Papież w wersji Chrześcijańskiej jako Lider w roli Jonasza w wersji Judaistycznej jako Jan

Starachowice na 09.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wprowadzenie papieża Franciszka jako Jana prostującego ścieżki dla Antychrysta

Doszło do ujawnienia w Polsce rzeczywistego celu działania pana Gross współpracującego z Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego panem Aleksandrem Tarnowskim i Juliuszem Tarnowskim synów Bruno Mazurkiewicz skazanego w PRL na karę śmierci za współpracę z gestapo w Palace Zakopane katownia Podhala, gdzie mordowano arystokrację zabierając dokumenty co jest połączone z Starachowicami jako jeden majątek księżnej Marii Lubomirskiej żony Brunona Bochyńskiego czyli ukrytego carewicza Aleksego Romanow po ślubie na Jasnej Gorze w 1930 roku. W 1932 roku doszło do tragedii w Pałacu w Kruszynie koło Częstochowy, gdzie dokonano napadu przy udziale Adolfa Hitlera i Ewy Braun, gdzie spalono księżną Marię Lubomirską po urodzeniu Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego Adolf Hitler z Ewą Braun podali do chrztu po czym Adolf Hitler uzyskał błogosławieństwo papieża Piusa XI. Dokonanie obecnie sprzedaży Pałacu w Kruszynie przez członka Zakonu Maltańskiego podającego się za księcia Stanisława Lubomirskiego , który zginął zastrzelony w 1932 roku jest dowodem, że w tych działaniach uczestniczyli członkowie Zakonu Maltańskiego, który obecnie posłużył się dokumentami z morderstwa, gdyż wymordowano wszystkich a ocalały tylko dwie osoby, które przebywały poza Kruszyną.

Dziś doszło do podstawienia Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego pana Aleksandra Tarnowskiego i jego brata Juliusza Tarnowskiego podstawionego pod Juliusza Karolak z Jedwabnego za spadkobierców na spółce SOF-ART Sp. z o.o. i na nieruchomości Nad Kamienną 25 działka 29, pod numerem której ukryte jest carskie mienie jako Centralny Okręg Przemysłowy w celu podmiany właściciela przez działania agenta UB pana Waldemara Maksalon, który dokonał eksmisji jako sprawa IC 178/15 podając się za spadkobierce pod mnie Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk i żonie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk przez działania sądu i rządu polskiego, który wielokrotnie nas uśmiercił w systemie bankowym, aby wykazać legalność pieniędzy wprowadzanych przez nas do kraju, które skradziono przez rzad i Kościół windykując moją FUNDACJĘ APEX-STAR od 2004 roku w Katowicach. W 2006 roku doszło do wystąpienia Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku o wydanie 64,- miliardów USD udziałów Skarbu Państwa carskiej rodziny wykazując DNA skradzionej po urodzeniu Anny Marii Pióreckiej z pierwszego małżeństwa żony co spowodowało wyrażenie zgody przez premiera Marcinkiewicz, Jarosława Kaczyńskiego i Romana Giertych i Andrzeja Leppera, który sprawę ujawnił o dziś nie żyje, a dowodem jest likwidacja Skarbu Państwa co oznacza, że podpisano zgodę z prolongatą.

Działanie takie spowodowało po podpisaniu Oświadczenia Woli przez Józefa Ludwika Bochyńskiego o przekazaniu dla mnie i żony tytułów cesarskich moje aresztowanie i windykację za odpowiedzialność zbiorową Polski wobec Żydów za pogrom kielecki wytworzony przez trzech prezydentów Polski podstawionych pod carska rodzin współpracujących z Kościołem. W 2009 roku zostały podpisane pełnomocnictwa do eksperymentalnego uruchomienia 24, – miliardów euro na projekty inwestycyjne do Polski przez pełnomocników Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel co zamieniono na sprawę SR Starachowice INs 956/09 o zniesienie współwłasności na nieruchomości Nad Kamienną 25 działka 29 i umorzono sprawę IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej z mojego i żony powództwa pozorując błędnie nadesłaną i kierując do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon opłaty do Kielc IC 2627/10 czynione przez moja mamę z Miedznej Drewnianej nie mającą nic wspólnego z Waldemarem Maksalon.

