ONZ plan przejęcia Władzy nad Światem

Starachowice na 14.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Obecna polityka i sprawy toczone wokół nas dają obraz zamiaru zniszczenia wielu osób niewinnych. Takimi osobami są chrześnik mojego ojca czyli Witold Krzemiński i jego troje dzieci oraz żona Izabela podstawiona pod Izabela Marcinkiewicz. Łukasz Krzemiński był zepchnięty ze skałek co oznacza, że ustalenia w sprawie Ewy Tylman są podstawieniem akt Łukasza Krzemińskiego pod Ewę Tylman pod Ewę Eugster w Szwajcarii, która miała zginąć i oskarżyć zamierzano jej brata Adama Jakubczyk , którego podstawiono pod mojego syna Adam Kornaszewskiego, a jej męża Piotra Eugster podstawiono pod Piotra Idziak podstawionych pod Piotra Krzemińskiego syna Witolda i Izabeli Krzemińskich. Ich syn Michał Krzemiński miał być wyeliminowany przez Kościół Katolicki , gdyż jest podstawiony pod Michała Pióreckiego moje skradzione dziecko. Izabelę Krzemińską zamierzano zamienić jej siostrą. Wykorzystano Michała i Piotra , gdyż są bliźniakami i podstawiono pod nich Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego jako dział spadku na skałce , gdzie podstawiono panią Maj z USA w rzeczywistości z Anglii panią Teresę May, która zamierzała zlikwidować rodzinę Teresy Daniszewskiej, aby wejść na Starachowice jako fałszywi spadkobiercy zamierzając zniszczyć Teresę Szmytka i jej brata Jerzego Bochyńskiego prawdziwe nazwisko Jerzy Kaźmierczak , któremu dorobiono akta kryminalne przez Kraków. Tak wykreowane akta w Krakowie przesłano do Starachowic pozorując mojego męża do USA, gdzie podstawiono drugie moje imię jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk 27-200 Starachowice działka 29 w celu podstawienia Elżbiety Włodarczyk i Sebastiana Turowskiego za którego zamierzano wprowadzić Antychrysta jako Jerzy Hohenzollern i oskarżyć mojego syna Adama, którego zamieniono na pilota, zamierzając zabić prezydenta USA przez przejęciem władzy. Lider Światowy nie ma dobrych zamiarów, ale jest kreowany na nieskazitelną osobę co miało doprowadzić do wypromowania jego po zamachu na ONZ, gdzie miały zginąć głowy państwa, aby pozorować , ze oślepiono Samsona pod którego podstawiono Hillary Clinton w celu doprowadzenia do zniszczenia wszystkich pozornych wrogów. Przed laty otrzymałam obrazek , gdzie Jezus Chrystus przedstawiony został jako pukający do gmachu ONZ o pokój.

Żydzi, którzy nie uznają Jezusa Chrystusa w swoim postępowaniu zabiliby własną obietnicę zabijając dzieci obietnicy i pozbawiliby się zbawienia. Bóg zasadził na wysokiej górze gałązkę z najszlachetniejszego szczepu czyli mojego rodu co Kościół próbował zamienić na księdza Gałązkę moje skradzione dziecko, które nie ma praw do dziedzictwa. W czystej linii arystokratycznej po ojcu i matce jestem ja Bożena i moja siostra Beata i nikt inny na świecie. Jako młodsza otrzymałam prawo do dziedzictwa rodowego, gdyż w linii męskiej już nie ma prawdziwego rodu po mieczu i zamierzano postawić moje wnuki i ich dzieci z gwałtu do podmiany historii fabrykując dokumenty w sądach przez pomyłki pisarskie. Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że w czasach obecnych ludzie odstąpią od wiary. Pada zapytanie czy starczy wiary, gdy Pan przyjdzie. Bóg dal nam Ducha Świętego pochodzącego od Jezusa Chrystusa , który zmartwychwstał, abyśmy my mogli żyć. Obrazowo można przedstawić obecną sytuację, że Bóg przewidział bieg zdarzeń już w Księdze Rodzaju, gdy wystawił na próbę Abrahama, który urodził dziecko obietnicy Izaaka. Abraham uwierzył Bogu i poszedł na górę złożyć w ofierze swoje dziecko na głos Boga, który sprawdził jedynie jego wiarę , gdyż nie chciał zrobić krzywdy dziecku ani Abrahamowi. Dlatego powstrzymał go. Powiedział mówiąc nie czyń dziecku nic złego. Bóg pokazał zwierzę , które się zaplątało, aby złożyć je zamiast dziecka. Stało się po wiekach, że Jezus Chrystus stal się Barankiem Bożym, który jest ubłaganiem za grzechy nasze i całego narodu i powstrzymał śmierć dając życie. Żydzi planując zabić nas i nasze dzieci i wnuki zabiliby swoją obietnicę, gdyż już drugi raz Jezus Chrystus nie przyjdzie jako zbawiciel, ale jako sędzia i zacznie od kapłanów, którzy prowadzili owce sycąc się ich grzechem na rzeź zamiast ratować życie, gdyż Jezus Chrystus odpuścił nam grzechy i zniósł krwawą ofiarę Sam stając się krwawą ofiarą.

