Eksperymentalny projekt gospodarczy za 24 miliardy euro w Polsce

Starachowice na 17.11.2016

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Ambasada Niemiec w Krakowie

Chciwość władzy i żądza pieniądza

Obecnie Jarosław Kaczyński udaje Bohdana Żakiewicz jako spadkobiercę po żyjącej Marii Żakiewicz co miało doprowadzić do zamordowania żony Bohdana Żakiewicz aby podstawić ją w miejsce Marii Kaczyńskiej. Miało to również doprowadzić do zamordowania Bohdana Żakiewicz, gdyż upozorowano, że to jest jedna osoba i podstawiono jako Maria Radziwiłł , Maria Romanow i Maria Tarnowska prawdziwe dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pod która podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i miałam być zamordowana do 18.11.2016 roku , aby moje części ciała podrzucić do grobowca Marii Kaczyńskiej lub mojej siostry Beaty Marii Idziak, gdyż mamy DNA tych samych rodziców i jedna miała być pobita i poparzona kwasem w celu zamiany na mężczyznę do Anglii, gdzie wytworzono fałszywe dokumenty przy udziale Czesława Daleszak dla Seven Rock Mining LTD. Druga miała zostać zabita do podstawienia do grobu na Wawelu. Wydano w banku PKO BP SA kartę bankomatową zamiast właściwą to debetową bez imion to samo zrobiła poczta wypłacając po dwóch latach pieniądze za przesłaną książkę „Zakazana Prawda” do Warszawy mojego autorstwa. Zawiadomienie z dnia 09.11.2016 roku bez kodu kreskowego przekazano 16.11.2016 roku z terminem odbioru 44,- złotych do 18.11.2016 roku czyli otwarcia sarkofagu na Wawelu z ciałem Marii Kaczyńskiej i Lecha Kaczyńskiego co dowodzi, że w systemie bankowym pod moje dane podstawiono Marię Kaczyńską i wstawiono Martę Kaczyńską jako spadkobiercę na moim koncie w PKO BP SA w Starachowicach na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, gdzie przesłano 100.000.000,- euro w 2011 roku z UBS AG przez Credit Suisse AG przez konto męża firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Zurychu. Oznacza to, ze męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 podstawiono pod dane Lecha Kaczyńskiego za którego podstawiono Lecha Pilarskiego pracującego dla papieża Franciszka, który doprowadził do kradzieży 24 miliardów euro z udziałem Jarosława Kaczyńskiego podstawionego pod pełnomocnictwo do uruchomienia pieniędzy do firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 działka 29. Papieża Franciszek z Jarosławem Kaczyńskim zamierzali oszukać Donalda Trump co wynikało z treści na internecie w wypowiedzi prezydenta elekta.

Wysłano list do papieża Franciszka na który nie otrzymano odpowiedzi na temat rozwodników , aby uzyskać odpowiedź po naszym morderstwie i podstawić inne osoby do ukrycia skradziony 24 miliardów euro do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. do których banki nam nie dały dostępu, gdyż nas uśmiercono i podstawiono wojsko jako spadkobierców podmieniając, spółkę na SOF-ART Sp. z o.o., gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców przez Urząd Miasta Starachowice. Poparzona kwasem para w Anglii miała być podstawiona za moje dzieci skradzione do Kościoła czyli Annę Marię Piórecką i Michała Pióreckiego pozorując ich za małżeństwo do kradzieży pieniędzy i zamierzając ich poparzyć przez działanie papież Franciszka , który podstawił im innych rodziców Kaczorowską lekarza ze Starachowic oraz Malinowską podstawiając pana Malinowskiego z Kielc czyli zamiana kobiety na mężczyznę. Kościół nie był wstanie powiedzieć prawdy i papież Franciszek zamierzał mordować, aby ukryć swoje działania i wpuszczenie komunistów w miejsce mojej rodziny jak Aleksandra Kwaśniewskiego jako Aleksandr Głowacki podstawiony pod Bolesław Prus jako Bolesława Bochyńska, aby podstawić powieść Faraon dla wykreowania przejęcia władzy przez Kościół Katolicki przez sędziego Wojciecha Pruss jako Symbol SS. Z tego powodu na antenie Radia Maryja w Toruniu poinformowano blednie, ze papież pełni władze jako monarchia absolutna. Powodem tego jest wykorzystanie moich dzieci i gwałty sakralne do kradzieży depozytów carskich przez Watykan, aby zniszczyć prawosławie, dlatego cara Mikołaja II Romanow zabił ksiądz katolicki w Kluczkowicach, który wychodził od guwernantki Marii Kleniewskiej podstawionej pod moją babcię księżną Marię Lubomirską i oskarżono za to króla Romów, który zabił księdza, który zabił cara Mikołaja II Romanow w Polsce. Oznacza to, że osoby, którego doprowadziłyby do naszej śmierci zostałyby zabite. Sprawy Cyganów wykorzystano przeciwko carskiej rodzinie.