Jedyną możliwością prawną było upozorowanie działu spadku po mnie i żonie i wykazania jako jedynego członka rodziny Zuzanny Maksalon wychowanej przez Edytę Maksalon, która ma skradzione dziecko Anny Marii Pióreckiej. Posłużono się działem spadku po mnie i żonie, aby zawłaszczyć 100.000.000,- euro przelanych w 2011 roku z Szwajcarii do PKO BP SA w Starachowicach na ulicy Konstytucji 3-Maja 27 , gdzie obecnie umieszczono Wydawnictwo 24 , które z przelanych pieniędzy zakupiło budynek za 8,- milionów PLN i wynajęło do Sądu Karnego II Wydział co połączono z II Wydziałem Karnym Sądu Rejonowego w Toruniu, gdzie nielegalnie prowadzono sprawę przeciwko mnie i ukryto w SO Toruń jako okresowym na kolejna tożsamość wydając wyrok SO Toruń IIK 164/11 jako kradzieży 300,- tysięcy złotych na dostawę mosiądzu z pieniędzy tajnie pobranych z mojej FUNDACJI APEX-STAR w Katowicach skarżąc właściciela w imieniu Skarbu Państwa podającego się za mojego spadkobiercę podstawiając tajnie w 2005 roku Bohdana Żakiewicz pod udziały Skarbu Państwa naszej carskiej rodziny i książęcej, gdyż zlikwidowano Skarb Państwa obecnie i Prokuratoria Generalna stwierdziła oficjalnym pismem , ze nie prowadziła żadnego postępowania. Oznacza to, że Sąd w Toruniu pracował dla grupy pana Gross współpracującego z Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego, gdyż Anna Maria Piórecka miała drugą córkę z Markiem Kleina podstawionym pod Marię Kleina rodzinę Gross. W 2014 roku sędzia Artur Kaczor wydał klucze dla Waldemara Maksalon do domu i firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamiennej 25 działka 29, gdzie jest adres do wystawienia pełnomocnictwa do uruchomienia 24,- miliardów euro z depozytów carskich w USA i Szwajcarii, które włączono do sprawy INs 956/09 , gdzie podmieniono dział spadku rodziny Waldemara Maksalon na dział spadku po Franciszku Janie Mazurku czyli mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego pod którego podstawiono papieża Franciszka, który miał torować drogę dla Antychrysta zwanego Liderem Światowym w celu wprowadzenia go na nieruchomość Nad Kamienną 25 działka 29 podstawiając go pod moje dane osobowe wykazując DNA Zuzanny Maksalon w celu zamiany na jej siostrę Kleina w jego ręku.

Tak sfabrykowane dane podstawiono do SO Toruń IIK 164/11 , gdzie skazano mnie na dwa lata i sześc miesięcy i zakaz prowadzenia działalność nieprowadzonej od 12 lat w zamkniętej firmie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk od 2007 roku podmieniając na SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając sprawy sprzed zakupu firmy przed 26. marca 2003 roku jako SR Kielce IXK 131/112 i IIIK 131/11 co powoduje podmianę moich danych na Piórecki i ukryto to przez fałszywą opinie psychiatryczną , gdyż 300,- tysięcy PLN wypłaconych do Szwajcarii pochodziły z Fundacji APEX-STAR. Posłużono się również podmiana faktury i fabrykowanymi dokumentami przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego w 2008 roku do zamkniętej firmy , gdyż przetrzymywano mnie w areszcie i nie mogłem stworzyć fałszywej faktury, którą posłużył się sędzia Wojciech Pruss, aby z prokuratorem Wilczyńskim ukraść 100.000.000,- euro z konta żony przesłanych w 2011 roku i podstawić papieża Franciszka na parafię Wilków i pałac w Szczekarkowie, gdzie wpisane jest urodzenie Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego przez zamianę wpłaty ze Szwajcarii z Credit Suisse 100.000,- PLN na mosiądz zamienionych na usunięcie braku formalnego wpłaty 100.000,-PLN do SO Kielce IC 2627/10 , gdzie za spadkobierców podstawiono Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego co połączono z SO Kielce IXKa 280/12 sprawy SOF-ART Sp. z o.o., gdyż prokurator wykazał istnienie adwokata z urzędu co wykazuje podmianę akt do Torunia do IIK 164/11