Dokumenty medyczne leczenia Łukasza Krzemińskiego są w Rosji i podstawiono je pod Ewę Eugster podstawioną pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w Banku UBS AG zamieniając akta medyczne Ewy Eugster uszkodzenia kręgosłupa na akta medyczne Łukasza Krzemińskiego, który miał nogę wydłużaną w Rosji wada na skutek urodzenia. Ze skałek w Starachowicach spadł, ale przeżył i zamierzano wykorzystać akta do podłożenia pod naszego adwokata pana mecenasa Łukasza , aby mieć możliwość wykorzystania dokumentów spraw w USA, gdyż już wykorzystano dokumenty i sprawy w Polsce obecnie są prowadzone jako powielenie jedynie do zwiększenia kradzieży pieniędzy przez podstawienie akt Dariusza Dąbrowskiego handlarza narkotyków pod mojego syna Adam Kornaszewskiego w celu podstawienia Lidera Światowego w USA przez podmianę akt sądowych, które już tam są i prowadzone są działania, gdyż nasz pełnomocnik Bohdan Żakiewicz odebrał wyspę Governors Island w Nowym Jorku i podał l się za spadkobierce zaskarżając właściciela w celu wstawienia Lidera Światowego przez działania Hillary Clinton, którą podstawiono również pod córkę Bohdana Żakiewicz, która zajmuje się animacją i pracuje w filmie. Obecne działania w Polsce służą jedynie kradzieży pieniędzy i już zamierzano rozdawać skradzioną ziemię jako zapłatę za wypromowanie Lidera Światowego czyli Antychrysta, który obecnie w USA zamierzał przejąć władzę. Działania sądów w Polsce i Starachowicach są jedynie powielaniem fałszywych spraw do tworzenia kolejnych windykacji weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamkniętej firmy od 2007 roku i podstawieniem Ewy Eugster pod dane Ewa Kaźmierczyk w banku UBS AG i Credit Suisse AG w Zurychu, aby pozorować spadkobierce po nas wykorzystując akta z Rosji Łukasza Krzemińskiego i zamierzano zamienić Łukasza na kobietę, do systemu bankowego pod Ewę Eurgster dlatego zginęła Ewa Tylman i doszło do okaleczenia człowieka we Wronowie w celu podstawienia akt pod Wrońskich w Starachowicach i wstawienie Bożeny Wrona pod Martę Przygoda, którą podstawiono pod moją córkę Martę Bochyńska i wprowadzono fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. Doszło również do podstawienia Piotra Eugster pod dane Piotr Krzemiński i Piotr Idziak, którzy mieli być aresztowani przez Lidera Światowego, który zamierzał oskarżyć innych za swoje działania i skryć użycie PiS i Rządu Polskiego pracującego dla niego, którego objawem jest podstawienie Elżbiety Nowak i komornika Zygfryda Nowak, jako spadkobierców. Komornik miał licytować nieruchomości, aby wyprać kradzione mienie Polaków oddając Żydom pod nazwiskami Polaków za usługi dla Lidera Światowego. Dane rodziny Witolda Krzemińskiego i Wojciecha Krzemińskiego oraz Katarzyny Krzemińskiej dzieci Juliana i Konstancji Krzemińskich podmienili na Juliana Bochyńskiego i podstawiono Juliusza Tarnowskiego w Kanadzie pozorując za księcia. Wykorzystano mój list do parafii Wszystkich Świętych dla królowej angielskiej Elżbiety II, która wykorzytała rodzine Krzemińskich do kradzieży. Spowodowało to, że W. Putin i królowa Elżbieta II korzystali z pieniędzy carskiej rodziny podstawiając Ewę Eugster pod dane Ewa Kaźmierczyk i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk ukrywając skradzione pieniądze w Irlandii przez podstawienie Ewy Idziak i Ewy Kornaszewskiej byłej sekretarki Urzędu Skarbowego w Starachowicach jako Ewa Machowska z domu Niewczas podstawiając jej córkę pod Paulę Pióro w celu podstawienia pod Elżbietę Le Pen we Francji jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w Toruniu podmieniając żonę dla mojego męża jako Elżbieta z Torunia. Podstawiono mnie Bożenę Bochyńską -Kaźmierczyk za żonę Piotra Eugster, a mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za męża Ewy Eugster wstawiając sędzinę Barbarę Bochyńską jako Sabinę Kazimierczak na Francję i Szwajcarię zamierzając zlikwidować Sabine Knechti, której prawdziwi rodzice to Francuzi a mieszka w Szwajcarii.

