PRÓBA ELIMINACJI PREZYDENTA USA PRZE LIDERA ŚWIATOWEGO DO WPROWADZENIA JEDNEJ RELIGII

 

Starachowice na 08.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Doszło do próby wyeliminowania mojej siostry Beaty Marii Idziak, która mieszka w Irlandii i zamiany jej na mężczyznę w celu dostosowania do fabrykowanych dokumentów przez sędziego Wojciech Pruss w Toruniu do podstawienia pod dane Dariusz Kaźmierczak. Wytworzono fałszywe akta w Toruniu na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono Elżbietę Włodarczyk w Skarżysku Kamiennej która podstawiono na Łódź gdzie wykreowano z zamordowanej rodziny Scheiblerów akta dla fałszywych książąt Hessen w Niemczech, pod tereny Hessenów czyli mojej rodziny oddane w Szwajcarii dla Niemiec przez Lecha Wałęsę. Wykorzystano fakt że Elżbieta jest panną i ma syna Sebastiana Turowskiego w USA. Dlatego Zamierzano zamordować Elżbietę Włodarczyk, aby podstawić Bożenę Unicką żonę pastora i zamienić syna Elżbiety Włodarczyk na męża Darii Adams w USA córki Bożeny i Ireneusza Unickich, jako Adamsa pozorując, że jest ich synem i podstawiając mojego syna Adama mojego syna podmieniając jego ojca Dariusza Pióreckiego, który zamienił nazwisko na Kornaszewski podstawiając w dokumentach na Bochyński prze zameldowanie w Starachowicach do paszporty mojego syna gdzie wpisano Dariusz i Bożena Bochyńska, pozorując Dariusza Kornaszewskiego, że przybrał nazwisko jego żony Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas z pierwszego męża Machowska zamieniając na Bochyńska i podstawiając pod weksle mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wdając spadkobiercę i wykorzystując paszport Ewy Kaźmierczyk córki z pierwszego małżeństwa mojego męża pod, którą podstawiona jest Ewa Idziak córka mojej siostry Beaty Marii Idziak i zmieniona na sekretarkę, podmieniona prze te oszustwa na Bochyńska aby podstawiając jej córkę Paulinę Machowska na Paulę jako Le Penn na Francję aby dokonać kradzieży przez Urzędy Skarbowe naszego mienia we Francji gdzie zrobiono dział spadku po moim dziadku wstawiając obecne osoby i podmieniając Marię Gudewicz z domu Bochyńska na Marię Romanow aby podstawić pod moje babcię która zastępowała spaloną w Kruszynie Księżna Marię Lubomirską i występująca za nia jako Bolesława Bochyńska moja oficjalna babcia, która jest usuwana z dokumentów i podstawiana jest Maria Gudewicz na USA pod Bohdana Żakiewicz udającego Bohdana Bochyńskiego jej ojca i podstawianego za cioci męża jajo Romanow czyli jako mojego dziadka. Dlatego obecnie zamieniono Mare Gudewicz na Żakiewicz podstawionego za Bochyńskiego przez UM Starachowice, wykorzystując moją wnuczkę Wiktorię Konaszewską obywatelstwa Irlandii mieszkającą obecnie w Polsce do podstawienia pod Żakiewicza aby podmienić naszą rodzinę całą i zamienić wszystkich na Lidera pozorując go w USA na syna Elżbiety Bochyńskiej -Kaźmierczyk jako Romanow podstawionego pod Żakiewicz i zamierzają zlikwidować Donalda Trump i Lecha Wałęsę, który robił z Janem Kulczyk podstawionym pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek. Lech Wałęsa wie o przekrętach Bohdana Żakiewicz, który miał pozować mojego ojca zamieniając mnie na Elżbietę Bochyńską Kaźmierczyk czyli podstawiono tak moje dane do USA pozorując, na matkę samotną z dzieckiem i podstawiając syna antychrysta jako syna Elżbiety z domu Gudewicz i jako jedno wstawiając Elżbietę z domu Włodarczyk ze Skarżyska-Kamienną i zamierzając zamienić na rodzinę Unickich w Starachowicach a w USA na ich dzieci jako Adamsów do więzienia i podstawiając Adamsa mojego syna Adama i podstawiając jako pilota do filmu a kryjąc za postawienie za Sławomirem Szarek, którego zamieniono w systemie na kobietę, aby pozorować Sławomira Idziak na film i podstawiono pod Marię Romanow jako babcię Lidera Światowego, pod którego podstawiono syna Prezydenta elekta USA i zamierzając wyeliminować wszystkie rodziny pozorujące do podstawienie Lidera Światowego jako syna królowej Grecji, pod udziały stworzone fałszywe dla METRON SA w Gracji prze Toruń na działce 29 moich rodziców a podmienionych dla ponad34 tysięcy oszustów i wpisując Lidera jako