Tajemnica wyspy Governors Island w Nowym Jorku

Starachowice na 05.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Viktor tajemnica Czech w USA  kapitana okrętu Czarna Perła

W Starachowicach doszło do braku interwencji lekarzy i śmierci dziecka w łonie matki co jest zbieżne z czarnym sercem trzymanym przez Jarosława Kaczyńskiego co można odebrać jako symbol masonerii , która wyrywa serce za zdradę ich tajemnicy. Nikt nie zdradził tajemnicy z ludzi, gdyż jest to kwestia analizy faktów i mądrości. Obecnie próbowano wykorzystać rodzinę chrześnika mojego ojca Witolda Krzemińskiego i jego żonę Izabelę z domu Śliwińską , którą podstawiono pod Izabelę Marcinkiewicz natomiast jej syna, który nie ma części nogi podstawiono pod mojego syna, któremu zamierzano obciąć nogę podstawiając Adama Kornaszewskiego pod Łukasza Krzemińskiego. Upozorowano Izabelę Krzemińską jako dwie osoby Izę i Belę pod którą podstawiono Beatę Marię Idziak podstawionych jako matki Michała Pióreckiego. Całość akcji prowadzona jest przez symulację komputerową jako gra, aby młodzi ludzie nie rozluźniali fikcji od rzeczywistości. Dlatego dwóch bliźniaków Pawła Krzemińskiego i Michała Krzemińskiego podstawiono jako Michała Pióreckiego i Piotra Idziak, pod których podstawiono Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego. W podstawieniu tym podstawiono Lecha Kaczyńskiego pod Michała Krzemińskiego, którego zamierzano zamordować, gdyż podstawiono pod niego Michała Makuła i podstawiono pod Michała Pióreckiego planując go zamordować, aby przez niego zawłaszczyć prawa autorskie do mojej książki dla Michała Krzymowskiego i podstawiono Pawła Krzymowskiego, który mnie zaskarżył w Toruniu , zamienił na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk tak jak Waldemar Maksalon , aby przejść na Zuzannę Maksalon pozorując za córkę Waldemara Maksalon, aby ukryć, że jest to dziecko z gwałtu mojej córki Anny Mari Pióreckiej.

Piotra Idziak podstawiono pod Jarosława Kaczyńskiego podstawionego jako Piotr Rzymianin pod dziadka Franciszka Jana Mazurka za którego podstawiono papieża Franciszka. Przedstawienie medialne Jarosława Kaczyńskiego z czarnym balonikiem w kształcie serca ma odzwierciedlenie do wyrwania serca mojemu dziadka i wyjęcia serca dla taty oraz zamiany mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na hrabiego Tarnowskiego i podstawiono za spadkobierców Kaczyńskich poprzez tworzenie fikcji przez telemarketer jako Kapitał Ludzki , który reklamy sprzedaje jako usługę firm , które zatrudniają , gdzie jest obowiązek przedstawić się jako działanie na rzecz danego podmiotu, a nie firmy, która zatrudnia. Upozorowano moje dane na wiele firm jako pracownika co jest oszustwem. W ten sposób dokonano przejścia na Viktora Barbossa i innych w celu odniesienia się do filmu „Piraci z Karaibów” do okręgu „Czarna Perła” kierowanego przez kapitana bez serca w celu zamiany na demona na morzu jako scenariusz filmu na faktyczną windykacje na wodę tworzoną przez sąsiadów na Bohaterów Westerplatte 1, jako Kościelna Fundacja Zaopatrzenia Wsi w Wodę i podstawiono prezentowanego w filmie demona na morzu na windykacje w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach do podmiany carskiej rodziny jako góra trupów czyli działów spadku uwieńczonych podmianą serca niewinnej osoby po której idzie papież Franciszek. Dlatego podmieniono akta medyczne dla mojego ojca, aby usprawiedliwić bezprawne wyjęcie serca tworząc wpis przeczep