Próba powtórzenia historii

Starachowice na 06.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Uruchomienie 72 miliardów euro jako trzy programy eksperymentalne na trzy kraje

Uruchomiono środki jako eksperymentalne na projekty inwestycyjne w Polsce w 2009 roku do trzech krajów Polski, Szwajcarii i USA i powielono na trzy tożsamości powielając wystawione przez nas Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel. Zgodę na uruchomienie 12,- miliardów CHF w Szwajcarii i 12,- miliardów USD w USA połączono w jedną walutę EURO i zamieniono na program 24 miliardy jako Wydawnictwo 24 powielając na Szwajcarię i USA co spowodowało powiększenie kwoty do 72,- miliardów EURO, które podstawiono pod sprawę umorzenia kosztów komornika KMS 72/15 jako niematerialne co miało ukryć nielegalne wykorzystanie naszego Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku urywając to przez umorzenie kosztów zmiany zamka przez komornika za kwotę 14,- złotych 64,- groszy na wniosek Waldemara Maksalon w sprawie INs 819/14 i INs 820/14 wydania kluczy przez sędziego Artura Kaczor na podstawie sprawy INs 716/10 do sprawy INs 956/09, gdzie Waldemara Maksalon zrobił działu spadku na mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego pod nazwiskiem Franciszek Jan Mazurek podstawiając pełnomocnictwo nasze z 2009 roku dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do uruchomienia 24,- miliardów EURO. Aby zawłaszczyć 72 miliardy euro powielono sprawę IC 178/15 o eksmisję z Nad Kamiennej 25 działka 29 na kilka spraw skarżąc oddzielnie męża i mnie i podstawiono za nas inne osoby. Za przygotowanie dokumentów do sądu na fabrykowane sprawy osoby otrzymują około 5 tysięcy złotych do tworzenia windykacji potrzebnych do sponsorowania programu Kapitał Ludzki powielając spawy Ko przez dostawienie przed sygnaturą cyfry 1 jak Ko 386/.. otrzymuje sygnaturę Ko 1386/.. Pan Waldemar Maksalon nie miał prawa prowadzić spraw, gdyż nie widniał na nieruchomości co oznacza podstawienie go pod komunistyczne linie Bocheńskich, aby wprowadzić ich matki za żony martwych dusz, które nie widniały wcześniej na nieruchomości, ale zostały wprowadzone przez Waldemara Maksalon w 2001 roku.

Aby ukryć podstawienie służb wojskowych za nas żyjących zamieniono nas nas na naszych przodków w celu ukrycia udziału Kościoła Katolickiego w tych programach przez wprowadzenie Aleksandra Kwaśniewskiego.

Z tego powodu podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na babcię księżną Marię Lubomirską pod którą również podstawiono moją drugą babcię księżną Reginę Annę Glińską ukrytą jako Aniela Regina Mazurek i podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek prawdziwe nazwisko hrabina Maria Tarnowska i podstawiono również Marię Radziwiłł czyli Marię Krasuską żonę Bogusława Krasuskiego syna księcia Radziwiłł, którą połączono jako jedna osoba z jej córką Katarzyną Kaźmierczyk z domu Krasuska i podstawiono za nas sędzinę Barbarę Bochyńska z Katowic, która dokonała reaktywacji Centralnego Okręgu Przemysłowego i ukryła ten fakt. Moją siostrę Beatę Marię Idziak podstawiono pod dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek, której prawdziwe nazwisko to hrabina Maria Tarnowska i podstawiono za Marię Bochyńską z Białegostoku jako matkę fałszywego hrabiego Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego z Kanady synów Bruno Mazurkiewicz skazanego na karę śmierci przez sąd w PRL za sadyzm w Palace Zakopane katowni Podhala, którego podstawiono pod Brunona Bochyńskiego czyli ojca Józefa Innocentego Marię Bocheńskiego dodając obecnie imię Franciszek czyli carewicza Aleksego Romanow.

Pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego ukrytego w Szwajcarii jako ojciec Józef Maria Innocenty Franciszek Bocheński podstawiono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego za którego wstawiono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za którego wstawiono Jerzego Brunona Bochyńskiego zamienionego na Brunon Bochyński za którego wstawiono Bruno Mazurkiewicz ojca Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego z kanady, których wstawiono jako spadkobierców po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk doprowadzając do kontroli przez Kościół Katolicki nad uruchomionymi programami bankowymi na kwotę 72,- miliardy euro co stało się powodem próby naszego morderstwa przez Kościół Katolicki do ukrycia kradzionych pieniędzy, który posunął się do współpracy z kościołem satanistycznym przez powiązanie kościoła w Mniowie z garażem na ulicy Nad Kamiennej 25 jako połączenie uszkodzenie dachu na obu budynkach w celu podmiany jako KMS 72/15 wymiana zamka w celu zawłaszczenia podanych na policji ikon i podstawiono Alicji Idziak jako fikcyjnej Alicji Mazurek podstawiając Alicję Maksalon z domu Kowalska do banku PEKAO SA natomiast Mirosławę Kowalską podstawiono do PKO BP SA.

Uśmiercono mnie i męża w systemie bankowym i wprowadzono dział spadku po mnie i mężu żyjących w SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej , aby ukraść z mojego konta prywatnego 100.000.000,- euro przelanych w 2011 roku ze Szwajcarii do Polski do PKO BP SA w Starachowicach i podstawiono za spadkobierców moich nieżyjących rodziców zmarłych w 2007 i 2011 roku za których wstawiono jako jedyną rodzinę Zuzannę Maksalon jako córkę skradzionej Anny Marii Pióreckiej do Kościoła Katolickiego. Za Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wstawiono Waldemara Maksalon pozorującego małżeństwo z córką Edytą Maksalon wykazując DNA Zuzanny jako księżnej Glińskiej podstawionej pod księżną Marię Lubomirską jako żonę dziadka podtrzymywanego sztucznie przy życiu w Szwajcarii.

Podstawiono pod działkę 29 na ulicy Nad Kamienną 25 działkę na ulicy Nowowiejskiej 29 i zamieniono na Ostrowiec Świętokrzyski na dziurę na drodze oraz garażami co połączono ze Szwajcarią jako tunel kolejowy z Lucerny jako dziura do Włoch określając to jako dziurawy but i program zdrowy styl życia finansując nowoczesne laboratoria i inwestycje. Szwajcarii wydatkowała środki w widoczny sposób , w USA prezydent Barack Obama pobudził gospodarkę, natomiast w Polsce aresztowano właściciela depozytów i dorabiano długi oraz programy terapii zajęciowej dla kościołów i szpitali. Brak jest jakiegokolwiek mądrego zaangażowania środków , które są kradzione jako kapitał dłużny przez działania Kapitału Ludzkiego. Można przyrównać działanie Polaków , że kradną naszą pracę , gdyż nie mają pomysłu na wykorzystanie pieniędzy. Pismo Święte mówi o surowym panie, który dał 10 min i podzielił.