Duda Hohenzollern czyli fałszywą linię, gdyż rodzina Hohenzollernów nie żyje a nasza rodzina jest jedynym spadkobiercą . Z tego powodu zaproszono do Szwajcarii Elżbietę Włodarczyk, aby opiekowała się pieskiem za którego przez kabałę podstawiono jej syna Sebastiana Turowskiego , zamieniając go na Lidera Światowego jako Hohenzollern. Zamierzano wprowadzić Lidera Światowego na działkę 29 ul. Nad Kamienną 25, Starachowice w celu połączenie z terenem SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie, co znika z mapy Targeo, przygotowanych do podmiany miejscowości, by podmienić teren Lipie Henryk Szyb na Henryk , gdzie znajduje się baza cyrku Arena, co połączono z Lunaparkiem w Rzymie, gdzie był Papież Franciszek i gdzie mieszkają zakonnice. Dlatego połączono papieża Franciszka i mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego jako zakonnika ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński, który jest podtrzymywany sztucznie przy życiu jako komputer gdzie umysł działa i steruje komputerem. Celem było podstawienie pod Papieża i komputer danych mojego syna Adama Kornaszewskiego jako Sergiejew, pod dane jego żony z domu i podstawienie pod Dariusza Dąbrowskiego handlarza narkotyków w celu wykazania źródła pochodzenia pieniędzy dla Lidera Światowego, który miał być podstawiony w jego miejsce przez podstawienia w USA Adamsa w Pensylwanii i pozorując go czyli zięcia na syna Bożeny i Ireneusza Utnickich ze Starachowic i podstawionych pod Elżbietę Włodarczyk ze Skarżyska -Kamiennej i jej syna Sebastiana Włodarczyk na USA, których zamierzano zabić. Wykorzystano symulację wali powietrznej ASA lotnictwa pułkownika USA z programem komputerowym który go pokonał, i podstawić zamierzano prawdziwy samolot z Donaldem Trump, który miał być zestrzelony przez program komputerowy sterujący myśliwcami w celu ochrony, mojego syna Adam Koraszewskiego wprowadzając błędne informacje do komputera, pod który podstawiony jest mojego dziadka i Papieża Franciszka , pozorując na Bocheńskiego czyli pod mojego pradziadka cara Mikołaja II. Miało to doprowadzić do zastrzelenie prezydenta Donalda Trump, tak jak w scenariuszu filmu i zamierzano przy pomocy armii wprowadzić na prezydentura Hilary Clinton dla kościoła katolickiego do podstawienia samolotu na APE J Kaźmierczyk dorobiona w Toruniu samoistnie, kryjąc zakupienie samoloty na nasze dane osobowe i podstawienie Jana za Jerzego jako zamieniając na Kaźmierczak, przez Kraków i Toruń jako Dariusz pod Dariusza Gudewicz, aby kryć zakup samolotu na nasze dane osobowe w celu podstawienia fałszywych spadkobierców przez Annę Karcz i Romana Musiał, zamienionych na Annę Marię Piórecką moją skradzioną córkę po urodzeniu i na reżysera Romana Polańskiego, co miało doprowadzić do pobrania pieniędzy przez ubezpieczalnię przez katastrofę samoloty Donalda Trump podstawionego pod Smoleńsk i pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńska podstawioną pod Hilary Clinton przez Kościół Katolicki. Dlatego skierował oskarżenie przeciwko FBI aby dorobić akta przeciwko FBI, dlatego już płyną oskarżenia na wpływ na wyniki wyborów, co jest nieprawdę a co oznacza, ze stoi za planem zabicia Donalda Trump. Pod Pilota zamierzano podstawić dane Stanisława Stępień podstawionego już wcześniej w 2004 roku pod dane generała Stanisława Skalskiego , aby połączyć z windykacją weksli mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za którego podstawiono już fałszywych spadkobierców i podmieniając Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak, na Agnieszkę Stępień ze Starachowic pielęgniarkę, aby udawała matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej jako Stępień i podstawiając Agnieszkę Kozłowską , pod chrześnicę Papieża Jana Pawła II, zamieniając na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego przez Kraków i podstawiając jako Pawła Idziak pod windykację i Pawła Kaźmierczyk i wstawiając jako wnuczkę papieża Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńską pozorując, że papież Jan Paweł II czyli Karol Wojtyła miał dzieci, co jest oszustwem i podstawiając Magdalenę Kozłowska córkę Agnieszki