Skutki powrotu z emigracji do krajów urodzenia

Starachowice na 12.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

14 I stanie się tak: jak gazela zgubiona
i jak trzoda, której nikt nie chwyta,
każdy powróci do swego narodu,
każdy ucieknie do swojego kraju.
15 Każdy odszukany będzie przebity,
każdy złapany polegnie od miecza.
16 Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach,
ich domy będą splądrowane,
a żony – zgwałcone.
17 Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów,
którzy nie cenią sobie srebra
ani w złocie się nie kochają.
18 Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone.
Nad noworodkami się nie ulitują,
ich oko nie przepuści także niemowlętom.

Obszar 6 ha brakujący do 50 ha Watykanu(44ha) jest działką 29 w Starachowicach jako trzy nieruchomości po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich na ulicach Nowowiejska, Nad Kamienną i Bohaterów Westerplatte zaznaczając, że mienie po moim ojcu zostało zabrane przez rząd PRL a jedynie w 2001 roku tata i mama zakupi mieszkanie z garażem i działką oraz komórką na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, a pozostałe nieruchomości są po rodzicach mojej mamy.

Doprowadzono do oznaczenia 6 ha Watykanu brakujących do dekretu Bieruta jako 6 na garażu na ulicy Nad Kamienna 25 działka 29 jako połączenie z Kościołem Satanistycznym w Mniowie, który opanował stary Kościół Katolicki, gdzie były trąby powietrzne jak w okolicy Rzymu podstawiając Alicję i Jakuba do podmiany na Kowalski.

Moje dzieci wyjechały i upozorowano, że mają innych rodziców, aby ich zabić i ukryć, że wypłacano pieniądze na emeryturę ING Bank Śląski na moją nieżyjącą mamę, aby pozorować, że żyje przez osobę podstawioną za mnie. Dlatego stworzono pozór zastawienia nieruchomości na emerytury, których ja nie pobierałam, ani nie zastawiłam nieruchomości również nie pobierałam pieniędzy na moja nieżyjącą mamę. Rząd Polski zamierza ukryć masonerię , która wprowadziła swoje zasady do Polski i zamierzała wywieźć mnie do przytułku, aby ukryć wprowadzenie fałszywych spadkobierców przez moje nieruchomości po rodzicach. Nie jest możliwe sprzedać nieruchomości i naliczyć podatku od sprzedaży w miejscu, gdzie wpisano mojego tatę na nieruchomości mamy , gdyż oznacza to, że komornik wpisał na działkę 29 włącznie z Nowowiejską 34000,- osób i dlatego wyliczono 19.000,- tysięcy jako wycena Bohaterów Westerplatte 1 co jest oszustwem i dowodzi przestępczej działalności Rządu Polskiego, który nie ma zahamowania w swoich poczynaniach, gdyż wie, że ziemia ulegnie zniszczeniu z powodu przebiegunowania co jest ukrywane i jest tworzona historia globalnego ocieplenia oraz obecnie zlodowacenia. Powodem jest to, że realizowana jest polityka III Rzeszy, która zawłaszczyła przedwojenne badania geologiczne znakomicie wiedząc , gdzie są bezpieczne miejsca o czym wiedział ksiądz Klimuszko mówiąc, że w Polsce będą rosły pomarańcze. Według Pisma Świętego czyli ksiąg historycznych każdy ma wrócić do swojego kraju urodzenia, gdzie miał być zabity. Dlatego postanowiono zawłaszczyć moje nieruchomości i zabić moje dzieci , które są za granicą mimo, że mają matkę w Polsce i swoje korzenie prawdziwe. Żydzi przybrali Polskie nazwiska i zaczęli udawać, że powracają do kraju. Przeszkodą była moja książka „Zakazana Prawda” i dwa adresy , które wykazałam do ISBN co próbowano obecnie zawłaszczyć, aby podstawić Żydów pod prawa autorskie wprowadzając Wydawnictwo 24 jako spadkobierców, którzy rzekomo wynajęli dla Sądu Karnego budynek, który dorabia dla wszystkich z rodziny akta kryminalne wykorzystując zasadę trzech muszkieterów jeden za wszystkich wszyscy za jednego. Miało to spowodować skazanie niewinnych osób i podstawienie akt Cyganów, którzy potrafią odbyć karę za drugą osobę ze swojej nacji. Miało to spowodować podmianę naszej Carskiej Rodziny na Cyganów jako Roma pod Rzym przez zakłady psychiatryczne. Dorobiono akta o uszkodzenie ciała jako symbol przebicia, aby pozorować powrót uchodźcy. Oznacza to podstawienie mojej siostry Beaty Marii Idziak, która wyjechała za granice do Irlandii pod moje dane osobowe w Polsce pozorując, że Beata Maria Idziak jest Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i mieszka na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 podstawiając do kradzieży mienia książąt Lubomirskich w Warszawie przez Kulczyków pozorując, że ja pracowałam w Warszawie przez przesłanie PIT z Warszawy do US Starachowice. Ja miałam być zabita i wywieziona do Jerozolimy i podstawiona pod Elżbietę Romanow, gdyż Izrael miał świadomość , że Carska Rodzina jest rodziną po mieczu Dawida, gdzie obecnie nie ma już męskiego potomka co oznacza powrót Jezusa Chrystusa na ziemię jako Sędziego, gdyż jest napisane, że nie zabraknie męskiego potomka na tronie. Jezus Chrystus jest Królem pełniącym władzę niewidocznie w Swoim Duchu. Zamierzano upozorować przez kabałę mnie na matkę Jezusa Chrystusa, Królową Korony Polskiej Maryję i zamordować moich synów, aby podstawić jako Jezusa Chrystusa zamierzając wprowadzić Antychrysta na ulice Nad Kamienną 25 działka 29 przez sędziego Wojciecha Pruss, który dla Antychrysta wpisał adres 27-200 Starachowice działka 29 , która jest działką ciągnącą się wzdłuż Starachowic, a była własnością mojej babci, która ufundowała pułk wojska kawalerii. Należy zaznaczyć, że zamierzano to ukryć przez podstawienie Jerzego Bieleckiego, gdyż prokurator Janusz Bielecki zrobił się Januszem Romanow podstawionym po Jan Śledzik zwany Januszem , którego żonę upozorowano na Irenę Romanow co przy zamianie na męża spowodowało wytworzenie Janusza Romanow i podstawiono Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Irene Kaźmierczyk przez Prokuraturę Kielce w sprawie Ko 58/09 kradzieży obrazów carskich przez Grażynę Kulczyk do wytworzenia Jerzy Bielecki w celu zamiany na Jerzy Romanow i Jan Romanow zamieniony na Misji na Jerzy Lubomirski i Jan Lubomirski podstawiając Jerzy Kaźmierczak i Jan Kaźmierczak. Dlatego w Toruniu pan Jan Bruś pokazał wizytówkę pana Lecha Filarskiego czyli pana Lecha Pilarskiego i odniósł się do Kawalerii w Warszawie prosząc o dokumenty mojego dziadka. Z pewnością wiedział, że je wykorzystano przez policję, która bezprawnie wchodziła do domu i komornika, który przekazał klucz w 2014 roku dla Waldemara Maksalon do domu, gdzie mieszkamy i wykorzystano pieczątki męża, aby go skazać. Mnie Bożenę Bochyńską -Kaźmierczyk podmieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby ukryć podmianę na mężczyznę w Ko 336/13 do Km 336/10 na 20.09.2016 roku.

