Prawda o kryptonimie J-23 czyli stawka większa niż życie

7-bank-ing-14

Starachowice na 15.10.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Ambasada Niemiec w Krakowie

Zgłaszamy wniosek o obywatelstwo Niemiec w związku z pochodzeniem mojego dziadka po mieczu carewicza Aleksego Romanow, występującego w Niemczech jako oficer Wermachtu Krzysztof Radziwiłł, a podstawiany pod Franciszek Józef Bocheński Lansdorff, po którego obecnie podstawiono mojego drugiego dziadka Franciszka Jana Mazurka, czyli hrabiego Jana Tarnowskiego podstawionego pod grupę ZOFIA gestapo pod fałszywych Sanguszko i nazwisko Dąbrowski. Synem Brunona Marina Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanow w wojsku wstępującego jako Roman a w kościele jako Marian, jest mój nie żyjący już tata inż. Józef Ludwik Bochyński, z bierzmowania Antoni, który zmarł 21 kwietnia w 2007 roku w Końskich i został wpisany jajko syn księcia Radziwiłła przez SS.

Doszło do wykorzystania tajemnicy rodziny przez kapłanów, którzy wprowadzili SS, aby zamienić carską rodzinę na faszystów wykorzystując fakt, że dziadek był Rosjaninem, Polakiem i Niemcem z pochodzenia. Spowodowało to, że wokół były nieprzypadkowe osoby, które znały tajemnice uratowania mojego dziadka po uwięzieniu na Firleju w Radomiu w 1940 roku i zamiany na Krzysztofa Radziwiłł męża księżnej Niemieckiej prowadzącej Niemiecki Czerwony Krzyż w Krakowie księżnej Lubeckiej. Pieniądze ukryto jako biuro maklerskie podstawiając Jarosława Maślisz w Katowicach i Annę Maślisz jako Anne Marię Piórecką co połaczono ze Słowacją jako Jarosław Rosina i wspólnotą zakupowa połaczono jako właścicielem klubu piłkarskiego wstawiając Mirosław Lewy jako piłkarz Lewandowski i Mirosław Kowalski z Anina lekarz. Pułkownik Ryszard Kukliński podstawiony został pod Ryszard Sorge i podstawiono mojego dziadka pod Krzysztof Bukrym w USA, gdyż dziadek występował jako oficer Wermachtu w Niemczech Krzysztof Radziwiłł co podstawiono dla Donalda Tusk i podstawiono Pałac Namiestnikowski w Warszawie jako Radziwiłłów. Obecnie podstawiono prezydenta elekta Donalda Trump pod dane Donalda Tusk podstawionego pod Ryszard Sorge agent z czasów II wojny światowej podstawiony pod pułkownika Ryszard Kukliński w USA, który został wstawiony pod Krzysztof Radziwiłł działka 27 w Starachowicach wykorzystując dane Ryszarda Kalistę podstawionego pod Ryszard Nowak w miejscowości Mieszała zamienione na nazwisko Mieszała. Podstawiono Jerzego Ryszard Nowak w Radio Maryja w Toruniu poprzez Ryszarda Podczaskiego, którego ojciec uczestniczył w rewolucji październikowej w Rosji w 1917 roku i upozorowano na brata Marii Romanow i Marii Lubomirskiej za które podstawiono Marię Maksalon pod Marianne Maksalon zamieniona na Mariannę Podczaską zamienioną na Bochyńską za matkę W. Putin wstawiając DNA dziecka W. Putin z Anną Marią Piórecką wychowywana przez Edytę Maksalon córkę Waldemara Maksalon pod imieniem Zuzanna Maksalon w Starachowicach. Z tego powodu podmieniono moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do USA na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk oraz do Niemiec, gdzie podstawiono naszego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz, który oskarżył mojego męża w Polsce w Toruniu do kradzieży pieniędzy na nazwisko Krzysztof Radziwiłł podstawiony pod Ryszard Kukliński jako Ryszard Sorge co próbowano ukryć przez podstawie Ryszarda Podczaskiego do IPN .

Wyraziliśmy zgodę na legalne użycie carskich depozytów przez prezydenta elekta Donalda Trump co spowoduje usunięcie powstałych przez lata nieprawidłowości i uwolni ludzi z systemu bankowego, gdzie podmieniono ich dane osobowe co groziło wymordowaniem prawdziwych rodzin po powrocie do kraju wprowadzając Brexit i ponad 30.000,- osób wpisanych na moje mieszkanie , które miały być zamordowane w celu wytworzenia chaosu na świecie likwidując przywódców wielu państw.