Kozłowskiej byłej sąsiadki pod chrześnice papieża Magdalenę Kozłowską i podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego męża i windykując mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i pobierając pieniądze w Katowicach w fundacji APEX-STAR podstawiając za niego Jerzego Bochyńskiego ojca Magdaleny Jarczyk a zamieniając, Barbarę Bochyńską z domu Małachowską naprawdę Niemka, za córkę Feliksa Maksalon odlewnika w Starachowicach pozorowanego na prawnika w Katowicach a podstawionego pod martwe dusze czyli braci mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów urodzona w Hucie a na prawdę z domu księżna Regina Glińska kradnąc jej dokumenty w Sądzie i podmieniając babcię na Maksalon z Mazurek z męża, aby podmienić linie babci z Huty na Starachowice i dlatego giną po babci sprawy spadkowe, aby podstawić Barbarę Bochyńska za córkę fałszywego Feliksa Bochyńskiego, wykreowanego w Archiwum w Radomiu przez fabrykowanie akt i podstawiając Franciszka Maksalon za Bochyńskiego, aby ukryć zmordowanie mojej rodziny i pozorując siostrę Barbarę Bochyńską za siostrę Waldemara Maksalon z UB udającego Bochyńskiego, który podmienił mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk dla USA zamierzając zlikwidować Donalda Trump, aby podstawić akta stworzone przez polskie sądy jako spadkobiercy dla Hilary Clinton, do firmy EKO Bon Ton jako klin przeciwko prawdzie i Ton jako melodii pod papiernię i jako papier toaletowy Queen melodii, łącząc z Papiernię Suków w Daleszycach koło Kielc ji Lidia Marię Daleszak z jej mężem Czesławem pozorując za Marię Romanow i podstawiając Elżbietę II Królową Wielkiej Brytanii, która promowała Lidera światowego zamierzając zlikwidować Donalda Trump, aby podstawić swoich popleczników i przez Europe podmienić podstawionego Donalda Tusk. Dlatego dokonano podmiany moich danych na Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono na USA z moim odciskami palców, gdy jeszcze nazywałam się z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i obecnie w 2016 roku ponownie pojawiają się długi przy zabraniu mienia, co jest niemożliwe, ale wpisano inne osoby za mnie zamierzając mnie okaleczyć na zlecenie Kościoła Katolickiego , który bawi się kabałą pozorując doskonałość męską, aby podstawić Żydów pod moją rodzinę pod wymordowanych pracowników Żydów w Starachowicach, a podstawić fałszywe historie promowane przez filmy do ukrycia mordowania ludzi obecnie jako III Wojna Światowa podstawiona pod film Pogrom Kielecki, czyli wielkie oszustwo propaganda pod program Lebensborn podmieniając pracowników, na carską moją rodzinę i udając inne linie jak wykreowanego Feliksa Maksalon martwa dusze na odlewnika zamienionego na prawnika Feliksa Bochyńskiego w Katowicach. a podmienionego na Feliksa Gross, aby promować oszczerstwa przeciwko Polsce przez filmy fałszujące historię Polski. Tworzy się to przez uczestnictwo społeczeństwa, zamieszanego w kabałę, aby podmienić linie mojej rodziny i zamierzając aresztować dlatego mojego męża, aby podmienić przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku II AKzw 2043/16 w dniu 22 listopada 2016 roku ma inną osobę i za niego podstawić lidera światowego jako Jerzy Romanow pod nazwiskiem Jerzy Kaźmierczak i Jerzy Hohenzollern wykreowany przez Kraków do sprawy Sądu Apelacyjnego AKo 67/15 jako przywrócenie sprawy SO Kielce IIIK207/07 a zamienionej w Krakowie potajemnie jako sprawa sporna spadkowa po naszej pozorowanej śmierci, czyli planowano nas zastrzelić pod akta już przygotowane, aby wprowadzić oszusta Lidera jako Króla Polski mającego się ożenić z moją wnuczką, aby dzieci wykazały nasze DNA carskiej rodziny planując wyeliminować syna Donalda Trump podstawionego obecnie po przyszłe pokolenie, aby zawłaszczyć majątek jego rodziny. Samolot podstawiony został przez Kościół Katolicki pod pana Tatarka pracownika firmy APE-Jerzy Kaźmierczyk, którą wykorzystano do skazania jej właściciela mojego męża przez fałszerstwa prokuratora Jerzego Krystynieckiego pozorują sprawę przeciwko samemu sobie, gdyż tak stworzył akta i prowadzono obecnie sprawę mimo dawno zamkniętej firmy, po