Sąd rozpoczyna się od Domu Bożego

Starachowice na 03.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Sąd zaczyna się od Domu Bożego jako kradzież Oświadczenia Woli Józefa Bochyńskiego

Królestwa 1000 letniego nie zrobią ludzie ale sam Bóg. Ludzie nie mają wiary włącznie z hierarchami Kościoła, którzy wskazują na śmierć zamiast na życie i Rzym (żym) jako „ż” czyli dług dla Rzymu jako błąd pisarski w moimi i męża nazwisku przez sprawę IC 2627/10 Jerzy Każmierczyk w tym dla męża w ZUS zastosowano do podmiany danych na linie antychrysta pozorując właściwe linie przez plan mordowania ludzi do przejęcia naszego carskiego i książęcego mienia jako zwrot zamiast dla nas to, dla Rzymu, przez Darmstadt jako Aleksander Bochyński podostawiają Kwaśniewskich pod Ernesta Hessen, pozorując Aleksandra za syna, co sprawiłoby upadek Rzymu i wprowadzenie antychrysta czyli Lidera Światowego, na dług przez „ż” jako kierunek, kradzieży pieniędzy przez Niemcy podstawiając DNA mojej córki Anny Marii Pióreckiej skradzionej do Niemiec. Ludzie widzą znaki czasu a jednak nie pragną naprawy ale swoimi zabiegami dolewają swoją własną sprawiedliwość, aby sądzić ludzi mimo , że sędzią jest sam Bóg. Działania takie powodują, że sami będą osądzeni, gdyż ich treścią jest bóg pieniądza i czczą srebro i złoto, mimo znaków czasu, który wyraźnie wskazuje, że jedynie przez prawdę, przebaczenie i wiarę nieobłudną można zachować życie .

Jan Paweł Woronicz w czasie nowicjatu przeżył kasatę Zakonu Jezuitów w roku 1773, ale nie ogłoszono tego na terenach przyjętych do Rosji. Jezuici wytworzyli długi i ich zlikwidowano co obecnie wykorzystano do wyprowadzenia carskiego mienia przez Kościół Katolicki z Zakonem Maltańskim, planując wymordować naszą rodzinę w linii świętych, aby wytworzyć świętych dla kościoła mordując świadomie i celowo przez zgodę Papieża i Kościoła jako wojna religijna przeciwko Prawosławiu i Polsce. Katarzyna II Aleksiejewna Wielka pozwoliła przeżyć, przetrwać w Rosji dla Zakonu Jezuitów co ochroniło go przed kasatą w Rosji. Dziś papież Franciszek generał Zakonu Jezuitów wydał na więzienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i dorobiono opinie psychiatryczne do znieważenia mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicza Aleksego Romanowa potomka carowej Katarzyna II Aleksiejewny Wielkiej i skradziono jej klejnoty do Banku PEKAO SA odmawiając nam ich wydania. Stworzono program pornograficzny. Od 2004 roku skradziono nasze pieniadze przez pozorowanie śmierci oraz zamieniane kont na charytatywne w Fundacji APEX-STAR w Katowicach. W 2006 aresztowano męża ukrywając skradzione pieniądze i windykując jego weksle z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk wielokrotnie jako odpowiedzialność zbiorowa za Pogrom Kielecki w celu pozyskania pieniędzy dla Kościoła Katolickiego w SO Kielce IIIK 207/07 , gdzie sąd wyznaczył karę 10.500,- PLN , które to pieniadze skradziono i pozostawiono 500,- PLN w celu podmiany na Dariusz Piórecki do ukrycia porwanych moich dzieci do Kościoła Katolickiego w celu ukrycia kradzieży podając skradzione dzieci jako jedynych spadkobierców carskiej rodziny windykując przez 12 lat weksle drugiego męża Jerzego Kaźmierczyk. Po przelewie do Polski z Szwajcarii z UBS AG do PKO BP SA na moje konto w Starachowicach 100, – milionów euro uśmiercono nas wprowadzając za spadkobiercę dziecko z gwałtu porwanej córki w Zakonie.

