Świątynia Salomona zamieniona na wieżę Babel

Starachowice na 04.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie doszło do wykorzystania mojej rodziny i Polski zamierzając rozszerzyć to na Rosję , aby oskarżyć rodzinę carską za działania Izraela, który wykorzystał weksel mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Polskę powielając męża osobę w celu przejęcia władzy na podmienione osoby podstawione jako małżonkowie. W tym celu miała nastąpić likwidacja mnie i męża i pozostawienie w systemie podstawionych osób czyli fałszywych małżonków, aby uwiarygodnić weksle męża przez fałszywe osoby. Weksel wystawiony jest na kwotę na 50,- milionów euro, do którego bezzasadne roszczenie płatności wystawił na 51,- milionów euro Bank Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, aby podstawić jako spór z Bankiem Technologi dr nauk technicznych Bohdana Żakiewicz, który jest wykreowany przez książkę „Palace” Katownia Podhala jako dr Bocheński z „Palace” Zakopane. Dlatego podstawiono Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył tajnie mojego męża mgr inż. mech. Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na fałszywe dane Kaźmierczak podstawione przez Toruń dla Sądu w Krakowie pod więzienie, gdyż tam ginęli Polacy i upozorowano, że Lubomirscy przeżyli, , aby podstawić fałszywą linię na bazie gwałtów moich dzieci i wnuków dla Niemiec, tworząc „córkę Niemiec”. Wykorzystano skradzione moje dziecko podstawione pod „Palace” Zakopane pod Wojciechowskich ze Starachowic i ich obecną rodzinę Broda, aby podstawić Michała Broda pod Michała Pióreckiego brata Anny Marii Pióreckiej zmienionej na Annę Wojciechowska. Działania te służyły do podmiany Michała Broda pod Michała Cichockiego byłego burmistrza Końskich i Henryka Podczaskiego jako syna, co ukryto przez błędy pisarskie w tym Bożena „Bodzyńska-Kazimierczyk”, gdyż zawłaszczono moje dane i podstawiono Fundację mojego męża APEX STAR założoną w Katowicach, z błędem z nazwisku przez „zi”, jako pomoc rodzinie podmieniając pod rachunki na wodę i partie polityczne tworzące błędy, pod akta kreowane przez gestapo w „Palace” Zakopane przy przesłuchaniach. Celem było podstawienie nowej arystokracji opartej na wymordowanych rodach przez pozorowanie, że przeżyli i ukryto małżeństwo moich dziadków do kradzieży ich mienia pozorując, że mama miała dzieci z nieprawego łoża, gdyż antychryst idzie przez powielone małżeństwa i wprowadzić zamierzał nierząd pod dom uciech NKWD jako forma rozrywki do powielenie DNA. Do tego wykorzystano firmę mojego męża, którą zakupił w 2003 roku, pod którą podstawiono sekretarkę Urzędu Skarbowego pod moje dane osobowe kradnąc mienie , co doprowadziło do dalszych kradzieży prowadząc samoistnie działania na jego firmie przez Urzędy Państwowe, które skarżą mojego męża, aby ukryć przejęcie weksla przez rząd a skarżąc mojego męża w celu przejęcia mienia przez długi , do podmiany wartości i cywilizacji, podstawiając moje wnuczki z gwałtu córki oraz metody InVitro , aby podstawić mojego wnuczka Neo jako zaczątek nowego ładu. Zamierzano zlikwidować Adamów czyli mojego syna Adama i Adama syna mojego męża z pierwszych naszych małżeństw, pozorując jedną osobę. Za nich już wpisano inne obce osoby jako Adam Klusek , Adam Brzeziński, Adam Załuski pod roboty murowe jako ludzi wykorzystanych do budowy Świątyni Salomona w Jerozolimie idąc przez groby jako budowla z ludzi podmieniając nieżyjących na żyjących i podstawiając służby wojskowe w ich miejsce. Dlatego upozorowano, że moja mama Filomena Bochyńska z domu Mazurek żyje i zamieniono ją na z domu Bocheńską podmieniając moją siostrę Beatę, na moje miejsce Bożena i dane osobowe naszej mamy jedynaczki podstawiono pod moją siostrę, aby pozorować, że jest jedynaczką w miejsce naszej mamy w celu przejęcia władzy jako Egipt wprowadzając do Świątyni Salomona poprzez dług. Dlatego w SO Toruń IIK 164/11 męża skazano , aby podstawić dawne wierzenia i sposoby manipulacji w starym Egipcie przez kler. W tym celu wykorzystano kabałę i podstawiono drugie moje imię Elżbieta za pierwsze Bożena podstawiając w to miejsce osobę z Torunia, aby przejść na USA. Męża podmieniono przez błąd w nazwisku „zi” jako Jerzy Kazimierczyk i moje dane podmieniono przez Urząd Skarbowy, aby pod te dane podstawić byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski. Doszło do wykorzystania starych sposobów zapisanych w „Faraonie” Bolesława Pruss czyli Aleksandra Głowackiego podstawionego pod Aleksander Bocheński i podmieniono na komunistę Aleksandra Bocheńskiego, aby ukryć pierwotną linię, co miało spowodować, że podstawiono Ernesta Radomskiego występującego jako Ernesta Bochyński, syna Aleksandra Bochyńskiego i jego siostrę Elżbietę Barbarę Bochyńską pod Teatr Denhoffów podmieniając fikcje na życie mordując chrześcijan. Wstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego, aby pozorować jego siostrę Małgorzatę z domu Kwaśniewską pod sklepy Witek w Krakowie do podmiany mojej firmy SOF-ART Sp z o.o. jako sposób na zarabianie przez dług jako kapitał do kradzieży naszego mienia i podstawiono w systemie Małgorzatę Idziak z Katowic, której kuzynką jest Małgorzata Idziak, a mnie podstawiono pod Małgorzatę Idziak pozorując siostrę Piotra Idziak, a później pod Piotra Eugster w Szwajcarii.