Sprzedanie Pałacu w Kruszynie przez fałszywego księcia Stanisława Lubomirskiego członka Zakonu Maltańskiego dowodzi, że za zamachem z udziałem Adolfa Hitlera i Ewy Braun w 1932 roku w Krusznie stał Zakon Maltański, gdzie zamordowano moją babcię księżną Marię Lubomirską i pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego zastrzelonego, gdy szedł z pomocą dla swojej córki i wnuka czyli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Tak makabrycznych rzeczy jakie robiła III Rzesza nie wymyślił sam Adolf Hitler tylko Zakon Maltański, który kontynuuje te działania do dnia dzisiejszego na naszej rodzinie od 1932 roku jako Ku Klux Klan co połączono przez nazwisko Wielkiego Czarownika pan Dawida Duke z Duce we Włoszech i Jarosławem Kaczyńskim do podmiany przez sprawę Prokuratury Tomaszów Mazowiecki Pc 44/13 fałszywą i połączono z SO Częstochowa Nc 44/09 oraz powierzchnią Watykanu jako 44 ha ukrywajć zwrot 50 ha i przekazując 6 ha jako spadek dla Duce co próbowano ukryć przez podstawienie Jarosława Kaczyńskiego pod herb Rawicz króla Bolesława Krzywoustego i naszej rodziny Bochyńskich. Podstawiono karczmę „Rzym” prowadzoną przez komornika na Majówce jako majątek majówka pod nad kamienna 25 i połaczono z Rzymem jako karczma i panią Twardowską w Łodzi oraz księdzem Twardowski na księżycu.