aortalno-dwu-udowy, którego nie było. Dorobiono dla pani Grażyny Kulczyk i Grażyny Krupa akta lesbijki przez Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, aby podstawić pod nazwisko Piórecki homoseksualistów i zamienić Karola Jacka na Jacka Bocheńskiego oraz podstawić Karola Wojtyło jako dwie religie, które miały wprowadzić homoseksualistów w celu ukrycia skradzionych obrazów wyprowadzonych przez Grażynę Kulczyk. Podstawiono Witolda Krzemińskiego pod nazwisko żony z domu Śliwińska i podstawiono pod nasz obraz „Kosz ze Śliwkami” jako program terapii zajęciowej dla chrześcijan. Papież Franciszek nakazał hierarchom w Meksyku przeprosić homoseksualistów co powoduje wytworzenie roszczenia finansowego wobec Kościoła Katolickiego, który zamierzał scedować windykacje na windykację Polski , gdyż trzech hierarchów polskich zorganizowało pielgrzymkę PiS w ilości 100,- tysięcy osób na Jasną Gorę , którzy przepraszali w imieniu Polaków w celu wytworzenia roszczenia na Jasnej Górze, gdzie przez sponsorowanie przez wodociągi renowacji grobów na Jasnej Gorze zamieniono na windykację na wodę na Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach łącząc z działką 29 jako garaż , co połączono z dworcem jako częścią pałacu i kolejami PKP oraz metrem i tunelem zamieniając na tunel łączący Nowy Jork z wyspą Governors Island 3 km od Statuy Wolności w USA, gdzie zamierzano podstawić Zuzannę Maksalon i opiekę Hillary Clinton jako rodziny przez akta wykreowane w Garwolinie przez Kościół Katolicki. Podstawiono kobietę, która urodziła martwe dziecko w szpitalu w Starachowicach pod kapitana „Czarnej Perły”, który oddał serce za ratowanie życia żony podstawiając w to miejsce Donalda Trump zamienionego na kobietę , a Hilary Clinton zamieniono na Jarosława Kaczyńskiego jako kapitana „Czarnej Perły”, który oddał serce w celu uzyskania pieniędzy do wprowadzenia jednej religii i budowy Świątyni Salomona jako wieży Babel przeciw Bogu.

Trzęsienie ziemi w Rzymie słusznie określiło Radio Maryja we Włoszech jako kara Boża z tym , że jest to znak Jonasza, który wyrzucony został za burtę z okrętu, którym można nazwać Włochy, żeby statek nie utonął, gdyż nie chciał ratować Niniwy. Papież Franciszek nie chciał ratować Polski , ani ludu Bożego mając serce przy „Czarnej Perle” i Barbossie jako pożądanie serca, co jest symbolem uwieńczenia Świątyni Salomona , która jest z ludzi. Niewiedza prowadzi do dorabiania opinii psychiatrycznych dla wierzących, którzy nie zawsze wiedzą o zamiarach Watykanu. Doszło do prośby o wybaczenie ludzi przez biskupa z Watykanu za słowa, które spowodowały cierpienia ludzi z powodu trzęsienia ziemi jako gniewu Boga, gdyż Kościół Katolicki zamienił nas na homoseksualistów przez fabrykowanie opinii psychiatrycznych do kradzieży pieniędzy. Fabrykowano związki homoseksualne do powielonych windykacji weksli męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i powielone nasze dane na Kraków przez podstawienie Grzegorza Walendzika pozorując zdradę regionu staropolskiego jako skazanie AWS jako windykacja podstawiając Grzegorza Surdy męża Renaty Surdy zamienionej na Renatę Aksan i podstawiono Jacaka Aksan jako Jacka Bocheńskiego na Australię i Piotra Pedryc drugie małżeństwo Renaty Aksan pod paliwa Aramco wykorzystując moją wnuczkę Wiktorię zamienioną na Zuzannę i podstawiono Piotra Pedryc jako Piotra Eugster przez podstawienie Piotra Główki, aby wstawić SOF-ART Sp. z o.o. na Australię i Kanadę