Wykorzystano nieżyjącą druhnę Ludmiłę Mazurkiewicz, która była Harcmistrzem Polski Ludowej i druhną w 111 Drużynie Artystycznej w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, gdzie byłam zastępową i otrzymałam rolę jako pantomimę, jak matka trzymająca zmarłego syna. Miało to być wykorzystane obecnie, aby urealnić teatralną scenkę podstawioną pod Teatr Denhoff, w celu realizacji teatralnych scenariuszy w rzeczywistości co doprowadziłoby do śmierci moich synów wszystkich czyli trzech pozorując , że są jedną osobą w tym jeden w Kościele Katolickim , aby podstawić trzech braci Podczaskich w ich miejsce, pod naszą rodzinę zamieniając pokolenia, co spowodowało by ich śmierć. Syna zamierzano wprowadzić jak w opisanej scenie w Faronie jako przejęcie władzy w Kościele, ale tym razem na wekslu mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako roboty murowe przy Świątyni Salomona. Dlatego obca osoba podpisała się za męża pozorując ją za właściwą czyli pod fałszywy podpis na fakturze, którą wystawiła obca osoba podszywająca się pod mojego męża, co zgłosiłam jako fałszywą fakturę podczas przetrzymywania c męża w wiezieniu. Skazano męża drugi raz w jednym zakresie sprawy sygnatura akt II 164/11 w Sądzie Okręgowym w Toruniu, aby podstawić budowę Świątyni Salomona pod fabrykowany dokument z podpisem Chałubiński z Końskich z firmy Bud Mat, aby przejść na Hutę Szkła , którą zniszczono pana Chałubińskiego ze Starachowic, i podstawić na Końskie, aby podstawić Römer jako Graal i podstawiono Piotra Bukat , który nie miał majątku co określił ZUS a kupił bank i wybudowali Hutę Szkła w Ujeździe do podstawienia Piotra Rzymianina jako bukiet zapachowy co miało być zamienione na balsamowanie ciał bukietami zapachowymi pozorując świętych. Z tego powodu zniszczono groby w Izraelu , gdyż dokonano przejścia przez groby pozorując, że ludzie żyją. Powodem tego jest pozorowanie, że moi rodzice i dziadkowie żyjąc, a nie żyją dzieci, aby wykazać, że nie ma potomków. Podstawiono inne linie genealogiczne przejmując majątek przez Skarb Państwa co określił sędzia Wojciech Pruss w Toruniu IIK 164/11 ,że właścicielem majątku jest Skarb Państwa, a rodzina carska nie żyje.

Jest to dowód planowanego wymordowania rodziny przez reaktywowany Zakon Templariuszy i kler wykorzystując weksle mojego męża z umowy podpisanej z Aaron La Paz , które wykorzystano do budowy Świątyni Salomona przez dług, powstały na skutek zawłaszczanie bez odpisania długu i nie respektowania prawa przez sędziów i prokuratorów. Przykładem jest wstawienie Jarosława Kaczyńskiego pod sędziego Jarosława Pniak w Starachowicach, który stworzył sprawę SR Starachowice INs 554/16, gdzie nie uwzględnił skargi na czynności komornika, który licytował na fikcyjne Postanowienie sądu moje mieszkanie i garaż gruntem , tworząc ze mnie i siostry dłużniczki w 2016 roku, aby wykorzystać moje Oświadczenie do SO Toruń IIK 164/11, gdzie oddałam z siostrą mienie po rodzicach w Starachowicach za zwolnienie męża z długu w powielonej sprawie, co się nie stało, a męża skazano , mieszkanie licytowano za 6,- tysięcy złotych, jako wytworzony fałszywy udział razem z garażem aby przejść na działkę 29 podstawiając ponad 34,- tysiące osób jako udziałowców na jednej mojej całości po moich rodzicach z siostrą. Obecnie zamierzano przez Trybunał Konstytucyjny podmienić linie genealogiczne arystokracji na faszystowskie linie wytworzone w Kościele Katolickim przez fałszowanie danych osobowych co jest przyczyną sporu o TK.