Oznacza to, że w Polsce zostały podmienione dane osobowe naszej rodziny przez sądy i wszystko zostało podłożone do USA. Z tego powodu dalsze prowadzenie spraw w Polsce jest bezcelowe, gdyż wprowadzono spadkobierców po nas i sąd świadomie fabrykował akta , które zamierzał ukryć po zamordowaniu nas na zlecenie Antychrysta czyli Lidera Światowego, którego poznaliśmy w Szwajcarii, gdyż został podstawiony na ziemie naszej rodziny Hessen-Darmstardt oddane przez Lecha Wałęsę dla Niemiec pozorując śmierć rodziny carskiej w Polsce co czyni wszelkie prowadzenie spraw w sądach za przestępstwo sądu, gdyż pozorował nasza śmierć podmieniając świadomie dane osobowe, podstawiając inne osoby. Wyjaśnienie spraw w Polsce powoduje, że jesteśmy wolnymi ludźmi i działania Sądu i Prokuratury w Starachowicach są bezcelowe, gdyż już wszystko zostało wyjaśnione, a Lider Światowy prowadzi sprawy w USA wykorzystując fabrykowane dokumenty w Polsce przez sędziów dla siebie, aby ich oskarżyć za kradzież. Nie możemy być skarżenie w sądzie jednoocznie być uznanymi za zmarłych po których wprowadził sąd spadkobierców dla rządu i kościoła. Zamierzali nas zabić, aby to ukryć i pobierano pieniądze na nas czyli uznano nas za godnych i prawdziwych arystokratów co jest niezgodne z wyrokiem SO Toruń IIK 164/11, który stwierdził, że mój tata Józef Ludwik Bochyński nie był arystokratą przy jednoczesnym wykorzystaniu Oświadczenia Woli mojego taty przez Urząd Bezpieczeństwa, który nie ma do tego prawa. Kościół Katolicki zamierzał zabić duchowo mojego tatę Józefa Bochyńskiego, gdyż był synem carewicza Aleksego Romanow głowy Kościoła Prawosławnego, który jest odbiciem Jezusa Chrystusa głowy Kościoła.

Niewiara jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo, czary i oddawanie czci obrazom.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Była planowana droga , co zamierzano zrobić po wymordowaniu naszych rodzin i przyjaciół przez działania Jarosława Kaczyńskiego podstawionego pod mojego ojca  inż.Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego 21 kwietnia 2007 roku a  moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską  z domu Mazurek , podstawiono pod  Jadwigę Kaczyńską przez podmianę imion na drugie  przez oszustwa Sądu i wprowadzano Martę Kaczyńska pod moją córkę Marę Jadwigę Bochyńską  wcześniej Piórecka) pannę, i podstawiono fałszywe windykacje  przez działania sądów  zlecającego dla komornika eksmisje i wprowadzanie kolejnych fałszywych osób pod nasze rodziny dla krycia kradzieży przez sądy oraz urzędu.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s