jako SOF-ART House jako pod-spółki na kapitale dłużnym podstawiając Dorota Dąbrowska jej siostrę, aby podstawić pod Izrael konkubinat z Józefem Olszewskim mężem Bożeny Olszewskiej członka Armii Zbawienia. Radio Maryja we Włoszech było jak jedna osoba, która uratowała miasto. Historia jest podmieniana w zależności od polityki do kradzieży. Wprowadzano do Europy emigrantów jako kolonistów w celu ukrycia zawłaszczonej ziemi. Podstawiono kolonistów niemieckich, którzy otrzymali domy i działki 20 morgowe co próbowano zamienić na spadkobierców w Polsce przez ukrycie osób z Gór Harzu z Niemiec podstawiając nazwisko Kaźmierczak. Należy pamiętać, że papież Franciszek musi powiedzieć prawdę, gdyż Jonasz został wyrzucony z okrętu i połknęła go ryba, po czym w Niniwie robak stoczył krzew pod którym chciał odpoczywać Jonasz, który nie chciał wypełnić woli Bożej tak jak papież Franciszek nie chce powiedzieć prawdy. Prowadzi to wymyślnych historii o mordowaniu na ofiarę ludzi przez rod świętych Włodzimierza I co jest skutkiem działania Kościoła Katolickiego przeciwko prawosławiu zamieniając na Waldemara , który pracuje dla papieża Franciszka wykorzystując dzieci z porwanej Anny Pióreckiej podstawionej pod Annę córkę cesarza Romana II.

Podstawiono filmowego potwora wodnego jako windykacja na wodę w parafii Wszystkich Świętych łącząc z Zakonem Cystersów dla których historie pisze pan Winiarczyk brat dyrektora szkoły w Starachowicach pana Winiarczyka, który nie żyje, aby podstawić nazwisko Winiarczyk pod Brzezina Winiarski i podstawić herb Trąby książąt Radziwiłłów naszej rodziny pod Zakon Cystersów podstawiając pracowników Winnickiego , Deybel, Ebertowski , którzy pracowali przy planie regulacji i uspławniania rzeki Kamiennej co ukryto przez zamianę przez zamianę stawu fabrycznego w Starachowicach na ulicy Pasternik jak Zalew Pasternik co jest oszustwem do ukrycia projektów Inspektora Generalnego Budowli Wodnych i Dyrektora Szkoły Inżynierii Cywilnej w Warszawie Wojciech Urbańskiego, aby stworzyć roszczenia pod Dyrekcję Górniczą , która określiła właściciela Ostrowca Świętokrzyskiego jako Jerzego Dobrzańskiego i wyasygnowała na ten cel kompleksowego planu poszukiwania węgla kamiennego z 1825 roku sumę 100,- tysięcy złotych , pod którą zamierzano podstawić Bohdana Żakiewicz, który udaje Bochyńskiego. Sędziego Wojciecha Pruss podstawiono pod Urbańskiego, aby podstawić 100,- tysięcy złotych, które zażądał SO Kielce IC 2627/10 ode mnie i męża do dalszego prowadzenia sprawy IC 2627/10 co połączono przez kwotę 100,-tysięcy PLN z Tarnowskimi podstawiono pod SOF-ART Sp. z o.o, której adres jest Lipie Henryk Szyb, która tam nie działa, ale prowadzone są działania przez rząd polski, który powtarza sytuacje z przeszłości podstawiając pod dawnych inżynierów jak Krumpel, Ebertowski Schmidt , którzy wykonali świdrowe zadania w okolicach Kunowa podkładając Kościół Zielonoświątkowy oraz energię elektryczną jako slupy kręcone co ma odniesienie do badań świdrowych w celu połączenia kompleksowo-gospodarczych działań do zamiany na fałszywych spadkobierców jako ukrycia matactwa Kościoła Katolickiego na szosie odnosząc się do Suchedniów Warszawa Kielce i Końskie podstawiając Czesława Daleszak jako Czesława Klarner, który był tylko zarządcą, którego już wykorzystano do kradzież w Starachowicach i podstawiono sędzinę z Katowic Magdalenę Jarczyk jako Magdalenę Klarner córkę sędziny Barbary i Jerzego Bochyńskich z Katowic.