Zamierzano pozorować, że jestem z mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk w konkubinacie podstawiając Mieczysława Pawlak, aby podstawić jego córkę Annę Pawlak na USA pod Annę Pawlak znajomą księdza Hieronima Serżysko w Białaczowie. Dlatego zamierzano oskarżyć o szpiegostwo niewinnej osoby jak Mieczysław Siwierski , który był mężem zmarłej Anny z domu Kowalskiej podstawiając pseudonim artystyczny Vincenty .V Severski agenta ABW co wykorzystano do podstawieni rodzin jego córki na Opoczno i drugiej córki na Wrocław zamierzając zlikwidować Mieczysława Siwierskiego, który pracował w Straży Zakładowej w firmie Unistar Sp. z o.o. i przygotował teren Lipie Henryk Szyb 1, który zakupiła spółkę SOF-ART Sp. z o.o., gdzie pani mec. Ewa Tkaczyk była stroną Unistar Sp. z o.o. , a później w SOF-ART Sp. z o.o. co spowodowało podmianę. Dlatego wyrwano z korzeniami trzy choinki z terenu i przesadzono na teren biurowca Unistar Sp. z o.o. na ulicy Ostrowieckiej, który zamieniono na blok socjalny UM Starachowice i podstawiono Małgorzatę Łempicką, której przydzielono mieszkanie w którym zmarła i podstawiono Małgorzatę Kowalską zamierzając ją zabić, aby podstawić mecenas Małgorzatę Witek , która doprowadziła do wytworzenia działu spadku w SA Kraków AKo67/16 do podmiany SR Starachowice INs 67/08 działu spadku po moim tacie zamieniając na Ns 67/08 , aby wstawić za mojego tatę i mamę sprawy Waldemara Maksalon jako spadkobiercy po moim mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk zamierzając go oskarżyć w SO Kielce ICa 392/16 zamieniając mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk na adres Nad Kamienną 25 działka 29 w celu zawłaszczenia upoważnienie do uruchomienia 24,- miliardów euro do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. do podstawienia za pełnomocnika Bohdana Żakiewicz pana Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską przez podstawienie do spraw sądowych mec Maty Sztachelskiej, a męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiono pod adres matki na Miedzna Drewniana 244, gmina Białaczów w celu połączenia z Pałacem w Białaczowie, łącząc dom Miedzna Drewniana 244, który jest już własnością Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk pod którą podstawiono Martę Kaczyńską jako Martę Kaźmierczak wstawiając w Toruniu mec. Martę Sztachelską podstawioną za sędzinę Magdalenę Jarczyk jako córkę Jerzego Bochyńskiego z Katowice, którego podstawiono pod Feliksa Maksalon w Starachowicach na ulicy Nad Kamiennej 25 działka 29 w celu ukrycia pieniędzy kradzionych przez wojsko polskie i PIS od 2004 roku. Podstawiono Irenę Śledzik pod dane mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując na Irenę Kaźmierczyk jako siostrę Jadwigi Kaczyńskiej na co wydal dokument IPN w Krakowie redagowany przez pracownika IPN Kraków pana Szarek. Podstawiono więzioną w Radomiu i Auschwitz zamordowaną 17.01.1944 roku druhnę Irenę Karolinę Rogowską pseudonim Jodła z domu Tarchalską córką Władysława pozorowanego na Tarnowski pod Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego oraz córkę Walerii z domu Lewandowskiej podstawiając Walerię przysposobioną córkę żony z Białorusi pana Konrada Szmytka syna Teresy Szmytka i Bogusława Szmytka i zamieniono Walerię z Białorusi na Lewandowską zamierzając zlikwidować Jakuba Idziak z ojca Lewandowskiego i podstawiono Karolinę Ocetek jako dług pozorując spadkobiercę po moim żyjącym synu Jakubie Pióreckim , który zmienił nazwisko na Kornaszewski i podstawiono jego dane osobowe pod inne rodziny dlatego znikły moje dwa imiona na poczcie i banku, aby Kaczyński ukradł pieniądze dla Watykanu. Podstawiono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod Jerzego Szydłowskiego urodzonego w Nietulisko Fabryczne 19.04.1890 rok, który aresztowany był w Sosnowcu w 1941 roku wiezień Mathausen-Gusen (numer 5754) brak danych rodziców, gdyż podstawiono pod numery obozowe numery kart medycznych oraz telefonicznych ostatnie cztery numery, aby podstawić daną osobę , którą zamierzano poćwiartować pod numery obozowe podstawiając numery telefonów i kart telefonicznych do pozorowania prawdy przed Bogiem , którego chciał oszukać papież Franciszek zamierzając poćwiartować nas i dorzucić da ekshumowanych grobów jako numer 96 ofiar katastrofy smoleńskiej i numer decyzji sądu dla Invest Bank SA w Poznaniu do windykacji Km 336/10 z dnia 20.09 .2016 roku połączonej ze sprawą Ko 336/13 zamieniając kobietę na mężczyznę w celu podstawienia pod konto bankowe zarządu Zakładów Starachowickich wstawionych jako windykacja mojego konta na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i weksli męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu podstawienia Jarosława Kaczyńskiego i Marty Kaczyńskiej za spadkobierców w banu PKO BP SA zakupionym za nasze pieniądze uruchomione przez pełnomocników zamienionych na spadkobierców przez oszustwa w sądzie.