Odniesiono się do sprawy Invest Bank SA czyli sprawy spadkowej z powództwa Invest Bank na laptopie zakupionym przez mojego tatę zmarłym w 2007 roku w podstawią fałszywe akta chorobowe czyli podmiany akt w szpitalach podstawiając w to miejsce Klinikę Komputerów w celu odniesienia się do dziadka podtrzymywanego sztucznie przez komputer w Szwajcarii. Zamieniono obecnie dokument INs 67/08 tworząc Ns 67/08, aby odnieść się do map podziału i upozowano, że tat żyje, aby podmienić sprawy , które były prowadzone jako przyjecie spadku. Doszło do podmiany sprawy prowadzonej o zwrotu pieniędzy przez Invest Bank SA zamieniony na PLUS BANK, w 2016 roku wykazując 2014 rok podmieniając na 2010 rok jako rok śmierci mamy i długi być może Kaczyńskich, czyli tworzone przez mężów Kaczyńskiej Marty, a podstawionych pod Program PLUS BANK SA dla rządu. Upozorowano, że nie żyjemy zamierzając zlikwidować moją córkę Martę Bochyńską zamieniając ją na mężczyznę do podstawienia pod nią jej brata Jakuba Pióreckiego, który zmienił nazwisko i podstawiono pod jej dane, siostrę męża za nią Martę Kaczyńską jako rząd, który ma nasze mienie. Rząd pozoruje, że nie żyjemy podkładając w sposób cyniczny sprawę po śmierci taty i ukrywając, że była już prowadzona, a po śmierci mamy nie został podjęta przez wierzyciela, ale ponowiono w 2016 roku, aby podstawić nową sygnaturę w 2016 roku przez służby prowadzące fałszywe sprawy od lat pod śmierci mamy na KM336/10 czyli podmienią mamę na tatę , aby dokonać kradzieży przez sprawę spadkową po śmierci mamy pozorując, że rodzina nie żyje. Dlatego już moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk powielono dla mojej siostry Beaty Idziak a ją już wcześniej upozorowano, że nie żyje na działce po naszej mamie na ulicy Nowowiejskiej. Pod stawiono tam bezprawnie naszego tatę , aby pozorować, że siostra jest jedyną córka naszego ojca. Z tego powodu podmieniono nam rodziców wstawiając siostrę i mnie obecnie jako nie żyjące przez Starostwo Powiatowe. Moją siostrę Beatę Idziak wstawiono na miejsce naszej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podmienionej na Jadwiga i podstawiono Jadwigę Kaczyńską. Moją siostrę zamieniono na hrabinę Marię Tarnowską, gdyż mama była prawdziwą hrabiną Marią Tarnowską i podstawiono za siostrę Marię Putin szczupłą blondynkę pod adres Danuty Gibalskiej, którą widziałam już w peruce blond i tam wstawiono Danutę Wałęsa. podstawioną pod jej męża dane i tak wykreowane są dane przez imię z bierzmowania, co stało się próbą ukrycia śmierci dziadka brata Władysława Tarnowskiego i spalenia księżnej Marii Lubomirskiej podstawionej pod Elżbietę Kuraś aby podstawić, moje dane, pod Bożenę Kuraś z filmu jako dziecko żydowskie z domu dziecka i podstawiając moja chrzestną Ewę Podolską z domu Mieszała z domu dziecka pod Kuraś, aby wykazać sposób planowanej śmierci pozorują mnie na jej matkę. Dokonano tego przez podmianę w IPN akt, gdzie mnie Bożenę wpisano jako żonę mojego ojca Józefa Bochyńskiego i podstawiono akta pomordowanych w czasie II Wojny Światowej przez SS, Gestapo, NKWD, UON UPA, oraz przez UB i SB po wojnie w Polsce, aby podstawić akta medyczne pomordowanych i podstawić prawdziwe rodziny i ludzi uczciwych do zamiany przez zakłady psychiatryczne jako sposób podstawienia za tortury do podmiany danych osobowych. Dlatego w Starachowicach podstawiono Bruno Mazurkiewicza jako Brunona Bochyńskiego i podstawiono Adama Mazurkiewicza pod Adama Kornaszewskiego wcześniej Piórecki pod Tarnowskich jako Tarnawa zamieniając w Szwajcarii Bruno Mazurkiewicza na mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego, a mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego powielając na dwie osoby jako Józefa i Ludwika do podstawienia Kanclerze Niemiec pod nazwisko Kaźmierczak do INs 956/09 czyli spraw UB podstawiają mojego dziadka czyli po połowie, do czego wykorzystywane są wypadki komunikacyjne, aby podmieć ciała ofiar i podstawić mojego tatę pod fałszywe linie czyli Józefa Bocheńskiego z matki Fogel podstawionego pod moją mamę pozorując, że jest rodziną z domu Bocheńską podstawiając sąsiadów za rodzinę. Celem było podstawienie oszustw wykreowanych dla fałszywych linii w PRL przez Waldemara Maksalon, udającego Bocheńskiego do tworzenia Nowego Ładu dla Antychrysta. Z mojej mamy zrobiono nierządnicę, która miała jedynie w życiu mojego ojca, co oznacza brak podstaw do istnienia Polski i Kościoła Katolickiego , gdyż opiera się na oszustwach i kłamstwach, a skłamać jest gorzej niż kraść. Kraj który nie ma prawdziwej historii ginie. Dlatego przekupiono ludzi i podstawiono dane mojego syna z Kornaszewski na nazwisko jego drugiej żony jako Sergiejew pod Ławrę Troicko-Sergiejewską, do zmiany znaczeń z Ławry Poczajowskiej. Dlatego doszło do podmiany mojej siostry na mnie do Oświadczenia Woli mojego taty dla mnie i mojego męża w celu dokonania podmiany na męża siostry, aby podstawić siostrę pod naszą mamę w celu pozorowania jedynaczki jako Maria i mnie zlikwidować podstawiając Żydów, którzy nie są chrześcijaninami pozorując, że są rodziną wymyślonych braci dla mojej mamy. Po śmierci mamy przeleliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza co podmieniono , gdyż rok po śmierci mamy wierzyciele nie podjęli działań i z mocy ustawy były umorzone sprawy. Upozorowano, że ja Bożena i siostra Beata nie żyjemy, że jesteśmy dłużniczkami pod rodzicach, aby podstawić fałszywe postanowienie do pobierania pieniędzy przez dług przez oszustów podstawionych jako kapitał dłużny, aby dzieci dziedziczyły długi, które już nie istniały, ale są powielone i dokonano podstawienia byłego męża pod weksel obecnego męża do pobrania pieniędzy do budowy Świątyni Salomona. Podstawiono moje wnuczki z gwałtu porwanej córki pod 1/3 nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, aby przejąć 1/3 nieruchomości mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów z Huty, naprawdę księżnej Reginy Glińskiej, którą przejęła mama czyli jedyna córka i podmieniono po śmierci mojej mamy przez osoby z UB mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, aby podstawić Ludmiłę Mazurkiewicz jako Ludmiłę Putin i przejść na fałszywych Tarnowskich synów Bruno Mazurkiewicza podstawionych pod mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego czyli drugiego dziadka carewicz Aleksego Romanow. Pod budowę Świątyni Salomona zamierzano wymordować moją rodzinę i zniszczyć Kościół Katolicki i Prawosławny w celu wprowadzenia Nowego Ładu Ekonomicznego. W dniu dzisiejszym miał zginąć mój syn w Kościele podstawiony za spadkobiercę obecnego mojego męża , aby podstawić jako spadkobiercę na weksle w celu przejęcia władzy przez Kościół Katolicki zamierzając spowodować likwidacje prawosławia i wprowadzenie wierzeń egipskich przez Lidera Światowego wstawionego pod dane syna, którego zamierzano zamordować , aby został papieżem wstawiając do Świątyni Salomona jako Watykan osobę Antychrysta, gdyż Świątynia jest budowana z ludzi jako cegły stosowane w robotach murowych tworząc mur przeciw Bogu jak niegdyś wieża Babel.

