Prawda sposobem rozwiązania problemu

zrzut-ekranu-z-2016-10-16-130422

Starachowice na 02.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Czerpanie zysków przez fałszywych arystokratów z windykacji Polski

Szanowny Panie Prezydencie w związku z faktem tak w Polsce jak i rządzie zastąpiono Polaków Żydami wprowadzono praktyki starego testamentu do chrześcijaństwa, które zamierzano zlikwidować i złamać zasady demokracji. Z tego powodu Kościół Katolicki uchylił się od stanowisko na temat ekshumacji grobów smoleńskich określając w taki sposób, aby po zamordowaniu nas pozorować, że to się stało wcześniej. Celem było oskarżenie rządu za decyzję Kościoła Katolickiego podjętą z Gminą Żydowską oskarżając naszą rodzinę planując zamordować nasze dzieci jako kara za winy ojców. Z tego powodu Kościół Katolicki umył ręce zanim zaczęto mordować zamierzając podstawić w moje miejsce moją siostrę Beatę Marię Idziak, która miała mówić oszczerstwa do ukrycia dokonywanych kradzieży od 2004 roku i morderstwa moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich. Celem jest podmiana na linię genealogiczną Lidera Światowego, realizowaną przez Waldemara Maksalon z UB jako płacącego wszystkim co określił w Sądzie i ma odniesienie do Nostradamusa 72 centuria 10 dopisując „de” jako król ciemności, gdyż skradzioną córkę Anny Pióreckiej wychowywaną przez Edytę Maksalon zamierzano wydać za Lidera Światowego, który zamierzał zniszczyć Polskę później świat jako dyktator absolutny, który powiedziałby prawdę , której nie chce powiedzieć Kościół Katolicki stosując kabałę za którą oskarżył moją rodzinę , której członków zabił przez księży ukrywając przez szukanie grzechów, gdyż tak wyobraża sobie prawdę.

Jezus Chrystus wziął na Siebie naszą hańbę i zapis dłużny został skreślony. Doszło do wprowadzenia homoseksualistów do Kościoła pana Jacka Bocheńskiego , który nie jest prawdziwą rodziną Bocheńskich ani Bochyńskich, a według publikacji jest powiązany z całą to prawną machiną śmierci i planów mordowania chrześcijan, aby zamieniać ich na świętych. Moi rodzice mieli dwie corki z czego mnie Bożenę usunięto jakbym był córką z innego małżeństwa przez matactwa sądu pozostawiając siostrę Beatę co godzi w dobre imię moich rodziców i dziadków. Działania zmierzały do morderstwa naszej rodziny za zgodą Kościoła Katolickiego, który pozornie się odciął od polityki PiS, a zamierzał zastosować kabałę „niech wasze tak będzie nie a nie będzie tak”. Powoduje to, że zamierzano mnie poćwiartować, aby dostarczyć materiał genetyczny do ekshumacji katastrofy smoleńskiej, a siostrę zamordować i podstawić w miejsce Teresy Szmytka jako święta Teresa, aby DNA carskiej rodziny wykazać dla Konrada Szmytka , którego matka jest z domu dziecka i była dopisana do rodziny mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego syna Brunona Marina Bochyńskiego czyli Aleksego Romanow. Podobnie dopisano Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic, którego podstawiono pod Brunona Bochyńskiego i tak miał być pochowany w miejsce jego dopisanego ojca , a Teresa Szmytka w miejsce Kazimiery Zwolińskiej podstawiając pomordowanych w Obozach i Cmentarzach ludzi. Srebro oznacza mowę, a