naszą rodzinę do pobrania pieniędzy z Fundacji APEX-STAR jako windykacja wykazując osoby jako rodzinę co jest wymogiem fundacji i pozostawiono podatki od zabranych nieruchomości jako sposób pobierania pieniędzy z Fundacji APEX-STAR.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s