Kłamstwa Grossa jako windykacja Polski z weksli mojego męża przez Gdańsk i Toruń

 

Szanowny Panie Prezydencie i Szanowni Państwo,
przesyłamy pismo jasno wskazujące w jako sposób zamierzano zniszczyć
Polskę  i moja rodzinę podstawiając państwo Gross za moją rodzinę a
nas zamierzano wymordować  i podstawić moją  wnuczkę przez pana Marka
Kleina  podstawionego jako rodzina Marii Kleina z domu Gross i
podstawiając kłamstwa Gorssa co do Jedwabne, do pogromu Kieleckiego
a niszcząc przez nich moją rodzinę i pozorując moją mamę za martwą
duszą, aby podszyć się jako spadkobiercy po mojej mamie. Oszustwa
historyczne  są opisane zresztą  w różnych publikacjach w tym
autorstwa pana Henryka Pająka który wykłada  tragedie Polaków i
dementuje  kłamstwa Grossa o  Jedwabne  pt “Jedwabne Geszefty”. Język
autora jest specyficzny  język , aby zrazić ludzi do prawdy i trudno
jest powoływać  tam spisane fakty, gdyż są opisywane w  specyficzne
sposób. Mam to szczęście, że moi rodzice osobiście  znali człowieka
który cudem przeżył Jedwabne  i od tej osoby usłyszeli opowieść, że
mało kto przeżył , a dziś jak już widać oprawcy wyjechali i przybrali
nazwiska swoich ofiar aby po latach  zawłaszczyć nasze mienie mordując
pozostałych i wprowadzając UB robiące działy spadku dla nich jak
Waldemar Maksalon, nie wykazują swoich danych, gdyż podstawiono go na
nasze mienie rodowe,  aby zacierać ślady  po mojej rodzinie i tego
dokonują Starachowice a ludzie są nadal mordowani w dziwnych
przypadkach dopisując kolejnych fałszywych spadkobierców jak Hilary
Clinton na USA.

 

Starachowice na 08.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Kłamstwa Grossa jako windykacja na wekslach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk

Akcja jest prowadzona jako kontynuacja wystąpienie Aleksandra Kwaśniewskiego przeciwko Polakom aby wytworzyć roszczenia pod naszą rodzinę podstawiając Żydów. Wykorzystano nazwisko Dąbrowski do podstawienia syna Dariusza Dąbrowskiego pana Edgara pod Dariusz Piórecki pozorując tą samą osobę i podmieniając Zygmunta Dąbrowskiego na Piórecki przez Sąd Kielcach, czyli pod dane byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zamienia nazwisko na Kornaszewski. Ojca Dariusza Dąbrowskiego, pana Zygmunta Dąbrowskiego podmieniono na Pióreckiego, aby wpisać docenta Zygmunta Grossa i aby przejść na USA na nasze mieni podstawiając Żydów. W Toruniu zamierzano zalegalizować potajemnie wytworzony Złoty Pociąg pod wykreowany w maju 1945 roku o wartości dwóch miliardów dolarów aby wytworzyć roszczenia i dorobiono historię w Wałbrzychu aby ludzie nie zorientowali się, że czerpano bezprawnie pieniądze na wojnę przez USA z konta z mojego dziadka depozytów, przez Żydów , aby napędzać machinę finansową do kradzieży pieniędzy, niszcząc prawdziwych Żydów przez żydów i całe społeczeństwa. Arnold Szwarceneger został podstawiony pod Agnieszkę Arnold i Agnieszkę z domu Krześniak , aby posłużyć się nimi do kradzieży naszego mienia i moją wnuczką Wiktorią Kornaszewską. Podstawiono szereg osób do eliminowania Polaków, aby podstawić rodzinę Grossa pod moja rodzinę i nasze mienie . Dlatego podstawiono Feliksa Maksalon pod Feliksa Gross, i dokonuje się próba