Brzoza w Smoleńsku oznaczała podstawienie księdza Stanisława Brzózki , który występuje w harcerstwie, aby wykorzystać organizację ZHP do podmiany danych osobowych Polaków na Żydów podstawiając do Muzeum w Rapperswil. Dlatego podstawiono Jana Mariana Michalskiego pseudonim Babinicz syn Władysława i Heleny z domu Kochańskiej i podstawiono Władysława Mazurek jako Radziwiłł pod fałszywych Tarnowskich w Kanadzie i Helenę Surma w Starachowicach jako Helena Rubinstein kolaboranta gestapo podstawiona jako Helen w USA siostra Marii Władimirowny za którą podstawiono Marię Woroncową czyli Marię Putin. Obecnie polski sejm zamierzał pobić Hollywood w dziedzinie komedii, aby wytworzyć kolizje samolotu w samochodem, który ciągnie brzozę pod wypadek komunikacyjny Mercedesa Vito należącego do SOF-ART Sp. z o.o. w Suchedniowie, aby pobrać odszkodowania w Krakowie za samolot rozbity w Smoleńsku jako odszkodowanie za kolizję Mercedesa Vito z brzózką. Teresę Grzywacz podstawiono pod Teresę Daniszewską i Teresę Walkiewicz , aby przejść na SOF-ART Sp. z o.o,. w celi pobrania pieniędzy przez windykacje Marmoroc-Polska Sp. z o.o i podstawiono Zbigniewa Brzezińskiego pod Zbigniewa Ćwieluch rozstrzelanego 14.02.1940 roku na Firleju kolo Radomia był synem Edwarda i Stefanii z domu Grzywacz i podstawiono Edwarda Kowalskiego i Stefan Serwickiego jako Stefanię podmieniając Stefana Mazurek jako Stefana Radziwiłł pod służby wojskowe wstawiając za dziadka męża Edwarda Podłońskiego. Z tego powodu bezprawnie prowadzono sprawę Szarego Wilka w Lubieni podstawionego na ulicę Warszawską , oskarżając mojego męża za działania dwóch panów z Poznania , którym teściowa pożyczyła pieniądze , których nie odzyskała, ale oni zaskarżyli męża. W sprawę włączył się adwokat Marek Lesiak i wygrał. Pan Łęcki donosił na własną rodzinę co ustalił Urząd Gminy Brody, dlatego przegrał wybory po śmierci pana Andrzeja Śliwy, a wygrał pan Przygoda, który został, podstawiony pod Wiktorię Kornaszewską , która miała być zamordowana i wrzucone części do sarkofagu dla pana Kaczyńskiego , który zamierzał z papieżem Franciszkiem przejąć władzę jako krwawa dynastia Wielochorskich z Końskich podstawiając wiele ściętych głów jako Wielogłowskich podstawionych pod Bochyńskich w Lipie czyli służby wojskowe. Pana Łęckiego podstawiono pod Zdzisława Wojciechowskiego, który nie żyje i podstawiono Zdzisław Łęski pseudonim Skalbmierz syn Aleksandra i Seweryny z domu Tracz uroczony kolo Lublina w Wilczepole 12.10.1922 rozstrzelany 2.02.1944 rok w Starachowicach i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego, a pod panią Sewerynę podstawiono pana Seweryna z Solidarności. Podstawiono pod film Ranczo i miejscowość Wilkowyje, gdzie pan Tracz pełnił rolę zaprzedanego diabłu, który niszczył wszystkich ludzi. Pod pana Muchę aptekarza w Wąchocku podstawiono Józefa Michalskiego pseudonim Mucha syn Józefa i Rozalii z domu Krakowiak harcerza I Drużyny Skałtowej im. księdza Stanisława Brzózki, który zginął w egzekucji w Brzasku koło Skarżyska-Kamiennej i podstawiono pana Stanisława Mikulskiego pod J-23 jako oficera Wermachtu księcia Krzysztofa Radziwiłł wykorzystując dane Katarzyny Krakowiak jako Radziwiłł matki mojego dziadka. Józef Michalski był organizatorem Harcerskiego Klubu Sportowego Orkan i podstawiono panią Orkisz i pana Orkisz brata Romualdy Grudniewskiej z domu Orkisz. Publikacja wykazuje Marię Rutkowska-Kurcjuszowa jako harcerka i więźniarka Ravensbrück numer 12062 do podmiany na Polaków w sieci podstawiając Kaczyńskich. Należy zaznaczyć, że zmieszano skałtów ukrywając prawdziwe drużyny harcerskie zamieniając na skałtowskie. Ilość podmian jest tak duża, że na posesji nasypywane są górki z ziemi i piasku, aby podstawić mrowiska pod Bolesławę Bochyńską i podstawiono Bolesława Mrówczyńskiego. Władysław Rogowski był kierownikiem Huty w Starachowicach, gdzie wykazani pracę Cyganów z Hamburga skoszarowanych Żydów z Wierzbnika i innych za co zamierzano oskarżyć moją rodzinę, wpisując, że traktowano ich w sposób nieludzki, gdyż zamordowali mojego pradziadka okultystycznie i uniemożliwiono działanie mojej rodzinie przez Kościół Katolicki, gdyż moja rodzina finansowała Polskę.