Adolf Hitler i Duce planowo mordowali polską arystokrację i arystokrację na terenach zajętych przez faszystów z którymi współpracował Zakon Maltański na terenach Europy, Rosji i Afryki , gdzie podstawiono uratowanych Żydów przez Piusa XII w innych krajach pod nazwiska wymordowanej arystokracji przez Zakon Maltański jako Ku Klux Klan co było działaniem planowym. W tym przydzielano nazwiska dla osób urodzony w Lebensborn jako „Źródło Życia” pod nazwiska wymordowanej arystokracji. Żydzi, którzy zostali podstawieni pod nazwiska zamordowanej arystokracji przez Watykan czyli Zakon Maltański mieli powrócić do swoich krajów czyli do miejsc zamordowanych ludzi, których członków rodzin zamierzano umieścić w przytułkach i zakładach psychiatrycznych, aby zawłaszczyć mienie rodzin, których nazwiska przyjęli. Doszło do dorabiania fałszywych opinii psychiatrycznych dla członków rodzin arystokratycznych, których się za życia uśmierca w systemie bankowym w celu wykazania za spadkobierców ich nieżyjących przodków pod których podstawiono Żydów przez Watykan, który otrzymuje profity z kradzieży na działach spadku na 6 ha , gdzie podstawiono dekret Bieruta, gdyż komuniści kontynuowali działania faszystów co wynikało ze spotkania NKWD i SS w Zakopanym w 1940 i ukryto obecnie jako gry jak FOREX, gdyż babcia upozorowała po zakupie pułku kawalerii, że przegrała w karty i pod ziemie podstawiono agentów jak Wacław i Aniela Mieszała. Z tego powodu reaktywowano Korpus Kadetów i podstawiono weksle męża z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co połączono z TV Moya. W Polsce nic nie zwrócono moim rodzicom, ani nam , ale wstawiono po nas spadkobierców zamierzając nas zabić. Mirosława Lewego córkę podstawiono za moją pierwszą synową Agnieszkę, aby podstawić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewska podstawiając Mirosław Lewy za męża swojej córki Agnieszki Kowalczyk i podstawiono Mirosława Sawickiego i Mirosława Kowalskiego do Anina w Warszawie, aby zamienić Bohdan Żakiewicz przez młode pokolenie. Oznacza to, że powracający po latach Polacy, Niemcy, Rosjanie , Ukraińcy, Włosi, Francuzi , Belgowie i osoby z pozostałych krajów okupowanych przez III Rzesze Włochy i Japonię do swoich stron mieli być zabici przez sąd, prokuraturę i policję współpracujące z Kościołem Katolickim , który przez Zakon Maltański oddał nazwiska i dokumenty dla podstawionych Żydów i osób z Lebensborn przez III Rzeszę i Włochy oraz Japonię. Skradzione pieniądze zamierzano ukryć w Anglii przez nazwisko Piórecki i Dąbrowski podstawiony pod Weissmann na terenach obejmujących terem działań II wojny Światowej jako III wojna światowa określona przez papieża Franciszka jako wojna w kawałkach. Papież Franciszek nie ujawnił prawdy, która powstrzyma zabijanie w Syrii, gdyż Kościół Katolicki miał profity z tej działalności Zakonu Maltańskiego. W Polsce pobrano odciski palców i dokumenty spraw sądowych do USA i tam zrobiono z nas przestępców, aby podmienić rodzinę w celu ukrycia skradzionych dzieł sztuki przez rząd polski w Banku Rezerw Federalnych w USA, gdzie zrobiono z nas przestępców i podmieniono odciski palców w celu podstawienia Elżbiety z domu Gudewicz pod moje odciski palców jako rodziny Wacława Bocheńskiego zmarłego w USA, aby nigdy nie dotarła tam jego prawdziwa rodzina.

Z tego powodu mój Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wyjazd do USA skończyłby się aresztowaniem, gdyż dorobiono nam akta kryminalistów chociaż nigdy w USA nie byliśmy. Tak samo zrobiono dla osób z USA, którzy zamierzali powrócić do Europy mordując masowo ludzi, za których zamierzano podstawić emigrantów z Afryki jako niewolników do pracy na roli na zawłaszczonej ziemi w okresie przejściowym, gdzie Antychryst zamierzał rozdawać zawłaszczoną przez Zakon Maltański ziemię szczególnie w Polsce terenie bezpiecznym podczas przebiegunowania.

Ma to odniesienie do słów Pisma Świętego o Gazeli, która powróci.

I stanie się tak: jak gazela zgubiona
i jak trzoda, której nikt nie chwyta,
każdy powróci do swego narodu.