duch święty jest mądrością, gdyż świat opiera się na mądrości i wiedzy. Zamierzano zabalsamować ciało Beaty Marii Idziak jako Teresy Szmytka i dostarczyć zapach w celu upozorowania, że ktoś jest święty i jego ciało się nie ulega rozkładowi jako mistyfikacja Kościoła Katolickiego co połączono poprzez zapach chemiczny z przetwórstwem owocowym. Podstawiono w miejsce dawnej Krojowni „Postęp” , gdzie pracował były mąż Dariusz Piórecki cukiernię MC z majstrem Rogozińskim w celu połączenia członu nazwiska narzeczonego mojej córki, którą zamierzano zamordować przy ślubie i podstawić finalnie Martę Kaczyńską. Miał być to plan jako kara za grzechy, aby nie ujawnić porwanych moich dzieci do Kościoła Katolickiego , które zamierzano obecnie wykorzystać przeciwko mnie jak i trojkę pozostałych co wynikało z rozmowy w dziećmi. To może oznaczać wykazanie DNA ich ojca jako rodzina Roberta Weissmann szefa gestapo z Zakopanego , aby wykazać, że są niemiecką rodziną nie wykazując faktu, że mają również DNA książąt Hessen, gdyż mój ojciec w komuniźnie wykazywał jedynie, że na korzenie Polskie. Oznacza to, że całą winę przypisano dla mnie , aby mnie oskarżyć do ukrycia kradzionych pieniędzy od 2004 roku wprowadzanych w ilości 50,- milionów EUR w 2004 roku , 50,- milionów EUR w 2006 roku i 100,- milionów EUR na prywatne konto w Starachowicach do banku PKO BP SA zawłaszczonych przez Kościół Katolicki i Zakon Maltański, gdyż nie zostały wypłacone podatki co wykazuje udział Kościoła Katolickiego zwolnionego z podatku. Zarówno ja jak i mąż nie pobraliśmy nawet 1 dolara od 12 lat; spółki mają zerowe obroty od 12 lat. Oznacza to, że Kościół Katolicki stał się sędzią odrzucając łaskę Jezusa Chrystusa co miało spowodować odrzucenie Kościoła Katolickiego i wprowadzenie Lidera Światowego. Teresa Szmytka jest w Domu Starców, który podstawiono pod Zakłady Psychiatryczne , które często zajmowały Pałace. Zwróciłam się o zwrot pałaców i 50 ha na mocy dekretu Bieruta co zamierzano wykorzystać do wywiezienia mnie do Zakładu Psychiatrycznego i zamordowania, gdyż pałace oddano innym osobom.

Pan Jacek Bochyński pisząc do mnie określił , że on jest spadkobiercą określając mnie następną kuzyneczką po spadek. Jestem prawdziwą rodziną carską z moją siostrą jako jedyne na świecie , a inne osoby miały doprowadzić do wprowadzenia grabarzy naszych rodzin. Panie Prezydencie zwracam się z mężem do pana ponieważ życie ludzkie toczy się w różny sposób a pana dane są wykorzystane do podstawienia przez Kościół Katolicki pod moje dzieci. Ja miałam być usunięta podstawiając za mnie linie moich teściów, którzy również mieli być usunięci, gdyż za nich podstawiono Martę Kaczyńską, która również zamierzano skazać za decyzję Kościoła Katolickiego i Gminy Żydowskiej i miała być oskarżona w tym z PiS, gdzie wpisano fałszywych arystokratów, którzy współpracują z Kościołem Katolickim. Można zaobserwować, że Kościół Katolicki odkrył swoje działania dążąc do wygrania wyborów przez Hillary Clintom podstawioną pod moją rodzinę przez księdza w Powiecie Garwolińskim za czym szedł plan morderstwa naszej rodziny i obciążenie polskiego rządu i narodu, gdyż w szeregach PiS znajdują się nazwiska