Bolesław Krzywousty herbu Rawicz został określony darczyńcą dla Benedyktynów w Świętokrzyskim odcinków Dolnych Starachowic z wsiami Wanacja, Wierzbnik, , Michałów, Dziurów, Kuczów i Zawada z ośrodkiem administrowanym przez wieś folwarczną Rzepin trzeci kompleks od Kunowa po Ćmielów dostał się w XII wieku Zakonowi Templariuszy w Opatowie, które było mieniem RADZIWIŁŁ, które zabrali biskupi i ukryli przez sprzedaż w 1514 roku Krzysztofowi Szydłowieckiemu za 10.000,- dukatów co ma odniesienie do biblii i nieuczciwego dłużnika. Dziadek mój wykupił mienie, które skonfiskował Skarb Państwa i spółki akcyjne a stolicą majątku był Ćmielów do polowy XVIII wieku Ostrowiec Świętokrzyski. W 1179 roku powstało IV dominium feudalne nad środkową Kamienną gospodarujące na odcinku od Skarżyska do Starachowic i obejmujące siedziby Klasztorów także wsie. Ukryto odkupienie przez mojego pradziadka cara dóbr Brodzkich i Sławkowskich oraz Starachowic, które podstawiono przez Winiarczyka jako własność Zakonu Cystersów, który zamierzał mnie wyrzucić z domu przez Waldemara Maksalon, który nie ma żadnych praw, ale prowadzi sprawy dla papieża Franciszka jako sprawa IC 178/15 do sprawy INs 716/10 do sprawy INs 956/09.

Zamieniono mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na Bruno czyli cara Mikołaja II podstawiono pod Bruno Mazurkiewicz pod Tarnowski podobnie jak dziadka ojca Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II zamieniono na Frankel, który kupił dobra jako odrębną jednostkę gospodarczą co było widoczne w departamencie Górniczy w Petersburgu jako Zakłady Górnicze Hutnicze, Zakładów Starachowicki, Michałowski, Brodzki i Nietuliski co obecnie zamierzano podmienić Frankel czyli Franciszka na Hansa Franka kryjąc za podmianą Franciszka Jan Mazurka zamienionego na Tarnowskich, aby ukryć podstawienie papieża Franciszka , który ma w ręku święte serce mojego ojca i dziadka należące do Jezusa Chrystusa. Hans Frank jest podstawiony jako J-23 jako Hans Kloss z filmu „Stawka większa niż życie”. Z tego powodu stworzono międzynarodowe powiązania kapitału pod dawne osobistości w tym Leon Rozenthal bankier Petersburski podstawiony pod fryzjera Leona zamieniając na Metro w Warszawie , gdyż pod mieniem spółki krył się bankier warszawski baron Antonii Frankel podstawiony pod Antoni Bocheński , który nie był właścicielem, ale plenipotentem jak Antoni Laski jako wspólnik Frankela, którego obecnie połączono z Fryzjerem w sprawie Brexit w Anglii i podstawiono majątek carski jako obszar leśny pod Antoniego Frankel, który ukrył Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa.