Doszło do wydania nakazu odbywania kary w sprawie SO Toruń IIK 164/11 jako :
Jerzy Dariusz KAŹMIERCZYK co oznacza wydanie wyroku na trzy tożsamości i zawłaszczono zapłatę za książkę „Zakazana Prawda” na dane Bożena Bochyńska-Kazimierczyk, zawierającej dokumenty spraw sądowych moich i zony podstawiając Ewę Kornaszewską byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego, który wykorzystuje błąd w nazwisku przez „zi” do pobierania pieniędzy z FUNDACJI APEX-STAR w Katowicach od 2004 roku do chwila i obecnie w 2016 roku co oznacza, że sędzia Wojciech Pruss nie mógł rozliczyć pieniędzy w sprawie, gdyż były moją własnością co ukrył przez podmianę danych osobowych i podanie się braci Tarnowskich za spadkobiercę po mnie żyjącym, w sytuacji, gdy ich ojciec prawdziwe nazwisko Bruno Mazurkiewicz mordował rodzinę dwóch moich żon , gdyż Brunon Bochyński był podstawiony jako Radziwiłł pod rodzinę mojej pierwszej żony przez Niemcy w 1940 roku. Oszustwo wykrył Antoni Macierewicz co jest opisane w Jedwabne Geszefty i obecnie Minister Obrony Narodowej ujawnił szczegóły zakupu Karakali przez Ministerstwo Rozwoju za 1 PLN i zakupu okrętów Mistrali z Francji dla Rosji za 1USD przez prezydenta Andrzeja Dudę co oznacza, że zakupy sprzętu wojskowego były łapówką dla armii polskiej i rosyjskiej i miały być sfinansowane jako windykacja pełnomocnictwa dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do uruchomienia 24,- miliardów włożonej do sprawy SR Starachowice INs 956/09. Projekty inwestycyjne w Polsce zgłoszone do Monitora Sądowego miały być zamienione na zakup sprzętu wojskowego Doszło do matactwa przez sąd i ukrycia przywrócenia sprawy INs 956/09 z powodu przestępstwa , gdyż zamieniono ją na dział spadku po zmarłym, wcześniej w 1999 roku Franciszku Janie Mazurku, który INs 169/00 dokonując podmiany rodziny i ukrycia przejęcia spadku przez jego żonę z teściową, aby podstawić fałszywy krąg spadkobierców dla wprowadzenia Antychrysta przez podmianę na nazwisko Jerzy Kaźmierczak podstawiając Feliksa Gross w celu przejścia na USA przez papieża Franciszka pozorującego Jana Chrzciciela podstawiając Jana Gross, który prostuje drogi dla Antychrysta. Z tego powodu papież Franciszek ma być w Fatimie w maju, w miesiącu wymordowania części rodziny w przeszłości, aby powtórzyć sytuację z przeszłości co połączono z Brexit, aby ukryć wyprowadzone pieniądze. Z tego powodu artykuł 50 jest wstrzymany do maja co połączono z nazwiskiem premier May. Jest to program Maja Dana podstawiając Danielę jako Danuta Surma pod Danuta Wałęsa, która również napisała książkę aby ukryć podstawienie Ewy Kornaszewskiej po Ewę Braun i „Mein Kampf” dokonując kradzieży twórczości co oznacza podmianę innej osoby za moją żonę przez błąd w nazwisku „zi” w celu blokowania dostępu do pieniędzy przez Urząd Skarbowy i Pocztę Polską SA oraz banki, które dla zony do jej konta wydają rozliczenie jako Bożena Piórecka wręczając dokumenty pod adres Teresy Daniszewskiej, gdyż również prezydenta Dudę podstawiono pod dane Dariusz Piórecki, aby pobierać pieniądze z Jarosławem Kaczyńskim , dlatego Lech Wałęsa stwierdził publicznie, że Jarosław Kaczyński będzie skakał z okna.