arystokratyczne rodzin pomordowanych co Kościół miał obecnie potępić, aby się oczyścić. Kabała w Kościele Katolickim współdziałała z kabałą w rządzie co oznacza, że Kościół nie ma prawa osądzić naszej rodziny, ale naprawić szkodę. W tym, aby sędziowie również naprawili nieprawidłowości w przeciwnym wypadku zaplanowano powtórzenie Turcji w Polsce, gdyż są listy dłużne w bankach a Turcja jest powiązana z Polską przez Tytusowicz Romanowa. Do akcji zamierzano wykorzystać Antoniego Macierewicz, którego poparcie dlatego spada. Oznacza to, że zamierzano wymordować Polski Naród za akceptacją Kościoła Katolickiego, który zamknął oczy i stanął po mojej stronie podmieniając mnie na inną osobę, planując zamordować również moją siostrę i wykazać dzieciom, że cierpią za winy rodziców co spowoduje likwidację chrześcijaństwa, które opiera się łasce Jezusa Chrystusa i przebaczeniu. Mówienie prawdy daje wolność, dlatego jedynym ratunkiem jest wykazanie prawdy poprzez pana Jarosława Kaczyńskiego i Zakon Maltański, gdyż oni podszyli się pod moją rodzinę i dokonali kradzieży pieniędzy, które należy nam zwrócić tak samo jak i godność moich dziadków i rodziców. Fałszywy mąż czyli Czesław Daleszak i Bohdan Żakiewicz skazali mnie tajnie w Tomaszowie Mazowieckim podkładając fałszywe opinie psychiatryczne do sprawy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 i obecnie zamierzali mnie umieścić w zakładzie psychiatrycznym pod pozorem domu starców do ukrycia oszustwa. Powielono tą sama ulice Bohaterów Westerplatte jako Westerplatte, aby podstawić moją babcię Anielę Reginę Mazurek pod Westerplatte 1/1 , gdzie przed śmiercią babcia zamieszkała u córki. W ten sposób ZUS również wykazał babcię jako Westerplatte 1/1 urodzoną 7.01.1916 Huta, gdzie wykazano imiona rodziców Franciszek i Marianna Maksalon czyli prawidłowe i upozorowano babcię za żonę jej ojca Franciszka Glińskiego zagłodzonego w Twierdzy Przemyśl. Powielono dane na Marię Maksalon , aby podstawić moją siostrę Beatę Marię Idziak jako hrabinę Marię Tarnowską wykorzystując pismo ZUS z 11 września 2002 ZNAK R-220391/5 i powielono babcię na dwie osoby , sprawa sądowa przyjęcia spadku po babci przez mamę znika z sądu. Zaznaczę, że na grobie mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka Urząd Miasta nie zaznaczył swojej pamięci mimo, że dziadek zrobił pierwsze formy do odlewów silnika STAR-20 i był odznaczony odznaczeniem państwowym. Powodem jest próba wykorzystani ciała dziadka do ekshumacji do katastrofy smoleńskiej co już się stało , ale ja i siostra żyjemy. Zamierzano nas podmienić przez Kościół Katolicki, aby wstawić homoseksualistów jak Jacek Bocheński podstawiony pod pastora Karola Jacka z Kościoła Zielonoświątkowego podstawionego pod papieża Jana Pawła II i króla Karola Wielkiego we Francji. Z rozmowy z księdzem wynikało, że łączenie dwóch imion dwóch osób w jedną osobę jest zakończeniem kabały oraz wyeliminowaniem części społeczeństwa co oznacza, że zamieniono mnie na Elżbietę czyli drugie imię i podstawiono inną osobę z Torunia co jest świadomym i celowym wyrokiem śmierci wydanym przez Kościół Katolicki rękami sędziego skazując męża przez sędziego Wojciech Pruss w Toruniu IKK 164/11.