Sztygar Kornel Mazurkiewicz podstawiono pod Kornela Makuszyńskiego, aby podstawić pod twórczość obecnie Adama Mazurkiewicz podobnie jak Fortunat Tomaszewski zawiadowca stacji PKP został podstawiony pod dyrektora wodociągów Tomaszewskiego i komentatora sportowego Tomaszewskiego co łączy media z woda i twórczością i podstawiono skradzionego mojego syna Michała Pióreckiego pod Michała Krzymowskiego. Zamierzano przez nowe przyłącze energetyczne do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podstawić Polskie Towarzystwo Elektryczne SA oparte na kapitale szwedzkim w celu podstawienia niezwróconych pieniędzy za niedokonaną inwestycję Elektrowni zawartą w dokumencie Kossobudzkiego w Zakładach Starachowickich i połączono to ze Szwajcarami , gdyż konto zakładów było w Szwajcarii jako tajne.

Podmieniono mojego dziadka cara Mikołaja II na Kazimierza Szpotańskiego pozorując na herb Łabędź ze Szpotów, aby podstawić Piotra Dunina-Własta pod ziemię mojej carskiej rodziny i dlatego zawłaszczono moją firmę IMPERATOR ROMANOW na Włocławek, gdzie urodził się w 1887 roku urzędnik bankowy ojciec Kazimierza Szpotańskiego pod którego podstawiono Kazimierza Banię w celu ukrycia Kazimierza Marcinkiewicza, który oddał Polskę dla papieża Benedykta XVI. Z tego powodu podstawiono Donald Trump pod kobietę w Szpitalu w Starachowicach, która urodziła martwe dziecko, aby ratować córkę Iwankę za którą podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego , który zarządza kontami lewicy przez Vogel i jego siostrę Małgorzatę Kwaśniewską w Szwajcarii podstawiając się pod Aleksandra Bochyńskiego podstawiając dane Aleksander Ivanka, który pracował w aparacie finansowym jako minister skarbu co spowodowało zamianę Donalda Trump na kobietę, aby ratować córkę i żonę , gdyż podmieniono go za męża swojej córki. Zamierzano wprowadzić Hillary Clinton jako mężczyznę podstawiając Jarosława Kaczyńskiego za którego wprowadzić zamierzano papieża Franciszka, który kryje fałszywych Tarnowskich , gdyż wcześniej podstawiono pod nich Gabriela Czechowicz jako pseudonim Leliwa i podstawiono Gabrielę Pikul pod sąsiadów teściów pod Czechowic oraz Czesława Daleszak jako Czesław Klarner.

Podstawiono sędziego Wojciecha Kucharskiego w sprawie IC 178/15 pod pana Kucharskiego w przeszłości, który był postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu za sprawę Żyrardowską, aby powtórzyć sytuację z przeszłości, gdy Kucharski wiedział o ustawie waloryzacyjnej , która miła długi spłacane przeliczyć na złotówki, ale wdał się w targi z Boussakiem i ustalił zwrot 448.000,- Franków co było wówczas podarowaniem 2,1- miliona Franków co określił pan Rataj, że nie można było zrozumieć. Działania takie powtórzono obecnie na moim koncie w PKO BP SA w stosunku do 100,- milionów EUR, które zawłaszczył rząd jako pożyczka z PKO BP SA , która miała być zwrócona nie w euro lecz w złotówkach, aby powtórzyć zwrot w markach pożyczonych franków co spowodowało wówczas stratę 2,6 ,- miliona twardej waluty odzyskując tylko 18,- tysięcy Franków. Zabito wówczas Blachowskiego na ulicy dyrektora naczelnego Koehlera i obecnie podstawiono akta mordercy, aby powtórzyć sytuacje i podstawić pod biznes Koelnera z Wrocławia , z którym pracuje Bohdan Żakiewicz, aby ukryć skradzione pieniądze i podstawić adwokata Michalskiego pod Jerzy Michalski , aby przejść na rok 1919 pod Kucharskich wprowadzając Wojciechowskich pod prezydenta Wojciechowskiego za czasów Władysława Grabskiego. Celem było podstawienia Ivanki Tramp pod