Sędzia Wojciech Pruss wydal do mojego wniosku o przesuniecie obycia kary na 1 rok w sprawie SO Toruń IIK 164/11 pismo o odmowie obycia kary z SO Toruń IIK0 186/11 przysyłając jednocześnie postanowienie sądu o usunięcie braku formalnego przez wpłatę 80,- PLN. Po tych faktach sędzia Wojciech Pruss rozpatrzył wniosek odmownie w SO Toruń IIKo186/16. Należy zaznaczy, że z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dokumenty sprawy znalazły się w Sadzie Rejonowym w Toruniu co dowodzi według przysłanej korespondencji do żony, że sprawa była prowadzona bez nas pozorując, że nie żyjemy , aby podstawić Zuzannę Maksalon za spadkobiercę co miała ukryć sporawa w SO Kielcach IICZ 422/16 podmieniając nazwisko żony na Elżbieta Bochyńska-Kazimierczyk, aby podstawić kryminalne akta do usunięcia fikcyjnej osoby co połączono z Lechem Kaczyńskim podstawionym pod Lech Wałęsa i Lech Pilarski do akt SA Gdańsk XVI 422/14, gdzie sędzia Wojciech Pruss ukrył bezprawne prowadzenie sprawy w SO Toruń przez spadkobierców po osobie żyjącej skazując na odbywanie kary w celu uniemożliwienia rozliczenia finansowego do ukrycia skradzionych pieniędzy przez wojsko w celu wytworzenia kolejnych windykacji do weksli wykorzystywanych bezprawnie przez rząd i wojsko w celu pobrania pieniędzy przez połączenie sprawy o eksmisję z działki 29 SO Kielce ICa 392/16 fikcyjnego kredytu w SR Tarnów V GC 57/16 na 5.100,- PLN co połączone datą z 17 listopada 2016 roku , oraz decyzją z 26 października o złożeniu przez adwokata z wyboru wniosku o przywrócenie sprawy SO Kielce IIIK 207/07, którą to sprawę podmieniono do Torunia jako SOF-ART Sp. z o.o. w SR Kielce IIIK 131/11 i IXK 131/11, gdyż SA Kraków uznał przywrócenie sprawy początkowej SO Kielce IIIK 207/07 za zasadne jako SA Kraków IIAKo 67/16. Działania SA Gdańsk IIAKzw2043/16 przez połączenie adresu Nad Kamienną 29 27-200 Starachowice działka 29 należąca do babci zony Anieli Reginy Mazurek urodzonej w Hucie co doprowadziło do podstawienia pod windykacje cały teren Starachowic zabierając nieruchomości po teściach i nie odpisując długu do stworzenia roszczeń i jest to trzeci adres w sprawie łącząc z Miedzną Drewniana 244, gmina Białaczów i Bohaterów Westerplatte 1/1 27-200 Starachowice, gdzie podstawiono pod Elżbietę Barbarę Toruńczyk czyli Barbarę Bochyńską z Katowic i Jerzego Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak. Jerzy Bochyński nie mógł być wpisany za spadkobiercę na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdyż była to nieruchomość zakupiona przez teściów 2001 roku.

Celem działania było uwięzienie mnie przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, aby w doprowadzić przez Waldemara Maksalon do pobicia mojej żony przez sprawę sędziego Wojciecha Kucharskiego, którego podstawiono do pobicia żony, gdyż podłożono akta przedwojenne pana Kucharskiego o malwersacje pieniędzy przed Trybunałem Stanu w celu podłożenia akt i połączenia z aktami nieżyjącego Mariana Bochyńskim, którego pobito i zamieniono na Marię podstawiając Marię Gudewicz do USA, które włączono do sprawy przez sędziego w Starachowicach co spowodowało dorobienie sygnatur IC 1009/13 do której bezprawnie wezwał mnie pan Waldemar Maksalon, aby pozorować moją rodzinę, gdyż pan Marian Budka z Warszawy stwierdził , że wydali pieniadze i ich nie oddadzą , gdyż ze skradzionych pieniędzy wybudowano za 10.000.000, – PLN Willę Rosochacz na terenie SOF-ART Sp. z o.o. zawłaszczonym przez komornika włączając sprawę SOF-ART Sp. z o.o. do SO Toruń IIK 164/11 , której majątek dyskwalifikuje decyzję sądu. Z tego powodu sędzia Wojciech Pruss dążył do mojego aresztowania, gdyż z skradzionych pieniędzy zakupiono budynek za 8 milionów PLN, który wynajęto dla SR Starachowice pozorując naszych spadkobierców w Starachowicach podstawiając byłych małżonków za spadkobierców przez celowy błąd Urzędu Miasta Starachowice , że zamieniał Dariusza Pióreckiego na Dariusza i Bożenę Bochyńską jako rodziców Adama Kornaszewskiego i Jakuba Kornaszewskiego podstawionego pod mojego syna Adama Kaźmierczyk do ukrycia kradzieży podstawiając za Ewę Kornaszewska panią Ewę Eugster w Zurychu pod paszport mojego syna i córki Ewy Kaźmierczyk oraz podstawiono Pawła Idziak syna Beaty Idziak pod paszport Pawła Kaźmierczyk, aby wykazać DNA książąt Radziwiłł w czystej postaci.