Fakturę sfabrykowano w Końskich, a dokumenty dorobił prokurator Jerzy Krystyniecki w 2008 roku z Prokuratury Starachowice w czasie przetrzymywania męża w więzieniu co uniemożliwiało wystawienie takiego dokumentu, ale prokurator sfabrykował postawienie do windykacji weksla, że firma PPH APE jest skarżona przez Jerzego Kaźmierczyk co było oszustwem i przeprowadził badania grafologiczne pod które podstawiono inne osoby do tworzenia windykacji przez sąd. Dokonano podmiany faktury na fakturę proforma na mosiądz wystawioną przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na którą wpłacono zaliczkę z Fundacji APEX-STAR założonej przez męża w Katowicach i podstawiono fałszywe zeznania świadków w tym fabrykowane dokumenty przez prokuraturę w Toruniu. Wykorzystano ubezpieczalnię do wypłaty odszkodowań za złe wykonanie robót murowych, aby pobierać pieniądze co jest niewidoczne dla ogółu. Młode pokolenie jest włączone do systemu poprzez ich pracę, gdzie podmieniane mają dane osobowe a sukcesy osiąga ten kto jest posłuszny i nie zważa na innych co powoduje znieczulenie społeczne. Podstawiono Wojciecha Idziak, Wojciecha Krasuskiego i Wojciecha Pruss , którzy mieli być zlikwidowani jako Św. Wojciech, aby ukryć podstawienie za Wojciecha Pruss literatury. Wstawiono Bolesławę Bochyńską jako Bolesława Pruss, który naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki co miało spowodować podstawienie Aleksandra Kwaśniewskiego pod Piotra Główkę , którego komornik wpisał na moje mieszkanie, aby odnieść się symboliką do zamiany Głowy Kościoła jaką jest Chrystus na człowieka i Świątynię Salomona, gdyż podstawiono Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę Marii Stolzman pod windykację Fundacji APEX-STAR założonej w Katowicach, która miała zajmować się pomocą Polakom na Wschodzie i pomocą naszej rodzinie. Podstawiono bezprawnie za mnie i męża sędzinę Barbarę Bochyńską i Jerzego Bochyńskiego , którego prawdziwe nazwisko to Kaźmierczak już w 2004 roku, gdzie ukryto przekazanie do Polski 50,- milionów EUR i zakup akcji GBC Centrostal Bydgoszcz SA za kwotę około 35,- milionów złotych przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiając wytworzonych fałszywych spadkobierców. Podmieniono umowę zakupu akcji GBC Centrostal Bydgoszcz SA przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pod zakup akcji METRON SA przez kwotę 35,- milionów jako wartości księgowej firmy co ukryto przez fałszywe zeznania Pawła Krzymowskiego, który stwierdził, że Bohdan Żakiewicz poręczył firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk nieruchomością i Pałacem Paderewskiego czyli Willą Anin, której wartość według jego słów oszacował na około 35, – milionów złotych. Bohdan Żakiewicz dokonał w 2005 roku zaskarżenia o działania na szkodę jego zamkniętej firmy Seven Rock Mining Ltd w 2005 roku co ujawnił sędzia Wojciech Pruss , aby wykorzystując roszczenie na kwot 35,- milionów PLN oszacowania Pałacu Paderewskiego przez Pawła Krzymowskiego w 2005 roku wykorzystać do pobrania pieniędzy z Fundacji APEX-STAR w Katowicach co ukryto przed sądem przez prokuraturę, która w sprawie Ko 883/12 podmieniła dane moje i męża na nazwisko Kaźmierczak co świadczy o jej udziale w kradzieży i udziale z Barbarą i Jerzym Bochyńskich w fabrykowaniu dokumentów w Prokuraturze Tomaszów Mazowiecki do ukrycia inwestycji w Hucie Szkła w Ujeździe z kradzionych pieniędzy wykorzystując Zdzisławę Lewandowską i jej synów podstawionych pod braci Podczaskich z Warszawy. Wytworzono pomoc prawną do sprawy SO Toruń IIK 164/11 w sądzie w Warszawie jako sygnatura IIIKo1994/14 wykazując jedynie sygnaturę prokuratorską Ds V31/07/Sp co spowodowało wytworzenie roszczenia na kwotę 35,- milionów wartości księgowej, gdyż Bohdan Żakiewicz wykorzystał pełnomocnictwo moje i męża do uruchomienia środków finansowych z zagranicy i dokonano zakupu METRON SA pobierając pieniądze i ukrywajć ten fakt przez reaktywację METRON SA wysprzedając bezprawnie majątek METRON SA przez syndyka, który dokonał kradzieży podobnie jak obecnie Plus Bank SA, który wykorzystał dokument Oświadczenia złożony do SO Toruń II 164/11 , gdzie upozorowano jego zagubienie do wpisania spadkobierców na Bohaterów Westerplatte 1 do kradzieży 100,- milionów euro wpłaconych ze Szwajcarii na konto PKO BP SA w Starachowicach Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co ukrył bank pozorujący dział spadku po żyjących. Dwa razy pobrane pieniądze jako zakup METRON SA za wartość księgową ukryto jako METRON SA w Finlandii i METRON SA w Grecji podstawiając w Toruniu firmę prowadzoną przez Lech Pilarski o nazwie Capital na ulicy Towarowej jako spadkobiercę na kapitale dłużnym co oznacza wprowadzenie pracowników jako spadkobierców carskiej rodziny na reaktywowanym przez sędzinę Barbarę Bochyńską METRON SA w Toruniu. Taka czynność wymaga dokonania zakupu firmy METRON SA przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu wpisania spadkobierców przez dług do windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i jest to powód podmiany w akcie oskarżenia faktury pro-forma na zaskarżenie za prywatyzację METRON SA o wartości księgowej 35,- milionów. Celem było ukrycie kradzieży pieniędzy przez Sąd w Toruniu do budowy Świątyni Salomona przez weksla w posiadaniu Aaron Paz prezesa Jachtklubu w Tel Awiw w Izraelu podstawionego po Ligę Morską i Kolonialną wstawiając na statek wycieczkowy na jeziorze w Szwajcarii przewożący turystów z Zamku Chateo Gütsch do domku po drugiej stronie jeziora w Lucernie łącząc z odszkodowaniami za złe wykonanie robót murowych do fałszywej faktury przez wykorzystanie postanowienia Prokuratora Jerzego Krystynieckiego 1Ds. 2041/08/D, o zawieszeniu postępowania użytego w SO Toruń IIK 164/11 przez sędziego Wojciecha Pruss i innych sądach do wytworzenia roszczeń pobieranych przez ubezpieczenie za roboty murowe do finansowania autostrad, gdzie wpisywane są dalsze odszkodowania za wysiedlenia ludzi dla fałszywego kręgu spadkobierców carskiej rodziny, których wpisano jako spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 łącząc z Bohaterów Westerplatte 1, Nad Kamienna 25 i Nowowiejską 29 co zamierzano ukryć w Miedznej Drewnianej 244, i przez błąd jako Miedzna Drewniana 144 do SO Kielce IC 2627/10 do wprowadzenia na Mniów sprawy SO Kielce IIIK 207/07 i podstawienia faktury roboty murowe w Warszawie.