Wykorzystano wygraną moją sprawę w SO Kielce IXKa 280/12 po czym tajnie cofnięto ją do Sądu Rejonowego IXK 131/11 i IIIK 131/11 mimo prawomocnego wyroku sądu wyższej instancji o tym ,że jest brak podstaw winy po prowadzeniu sprawy przez 10 lat. Poinformowano mnie o wyroku już po uprawomocnieniu i terminie przedawnienia 10 lat . Oznacza to, że dorobiono akta kryminalne, aby nie dokonać przedawnienia i cofnięto sprawę, aby podstawić inną osobę za mojego męża, która to osoba doprowadziła do przeniesienia akt do Tomaszowa Mazowieckiego , aby dorobić akta psychiatryczne i podstawić maje dane w miejsce Teresy Szmytka oraz Bogusława jej byłego męża podstawionego pod Bogusław Helbin pastora Kościoła Zielonoświątkowego oraz Bogusław Krasuskiego pierwszego teścia męża, który miał być zlikwidowany, aby przejąć kontrolę nad jego wnukami, gdyż mnie podstawiono w miejsce jego córki Katarzyny Kaźmierczyk, aby podmienić linię carską na Radziwiłł pozorując w myśl rozmowy, że wystarczy podać rękę, aby pozorować małżeństwo. Nastąpiło wykorzystanie mojej sprawy dla Teresy Szmytka, którą zamierzano również zamordować przez Kościół Katolicki i wytworzyć, że jest święta co oznaczałoby likwidację jej rodziny Konrada Szmytka i Grażyny Szmytka z jej synkiem Arturem z ojca Niemiec w celu wpisania ich na Pałac w Białaczowie do podmiany osób przez ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. Powodem działań Kościoła Katolickiego miało być wykazanie konkubinatu w co również wliczył Kościół Katolicki małżeństwa cywilne oraz zawierane w innych Kościołach, gdyż mieliśmy błogosławieństwo w Kościele Zielonoświątkowym z drugim mężem oraz błogosławieństwo moich rodziców co tata zawarł w Oświadczeniu Woli, które zamierzano ukraść wykorzystując, że nosiłam nazwisko z pierwszego męża Piórecka po rozwodzie po czym zmieniłam na panieńskie Bochyńska i wyszłam za mąż za akceptacją moich rodziców, którzy mi przekazali prawo do dziedzictwa rodowego. Wykorzystano zgłoszenie świadków do Kielc w sprawie SR Kielce IIIK 131/11, korzy uruchomili 100.00.000,- EUR, które zostały skradzione z mojego konta stosując w bankach system ortodoksyjnych Żydów i odwrotną pisownię, aby wymyślać nierząd i mieć podstawę do kradzieży pieniędzy przez banki co oznacza, że rząd jest uzależniony od bankierów , którzy wykorzystują kradzione nasze pieniądze. Podmieniono w SO Toruń IIK 164/11 zaskarżenie z 2005 roku na fabrykowane dokumenty przez Prokuratora Jerzego Krystynieckiego z 2008 roku w Starachowicach do fałszywej faktury PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w zamkniętej firmie w 2007 roku, gdyż prokuratura i sąd oraz Urząd Skarbowy prowadził działalność gospodarczą tworząc windykację do weksla zamkniętej firmy do chwili obecnej do kradzieży pieniędzy w porcjach po 50,- milionów EUR wartości weksla wykazując dział spadku w Fundacji APEX-STAR w Katowicach jako wykazanie źródła pochodzenia pieniędzy i wprowadzając konta charytatywne. Podmieniono sprawę 2Ds 207/13 w Prokuraturze Tomaszów na SO Kielce IIIK 207/07 i podstawiono do sprawy SR Kielce IIIK 131/11 i IXK 131/11 ukrywajć majątek spółki SOF-ART Sp. z o.o. o wartości 6,- milionów złotych i budując na zawłaszczonym terenie przez komornika Willę Rosochacz za skradzione przez windykacje 10.000.000,- PLN skarżąc w SO Toruń IIK 164/11 na kwotę 300,- PLN pochodzącą z Fundacji APEX-STAR z Katowic , gdzie przez błąd „zi” podmieniono nazwisko męża Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kazimierczyk co ukryto przez podmianę wyroku w wypowiedzi słownej sędziego Wojciecha Pruss na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co wskazuje na podmianę dokumentów sprawy, gdyż w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 podmieniono wpłatę 10.500,- PLN na 500,- PLN. Świadczą o tym dokumenty mecenasa Owidiusza Mazurkiewicz do sprawy SA Kraków IIAKo67/16 co wykazuje podmianę opłaty do podmiany osób Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Dariusza Jerzego Pióreckiego i zamiany zamkniętej firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na spółkę SOF-ART Sp. z o.o., która nie prowadzi działalności od 12 lat, ale przez podmianę weksli z PFRON pobierano pieniądze z weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co ukryto przez skazanie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk kryjąc kradzieże Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego z Kanady, którego ojciec Bruno Mazurkiewicz współpracował z szefem gestapo Robertem Weissmann i podał się za spadkobiercę po mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11. Pan Aleksander Tarnowski i Juliusz Tarnowski podmienili moje dane w Końskich przez prezydenta Piotra Cichockiego na Bożena Bodzyńska-Kazimierczyk, aby ukryć fabrykowane dokumenty w Kielcach i Krakowie do kradzieży pieniędzy i podstawiono błąd „zi” do windykacji na fałszywe rachunki na wodę tworzone przez sąsiadkę Helenę Surma do pobrania pieniędzy z Fundacji APEX-STAR.

