Lider

Starachowice na 03.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Linia krwi Antychrysta w Starachowicach

Szanowny Panie Prezydencie w związku ze złamaniem prawa przez Sądy w Polsce , które są opłacane przez NKWD na zlecenie papieża, który pracuje dla Lidera Światowego łamiąc wszelkie prawo prowadząc swoją politykę w naszym kraju poprzez nasze nieruchomości , które zostały bezprawnie wydane jako dział spadku dla Antychrysta. Miało to doprowadzić do usunięcia mnie z domu po moich rodzicach , gdzie zamierzał przejść Lider Światowy co oznacza zniszczenie Polski. Wykorzystano do tego Waldemara Maksalon, który robił fałszywe sprawy na nieruchomościach po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich i dziadkach Franciszku i Anieli Mazurek nie wpisując udziału Waldemara Maksalon jako 1/12 jego części ani nie wykazując swoich danych , gdyż zamierzał wprowadzić je po zlikwidowaniu mojej rodziny zamierzając podmienić swoje dane na wykreowane w PRL przez komunistów dla NKWD, gdyż jego rodzina została podstawiona jako żony dla martwych dusz na nieruchomości Nad Kamienną 25 działka 29 pod którą ukryto carskie mienie. Pan Waldemar Maksalon ma dorobione dane na fałszywego Waldemara Bochyńskiego przerabiając się za brata mojej matki Filomeny Bochyńskiej i pozorując mamę z domu Mazurek na z domu Bocheńską , aby wytworzyć linię genealogiczną dla Antychrysta, która ma służyć do pozorowania prawdy przez DNA moich wnuków co miało spowodować likwidację naszych rodzin uśmiercając mnie pod moimi danymi i wprowadzając fałszywe dane jako dług z drugiego imienia. Usunięto Bożena i wpisano Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, którą nie wykazuje sędzia ani nikt inny, gdyż aby to zrobić dorabiane są akta psychiatryczne, które miały posłużyć do wejścia linii Antychrysta przez Kościół Katolicki za przyzwoleniem papieża Franciszka co powoduje absurd wewnątrz Kościoła, aby go skłócić od wewnątrz w celu zniszczenia.

Powoduje to, że niepotrzebnie ginie wiele osób tworząc działy spadku. Do tego celu osoby, które nie żyją umieszczono jako żyjące, a żyjące umieszczono jako nieżyjące, aby po dokonaniu zaplanowanego gwałtu na wnukach doprowadzić do pozorowania , że są dziećmi wymordowanych ludzi, których wpisano jako żyjących podstawionych pod linię w innym pokoleniu w celu sfałszowania historii i rzeczywistości. Sytuacja ta miała doprowadzić obecnie do wymordowania polskich sędziów i prokuratorów oraz policji, aby ukryć , że moje dane zostaną umieszczone w Izraelu pod Świątynię Salomona z tytułu urodzenia w celu wykazania prawdy przed Bogiem. Dlatego wykreowano, że moja siostra Beata Maria Idziak jest jedyną córką naszego ojca i wytworzono trzy sygnatury po śmierci mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego 21.04.2007 mimo jednego związku małżeńskiego i tylko dwójki dzieci z tego związku. Moja babcia i mama nie mieli żadnych innych związków podobnie jak dziadek. Celem było wprowadzenie linii Antychrysta poprzez trzy moje nieruchomości po rodzicach. Z tego powodu nie odpisywane są wszelkie długi i kradzione nieruchomości, gdyż robi to Kościół Katolicki dla papieża Franciszka, który złamał prawo w Polsce opłacając ludzi i wykorzystując naszą sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej SO Kielce IC 2627/10 próbując zawłaszczyć dla Lidera Światowego polską ziemię mimo że w sprawie ziemi obowiązuje dekret Bieruta, który się nie zmieniał na mocy którego do zwrotu należał Pałace i 50 ha ziemi co zamieniono , aby zabrać całe carskie ziemie moje rodziny w celu oddania dla Antychrysta, który łamie wszelkie prawo w Polsce i traktuje ludzi jak bydło. Nie ma żadnych umocowań prawnych, aby pan Waldemar Maksalon prowadził sprawy bez umieszczenia tego w Księgach , gdyż zamierza wprowadzić Lidera Światowego za narzeczonego jego wnuczki, która w rzeczywistości jest dzieckiem z gwałtu mojej córki Anny Marii Pióreckiej. Dlatego Zuzanna Maksalon miała być wprowadzona na nieruchomości za spadkobiercę , gdyż pan Waldemar Maksalon nie ma odpowiedniego DNA i nie jest moją rodziną , ale agentem wywiadu. Należy zaznaczyć, że arystokracja była wymordowana na całym świecie i pozostawiono jednostki to pierwsza żona mojego męża wnuczka księcia Radziwiłł , którą papież Franciszek zamierzał zamienić na wnuczkę Tarnowskiego z nieprawego łoża w celu przejścia linii Antychrysta przez moją linię carską zamieniając na Radziwiłł , aby moje dane i moich rodziców zaistniało w Jerozolimie jako Elżbieta Romanow, która w tym celu została tam pochowana zamierzając wykorzystać moje DNA do podmiany rodziny carskiej na Tarnowskich czyli linię ojca mojej mamy i podstawiono Zakon Maltański i rodzinę Bruno Mazurkiewicza tłumacza z Palace Zakopane katowni Podhala w Zakopanym jako Tarnowskich, a mojego dziadka Brunona Marina Bochyńskiego Kościół Katolicki umieścił jako Mariana Bochyńskiego, aby przejść przez dług, gdyż był to sposób aby dziadek mógł odzyskać swoje własne mienie nie zadłużone, gdyż był to carewicz Aleksy Romanow syn króla Polski i cara Rosji. Dlatego Kościół Katolicki jest wykorzystywany do przejęcia carskiej ziemi w celu wprowadzenia linii Antychrysta, którego zamierzano upozorować na powracającego Chrystusa co jest absurdem.