Pan Bohdan Żakiewicz w 2005 roku był zadłużony i miał zastawiony Pałac Paderewskiego przez komornik Guźlę jako zastaw na Willi Anin na ulicy Poprzecznej 19 i nie mógł poręczyć do Torunia, gdyż na hipotekę wpisano zadłużenie 265..000,- USD co dyskwalifikuje zeznania świadków i całe postępowanie SO Toruń IIK 164/11, gdzie dokonano kradzieży 100,- milionów euro. Sprawa SO Częstochowa Nc 44/09 została podłożoną pod akta psychiatryczne w Tomaszowie Mazowieckim PC 44/13, aby Bohdan Żakiewicz mógł ukraść pieniądze z mojego konta w Starachowicach jako dłużniczki prowadząc fałszywą licytację do podstawienia Tarnowskich czyli synów Bruno Mazurkiewicza podstawionych w Krakowie do zawłaszczenie miecza paradnego mojego dziadka. Jest to sposób okradania arystokracji przez podmianę umarłych osób jak Edward Podpłoński z Miedznej Drewnianej i podstawiono Edwarda Kowalskiego męża Mirosławy w Starachowicach pod Bank PKO BP S.A. przez sędziów zamierzając wprowadzić Esterę Kowalską pod Esterę z Izraela dopisując innych dane przez akta medyczne i akta psychiatryczne odnoszące się do numerów spraw innych osób z długami jak Bohdana Żakiewicz w SO Częstochowa Nc 44/09, aby podstawić jego długi pod mienie moich teściów, które już przepisali. Dlatego dokonano oskarżenia mojego męża i upozorowano błąd na mojego teścia, aby podstawić podwójne roszczenie pod fałszywe dane osobowe ukryte w Banku PKO BP pod nazwiskiem Kowalska podmieniając Edwarda Kowalskiego pod dziadka mojego męża Edwarda pozorując, że żyje ukrywając zastawienie przez Niemcy naszego mienia i Polski, pod kredyty dorabiając akta psychiatryczne pod numeracje sądowych oznaczeń w sprawach dłużnych przez działania Bohdana Żakiewicz. Aby osoba nie mogla ubiegać się o swoje mienie zamieniana jest na oskarżoną. Dowodem na to jest moje wniesienie o zwrot pałacyku zarządy przy Zakładach Starachowickich, gdzie w pałacu dziadka mieści się MAN, a zaraz byłam aresztowana i przez lata doszło do niszczenia mnie jako Domagalska nazwana przez sąd wskazując mężczyznę, czyli podmiana mnie na mężczyznę i moje córki Marty. Obecnie ponownie wniosłam o zwrot mienia pod, które podstawiono fałszywych Lubomirskich. Po tym jak wniosłam o zwrot mienia mojej książęcej rodziny Lubomirskich, planowano zamienić zwrot pałacu na zakład psychiatryczny, gdyż podstawiono Pałace pod psychiatryczne szpitale, gdzie podmieniane są akta i podstawiani są fałszywi arystokraci członkowie PiS. Zmieniono Lubomirskich pomordowaną moją rodzinę na rodzinę państwa Kulczyk, którzy handlują kradzionymi obrazami mojej rodziny i prezentują to w TVP w Wilanowie. Spowodowało to przysłanie przez Pocztę awizo , gdzie nie wykazano pełnego nazwiska, aby pozorować mnie na córkę teściów w celu dorobienia opinii psychiatrycznych do ukrycia kradzieży mienia naszej rodziny książęcej w Warszawie i dorobiono zeznania teściów przez policję do Tomaszowa Mazowieckiego, podkładając opłaty do naszej sprawy SO Kielce IC 2627/10 dla Waldemara Maksalon włączając do sprawy SR Starachowice INS 716/10 w celu podstawienia Marty Kaczyńskiej, która miała być wprowadzona na Lipie Henryk Szyb 1 na Willę Rosochacz zamienianą Willę Rozkoszy, aby powiązać z NKWD i Moskwą. Dokonano zamiany wpłaty Jerzego Dariusza Kaźmierczyk 10.500,- PLN do sprawy SO Kielce IIIK 207/07 na 500,- PLN wpłaty przez Dariusza Pióreckiego do sprawy SR Kielce IIIK 131/11 i IXK 131/11 co oznacza podmianę osób i wstawienie Ewy Kornaszewskiej dawnej sekretarki Urzędu Skarbowego pod dane Bożena Bochyńska, co powoduje, że Urząd Skarbowy kradnie pieniądze z Fundacji APEX-STAR przez błąd „zi” w nazwisku męża Jerzy Kaźmierczyk wstawiając w dokumentach Jerzy Kazimierczyk i podstawiając Jerzy Bochyński. Dlatego Urząd Skarbowy nie wykazał podatku od sprzedaży dla komornika przy licytacji Km 336/10 z dnia 20.092016, aby dorobić dług do pobrania pieniędzy przez dług z Fundacji APEX-STAR. Drugą podmianą jest faktura proforma 300,- tysięcy PLN z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na mosiądz dla METRON SA zamieniana na dług SOF-ART Sp. z o.o. do ING Bank Śląski, aby podstawić Martę Kaczyńską za moją córkę Martę Bochyńską i siostrę męża, gdyż odsetki są pobierane z depozytów przez dźwignię finansową dopisując zera do kwoty do powiększenia długu zostawiając dług podstawowy.

Firma PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk została zamknięta w 2007 roku i dokonano oszustwa przez Sąd podstawiając zarząd spółki SOF-ART Sp. z o.o. pod zamkniętą działalność gospodarczą, aby wykorzystać weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przekazane dla pełnomocników do M-Banku w Łodzi na kwotę 300,- PLN w 2003 roku do kredytu dla SOF-ART Sp. z o.o. drugi weksel dla Banku Technologii w Kielcach Sp. z o.o. na kwotę 50,- milionów euro w 2005 roku. Weksli nie zwrócono i nie udostępniono uruchomionych pieniędzy, ale podstawiono do SO Toruń IIK 164/11 sprawy SR Kielce IXK 131/11 i IIIK 131/11 co oznacza podmianę firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na SOF-ART Sp. z o.o. a podmiana kwoty w SO Kielce IIIK 207/07 10.500,- PLN na 500,-PLN oznacza podmianę Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Dariusza Jerzego Pióreckiego oraz zamianę świadka w sprawie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Ewę Kornaszewską byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego zamienioną na Elżbietę z Torunia przez fałszywą opinię psychiatryczną Szpitala w Toruniu dla męża wpisując urojeni za pisanie pism do sądu w celu swojej obrony wykazujących dokonane podmiany przez prokuraturę i sąd w sprawie.

Aby ukryć podstawienie Ewy Kornaszewskiej wytworzono w Toruniu Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk wytwarzając w Urzędzie Pracy w Starachowicach działalność gospodarczą „ SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki” i wykazując przez sędziego Wojciecha Pruss, że mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk nie miał majątku ukrywajć wartość SOF-ART Sp. z o.o. na 6,- milionów PLN pod który podstawiono sekretarkę Urzędu Skarbowego, który prowadził tajnie windykacje Fundacji APEX-STAR i Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Z tego powodu Urząd Skarbowy upozorował, że ta sama ulica Westerplatte 1/1 i Bohaterów Westerplatte 1/1 dla urzędu są innymi ulicami i podobnie z imionami w nazwisku, że osoba z jednym imieniem jest inną osobą niż z dwoma imionami przy nazwisku co pozwoliło na podstawienie sekretarki Urzędu Skarbowego pod dane Bożena Bochyńska i wstawiono Dariusza Kornaszewskiego jako Bochyńskiego przez oszustwo Urzędu Miasta Starachowice podczas zameldowania czasowego Adama Kornaszewskiego, któremu wykazano rodziców Dariusz i Bożena Bochyńska co spowodowało pobieranie podatków od zwracanego mienia dla fałszywej arystokracji w tym Tarnowskich synów Bruno Mazurkiewicz z Kanady jako windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co jest wytworzonym oszustwem do kradzieży pieniędzy.