Okradziono Zamek Wawel w Krakowie czego nie można ukryć, z tego powodu Kościół Katolicki zamierzał wymordować rodzinę i obciążyć za to rząd polski i PiS. Dlatego podstawiono nieżyjącego dyrektora Winiarczyk pod jego brata, który opisał tereny mojego dziadka za tereny Cystersów w Wąchocku ukrywajć fakt wykupu przez cara Dóbr Brodzkich i Sławkowskich i podstawiono go pod herb Trąby wytworzony w Poznaniu na cmentarzu w miejsce zamordowanego Radziwiłła wpisano Brzezina Winiarski i ukryto w Przemyślu.

Jedna z osób w rodzinie pana Jacka Bochyńskiego była na wózku inwalidzkim i z rozmowy wynikało, że ktoś wyrzucił tą osobę z okna co oznacza, że dorobione akta dla mojej mamy Filomeny Bochyńskiej , aby pozorować, że była na wózku inwalidzkim i podstawiono pod moje dane osobowe co jest powodem podstawienia pod rodzinę pan Jacka Bocheńskiego, aby pozorować samobójstwa, które z rzeczywistości były morderstwami podobnie jak w Twierdzy Przemyśl. Dlatego mężowi dorobiono próbę samobójczą w Krakowie, której nie było, aby ukryć fabrykowane akta przez Zakon Maltański w Krakowie, gdzie wyprodukowano fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego, który sprzedał Pałac w Kruszynie dla osoby z Nowego Jorku, aby ukryć morderstwo mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w 1932 roku co zamierzano powtórzyć obecnie i podstawić akta mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod akta zamordowanego wujka pana Jacka Bocheńskiego planując morderstwo mojego męża przez Kościół Katolicki.

Data Katastrofy Smoleńskiej 10.04.2010 jest dobrana do wykazania dwóch 10-tek, gdzie miało dojść do podmiany 10 jako dnia urodzin 10.03.1963 do podmiany na katastrofę 10.04.2010 i moich danych na moją siostrę Beatę Idziak zamienioną na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, gdyż kradzione pieniądze przekazywano do Fundacji APEX-STAR w Katowicach w sądzie i tam je kradziono przez osoby podstawione jako nasi spadkobiercy wstawiając za moją córkę Martę Bochyńską panią Martę Kaczyńską, którą wykorzystano do podstawienia pani Hillary Clinton do ukrycia wprowadzenia odpowiedzialności zbiorowej za Pogrom Kielecki za który wstawiono obecnie Katastrofę Smoleńską. Części ciała mojej siostry Beaty Mari Idziak miały być wykorzystane dla hrabiny Marii Tarnowskiej podstawionej pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską w celu wykazania carskiego DNA mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Celem było pozyskanie do USA na wybory pieniędzy z wielokrotnej windykacji przez sądy i prokuraturę dwóch weksli z 2003 i 2005 roku wystawionych przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w zamkniętej od 2007 roku firmie ukrywając windykacje przez Urząd Skarbowy prowadzący działalność windykacyjną na zamkniętej firmie bez odpisania długów do kradzieży pieniędzy jako odszkodowania zbiorowego za Polaków dla Żydów. Połączono osoby jak Monika Kędziora, Monika Delrio, Monika Dąbrowska, pozorując jedną osobę do banku UBS AG i połączono Paulinę Tarnawską z Pauliną Machowską i Pauliną Pawłowską w jedno i wstawiono do windykacji. Darię Adams podstawiono pod Młynarczyk panią Maritę jako Daria i podstawiono Martynę Musiał jako Martynę Wojciechowską w celu eliminowania wielu osób wykorzystanych do pobierania pieniędzy.