kradzieży mojej twórczości, aby podstawić książkę Grossa i jego oszczerstwa przeciwko Polsce za co powinni zapłacić sami Żydzi, którzy mordowali, aby zarabiać. Nazwisko geodetów jak Sawica czy Nowakowska podstawienie pod Nowakowskiego czy Mirosława Sawickiego. Jan Gross podstawiony został pod Jan Kaźmierczak i podstawiony pod mojego teścia zamieniając na Niemcy pod Kanclerz Niemiec Angelę Merkel oraz Barbarę Toruńczyk na Toruń jako miasto pod Barbarę Bochyńską z domu Małachowska z Gdańska, naprawdę Niemka podstawiona pod nazwisko Niemiec jako państwo i dalej jako Kaźmierczak pod Kanclerz Niemiec Angelę Merkel aby podstawić pod moją babcię Anielę Reginę Mazurek z domu Maksalonów z Huty, naprawdę księżną Reginę Glińską z domu pozorując, babcie za żonę jej ojca i zamieniając Franciszka Jana Mazurka na Franciszka Maksalon, aby usunąć istnienie prawdziwych linii mojej rodziny przez zamianę na stronę żony usuwając rodziny, które znajdowały się wokół mojej rodziny, aby zamienić strony. Anna Kleina jest podstawiona pod moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką, jak koleje osoby z klubów krzywego koła Adam Michnik podstawiony w miejsce mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i podstawiono w miejsce Adam Stanisław Piórecki pana radce prawnego pana Adama Załuskiego, oraz Stanisława Pikul pod uratowanego Żyda chłopca Stanisława na Ukrainie, przez rodzinę Polaków pana Stanisława Wyrzykowskiego, aby podstawić ich pod nasza rodzinę i podmienić naszą rodzinę i sytuację, aby podstawić przeproszenie Aleksandra Kwaśniewskiego jako Aleksandra Bochyńskiego , aby ukraść nasze mienie dla oszustwa rodziny pana Grossa nienawidzącego Polaków niszcząc naszą godność i Polski przez pisanie oszustwa do historii, aby zamienić Polaków bohaterski naród na złodziejaszków podmieniając dane mojego teścia Jan Kaźmierczyk na Jana Kaźmierczak podstawiając Jana Tomasza Gross , aby dokonać oszustwa i wprowadzić roszczenia czyli oszczerstwa przeciwko Polsce, dla pana Jana Grossa i Stanisława Pikul pod drugie jego imię, jako oszusta podstawiając pana pułkownika Załuskiego za mojego syna Adama Kornaszewskiego podstawiając radcę prawnego Adama Załuskiego do Torunia w sprawie męża, gdyż bezprawnie został skazany w Toruniu i podtrzymano wyrok w Gdańsku. Grupy adoratorów jak Blumsztajn czy Jan Lityński dziś podstawiona została pod nazwiska w Sądach podstawiając pod Irena Grudzińska i inne osoby jak Adam Michnik Jadwiga Staniszkis Henryk Rubinstein w Krzemień. Ukrywane sprawy było owiane różnego rodzaju tajnymi sprawami jak np dokumentów wojskowych aliantów w Waszyngtonie oraz o finansjery z Wall Street, aby ukryć wyprowadzanie mienia przez niemiecko-amerykańskie kartele, dokładnie żydowsko niemieckie kartele prowadząc sprawy roszczeniowe przedwojenne, kryjąc to jako wyłudzenie za Holokaust wielu krajów, do kradzieży naszego mienia, na całym świecie podstawionego pod Banki jako finansowanie wojny, co oznacza, że pracują dla Struktur Adolfa Hitlera, aby przejąc nasze mienie w tych rękach mordując moich rodziców przez działania tychże struktur. Nazwisko jak Antoni Zambrowski podstawiono pod Antoniego Ciszewski pozorując herbowych jako Zadora, co