Celem tych działań i terminów było moje aresztowanie i złożenie przez Lidera Światowego jako Jerzy Kaźmierczak wniosku do Sądu Apelacyjnego Kraków jako IIAKo 67/16 jako przywrócenie sprawy SO Kielce IIIK 207/07 jako konsekwencji działania papieża Benedykta XVI, który zawłaszczył udziały Skarbu Państwa i godności naszej rodziny, który miał zostać mężem Zuzanny Maksalon jako wnuczki Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk zamienione na Elżbietę Romanow w celu wykazania DNA rodziny carskiej w Jerozolimie. Co połączono, ze sprawą INs 956/09 do której żona wniosła wniosek o wznowienie sprawy przesłany do Sądu Apelacyjnego do Krakowa, który w Starachowicach przybrał postać zaskarżenia ludzi bez wykazania pierwotnego wniosku i stworzono sygnaturę INs 621/16 w dniu 26. października 216 rok już jako zwrot skargi z 20.06.2016 roku jako uchylenie lub zmianę postanowienia co połączono przez datę z SA Gdańsk IIAKo 67/16 jako przywrócenie Sprawy SO Kielce 207/07 co oznacza, że ktoś próbował się podszyć pod osobę żony jako INs 621/16 co miało być wystąpieniem przeciwko żonie, aby podstawiając ją pod Elżbietę Romanow pochowaną w cerkwi w Jerozolimie i wstawić na nieruchomość działka 29 w Starachowicach pannę Zuzannę Maksalon jako żonę Jerzego Kaźmierczak wstawiając windykacje na Fundację APEX-STAR z błędem „zi” , aby wprowadzić roszczenie przeciwko PKP która woziła więźniów do Oświęcimia podstawiając Antychrysta, któremu drogę miał torować papież Franciszek , który miał skłamać na temat rodziny carskiej i rodziny Dawida, pod wpływem długów Watykanu z powodu udziału Kościoła w kradzieży. Z tego powodu król Jordanii opłacił badania Grobu Świętego w Jerozolimie, których celem było badanie krwi Jezusa Chrystusa do pozorowania, której naruszono groby rodziny w Starachowicach i zamierzano wykorzystać moją żonę po jej okaleczeniu, zamieniając ją na mężczyznę przez Ko 336/13 , gdyż Jezus nie miał ziemskiego ojca co Żydzi próbowali ukryć planując wykazać, że Antychryst jest mesjaszem i zapewni dla Izraela dostatek z kradzionych pieniędzy, którymi podpiją świat niszcząc Polskę.