Fałszywe linie genealogiczne bez żadnych umocowań prawnych do wprowadzenia Izraela w Jerozolimie pod carską rodzinę są prowadzone przez Waldemar Maksalon i jego rodzinę Wiesława Maksalon i Czesława Maksalon za którego występuje dla jego rodziny obcy Czesław Daleszak w celu wytworzenia trzech fałszywych linii podstawiając trzech braci Podczaskich jako 1/3 podstawiając w 1/3 linie Antychrysta pozorujać, że jest rodziną moich rodziców czego dowodem jest fałszywy wpis po śmierci ojca, gdzie wpisano 1/3 na zakupionej w 2001 roku nieruchomości, aby nie wykazać, że moja mama miała 4/6 w celu podstawienia ulicy Nad Kamienną 25 pod 1/3 udziału, która posiadała moja babcia , którą zamieniono na jej męża 10 lat po jego śmierci i sześć lat po śmierci babci w celu wprowadzenia Antychrysta.

Linia fałszywe bezprawnie prowadzone to INs 395/10, INs 956/09, INs 716/10, INs 820/14, INs 819/14, INs 554/16, IC 178/15 oraz w Kielcach na Elżbieta jako IICz 422/16, gdzie rozdzielono mnie i męża, aby upozorować rozwód, którego nie było z mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk

w celu wprowadzenia Antychrysta przez Kielce do sprawy Waldemar Maksalon, który nie ma umocowań prawnych do prowadzenia sprawy, ale prowadzi dla Izraela, który zamierzał zająć mienie Judy opłacając Watykan w celu wprowadzenia Lidera Światowego zwanego Antychrystem.