Jest to projekt diabła w operze „Faust” w czerwonych butach w wykonaniu papieża Franciszka, którego podstawiono pod Faustyna Bocheńskiego w Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 przesuwając czas zamieniając mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk na Jerzego Brunona Bochyńskiego zamienionego na Brunona Bochyńskiego, którego ojca Franciszka Bocheńskiego podstawiono za jego ojca Faustyna Bocheńskiego czyli cara Aleksandra III Romanowa i zamieniono na Bohdana Faustyna Bochyńskiego w parafii Wilków powiat Kazimierz nad Wisłą co oznacza, że Bohdan Żakiewicz udawał Faustyna Bocheńskiego i miał zostać zabity na zlecenie papieża Franciszka jako grzesznik. Papież Franciszek ukradł pieniądze dla Kościoła Katolickiego przez kradzież tożsamości mojej rodziny i zamierzał zabić i oskarżyć innych o grzeszne żyjcie co zrobiono w parafii Białaczów podstawiając Orzechowskich, Królikowskich i Podczaskich na Lebesborn w Pałacu w Białaczowie. Nie sądźcie , abyście nie byli pociągnięci pod sąd , gdyż Bóg bada tajne sprawy i zna głębokości serca człowieka. Podmieniono operę „Faust” na operę Moniuszki „Straszny Dwór” , gdzie polano kwasem i zamierzano ściągnąć do podziemia moją córkę i syna rozpoczynając o Starego Cmentarza w Starachowicach zamierzając eliminować resztę ludzi. Papież Franciszek zmienił czerwone buty na czarne pantofle, i podstawiono w czerwonych butach do Łodzi panią Elżbietę Włodarczyk ze Skarżyska-Kamiennej, która była z Antonim Włodarczyk i jego konkubiną Lucyną w celu ukrycia faktu wytworzenia fałszywej rodziny w Łodzi podstawionej po mienie książąt Radziwiłł i książąt Hessen-Darmstadt w Niemczech i Szwajcarii , gdzie podstawiono służby do ukrycia skradzionego mienia podstawiając za Jerzego Dariusza Kaźmierczyk osobę Jerzy Romanow , Jerzy Radziwiłł, Jerzy Hohenzollern określając podstawione osoby jako Lider Światowy czyli Antychryst przez służby wojskowe. Jest połączenie usunięcia wielu głów jako Wielogłowscy i pochowanie ich jako Wielochowscy zamienieni na Wielochorscy na wiele chorób do podmiany akt medycznych do podmiany ludzi przez służby wojskowe, które zamierzały to ukryć przez wykorzystanie papieża Franciszka, który nie powiedział prawdy czekając aż nas zamordują i podstawią inne osoby za nas. Jest napisane, że zatrzymaj wiodących na śmierć. Papież Franciszek czekał, aż nas zamordują, aby oskarżyć opłaconych morderców tak jak to zrobiono carem Mikołajem II Romanow w Pałacu w Kruszynie w Polsce w powiecie Opole Lubelskie. Pan Jarosław Kaczyński miał być oskarżony o czym sam wiedział mówiąc, że zbliży się czas, kiedy odejdzie z parlamentu i partii PiS.