Pieniądze 50,- milionów euro zostały uruchomione już w 2004 roku po czym upozorowano dział spadku po mnie i obecne żonie przekazując dokumenty Fundacji APEX-STAR do Sądu w Katowicach i wprowadzono pieniądze do fundacji jako charytatywne ukrywając ten fakt i podstawiono w Szwajcarii Bohdana Żakiewicz po dokumenty, APE UMWELTTECHNIK AG, gdyż znalazły się w ambasadzie z powodu śmierci prawnika i podstawiono do windykacji Oświadczenie Woli mojego teścia podmieniając śmierć z 21.04.2007 na 31 .03.2007 czyli dokonano oszustwa podmieniając osoby i podmieniając nazwisko żony jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd „zi” kradnąc na tak wykreowane nazwisko prawa autorskie. Dlatego Poczta Polska SA nie chce wypłacić pieniędzy, gdyż podmieniono osoby do książki, która zawiera dokumenty sądowe naszych spraw. Sprawa w Sądzie Okręgowym w Gdańsku IIAKzw 2042/16 miała wytworzyć roszczenia do działki 29 w Starachowicach czyli carskiego mienia i połączenia ze sprawą w Tarnowie VGC 57/16 do połączenia z eksmisją z działki 29 przez SO Kielcach Kielce 1Ca392/16 do włączenia do Krakowa jako SA Kraków IIAKo 67/15, gdzie miał być wykreowany młodzieniec, który miał zasiąść na tronie jako dział spadku po mnie i żonie. Papież Franciszek jako autorytet moralny na świecie miał skłamać co miło ułatwić nasze morderstwo przez sąd polski i wykorzystanie Ministra Sprawiedliwości przez Urząd Skarbowy w Starachowicach, który określił, że jestem, inna osoba niż w prezentowanym liście do pana Zbigniewa Ziobry, gdzie wykazałam nazwisko Bocheński, gdyż tak dziadek Brunon Bochyński jest ukryty w Szwajcarii. Z tego powodu skradziono kapitał początkowy z ZUS , gdy pracowała żona w szkolnictwie, gdyż ZUS zastawiał palce i windykował moje weksle do zamkniętej firmy w celu windykacji APEX-STAR nie usuwając drobnych początkowych należności przez 12 lat, aby pobierać odsetki powiększone przez dźwignie finansowaną lub windykacje kart bankomatowych wpisywanych na podstawione za mnie osoby nie wydając PIN w Tomaszowie Mazowieckim, aby odnieść się do przedwojennych udziałów firm Włoskich i Szwajcarskich, gdyż tajne konto zakładów było w Szwajcarii. Sąd wykreślił mnie z KRS spółek i prowadzona jest sprawie o kredyt na firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na 5.100,- PLN przez Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny z Warszawy w SR Tarnów VGC 57/16, w firmie, gdzie nikt nie był zatrudniony od 2004 roku. Co oznacza fabrykowanie dokumentów przez sędziów po wydaniu kluczy dla Waldemara Maksalon przez sędziego Artura Kaczor w INs 819/14 i INs 820/14 co jawnie wykazując oszustwo i wprowadzenie zadłużeń przez sąd i urząd skarbowy w firmach , które mają zerowe obroty od 12 lat i podstawiane są różnego rodzaju opinie psychiatryczne do ukrycia, że rząd polski prowadzi na firmach działalność tworząc pod-spółki czego przykładem jest wybudowanie Willi Rosochacz na terenie niedostępnym dla spółki SOF-ART Sp. z o.o. w której nikt nie jest zatrudniony od 12 lat, i tworzone są roszczenia, aby windykować mnie Jerzego Dariusza Kaźmierczyk poprzez drugie imię Dariusz podstawiono i Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski i sekretarkę Urzędu Skarbowego na teren prywatny na Lipie Henryk Szyb 1 własności mojej obecnej żony jej byłego męża z którego się nie rozliczył komornik, gdzie podstawił spadkobierców, którzy windykują mnie Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako kapitał dłużny i tak potraktowany jest METRON SA, który wielokrotnie został zakupiony przez pełnomocnictwo Bohdan Żakiewicz jako wartość aktu oskarżenia prywatyzacji METRON SA na 35,- milionów od 1999 roku co ukryto w sprawie INs 956/09 w celu finansowania zakupu śmigłowców Karakali i okrętów Mistral dla Rosji jako łapówki za wprowadzenie jedne religii wykorzystując do tego dane Bożena Piórecka z domu Bochyńska. Z tego powodu ginie kapitał początkowy mojej żony w ZUS i podstawiono siostrę Dariusza Pióreckiego panią Bożenę Romaniuk z domu Piórecka w Białymstoku. Z tego powodu podstawiono biuro rachunkowe AKMA z Białegostoku, które rozlicza METRON SA, który został powielony na Norwegię i Grecję pozorując w Toruniu upadłość firmy, aby wpisać pracowników jako spadkobierców po mnie osobie fizycznej Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk podstawiając akta kryminalistów i obcych osób w celu wpisania sędziów i prokuratorów za moja rodzinę na moja Fundację APEX-STAR, gdyż wykazanie rodziny jest podstawa wypłaty pieniędzy. Podstawiono Tomasza Żerek Naczelnika Urzędu Skarbowego z 2006 roku w Starachowicach, który podmienił sygnaturę po śmierci babci żony w 2003 roku zamieniona na fałszywą sprawę INs 450/5 jako 30 wrzesień 2005 rok pozorując Tomasza Żerek na SSO Tomasza Nowak, gdzie znika sprawa wygrana SO Kielce IXKa 280/12, gdzie został wykazany majątek dziadków mojej żony i prośna o utworzenie depozytu z bezprawnie wypłacanych pieniędzy dla Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego, których ojciec nazywał się Bruno Mazurkiewicz i został skazany w Polsce przez sąd za sadyzm i współpracę z gestapo w Zakopanym na karę śmierci. Zamierzano przez SA Gdańsk również mnie zmusić do odbywania kary więzienia i zamierzano mnie zabić, gdyż sąd dokonał kradzieży działki 29 oraz 100.000.000,- euro i skazał mnie za zawłaszczenia własnych pieniędzy, aby ukryć udział państwa Mazurkiewicz, którzy jako Tarnowscy posługują się nazwiskiem swoich ofiar w celu kradzieży mienia.