Doszło do podmiany sprawy zasiedzenia pana Waldemara Maksalon na sprawę spadkową po mojej babci podmieniajć 2003 rok na 2005 , która to sprawa znika , aby wykorzystać ciało babci do Jerozolimy w celu wykazania materiału genetycznego książąt Glińskich a mojej mamy ciało połączono z Tarnowskimi i jej ojcem hrabią Janem Tarnowskim, gdyż Antychryst chciał przejść przez Gorę Trupów kreowanych przez Jasną Górę dla papieża Franciszka poprzez plan wymordowania naszych dzieci w celu mieszania DNA już w linii wnuków. Spowodowało to niewpisywanie fałszywych spadkobierców , którzy się zrzekli na rzecz Waldemara Maksalon swoich praw, który wytoczył sprawę przeciwko, aby wytworzyć roszczenie czego ja i siostra nie zrobiłam , gdyż mieliśmy prawa nabyte na nieruchomości, a pan Waldemar Maksalon nie ma praw do tej nieruchomości , gdyż nie jest rodziną Maksalon z Huty mojej babci naprawdę księżnej Glińskiej, ale pracuje obecnie dla papieża Franciszka, który musi wykonywać polecenia Antychrysta , gdyż cały system oparty jest na systemie Izraela poprzez dług, którego w rzeczywistości my już nie mamy, gdyż pobrano pieniądze, ale je nie odpisano od długu, aby ponownie pobierać pieniądze co jest kradzieżą. Nie ma możliwości, aby Antychryst przeszedł bez długu dlatego nieodpisywane są długi , aby oskarżyć Naród Polski jako odpowiedzialność zbiorowa w Kielcach za Pogrom Kielecki. Sposobem na powielenie długu miało być odczytywanie ofiar smoleńskiej katastrofy, aby pozorować inną rzeczywistość i inne osoby wpisać w zaplanowaną historię do nauczania w szkołach. Podstępem jest wykorzystywanie dobrych rzeczy jak powrót do dawnego sytemu nauczania przy jednoczesnym zastosowaniu nowych podręczników , które zmieniłyby historię przez minister Zalewską, którą wprowadzono poprzez działania notariusza Stanisława Zalewskiego ze Starachowic, który sfałszował w tym celu akt notarialny i poszedł na emeryturę, aby nie usunąć błędu co powoduje wejście przez pełnomocnictwo mojej siostry dla mnie Antychrysta pozorując moją siostrę na jedyną córką naszego ojca w celu wprowadzenia mnie jako zmarłą do Świątyni Salomona w Jerozolimie i podmianę na Elżbietę Romanow w Kielcach jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk.

Dalego przedstawiłam już wcześniej pobrany wypis z rejestru z moją mamą i w tym samym dniu pobrany drugi dokument z wpisem moim i siostry co spowodowało upozorowanie, że mama żyje, a my nie żyjemy i wykorzystano to do podstawienia pod Bohaterów Westerplatte 1, gdzie nie wymieniono mnie i siostry przy mamie pozorując, że nie żyjemy, aby wprowadzić ponad 34.000,- osób na nieruchomość jako fałszywych spadkobierców zamierzając usunąć Polskę z istnienia i wprowadzić Jedną Religię i Antychrysta na nasze mienie. Nie jest możliwe przejście prawne według praworządnego kraju z takim oszustwem, gdyż nie było takiego długu, aby nie pokrył w całości zadłużenia, ale wpisano fałszywy udział i absurdalną wycenę, która świadczy, że zrobiono działy spadku przez obcych ludzi, którzy dzielili się mieniem moich rodziców co jest przestępstwem, które jest robione dla Antychrysta , który nie tylko chciał zniszczyć Polskę ale i Rosję wykorzystując moje wnuki z gwałtu corki. Z tego powodu druga córka miała wypadek w momencie dzikiego przejęcia nieruchomości Nad Kamienną 25 przez Waldemara Maksalon za pomocą sądu po przelewie 100,-milionów euro, którzy nie mieli podstaw prawnych do zrobienia czegoś podobnego ale złamano prawo poprzez Waldemara Maksalon, który stworzył sprawę przeciwko zamieniając się na windykatora i wprowadził swoją rodzinę jako nierząd dla Antychrysta w celu oskarżenia Polski , że sprzedała Naród przez prywatę i nierząd.

W rzeczywistości sądy zostały opłacone przez Watykan , który jest zniewolony przez Lidera Światowego, który uzależnił duchownych od pieniędzy oraz cały naród jako program tworząc fałszywe nazwiska przez infolinię.