Doszło do wykorzystywania wpływów politycznych z powodu kradzieży olbrzymich pieniędzy przez zakon i papieża. Podstawiono prokurator Magdalenę Mazur-Prus, pod bankiera Magdalenę z domu Kwaśniewska i Fogel jako Bochyński pod Poznańską fałszywą linię genealogiczną dorobioną przez podstawienie Mazur pod mojego dziadka prze Kościół Katolicki w Zakonie Cystersów, którego podstawiono również pod mienie carskie i przez Sądy dorabiające są windykację na fałszywe długi pod weksle męża przez fakturę powieloną przez sprawę w SO Toruń IIK 164/11 sędziego Wojciecha Pruss dorabiającego powielone faktury na Miedź, który doprowadził do podstawienia 34 tysięcy spadkobierców po moich rodzicach na moje jedne mieszkanie i podmieniono mnie Bożenę na Ewę pod sekretarkę US Starachowice aby podstawić już na przyszłość pod akta zmarłej pani Ewy Tylman z Poznania w celu pobierania pieniędzy na fałszywe linie genealogiczne i podstawiając w innym mieście rachunki sąsiadów na wodę dorabiają różne fałszywe tożsamości i wytwarzając takie przyczyny śmierci, aby mieć możliwość do podstawienia osoby, którą się zamierza później wykończyć przez fałszywe rachunki na wodę jako sposób windykacji następnie wstawiając różne osoby o imieniu Adam pod zaplanowane już na przyszłość sprawy do podłożenie akt sądowych dla innych osób do ukrycia kradzieży mienia przez Sądy i Zakony. Ludzkie dane są wykorzystywane i ich nieszczęścia, aby je powielać na przyszłość pod niewinnych, ale planując ich zniszczyć już przez plany do kradzieży pieniędzy.

Kasata zakonu Jezuitów do którego uczęszczał do nowicjatu Jan Paweł Woronicz , nastąpiła w roku 1773 . Może to mieć związek z długiem Zakonu Jezuitów, gdzie był papież Franciszek podstawiając Zakon Maltański do pobierania przez dług Zakonu Jezuitów co ukryto w biznesach jako programy na kapitale dłużnym w co wprowadzono również do Radia Maryja jako warunek do pobierania pieniędzy i odbierania z depozytów carskich przez antychrześcijański system pobierania pieniędzy przez dług do wprowadzenie antychrysta likwidując linię świętych przez mordowanie za zgodą papieża Franciszka w kościele wstawiając Mazurkiewiczów jako Tarnowskich pod mojego dziadka i wykorzystując DNA moich wnuczków i rodziny do kradzieży mienia carskiego przez Jezuitów obecnie z Zakonem Maltańskim. Carowa Katarzyna II pozwoliła przeżyć Zakonowi Jezuitów w Rosji na terenach zajętych przez Rosję. Czy papież Franciszek generał Zakonu Jezuitów, jako były Jezuita pozwoli przeżyć naszej rodzinie carskiej czy ją zmorduje z rodzinami w sytuacji, gdy Rząd Polski z Kościołem w Polsce zawłaszczył moje koto, aby dokonać kradzieży precjozów carskich carowej Katarzyny II a w drugiem banku wpłatę 100 milionów euro oraz konto pocztowe wpisując nam innych małżonków do pobierani pieniędzy, aby zawłaszczyć prawa autorskie i podstawić muzułmanów do roszczeń, w celu krycia oszustwa w kościele.

