Nostradamus opisał komornika Zygfryda Nowak realizującego program końca świata w Starachowicach.

Starachowice na 01.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Odpowiedzialność zbiorowa Polaków jako sposób finansowania PiS

Z analizy faktów po dokonano przelewu 100.000.000,- EUR w 2011 roku na podstawie Oświadczenia Woli mojego taty z 28.06.2016 roku z UBS AG w Zurychu przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse na Padeplatz 8 w Zurychu na moje konto bankowe w Starachowicach w PKO BP SA na ulicy Konstytucji 3-Maja 27 na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk doszło do przestępstwa w sprawie potwierdzenia niematerialnego dokumentu Oświadczenia Woli mojego taty w SO Kielce IC 2627/10, gdzie zamieniono sprawę na dział spadku po mnie Bożenie Elżbiecie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk przekierowując sprawę do SR Starachowice INs 716/10 do Waldemara Maksalon wstawiając za spadkobiercę osobę Zuzannę Maksalon córkę skradzionej do Kościoła Anny Marii Pióreckiej wstawionej w Szwajcarii za spadkobiercę Jerzego Dariusza Kaźmierczyk a APE UMWELTECHNIK AG w Zug co ukryto przez podstawienie dawnej sekretarki Urzędu Skarbowego w Starachowicach pani Ewy Kornaszewskiej i Dariusza Kornaszewskiego i jego dzieci jako spadkobierców po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk ukrywając pobierane pieniądze z windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk 9 lat po zamknięciu firmy w Polsce w 2007 roku. Sprawa SO Kielce wykazuje, że próbowano zamienić potwierdzenie Oświadczenia Woli na działa spadku do kradzieży 100.000.000,- EUR w PKO BP SA przez braci Tarnowskich i Jarosława Kaczyńskiego. Do ukrycia tego pani Marta Kaczyńska zamierzała wykorzystać moje DNA , które zostało złożone w Starachowicach w celu wyeliminowania państwa Maksalon w sprawie INs 716/10 i zastąpić drugim moim DNA robionym również w Poznaniu, które zostało przedłożone do Rosji , a w którym wykazano próbkę jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wydając dla mnie przez zapis jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena czyli w sposób odwrotny, aby dopasować do zapisu Żydów i odczytać Kaźmierczyk z domu, a próbkę podstawić dla mojej siostry Beaty Marii Idziak , nie wykazując drugiego mojego imienia jako Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i taki dokument spreparował Urząd Skarbowy do kradzieży, aby pozorować mnie na inną osobę jedną z jednym imieniem drugą z dwoma imionami do kradzieży carskiego mienia co miało być podstawione pod siostrę męża Martę wstawiając za nią Martę Kaczyńską pod dane mojej córki Marta Bochyńska dla Hillary Clinton w USA. Oznacza to, że Jarosław Kaczyński i Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego skarżyli potajemnie męża i mnie , gdyż jawnie byliby zdemaskowani, że są oszustami i celowo zamordowali moich rodziców do kradzieży pieniędzy. Dlatego Bronisław Komorowski zamienił mnie kobietę na mężczyznę, aby podstawić pod jego wujka , który był ciocią.