Zamierzano mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pobić i dorobiono już sprawę karną w tym celu, aby męża aresztować w celu ukrycia trzech dorobionych w SO Toruń IIK 164/11 tożsamości, gdyż nie można kogoś skazać na trzy tożsamości w jednej sprawie na podstawie mojego odwołania o zwrot pałacu w Starachowicach i Rudzie Malenieckiej, Kruszynie, Wiśniczu i innych. Podstawiono Alicję Dryka żonę leśniczego , która była agentem ubezpieczeniowym w ING Bank Śląski w celu pobrania pieniędzy i oskarżenia Alicji Idziak podstawionej pod Alicję Maksalon, która udaje spadkobiercę po nas. Miało to doprowadzić do aresztowania mojego męża o pobicie, gdyż SO Toruń IIK 164/11 skazał męża na trzy fałszywe tożsamości podmieniając rodziców i wstawiając Bohdana Żakiewicz za spadkobiercę carskiego mienia w SO Toruń IIK 164/11 co miało doprowadzić do morderstwa Bohdana Żakiewicz i jego żony Marii Żakiewicz w celu podstawienia za spadkobiercę Jarosława Kaczyńskiego i Marty Kaczyńskiej na naszym pełnomocnictwie do uruchomienia 24,- miliardów euro do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w której KRS w Kielcach na wniosek SO Toruń IIK 1264/11 wykreślił męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wstawiając spadkobierców, aby podstawić do Monitora Sądowego, gdzie mąż głosił projekty inwestycyjne z Bohdanem Żakiewicz, który go tajnie zaskarżył. Zamierzano upozorować pomoc prezydenta elekta Donalda Trump, aby podmienić osoby i podstawić za moje dzieci rodzinę Donalda Trump, aby ukryć dotychczasowe działania Donalda Tusk i akta 200 profesorów zabrane w skrzyni z Katynia do Genewy w czasie II wojny światowej. Miało to spowodować oskarżenie Szwajcarii za działania banków, gdyż dziadek był znaną osobistością i był w zarządzie Muzeum w Rapperswil, a jest usuwany, gdyż podstawiono Żydów na moje mieszkanie w Starachowicach usuwając moje imiona , które oddano dla fałszywych linii genealogicznych co oznacza podstawienie fikcyjnej Marii Maksalon pod Marię Kaczyńską i zamierzano wykorzystać sprawę w Kielcach , aby pozorować, że Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jest spadkobiercą po Marii Tarnowskiej jako Maria Maksalon podstawiona pod Mariannę Maksalon pod matkę mojej babci Anieli Reginy Mazurek czyli z domu księżnej Reginy Glińskiej ukrytej w rodzinie Maksalon z Huty. Już stworzono sprawę IC 1009/13, gdzie wezwana byłam jako strona do zaginięcia dokumentów pana Waldemara Maksalon. Jest to 100% dowodem , że Waldemar Maksalon z ramienia UB, NKWD i SS prowadzi windykacje polskiej ziemi i znieważył moich rodziców i dziadków z Kościołem Katolickim jako trzech braci Tarnowskich w tym jest Jarosław Kaczyński co miało być ujawnione po naszym morderstwie pod pozorem, że obumarłe ziarno daje plon zamierzając zabić nas przez Kościół Katolicki, aby prawda nie ujrzała światła dziennego. Wszystko ukryto w Licheniu, gdzie podstawiono Jerzego Kuchę jako Jerzego Kaźmierczyk mojego męża i podstawiono Jerzy Braun, aby ukryć podstawienie Ewy Eugster pod Ewę Braun do banku w Szwajcarii, którą podstawiono pod dane Bożena Piórecka czyli Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono Paulę Pióro na USA pozorując na żonę mojego syna Jakuba Pióreckiego i podstawiono Paule Korrodi znajomą Ewy Eugster co połączono z panią Fortman łącząc dwa człony Fort XIII w Przemyślu i Pałac w Starachowicach oddany dla firmy MAN co miało spowodować , że sprawa karna z mojego powództwa miała być wykorzystana przeciwko mnie podstawiając Ewę Eugster w piśmie prokuratury PR 1Ds1010.2016.D nr:E07.11.16/53 co oznacza podmianę lat na 1953 rok mordowania arystokracji i podstawienie akt SS, które to dokumenty grupa ZOFIA przywiozła do Starachowic. Zamierzano podstawić akta Ewy Braun jako kochanki Adolfa Hitlera, który w 1932 roku podał mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego do chrztu w Pałacu w Kruszynie co zamieniono na Starachowice i upozorowano kanclerz Niemiec za córkę Adolfa Hitlera, aby ją zniszczyć po likwidacji naszej rodziny. Prokuratura wysłała pismo bez potwierdzenia i bez kodu kreskowego. Oznacza to, że potwierdzenie wydano dla Marty Kaczyńskiej i podmieniono moją ciocię Janinę Nowak Piróg na mecenas Ewę Piróg Wolską z Torunia , a córkę cioci Elizę podmieniono na prokurator Eliza Juda natomiast syna cioci wpisano jako hrabia Krzysztof Nowak i zamieniono na Radziwiłł następnie podstawiono Kaczyńskich zamierzając zlikwidować rodzinę cioci, gdyż ma drugie małżeństwo po śmierci pierwszego męża wykorzystując ulicę Moniuszki, gdzie mieszka w celu podmiany na hrabinę Moniuszko i operę Straszny Dwór. Pan Krzysztof Nowak nie jest prawdziwym hrabią Nowakiem , gdyż moja babcia Mariann z domu Nowak była ostatnią hrabiną Nowak, którą podmieniono na Marię Żakiewicz i Marię Kaczyńską, a zamierzano to ukryć w Czechach , gdzie podstawiono fałszywego hrabiego Nowak podstawiając pod Krzysztofa Nowak ze Starachowic, który robił wycenę wkładu na ulicy Nad Kamienną 25 dla mojej mamy co zamieniono na roboty murowe i podstawiono pana Chałubińskiego z Końskich, aby przejść na ulice Chałubińskiego w Zakopanym podstawiając akta pomordowanych przez gestapo w Palace Zakopanym, gdzie tłumaczem gestapo był Bruno Mazurkiewicz ojciec Aleksandra Tarnowskiego Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego.