W opinii psychiatrycznej z Krakowa , gdzie wykazano, że jestem zdrowa w SA Kraków w sprawie o rentę, której mi odmówiono wpisano w wywiadzie błąd, że mam małe dziecko, aby podstawić moją wnuczkę pod moje dane następnie w drugiej opinii , gdzie również jestem zdrowa wpisano, że jestem nieufna do sądów i urojeniowo nastawiona do sądów,, aby przez o błąd w pierwszej opinii podstawić Ewy Kornaszewską i Dariusza Kornaszewskiego pod czasowe zameldowanie Adama Kornaszewskiego na Bohaterów Westerplatte 1/1 co spowodowało aresztowanie mnie za włamanie do cudzego domu będąc w swoim domu oraz napastowanie mężczyzn i nadużywanie alkoholu i wywieziono mnie z drugiego adresu do zakładu psychiatrycznego, aby podstawić Ewę Kornaszewską za matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej i przypisać dla mnie zachowanie Ewy Kornaszewskiej. Z tego powodu zamierzano obecnie podpalić dom na ulicy Nad Kamienną 25 i wywieść mnie do zakładu psychiatrycznego do podmiany danych osobowych pozorując, że zginęłam w pożarze. Należy zaznaczyć, że wezwanie do sprawy w Toruniu IIK 164/11 przysłano na adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w sytuacji, gdy maż Jerzy Kaźmierczyk tam nie był zameldowany, a mieszkaliśmy na ulicy Nad Kamienną 25. Działania powyższe wykazują współpracę Ewy Kornaszewskiej i Dariusza Kornaszewskiego z sędzina Barbarą Bochyńską i Jerzym Bochyńskim z Katowic, którego podstawiono na adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w celu ukrycia kradzionych pieniędzy od 2004 roku z Fundacji APEX-STAR w Katowicach i podstawiono dane Ewy Kornaszewskiej pod dane Dariusz Kaźmierczak a pana Dariusza Kornaszewskiego podstawiono pod dane Jerzy Kaźmierczak, aby podstawić pod dane Ewy Kornaszewskiej sędzinę Barbarę Bochyńską kierującej pobieraniem pieniędzy z Fundacji APEX-STAR w Katowicach zamierzając podmienić akta w SO Toruń IIK 164/11 w celu podstawienia Jerzego Małachowskiego oraz podstawienia mojego syna Jakuba Jan Pióreckiego jako Jan Piórecki pod dane mojego teścia co ukryte zostało przez zamianę nazwiska na Kornaszewski. Świadczy to, że sprawa w Toruniu była dorobiona do kradzieży pieniędzy przez wykorzystanie danych teścia Jan podstawionego pod nieżyjącego mojego dziadka, gdzie dorobiono sprawy przez UB o sygnaturze INs 956/09 i podstawiono pod imię z bierzmowania mojego męża Jan.

Podstawiono inne osoby za spadkobierców po moich rodzicach 34.000,- osób co jest widoczne w fałszywej licytacji Km 336/10, która służyła do wprowadzenia na ulicę Nowowiejską pani Lidii Marii Daleszak kupującej tamtą nieruchomość za córkę mojego ojca i pozorowanie jej męża Czesława Daleszak na Czesława Maksalon, za którego jest podstawiony zabity Czesław Wojciechowski w okolicach Rabki po ucieczce z Palace Zakopane i podstawiono za ojca mojego syna Jakuba Pióreckiego, i Pauliny Machowskiej córki Ewy Kornaszewskiej z pierwszego jej małżeństwa.

Czesław Wojciechowski został zamordowany w 1942 roku z 17-letnim bratem w Oświęcimiu i podstawiono pod niego Czesławę Wojciechowską zwaną Bolą, aby przejść na Bolesławę Bochyńską moją oficjalną babcię zamienioną na Bocheńską podstawioną pod doktora Bocheńskiego z Palce Zakopane. Dlatego dokonuje się podmiany poprzez akta medyczne. Wykorzystano pana Lecha Pilarskiego pod nazwisko Filarski dorobiony do autora książki Alfonsa Filar i Michała Leyko „Palace Katownia Podhala” co spowodowało przesłuchanie mnie pozorując więźnia „Palace” w Toruniu i podmieniono mi męża, pozorując, że mnie pobił, aby podstawić Zdzisława Piórko skazanego na śmierć i inne osoby z okręgu krakowskiego pod Zdzisławę Lewandowską podstawiajć akta o pobicie przez Dariusza Pióreckiego w okresie od 2000- 2002 roku. Nasz pełnomocnik pan Gustaw Schmidt został podstawiony pod Gustav Wojciechowski z Zakopanego co doprowadziło do próby oskarżenia Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, przez mojego syna Jakuba Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski co umożliwiło podstawienie Jakuba Niemiec zamordowanego w Oświęcimiu a więzionego w Palace Zakopane katownia Podhala i innych osób. Zmiana nazwiska powoduje wykorzystanie nazwiska Piórecki do ukrycia podstawienia Dariusza Jerzego Pióreckiego jako Jerzy Piórecki podstawiając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz jego syna Adama Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa, pod drugiego mojego syna Adama Stanisława Kornaszewskiego podstawionego pod Stanisława Kordasiewicz, który więziony był w Palce Zakopane a zginął w Oświęcimiu i podstawiono za niego Stanisława Pikul z Tarnowa. Podobnie podstawiono osoby Stanisław Niemiec i Jakub Niemiec, podstawiony został pod rodzinę Artura Szmytka z ojca Niemiec, syn Grażyny Szmytka, a wstawiając Grażynę Klusek pod Grażynę Kulczyk na kradzione obrazy podstawione pod Palace Zakopane Katownia Podhala i podmieniając obecnie dane przez Szpitale Psychiatryczne rodzin ocalałych. Dlatego wykreowano 3 linie pod udział 1/3 nieruchomości mojej babci a 2/3 martwe dusze. Ukryto linię mojej babci aby ją podmienić a moją mamę jedynaczkę, zamieniono na siostrę aby dodać 2 braci pod 2/3 nieruchomości i podstawiono na Warszawę trzech braci Podczaskich, czyli zamieniono moją mamę na mężczyznę i podstawiono mamy tatę za jej męża pod prawdziwymi danymi hrabia Jan Tarnowski. Następnie doszło do podstawienia pod Henryka Podczaskiego pana Henryka Grabowskiego chrzestnego ojca Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i podstawiono w USA dla kreowania genealogii dla panią Marii Putin, podstawionej pod drugie imię mojej córki Anny Marii Pióreckiej, i zamieniono rodziny a podstawiając rozwód Henryka Grabowskiego z Danutą Grabowską, których połączono jako jedno z Danutą Gibalską , która miała opiekę nad swoją wnuczką i podstawiono Danutę Wałęsa i Lecha Wałęsa pod Lecha Kaczyńskiego i Marię Kaczyńską pozorując rozwód do podziału majątku w USA dla W. Putin i Marii Putin pozorując małżeństwo i podstawiono Marię Kaczyńską na carskim mieniu w Nowym Jorku jako zakład bukmacherski o jednego dolara zastawiając wyspę Governors Island jako zapłata za Karakale i Mistrale, podstawiając moją mamę jako Maria Tarnowska pod Marię Putin i Marię Kaczyńską i podstawiono Martę Kaczyńską na USA pod moją córkę w Irlandii Martę Jadwigę Bochyńską windykując ją za śmieci w Polsce, co jest oszustwem a podstawiając Jadwigę Kaczyńską. Odniesiono się do filmu jako wypłata gaży dla aktorów do zakładu na giełdzie za 1 dolara za sok pomarańczowy jako pomarańczowa rewolucja finansowana przez Invest Bank SA windykujący Oświadczenie Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego windykując weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co połączono z Jekaterynburgiem jako pomarańczowe światło na niebie.