Podstawiono sprawę SO Kielce IXKa 280/12 , gdzie udowodniłam majątek moich dwóch dziadków Brunona Bochyńskiego czyli Aleksego Romanow i drugiego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek, gdzie poprosiłam o utworzenie depozytu do bezprawnie wypłacanych pieniędzy dla fałszywych hrabiów Tarnowskich czyli Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego i jego brata z Kanady. Spowodowało to ukrycie tej sprawy i włączenie do sprawy SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej , którą zamieniono na dział spadku po nas żyjących, gdzie prokurator ujawnił istnienie adwokata z urzędu co wskazuje na włączenie sprawy SO Kielce IXKa 280/12. Posłużono się sprawami SR Kielce IIIK 131/11 i IXK 131/11 do tworzenia fałszywych roszczeń ukrywając podmianę osób przez niezgodność PESEL co włączono do SR Toruń IIK 164/11 , gdzie podmieniono dane męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w wypowiedzi słownej sędziego i takie dokumenty dorobiono przez Prokuraturę Toruń i Archiwum w Radomiu co oznaczało, że w Toruniu zaskarżono męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za działania pierwszego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się z dawną sekretarką Urzędu Skarbowego w Starachowicach, który od 2004 roku wyprowadza tajnie pieniądze z Fundacji APEX-STAR w Katowicach pozorując, że ja i mąż nie żyjemy z windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Zostałam skazana tajnie w Krakowie przez Tarnowskich i Kaczyńskich, gdzie podmieniono moje dane osobowe, aby to ukryć. Dowodem są przesyłki rejestrowane, gdyż przerobiono mnie na mężczyznę w banku do pobierania pieniędzy na fałszywe opinie psychiatryczne, które zamierzano zastosować dla mojej córki Marty Bochyńskiej w celu zamiany na Martę Kaczyńską. Oznacza to, że Marta Kaczyńska mogła zabić własnych rodziców dla pieniędzy w czym pomogli Tarnowscy z Gminą Żydowską z Nowego Jorku w celu przejęcia Jerozolimy dla Lidera Światowego przez windykację Judy. Zamianę sprawy SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej na dział spadku dokonano przez podstawienie tajnie przez Tarnowskich przelewu PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z Credit Suisse w Zurychu na kwotę 100.000,- PLN dla Sterbud-Mariusz Kołodziński na dostawę mosiądzu do METRON SA na usunięcie braku formalnego do sprawy SO Kielce IC 2627/10 podstawiając braci Tarnowskich z Kanady i Jarosława Kaczyńskiego za spadkobierców po mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 podmieniając jego dane w wypowiedzi słownej sędziego Wojciecha Pruss na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez PiS z Fundacji APEX-STAR w Katowicach, gdzie podstawiono za nas Barbarę i Jerzego Bochyńskich , którego prawdziwe nazwisko to Kaźmierczak do ukrycia kradzionych pieniędzy za które PiS zdobył władzę.

Mariusz Kołodziński złożył fałszywe zeznania w sprawie SO Toruń IIK 164/11 co spowodowało podmianę jego danych na nieżyjącego Mariusza Słodkiewicz wnuczka Heleny Surma w Starachowicach na Bohaterów Westerplatte 1/1A co spowodowało wstawienie sąsiadów za spadkobierców po Józefie i Filomenie Bochyńskich wstawionych za spadkobierców po żyjącym moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk i mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk w celu ukrycia faktu, że rodzince w Polsce nie otrzymali zwrotu mienia, a państwo Tarnowscy z Kanady i Jarosław Kaczyński z Martą Kaczyńską podali się za spadkobierców po moich rodzicach , których z tego powodu zlikwidowano na ich zlecenie. Podmieniono przelew z Szwajcarii 100.000,- PLN do SO Kielce 1C 2627/10 wystawiając do sprawy inną sygnaturę jako postanowienie. Pod przelew na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach podstawiono Mariusza Słodkiewicz zakupując z przelanych pieniędzy dla Wydawnictwa 24 budynek banku PKO BP SA na Konstytucji 3-Maja 27, który wynajęto dla Sądu Karnego w Starachowicach w celu podmiany na Sąd Karny w Toruniu pozorując jedną instytucję, prowadząc sprawy w Sądzie Rejonowym w Toruniu IIK 164/11 i ukrywając przez zaskarżenie męża w SO Toruń IIK 164/11 jako Sąd Okresowy czyli wojskowy jako odtajnienie mienia rodziny książąt Bochyńskich do Opla Lubelskiego wykorzystując w Opocznie sprawę Ko 155/12. Do przelania pieniędzy ze Szwajcarii do Polski wystarczyło Oświadczenie Woli mojego ojca z dnia 28.06.2006 roku co dowodzi matactwa Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie IC 2627/10, który powielił sprawę pozorując, ze wnioskodawcy nie żyją podstawiając do sprawy osób z UB prowadzących sprawy sądowe do podmiany moich spraw po rodzicach i podmieniono sprawę INs 169/00 na INs 956/09 i INs 716/10 skąd zamierzano nas wywieźć, aby podstawić Jadwigę Kaczyńską na drogę jako nazwa ulicy pod spis z inwentarza mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jako INs 395/10 do sprawy INs 426/10 co jest powieleniem sygnatur i wytworzono odpowiedzialność zbiorową, aby zaskarżyć męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk przez Żydów za Pogrom Kielecki fałszując dokumenty do ukrycia kradzieży 100.000.000,- EURO dążąc do naszego aresztowania przez Jarosława Kaczyńskiego ,Martę Kaczyńską i braci Tarnowskich z Kanady synów Bruno Mazurkiewicz tłumacza a Katowni Podhala „Palace” , gdzie mordowano arystokrację przez gestapo i wrzucano ich do łazienki. Urząd Skarbowy usunął błąd w członie nazwiska Kaźmierczak , ale nie zrobił tego sąd w sprawie INs 956/09 po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, gdyż przysłał dla mnie takie powiadomienie. Sędzia wyłudził od mamy podpis z oświadczeniem, że jest spadkobiercą po jej ojcu , aby podstawić fałszywych Tarnowskich z Kanady, którzy zabili mamę przez ręce lekarzy , którzy wystawili inna diagnozę w celu pobrania wycinka z mózgu bez zgody mamy i mnie, aby podstawić pod zastrzelenie Władysława Tarnowskiego podstawionego jako Władysław Maksalon chrzestny mamy zamieniając na Mazurek w celu podstawieni cioci za wujka dla Komorowskiego Bronisława.