Za prezydenta Lecha Kaczyńskiego został podstawiony mój mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk, co oznacza, że męża zamierzano aresztować i zabić jako grzesznika w celu wykazania zgorszenia i kary za grzech dla teściów. Podstawiono Krzysztofa Serwickiego pod Krzysztofa Nowak.

Moja sprawa o zwrot Pałacu dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk miała być zamieniona na zwrot Pałacu dla Marty Kaczyńskiej podstawiając do sądu mecenas Martę Sztachelską co już zrobiono a wszystkie obecne sprawy są przedstawieniem teatralnym służb woskowych. Oznacza to, że mnie kobietę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk skazano w SO Toruniu IIK 16/11 jako mężczyznę pod tożsamością Dariusz Kaźmierczak i podmieniono moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak przez SR Starachowice do sprawy INs 956/09 , gdzie po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej przysłano list na takie dane osobowe do mnie, do sprawy INs 956/09 i kontynuacji INs 716/10, do której podstawiono moje i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pełnomocnictwo dla Bohdan Żakiewicz i Piotra Waydel na uruchomienie 24 miliardów euro z naszych carskich depozytów.

Zamierzano uderzyć, aby wstawić fałszywego Feliksa Maksalon podstawiając Jerzego Brunona Bochyńskiego jako Brunona Bochyńskiego czyli zamierzano wyłączając funkcje życiowe w Szwajcarii mojego dziadka, aby zamienić Jerzego Bochyńskiego jako Feliksa Maksalon na ulicy Nad Kamienną 25, a jego żonę na Barbarę Kaźmierczak podstawiając moją sprawę pod jej sprawy pod pałac mojego dziadka i zamierzając nas zamordować, aby to zrobić w Starachowicach. Dlatego wczoraj można był zauważyć jak gazem została potraktowana osoba i przytrzymano jej ręce przez policję przed parlamentem w Brazylii , aby odnieść się do Józefa Tarnowskiego i jego żony w Posados i pod jej dane podstawiono polane kwasem dwie osoby w tym kobietę i mężczyznę w Anglii, aby nie wykazać podmiany płci kobiety na mężczyznę i odwrotnie, aby podstawić nasze dane w to miejsce i nas zamordować do sarkofagu, aby podstawić sędzinę Barbarę Bochyńską jako Barbarę Kaźmierczak. Zamierzano zamienić Jerzego Bochyńskiego na Feliksa Maksalon następnie podstawić Władysława Mazurek pod Władysława Maksalon jako nowe pokolenie i podmieniono już Włodzimierza Mazurek pozorują że matka była Radziwiłł. Podstawiono lekarkę w Starachowicach, aby dokonać podmiany akt medycznych i oszukać Boga i świat jako sprawiedliwość Kościoła Katolickiego tworząc grzeszników z ludzie zbawionych i uratowanych przez Boga i niszcząc godność moich rodziców pozorując że agencie ABW są uczeni pisania książek, aby podstawić służby pod nasze pisma. aby nie wyszły oszustwa w Kościele Katolickim i innych. Wstawiono Stefana Hamburę prawnika z Berlina pracującego dla PiS pod Stefana Mazurka i Stefana Serwickiego i podstawiono pod Rodzinę Firlejowską panią Martę Przygoda jako Stefana Mazurka jako brata dziadka zamienionego na Radziwiłł czyli dane jego matki Katarzyny Krakowiak czyli Katarzyny Radziwiłł zamienione na Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska prawdziwe nazwisko księżna Katarzyna Radziwiłł.