Złożyłem z żoną wniosek o powiedzenie dodatkowe dokumentu Oświadczenia Woli mojego teścia do SR Starachowice jako INs 243/10 , którą zamieniono na INs 390/10 i skierowano do Sądu Okręgowego w Kielcach , gdzie sprawa przybrała sygnaturę IC 2627/10, dokonując przez sąd zmiany zakresu na przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej. Sąd zażądał opłat do sprawy niematerialnej co zostało zamienione na dział spadku na 100.000.000,- euro z UBS AG przelanych przez naszego pełnomocnika w 2011 roku przez Credit Suisse w Zurychu na Paradeplatz 8 przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na konto w Starachowicach w PKO BP SA nazwisko Bożena Bochyńska, gdzie podstawiono za spadkobierców nieżyjących teściów Józefa i Filomenę Bochyńskich po których wpisano sąsiadów w celu podstawienia za Helenę Surma pani Kaczyńskiej Marii Heleny w celu zawłaszczenia 100.000.000,- euro na żony koncie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Pan Waldemar Maksalon nie miał umocowania na nieruchomościach, ale upozorował nazwisko swojej matki za żonę martwej duszy wpisanej na nieruchomości Nad Kamienna 25 zamieniając teściową na pannę z dzieckiem a obecnie moją żonę na pannę z dzieckiem do podmiany tożsamości w celu ukrycia dokonaj kradzieży i podstawienia Zuzanny Maksalon jako spadkobiercy po zamordowanej fikcyjnej Elżbiecie z Torunia pod którą podstawiono moją żonę.

Moim teściom odmówiono zwrotu mienia, jak również dla mnie i żony przez Urząd Miasta Starachowice i Sąd Administracyjny w Kielcach co jest dowodem, że wpisani fałszywi arystokraci czyli służby wojskowe w Polsce i pracownicy METRON SA podali się za spadkobierców na moich wekslach i akredytywach. Od 12 lat jestem okradany przez rząd i sąd, który tworzy fikcyjne windykacje na spółach, które nie działają i nikt nie jest zatrudniony od 12 lat, aby podać się za rodzinę i pobierać pieniądze z Fundacji APEX-STAR w Katowicach oraz ukryć dokonane kradzieże obrazów i dzieł sztuki w USA i Szwajcarii przez Toruń, aby oskarżyć naszą rodzinę przez takich ludzi jak Jan Kulczyk, którzy pobrali obrazy z pałacu w Kruszynie czym udowodnili udział w sprzedaży pałacu czyli kradzieży mienia naszej rodziny, dla których działał sędzia Wojciech Pruss. Połączono Jana Kulczyk z Janem Tomaszem Gross, który jest połączony jako rodzina Kleina z Markiem Kleina i Marią Kleina z domu Gross podstawioną jako hrabina Maria Tarnowska co połączono z Marią Bochyńską z domu Lubomirską czyli babcią żony na która ją zamieniono do tworzenia fałszywego kręgu spadkobierców na koncie PKO BP SA, gdyż przelew był dokonany z konta dziadka w Szwajcarii co udowadnia pochodzenie. Zamierzano wywrzeć nacisk na papieża Franciszka, aby skłamał i zaakceptował Nowy Ład Ekonomiczny i fałszywą arystokrację na długu finansując Jedną Religię, gdyż papież Franciszek jako autorytet podstawiony został pod Jonasza, który miał wzywać ludzi do nawrócenia, a Żydzi podstawili papieża Franciszka pod Jana Chrzciciela, pozorując, że mesjasz dopiero nadejdzie zgodnie z Judaizmem. Opłacenie 11 żołnierzy żołnierzy 2012 lat temu spowodowało działanie kontynuowane do dziś, gdyż przesunięty jest kalendarz o 4 lata, aby pozorować, że Jezus Chrystus miał ziemskiego ojca i podstawiono DNA mojego teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego, pod Józefa a teściową Filomenę Jadwigę Bochyńską czyli hrabinę Marię Tarnowska jako Maryję żonę Józefa, aby dokonać mistyfikacji przez Żydów. Józefa Gross podstawiono pod papieża Franciszka jako Jana Chrzciciela, czyli również miał zginąć jak papież jako jedno. Opłacono w 2016 roku armię, aby wprowadzić Lidera Światowego pod kreowane oszustwa na działkę 29 przez SA Gdańsk IIAKzw2043/16 do SO Toruń IIKo 186/16 do sprawy IIK 164/11 włączając jako windykacja do SA Kraków IIAKo67/15 jako wprowadzenia młodzieńca na tron co oznaczałoby koniec epoki i zdmuchnięcie przez Jezusa Chrystusa, który pełni władzę co jest jednoznaczne z końcem Watykanu i Włoch.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądowniczej pismem z dnia Warszawa 19.10.2016 do pana sędziego Marka Hibner rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych skierował pismo od wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sadownictwa pułkownika Piotra Raczkowskiego sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego co oznacza, że sprawa w Toruniu prowadzona była z naszego powództwa przez prokuraturę wojskową co ukryto i skazano męża powielając nasze dane osobowe na drugie imię i bez drogiego imienia pozorując dwie osoby. Pan Marek Hibner jest podstawiony pod Marię Kleina z domu Gross pozorując ją na Marię Tarnowską i Marię Bochyńską z domu Lubomirską w Kruszynie dlatego pan sędzia Marek Hibner udawał, że nie rozumie pisma bądź też podmieniono pismo, aby ukryć działania wojska i dorobienie opinii psychiatrycznej do uszkodzenia ciała w Tomaszowie mazowieckim, gdzie mieszkała pani Zdzisława Lewandowska, której maż jest wojskowym Jerzy Lewandowski i mieszkali na terenie jednostki wojskowej. Pismo miało ukryć podmianę tożsamości męża Kaźmierczyk na Bochyński a mnie z domu Bochyńska na Kaźmierczyk z domu przez dorobienie akt o uszkodzeniu ciała co zrobiła policka w Paradyżu drukując uzupełnienie doniesienia na działania Bohdana Żakiewicz na druku o uszkodzenie ciała przez osobę najbliższą pozorując ujednolicenie druku. Zamierzano podstawić pismo z Warszawa 27.10.2016 Nr RDSP715-190/16 w celu ukrycia współpracy Bohdana Żakiewicz z wojskiem co ujawnił sędzia Wojciech Pruss, że Bohdan Żakiewicz zaskarżył męża w Toruniu już w 2005 roku pozorując poręczenie zastawionym przez komornika Guźlę z SO Częstochowa palcem Paderewskiego na kwotę 265.000,- dolarów amerykańskich jako Nc 44/09 i zamieniono to na akta psychiatryczne Pc 44/13, aby podstawić wymyśloną Alicję Mazurek podstawiona pod Alicję Idziak i jej syna Jakuba Idziak z ojca Lewandowskiego podstawionego pod Jakub Piórecki po zmianie nazwisk na Jakub Kornaszewski zamieniony został na Jan Kaźmierczak zamieniony na Jan Gross i podstawiono Ewę Falkiewicz żonę prokuratora pod Ewe Kornaszewską zamieniono mój i żony wniosek do prokuratury przeciwko nam oskarżono mnie za działania wojska i sędziów pracujących na jego zlecenie opłacanych z kradzionych pieniędzy jak 11 wojskowych przy grobie Jezusa Chrystusa. Sprawę do IPN S 55/12 o prześladowanie naszej rodziny przydzielono dla prokuratora Falkiewicz byłego męża Ewy Falkiewicz, po czym został przeniesiony do IPN Kielc następnie do IPN Kraków na trzy tożsamości i podstawiono inne osoby czyli wywiad jako Jerzy Lubomirski i Jan Lubomirski, których podstawiono pod Jan Kaźmierczak i Jerzy Kazimierczyk pod Fundację APEX-STAR w Katowicach.

