Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Biblia Tysiąclecia
Apokalipsa Świętego Jana  9.20-21
A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi,
nie odwrócili się od dzieł swoich rąk,
tak by nie wielbić demonów
ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych,
które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić.
Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

 

Starachowice na 31.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Bujanie – Skandal bankowy na szczytach świata

Skandal na szczytach świata polega na wykorzystaniu przez Marię Władimirowną DNA moich porwanych dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego do Kościoła Katolickiego do banku czyli DNA prawnuków cara Mikołaja II Romanowa. Syn miał być w Kościele Katolickim papieżem , a córki dziecko z gwałtu przez W. Putin miało być podstawione jako dziecko sekretarki Urzędu Skarbowego pani Ewy Kornaszewskiej z Dariuszem Kornaszewskim wcześniej Pióreckim. Dziecko Prezydenta Rosji W. Putina panna Zuzanna Maksalon miała wyjść za Lidera Światowego, lub drugie dziecko Anny Marii Pióreckiej z Markiem Kleina w celu powiązania Lidera Światowego z carską rodziną , który zamierzał zabić Annę Marię Piórecką zamieniając ją na Zuzannę Maksalon natomiast Michała Pióreckiego zamierzał zabić zanim zostanie papieżem, aby stanął Lider Światowy z moją wnuczką Zuzanną zamienioną na moją córkę, aby usiąść na tronie papieskim. Skandal ukrywany jest w Kielcach, gdzie podstawiono miliardera Sołowowa pod carskie mienie i rodzinę , gdyż współpracuje w Marią Władimirowną pracującą dla W. Putin , który zamierzał wydać córkę za Lidera Światowego w celu wprowadzenia Jednej Religii i opanowania Watykanu, który przed tym faktem zostałby zburzony czego przykładem są obecne trzęsienia we Włoszech.

Powołanie na stanowisko ministra w rządzie PiS osoby współpracującej z Sołowowem i obecnie na stanowisko w KGHM dowodzi, że PiS w współpracuje z prezydentem Rosji panem W. Putin do finansowania wojny w Syrii i jest odpowiedzialny za działania w Aleppo. Radosław Domagalski-Łabędzki został podstawiono pod sędzinę Ewę Domagała podstawioną pod Ewę Konaszewską do tworzonych fałszywych windykacji do weksli mojego męża Jerzego Kaźmierczyk od 2004 roku podstawiając jako odpowiedzialność zbiorowa za Pogrom Kielecki w 2004 roku do dnia dzisiejszego przez SO Kielce IIIK 207/07 z zaskarżenia Czesława Daleszak i innych, który swoją żonę Lidię Marię Daleszak podstawił pod Marię Władimirowną współpracujących z panem Sołowowem jako odszkodowania dla Żydów jako odpowiedzialność zbiorowa Kielczan , gdyż w 2006 roku taką interpretacje zastosował rząd PiS do kradzieży carskiego mienia na prywatnej firmach męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk oraz SOF-ART Sp. z o.o i Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie wstawiono za spadkobierców dawną sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewską i Dariusza Kornaszewskiego, którzy mieli wystąpić jako rodzice Zuzanny planując jej wydawanie za Lidera Światowego.

Zablokowano wbrew prawu przywrócenia sprawy z SO Kielce IIIK 207/07 w SA Kraków IIAKo 67/16 przez mec. Małgorzatę Witek przy kasacji, podstawioną do pozorowania rodziny z wywodzącą się z okręgu legnickiego byłą rzeczniczką rządu Elżbietą Witek do wytworzenia kolejnego działu spadku dla PiS po żyjącym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk podstawionym pod mojego ojca. Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Usunięto ze stanowiska prezesa KGHM pana Krzysztofa Skórę pozorującego Krzysztofa Radziwiłł jako dział spadku podstawiając pod sprawę SA Karków IIAKo 67/16 na moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk czyli prawdziwej rodzinie książąt Radziwiłł.

Prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki był wiceministrem rozwoju, prawą ręką wicepremiera Mateusza Morawieckiego w sprawach handlu międzynarodowego. Wcześniej przez ponad dekadę był związany między innymi z prowadzącymi działalność na rynku chińskim spółkami Columbus i Magellan Trading Shanghai, które są kontrolowane przez przedsiębiorcę i miliardera Michała Sołowowa. Podstawiono w Wałbrzychu próbę ukrycia kradzionego złota jako zapłata za karakale i przypadł okręg PiS pani minister edukacji Annie Zalewskiej podstawionej pod Anne Marię Piórecką zamienionych na mężczyznę w celu podstawienia pod notariusza Stanisława Zalewskiego, który sfałszował dokumenty po czym ukrył się na emeryturze, aby odmówić poprawy i podstawiono moją siostrę za jedyną córkę naszego ojca podstawiając Martę Kaczyńską pod Marię Władimirowną w celu połączenia z prezydentem Torunia panem Zalewskim , gdzie ukryto handel obrazami z depozytów carskich w Banku Rezerw Federalnych w USA poprzez przesłanie naszej sprawy do Waldemara Maksalon z celu wyłudzenia mienia dla fałszywych spadkobierców nam odmawiając zwrotu. W ostatnim czasie zamierzano podstawić moje dane pod panią Elżbietę Witek powołując przez sędziego mec. Małgorzatę Witek podstawiając rodzinę Krzemińskich i Śliwińskich aby ich zastąpić poprzez sprawę w Krakowie , gdzie zamiast wnioskodawcy wpisano skazany, aby szybko rozwijający się polityczny z duetem Witek – Zalewska doprowadził do pobrania pieniędzy dla PiS z carskich depozytów skazując niewinne osoby i podstawiając Domagalskich, aby symbolizować właściciela za domagającego się w celu zastąpienia prawdziwej rodziny służbami wojskowymi, które zamierzały doprowadzić do wystąpienia części rodziny przeciwko drugiej w celu wprowadzenia Lidera Światowego, gdyż rodzina nie zna się z powodu porwania dwójki dzieci. PiS nie cofną się z próby wymordowania moje carskiej rodziny, nawet nie powstrzymało ich trzęsienie ziemi we Włoszech co oznacza, że nie jest to prawica, ale osoby pozorujące prawicę w celu zabezpieczenia odpowiednich interesów ekonomicznych. Jedyną obroną Kościoła jest powiedzenie prawdy w celu zatrzymania wiodących na śmierć.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s