Stefan Mazurek nie był prawdziwym bratem dziadka , ani jego siostry Apolonia Kuźbik zwana Bolą i Czesława Wojciechowska z domu Mazurek, ale są to służby wojskowe podstawione pod moją twórczość pozorując, że uczono ich pisać przez Vincenty.V. Severski podstawiony pod Wincentego Witos pod jego fałszywe dokumenty Józef Nowak i podstawiono dokumenty Vincenty Rawicz Jasiewicz, aby podstawić pod herb Rawicz dla Jarosława Kaczyńskiego , który zamierzał wymordować Barbarę Kowalską , której mąż Mieczysław Kowalski nie żyje, aby podstawić Barbarę Bochyńską jako Barbarę Kaźmierczak na Pałac w Starachowicach. Wykorzystani dwie córki Barbary Kowalskiej panią Małgorzatę z domu Kowalska podstawiono pod Małgorzatę Witek na Kraków i Małgorzatę Idziak na Katowice natomiast jej nieżyjącą na siostrę Anne zwaną Hanią podstawiono pod Hannę Kasprzyk z domu Nowak pozorując, że nie żyje i jej męża Jana Kasprzyk zwanego Januszem podstawionego pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego pozorując spadkobiercę po hrabiach Tarnowskich i hrabinie Mariannie Nowak matce mojej babci Anieli Reginy Mazurek zamienionej obecnie na Maria Maksalon przez Waldemara Maksalon, który miał w ręku dokumenty pomordowanej mojej rodziny. Dokonują przez policje fabrykowania danych co oznacza podstawienie danych do Klasztoru w Wąchocku do ślubu mojej babci , gdyż prawdziwy ślub miała , gdzie indziej.

Jarosław Kaczyński został podstawiony pod moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pełnomocnictwo dla Bohdan Żakiewicz i Piotra Waydel do uruchomienia 12 miliardów CHF w Szwajcarii i 12 miliardów USD w USA jako eksperyment pod programy gospodarcze do Polski co zostało uruchomione przez Jarosława Kaczyńskiego wykorzystującego nasze pełnomocnictwo w tym zakupiono bank PKO BP SA na który drugi pełnomocnik przelał z UBS AG przez konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu 100.000.000,- ero ma prywatne wydatki na moje konto w Starachowicach na nazwisko Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk zameldowana Bohaterów Westerplatte 1/1 , pod które podstawiono Martę Kaczyńską jako spadkobiercę na moim i męża pełnomocnictwie dla Bohdana Żakiewicz, które przez matactwo Sądu w Toruniu sprawa SO Toruń IIK 164/11 zamieniono na spadkobiercę osoby, która wystawiła pełnomocnictwo czyli męża i mnie kobietę zamieniono na mężczyznę co świadczy o oszustwie papieża Franciszka , gdyż PiS korzysta z uruchomionych pieniędzy do Polski zamierzając nas zabić również przez Kościół robiąc z męża grzesznika, gdyż mamy drugi związek małżeński pobłogosławiony w Kościele Zielonoświątkowym i nic papież do tego nie ma. Moi rodzice zatwierdzili nas związek małżeński a Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego jest tego dowodem i świadczy o kanoniczności małżeństwa. Watykan ukradł pieniądze i zamierzał zabijać, aby ukryć oszustwo i kradzież.