Polska oddała nasze ziemie o czym mówił pan Izdebski III, który był w ochronie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i powiedział, ze gdy wymrą osoby przejmie ziemię po czym wykończono moich rodziców i zamierzano wymordować Polaków, którzy mieszkają na tych ziemiach , gdyż już zrobił się spadkobiercą i podstawiono Jakuba Izdebskiego pod nazwisko Piórecki zamierzając zlikwidować Michała Pióreckiego, aby podstawić Michała Krzymowskiego, który wydał książkę o księciu Kaczyńskim co jest dowodem przestępstwa i mordowania Polaków i elit Polski przez katastrofy lotnicze podstawiane jako odpowiedzialność zbiorowa Polaków pod Pogrom Kielecki co jest oszustwem PiS, który ukrył kradzione pieniądze w Kościele ukrywając w ten sposób 7% podatku w Starachowicach czyli równowartość wartości księgowej METRON SA, aby Polska nie miała pieniędzy wyprowadzając pieniądze do Grecji i Norwegii pod nazwą METRON SA z Torunia. Na ulicy Targowej w Toruniu nigdy nie byliśmy z mężem sad wpisał prywatyzację METRON SA od 1999 roku co jawnie wskazuje , że kradziono pieniądze dziadka od jego śmierci w 1999 roku i podstawiono pod śmierć cara pozorując na Franciszka Maksalon czyli księcia Franciszka Glińskiego ojca babci żony Franciszka Jana Mazurka i kościół przerobił babcię za pannę z dzieckiem a jej męża za jej ojca i podstawiono sprawę Waldemara Maksalon , który nie występuje w księgach, aby dorobić po usunięciu spaw urojenia dla osób, które powoływały by się na prowadzone spawy do ukrycia fałszywego księcia Glińskiego oraz Kaczyńskich, Tarnowskich i Radziwiłł pozorujać, że pradziadek Franciszek Gliński przeżył robiąc sprawę po dziadku INs 956/09 po dziadka śmierci 10 lat, aby ukryć sprawy wojskowe zagłodzenie babci ojca w Twierdzy Przemyśl Fort XIII po którym zrobiono dział spadku jako po carze Mikołaju II we Francji i powielono na Mistrale usuwając z sądu sprawę spadkową po mojej babci zmarłej 24.08.2003 roku zamieniając na 2005 rok co połączono z zaskarżeniem Bohdan Żakiewicz pracującego dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, która wypłaciła dla Izraela odszkodowanie za Niemcy jako odszkodowania za II wojnę światową z carskich depozytów. Stworzono trzecią postać dziadka przez Urząd Miasta Starachowice dopisując Franciszka Jana Mazurka do podatków w styczniu 2010 roku zamieniając na teścia i podstawiając za córkę Martę Kaczyńską do ukrycia oszustwa i wypłaty pieniędzy dla PiS.