Państwo Myszkowskich z biura Orsa z Warszawy podstawiono pod biznes w Meksyku pod Pałac Restauracja Fabrykanta. Ewę Cichocką podstawiono pod Hiszpanię pod Wiktora Barbossa, aby połączyć filmem „Piraci z Karaibów” jako pokaz kulinarny. Wykorzystano akta psychiatryczne córki pana Orzechowskiego do podmiany i podstawienia mojego syna księdza Michała Pióreckiego pod innym nazwiskiem podstawiając w parafii Białaczów księdza Orzechowskiego, aby wykorzystać fakt, że w przeszłości w Pałacu był Adolf Hitler do podstawienia Roberta Weissmann jako Robert Piórecki pod zniesienie współwłasności małżeńskiej IIIRC 4/04 pod rozwodową sprawę Bożeny Pióreckiej i Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko po rozwodzie na Kornaszewski i podstawiono sprawę rozwodową Ingard Weissmann i Roberta Weissmann w Szwajcarii. Dalszą podmianą było podstawienie sprawy o zniesienia współwłasności małżeńskiej Czesława Daleszak i Lidii Marii Daleszak, którzy zastawili Pałac z Białaczowie pod kredyty z udziałem ZUS w Tomaszowie Mazowieckim co ukryto w Łodzi i podstawiono Beatę Wojtan pod moją siostrę Beatę Marię Idziak pozorując siostrę Weroniki Wojtan z Nowej Słupi podstawionej pod policjantkę Bernadetę wprowadzoną na Nad Kamienną 25 przez Waldemara Maksalon do domu do którego klucze wydal sędzia Artur Kaczor sprawa SR Starachowice INs 819/14 i INs 820/14 jako upozowanie, że z mężem nie żyjemy i pan Waldemar Maksalon jest spadkobiercą na carskiej rodzinie w SO Kielce IC 2627/10 jako opiekun Zuzanny Maksalon córki Anny Marii Pióreckiej pozorowanej na spadkobiercę na 100,- milionach na moim koncie na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach. Podstawiono Agnieszkę z domu Krześniak pod Agnieszkę Stachowicz pracownika SOF-ART Sp. z o.o., aby wykorzystać sygnatury pracownicze do podmiany na alimenty pod Wiktorię Kornaszewską w ceku ukrycia wykorzystania Zuzanny Maksalon córki porwanej Anny Marii Pióreckiej co wykażę DNA i świadczy o czerpaniu korzyści finansowych z handlu ludźmi przez prokuraturę i sąd w Starachowicach co zamierzano ukryć podstawieniem ciała Bolesławy Bochyńskiej pod kapitana Józefa Bocheńskiego urodzonego 19 lipca 1899 roku podstawionego jako linia Bocheńskich z Chełma jako komisarza granicznego. Urodzenie w miesiącu lipiec ma odniesienie do liczby 72 w centurii 10 Nostradamusa. Oznaczenie marzec jako III oznaczało podstawienie Izdebskiego III pod tereny naszej książęcej rodziny podstawiając Józefa Bocheńskiego z Chełma za nasza rodzinę wstawiając premier Beatę Szydło za Beatę Idziak natomiast Wandę z domu Fogel podstawiono pod Wandę Idziak na ulicy Sienkiewicza w Katowicach i podmieniono Aleksandra Bocheńskiego na Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta i podstawiono Duce. Podstawiono Waldemara Maksalon jako Waldemara Bocheńskiego podstawiając Helenę i Wacława jako rodzeństwo Józefa do podmiany mojej rodziny w Starachowicach i USA Wacława Bocheńskiego co ukryto przez homoseksualistów i podstawienie Jacka Bocheńskiego. Podstawiono za Mariannę Podczaską z domu Dybalską panią Marcjannę Zalewską podstawiając notariusza Zalewskiego pod herb Trąby czyli Radziwiłł, a Mariannę podstawiono za Lasocką z domu Sapieżyny i takie fałszywe dane dorobił Urząd Miasta Starachowice podstawiając Agatę Bocian pod Agatę Zalewską dla Kościoła Katolickiego podstawiając bezprawnie Józefa Narbutta pod herb Trąby. Ignacy Jerzy Lubomirski został podstawiony pod Ignacy Wojciechowski co oznacza podmianę Ignacego Krakowiak, którego reprezentował po jego śmierci adwokat Zalewski co połączono z prezydentem Torunia.