jest dowodem oszustwa. Mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego podzielono na dwie osoby jak Józefa z matki Vogel do kradzieży przez ekipy typu Gross i Ludwika Gross podstawiono jako Ludwik Kaźmierczak pod Kanclerz Niemiec, aby ukryć podstawienie pod Ludwika Gross i Zygmunta Gross pod Zygmunt Dąbrowski jako Piórecki Zygmunt. Połączono Kraków z Wiedniem aby ukryć wyprowadzenie kamienic i banków mojej rodziny i podmieniono moje dane z Bochyńska z domu na Mazurek w Banku Raiffeisen, aby podstawić moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek prawdziwą hrabinę Marię Tarnowską do podzielenia na dwie osoby Jadwigę Bochyńską podstawiając Kaczyńska i Filomenę Bochyńska podstawiając Nowak chrzestną mojej mamy, aby podstawić Komornika Nowak pod Gorsów przechodząc na Tomasza Nowak sędziego w Kielcach do sprawy którą wygrałam w Kielcach i podstawiając pod Grossa drugie imię, aby dokonać podmiany mojej mamy na żonę swojego ojca Franciszka Jana Mazurka podmieniając na Maksalon, aby mieć dwie osoby za jedną eliminując prawdziwe rodziny , aby wykorzystać nasze prawdziwe dane osobowe po podmiany na oszustów podmieniając prawdziwe dane dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego na jego brata zastrzelonego Władysława Tarnowskiego, w sadzie przez księdza w sadzie podstawiając Władysława Kucharskiego, który stanął przed Trybunałem Stanu za sprawy Żyrardowa i pozostawiając sędziego Wojciecha Kucharskiego zamierzając go oskarżyć przez Grossów, tak samo jak Wojciecha Idziak syna mojej siostry Beaty Marii Idziak , a mojego chrześnika, aby podmienić naszego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego na Jana Tomasza Grossa i wykorzystano Tomasza Nowak sędziego w Kielcach, gdzie wygrałam sprawę która znika aby wstawić roszczenia Żydów na mordowanej mojej rodzinie, aby nas oskarżyć za ich działania. Dlatego wprowadzono Marka Kleina w Szwajcarii do Niemiec, aby podstawić do USA panią Marie Kelina z domu Gross pod moją córkę Annę Marie Piórecką zamieniając jako Marię Tarnowską , czyli pod mojej mamy prawdziwe dane z domu hrabina Maria Tarnowska co połączono z księżną Marią Lubomirska czyli pod moją babcię oddając Warszawę . Podstawiono rodzinę Grossów pod moja rodzinę, aby przez Waldemara Maksalon prowadzić fikcyjne sprawy podstawiając jego ojca Feliksa Maksalon pod Feliksa Gross i Marie Kelina z domu Gross podstawiając pod moją mamę pod prawdziwymi danymi hrabina Maria Tarnowska, a moją córkę skradzioną po urodzeniu Annę Marię Piórecką podstawiając jako córkę mojej mamy i mnie zamieniono w banku na Mazurek z domu pod moją mamę hrabinę Marię Tarnowską podstawiając Marię Kleina z domu Gross, która miała wyeliminować wszystkie podstawione osoby na nieruchomości Nowowiejska w Starachowicach, podstawiając jako Marie oraz pod moja córkę Martę Bochyńska zamieniając na Marię Bochyńską pod Marię Kleina z domu Gross. Natomiast doc. dr Zygmunta Gross podstawiony został pod dane Zygmunt Piórecki, jako pies Zygmunt na Bazaltach, aby ukryć kradzież przez weterynarie jako przychodnię pozorując ludzi na zwierzęta, aby ukryć kradzież jako spadek przepisany na zwierzęta, i podstawiono Zygmunta Dąbrowskiego pod Piórecki