Małgorzatę Kwaśniewską z Szwajcarii , którą podstawiono pod dane Elżbieta Bochynska-Kaźmierczyk przez Waldemara Maksalon, który usunął moje pierwsze imię Bożena i podstawiono pod windykację w SR Toruń IIK 467/15 jako milion nawiązki do Fundacji z USA , gdzie zamierzano zniszczyć Donalda Trump, który może legalnie użyć pieniędzy za nasza zgodą do finansowania kampanii i późniejszego rozwoju USA. Poczta Polska SA wydal mi trzy listy jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, drugie Bożena Bochynska-Kaźmierczyk i trzeci Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd”zi” do kradzieży twórczości, gdzie wykazano zwrot 44,- złotych, które zawłaszczyła Poczta Polska SA i nie chce zwrócić w Starachowicach, gdyż podstawiono budynek Poczty w USA, gdzie jest Hotel Donalda Trump pod który podstawiono w Starachowicach Sąd Karny jako wynajem od Wydawnictwa 24 podstawiając numer 27 pod działkę 27 i podstawiono Ryszarda Kuklińskiego zamienionego na Kudlińskiego i Podczaskich współpracujący z profesorem Zbigniewem Brzezińskim w USA podstawionym pod Elżbietę Włodarczyk zamieniona na żonę jej ojca Zbigniewa Włodarczyk, która jest panną i podstawiono jej syna Sebastiana Turowskiego pod Sebastian Dymitra Limanówkę pod Dymitra Miedwiediew, którego podstawiono na na Ukrainę pozorując, że jest synem Elżbiety rodziny Donalda Trump co jest oszustwem. Firma Ursus zakupiła w 1908 roku firmę Machczyńskiego , którego z tego powodu podstawiono pod Romana Bocheńskiego jako pioniera przemysku motoryzacyjnego połączonego z General Motors w USA we własnych biurach badawczych w USA co spowodowało podstawienie Bohdana Żakiewicz jako laboratorium projektów ekstremalnych w Warszawie na Poprzecznej 19, aby połączyć z lotnictwem i Białą Podlaską ukrywając Lubomirskich pod imieniem mojej prababci Róża zamieniona na mężczyznę jako Baron Różyczka na Fabryce Maszyn Rolniczych z których powstała wytwórnia samolotów w Białej Podlaskiej w 1923 roku aby podstawić sklepy i stacje paliw MILA , a dziadka Franciszka Bocheńskiego zamieniono na Antoniego Frankel i podstawiono Frankopol jako udział na kapitale dłużnym pozorując w 1935 roku wytworzenie długu co powielono obecnie na windykacje męża weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez Aaron La Paz Izrael podstawiając Poznańskiego na Cegielskiego w Poznaniu łącząc z Zamościem , którego podstawiono w miejsce mojego para-dziadka Franciszka Bocheńskiego w Zakopanym. Połączono Włocławek z Myszkowskimi przez fabrykę celulozy łącząc z papiernią Suków w Daleszycach oraz Pińczowem, aby podstawić za danych właścicieli ich zarządców, którzy skarżą potomków za długi Gminy Żydowskiej w Nowym Jorku. Z tego powodu w SO Toruń IIK 164/11 mąż został skazany przez wojsko, gdyż żegluga powietrzna była podległa Ministerstwu Spraw Wojskowych i sąd fałszował historię dla fałszywych Lubomirskich dokonując kradzieży 100, – milionów euro z prywatnego mojego konta w PKO BP SA w Starachowicach. Zrobiono potajemnie naszą carską rodzinę przestępcami i zamierzano skonfiskować mienie jako przestępców, aby ukryć dokonaną grabież i zniszczenie grobów i fabryki tworząc akta kryminalne na dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk do USA i podstawiono pod te dane na Ukrainie rodzinę Donalda Trunp co świadczy o przestępstwie Hilary Clinton współpracującej z komunistami, którzy chcieli zniszczyć Donalda Trump i prawicę. Jasno stwierdzamy, że popieramy Donalda Trump i prawdziwą prawicę.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s