Moja siostra Beata Maria Idziak miała zginać w piwnicy i podstawiona została pod Beatę Szczepańską z Juszczyna w celu podstawienia jej za żonę Waldemara Szczepańskiego podstawionego pod największego zbrodniarza Kielecczyzny von Szczepański co spowodowało usunięcie mojej siostry w sprawie spadkowej po naszym ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim, gdyż podstawiona została Beata Maria Idziak pod dane Bożena Bochyńska., którą uśmiercono w 2007 roku przez Invest Bank SA i podstawiono pod akt notarialny na nazwisko Bożena Piórecka do sprawy o przyjęcie spadku INs 67/08 po Józefie Ludwiku Bochyńskim do pobrania pieniędzy przez windykację weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, aby pobrać pieniądze z Fundacji APEX-STAR ukrywajć sprawy prowadzone w Sądzie w Kielcach przez podstawienie sędziny Barbary Bochyńskiej i Jerzego Bochyńskiego w Sądzie w Katowicach.

Data 3.07.1944 i dwie ostatnie liczby mają odniesienie do dorobionych akt psychiatrycznych dla mnie w Tomaszowie Mazowieckim Pc 44/13 pod które zamierzano podstawić moją siostrę Beatę Marie Idziak, aby dopasować do Beaty Szczepańskiej i oskarżenia przez Bohdana Żakiewicz podstawiając jego długi w SO Częstochowa Nc 44/09 pod fałszywą sprawę SR Starachowice INs 956/09. Podstawiono mojego syna Adama Pióreckiego pod Adama Król z książki „Palace katownia Podhala: oraz synową Agnieszkę z domu Krześniak zamieniono na Kowalczyk z domu Lewa podstawioną pod sierżanta Kowalczyk i połączono z Eugeniuszem Podczaskim podstawionym pod Eugeniusza Kowalczyk; Kazimierza Banię podstawiono pod Kazimierza Kowalczyk w tym Wojciecha Krupa podstawiono pod Wojciecha Idziak. Genowefę Maksalon zamieniono na Genowefę Radwan aresztowaną w 19944 roku i wyjechała do Cobus, a Antoniewo Ciszewskiego podstawiono pod Mieczysława Zadora z Jordanowa, gdzie był bank Bochyńskich i zginął 31.12.1944 roku co powoduje, ze jestem wzywana na przesłuchania zawsze w tym czasie. Bronisław Komorowski został podstawiony pod Bronisława Czech. Moją babcię Anielę Reginę Mazurek podstawiono pod żonę Wacława Mieszała jako Aniela Mieszała do podstawienia Wacława Bocheńskiego z USA zamieniając na Wacława Podolskiego natomiast Roman Bochyński jako Roman Brunon Bochyński podstawiony został pod Roman Polański i Roman Sanguszko w Tarnowie i Krakowie. Podmieniono Dariusz Piórecki na Dariusz Dąbrowski, aby podstawić pod Tadeusza Maksalon, który zmarł w czasie wojny na pana Tadeusza Dąbrowskiego , który wieziony był w Palace Zakopane i zginął w Oświęcimiu co oznacza podstawienie Wioletty Jęderko pod siostrę męża i wstawienie danych osoby jako spadkobierców pozorując inne fakty historyczne do czego miała służyć wymiana podręczników. Z tego powodu Ewa Machowska obecnie Kornaszewska z domu Niewczas za którą wstawiono Ewę Kopacz została podstawiona jako córka Józefa Bochyńskiego podstawiając Józefa Machowskiego rozstrzelanego przez gestapo w Kuźnicach w 1944 roku, natomiast Janina Pikul została podstawiona pod Janinę Machowską więzioną w Palace Zakopane ginąc w Oświęcimiu zamierzając ukryć istnienie pani doktor Janiny Kiesz, której rodzinę wymordowano na Litwie i podmieniono ją na męża z Wołynia. Moją córkę Annę Marię Piórecką podstawiono pod Annę Miętus rozstrzelaną przez Roberta Weissmann w 1940 roku i podmieniono byłego męża Dariusza Pióreckiego na Roberta Pióreckiego czyli Roberta Weissmann co miało być ukryte przez zmiana nazwiska na Kornaszewski i skazanie mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako kryminalne akta w celu podstawieni Roberta Weissmann oraz Stanisława Pikul, który jest podstawiony pod Miętus rozstrzelanego przez Roberta Weissmann w Zakopanym, którego zastępcą był Mertens posługujący się również nazwiskiem Maciejewicz i podstawiono Maciejewskiego dyrektora Zakładów Starachowickich na mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie w czasie wojny mieszkał von Szczepański.