Z tego powodu wykorzystano papieża Franciszka do poparcia Hillary Clinton, aby mieć na nią wpływ gdyby wygrała wybory w celu rozszerzenia Jednej Religii i Nowego Ładu Ekonomicznego wprowadzonego 2 listopada 2016 roku przez zniszczenie grobów w Jerozolimie w celu podmiany 1 na 2 czyli Bohaterów Westerplatte 1/1 na Bohaterów Westerplatte 8/2 jako odniesienie do mogiły 8 w Katyniu jako robotnika, który dokonuje podmiany danych zmarłych na żyjących. Podmieniono Zwolińskich i Podczaskich poprzez wprowadzenie nazwiska Zwoliński w Kościele Zielonoświątkowym, aby przejść przez ten Kościół w którym mieliśmy błogosławieństwo w celu zniszczenia naszego małżeństwa do którego papież nie ma dostępu, a opinie psychiatryczne dorabiane dla nas są opiniami dorabianymi dla całego Kościoła, aby ich potępić według Pisma Świętego. Siła papieża Franciszka opiera się na współpracy z NKWD, które zamierzało ukryć poparcie dla Hillary Clinton w USA wykorzystując Watykan i pozbawiając nas pieniędzy, aby mieć podstawę do oskarżenia, gdyż nie ma żadnych podstaw. Pieniadze nasze pieniądze zostały uruchomione w 2004 roku i są wypłacane przez Sąd w Katowicach z Fundacji APEX-STAR, gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców dając im programy na bazie kapitału dłużnego, którzy wytwarzają długi co ukryto w Starachowicach za wynajem budynku zakupionego od banku PKO BP SA dla Wydawnictw 24, które wynajęło budynek dla sądu pod które podstawiono media w Izraelu jako SOF-ART Sp. z o.o., który zakupił TV Moja, która ma nadajnik w Izraelu. Państwo zwróciło naszą carską ziemię do Kościoła Katolickiego pozorując zwrot dla rodziców, którzy faktycznie nic nie otrzymali, pozorujać dalej, że nie ma już rodziny wprowadzając tzw. programy bankowe. Zamierzano wykorzystać rodzinę Donalda Trump z Lwowa panią Elżbietę, aby podstawić na Jerozolimę pod Elżbietę Romanow pochowaną w Cerkwi zamierzając wykorzystać moje DNA i sprawę na dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk bez pierwszego imienia Bożena w SO Kielce i SO Toruń, aby wprowadzić linie Antychrysta i wykorzystać rodzinę Donalda Trump poprzez promowanie Hillary Clinton umożliwiając manipulację przez Antychrysta podstawionego pod moją linię genealogiczna w Starachowicach przez Sąd Starachowice wykorzystujący dane Waldemara Maksalon i fakt, że jest wstawiony jako opiekun Zuzanny Maksalon pozorowanej na jego córkę. Państwo Maksalon z rodziną wytwarzają długi po czym zrzekli się praw w sprawie zniesienia współwłasności zamieniając sprawę na dział spadku na cudzym mieniu co spowodowało windykację mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, gdyż Waldemar Maksalon zażądał pożytków z cudzej nieruchomości do pobierania pieniędzy przez windykację weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk ukrywanych przez Sąd w Katowicach na Fundacji APEX-STAR , gdzie wpisano sędziów, prokuratorów i policję za spadkobierców w tym papieża Franciszka, który windykuje męża jako odpowiedzialność zbiorowa Polski kryjąc to za Pogromem Kieleckim i Katastrofą Smoleńską , którą podstawiono po Cmentarza Firlej. Mój mąż został obciążony za działania Polski przed jego urodzeniem przez Sąd w Kielcach i Toruniu fabrykując akta sądowe i je podmieniając do wytwarzania roszczeń w Sądzie. Kościół Katolicki wytworzył system niszczący własnych wiernych dla pieniędzy. Dowodem jest przekazanie danych Brunona Mariana Bochyńskiego jako Mariana Bochyńskiego w celu przejścia na księdza na Sandomierz pozorując, że ksiądz miał dzieci i wprowadzono do Kościoła Monarchię Absolutną określaną przez Radio Maryja co dowodzi oszustwa i wprowadzenia Polaków w błąd do ukrycia kradzieży i wyrzucenie Polaków z domu przez papieża Franciszka, który zamierzał oskarżyć moje dzieci i wnuki, aby wytwarzać kolejne windykacje do działów spadku określanych jako Góra Trupów po