W Toruniu w sprawie SO Toruń IIK 164/11 sędzia Pruss sfabrykował nazwisko męża przez błąd „a” na Jerzy Kaźmierczak i Dariusza Kaźmierczak skazując jako dwie osoby wbrew prawu artykuł 17&7 zakazujący prowadzenia postępowania dwa razy w tej samej sprawie zaskarżając męża, że zawłaszczył 300,- tysięcy PLN z METRON SA na dostawy mosiądzu na szkodę Skarbu Państwa w sytuacji, gdy pieniądze pochodziły z fundacji męża APEX-STAR w Katowicach pod którą podstawiono naszych spadkobierców po nas żyjących uniemożliwiając nam dostęp przez służby wojskowe prowadzące sprawę w Toruniu, które skradły 100,- milionów euro z mojego prywatnego konta w Starachowicach, a nawet skradziono prawa autorskie, aby podmienić moją książkę „Zakazana Prawda” mojego autorstwa w której są dokumenty spraw sądowych do których przypisano inne osoby przez wykorzystanie błędów pisarskich. Doszło do skrajnych sytuacji, gdy nie zdążyłam zgłosić REGON, ale ktoś inny podał się za mnie i otrzymał REGON a nazwę firmy zmieniono na odwrotny zapis, wpisując w miejscu nazwy firmy dane osobowe, aby dorobić alibi do potajemnie dorobionego uszkodzenia ciała pozorując chorobę psychiczną, aby podmienić akta potrzebne do kradzieży mienia już obecnie do 25 listopada podstawiając drugie imię Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w celu podstawienie do Izraela Elżbiety Romanow do podmiany ciała w celu wykazania mojego DNA czyli w jednym carskiej Romanow oraz hr. Tarnowskich, Glińskich, Lubomirskich, zamieniając na księżyc jako MON podmieniając herb Leliwa hrabiów Tarnowskich do podmiany znaczeń . Dlatego podstawiono fałszywych Tarnowskich pod nasze DNA eliminując jedną osobę, aby wprowadzić drugą przez podmianę danych przez fałszywe akta psychiatryczne mojej rodziny kradnąc stronę internetową i wpisują cyniczne treści jako „parufki i pierogi” a firmę IMPERATOR ROMANOW kradnąc i podstawiając pod moje dane inną osobę i zamieniając działalność na spółkę cywilną. Dokonano podmiany wpisu, aby wykazać, że w miejsce nazwy firmy dane osobowe, a w miejscu danych osobowych wpisani IMPERATOR ROMANOW ,w celu wyszydzenia i upozowania choroby psychicznej. Podmieniono teściów córkę za moją córkę a mnie z córkę teściów przez Pocztę Polską i Sądy, które dorobiły przesyłki rejestrowane a więc dorobiono, akta przestępców dla mnie i męża przez oszustwa Prokuratury oraz Urzędu Miasta oraz Urząd Skarbowego i Sądów, które są opłacone ,w celu zalegalizowania bezprawia podstawienia mnie pod córkę teściów, dorabiając uszkodzenie ciała którego nie było, dlatego niech odpowiadają: Sądy oraz Jego Ekscelencja Papież Franciszek ,gdyż pobrano pieniądze i wykazano mienie, aby można było zrealizować roszczenia, którego windykacja nie spowodowała odpisania długu, ale został skazany po raz drugi maż w zakresie sprawy obejmującej roszczenie ponowne w sprawie i skradziono moje nieruchomości dla ukrycia działań papieża. Niech Pismo Święte osądzi papieża Franciszka taką miarę jak nas osądził i słowo niech dokona sądu, gdyż dokonywane są cykliczne kradzieże i skazywany jest maż wielokrotnie do pobierania ponownie na jedną osobę przez dorobione tożsamości, aby wiecznie windykować i wielokrotnie wykorzystać weksle męża i pobrano wielokrotnie pieniądze, kradnąc sprawę SO Kielce IXKa 280/12 w sądzie aby to ukryć.

Od Jego Ekscelencji Papieża Franciszka zależy uporządkowanie spraw w UBS AG i Credit Suisse w Szwajcarii i USA oraz Polsce, gdyż Kościół Katolicki i zakony zawłaszczyły mienie przez oszustwa i nie są zainteresowane zwrotem skazując niewinnych ludzi i kradnąc ich mienie bez odpisywania długu na fikcyjne wyceny i dokumenty jak Plus Bank SA pracujący z Waldemarem Maksalon dla Kościoła, którzy mają odniesienie do przypowieści o niemiłosiernym dłużniku

Mt 18, 23-35

23 Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. 24 Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. 25 Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 26 Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: “Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. 27 Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 28 Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: “Oddaj, coś winien!” 29 Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: “Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. 30 On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 31 Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 32 Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: “Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” 34 I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 35 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Od 2004 roku przez 12 lat nie było możliwości rozliczenia się, gdyż sfałszowano historię Polski do kradzieży pieniędzy prowadząc ciągłą windykację weksli męża, a faktów historycznych nie ma obowiązku udowadniać, gdyż miały miejsce.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s