Wyjaśniamy mechanizm kradzieży pieniędzy przez PiS do sponsorowania Jednej Religii w tym przez Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego z Kanady oraz Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską przez Starachowice i Toruń co zamierzano ukryć jako związek duchowy Marii Teresy i papieża Jana Pawła II podstawiając Teresę Szmytka z domu Bochyńska pod Teresę Daniszewską zamierzając zamordować osoby i podstawić Martę Kaczyńską na Miedzną Drewnianą 244 wstawiając papieża Franciszka, że mieszka w Miedznej Drewnianej 244 w domu Marty łącząc z Bohaterów Westerplatte 1, w Starachowicach i Nad Kamienną 25 co papież pozoruje w Rzymie w domu Marty podstawiając papieża pod podatki w 2010 roku na Franciszka Jana Mazurka zmarłego w 1999 roku czyli hrabiego Jana Tarnowskiego pozorując, że żyje i podstawiono papieża jako mojego teścia, który ma córkę Martę zamienioną na Martę Kaczyńską. Z tego powodu Marta Kaczyńska zgodziła się na ponowną ekshumację ofiar katastrofy w Smoleńsku i naruszono groby moich rodziców i dziadków w Starachowicach, gdyż dokonano podmiany rodziny i pobrano materiał genetyczny do oszustwa w Jerozolimie, gdzie naukowcy opłacani przez króla Jordanii mieli wykazać Kaczyńskich za rodzinę Jezusa Chrystusa co jest oszustwem Lidera Światowego, który zamierzał podstawić w to miejsce moją wnuczkę Zuzannę jako swoją żonę i zlikwidować papieża Franciszka przez wojsko jak również mojego syna Michała Pióreckiego księdza w Kościele Katolickim i jego siostrę Annę Marię Piórecką pod którą podstawiono hrabinę Marię Tarnowską czyli mamę Filomenę Bochyńską zamieniona na moją siostrę Beatę Marię Idziak, którą zastąpić miała Lidia Maria Daleszak w celu wprowadzenia Marii Władimirowną na naszą nieruchomość na ulicę Nowowiejską w celu wprowadzenia Marii Putin i Jerzego Romanow.