Chrzestny Józef Kowalski wypromował Jarosława Kaczyńskiego z którym zawłaszczyli 100.000.000,- euro w PKO BP SA z mojego prywatnego konta na które przelane zostały pieniądze ze Szwajcarii w 2011 roku podstawiając pod akta mojego dziadka, który wyjechał w 1940 roku do Niemiec po uratowaniu z Więzienia na Firleju jako oficer niemiecki książę Krzysztof Radziwiłł czyli mój dziadek carewicz Aleksy Romanow występował jako Brunon Marian Bochyński pod którego podstawiono Bruno Mazurkiewicz ojca braci Tarnowskich z Kanady i pana Kasner ojca Kanclerz Niemiec Angeli Merkel z rodziny Kaźmierczak podstawionej pod rodzinę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Podstawiono za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk osobę ciocię Barbarę Bochyńską zamienioną na prawdziwe nazwisko jej męża Jerzy Kaźmierczak za którą podstawiono Angelę Merkel. Barbarę Bochyńską upozorowano za córkę Feliksa Maksalon, aby ukryć mojego dziadka i ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego wstawionego jako Józef Radziwiłł pod nazwisko dziadka Franciszek Bochyński-Lansdorf w Niemczech. Kościół wykreował agenta Ryszard Sorge , który wykorzystał dokumenty mojego dziadka, aby zawłaszczyć mienie dla LWP podstawiając obecnie Lidera Światowego pod nazwisko Radziwiłł i Hohenzollern wstawiając bankiera Krzysztofa Radziwiłł w UBS AG i Konstantego Radziwiłł do ukrycia podmiany akt medycznych wstawiając w USA agenta Ryszarda Kuklińskiego pod działkę 27 w Starachowicach co połączono z Sądem Karnym jako ulica Konstytucji 3-Maja 27 fabrykując dokumenty dla prezydenta Rosji W. Putin wpisując Marię Maksalon jako matkę W. Putin przez Szpital Miejski 27.03.1957. Spowodowałoby to pobicie mojej córki Marty Bochyńskiej, gdyż fałszywa karta jest z chirurgi na dane Maria Maksalon i jest podstawiona pod Franciszka Maksalon jako dział spadku i udowadnia , że Mariannę Maksalon zamieniono na Marię przez szpital. gdyż Zuzanna Maksalon jest córką W. Putin z Anną Marią Piórecką w Starachowicach moja wnuczka i podstawiono Marię Kołodziejczyk, której mąż kolaborował z Niemcami podczas II wojny światowej. Wytworzono książki w której wpisano, że W. Putin miał matkę Marię i połączono z Genowefą Maksalon z domu Kołodziejczyk, którą wpisano przez oszustwo za żonę Feliksa Maksalon martwej duszy podstawiając Feliksa ojca Waldemara Maksalon, którego córka Edyta Maksalon wychowuje dziecko prezydenta Rosji Zuzannę Maksalon czyli Zuzannę Putin córkę Anny Marii Pióreckiej co jest ukrywane przez Marka Kleina. Z tego powodu Jarosław Kaczyński współpracuje z W. Putin, gdyż są podstawieni pod oficera niemieckiego Krzysztofa Radziwiłł. Podstawiono Donalda Tusk pod pałac Radziwiłłów i wstawiając ojca Donalda Tuska , który był w Wermachcie pod akta mojego dziadka. Z tego powodu wytworzono film „Stawka większa niż życie” jako kryptonim J-23 i podstawiono dane pod drugiego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego syna Stanisława podstawiając akta Stanisława Mikulskiego .

Z tego powodu w Kielcach, gdzie wynajmowałam mieszkanie skradziono dokumenty do Ambasady Niemiec o obywatelstwo Niemiec, które okazałam w ambasadzie w Krakowie, gdyż dokumenty mojego dziadka są w Niemczech jako oficera niemieckiego co stało się powodem prześladowania nas w Polsce i próby eksmisji jako SR Starachowice IC 178/15 spowodowanej zamianą naszych danych na moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskiego i dziadków Brunona i Marię Bochyńskich wprowadzając przez sąd dział spadku. Mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniono na prawdziwe nazwisko ojca pierwszej żony jako Jerzy Radziwiłł i podstawiono pod mojego dziadka jako Krzysztof Jerzy Radziwiłł oficer niemiecki a mnie Bożenę Bochyńską -Kaźmierczyk zamieniono za Marię Lubomirską z Kruszyny i księżną Lubecką oraz podstawiono Barbarę Bochyńską jako Radziwiłł na Pałac w Bałtowie.

Fałszywa Maria Maksalon przebywała w szpitalu 18.03.1957-27-.03.1957 za którą podstawiono dane skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej, która miała zostać zamordowana z moją drogą córką Martą Jadwigą Bochyńską, gdyż zamierzano wykorzystać DNA Zuzanny Putin ukrytej jako Zuzanna Maksalon córki Anny Marii Pióreckiej i podstawiono Marcina w Irlandii , aby podstawić pod Górę Marcina w Tarnowie , gdzie wstawiono fałszywych Sanguszko jako Roman pod dane wojsku mojego dziadka Roman Bochyński co wykazałam w sądzie. Dziadek miał uprawnienia pilota zrobione w starczym wieku jako ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński i podstawiono pod niego generała Stanisława Skalskiego za którego podstawiono Stanisława Stępień obywatela USA jako J-23, który miał połączyć dwóch dziadków i podstawić papieża Franciszka.

Z powodu, że dziadek był oficerem Wermachtu nie muszę dokumentować faktów oczywistych w celu przyznania obywatelstwa Niemiec, gdyż dokumenty są w Niemczech i spowoduje to również w Niemczech uporządkowanie spraw i legalne finansowanie działań kanclerz Niemiec z carskich depozytów jedynie w przypadku, gdy mamy zabezpieczone nasze prawa i zwrot naszego mienia pod które podstawiono agentów wywiadu wykreowanych w Łodzi przez których dokonuje się nacisk na Kanclerz Niemiec Angelę Merkel podstawiono pod moja babcię Anielę Reginę Mazurek czyli księżną Reginę Glińską razem ze mną Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamienioną na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak przez SR Starachowice. Dlatego urzędzie Gminy Wików powiat Opole Lubelskie nie ma dokumentów kierując mnie do Archiwum Lublin i wytworzono dane do Niemiec i Szwajcarii na Misje, gdzie podstawiono Zygmunta Solorz-Żak na Mariana Bochyńskiego jako księdza podstawiając Marię.

http://fakty.interia.pl/autor/aleksandra-gieracka/news-polityka-putina-jak-scenariusz-kryminalu-rozmowa-z-krystyna-,nId,2305638

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s