Aby zapewnić bezpieczeństwo ludzkości papież Franciszek powinien powiedzieć prawdę o naszej carskiej rodzinie i ujawnić dokonane podmiany arystokracji na Żydów przez Zakon Maltański od 1932 roku czyli zamachu w Pałacu w Kruszynie przez zamianę Adolfa Hitlera i Ewę Braun na Adolfa i Ewę Braun tak jak podstawił Urząd Miasta Starachowice Dariusza Pióreckiego i Bożenę Bochyńską za rodziców Adam Kornaszewskiego wpisując rodziców Dariusza i Bożenę Bochyńska. Podobnie podmieniono Joannę Główka na Joannę Jędrykiewicz-Kunz do podmiany rodziny w której się ukryła się moja rodzina, którą zamieniono na Żydów. Dlatego autorka podmieniła mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na Bruno Bochyńskiego jako członka podziemnej rady narodowej w książce „Pracownicy Starachowickich Zakładów Zbrojeniowych w okowach terroru i zbrodni hitlerowskich 1939-1945” w 2005 rok. Podstawiono pod nazwisko Bruno Bochyński pana Bruno Mazurkiewicz skazanego na karę śmierci przez sąd w PRL za sadyzm w Palace Zakopane czyli ojca Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, który posługuje się nazwiskiem ofiar swojego ojca zawłaszczając nazwisko Tarnowski w Kanadzie do ukrycia kradzieży mienia przez podstawianie Żydów pod wymordowaną arystokrację we współpracy z faszystami z Ku Klux Klan. Połączono Dawida Duke z Dawidem Olszewskim synem Bożeny i Józefa Olszewskich z Armii Zbawienia w celu połączenia z USA w celu ukrycia zawłaszczonego mienia przez mordowanie ludzi oddając dla Armii Zbawienia jako pomoc charytatywna zawłaszczone mienie mordowanych osób co połączono z Łaźnią wybudowaną przez mojego dziadka w Starachowicach zakupioną obecnie od UM Starachowice przez osobę z Warszawy podstawioną pod Tartak jako przemysł zapałczany łącząc z Łaźnia wybudowaną przez papieża Franciszka dla bezdomnych w Watykanie jako windykacja na wodę na działce 29 w Starachowicach, gdzie wstawiono Helenę Surma pod nazwisko Heleny Rubinstein jako kolaboranta z gestapo, który wytwarza roszczenia na wodę windykowaną na Fundacji APEX-STAR w Katowicach w SR Katowice na ulicy Francuskiej co połączono z dawną nazwa ulicy Bohaterów Westerplatte 1 jako Westerplatte 1 oraz wcześniej Francuska 1 co połączono przez zapis działka 29 jako ulica Nad Kamienną 25 zamieniona na parafię Kamienną i połączono ze Skarżyskiem-Kamienna dawnej zwanym Brzeziny w celu podstawienia w USA profesora Zbigniewa Brzezińskiego pod Zbigniewa Jarczyk w Katowicach w celu zamiany na nazwisko żony jako Zbigniew Bochyński planując zamordować niepotrzebną Elżbietę Dodę z domu Gudewicz i Elżbietę Włodarczyk podstawioną pod Elżbietę Bochyńską -Kaźmierczyk wykreowaną przez Toruń czyli pod moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i obecnie przez SO Kielce do ukrycia kradzionych obrazów przez Jan Kulczyk w 2004 roku, gdyż zamierzano upozorować, że pobraliśmy pieniądze, które oni skradli. Wykorzystano umowę na energię do spółki męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , oraz użyczenie działki 29 przez moja mamę dla męża co połączono z Sądem w Toruniu i Gdańsku, aby wprowadzić Antychrysta jako programy terapii ceramicznej dla chrześcijan co połączono z naszym pełnomocnictwem do uruchomienia projektów inwestycyjnych na 24 miliardy euro, aby podstawić za SOF-ART Sp. z o.o. pana Piotra Adamczyk i Marię Adamczyk pozorując spadkobierców po nas żyjących skarżąc nas przez 12 lat przez rząd polski i kościół katolicki, którzy nas okradli i nie odpisali długu tworząc program plus 500 wyrzucając ludzi do przytułków, aby ukryć , że zastawili ich domy bez ich wiedzy, kryjąc fałszywymi wycenami tak jak pan Szmajda ze Starachowic dla ING Bank Śląski.

Państwo USA samo może powstrzymać działania Zakonu Maltańskiego ujawniając listy dłużne w Banku Rezerw Federalnych w USA tworzone przez polskich sędziów dla polskiego rządu i Zakonu Maltańskiego przez wykorzystywanie danych osobowych fałszowanych w Starachowicach i Polsce dla Ku Klux Klanu do pobierania pieniędzy, przez podstawienie Marii Gudewicz, która nie żyje i wstawiono jej dzieci pobierając nasze odciski palców do USA przez policję w Starachowicach. Dzianie Donalda Trump zabezpieczy amerykanów i inne narody przed zamordowaniem po powrocie do własnego kraju przez podstawionych Żydów i Lebensborn, który winna ujawnić kanclerz Niemiec Angela Merkel z domu Kasner jako Kaźmierczak, którą podstawiono pod moją babcię Aniele Reginę Mazurek jak również są podstawione moje dane osobowe zamieniając nas trzy, że moja babcia księżna Glińska była służącą w domu mojej drugiej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie jako demokracja.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s