po jego śmierci a jego syna Dariusza pod dane byłego męża Dariusza Pióreckiego, aby przejść dalej i podmienić na Bochyński w celu podstawienia pod Feliksa Maksalon podmieniając na Bochyńskiego do Katowic czyli oszustwo dla Barbary Bochyńskiej z domu Małachowska podstawiona jako Kaźmierczyk a kryjąc się jako Toruńczyk na Katowice, gdzie Jan Tomasz Gross był kierownikiem Katedry Filozofii i pracownikiem naukowym. Dlatego IPN nie udostępniło moich dokumentów, ale jedynie wkładki paszportowe w dodatku bezpieki , która nas prześladowała, aby pod moje dokumenty podstawić państwa Grossów do kradzieży mienia rodowego mojej rodziny, gdyż pracują oni dla SS i struktur Adolfa Hitlera oraz NKWD i UON UPA. Dlatego podstawiono ich na Kraków i Wiedeń pod kamienice , aby podmienić mnie w Raiffeisen Banku jeszcze pod danymi Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Mazurek z domu, czyli mamy mojej dane, która naprawdę była prawdziwą hrabiną Tarnowską i podstawiono moją mamę, za żonę swojego ojca, czyli Franciszka Jana Mazurka podstawionego pod jego żony ojca czyli mamy dziadka Franciszka Maksalon, czyli księcia Franciszka Glińskiego, podstawiając pod Franciszka Bocheńskiego mojego ojca dziadka, czyli cara Mikołaja II, aby pod nich podstawić kłamstwa Grossa i ich rodziny do zniszczeni Polaków przez Waldemara Maksalon ze Starachowic w celu przejścia na USA pod carskie mienie mojej rodziny. Dlatego podmieniono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, na ojca jego żony Filomeny Jadwigi Bochyńskiej czyli Franciszka Jana Mazurka będącego hrabiego Janem Tarnowskim, a jego dane podstawiono pod mojego teścia i zamieniono przez błąd na Jana Kaźmierczak, aby przejść na Niemcy i ukryć działania podstawienia Jana Tomasza Gross, który powielony został na dwie osoby i podstawiony pod sędziego Tomasza Nowaka, który ukrył moją wygraną sprawę w Kiecach w czyli zawłaszczenia naszego mienia już zawłaszczonego na świecie udając, że moja rodzina nie żyje i za nią są już podstawieni fałszywi spadkobiercy, gdyż podeszli pod herby mojej rodziny . Dlatego postawiono Marka Kleina z domu Gross pod Zuzannę Maksalon aby podstawić, jego dziecko z moją skradzioną córką, którą podstawiono jako Maria Kleina z domu Gross, aby podmienić moją mamę pod prawdziwymi danymi hrabina Maria Tarnowska pod Marię Kleina z domu Gross podstawiona pod Annę Marię Piórecką jako Tarnowską i podstawić fałszywych Tarnowskich z Kanady Aleksandra Tarnowskiego pod Kwaśniewskiego roszczenie przeciwko Polsce i Juliusza Tarnowskiego wykorzystując moje wypominki, gdzie wymieniłam zamordowanego Juliusza Bochyńskiego jako księcia i jego żonę Gertrudę z Komorowskich , gdyż podstawiony został pod książęcą moją rodzinę, co wykorzystano w celu podstawienia Juliusza Bochyńskiego jako Komorowskich, pod dane jego żony i postawiono Matyldę Komorowską udającą wnuczkę Bronisława Komorowskiego czyli fałszywą linię, aby podmienić mnie na Elżbietę pod dane Aleksandra Bochyńskiego siostry Elżbiety Barbary Bochyńskiej dzieląc ją na dwie osoby jako Elżbietę i dorabiając Barbarę do Katowic, dalej podstawiając pod Aleksandra Kwaśniewskiego i jego siostrę Małgorzatę jako Aleksandrę Hessen-Darmstadt jako