W IPN podmieniono dokumenty i nie udostępniono mi dokumentów mojego ojca , ale podstawiono Jerzego Bochyńskiego, który podał fałszywe dane, aby podać się za rodzinę Radziwiłł czyli Bogusława Krasuskiego, którego zamieniono na Tarnowski przez Kościół Katolicki. W piśmie 5532-41(5)/06 Z 6.06.2007 roku IPN w Kielcach odniósł się do sprawy Ds 12/67 Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach, której wyniki sprawozdania miała podjąć się Szkoła Plastyczna w Radomiu co miało być podmienione na Ko 12/11 zamieniając mnie na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak w Archiwum w Radomiu co jest oszustwem, a męża dane wpisano prawidłowo w celu pozorowania konkubinatu co jest odwrotnością przez pismo z Krakowa, gdzie wpisano i Jerzy Kaźmierczak i skrócono moje nazwisko na „Bożena Bochyńska-Kaźmie, aby odnieść się do Kazimiery w celu zamiany Teresy Kazimiery Szmytka z domu Bochyńska na Bożena Bochyńska-Kaźmie w celu podstawienia na Pałac w Białaczowie jako dom starców zamieniając na spadkobiercę Konrada Szmytka, który posłużył się Wiolettą i Konradem Wiatrowskich w celu upozorowania spadkobiercy po moim żyjącym mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk wstawiając pod moje prawidłowe dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk moją siostrę Beatę Marię Idziak na Pałac w Białaczowie w celu pobierania pieniędzy z Fundacji APEX-STAR założonej w Katowicach w 2004 roku do której pieniędzy zablokowano nam dostęp pozorując , że moi nieżyjący rodzice otrzymali zwrot mienia, którego faktycznie nie otrzymali, ale oszustwo było potrzebne do ukrycia matactw Kościoła Katolickiego, który wytworzył fałszywych arystokratów i chciał obecnie zrzucić winę na PiS, aby pobrać odszkodowanie jako odpowiedzialność zbiorowa Polski na wekslach PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk skazując męża w Toruniu w spawie IIK 164/11 jako prywatyzacja METRON SA od 1999 roku co jest oszustwem. Można odebrać Nostradamusa, że rok 1999 dotyczy mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek po którym spadkobiercami zrobiły się dzieci współpracowników gestapo , którzy zamierzali ukryć swoje działania w Toruniu i podmieniono dwugłowego orła na dwugłową żmiję , która żyła na brzegu Morza Kaspijskiego informacja 21.luty 1974 rok Ekspres Wieczorny. W tej samej gazecie były informacje na temat poszukiwania spadkobierców przez księcia Wacława Bocheńskiego z USA w Gdańsku i podstawiono przedwojennego właściciela gazety na Pałac w Białaczowie. Mój tata złamał nogę w Piwnicznej i podstawiono przez akta medyczne Jerzego Bochyńskiego z Katowic w celu pozorowania Radziwiłła fałszując dokumenty w IPN, gdyż dziadek w czasie wojny został uratowany z więzienia na Firleju jako Radziwiłł i tak wpisano mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Dzisiejszy świat przypomina sceny z filmy „Seksmisja” z tym, że rolę ekscelencji odgrywa papież Franciszek , który przy pomocy dwojga moich skradzionych dzieci chciał utrzymać władzę ukrywając moich wnuków pod małżeństwami homoseksualnymi. Podstawiono weksel poręczony przez pastora Ireneusza Utnickiego do PFRON z SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając do banku PKO BP SA i zamieniając pastora na Ireneusza Bochyńskiego księdza homoseksualistę z Tomaszowa Mazowieckiego do ukrycia wielokrotnie pobieranych pieniędzy. Zamieniono ojca księdza Orzechowskiego  pana Jacka Orzechowskiego na Jacaka Bocheńskiego jako homoseksualistę wstawiając Ireneusza Utnickiego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s