Miało to ukryć podstawienie Mieczysława Podczaskiego , którego określano Mientus. Pan Romuald Kulig był wieziony w Palace Zakopane i zginął w Oświęcimiu co wykorzystano do podstawienia Romualdy Grudniewskiej oraz prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego. Podmieniono mnie pod Kuraś Bożena jako Elżbieta spalona żywcem w domu w Waksmundzie i podstawiono dyrektora Waksmundzkiego dyrektora ING Bank Śląski członka Zakonu Columba, ,aby pobrać pieniądze dla tak sfabrykowanej linii genealogicznej zamierzając zamordować wszystkie Elżbiety z rodziny Bochyńskich i podstawiono mojego ojca pod Józef Kuraś, który był spalony w domu. Fałszywe linie genealogiczne wytwarza Kościół Katolicki do których są tworzone sprawy sądowe do wytworzenia roszczeń do kradzieży pieniędzy jako windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Dlatego windykacja na wodę jest dorabiana przez Helenę Surma , która podmieniła moje dane osobowe i miała służyć do podstawienia jej danych na Zakopane pod Helenę Marusarz rozstrzelaną przez gestapo koło Tarnowa. Z tego powodu mężowi stworzono sprawę w Tarnowie V GC 57/16 co oznacza, że jej zakończenie miało się zakończyć zamordowaniem sąsiadki przez Zakon Templariuszy, gdyż majątek naszej rodziny w Starachowicach jest również w Zakopanym jako jednego właściciela. Emila Miller wnuczka Ewy Eugster miała być zamordowana , gdyż podstawiona została pod Pieróg Emil rozstrzelany przez Roberta Weissmann w 1940 roku. Z tego powodu przedstawiono pomalowanego farbą pana Piróg i podstawiono panią mec. Ewę Piróg Wolską pod ciocie Janinę Nowak-Pirog podstawioną pod Janinę Machowską podstawioną pod Wassermana, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Stanisława Pikul podstawiono pod Stanisława Wojciechowskiego więzionego w Palace Zakopane , który został wywieziony do Oświęcimia i tam zginął. Żonę Bohdana Żakiewicz upozorowano na żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając pod dane Jerzego Trzaska wiezionego w Palace Zakopane, który tam ginie i podstawiono Dorotę Tarnawa oraz Tarnawskich w energetyce jako rodzina zastrzelonego Tarnawskiego Władysława podstawiając również Władysława Maksalon , który zginął w Oświęcimiu i wieziony był w Palace Zakopane. Szymona Frankiewicz syna Macieja Frankiewicz i Anity Frankiewicz świadków podpisu na Oświadczeniu Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego podstawiono pod Macieja Giertych podstawiono pod Tarnawski Szymon w Palace Zakopane. Z tego powodu podstawiono herb Trzaska do zrabowanego sygnetu w Palace Zakopane pod Marię Żakiewicz jako herb Trzaska a hrabiego Jana Tarnowskiego podstawiono pod Jan Waksmundzki rozstrzelany przez gestapo w 1943 roku. Dlatego mojej mamie zrobiono otwór w głowie bez jej zgody jako symbol rozstrzelania jej ojca , który zmarł normalnie, ale został podstawiony pod Władysława Tarnowskiego zamienionego na Władysława Waksmundzkiego rozstrzelanego w Zakopanym przez gestapo. Prokurator Beata Wojcik jest podstawiona pod Józefa Wojcik, który ginie w Oświęcimiu, którego podstawiono pod mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego podstawiając również Józefa Wieczorek, który ginie w Oświęcimiu. Pan Jerzy Zawadzki został podstawiony pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawionego pod Mieczysława Pawlak pozorując konkubinat, aby podstawić więzionego z Palce Zakopane pana Zawadzkiego Mieczysława, który ginie w Oświęcimiu. Podstawiono szklarnia pana Szota pod Franciszka Szot, który ginie w Oświęcimiu podstawiając Franciszka Bochyńskiego zamienionego na Franciszka Mazurek.

Kościół Katolicki wytworzył fałszywe linie genealogiczne, na które są sądzeni ludzie czyli fikcję do kradzieży pieniędzy. Z tego powodu sędzia Jacek Pietrzak w SA Gdańsk IIAKa3/16 stwierdził całkowitą rozbieżność zeznań męża i przygotowane dokumenty prokuratury, które sfabrykowano do fałszywych linii genealogicznych wykreowanych przez Kościół dla którego pracuje prokuratura. Określenie przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego, że faktura została wystawiona przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podczas informacji, że nie wystawiła firma PPH APE-Jerzy Kaźmieczyk, gdyż przebywał mąż w tym czasie w areszcie była podstępem prokuratury, która przesunęła daty, aby nie wykazać tego faktu. Celem było podstawienie śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka z 1999 roku na 2009 podstawiając pod mojego żyjącego męża Jerzego Kaźmierczyk pod imię z bierzmowania Jan podstawiając teścia, którego zamierzano oskarżyć co jest szubrawstwem i wykazuje , że wymiar sprawiedliwości kryje gang mordujący ludzi do działów spadku w Kościele Katolickim.

Trzech największych hierarchów w Polsce na Jasnej Górze wykorzystało pomysł opisany w „Faraonie” zaćmienia słońca, które zamieniono na powiększenie księżyca wykazując wyższość wiedzy na głupotą pielgrzymów i zorganizowano wycieczki dla 100.000,- ludzi, którzy przepraszali za winy narodu polskiego w sytuacji, gdy każdy odpowie za swoje winy. Celem było stworzenie odpowiedzialności zbiorowej Polski do windykacji dla Kościoła Katolickiego do ukrycia dokonanych kradzieży przez Kościół w celu przejęcia władzy. Pan Antoni Ciszewski z Puław stwierdził, że PiS dysponuje armią 100,- tysięcy osób, która na komendę wytworzyła pielgrzymkę na Jasną Górę w celu zamiany jej na świątynię egipską, aby powtórzyć wyczyn kleru opisany przez Bolesława Pruss w „Faraonie”, gdzie kapłan został Faraonem wykorzystując wiedzę starożytnego Egiptu. Zamierzano powtórzyć takie działania do wybudowania Świątyni Salomona przez Lidera Światowego czyli Antychrysta, który zamierzał podać się za Michała Pióreckiego księdza , który miał po wymordowaniu jego prawdziwej rodziny zostać papieżem, aby uzasadnić zawłaszczenie carskiego mienia przez Kościół Katolicki, po czym miał zostać podmieniony przez Antychrysta, bądź wcześniej czyli dzisiaj , gdyż sprawa została ujawniona i czas przyspieszył, bo nikt by nie ocalał. W starożytnym Egipcie Faron przyszedł pod świątynię po pieniądze z ludem, obecnie pielgrzymi PiS przyszli pod Jasną Górę, aby wytworzyć zbiorowe roszczenie przez 100,-tysięcy ludzi dla narodu, który ma 35,- milionów ludzi do windykacji dwóch weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, których sędzia odmówił zwrotu. Upozorowano, że pod prawdziwymi danymi osobowymi nie żyjemy, dlatego stworzono drugą sprawę pod fikcyjne linie genealogiczne w SO Toruń IIK 164/11 przez wojsko pracujące dla Świątyni Salomona i prowadzące wojnę religijną czego objawem było naruszenie grobów w Starachowicach i Jerozolimie.

Doprowadzono do windykacji przez Międzynarodowa Społeczność Biznesmenów Pełnej Ewangelii -Chrześcijanie w Biznesie (FGBMFI), jako składki w Tarnowie pozorując, że ja nie żyję. Zamierzano zawłaszczyć przez FGBMFI prawa autorskie do książki „Zakazana Prawda” do finansowania książki „Najszczęśliwsi na świecie” i podstawiono jako Saibabę z Bali do Łodzi. Fałszywych Tarnowskich ukryto przez podstawienie Marii Falkiewicz z Palace katowni Podhala za Ewę Falkiewicz żonę prokuratora , który nie poprowadził sprawy IPN S55/12. Bronisław Bruno Mazurkiewicz wyrokiem sądu został skazany w 1945 na śmierć jako sadysta i podstawiono Bronisława Komorowskiego dlatego podmieniono moje dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk do windykacji podstawiając Jerzego Brunona Bochyńskiego jako Brunona Bochyńskiego.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s