Kraśniewska w Banku w Szwajcarii podstawiając jako jedną z Małgorzatą Tusk oraz Małgorzatą Idziak jako dwie osoby siostrę Piotra Idziak i jego kuzynkę Małgorzatę Idziak. Podstawiono Czesława Bieleckiego jako Czesław Daleszak podstawionego pod prokuratora Jarosława Bieleckiego z Kielc który zaskarżył mojego męża w celu kradzieży naszego mienia który fałszował sprawy i pododawał faktury z innych firm, jako łączenie biznesów pod windykacje obcych długów w celu wytworzenia roszczeń bezprawnie przeciwko Polsce i mojej rodzinie nie odpisując długów i wpijając 6 tysięcy złotych jako udział na mojej nieruchomości po mojej mamie i tacie, czyli totalne oszustwo i złodziejstwo. Waldemar Maksalon z UB, nie widniejący w księgach przez oszustwo prowadził sprawy od 2001 roku bez umocowań prawnych dla Feliksa Grossa i również był połączony z Waldemar Kuczyński, dla którego tworzył roszczenia przez zamiany sprawy o zniesienie zasiedzenia w 2/3 w naszej nieruchomości jako własności 1/3 oraz samoistnego posiadacza mojej mamy na 2/3, którą dlatego zamordowano , aby podstawić UB którzy dorobili zasiedzenie swoich rodziców zmarłych w latach 70-dziesiątych w 2005 roku, i aby podmienić zasiedzenie ich na własność mojej mamy kradną sprawy spadkowe po mojej babci Anieli Reginie Mazurek z domu Maksalonów naprawdę księżna Regina Glińska urodzona w Hucie i podmieniono moją rodzinę na obcych na naszej własności zamieniając strukturę własnościową wstawiając fałszywych spadkobierców, aby podstawić państwo Grossów jako roszczenie przeciwko Polkom okradając naszą rodzinę i mordując do planów SS i NKWD oraz UON UPA, zamieniając sprawy zniesienia współwłasności na wpisanie obok działu spadku ich rodziny dokonując wiecznych spraw do kradzieży całego mienia na całym świecie mordując osoby. Zamieniono sprawy po zamordowaniu moich rodziców na sprawy przeciwko i podstawiono ich rodziny do spraw sądowych nie wpisując do ksiąg , gdyż prowadzone są fałszywe sprawy na fałszywych systemach dla Grossów pod Nowy Ład, który miał zlikwidować Polaków i wymordować naszą rodzinę. Dlatego obecnie próbują mnie wyrzucić z mojego domu bezprawnie jako eksmisja na wielokrotne sygnatury i dorobiono tajnie opinie psychiatryczne do podmiany danych osobowych. Osoby te nie mając wpisu w księgach i sąd od nich nic nie egzekwuje mimo ukarania mnie pozorując, że są zmiany w gruncie a nie spadkowe, aby podstawić sąsiadów za spadkobierców na kolejnych nieruchomościach mimo braku takiej możliwości, gdyż nie widnieją w wypisie z gruntów, a już wpisano mnie że takiej zmiany dokonałam, co jest nieprawdą, ale tak obca osoba zrobiła na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 , co oznacza próbę zabójstwa, aby wpisać Aleksandra Tarnowskiego pod Kwaśniewskiego udających Bochyńskich, aby podstawić pana Jana Grossa pod Jan Kaźmierczak pozorując konkubinat ze mną i niszcząc godność mojego męża i moich rodziców i dziadków do ukrycia oszustwa w celu podmiany wszystkich na Bochyńskich i pozorując ich za moją prawdziwą rodzinę. Niszczą nas i godność moich rodziców dokonano wpisania Aleksandra Kwaśniewskiego za Aleksandra Bochyńskiego do kradzieży pieniędzy z naszych depozytów carskich i książęcych.