Dorobiono próbę samobójczą dla mojego męża , której nie było i podstawiono pod Ryszarda Rynkowskiego w celu podstawienia pod Ryszarda Kuklińskiego na USA i Mikołaja Rykowskiego pod sieć restauracji w USA, który miał biznes związany z Izraelem i podstawiono TV Moya zakupioną przez SOF-ART Sp. z o.o., która miała nadajnik satelitarny w Izraelu. Zamierzano podstawić moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na bezdomnego mężczyznę, który zasłabł i zmarł na Policji w Starachowicach. Podstawiono prezydenta Andrzeja Dudę pod pana Andrzeja Dudę ze Starachowic podstawionego pod Andrzeja Koper , który zmienił imię na Ryszard pozostawiając imię Andrzej w korespondencji z Belgią na dostawy tkanin do SOF-ART Sp. z o.o. i podstawiono biznes pod prezydenta polski pozorując spadkobiercę co połączono z Ząbkami, aby podstawić Wiktorię Kornaszewska w Warszawie do wykazania DNA carskiej rodziny dla prezydenta Polski co spowodowało podpalenia ciuchów Starachowicach , Wąchocku w Polsce i USA .

Przyczyną są już zakończone sprawy fałszywych spadkobierców podstawionych w Polsce pod nazwiska mojej arystokratycznej rodziny jak Lubomirski, Tarnowski, Radziwiłł i Romano. Agenci wojska w tym PiS zawłaszczyli 24 ,- miliardy euro podając się za naszych spadkobierców, a sprawy tworzone w naszym udziałem przez prokuraturę, sad i policję są traktowane jako przedstawienie teatralne i film do zdobycia informacji dla agentów wojska podstawionych jako nasi spadkobiercy. Polski sąd nas okradł i zrealizował scenariusz filmu „Stawka większa niż życie” podstawiając pod naszego pełnomocnika Bohdan Żakiewicz pan Jarosława Kaczyńskiego szefa PiS i w Polsce i prezydenta elekta Donalda Trump w USA. W Polce nie oddano żadnego mienia moim dziadkom, rodzicom, ani nam, ale zawłaszczono 24,- miliardy euro wprowadzone na podstawie mojego i męża pełnomocnictwa z depozytów carskich w USA i Szwajcarii zamierzając nas zabić przy udziale hierarchów Kościoła Katolickiego, którzy podmienili nasze dane i wytworzyli na przekazywanych przez rząd pałacach fałszywą arystokrację zwaną arystokracją ducha przez Radio Maryja czyli wojsko i policję, którą wstawiono na wprowadzane do Polski carskiej pieniądze i zawłaszczono przez windykację weksli męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazano w Toruniu sygnatura SO Toruń IIK 164/11 na trzy tożsamości za zawłaszczenie jego własnych pieniędzy z jego Fundacji APEX-STAR w Katowicach , przez upozorowanie własności Skarbu Państwa jako spadkobiercy po nieżyjącym oskarżonym, który żywy stal przed sądem powielając jego dane przez błędy pisarskie.

Zakończeniem sprawy jest powiedzenie prawdy o carskiej naszej rodzinie przez papieża Franciszka co spowoduje uwolnienie ludzi i naprawę systemów bankowych, które zniewalają ludzi, gdyż 24,- miliardy są w programach bankowych, które wymuszają zachowania ludzi sprzeczne z chrześcijaństwem. Henryka Limanówkę podstawiono pod herb Korczak pod który podstawiono Bronisława Komorowskiego, który był prezydentem w momencie wprowadzania pieniędzy do Polski i kontrolował te pieniądze, a obecnie przejęły to władze PiS, które używają sądu do niszczenia naszej carskiej rodziny. Ochroną mojej rodziny jest zwrot pieniędzy dlatego musi Polska rozliczyć się, aby programy bankowe mogły być naprawione w przeciwnym razie nastąpi odwołanie do zapisu Pisma Świętego, że Bóg odetnie głowę i ogon , gdyż prawica posługuje się kłamstwem zamierzając wymordować nasze rodziny do pozorowania prawdy przed Bogiem. Takie działanie prawicy i hierarchów kościelnych doprowadzi do prześladowana przez system bankowy i ludzie będą tracić pieniądze przez fałszywe dane w banku co już jest widoczne, gdyż ludzie pozorują zagubienie dowodów osobistych, aby wytworzyć kolejny dowód w celu wykazania innej tożsamości co jest niewidoczne, gdyż podmiana następuje w linii babci. Dlatego znikają akta sądowe mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów zmarłej w 2003 roku. Następuje cofniecie pokolenia i prawa co jest opisane w biblii, ale się to nie stanie.

Księga Psalmów psalm 79(78)

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie; mocą Twojego ramienia oszczędź na śmierć skazanych. I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniewagę, którą tobie, Panie wyrządzili.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s