Zarówna moja żona kobieta Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk ani ja mężczyzna nie byliśmy w wojsku, a prowadzone były przeciwko nam działania wojskowe co pierwotnie zostało określone przeze mnie w sprawie IIK 164/11 , gdyż zawłaszczono tereny firm w tym SOF-ART Sp. z o.o. pod program wojskowy Horse jako dom publiczny Willa Rosochacz za moje pieniądze przez matactwa komornicze i wprowadzono fałszywych spadkobierców przez wojsko co potwierdza pismo z Krajowej Rady Sądowniczej. Polska prowadzi wojnę przez armię przeciwko ludności cywilnej czyli Polakom.

Załączniki

  1. Wniosek do Sądu w Starachowicach INs 390/10.

  2. Pierwsza strona pisma do Ministra Zbigniewa Ziobro ze Szwajcarii

  3. Rezygnacja z przekazania działki 29 do SO Toruń IIK 164/11, gdyż ją skradziono i skazano mnie i posłużono się w korespondencji do SA Gdańsk do kolejnej sygnatury SO Toruń IIKo 186/16.

  4. Pismo z Poczty Polskiej SA o kradzieży praw autorskich przez zastosowanie pomyłki „zi” w celu kradzieży pieniędzy z Fundacji APEX-STAR w Katowicach.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

wniosek-do-sr-starachowice

ziobro-ms-2

dzialka-29

ziobro-ms-1

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s