Jeden pomnożył ją 10 razy , drugi 5 razy, a inny zwrócił tą samą monetę bez zysku i nawet nie dał do banku. Właściciel , gdy przyszedł zabrał minę i oddal temu, który najwięcej zarobił. Bo kto ma będzie mu dane, a kto nie ma będzie mu zabrane to co ma. Oznacza to, że ci ludzie będą musieli wszystko zwrócić, gdyż jest to nasza praca, którą nam zabrano i powiększono zadłużenie narodu. Z tego powodu wprowadzono programy jako kapitał ludzki i osoby pracujące zapraszają ludzi na różne programy pokazy, eventy i warsztaty kulinarne, które łączą różne gałęzie przemysłu przez przekazanie prezentów charytatywnie pobierając pieniądze z fundacji męża APEX-STAR bez naszej zgody, bez uczestnictwa i bez kontroli, a przekazywane dla ludzi podczas programów, które w rzeczywistości się nie odbywają, ale jedynie są fikcją przygotowywaną przez nagrywanie rozmów, aby pobrać pieniądze, również na programy w tym militarne. Tworzone są do tego fikcyjne faktury jak na cement, aby ludzi wykorzystać dane do podmiany i oskarżyć niewinnych. W miejsce danych osobowych zapraszanych ludzi podstawiane są dane osobowe uchodźców, których się topi jako działy spadku , również do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczalnie dokonując celowej eksterminacji w wypadkach komunikacyjnych, aby ukryć eliminowane osoby zapraszane na pokazy. Dokonuje się podmiana zapraszanych osób na uchodźców, aby w ich miejsce wstawić służy likwidując ludzi do podmiany tożsamości ludzi zapraszanych przez telemarketer i topiąc uchodźców na morzu czyli symbolicznie, aby ich krew nie wołała o pomstę do Boga. Dlatego osoby, które są już podmienione są eliminowane przez wypadki i morderstwa rożnego rodzaju czyli takie akta są tworzone przez Sądy, Policję i Prokuraturę, aby osoby nie przystosowujące się do oszustwu, były w taki sposób eliminowane do wytworzonych wcześniej akt kryminalnych przez oszustwa sądów które w taki sposób pobierają gażę dodatkową uczestnicząc w w programach. Do tego celu tworzone są sygnatury akt Ko jako windykacja po czym powiadamiają obywateli, że jest to korespondencja ogólna, a w rzeczywistości jest prowadzona w trybie karnym, aby wytworzyć bezsporne roszczenie określając jako działy spadku. Obecnie miało to nastąpić przez wpisanie mnie Bożenę jako Elżbietę przez osobę z z UB w Starachowicach nie mającą żadnych praw do majątku, a co oznacza, że nielegalnie były prowadzone wszystkie sprawy wypisuj a nasze dane powielone wielokrotnie, aby tworzyć wielokrotne pobieranie pieniędzy na różne dane osobowe jako gra tworząc system do kradzieży, aby oddać dla innych nasze dane i wytwarzać powielone tożsamości przez błędy pisarskie w celu oddania naszego mienia dla wywiadu.

Papież Franciszek określił, że ludzie podani są biczowi strachu. Jest to skutek programów bankowych i powtarzania historii, gdzie podstawiono skazanego na śmierć przez sąd w PRL Bruno Mazurkiewicz tłumacza w Place Zakopane za sadyzm, gdzie mordowano arystokrację przez gestapo, gdyż Bruno Mazurkiewicz jest ojcem Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego, którzy w obecnym czasie prześladują nasza rodzinę kradną mienie Tarnowskich i książąt Lubomirskich windykując w Końskich. Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego skarży nas skrycie ukrywając się za służbami wojskowymi, które nasze doniesienia zamieniają na sprawy Ko jako windykacja karna do pobrania pieniędzy przez pogramy bankowe. Widoczne jest, że Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego pan Aleksander Tarnowski z Kanady powtórzył działania swojego ojca skazując męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 i pobiera pieniądze przez windykację SOF-ART Sp. z o.o. zamienioną na windykację weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Powtórzono również kradzież dzieci przez Adolfa Hitlera i Ewę Braun , którzy po zamordowaniu mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie w 1932 roku podali po urodzeniu mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego do chrztu w celu uzyskania błogosławieństwa papieża Piusa XI po zamordowaniu matki mojego taty. W 1985 roku porwano moją córkę i później syna do Kościół Katolickiego i powtórzono działania Adolfa Hitlera z 1932 roku przez Zakon Maltański w 1985 roku z tym, że dzieci nie zwrócono.

Pan Zbigniew Sieradzki odmownie został a załatwiony w Związku Walk i Męczeństwa, gdy przyjechał z Włoch nie podano staruszkowi nawet krzesła i obecnie z prześladowani są ludzie i bohaterowie z których robi się przestępców przez rodziny oprawców, którzy dysponują dokumentami z grabieży i morderstwa ofiar w Palace Zakopane katowni Podhala, których nazwiska przyjęli. Podłożono gazetę, aby podstawić pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pana Brunona Schulza.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s