raz drugi przez Sąd Okręgowy w Toruniu, aby podstawić fałszywe akta kreowane przez Kościół Katolicki w parafii Św Trójcy w Starachowicach, pana Tatarka, aby podstawić zakup samolotu na moją mamę Filomenę Bochyńską podstawioną pod Hillary Clinton. Zamierzano dlatego zamordować Donalda Trump, przez działania Hillary Clinton jako oskarżenie FBI celowo prowadzącego rozgrywkę dla Lidera Światowego, który planował zamordować Donalda Trump i wykorzystać jego dzieci do kampanii, jako sposób na obcięcia władzy w ogólnym chaosie, co oznaczało, że kościół był by oskarżony za spowodowanie katastrofy prezydenta Donalda Trump i Rząd Polski, gdyż Jarosław Kaczyński nie ujawnił prawdziwego nazwiska swojego ojca, który był w UPA na Ukrainie i realizował program Lebensborn dla Lidera Światowego. Z tego powodu podstawiono mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na USA , podstawiając bajkę Mc Kwacz jako Mc Donald , podstawiając w Irlandii Mc Luck jako Luck z Adamsów w USA i Maksalon jako bajki pod Kaczor Donald, na Starachowice i Szwajcarię i podstawiono restaurację Mc Donald koło Watykanu pod Wydawnictwo 24 jako sąd karny w Starachowicach na kradzionych pieniądzach z mojego konta prywatnego przez oszustwa sądów i prokuratorów jako kara za grzechy, wprowadzając bajki do sądów, które podstawiają różne osoby jako połączenie żywego planu z postaciami bajkowymi, które to osoby są eliminowane i zamieniane na lalki jako roboty pod scenariusz jak prezydent Polski Andrzej Duda. Jarosław Kaczyński jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa, gdyż prowadzi sprawy z premedytacją czego jest przekładem pokazanie czarnego serca wchodząc na podest. Oznacza to , że jest zaprzeczeniem wiary w Jezusa Chrystusa i oszukuje ludzi, planują ich zagładę, gdyż jego rodzina pochodząca z bandy UPA, wytworzyła sprawy sporne, które służyły do kradzieży mienia rodziny książąt Radziwiłł a nawet Pałacu Namiestnikowskiego czyli siedziby prezydenta Polski, podmieniając na Radziwiłłów, co przedstawiono w publicznej telewizji w Bydgoszczy. Dlatego Jarosław Kaczyński nie zamierzał oddać mienia i i skazał mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu przez pomocy sądu uzależnionego od Rządu pracującego dla Lidera Światowego za co miał odpowiadać cały Naród Polski i Polscy na emigracji wypraszając ich z samolotów , aby podmienić dane osobowe co zrobiono w Polsce i Bankach, gdyż PiS nie zamierzał się wycofać i podstawiono moje wnuczki z gwałtu moich dzieci z carskim DNA. Mordują różne osoby, aby podmienić ich płeć po śmierci do fałszerstw w systemie bankowym pozorując prawdę przed Bogiem. Jasnym tego dowodem jest skanie mojego męża przez sąd na zlecenie Rządu Polskiego i dorobienie próby samobójczej, aby dorobić akta psychiatryczne w celu ukrycia podmiany w banku kobiet na mężczyzn i odwrotnie . Moją córkę Martę Jadwigę Bochyńską w systemie podmieniono na Marię Bochyńska, przez Pocztę zamieniono przez Waldemara Maksalon na mężczyznę Mariana Bochyńskiego i zamierzano okaleczyć, aby podmienić mnie z domu Bochyńską , na córkę teściów przez podmianę akt medycznych w zakładach psychiatrycznych i podmienić planowano moje dziecko pod akta Mariana Bochyńskiego wstawione pod fałszowane drobione sprawy dla Maksalon przez oszustwa w Sądzie w Starachowicach.

Pismo Święte mówi nam, że sąd zaczyna się sąd od kapłanów, gdyż żywią się grzechem ludzi i ludzie są dlatego więźniami, mimo, że Jezus Chrystus przebaczył winy i mogą skorzystać z wolności. Prezydent Andrzej Duda stwierdził publicznie, że się nikogo nie boi mimo prowadzenia sprzecznej z chrześcijaństwem polityki, co oznacza, że służy dla Antychrysta, który żywi się grzechami ludzi, aby ich oskarżyć przez Bogiem. Wszystko jest Bogu poddane i nikt nie ma prawa sądzić dzieci Bożych, gdyż sąd już się nad nimi odbył przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa który wziął na siebie nasze grzechy, i doprowadził do uwolnienia więźniów i zbawienia ludzi zawracając się do najgorszych, gdyż sprawiedliwi go nie przyjęli i nie mieli czasu dla Niego.

Z poważaniem:
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s