Maksalon Waldemar pracuje dla Jana Grossa kryjąc fabrykowanymi aktami jako Jan Kaźmierczak zamieniają na swojego ojca Feliksa Maksalon pana Feliksa Grossa podstawiają fałszywe dane Bocheński w Katowicach , gdzie Barbara Bochyńska jest podstawiona pod Barbarę Toruńczyk i próbuje to ukryć w USA za Hilary Clinton, aby wytworzyć roszczenie do ukrycia fałszywych windykacji przeciwko Polsce na naszym mieniu żądają za nas żyjących już pieniędzy i podając się za spadkobierców po nas do windykacji. Zygmunt Gross podstawił się pod dokumenty mojej rodziny i podstawiono byłego męża pana Dariusza Pióreckiego pod Grossa przez fortel podmiany w Sądzie danych pana Zygmunta Dąbrowskiego jako Piórecki, aby podstawić Zygmunt Gross z katedry Filozofii w Katowicach podstawiając moja skradzioną córkę do kościoła Annę Marię Piórecką pozorując na hrabinę Marię Tarnowską i podstawiając Marię Kleina z domu Gross i jej dzieci za spadkobiercę naszego mienie zamierzając nas zamordować i nasze dzieci, aby podstawić rodzinę Gross. Dlatego podmieniono moje dane na Elżbieta w SO Kielce i Toruń, w celu podstawienia kolejnych osób do tworzonych roszczeń do fundacji pana Pawła Krzymowskiego do USA przez SR Toruń i linii kolejowych jako roszczenie dla Żydów kradnąc plemię prawdziwe Judy i mordując moich rodziców. Dlatego podzielono mojego ojca inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego na połowę jako Józefa podstawiając fałszywego Józefa Bochyńskiego z matki Fogiel i Ludwika podstawiając Ludwika Kaźmierczak pod Kanclerz Niemiec i kryjąc podstawienie Ludwika Gross. Jan Tomasz Gross podstawiony pod Jan Kaźmierczak jako mój dziadek hrabia Jan Tarnowski występujący jako Franciszek Jan Mazurek i podstawiono długi, których mój dziadek nie miał. Ale podstawiono Tomasz Nowak z SO Kielce w sprawie którą wygrałam, aby podstawić drugie imię Jana Grossa Tomasz pozorując go za spadkobierce na mojego męża firmach na wekslu do umowy podpisanej przez pana Aarona La Pazz podstawiając Czesława Daleszak pod Czesław Bielecki pozorując rodzinę prokuratora Bieleckiego, który wytworzył fałszywe dokumenty podstawiając faktury z innych firm w celu wytworzenia roszczeń, aby dokonywać kradzieży naszego mienia kradnąc nawet Akty Notarialne w celu podania się za moją rodzinę planując nas zamordować gdyż w systemie już tego dokonano. Dlatego podmieniono moje dane z Bochyńska z domu na Mazurek na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, z domu prawdziwą hrabinę Marię Tarnowską podstawiono pod Anne Marie Piórecka jako Maria Klein z domu Gross a Michała Pióreckiego pod księcia w Wiedniu do Raiffeisen Banku do Wiednia oraz do Krakowa, gdzie państwo Gross podali się za właścicieli kamienic podstawionych pod moją książęca i carską rodzinę kryjąc wyprowadzenie naszego mienia. Podstawiono pana Antoniego Ciszewskiego pod herb Zadora, aby przejść na Wiktorię Kornaszewska moją wnuczkę podstawioną pod Marka Kelina córkę i pod Zuzannę Maksalon, pod roszczenia do naszego rodowego mienia podstawiając Antoniego Zambrowskiego tworząc sprawy przeciwko do oszustwa jak Maksalon w Starachowicach i Kielcach. Już ostatnim oszustwem jest podstawienie radcy prawnego pana Adama Załuskiego pod pułkownika Załuskiego czyli pełna podmiana na Żydów zamierzając podmienić mojego syna Adama Kornaszewskiego wcześniej Piórecki a jego zmierzając zlikwidować pod danymi jego obecnej żony Sergiejew, aby ukryć nasze istnienie i wojskowe akta w USA naprawdę kryjąc kartele żydowsko-niemieckie przez podmianę Feliksa Maksalona podstawiając nazwiska jego żony jako fałszywe linie genealogiczne, których nie było, gdyż były to martwe dusze którym dopisano żony. Obecnie podstawiane są dane na Kaźmierczak, aby podstawić Grossa i jego rodzinę , przez podstawienie pani Hilary Clinton, która zmierzała do naszej likwidacji, gdyż miała to być likwidacja mojej rodziny do podstawienia Grossów za Tarnowskich i Lubomirskich a resztę społeczeństwa zamierzano zlikwidować przez pozorowanie samobójstw jako sekty. W rzeczywistości zaplanowano czystkę po podmianie mojej rodziny.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s