Nostradamus przewidział dokładnie zachowania naszego komornika Gotfryda Nowak w Starachowicach, który robił genealogię dla dziecka Niemiec podstawiając moją córkę, która jest trzymana w zamknięciu jako żelazna klatka w zakonie, aby ukryć, jej gwałty i jej dzieci. Pozycja wiersz 72 centuria 10 jako sprawa zasiedzenia dziadka INs 72/.. zamieniona na KMS 72/15 jako umorzenie komornika kwoty 14 złotych 64 grosze wymiany zamka w drzwiach bezprawnie jako niematerialne objęcie dziedzictwa rodowego z Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku przez człowieka nie widniejącego w Księgach pana Waldemara Maksalon, który wypowiedział w sądzie słowa, ze musi wszystkim płacić jako włamanie czyli wejście antychrysta pod linię mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka zmarłego 17 października 1999 roku którego podstawiono pod cara drugiego dziadka Brunona Mariana Franciszka Bocheńskiego. Data 17.10.1999 roku rozpoczęto wprowadzanie antychrysta do zniszczenia świata jako koniec drążąc przez rachunki na wodę , aby tworzyć swoiste otwór w Łodzi w celu zatopienia pozbawiając nas mienia w celu uniemożliwienia obrony. Mój mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk otrzymał wszelkie tytuły i prawa ze mną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów, która początek bierze od rodu Chrystusa zamienionego na psa „Jerry” jako dział spadku co również opisał Nostradamus co oznacza, że Niemcy wykorzystały nazwisko Kaźmierczak i poprzez podatki wprowadzone na mojego dziadka w 2010 roku zamierzali dokonać grabieży jako początek zniszczenia świata przez wprowadzenie do spisu z inwentarza INs 395/10 po planowym morderstwie naszej rodziny jako Km 336/10 planując zamienić Filomena Jadwiga Bochyńska na błąd Jadwiga Bochyńska i wprowadzić pod linię Antychrysta państwa Kaczyńskich jako koniec świata, gdyż Prawo i Sprawiedliwość zamieniono by na przymioty antychrysta, który zniszczyłby świat odnosząc się do daty 1999 roku, gdzie rozpoczął swoje dzieło po śmierci dziadka, który wiedział, że miał umrzeć, gdyż pan Stefan Mazurek zaczął robić podział nieruchomości już podzielonej dlatego obawiał się zatrucia. Wskazana zostałam w sądzie i zatruta pokazując w sądzie osobę pana Domagalskiego zamieniając mnie na mężczyznę przez sprawę Ko 336/10 podstawiając inne akta do podmiany i podstawiając Ewę Podolską w dacie 4 lipca 2004 roku wpis do KRS spółki SOF-ART Sp. z o.o. jako powielonej spółki do RHB 1994 wpisując dane sekretarkę Urzędu Skarbowego pani Ewy Kornaszewskiej i Dariusza Kornaszewskiego do ukrycia Czarnej Królowej Ciemności z metalowej masce jako modelki Wiktorii Hall-Kornaszewskiej w celu zamiany na białą Wiktorię Kornaszewską, którą zamierzano wprowadzić poprzez ulicę Nowowiejską działek 13/6 i 13/8 zamieniając numerację do ukrycia wprowadzenia upomnienia z dnia 4 lipca 2016 roku Numer UP2612-SW.520.1984.2016, aby przez datę 4 lipiec przejść na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. na nowego właściciela licytując moje mieszkanie z garażem jako działka 29 przechodząc na mapy wojskowe podstawiając pod Invest Bank SA moją metrykę urodzenia jako Bożena Bochyńska, aby ukryć akt notarialny na Bożena Piórecka , który staje się niewidoczny a zostaje podstawiony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako 2612-EA-P.511.4079.2016.BA, gdzie moje właściwe dane podmieniono na drugie właściwe dane z adresami jako dwie osoby do numeru EA/721-4152/14/W/KE jako wezwanie do zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym z 25.08.2014 roku wprowadzając fałszywą licytację jako Km 336/10 powielając moje dane na Bohaterów Westerplatte 1/1, Nad Kamienną 25 działka 29 przez Plus Bank SA powielając mnie na dwie osoby i podmieniając na Kaźmierczyk z domu pozostawiając Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako ulica Bohaterów Westerplatte 1 za trzecią osobę łącząc z siostrą Beatą Marię Idziak tworząc udziały na jednej własności 6,- tysięcy złotych co jest absurdem i dowodem wprowadzenia linii genealogicznej antychrysta , który miał wejść jako PiS co miało zakończyć świat. Z tego powodu komornik wykazał KMS 72/15 , aby odnieść się do spawy INs 72/.. czyli sprawy o zasiedzenie Franciszka Jana Mazurka jednej z kilku na jego własności dla ochrony. Ostatnim elementem miało być wprowadzenie firmy windykacyjnej Linsdorff SA za Landsdorf jako zamiana nazwiska Franciszka Bochyńskiego Landsdorf na windykatora, który określił, że źródłowym długiem jest Plus Bank SA co oznacza ukrycie Invest Bank SA i rodziny mojego ojca zamienionego na psa czyli linii Jezusa Chrystusa i Maryi co zamierzano ukryć przez Chiny jako rok psa czyli zamiana Boga na astrologię na co zwrócił uwagę Nostradamus.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

swiadectwo-ii

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s