której stąpa papież Franciszek wykorzystujący wojsko i policję do walki z cywilami. Zło tworzy zło i nie można walczyć złem przeciwko złu, gdyż się ono wzmaga. Jedyną drogą jest zwrot mienia i uporządkowanie spraw przez sędziów, którzy stworzyli dokumenty złożone do banków i podstawiono fałszywą arystokrację, która przybrała arystokratyczne nazwiska niszcząc godność i dobre imię ludzi poprzez zamianę wartości. Lech Wałęsa wypowiedział się medialnie trochę wartości i pójdzie wszystko łatwo. Wykorzystano autorytet papieża Jan Pawła II na którego powołał się nowy nuncjusz papieski w Polsce. W momencie uruchomienia 50,-milionów euro do Fundacji APEX-STAR w 2004 roku zamknięto nam drzwi w Warszawie na Łopuszańskiej 38 pozorując obecnie , że pracowałam w Warszawie przysyłając przez obcą osobę PIT na moje dane do Urzędu Skarbowego w Starachowicach natomiast firma z Kielcach, gdzie pracowałam nie przesłała takiego dokumentu. W 2005 roku doszło do upozorowania działu spadku w APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii i przez Traga Bank w Anglii i pobrano kolejne 50,- milionów EUR na zakupy przedsiębiorstw w Polsce . W w 2011 roku przelaliśmy przez pełnomocnika z UBS AG w Zurychu przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse 100,- milionów EUR na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach do których nie mamy dostępu. Zaskarżano mojego męża przez osoby, które zawłaszczyły pieniądze w SO Toruń IIK 164/11 posuwając się do zawłaszczenia mojego mieszkania jako Km 336/10 w 2016 roku jako licytacja dłużniczek odwołując się do postanowienia sądu z dobrodziejstwem inwentarza co oznacza podmianę na trzecią sygnaturę wytworzoną w 2016 roku jako INs 786/07 do sprawy INs 67/08 włącznie z INs 501/07. Trzy sygnatury dotyczą jednej zmarłej osoby, która miała jedno małżeństwo i dwoje dzieci co oznacza naruszenie prawa i wprowadzenie linii Antychrysta , który na przyjść w linii krwi przez małżeństwo z córką. W sądzie utrzymano fabrykowaną licytację przez sędziego Jarosława Pniak jako INs 554/16 , gdzie wykazano w budynku wartości 3 miliony udział 6,- tysięcy złotych przy zakupie przez moich rodziców na wyłączną własność mieszkania garażu komórki i terenu we współwłasności w 2001 roku. Wykorzystano Eugeniusza Romera jako ojca Witolda wstawiając Eugeniusza Podczaskiego i Witolda Krzemińskiego podstawiając Elżbietę Witek, aby przejść przez imię Elżbieta na Jerozolimę do podstawienia Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk za Elżbietę Romanow pochowaną w Cerkwi i połączono z Lwowem w celu powiązania z Donaldem Trump, który Kościołowi przeszkadza, gdyż upozorowano Romera jako naczynie kielich Graal z zielonego szkła, jako zielone Oko podstawiając wojsko jako zielone ludziki, które wykorzystały Kościół Zielonoświątkowy. Podstawiono Jana Bocheńskiego pod generała Jana Romera z okręgu generalnego Łódź następnie Lublin do zamiany Boga na operacje „buk”, aby podstawić wspólnotę zakupową Jarosława Rosiny na Paryż pod szefa wojsk misji zakupów Jan Romera co ma przejście na Ukrainę , gdzie był mianowany jako generał dywizji. Podobna sytuacja miała być z Rzymem jako Roma zamiana na cyganów oraz na miasto Rome w USA w stanie Nowy Jork założone przez Anglików co połączono przez biznes jako wspólnota zakupowa z artykułami z miedzi i mosiądzu i drutu oraz kabli i maszynami do produkcji dróg co połączono z siarkobetonami i zaskarżeniem przez Bohdan Żakiewicz w celu kradzieży pieniędzy przez zaskarżenie mojego męża w Toruniu z 2005 roku wstawiając bezprawnie na adres moich rodziców, aby ukryć linię Antychrysta w SO Toruń IIK 164/11. Należy zaznaczyć, ze Bohdan Żakiewicz w 2005 roku miał dług 265.000,- USD i zajęty Pałac Paderewskiego twierdząc , że był jego żony przed komornikiem Guźlą z Częstochowy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s