Próba wprowadzenia Lidera na tron na Wawelu

Jerzy Kaźmierczyk

 

Starachowice na 10.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie

Planowano aresztować męża po sprawie w Gdańsku 22 listopada na trzy osoby i wstawić fałszywe dane wytworzone w SA Kraków dla męża na Jerzy Kaźmierczak a moje na Bożena Bochyńska-Kaźmie, aby wpisać Kazimierę pod obozy zagłady system stworzony przez państwa Podczaskich którzy występowali jako moja rodzina, a których sąd wojskowy i IPN włączył do tych fałszywych spraw, aby zniesławili moja matkę i babcię kradnąc Akty Notarialne z 2003 roku mojej babci wstawiając fałszywych Lubomirskich czyli rodzinę Kulczyk zamierzając nas aresztować.

Doszło do wytworzenia dwóch spraw karnych SA Kraków IIAKo67/16 w sprawie wniosku wniosku o wznowienie sprawy, której wyznaczony adwokat z urzędu pani Małgorzata Witek i jej pełnomocnik Owidiusz Mazurkiewicz nie zrobił ukrywając kradzież pieniędzy przez rząd. Ukryto nasz akt ślubu i Oświadczenie Woli oraz uruchomione pieniadze, które przejęło państwo Polskie co wówczas nie było przedstawione, gdyż sędzia skłamał że moi rodzice zaskarżyli męża, a co było oszustem , mama była na naszym ślubie i mieliśmy ich zgodę co było konieczne do zawarcia kanoniczego małżeństwa. Doszło w Starachowicach do matactwa i podmiany naszej rodziny rodziny przez służby UB, które w sprawach sądowych podmieniły moją babcię Anielę Reginę Mazurek urodzona w Hucie jako księżna Reginę Glińską na dziadka matkę Katarzynę Krakowiak czyli księżną Katarzynę Radziwiłł zamieniając dziadka na ojca swojej żony czyli księcia Franciszka Glińskiego ukrytego jako Franciszek Maksalon z Huty.

W Starachowicach przesłano pismo cyw 173/16 dla mnie i dla męża drugie w różnych terminach co ma odniesienie do SO Kielce Ko 173/16 i Ko 173/Łs , które w sądzie przesłano do SA Kraków do sprawy SA Kraków IIAKo67/16 o wyznaczenie adwokata z urzędu i oznacza , że w Krakowie przeprowadzono sprawę w SA Kraków IIAKo67/16 na dwie tożsamości podstawiając moje dane i męża w celu wytworzenia roszczenia i ukradziono pieniądze na kampanie Hillary Clinton skazując nas tajnie jako dział spadku. Takie działanie oznacza, próbę aresztowania męża w Gdańsku 22.11.2016 roku w celu ukrycia wydanych fałszywych wyroków przez Sąd w Krakowie , gdyż w Krakowie skradziono pieniądze przez te dwie tożsamości w celu wprowadzenia trzeciej tożsamości Lidera Światowego jako pomazańca z Krakowa młodego człowieka pod pustą sygnaturę i aresztowanie męża i mnie podstępem w celu podmiany osób i spraw , gdyż mąż do SO Toruń Ko 186/16 złożył wniosek o uzasadnienie wyroku i nie otrzymał, ale wniosek o złożenie wniosku o przywrócenie sprawy SA Kraków IIAKo67/16 w ciągu 7 dni, który zostałaby zamieniony w przypadku jego niezłożenia w Sądzie w Krakowie na złożony wniosek o uzasadnienie wyroku przez SO Toruń IIK 186/16 do SA Gdańska IIAKzw2043/16, gdzie sąd przysłał wezwanie jako 27-200 Starachowice działka 29 co oznacza, że w Toruniu wykorzystano mój dokumenty dla obcej osoby i uniewinniono pana Pilarskiego i innych windykując działkę 29, a męża Jerzego Kaźmierczyk skazano podmieniając moją i męża tożsamość windykując weksle męża co zrobiono obecnie dwa razy w Krakowie przez panią Małgorzatę Witek co zamierzano ukryć w Starachowicach jako SO Kielce Ko 173/16 i Ko 173/Łs i połączyć trzecią sygnaturę o eksmisję SO Kielce ICa392/16 przysłaną w kopercie z Krakowa. Sygnatura ta miała być wykorzystana do wprowadzenia młodzieńca na tron w Krakowie łącząc sygnatury z Torunia, Gdańska, Kielc w Krakowie jako trzecia sprawa SA Kraków IIAKo67/16. Nasza korespondencja do Krajowej Rady Sądowniczej została przekierowana do pułkownika, co oznacza, że prowadziło sprawy wojsko tajnie przez przebierańców podając się za moją rodzinę. Prawda może być jedyną obroną.

Sprawa SA Kraków IIAKo 67/16 jest wprowadzeniem Lidera Światowego jako młodego człowieka pomazańca z Krakowa na podstawie masońskiej przepowiedni do kradzieży pieniędzy. Działanie SA Kraków IIAKo 67/16 miało polegać na postawieniu Polski do windykacji i wstawieniu papieża Franciszka pod papieża Jana Pawła II zamienionego na Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego na ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 zamieniając sprawę spadkowa po dziadku INs 169/00 na INs 956/09 przez UB dla wojska co połączono przez korespondencję sądową jako 27-200 Starachowice działka 29. Takie działanie wojska powodowało podstawienie papieża Franciszka i papieża Benedykta XVI pod papieża Jana Pawła II zamienionego na Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego zamienionego na Jana Bocheńskiego pozorującego Jana Chrzciciela, który miał torować drogę dla Antychrysta czyli młodzieńca na tronie w Krakowie osadzonego przez wojsko, które miało po przejściu przez górę trupów jako działów spadku po żyjących zlikwidować papieża Franciszka w maju w 2017 roku wyprowadzając pieniądze do Anglii po zgłoszeniu artykułu 50 jako Brexit.

Pan W. Putin zamierzał wykorzystać fakt, że Zuzanna jest jego córką, aby przejąć władzę jako teść Lidera Światowego przed przejęciem faktycznym władzy przez Donalda Trump w USA w styczniu w momencie planowane ślubu w Irlandii mojej córki Marty, aby zamienić ślub córki Marty Bochyńskiej w Irlandii na ślub Lidera Światowego z Zuzanną Maksalon czyli wnuczką podstawiając drugą moją wnuczkę Kleina łącząc z SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 jako teren wojskowy, gdzie wpisano fałszywych spadkobierców, którzy prowadzili obroty przez ostatnich 12 lat przez sekretarkę Urzędu Skarbowego i starostę Starachowickiego, co połączono z filmem jako Akademia Policyjna 6 łącząc burmistrza z kolejką w USA i Fundacją Kolejek Wąskotorowych windykujących FUNDACJĘ APEX-STAR w Katowicach złożoną do sądu łącząc z Kolejkami Linowymi w Zakopanym i Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii. Rozpoczęciem walki W. Putina z Donaldem Trump jest powieszenie 5 osób na krzyżach w Syrii.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s